Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.09.1957
  • Beyrut'tan Amerika'ya dönerken şehrimize gelen Ortadoğu İşleri Mütehassısı HENDERSON,BAŞVEKİL ile dün tekrar görüştü Vilâyetteki müzakereyi müteakip biı açıklamada bulunan Amerikan Elçiliği "Faydalı n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1957
  • AFGAN KRALI ŞEHRİMİZDE Kıymetli Misafirimiz şerefine bu sabah Metris Çiftliğinde büyük bir askerî tatbikat yapılacak Memleketimizde misafir bulunan dost ve müttefik Afgan Kralı Majeste Zahir Şâh ve Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1957
  • ««ML M")W.NASIR VE ÛN KÜÇÜK PRENS Wlsır Reisicumhuru Cemal Abdünnâsır,geçenlerde Suudi Arabistanlı tVHOIil V L.Ull l*"ywil rnK.Hu ln prensj evine bir çay partisine davet etmiş ve kendileriyle ayrı ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1957
  • 22 YENİ KAZA dün kuruldu Yurdumuzdaki kaza sayısı 514 e yükseldi.Zeytinburnu'nda yapılan törende Kemal Hadımlı su ihtiyacının yakında karşılanacağını söyledi Dün 22 nahiye kaza haline,gelmiştir.Bu mün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1957
  • Yunanlılar tarihî bir camii depo yaptılar GÜMÜLCİNE,T.H.A.Dimetoka şehrinde Sultan Beyazıt tarafından yaptırılmış olan büyük ve tarihî camiyi Yunan makamları depo haline getirmiştir.Dimetoka Kaymakamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1957
  • ANKARA.HUSUSÎ Büyük Millet Meclisi iki buçuk aylık bir tatilden sonra bugün saat 15 den itibaren çalışmalarına devam edecektir.Bugünkü toplantıda konuşulacak mevzular sözlü sorular ve kanun teklifleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1957
  • ¦V^ji&f 'i W [KEYSTONE] Daily Sketch adındaki bir Londra gazetesi,hanım okuyucuları arasında çuvaldan elbise modasını yaymak için yeni bir kampanya açmıştır.Gazetenin yazı isleri müdürü bu işe kadın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1957
  • İKTİDAR DEĞİŞTİĞİ TAKDİRDE C.H.P.MEMURLARI teminata bağlayacak Gülek,Zonguldak kongresinde,memurların tâyin,terfi ve nakillerinin politika dışı bir heyet tarafından yapı(ması gerektiğini söyledi 9 ZON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1957
  • OĞLUNU AV TÜFEĞİ İLE ÖLDÜRDÜ KONYA,HUSUSÎ Karaman kazasında bir cinayet işlenmiş,bir baba öz oğlunu av tüfeği ile öldürmüştür.Burhan köyünde oturan Süleyman Koç,öz evlâdı Mustafa Koç'u annesine küfür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1957
  • Kıbrısta bir Türk evinde infilâk oldu I Bcmba imalâthanesi olarak kullanıldığı bildirilen kulübede bulunan gençlerden biri öldü,3 ü ağır şekilde yaralandı LEFKOŞE,HUSUSÎ Cumartesi akşamı,Lefkoşe yakın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.09.1957
  • Hür.P.il kongresinde birliğini tenkit eden bir delege susturuldu İNÖNÜ'NE ÇATAN ve MUHALEFET LİDERLERİNİ İTHAM EDEN DELEGE KÜRSÜDEN İNDİRİLDİ Orhan Köprülü işbirliğini övdü.Feridun Ergin iktisadî duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os 5 Kasım çekilişinde İti İ 75.000 TL 31 Aralık TL Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla İzahat cin ajanslanmıztn gifstartnt mBrıeıat idiniz.**4H BANKASI OSM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • İtil II İSTANBUL 12.27 Açılış v« program 12.30 Dans müziği ve hafif melodiler 13.00 Şarkılar.Rıza Rit 13.30 Haberler 13.4.Saz eserleri 14.00 Öğle konseri 14.0 Beraber şarkılar 15.00 Kapanış.16."7 Açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA.1 Eski Ziyafet Sofrası,2 İstanbulda turistlerin rağbet ettikleri yerlerden biri.3 İşaret Bir Mabut İşaret Sıfatı.4 Engel Fasıl hey" eti Vilâyet.5 Bir çeşit ufak ve gevrek peksimet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • ^QMqMftau *ĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün mühim bir alış veriş yapacaksanız sabah saatlerini tercih ediniz.Güzel fırsatlar geçecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir İsiniz aksamış.Fakat tesadüf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • Fatih devriyle İstanbul'un zabtı,geniş şekilde ve bol resimlerle «Yeni Tarih Dergisi» nin 9 No.lu Eylül nüshasında devam etmektedir.Posta Kutusu 18,İstanbul Fiatı 250 kuruştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • Kadıköy yeni evlenme dairesi yakında açılıyor Kadıköyde inşa edilmekte olan yeni Evlenme Dairesi bitmek üzeredir.İlgililerin söylediklerine göre,halen,evlenenler arasında,nikâhın Beyoğlu Evlendirme Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.0.TÜMSUBANK BUGÜN SAYIN ANKARALILARIN HİZMETİNE GİRDİ ZENGİN ve ÇEŞİTLİ AÇILIŞ HATIRALARI AYRICA 10.000 HUSUSÎ ÇEKİLİŞ TUMSUBANK Adres:Anafartalar Cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • V.I.Rüyamda diktatör oldum!DÜN gece rüyamda diktatör oldum ve ceza kanununa şu maddeleri koydurmakla işe başladım:OBJEKTİF Rüşvet alan ve veren idam olunur.E Döviz kaçıran idam olunur.Mal saklayan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • Kuru fasulyanın fiah 4 yıl içinde yüzde 250 arttı Tutulan istatistiklere göre gıda maddelerindeki fiat artışında rekor,fasulyadan sonra pirinçte Son 4 yıl zarfında gıda maddesi fiatlarında büyük yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • Sabun fiafları sebepsiz yere yükseliyor Sabun fiatlarında bir yükselme müşahede olunmaktadır.Alâkalılar pahalılığı sebepsiz bulmaktadırlar.Bildirildiğine göre sabun İmalâtında kullanılan maddelerin fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • Lokantalarda porsiyonlar küçüldü Bir kısım lokantalar yemeklerin gramajlarını çok küçültmüşlerdir.Bu suretle bir porsiyon yemeğin hakiki fiatı listedekinin bir kaç misline gelmektedir.Bu konuda yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • Yüksek Denizcilik Okulunda kayıtlara başlanıyor Yüksek Denizcilik Okulunda kayıtlara bugün başlanacaktır.Kayıtlar 15 Ekimde kapanacak ve namzetlerin muayeneleri 17 Ekimde yapılacaktır.Giriş için müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • r SİNEMALAR J Venedik Fran.2 Sidney BEYOĞLU A I.KAZA It Tel:44 25 62)1 Komandoslar Savaşı Tyrone Power İng.2 Hırsızlar Pençesinde Red Skelton in?ATLAS Te}t 440835)«NigJit and Day Follies» Fransız revü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • KISA HABERLER İSTANBUI Üniversitesinde İmtihan harçlarının yatırılmasına bugünden itibaren başlanacaktır.Üniversitenin muhtelif fakültelerine alınacak talebenin namzet kayıtları 16 Eylülden 15 Ekime k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • Bayanlara Müjde ASTAŞ'll Bugün hazır Manto dairesini hizmetinize arzetmekle şeref duyar.Mevsimlik Yünlü ve Pamuklu servisimizde yenilikler bulacaksınız,muhakkak uğı yınız.Sultanhamam Yenicanai cad.27/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • Göztepe asfaltında açılan çukurlar kapatılmıyor Bir buçuk ay kadar evvel havagazı borusu döşenmek maksadı ile açılmış olan Göztepe Kayışdağı asfaltı,halen kapatılmamıştır.Çukurlar semt sakinleri için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • Piyasada margarin yağı sıkıntısı var Piyasada margarin yağı sıkıntısı çekilmektedir.Halkın alıştığı yağlar bulunamamaktadır.Alâkalılar İmalâtta kullanılan yağlı tohum fiatlarının yükselmesini duruma s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • Gümrüklerden çekilen mallar kayboluyor BİR TAKIM KİMSELER İTHAL MALLARIN!ANADO-LUYA SEVKEDEREK FİATLARI YÜKSELTİYORLAR Piyasaya çıkarılan ithâl mallarının Anadolu'ya sevkedildiği ve el değiştirilerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.09.1957
  • MMMifei'^ MEKTUP Sevgili MİLLİYET oku-VUCIISUilgili makamlar tekzip edcdurMin.Keçen halta içinde Asya Gribi MİLLİ-YETİ bizzat ziyaret etti.Önre makine dairesine Kirdi,sonra mürettiphaneye tıktı,nihaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.09.1957
  • t.Bankacılık sahasında tamamen bir hususî teşebbüs olarak doğan ve halkımızın itimat ve teveccühü ile gelişerek 10.Yılını idrak eden AKBMK Tasarruf hesap sahiplerine yeni ve büyük birhizmetolarak AİLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1957
  • menler 1957 1958 öğretim yılında ilk ve orta dereceli okullarda okutulacak ders kitapları 12 ağustos 1957 tarih ve 968 sayılı Tebliğler Dergisinde gösterilmiştir.Bu listenin tetkikiyle anlaşılacağı gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1957
  • ft*)Bnm Bürom.H-Hesabınızı açtırmakta acele ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1957
  • lOgünlükgelinfuhuş yaparken yakalandı Boğazda basılan otelde çapkınlık yapan 74 lük ihtiyar da polislerle şakalaştı Birer fuhuş yuvasından başka bir şey olmadığı katiyetle anlaşılmış olan Boğaz'daki o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1957
  • Posta taşıyan bir motor kayboldu Evvelki gün Haydarpaşa'dan Sirkeci'ye hareket eden motorun batmasından korkuluyor Haydarpaşa İle Sirkeci arasında posta taşıyan Hayri Taskente ait 4 tonluk cTorik» mot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1957
  • Kızıllar propaganda için Brigitte Bardot'tan istifade ediyor PARİS,HUSUSÎ Zaman geçtikçe yeni yeni propaganda usullerine başvuran Kızıllar,şimdi de iki Fransız dilberi Brigitte Bardot ve Martine Carol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1957
  • Muğla Belediye Reisine işten el çektirildi İZMİR,HUSUSÎ Müstakil Muğla Belediye Reisi Naci Karaosmanoğluna İşten el çektirilmiştir.Mülkiye Müfettişleri bir müddettenberl Muğla Belediyesinde teftişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1957
  • Avusturya Başvekili kalb krizi geçirdi U\Z,A.A.Avusturya Başvekili Julias Roab evvelki gün zirai mahsuller sergisini açarken âni bir kalb krizi geçirerek hastahaneye kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1957
  • 3 çökme hadisesi daha oldu Bir işçi öldü,2 si yaralandı Evvelki gece Fatihte,Sofular caddesinde vukubulan,üç kikinin yaralanması ve Haşini Özkaya adındaki bir isçinin de ölümü ile neticelenen çökme hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1957
  • I Bıçak oyununa paso!I Çl U son günlerde cinayetler salgın halini aldı.Gazeteler her E gün bir iki cinayet havadisi veriyorlar.Kaatillerin,carih-E lerin öldürme ve yaralama vak'alarında kullandıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1957
  • VENEDİK FILM VENEDİK'TEN BİLDİRİYOR 'Brooklyn'den bir melek geçti' İspanyolların başarısı |Film mükâfat kazanırsa,bunda 9 yaşındaki Jaktör Pablito'nun hissesi büyük olacaktır PETER USTINOV da İSPANYOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1957
  • 25 1 Yıl ayda en az Lira Size YİRMİ YIL boyunca AYDA 500 Liradan vl2Q,000 Ml GELİR Kazandırır*.HEMEN Küçük Tasarruf Hesabı AÇTIRINIZ EMNİYET M SANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1957
  • Tanınmış bir müzisyen öldü PARİS,A.A.Tanınmış kompozitör ve orkestra şefi Theodere Mathieu uzun bir hastalığı müteakip ölmüştür.Paris Odeon Tiyatrosu müzik şefi ve Paris Radyo Orkestrası şefi olan Mat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.09.1957
  • İran'da Hürriyet Partisi kuruldu TAHRAN,AA.Hürriyet Partisi adı altında yeni bir siyasî parti dün resmen kurulmuştur.Parti kraliyet taraftarı olup memlekette endüstrinin gelişmesini ve ziraatin makine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.09.1957
  • W?VARBYE BİNMEKTEN Kl NE KAPSAM Pn£ I.VAP5/AM?^^JJ NASH?VMM IVyP ÇABUK-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1957
  • onlar,durdu,Bizde Durduk.ikİ polİS BİZ i KÖYDE BEKLESİN „ĞEÇERKBl ONLARI ALACAĞIZ.RADVO NUN BASlNDATN AYRıL.MAYIM-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1957
  • VWGi/Ai NERE VE SAKLADIĞIMI •VE ~7 uNj.TuM.BlJ-ÜZGÜNSÜN\V~_lAMi ORu« pA/ALIK i V.CQgÜ ^1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1957
  • ODANIN GÜ2BUUÜNE ŞA' OĞLUM DİJSÜN Wn ve ben bu L_ S OTE|_DE CcBiVVZDEN 9EŞ PARA ÖDEME.OEM OTURA-CAĞA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1957
  • jNAP RESlM.ÇEKERKEN,UÇAK.TAN [NEN AS/K SURATLI ADAMI 'GÖRÜYOR.I 4&S/K SURATLI AO AAA,SNAP*/GÖRÜNCE VÜZÜ BÜS8ÜTÜN SERTi-EŞİYOR.r Şu FOTOĞZAra Şurada i.new ybRK'A GELİR.GELMEZ BELÂ İLE KARŞILAŞTIM.BENİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1957
  • CISCO KİD BAK BURADA BÎR BAŞKASI İLE B'R TEK ADA v\DAN V^Şuluşmuş.KORKULUK.MU' y l/n.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazarı işin daha tuhaf tarafı,holden sonra hemen salon veya bir odaya girileceğine tüylü halılarla kaplı dik bir merdivenle aşağıya doğru inilip yine gizli ışıklarla süslenmiş,şömin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1957
  • Türkiye'de nesir hakkı MİLLİYET gazetesine aittir)YEŞİL SAADET Yazan:Türkçesi:DANİEL GRAY SELAMİ İZZET SEDES 42 Size lâyık olmak için ne yaptım?Ben bu kadar itimada alışık değilim Maho!Bu itimat beni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1957
  • Bir sabah Vatikan'da VATİKAVa «irisiıı değil,yaklaşmanın bile bir ihtişamı var.İnsanı adım adım sarıyor.Papaların İkametgâhları iki yandan birer kavisle beyzi bir meydanı kucaklıyor.Karşıda eniş merme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1957
  • l!ll!l!AŞK HİKAYESİ SON ÜMİDİ TEFRİKA No:7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Fransız Üniversitelisi Lucky,milletlerarası kongreye gittiğini sbyliyen bir yabancı ile.Ro~ via'ya gider.Sevgilisi ressam Paul'den kong
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1957
  • Yüzlerce kadın ölçüleri ele alınarak yaratılan "Günün ortalama kadını,1.66 boyunda.Göğüsleri 98,beli 74,kalçaları da 102 santim.SOPHİA LOKEN VE ÖLÇÜLEKİ «Güzel kadın» sözü çok defa manasız telâkki edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.09.1957
  • TOMBİK,KORKAR'iM Kİ 8l2f Bu PARTİDE TA.N/VAcAKLAR.NE DERSİN?k TLS \MERAK ETME.SİZİ KİMSE TANiVAMU yACAK.VAL.MIZ KOMUŞURKEM 301-BOL.KOL.LARlNI HARE.KET ETTİR.UNUTMA.3S TAB.LOLAR^ 0 AN Hfc HOŞLANl MADİĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • Akdeniz'e yeni bir Rus filosu geliyor PRAVDA GAZETESİ YUGOSLAVYA'YI ZİYARET EDECEK FİLODA İKİ ZIRHLININ DA BULUNDUĞUNU BİLDİRDİ MOSKOVA,A.P.Pravda'nm dün haber verdiğine göre,Sovyet Ru^ya,Baltık Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • Ev sahibi ile hırsız arasında boğuşma Evvelki gece Kızıltoprakta,bütün semti heyecana düşüren bir hâdise olmuştur.İsmail Çamurcan adında biri,saat 24 ten sonra hırsızlık maksadı ile Ahmet Eyüppaşa çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • 4 bin ton kahvenin yüklenmesine başlanmış Brezilyadan ithal edilmesi kararlaştırılan ve ihalesi yapılmış olan ilk parti 4000 ton kahvenin yüklenmesine başlanmıştır.Kahve muhtemelen Ekim ayı ortalarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • Teknik mensucat işçileri dün dertlerini döktüler İstanbul Teknik Mensucat İşçileri Sendikasının dün Eminönü Öğrenci Lokalinde yapılan yıllık kongrelerinde işçinin asgarî ücret meselesi bir «yılan hikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • Bursa'da büyük bir arbede oldu BURSA,HUSUSÎ Şehrimiz Molla Arab mahallesi silâhlı bir arbedeye sahne olmuştur.Mahalleyi birbirine katan hâdise bir çocuk yüzünden çıkmıştır.Bu semtte 8,10 ve 12 numaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • Şehzadebaşı Vezneciler caddesi genişletilecek istimlâk edilecek binaların kıymetleri bugün takdir edilecek.Dün Vilâyette imârla ilgili toplantı yapıldı Dün sabah Vilâyette İstanbulun imar işlerini ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • Köprü Kadıköy iskelesi yeniden tanzim edilecek İhtiyacı karşılamaktan uzak olan Köprü Kadıköy iskelesi ile,Kadıköydeki şehir hatları İskelelerinin tâdil projeleri hazırlanmıştır.Köprüdeki Kadıköy iske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • Sfrasburg Fuarına katılıyoruz PARİS,HUSUSÎ 7 Eylülde Strasburg'da açılacak olan Avrupa Fuarına bu yıl da «Turistik bir Stand» la katılacak olan Türkiye bu standda memleketimizin tarihî ve turistik böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • Kıbrısta bir Türk evinde infilâk oldu t Baştarafı birincide bep olmuş,eğlence yerleri,sinemalar,kahveler ve kulüpler kapanmıştır.Milliyetçilikleriyle şöhret yapmış olan gençler için "herkes gözyaşı iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • Ayşegül'ün çaldığı eserleri Paris radyosu yayınladı PAKİS,HUSUSÎ Paris inler radyosu 2G Ağustos günkü yayınında.göçenlerde yapılan' Marguerite L,ongne Jacques Thihancl» mükâfatında 5 inci gelen Türk p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • Frigrofik teçhizattı gemiler alınacak Denizcilik Bankası son günlerde artan talepler karşısında fazla kazanç temin edeceği için,frigrofik teçhizatı havi gemiler almak üzere teşebbüslere geçmiştir.Bu g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • GöKAY,KIRSAN'm TAZYİKİNDEN İSTİFA ETMİŞ ı Romanya maçı arifesinde.Sportif Oyunlar Federasyonu Başkanı Faik Gökay'ın geçenlerdeki âni istifası,efkâr'ı umumiyeyi meşgul etmekte devam etmektedir.İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • Zafer Kupasında Hüseyin Akbaş ikinci oldu ANKARA,AA.İki gündenberi devam eden Zafer Kupası güreş müsabakaları dünkü karşılaşmalarla nihayet bulmuş ve neticede şu güreşçiler derece almışlardır:52 kilo:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • ÎİGORTA POLİÇELERİNİZİ YAPTIRMADAN EVVEL YU MUTLAKA HATIRLAYINIZ GALATASARAY Tel.4418 97 44 6096 49 20 40 ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • KSOBM Sanayicilerin nazarı dikkatine TEKNOMAK Muhtelif boy ve cins makineleri KONSERVECİLERE GİYOTİN MAKASLAR,PRESLER,muhtelif boyda OTOMATİK KUTU KAPAMA MAKİNELERİ vesaire Âfelye Sahiplerine Muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • İstanbul'da Arsa Ve Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Vekiller Heyetinin 22/12/1956 tarih ve 4/8492 Yapı Kooperatifi mahdut miktarda ortak kaydına Kooperatif Istanbulda Haydarpaşa Pendik rinliğinde 400 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • ANTIDOT POMAT 'NEZLE 'i GRiP •DİŞ AĞPîSl ADALE ROMATİZMASI YANIKLAR I GÜNEŞ YANIĞI tsa^ ARI.pÖCEK SOKMASI lir 'KESİK İÜ YARALAR 6 »PİŞlK »KAŞINTI EKIEMA 1 i ERGENLİK HCH K DONUK V |p ¦DERİ ÇATLAKLARIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • 111 i ii a—wmrim—amen—MKEa—MÜJDE ÇARSIKAPIDAKİ YENİ LALE Müessesesinde Sonbahar ve Kış mevsimleri için KADIN,ERKEK ve ÇOCUK:PALTO,PARDESÜ.MANTO,TRENÇKOT ve YAĞMUR-LUKLAR,İPEKLİ,YÜNLÜ ve PAMUKLU kumaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • ODAMIZA KAYİTLİ SANAYİCİLERİN NAZAR!DİKKATİNE Ticaret Vekâletinin 647 sayılı sirkülerine göre Doğu Almanya'dan talep edilecek yedek parça ilk madde ve işletme malzemesi için hazırlanmış olan beyanname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • AF SAR OĞLU KİRU ve TOZlü HALILARINIZI YIKAMAK İÇİH BİR TELEFON KÂFİDİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • Sahibi} ERCÜMENT KARACAN Ynzı filerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • VAKİT VASATI EZANİ Güneş 5.2S 10.46 Ogle 12.13 5.32 ikindi 15.54 9.13 Akşam 18.41 12.00 Yatsı 20.18 1.36 imsak 3.41 9.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 taj SATILIK EMLAK TAŞKASAPTA bahçeli,konforlu,hollü,3 katlı,üçer odalı.95.000 lira.Mür:21 26 13.C-259)FATİH Sarıgüzelde 4 katlı,köşebaşı,üçer odalı,hollü,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • [A.P.HEft ^FYIÎFN HARFRÇİ7 asimde gördüğünüz İki yaşındaki Sten6n vfcB um nHOünoifc vle JsImH 1{Uçük C0ClIk önümüzdekl ay fevkalâde mühim bir kalb ameliyatı geçireceğinden bihaber,sakin sakin evinde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • KUVVETLİ "Doğru yoldayız,diyor ŞAM,A.P.Suriye Cumhurbaşkanı Şükrü El Kuvvetli dün,memleketinin hiçbir zaman ister Doğudan İster Batıdan gelsin herhangi bir stratejik plân için üs vazifesi görmiyeceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • işbirliğini tenkid eden bir delege susturuldu t Baçtarafı Birincide ve psikolojiye dayanılmamış olmasıdır.Bu yetmiyormuş gibi,sağlam paradan evvel,mektep ve köprü dâvası ele alınmıştır.Biz muhalifler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • SOVYET LİDERLERİ arasında mücadele Kendine rakip olanları tasfiye eden Kruşçev'in karşısına şimdi de Zukov çıktı LONDRA,A.A.Eski Hariciye Vekili Molotov'un Moğolistan'a elçi olarak sürülmesi,Parti Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ve bayanların muayyen zamanlardaki sancılarını teskin için faydalıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.09.1957
  • C.H.P.memurları teminata bağlayacak Baştarajı Birincide eden tekziplerine de temas etmiştir.Gülek demiştir ki:«İlk sözüm polise konuşmalarımızı ses alma makinesi İle tesbit edeceği İçin teşekkür olaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.09.1957
  • BEŞİKTAŞ KAMPA GİRDİ Beşiktaş,dün akşam Beylerbeyinde kampa girmiştir.Sakat bulunan bâzı futbolcular,kulüp reisi Nuri Toğaydan İzin istemişse de,kendilerine müsaade edilmemiştir.Kamp çarşamba günü oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1957
  • Basketbol Teşvik Turnuası ve ligler Teknik Üniversitede oynanacak Spor ve Sergi Sarayının,Türkiye Homanya Millî Basketbol maçından »onra 5 ay sürecek bir tamire tâbi tutulması dolayısiyle,İstanbul Bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1957
  • Gençlerde Beşiktaş F.Bahçeyi 20 yendi Mithatpaşa Stadında dün oynanan genç takımlar lig maçında Beşiktaş Fenerbahçe'yi 2-0 mağlûp etti.Siyah Beyazlı gençler rakiplerine gerek takım oyunu ve gerekse fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1957
  • Genç takım ligi puan cetveli J Takımlar OGBMAYP\5 Beşiktaş 11-202 5 5 G.Saray 11-202 5 Beykoz 11-312J 5 İ.Spor 1 1 4 2 2 S Adalet l-l-lll| 5 B.Spor 1-1-111J Emniyet 1 1240 5 Fenerbahçe 1 1020 J J Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1957
  • II.Profesyonel lig puan durumu Takımlar Feriköy Haskoy Yeşildirek Galata Taksim Eyüp Anadolu Davutpaşa Beylerbeyi K.Gümrük Sarıy«r Suleymaniy* O.G.B.M.A.Y.P,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1957
  • Profesyonel lig puan cetveli Takımlar OGBMAYP İstanbuLspor 1 1 3 0 2 F.Bahçe 1 1 3 1 2 G.Sarîry 1 1 2 1 2 Beykoz 1-1-001 Vefa 1 1 0 0 1 i Adalet 1-1-111 B.Spor 1-1-111;S Kasımpaşa 1 1 1 2 0 i Begiktaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1957
  • Yıldız Krallığı 3 YILDIZ ALANLAR:Basri,Avnl.Ergun F.Bahçe)Necmi,Erdinç,Ekerbiçer Beykoz)Eşref Vefa)Ömer,Mete Adalet)K.Ali Beyoğluspor)Kaya Ka-¦ımpaşa)Sedat Begikta*)NOT:MİLLİYET Spor Ekibinin futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1957
  • 7—I 1 I.Profesyonel Lig Gol Krallığı 2 gol atanlar:Aydemir İst.Spor)Kadri G.Saray)1 gol atanlar:Turan,Şeref,Ergun Fenerbahçe)ihsan 1st.Spor)Mete Adalet)K.Ali B.Spor)Teoman K.Paşa)Nazmi Beşiktaş)r J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1957
  • ikinci Prof.Lig Gol Krallığı 3 gol atan:Mehmet Ali Feriköy)1 gol atanlar:ismet Feriköy)Şaban Galata)Garbis,Hüseyin,Necmi,Muzaffer Hasköy)Alâaddin Davutpaşa)Aydın Eyüp)Kemal Yeşildirek)Horen Taksim)Kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1957
  • GALATA-YETİŞEMEDİ:M Feriköy,Anadoluyu hâkim oyunla 4-1 yendi.Yarın K.Gümrük-Beylerbeyi,Sarıyer-Süleymaniye Mithatpaşada karşılaşıyor II.profesyonel lig birinci hafta maçlarına dün de Şeref Stadında de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1957
  • ÖZCAN'IN DURU İYİYE DOĞRU GİDİYOR Beşiktaş santrhafının gözünde İç kanaması t e s b i t Fenerbahçe Beşiktaş maçından sonra soyunma odalarına koşan gazeteciler tahminlerinde yanıldılar.Meselâ,Fenerbahç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.09.1957
  • Daha açık farklı kazanabileceği dünkü maçla F.BAHÇE,BEŞİKTAŞ'I YENDİ:3 1 San-Lacivertlilerin ahenkli ve süı'atli oyunu önünde Siyah-Beyazlı onbir zaman zaman sahadan silindi AÇIN TENKİDİ MODERN FUTBOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor