Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • i,JT CENUBİ AMERİKA» t*?w¥x\"cuziruııiSTiKssmm R SİI0f HAFTADA f 4V vrr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • mekli,dul ve aşların Dün bir Basın toplantısı yapan Emekli Sandığı Genel Müdürü,zam tasarısının hazır olduğunu bildirdi İstanbul,izmir ve' Ankara'da Hilton ayarında 3 otel yapılacak ERTUĞRUL ÜNAL Emek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • İSAMİ ÖNEMLİ] DÜN YAPİLAN HÜR.P.BEYOĞLU İLÇE KONGRESİNDE VERİLEN TAKRİRLER TETKİK EDİLİRKEN Hür.P.il kongresi bugün toplanıyor 0.Köprülü'nün İl Başkanlığına seçilmesi muhtemel.C.M.P.Genel İdare Kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • I SAMİ ÖNEMLIJ GÜLEK GİTTİ C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,yarın yapılacak olan Zonguldak il kongresinde bulunmak üzere dün «Ordu» vapuru ile şehrimizden ayrılmıştır.Saat 10 da kalkması gereken vapu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • BOSTANCIDA DÜN GECEKİ YANGIN Bostancı dün gece büyük bir yangın tehlikesi atlatmıştır.Ateş,saat 22.30 da Karye sokağında,İsmail Hakkı Soysal adında birine ait 3 katlı ahşap binanın bitişiğindeki tek k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • lafciNfc v-x u»mw v»vi'i~iJ.'ujn.±JJJ-j.m*m»Âlmi*ai!X ı n ı'n »ı»i.ltı ı «foiııM'ıittıîı it I SAMİ ÖNEMLİ VATAN f*AnDFÇİ Şehrin fit pcııi caddelerinden lıiıi olan Vatan caddesi inşaatının bir an evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • t] ÜNVER] ASRİ DİI.ER Dün,nüllet ve fk bir Zafer Bayramım ct.menin şeref ve g^ la.İ sırken,kendilerin „ASrî Dilenci» sıfatını bir takım hırpani ocuklar «Rozet dağıtıp,luyo^ ruz» diye millî hisl-e etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • TRAM i AĞLAYAK AYRİ!*NUR Memleketimiz hakkında 15 suale doğru cevap verdiğ' gun müddetle Basın.Yayınırizm Umum Müdürlüğünün dâarak İstanbula gelen Fransız neıe Tramini,dün saat 12 de den »Ankara» vapu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • »ıının.unum YENİ BİR KRALİÇE [A.P.Yazın sonuna geldiğimiz halde,«Güzellik Kraliçesi» seçimlerine,dünyanın muhtelif yerlerinde devam edilmektedir.Son olan:yapılan bir seçimde,Fransız Riviera'sının saki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • BİR KADIN erkeği yere serdi Beyoğlu'ndaki barlardan birinde bir saat içinde arka arkaya 3 hâdise oldu Beyoğlundakl barlardan biri,evvelki,gece bir saat içinde arka arkaya uç hadiseye sahne olmuş,burad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • MALEZYA İSTİKLÂLİNE KAVUŞTU KUALA LAMPUB,A.A.Dün Türkiye saati ile 13 te Malezya Federasyonu,İngiliz İmparatorluk camiası içinde müstakil ve hükümran bir devlet haline gelmiştir.40.000 kişinin hazır b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • BİR YANKESİCİ MAHKEMEDE BAYILDI l/MIK,HUSUSÎ Faruk isminde yankesici bir talebe,arkadaşı Eşref Etük'ün cebinden 525 lirasını çaldığı için dün tevkif edilmiştir.Hâdise Fuarda geçmiş ve Faruk bu işi jil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • AFGAN KRALI YARIN GELİYOR ANKARA,HUSUSÎ Dost Afgan Kralı Zahir Şah ile Reisicumhur Celâl Bayar,refakatlerinde Hariciye Vekâleti Vekili Ethem Menderes olduğu halde dün Zonguldak'a hareket etmişlerdir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • Kızıl Papaz yola çıkıyor Dün basın toplantısı yapan Makarios'a Dr.Küçük bugün cevap verecek ATİNA,T.H.A.Bugün New-York'a hareket edecek olan Makarios,dün bir basın toplantısı yapmıştır.Kıbrıs meselesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • SİVS'TA GRİPTEN DOT KIŞI OLDU Ş SİVAS,HUSUSÎ EHRIIjU^diye kadar gripten 4 kişinin öldüğü bildirilmektedir.Halkır gg sj gripten muzdariptir.Bütün hastahaneler ve evler gripli a dolmuş bulunmaktadır.Gri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • AFER BAYRAMI hyecanla kutlandı Âna ve İstanbul'daki geçil resimlerini on binlerce kişkip elli.Dumlupmar'da da bir tören yapıldı ANKARA,HUSUSÎ Ağustos Zaferinin 35 inci yıldönümü dün bütün yurtta heyev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1957
  • 820JBAYIMIZ DM DÜN Or^ra katıldı Dün A istanbul ve İzmir'de yapılan ıerle 288 kara.119 deniz ve 4 asteğmenine diplomaları veriiköy2ece ordumuza 820 genç sub katılmıştır.Ankara-jarbokuiurıda yapılan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • YENİ BİR DEVLET DOĞDU BUGÜN İSTİKLÂLİNE KAVUŞAN MALEZYA,SİYASÎ,STRATEJİK VE İKTİSADÎ BAKIMDAN HÜR DÜNYA İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR SAMİ KOHEN BUGÜN,güneşle beraber Asya'da yeni bir devle' doğmaktadır.178
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.0.TÜMSUBANK 2 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ SAYIN ANKARALILARIN HİZMETİNE GİRECEKTİR.ZENGİN ve ÇEŞİTLİ AÇILIŞ HATIRALARI AYRICA UllIJ Liralık HUSUSÎ ÇEKİLİŞ TÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • Jg^Bankacıiık sahasında tamamen bir hususî teşebbüs olarak doğan ve halkımızın itimat ve teveccühü ile gelişerek 10 Yılını idrak eden AKBAN Tasarruf hesap sahiplerine yeni ve büyük birhizmetolarak AİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • ınııı mı mimi IHI I İSTANBUL r 12.27 Açılış ve program 12.30 jj Karışık hafif yemek müziği i 13.00 Türküler.Muzaffer Akgün i 13.20 Mario Lanza'cîan iki şarkı jj 13.30 Haberler 13.45 Şarkılar,ğ Mefhare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Gözünüzde büyüttüğünüz bir iş düzelecek.Rahata kavuşacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Geçmiş bir hâdiseyi tazelemek hatasına düşüyorsunuz.Netice üzücü olabilir.«A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • İnanılmıyacak Kadar Ucu?Elektriği,telefonu,Belediye terkos suyu bulunan civarında 50.000 100,000 200,000 liralık evler,villâlar,fabrikalar bulunan.Belediye otobüsleri işleyen Bakırköy Bahçelievler Yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 a 910 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Bir ağaç;Fiyaka;Bir başlık.2 İstanbul'un profesyonel birinci küme takımlarından biri.3—2 Kesesi zarar gören budala;Oy.4 Arap harflerinden biri;Aylıklı.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • Bir delinin attığı sigara mahalleyi yakıyordu Dolapdere semti evvelki gece bir yangın tehlikesi atlatmıştır.Bostan mahallesinde,27 sayılı Bora isimli apartmanın 12 numaralı dairesinde oturan Aleko adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • 2 Belediye Zabıta memuru bir şoförü dövmüş Müddeiumumilik ve zabıta,bir dayak ve hürriyeti tahdid hâdisesine el koymuştur.Osman Alkan adında bir şoförün beyanına göre.idaresindeki otomobil Divanyolund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • İ.E.T.T.İdaresinin son olarak sipariş ettiği 200 otobüsten 50 si,önümüzdeki günlerde gümrüklere gelecektir.MİGROSUN şehrin muhtelif yerlerinde açacağı 10 dükkân için müsait arsa aranmaktadır.TRAMVAY v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • SUADİYE KULÜP 1 Eylül Pazar aksamı t,aat 21.30 da SEKİR TİYATROSU '1 KOIVIEDİ 3 PERDE Numaralı biletler sanılmaktadır.Tel:55 25 »8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • IIII1111 III 1111II Bir yabancı diplomatla konuşmamız 3 YABANCI elciliklerden birine mensup bir diplomat,bana,Beyoğlu'nda tanıştığı bir adamla konuştuklarını anlattı.Ona sormuş:Hangi millettensiniz?Yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • BAZI ÇEŞİT SİGARALAR İÇİLMEZ BİR HAL ALDI Yerli kâğıtla yapılan imalât yüzünden sigaraların kalitesi çok bozuk.İsveç'ten kâğıt gelince durum düzelecek İnhisar sigaraları son günlerde tiryakileri tedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • Bir kadın kocasından yediği dayaktan delirdi Fazla süslendiği için her tarafı kan içinde kalıncaya kadar dövülen kadın hastahaneye kaldırıldı Yeşilköyde oturan ve ticaret yapan kıskanç ve son derece s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • V E Bayan Hadiye Çağlı'nın e ş Deniz Üstğm.Doğan,Bn.Esin By.Ataman Çâü Iı'nın ve Bn S?vim Öğütoğlu'ııuıı babaları Piyade Yzb.Orhan Ögütoğlu'mın kayınpederi.Bn.Müge Öğutogıu nun cıecıesi,Defterdarlık F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • F1 I-IHI menleri!Lütfen,FAZILA ÇALAPALA'mn bu sene kabul edilen "FİZİK,kitaplartni görmeden karar vermeyiniz!Bülün okullara numuneler gönderilmiştir.ATLAS A YAYINEVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • Bu gece 5 inci MEHTAP GEZİSİ Doluıabahçe vapuru ile yapılıyor Köprüden hareket:21.00 de Biletlerinizi iskele kilelerinden veya vapura girerken temin edebilirsiniz.Tertip eden:TÜRKTURİZM Telefon:44 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1957
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Komandoslar Savaşı Tyrone Power İng.2 Hırsızlar Pençesinde Red Skelton İng.ATLAS Tel:4408155)«Night and Day Follies» Fransız revüsü temsilleri Her aksam saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • YENİ 13 KİTAP Varlık Yayınevi yeni mevsimi 13 yeni kitabıyla arlığını arzeder:1.Fikret Arıt:Muhtar,roman,2 lira.2.Somerset Maugham,Tehlikeli Geçit,roman,2 lira.3.Francois Mauriac:Yılan Düğümü,roman,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • Kızıl Papaz yola çıkıyor t Baştarafı birincide res'le görüşmek İmkânını bulamamıştır.İDAMA MAHKÛM EDİLEN TEDHİŞÇİLER LEFKOŞE,A.P.Burada özel bir mahkeme dün silâh ve cephane taşıdıkları için iki Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • ZAFER BAYRAMI HEYECANLA KUTLANDI Baştarajt birincide onbinlerce Ankaralı hazır bulunmuştur.Merasimden evvel Anıt Kablr'e çelenkler konulmuştur.DUMLUPINAR'DA Başkumandan meydan muharebesinin 35 inci yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • Hür P.İl Kongresi bugün toplanıyor t Baştarajı birincide C.M.P.GENEL İDARE KURULU BUGÜN ŞEHRİMİZDE TOPLANIYOR C.M.P.Genel idare kurulu bugün şehrimizde mühim bir toplantı yapacaktır.Bu toplantıda gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • 5 kuruşluk simitler ortadan kayboldu Ufala ufala halka haline gelen 5 kuruşluk simitler son günlerde tamamen ortadan kalkmıştır.Evvelce 5 kuruşa satılan simitler bugün 10 kuruştan satılmaktadır.Simiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • Güzel Sanatlar Akademisine bu sene az talebe alınacak Güzel Sanatlar Akademisinin Resim,Süsleme ve Heykel bölümleri için yeni bir statü hazırlanmıştır.Buna göre,evvelce ortaokul mezunlarının da kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • SAHTE PEYGAMBERLERDEN SAKININ We' Vc,ıedik'te Sa* meydanmaifî^Sİ rfQn b ıı w««ı«ı« tohk ıŞeller cemiycti mensuplarına hitap eden 81 yaşındaki Papa kendilerine «sahte peygamberlerden» korunmaları tav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • İSTANBUL EKSPRES YEDİ YAŞINDA İstanbul Ekspres gazetesi dünkü nüshası ile 7 yaşına basmıştır.Refikimize,neşir hayatında uzun ömür ve muvaffakiyetler dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • Mussolini'nin cesedi ailesine teslim edildi ROMA,A.Pitalyan hükümeti dün Benito Mussolini'nin uzun zamandanberi gizlenen cesedini eski diktatörün karışma,Predappio'daki St.Cassiano mezarlığına gömülme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • •İ.[KEYSTONE] YENİ BİR CEP RADYOSU İngiltere'de «Earl's Court» ta açılan radyo sergisinde,Mr.Richard Roberts,yeni bir cep radyosunu takdim etmiştir.Yakın zamanda piyasaya ar/edilecek olan bu radyolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • *»NLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI O5 5" Eylül çekilişinde iMii TL 5 Kasım 50.000^*^75000 Har 150 liraya* bîr] kur'a numarası Fazla İzahat için ajanslarımızın f gişelerine müracaat ediniz.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • Askerî birlikler söndürme işinde çalışıyor.Zarar şimdilik 5 milyon lirayı buldu TARSUS,HUSUSÎ Denizli vilâyetine bağlı Çivril kazası Akdağ orman bölgesinde henüz tesbit edilemeyen bir sebeple evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • I Haşmetlû Zahir Şâh ve Konya i KAHRAMAN Afgan milletinin Haşmetlû hükümdarı Zahir j Şâh Hazretleri memleketimizi şereflendirmektedirlcr.Mu-E azzez din kardeşlerimizden bize zeval bulmaz bir muhabbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • 1957 1958 öğretim yılında ilk ve orta dereceli okullarda okutulacak ders kitapları 12 ağustos 1957 tarih ve 968 sayılı Tebliğler Dergisinde gösterilmiştir.Bu listenin tetkikiyle anlaşılacağı gibi,geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • GEEEQ S 3 MOBILYACILASI GOMALAKÂ YERİNE KAİMVİK fk KULLAN MAYf TEKÇİM EpJNfZÎ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • R-TAC SOK LASTİK KAYNAKLARI "Halis Türk Malıdır'".'eni buluş Hususi formülferle' lazırlanan OR-TAÇ mumulatı funyanın on üstün evsafını.baî.clir.Uzun zaman yatgınlaş-nâz evsafında eksiklik bulana 0.0Û
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • 7 sinden 70 ine KADAR HERKESİN SEVEREK OKUDUĞU ^ELIK BİLEĞİN şimdiye kadar neşredilmiyen hakikî ESAS MACERALARI yeni çıkan ÇELİK BİLEK Mecmuasmda.Her-hafta onbinlerce kişi heyecandan heyecana sürüklen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • YANGODA azanan Numarala Milli Piyangonun 30 Ağustos 1957 çekilişi dün Ankarada saat 13.30 da yapılmıştır.İkramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz.079554 numara 500.000 Lira 239182 numara 100.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1957
  • EMU,U iz Yemen gem IGİLİZ KUVVETLERİNİN TOPRAKLARINI İŞGAL ETTİĞİNİ BİLDİREN fMEN HÜKÜMETİ AMERİKA'YA MÜRACAATTA BULUNDU KAHİRE,A.P.Curadaki Yemen sefareti,İngiliz piyadelerinin,Güneydoğu Yemende Sarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.08.1957
  • £e^^AS'Nl T ^l5ClM PWVUN VEYA NÖL& J^ VUKD01ŞV VUVÇLARlhJr s I1 561
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1957
  • KORKUSUZ DAVUT Bu ESNADA 5ANSLÎSIN WAyRİ_YA.I ÎA BİR TAVSAN.j KALA ONU-•O&VAAM VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1957
  • &J8-CKAİN'DEN MEKTUP VE PARA GELDİ.İKt GÜNE KADAR,BİZİ BEKUYOR.Kİ/VMNL.E NE ZA/VAN DÖVÜSECE.ĞIM S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1957
  • İLANDAKİ GAZETBC.'LE/Z ARASINDA POHNWMIN ARKADAŞ' SNAP HUN-V4«.J MİLYONLARCA KADEe"nÎ tavın edecek Sirk:zarak.Bu demek!EVET SNAP.BİRLEŞMİŞ MİLlETER!HARBE ANANİ OLMASA SEVKEDECEK BU ADAM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1957
  • s ŞAHESER1.su RENKLERE,Şu AhEV GE BAK.Bü GECEKİ 1 MUKAK-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan ÜMİT DENİZ «Memnun olurum Murat bey.dedi.«Buyurunuz sizi evimde görmekle şeref duyacağını.Sesi şimdi daha berrak ve pürüzsüz geliyordu.Galiba kızı yataktan kaldırmıştım.Niteki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1957
  • BİZ VE ONLAR ROMA karlını süslü.Sabah saatlerinde hile i sâde,düz bir spor elbisesiyle görmedim.Hc ten renge koşan,iç açan bir zevki var.Biu eteği çok seviyor.İkisi de onda bir içim Vitrinlere bakarsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1957
  • Türkiye'de nesir hakkı MİLLİYET gazetesine aittir)YEŞİL SAADET Yazan:Türkçe si:DANİEL GRAY SELAMİ İZZET SEDES 40 Gırtlak kemiği uzun boynunda,bir aşağı,bir yukarı kımıldıyordu.Gözleri ormana takılıp k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1957
  • AŞK HİKAYESİ SON ÜMID TEFRİKA No:5 ÇIKAN' YAZILARIN* ÖZE Genç Fransız Üniversitelisi Lucky,tesaattk fen tanıştığı kongre delegesi Gerard'la Roma,gidei:Fakat sevgilisi,ressam Paul,kongre böyle bir dele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1957
  • ftülBiuef S a lı i b i ERCÜMENT KARACAN Yazı İçlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇt Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1957
  • VAKİT VASATÎ EZANİ Güne?5.26 10.41 Öğle 12.14 5.30 ikindi 15.56 0.11 Akşam 18.44 12.00 Yatsı 20.22 1.36 İmsak 3.39 8.54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1957
  • STABLİZE ÇEKTİRİLECEK Şehir içi yollarına Stablize naklettirilecektır.Taliplerin en ifa 3 Eylül 1957 akşamına kadar aşağıdaki adrese müracaatlarılif sahipleri ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Kj Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1957
  • NİMET ERİM ŞENİ Yıllarca Yıırd idare etmiş tanınmış ve takdir edil olan X İ M E T E R I M,Tecrübesi ve en ileri metodu ile biçki,diki;el il şapka,korse,boya ve saire derslerini talebesine kolayı] mutl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.08.1957
  • BİR TEMİZLEME HASSASI HERŞEYİ DAHA İYİ TEMİZLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1957
  • 29 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİNDE KAZANAN TALİHLİLER 5 0 0 0TL.Merkez Şb.den Mustafa Tuğrul 5 0 0 0TL.Asmaallı Şb.den Alâaltin Kıral 500 LİRA KAZANANLAR 1 Hüdai KachkoyT 2 Fatma' Açıkel Beyazıt)3 Mehmet Haydaroğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1957
  • SÜNNETÇİ CELÂL TEZEL LALELİ AKSAR»V t»p İS* Tel.3VOEI 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1957
  • MÜJDE ÇARŞIKAPIDAKİ YENİ LALE Müessesesinde son Bahar ve Kış mevsimleri için:KADIN,ERKEK ve ÇOCUK:PALTO,PARDESÜ,MANTO,TRENÇKOT ve YAĞMURLUK-LAR,İPEKLİ.YÜNLÜ ve PAMUKLU kumaşlar,her nev'l AYAKKABI çeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1957
  • PARİS RÖVÜSÜ NİGHT AND DAY FOLLIES SON 2 GÜN A T L A S l ta Biletler:ATLAS Sinemasında Matine 18 de,Suare 21.15 te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1957
  • Etrafı tamamen Ev ve Villâlarla meskûn BAKIRKÖY BAHÇELİEVLER İCİİİI la» W Belediye hudutları dahili ve imâr durumları belli,emsalinden çok üstün ARSA SATIŞLARI.Elektrik,terkos,telefon ve çarşısı mevcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1957
  • Yapı Kooperatiflerine Bebek'te Etiler Mahallesine bitişik 1000 MESKENUK GARANTİ MAHALLESİNDE Yapı Kooperatifleri için blok apartman arsaları satışa arzedilmiştir Müracaat:İstanbul Balıçekapı,Garanti H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1957
  • MUHTELİF HURDA EŞYA VE ÇUVAL SELON DEŞESİ,YAĞLI VE KİRLİ REYON DEŞESİ SATILACAKTIR.Sümerbank Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayi Müessesesinden Gemlik 1 Müessesemizde mevcut hurda eşya ve çuval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1957
  • in 1957 YILI İKRAMİYELERİNİN BEŞİNCİ ÇEKİLİŞİNDE ^vr?1 m Ankara Yenişehir Mithatpaşa Caddedesinde kaloriferli apartmamn bir dairesini Zengin para ikramiyelerini Kazanabilmek için en az 150 liralık bîr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ s WTW^ FAl I *1 TELEFON 27 42 fö Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1957
  • Şube TÜRKİYE VÂKIFLAR BANKASİ 28 AĞUSTOS 1957 KEŞİDESİNDE KAZANANLAR ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GELİR Kadıköy Şubemizden 3205 No.lu hesap sahibi Bay Burhanettin KIRKARBİN LİRALIK MESKEN KREDİSİ Şubemizden JS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1957
  • KAHVE TİRYAKİLERİ SEVİNÇ İÇİNDE!2 gündenberi yüzbinlerce KAHVE tiryakisi,KAHVE yerine MILKA'yı Zevkle kullanmağa başladı MİLKA tamamen kahveden farksız ve ayni lezzettedir.MİLKA 4600 kalorilidir.Besle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1957
  • 50 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ MARŞAL BULVARI ÜZERİNDE VE Emlâk Kredi Bankasının Baruthane sitesinde inşa ettireceği altmış bin nüfuslu Blok Apartmanları ile Turistik Plaj ve Otelleri havi büyük şehri karşıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1957
  • ceüevier içinde Elektriği,telefonu,terkos suyu ve menba suları Ömür Klmiği yanında Belediye otobüs durağına 2 dakika mesafede ve 650 yataklı ve içerisinde öğretmen siteleri,80 dönümlük sebze bahçesi o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5