Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.09.1957
  • New-York'un tamamen yıkılması teklif edildi Mimar Wright,nüfusun birer mil yüksekliğinde 2 binada toplanmasını,geri kalan arazinin çimenlik yapılmasını istiyor NEW-YORK,A.P.Mimar Frank Lloyd Wright,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1957
  • Diyarıbakır DPil idare Hey'eti feshedildi DİYARIBAKIR,HUSUSÎ Şehrimiz D.P.İl idare heyeti dün D.P.Genel Kurulu tarafından feshedilmiş yerine bir müteşebbis heyet tâyin edilmiştir.Fesih kararı idare ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1957
  • I Meclis İskân j I Kanununu!|dungoruştu| ANKARA,HUSUSÎ j=«Orman bölgelerinde oturup da ormanlara devamlı surette zarar veren köylülerin,başka mıntakalara tehcire mecbur edilip edilmemeleri» konusu,2,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1957
  • GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE Liderlerinin kaldı D.P.grubunun bugünkü içtimai da perşembe gününe bırakıldı Gruba seçimlere dair bir takrir henüz verilmedi ANKARA,HUSUSÎ D.P.Meclis grupu bugün toplanmayacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1957
  • SANAYİ BÜLGESİ Mİ,CAMİ AVLUSU MU?İstanbul'da bütün eski ve kıymetli eserlere musallat olan ve manzarayı berbat eden parazitler vardır.Yukarda bunlardan biri:Eyüp Sultan Camii ile Sultan Reşat Türbesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1957
  • KARAOSMANOĞLUNUN KAPANIŞ NUTKU İLE Hür.P.Kongresi dün sona erdi Teşkilâtın işbirliğine taraftar olmadığı yolundaki neşriyatı protesto için delegeler ayağa kalktılar Kaıaosmanoğlunun işbirliğini öven k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1957
  • istanbul Konferansı hakkında hükümetine izahat veren Abdülillah dün geldi Henderson şehrimizdeki ikâmetini 1 gün uzattı Prens Abdülillah dün sabah Bağdat'tan uçakla şehrimize gelmiş ve hava alanında B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1957
  • 'm,IA.P.J DIIQ UEVETİ ÇAM'IIA ile Rusya arasında iktisadî görüşmeler Şam'da devam etmektedir.Üç kinUw fi C T u I I yHUl UM silik Rus heyetinin basında,Prczidyum üyesi Mihail Pervukin bulunmaktadır.Şam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1957
  • [İLHAN DEMİREL] İLK KIZ DENİZ ASTEĞMENİ il KISIK GÜRPINAR,ERKEK ARKADAŞ-LARİYLE AYNI SAFTA İlk kız deniz subayı donanmaya katıldı 20 yaşındaki Gürışık Gürpınar,kendine güvenen kızlara denizciliği tavs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1957
  • BfiS&i TALİHLİ DAMAT Evlenmenin sebep olduğu maddî sıkıntıları kısmen olsun hafifletebilmek için senelerce evvel ihdas edilen bazı örf ve âdetler zamanımıza kadar gelmiştir.İstanbul'un 7 Kim.uzağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1957
  • 9 MEBUSUN MASUNÎYETÎ KALDIRILMAK İSTENİYOR ANKARA,HUSUSÎ Muhtelif partilere mensup mebuslardan bir çoğu hakkında Meclisin son iki buçuk aylık tatili sırasında muhtelif kongrelerde yaptıkları konuşmala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1957
  • Başvekilin tetkikleri Başvekil Adnan Menderes dün Vilâyete giderek bir müddet çalışmıştır.Devlet Vekili Emin Kalafat ile görüşen Başvekil,Dahiliye Vekâleti müsteşarı Dilâver Argun ve imâr heyetini de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1957
  • Polony a da n 8 milyonluk ithalât yapılacak ANKARA,A.A.İktisat ve Ticaret Vekâleti,Polonya'dan ithal edilmek üzere 8 milyon 153 bin liralık tahsis yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ!Kralı Majeste Mtılıammed Zahir Şah,dün Metris Tepede şereflerine tertiplenen tatbikatta hazır bulunmuş,Türk askerinin yüksek kabiliyetinden dolayı kumandanları tebrik etmiştir.Öğleden son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1957
  • IBRIS TÜRKLERİ matem tutuyor Lefkoşede bomba iniilâki neticesinde ölen gencin cenazesi dün merasimle defnedildi Fâzıl Küçük,Makarios'a mukabele için Amerika'ya gidecek Atina radyosu,bombaların Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1957
  • YUNAN ELÇİSİ DÜN GELDİ Bayar'a Kral Paul'dan mesaj getiren elçi,Türk Yunan münasebetlerinde nikbin SAMİ KOHEN Yunanistanın Türkiye Büyükelçisi George Pesmazoğlıı Türk Yunan münasebetlerinin istikbali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • 1 MİLYON LİRALIK 1957 PLÂNININ Son 2 Keşidesinde 500.000 lira HESABINIZI AÇTIRMAKTA GECİKMEYİNİZ İSTANBUL BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • 31 EKİMDE &SİYÇ 2 adet Dinlenme Evi ayrıca 2 adet 10.000 lira 50 adet 1.000 lira ve Çeşitli Para^ ikramiyeleri her 150 liraya jl kur'a numarası.TÜRKİYE İ BANKASI paranızın.istikbalinizin emniyeti »ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • HmitltHHlHIHI«lll»»Hl.H.lltmiltHlllimiltilitlHtlI»l»iiHHmitt.ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestra 13.00 Şarkılar Sevim Tanürek 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Karıcık orkestra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • fâutyiiftlkii f^bduu^ VB K t OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak)İçinde bulunduğunuz hayat şartlarından biraz sıkılıyorsunuz.Enerjik bir hamle yapınız.£OVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yıldızlar arzularınızı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • BULMACA SOLDAN SAfiA:1 Girit adasında bir tepe Kör İçkinin arkadaşı.2 Bir başşehir Biçim.3 Karı,4 Halbuki Muğla vilâyeti kazalarından biri.5 Yararlı.6 Saygı gösterme Oy.7 Bir nota Dünyanın büyUk nehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • 28 EKİM ÇEKİLİŞİ 298 K/ş/y* 370.000 LİRA VAKIFLAR BANKASI HEB 100 LİRAYA BIB KÜBA NUMARASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • ARTIK TERLEMEKTEN KORKMAYIN MUM bütün vücut ve ter kokularını önler MUM tesirini 24 saat muhafaza eder MUM cildi ve ter bezlerini tahriş etmez MUM elbiselerinize hiçbir şekilde zarar vermez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • İstanbul 6.Noterinin huzurunda yapılan Ağustos çekilişinde Gözlepedeki Apartman dairesi İzmir şubesi müşterilerinden 13082 sayılı İRATLI SİGORTALI İKRAMİYELİ Cüzdan sahibi Denizcilik Bankası müdürü Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • Kız talebe için bir yurt binası inşâ edilecek Üniversite ve yüksek mekteplerdeki kız talebeler için bir yurt inşa edilmesine karar verilmiştir.Yurt,Çemberlltaştaki,yanan eski Kız Talebe Yurdunun arsas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • İkmal imtihanlarında başarı nisbeti çok düşük Geçen hafta orta öğretim müesseselerinde başlıyan ikmal imtihanlarına devam edilmektedir.Yalnız,bu devre talebenin imtihanlara olan alâkası az olmuştur.Öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • Adliyede normal mesai 5 eylülde başlıyor Adliye yaz tatili 4 Eylül çarşamba günü akşamı sona erecektir.5 Eylül sabahından itibaren bütün mahkemeler normal faaliyetlerine bağlıyacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • Türk İran nakliyat şirketi faaliyete geçti Yeni kurulan İran Türkiye Nakliyat Şirketi faaliyete geçmiştir.Son olarak Tahran'da toplanan İki memleket temsilcileri bütün formaliteleri tamamlamışlardır.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • JEEP Aranıyor Bir adet tenteli çift defransiyelli iyi vaziyette Jeep satın alınacaktır.Huricane tipi tercih edilir.Tel:27 36 51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • AĞIR İŞİTME VE İŞİTMEYE YARDİMCİ CİHAZLAR Dr.S.Recep DOKSAT IIHMHMIIIMMI.h M H I III M II11 11 I M III Sağırlık,modern tıbbın,halletmeye çalıştığı meselelerin başında gelmektedir.Kulak yapısı,işitme s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • Mektepler açılmadan defter sıkıntısı başladı TAHSİS EDİLEN KÂĞIT MİKTARININ AZLIĞI BUHRANA SEBEP OLARAK GÖSTERİLİYOR Piyasada gene defter sıkıntısı baş^ göstermiştir.Tahsis edilen kâğıt miktarının azl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • Bir müddet önce 10bin lira kefaletle tahliye edilen Sava'nm sahte pasaportla yurt dışma çıktığı sanılıyor Döviz kaçakçılığından Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan ve bir ay önce 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Komandoslar Savağı Tyrone Power İng.2 Hırsızlar Pençesinde Hed Skelton İng.ATLAS Tel:440833)1 Kırmızı GUI Anna Magnani Burt Lancaster Renkli İng.2 Keskin K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • Bilge Urgancıgil ile Feridun Malcıoğlu Nikahlandılar.Bursa 2 Eylül 1957 toV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • KISA HABERUER MALATYA Yüksek Tahsil Gençliği Cemiyeti tarafından bugün saat 14.30 da Cagaloğlu Öğrenci Lokalinde bir Basın toplantısı tertiplenmiştir.İSTANBULDA mevcut Kız Enstitüsü müdürlerinin iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • Hill III II IHIMI.I Seçimin sırası değil!Ç?İÇİMLERİN öne alınmasından vazgeçilip diği söyleniyor.Seçimlerin öne alınacağı rivayeti gibi E bundan vazgeçildiği rivayeti de Büyük Millet Meclisinin açılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • mmammmtammammıtammtaemsummmmmtmtmam TEŞEKKÜR Genç yasında,âni olarak ebediyyen aramızdan ayrılan Doç.Dr.CAFER ERK 3n,cenaze merasimine iştirak eden aziz dostlarımıza,kederli evimize gelerek acımızı pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1957
  • "KRAL FİLM,Sonsuz bir ıstırabı,büyük bir agkı,müthiş bir kini hikâye eden ve 957-58 sezonunun en mükemmel Türk filmlerinden biri olan:AĞLAYAN GELİN filmini bitirdiğini ve yakında büyük bir prömiyerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.29 Ağustos 1957 Perşembe günü İstanbul İkinci Noteri Ümran Nazif Yiğiter huzurunda yapılan çekilişte ikramiye kazananların listesidir BOLU Şubemizden 5130 numaralı hesap sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • N İ S K 3 0 z NİŞASTA ı/e GLİKOZ FABRİKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İstimlâk dolayısiyle Merkez ve Satış bürosunu Tahtakale Tomruk Sokak 10 numaraya naklettiğini sayın müşteri ve alâkalılara saygı ile bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • vs'' w AKRANK AIEE TEVDİATI HESAPLARI İKRAMİYE İSABETİNİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARTAN YENİ BİR SİSTEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • GUNDUZ-YARIN 8 SAYFA VE 8 MUHTEŞEM TEFRİKA İLE TÜRKİYE'NİN EN MÜKEMMEL AKSAM GAZETESİ OLARAK ÇIKIYOR.GÜNDÜZ DE OKUYACAĞINIZ TEFRİKALAR 1 "SERDEN GEÇTİ OSMAN 5 YOSMALAR ŞİRKETİ VİYANA ÖNLERİNDE,Tarihî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • Ekim Sonu Çekilişinde LİRA HER 100 LİRAYA Bîr kur'a numarası Hesabınızda daima EN AZ 100 LİRA bulundurunuz DOĞUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • üs ticaret heyeti reisi "Yeni teklifler aldık" dedi Nesterov,basın toplantısında ticarî münasebetlerin sü/atle inkişaf edeceğinden emin olduğunu söyledi iki haftadnnberi memleketimizde bulunan Rus Tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • KONYA'DA SEL KONYA,HUSUSÎ Dün saat 18 de başlayan şiddetli bir fırtınadan sonra 20 dakika kadar devam eden sağanak halinde yağmur yağmıştır.Şiddetli yağmurlar neticesinde bazı yerleri seller basmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • TURİST SEYAHAT ANONİM ŞİRKETİ KURULUYOR Memleketimize turist celbini temin ve turistik faaliyetleri arttırmak gayesiyle dün beg banka ve Demir,Deniz ve Hava Yolları temsilcilerinin iştirakiyle bir top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • Kayıp posta motorunu dün uçaklar aradı Cumartesi günü Haydarpaşadan Sirkeciye posta paketlerini naklederken içinde muamele memuru olduğu halde kaybolan posta motoru henüz bulunamamıştır.Kesif uçakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • Bir tren kazasında 150 ölü,400 yaralı var JAMAİKA,A.P Kingston'a 60 kilometre mesafede Kendal'da iki di;el lokomotifile çekilen 12 vagonluk katarın yoldan çıkmasiyle 150 kişi 'ölmüş ve 400 kişi de yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • MESUT BİR DOĞUM Gazetemizmürettiplerlnden Yusuf Yener iic eşi Sultan Yener'in bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.Ana ve babayı tebrik eder,nevzada uzun ömürler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • MESUT BİR DOĞUM Eskişehir muhabirimizin egl Ayser Bayraklar dün bir kız çocuğu dünyaya,getirmiştir.Anne ve babayı teU'rik ederiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • «İzmir» in yüzdürülme?için faaliyete geçildi İZMİR.HUSUSÎ «İzmir» vapurunun yüzdürülmesi için dün mahallinde bir sondaj yapılmıştır.Yüzdürülme işi,şimdiye kadar bir çok batmış gemileri kurtarmış bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • '"ÜT^ ımir "mm KOCASI İÇİN DUA EDİYOR [A.P.Bir Japon kadınını öldürmekten sanık olan Amerikalı er William S.Girard'ın Japon olan karısı Haru,kocasının beraet etmesi için gece gündüz Allaha dua etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • Kabataş'tan Üsküdar'a 4 saatte geçilebildi Dan akşam arıza yapan araba vapurları trafiğin aksamasına sebep oldu Dün akşam işlerinden Anadolu yakasındaki evlerine dönenler.Kabataş Araba vapuru iskelesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • Bir komiser kahvede oturanları dağıttı Dün gece Haliç Fenerinde bir hâdise olmuş nöbetçi komiser iddiaya göre kahvede oturmakta olan vatandaşları toplantı kanununa aykırı olduğunu söyleyerek dağıtmış,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • Kıbrıs Türkleri matem tutuyor t Baştarajı birincide bütün eğlence yerleri,dükkânlar,çarşı ve kulüpler kapanmıştır.DR.KÜÇÜK'ÜN KONUŞMASI Beyoğlu'nun cenazesinden dönen Türkler,Dr.Fazıl Küçük'ün evine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • Hindistan'da koleradan 692 kişi öldü YENİ DELHİ,A.P.Doğu Hindistan'da Bihar eyaletinde çıkan bir kolera salgını şimdiye kadar 692 kişinin ölümüne sebep olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • vo Öldürmek zevki I TQ ÜZGÂRLI havalarda karasinekler sığınmak için siper yer I Jl\arıyorlar.Evin önündeki sundurma,bir mimarın değil,bir e tesadüfün himmetiyle rüzgârlara yan vermiş vaziyette oldu-i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1957
  • Hür.P.Kongresi dün sona erdi t Bağtarafı birincide ğa kalkarak,kendi kendilerini dakikalarca alkışlamışlardır.Gene bu arada bir delegenin teklifi ile üç defa «Yasa,yasa,yaşa» diye bağırılmıştır,KONUŞM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.09.1957
  • ¦HI VAPACAK5ıN,SCYL.Ef' NA9^ SİNECEKSİN!Ta»YY4E£V£ SÖVLEİ.r «sisy^a:NAStf.6ÂÜBA beğendin mİ?ÖYNATIV0PÜM b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1957
  • sİ^İİİİİİlÖlİİli:@U ESNADA,DAVUT7UN SRA3ASJ «öve GBUVOfZ:BİZİM ARABA A GEÇİN ZİNCİRLER)VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1957
  • r paaauGljn C. EDİSİNİ BİfîAZ I KlZDiRAViAA fl^ Copyright operg mundi J!5*fc»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1957
  • DEMİR YUMRUK "İ^MAOH.V 8 EVET SPİDER.GELECEK.CUMA,HARRY WAKO'L DÖVÜŞECEĞİM,t 8u İSMİ DUX.DuN MU?KARRV WARD-Ml BEN İN ŞEYV.BOŞ VEK.TALİHİN AÇIK OJ-SUN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1957
  • ALLAHUK ALİ BEY TT DONDuANlN] AV^EL İLÇ NİŞANLANMASINA MuMA kax mani OLMAuyiM.EYVAH AVSEL'lN BU AY 'ALDIĞI ESMALARA BAK.MAN.TC» ÇOO,feLBiSE 300,İSKAR-PİN 90 LİRArrrr opyright opera mundf:^AKAT AYSEL B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1957
  • sag fes Otobüs yolculuğu esnasında PE RE JA rahatsırhklarınıra 1 WWII ı^^^k.L Kalbi terıhlı m ferahlatır.0 bulantıları giderir,9 sinirleri teskin eder.Vnmf ur Sefahat çantanındı bir PE-FE.JA kojrmayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1957
  • Avrupanın eşsiz yollarıyla boy ölçüşen büyük 10 metrelik Londra asfaltı üzerindeki 132 parça arsanın satışlarına başlandı.Metreleri 10 ve 15 liradır Asfaltın üzerindeki arsaların metresi 15,hemen yanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1957
  • ŞEKER BAr GÜNÜNDEN İTİBAREN EMRİNİZDEDİR m M AKSARA* POSTAHAN6 KARŞıSı TEU t 33 38 73 t-Wtita» re SLortaa BU ŞUBEMİZDE HESAP AÇTIRANLAR İÇİN İMKAN 1 Nadide hatıralar 2 Hususi çekilişler 3 Eylül sonund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1957
  • Türkiye'de neşir hakkı MİLLİYET gazetesine aittir)YEŞİL SAADET Yazan DANİEL T ürkçesi GRAY SELÂMI 43 İZZET sedes Maho:«Karola neden öldü?Nasıl öldü?Bunu bilmemenize imkân yoktur» demeye cesaret edemed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1957
  • AŞK HİKÂYESİ SON ÜMİDİ TEFRİKA No:8 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Tesadüfen tanıdığı Gerard'la Romaya,sevgilisi ressam Paıd'ü görmeye gelen Lucky bir gece Gerard'ın bir gizli siyası ajan olduğunu ve bir suika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1957
  • ARRİVEDERCİ ROMA ROMA yıkanmıştı.Sabah,üstünde buğu idi.Ve J bu son giirüşümdü.Bir meydan kahvesinde son çayımı sessizce İçtim.İlk gün,dolabımı karıştırıp çay kavano-J zıınu bulmadan çay istediğimi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1957
  • ARIRIM YETİŞİN Yazan Çok sür'atli konuşuyordu.Gözlerinin içinde insanın güneşe baktığı sıralarda olduğu gibi daimî pırıltılar uçuşuyordu.Bütün vücudu mütemadi hareket halinde idi.Bacak bacak üstüne at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.09.1957
  • İstanbul Gazetecilerinin 30 AĞUSTOS 1957 EV VE EŞYA PİYANGO LİSTESİ KAZANAN NUMARALAR BAHÇELİ EV:137224 ARSA KAZANANLAR 040382 052785 167510 194358 047835 035710 005698 070471 131427 113C62.BATI AKDEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.09.1957
  • pgğlliueft Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.09.1957
  • VAKİT VASATI EZANÎ Güneş 5.29 10.48 Öğle 12.13 5.33 İkindi 15.53 9.13 Aksam 18.39 12.00 Yatsj 20.16 1.35 imsak 3.43 9.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.09.1957
  • TEKNİK ELEMAN ARANIYOR Uç tesviyeci bir modelci,bir planyacı ve maden kaynatabilecek evsafta bir kaynakçıya ihtiyaç vardır.Müracaat BAHARİYE MENSUCAT Fabrikası Eyüp İstanbul.Tel:21 25 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.09.1957
  • TİSAY İNŞAAT OFİSİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Maltepedeki taksitli evlerimize iştirak edemiyen saym müşterilerimiz için Altmtepede ikinci grup taksitli ev inşaatları başlamıştır.Acele müessesemize müracaat edilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.09.1957
  • Baş.Diş-Sinir-Romatlzma.Soğukalgınlığı Nezle ve Grip hastalıkları ile bayanların edei sancılarına karşı en şifalı v« müessir ilaçfırhim ve Markaya erteli G&zonecte &auifuı z.djİ^' JASPORAl İsvı'çrede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.09.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK A FATİH tramvay durağı Nalbant Demirci sok.30 numara.150 M2.Lokanta,kahve ve mağazaya elverişli.Her gün 21 17 65.C-292)A KADIKÖYDE 9000 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.09.1957
  • İZMİR FUARININ TAM MEVSİMİ 165 TL.sı ile 6 gün FUAR BERGAMA,EFES,KUŞADASI 4 üncü kafile 5 eylül perşembe günü tafsilât:İSTANBUL EKSPRES SEYAHAT ACENTESİ Beyoğlu,Lâle Sineması yanı Mim Han kat 1 Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.09.1957
  • ASANSÖRLER 3 lift 20 kişilik,elektrik kumandalı,muhtelif tiplerde,İkametgâh,hastahane ve diğer müesseseler için.YÜK ASANSÖRLERİ 100 ilâ 400 Kg.İlk Hizmet kumandası ile beraber İHRAÇ EDEN NIKEX MACAR A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.09.1957
  • BEYRUT İSTANBUL İTANA FRANKFURT CUMARTESİ Her SALI ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.09.1957
  • T GARANTİ BANKASI 1957 Tasarrufu Teşvik Plânı'nın üncü Çekilişi:27 Eylül 1957 10.000 33 APARTIMAN 8 ARSA TURİSTİK Kişiye PARA DAİRESİ Nispetiyede SEYAHATLER İKRAMİYELERİ 30 u Kredili Her 100 liraya bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.09.1957
  • bekliyen adam elki dairesinde bir aksilik oldu.Kimbilir belki de evinde.Bundan olacak uçağa bindiği zaman,en mülayim tabirle,ters bir ifadesi vardı.Uçak havalanır havalanmaz hizmet talebine başladı.İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 03.09.1957
  • bıçak,çatal,kaşık,tencere ve tavaları tertemiz yapar 9 banyoları,lavaboları,mermerleri ve çinileri temizler ve parlatır HERŞEYİ Çünkü kullandığı FAY Temizleme Tozu sayesinde,temizlik işleri onun için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.09.1957
  • KISA HABERLER II Profesyonel küme lig maçlarının haftada bir gün Mithatpaşa Stadında oynatılmasına müsaade verildikten sonra Stad Müdürlüğü 12 takımın bayrağını yaptırmaya karar vermiştir.Alâkalı şahı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • Beykoz'da yeni prim sistemi Beykoz Kulübü idare heyeti »on toplantısında aldığı bir kararla profesyonel takımın prim tarifesini tesbit etmiştir.Oyunculara;Adalet,Kasımpaşa,Beyoğluspor ve Emniyet takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • Fenerbahçe G.Saray maçı heyecanı başladı İki takım da bugün idman yapacaklar.İsfendiyar'ın nakli için bir idareci Ankara'ya gitti.Metin de Pazara oynuyor Pazara oldukça uzun bir zaman bulunmasına rağm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • F.Bahçe,Millî takımın esasını teşkil edecek Tek seçici E.Aykaç "bu hafta bir millî maç olsa Sarı-Lâciverllileri G.Saraydan Turgay ve Kadri ile takviye eder sahaya çıkarırdım diyor 1957/58 Profesyonel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • yapaolan Sedat Siyah-Beyazlılar yarın maça tertiple çıkacak Lig maçlarının ikinci haftasında ilk karşılaşmayı yarın yapacak olan Beşiktaş ve Vefa takımları dün kendi sahalarında birer antrenman rak ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • SLAVİA ve BOTEV BEYKOZ'A MAÇ TEKLİF ETTİ Bulgaristan'ın Slavia ve Botev kulüpleri,Beykoz'a maç teklif etmişlerdir.Kulübe dün gelen telgrafta karşılıklı oynanması cart koşulan maçların tarihlerinin bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • 4 futbolcunun lisansı ANKARA'YA İSTENDİ Futbol Federasyonu Hilmi Vefa)Salim G.Saray)Nihat ve Hüseyin'in Eyüp)lisanslarını istemiştir.Bunun sebebi,adı geçen futbolcuların tescil işlerindeki gecikmedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • B.Spor Bulgaristana davet edildi Evvelce şehrimize Beyoğlusponm davetlisi olarak gelmiş bulunan Bulgaristan Lokomotif takımı 15 Eylülde İki karşılaşma yapmak üzere Beyoğlusporu Sofya'ya davet etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • Halimi 50.000 dolar istiyor PARİS,BOSFOR Horoz sıklet dünya boks şampiyonu Hallml'nin menejeri Philippe Philippl,Halimi'nin dünya şampiyonluğu maçı için Macias ile Los Angeles'de karsılaşabilmesl için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • DROBNY FİNALDE VİYANA,T.H.A.Poertscach turnuası dümifinallnde emektar tenisçi Drobny,İtalya'nın bir numaralı oyuncusu N.Pietrangell'yl 6-4,8-6 yenerek finale kalmağa muvaffak olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • 3 Âzâ Fenerbahçeden ihraç mı ediliyor Dün gece yayılan bir haber Fenerbahçede yeni hâdiselerin başladığına işaret sayılmıştır.Henüz teyid edilemeyen bu habere göre kulüp azalarından Memduh Eren kulüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • FENERBAHÇE DEVRE sonuna kadar daimî KAMP YAPACAK Fenerbahçe profesyonel takımının bu haftadan İtibaren ligin ilk devresi sonuna kadar devamlı kamp yapması düşünülmektedir.Bâzı idareciler,bu teklifin m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • SPORTİF OYUNLAR Federasyonu Kasım'da ayrılıyor Bu tarihin geri alınması da muhtemel görülüyor Bu sene ayrı ayrı federasyonlar halinde toplanılması kararlaştırılmış olan Basketbol,Voleybol ve Hentbol b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • Kaszas'a iki yıl boykot cezası verildi BUDAPEŞTE,BOSFOR Macar Futbol Federasyonu,Vasas takımının soliçi Kaszas'ı iki yıl müsabakalardan men cezası ile tecziye etmiştir.Bilindiği gibi,Kaszas,Vasas İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • FUTBOLDA BAHSİ müşterek yapılacak Yabancı memleketlerde olduğu gibi bizde de futbol bahsi müştereklerinin ihdası için teşebbüse geçilmiştir.Öğrendiğimize göre bir milletvekili bu mevzu ile ilgili bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • Macar güreş ekibi bu ag gelemigor Macar federasyonu karşılaşmanın daha ilerde yapılmasını istedi Rumenler Ankara karmasını 21 Eylülde Bükreş'e çağırdı Türkiye Macaristan güreş karşılaşmasının eylülde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • I İLHAN DEMIREL] ÎYİI EÇİVflD Fenerbahçe maçında sakatlanan Beşiktaş santrahafı I I ILkÇİ I UH can şişli Etfai Hastahanesinde tedavi edilmektedir.Gözünde iç kanama teşhis edilen genç futbolcunun duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.09.1957
  • 2.Profesyonel lig maçlarına devam ediliyor Geçen senelere nisbetle bu sezon ikinci profesyonel küme lig maçları daha büyük bir alâka ve rağbet görmektedir.Buna sebep hem ikinci küme takımlarının kuvve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor