Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • I Ordu Terfi I iLiSTESil MM î BUGÜN 5.ve 6.î t SAYFADA i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • Yunan ordusuna dersi 35 yıl önce vermiştik Bütün yurtta törenlerle kutlanacak olan büyük gün münasebetiyle Türk Hava Kurumu ve Talebe birlikleri beyannameler yayınladılar Tüıkkuşu filoları gösteri yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • Suriye'deki gelişmeler,dünya siyasî çevrelerinde el'an birinci derecede mütalâa edilmekte ve hâdiseler dikkatle takip edilmektedir.Resim,Şükrü El Kuvvetli'yi,geçenlerde ziyaret ettiği Mısır'dan dönüşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • Loy Henderson'un Beyrut temasları BEYRUT,A.P.Loy Hende'jon,Lübnan'a muvasalatını müteakip derhal Hariciye Vekâletine giderek Vekil Charles Malik ile 20 dakika süren bir görüşme yapmıştır.Bilâhare bera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • fi Pezmezoğiu dönüyor 25 gün evvel Atina'ya giden Yunan Büyükelçisi Pezmezoğiu pazartesi günü şehrimize gelecektir.Elçi dün Yunan Başvekili ile bir saat görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • MOİRA SHEARER YE PARI CQT1N Pabııc-^HllkCO I UI1 ıar filminin baş yıldızı,dünyaca tanınmış İngiliz balerini Moira Slıcarer,Edinbourgh Festivalinde verilen bir temsil sırasında eski Çarleston dansını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • BİR BABA OĞLUNU ÇİĞNEYEN ŞOFÖRÜ TABANCA İLEVURDU İZMİT,HUSUSÎ Şoför Hasan Taşkın idaresindeki Düzce G plâkalı kamyon,saat 14 raddelerinde Düzce'ye giderken İzmit'in eski tayyare mevkiine geldiği zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • istanbul Barosunun bir açıklaması Muhterem gazetenizin 24/8/957 günlü nüshasında «Bir avukatın tevkifi istendi» başlığı altında çıkan yazıda bahis mevzuu edilen avukat levhamızda kayıtlı olmadığı gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • Istanbul' dan İzmir'e botla Bir balıkçı 500 millik yolu 12 günde katelli İZMİR.HUSUSİ 16 ağustos sabahı saat 9 da,«Barbaros» isimli ufak bir botla Beykozdan İzmir'e hareket eden Mehmet Beşkardeş adınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • SANDI ORMANLARINI YAKAN 4 KİŞİ TEVKİF EDİLDİ İZMİR,HUSUSÎ »Sandı» Devlet Ormanlarının mahvına sebep oldukları iddiasiyle dün yakalanan 4 köylü tevkif edilmiştir.Bunlar Ali Balaban,Kardeşi Mehmet Balab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • Afgan Kralı Konya hemşehrisi de oldu ANKARA,HUSUSÎ Afgan Kralı ile Reisicumhurumuz dün bir uçakla Konyaya gitmişlerdir.Konyada kalabalık halk kitlesi tarafından karşılanan misafir Kral'a Konya şehri f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • tik:[SAMİ ÖNEMLİ] KAAT1L HASAN UZMAN CİNAYET DALGASI Dün de bir genç,erkekliği ile alay eden kadını 14 yerinden bıçakladı,araya giren hizmetçiyi öldürdü Son onbeş gün içinde şehrimizde işlenen cinayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • [A.P.I ÇADREDDİII'İN FVI FNMFÇİ Prens Sadreddin'In Londra'h manken Nina D ver ile evlenmesi,«MliniMUin İN s011 günlerde Avrupa sosyetesini en yakından ilgilendiren bir konu haline gelmiştir.Resimde,ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • VIM KULLANILMADAN CVD£ DAHA TAZLA l ÇALKAMAM»in inin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • Aker,Rus heyeti eısı ile goruştu Cam fabrikası kurulması için anlaşmaya varıldığını heyet reisi başka tesisler için de teklif alındığını N I söyliyen bildirdi ANKARA,HUSUSİ İktisat ve Ticaret Vekili A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • GÜLEK BUGÜN ZONGULDAK'A GİDİYOR NEDRET SELÇUKER C.H.P.İl Kadınlar Kolu üyelerinin bugün saat 14.30 da Beşiktaş İlçe merkezinde tertip edecekleri toplantıda,«Kurultay'a götürülecek kadın dilekleri» tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.08.1957
  • MAKARİOS YARIN Amerika'ya gidiyor Papazın Eisenhower ve Dulles tarafından kabul edilmiyeceği haberi Yunan basınını kızdırdı ATİNA,Milliyet Radyo Servisi Yaran bir Yunan gemisi ile Amerika'ya hareket e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA Yine fırtınalı günler TEHLİKEYE KARSI TEDBİR Suriye'nin Kızıllaşması karşısında ne yapmalı?Bu sual,Şam'daki son gelişmelerden endişe duyan bütün devlet adamlarının zihnini günlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • YALNIZ HANIMLAR ARASIMDA har 100 liraya 1 kur'a numarası isde emniyet ve ıtir'at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • TÜRKİYE Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.Ş.TÜMSUBANK 2 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ SAYIN ANKARALILARIN HİZMETİNE GİRECEKTİR.ZENGİN ve ÇEŞİTLİ AÇILIŞ HATIRALARI AYRICA 10.000 HUSUSÎ ÇEKİLİŞ TÜMSUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • 1111111111111 M 11111 I 111 111 11111111111 1111 I I 11111111 11111111 11 İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Sabah müziği 9.00 Haberler 9.15 Oyun havaları 930 Dans müziği ve hafif melodiler 10.00 Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • tit B OĞLAK burcu [22 Aralık 20 Ocak] Bir tereddüdün zararını göreceksiniz.Oaha sür'atle karar vermeye ve tatbik etmeye çalışınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir alış verişten kârlı çıkacaksınız.Evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • L M A C A SOLDAN SAĞA:1 Bir memle-I ket;Bos ve mânâsız.2 Birdenbire;Basit;Serkeş.3 Gökten yağanlardan;Pek büyük.4 İşleri birbiriyle çatışmıyacak şekilde düzenlemek;Su.5 Bir nota;Vedia.6 Bir zar sayısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • Iran Ana Kraliçesi geldi İran Ana Kraliçesi Melike Turan bir kaç hafta önce çıktığı Avrupa seyahatinden dönerken yine İstanbul'a uğramıştır.Ana Kraliçe Hilton'da Akdeniz dairesinde birkaç gün kalacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • Bir evde iki bıçak ile bir tabanca bulundu Samatyada oturan Sabahat Bas dün sabah zabıtaya müracaat ederek,kocası Adil Baş'ın kendisini öldürmek istediğini ve silâh bulundurduğunu bildirmiştir.Bu ihba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • Dünya Gençlik Teşkilatı Başkanı geliyor Dünya Gençlik Teşkilâtı W.A.Y.başkanı Mr.Antonie La Wrence bugün saat 12.30 da uçakla şehrimize gelecektir.Bundan altı sene evvel de memleketimize gelen ve Şâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • EKEKBWNK TEKNİK ÜNİVERSİTE Mack* Yıldı/TEKNİK OKUL Giriş imtihanlarına hazırlama kursları 2 Eylülde ba»lı;or Kayıtlara Başlanmıştır GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu.Aqacamu yanı No 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • SANAT ENSTİTÜLERİNE ilkokul mezunları alınmıyor VEKÂLETİN BU HUSUSTAKİ KARARI ORTA TİCARET OKULLA-RINDA DA TATBİK EDİLECEK.YENİ BİR TİCARET LİSESİ ACILIYOR Şehrimizdeki Sanat Enstitülerine bu sene ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • dolmuş I-1 dolmuş en güzel karikatürler ve yazılarla nefis bir sayı daha sunuyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • rtlfMHWWIWIMIWIW.¦IIIWaM*—IHIM M II III Duyulmamış Derecede Ucuz Fiyatlarla Arsaların tevzii ve üçte bir bedelle satışı hakkında:BÎR EVLİK ARSA 630 756 882 900 1050 1512 LİRADIR.Denizcilik Bankası Mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • Tevzi muamelelerinde yüzde 2 har;alınacak Şehrimiz Ticaret Odası Oda Meclisinin dünkü toplantısında,yapı kooperatifine,memurlar hesabına 250 bin lira verilmesi kabul edilmiştir.Avans maaşlardan kesile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • Bu Cumartesi gecesi Dolmabahçe vapuru ile 5 inci MEHTAP GEZİSİ Köprüden hareket:21.00 de Biletler TÜRK TURIZM'den iskele gişelerinden veya vapura girerken temin edilir.TÜRKTURİZM:Tepebaşı,Meşrutiyet c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • BİR AÇIKLAMA Açık Hava Tiyatrosunda başlayan «Millî Oyunlar Haftası» mn tesisimizle hiç bir ilgisi olmadığı görülen lüzum üzerine ilân olunur.Kalk Oyunlarını Yaşatma ve Yayma Tesisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • r sinemalar i BEYOĞLU ALKAZAK Tel:44 25 62)1 Komandoslar Savaşı Tyrone Power İng.2 Hırsızlar Pençesinde Red Skelton İng.ATLAS Tel:440835)«Night and Day Follies» Fransız revüsü temsilleri Her aksam saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • Hastabakıcı tarafından dövülen bir hasta öldü Yedikule Ermeni hastanesinde vukubulan hâdise üzerine tahkikata başlandı Yedikule Ermeni Hastahanesinde,mahiyeti henüz tamamiyle anlaşılamayan,fakat ölüml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.08.1957
  • Bir yıldönümünün manâsı 30 Ağustos zaferinin mânası,hiç bir yıldö-E nümünde,bugünkü kadar büyük bir değer ka-E anmamıştır.Yunanistan'ın 130 senedenberi E Türk topraklarını istila birsiyle açılan ağzı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • âustosubize kazandıranlar Savaşa katılan eski muharipler tarihî günün hâtıralarını anlattılar FAHİR ERSİN 30 Ağustos zaferinin 35 inci yılını milletçe kutlamanın sevinci içinde bulunuyoruz.Dün.bizlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • Avukatlar tabanca taşımak istiyor Gazetecilerle kaderimiz müşterektir.Onlar da,bizde sık sık dayak yiyoruz.Dün saat 16 da Baıo'da tertip edilen basın toplantısına yııkardaki sözlerle başlayan Baro Rei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • istanbul'dan izmir'e botla t Baştarajı birincide satı 2 ilâ 3 saat uyku uyuyan Mehmet bir ara botu delinince,bu deliği çuvalla tıkamak suretiyle batmaktan kurtulmuştur.Beşkardeş,hâlen İzmir otellerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • îr ÇOCUKLARINIZA EN İYİ ÇOCUK PUDRASINI KULLANMAK İSTERSENİZ s» MARKASINI ARAYINIZ 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • Huşlar,Batılıların teklifini yine redd Silâhsızlanma konferansında konuşan Sovyet delegesi bunların hakikî kıymeti olmadığını söyledi Sovyet Dışişleri Vekil Yardımcısı ve Silâhsızlanma Konferansındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • x SON FIRSAT Leventte M2 si* 1950 de 50 kuruş iken *1957 de 50 lira Soğuksuda M2 si 1948 de 50 kuruş iken 1957 de 45 lira Floryada M2 si 1948 de 1 lira iken 1957 de 100 lira Yeşilyurtta M2 si 1950 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • Boğaziçi köprüsü Boğazın en dar yeri olan Hisarlar arasında kurulabilir HAKİKİ REKABET BÖYLE OLUR BOĞAZİÇİNDE KANLICA VAPUR İSKELESİNE 1 kilometre mesafede,civarı meskûn,elektriği mevcut ve 200 metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • ¦I ¦¦IIIIMllirn^g^TI If BIMIII iHHIWlimMiHiJWIIIWIIII—lanın I ISTANBUL YAZ AT YARIŞLARI 1 Eylül 1957 Pazar günü 50.006 LIRA İKRAMÎYELİ BAŞVEKİL KUPASI KOŞUSU 20.000 Lira İkramiyeli HARALAR KOŞUSU 10.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • ŞEKER B Ar GÜNÜNDEN İTİBAREN EMRİNİZDEDİR AKSARAY POSTAHANE KARSISI TEU 22 38 73 Bu Ş u b e m i d e Hesap açtıranlar için İMKAN 1 N.dıde hatıralar 2 Hususi çekilişler 3 Eylül sonunda 50.000 TL keşidey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • REMZİ KİTABEYİ MAARİF VEKÂLETİNCE bu yıl ilkokullar için yeniden ders kitabı olarak kabul edilen dört yeni kitabını sayın öğretmenlerin letkikine sunar.HİDAYET GÜLEN YENİ COĞRAFYA IV.Sınıf 80 Krş.YENİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • İSÇİ KIZLAR ARANIYOR PEREJA kolonyalarını doldurma ve ambalajlama işlerinde kullanılacaktır.Müracaat:Bonıonti Fırın sok.Şişli Tel:47 39 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • Turizm Dâvası 5 MZASIZ veya isminin,adresinin mahfuz tutulması kaydı I ile gönderilen mektupları okumam ve sepete atarım.Fakat ilk defa olarak İni kaideyi bozdum.Turistik albom hakkında 23 Ağustosta y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • ALMANYA NAZİLERİN BORÇLARINI ÖDEYECEK •BONN,A.P.Alman Meclisi.Hitler iktidarı zamanında biriken borçları ödemeğe karar vermiştir.5 milyar mark tutarındaki bu borç.25 yıl içinde tamamen tasfiye edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • 22 YENİ KAZA KURULUYOR ANKARA,AA.Pazar gününden itibaren 22 merkezde kazâ teşkilâtı kurulacaktır.Yeni kazalar şunlardır:Adana'da Karataş,Amasya'da Sıvıova,Ankara'da Güdül ve Yenimahalle,Aydın'da Yenip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • İHRAÇ MADDELERİNİN kaçırılması önlenecek Bazı ihraç maddelerimizin cenup hudutlarından kaçırıldığı iddia olunmaktadır.Durum alâkalılar tarafından önemle ele alınmıştır.Belirtildiğine RÖrc bahis korusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • ©ck and Roll nişanı bozdu Nişanlısını beğenmiyen genç kız dansa başlayınca yüzükler karşılıklı olarak atıldı Dün gece Balat'ta bir salonda yapılan nişan merasiminde iki tarafın ailelerinin birbirlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • Saokul Fiıi refmenf 8 Lütfen,FAZILA CALAPALA'mn bu sene kabul edilen "FİZİK,kitaplarını görmeden karar vermeyiniz!Bütün okullara numuneler gönderilmiştir.ATLAS A YAYINEVİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • iri J 22S7 diqQulsi*L Uçağa binerken çantanıza bir PE-RE-JA Limon kolonyası alım/Uçak tutma-V larına iyi gelir.'M PEREJA LİMON KOLONYASr,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.08.1957
  • Hariciye Vekilinin Maskesi Altında Güzeller Japonya'da.Tokyo'dan 25 mil mesafede Kamakııra plajında bir karnaval tertiplenmiş ve Japonya'nın en güzel kulan hu karnavala katılmışlardır.Karnaval tîiizel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.08.1957
  • İiöİKtfltfllİlvilt CHESTER SÛUtfc &İRA-Z ĞER/'DE,DAVUTI/M I ARABASiNOA r ESNADA GENÇ GAZETE.Cİ İL.E KARISI DA KAYAK.^4 VO£*4 DEVAM EDİYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1957
  • ^İIİ*ill^İ:Aİİlil MC COV 'LARLA MATPiELD* LERL.E BA ŞA ÇİKACAK KADAK VAHŞİ MER MAÇI 'HAKİKİ Bir KAVGA ADDETMESİ lA_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1957
  • J^OHNNY.ALANA YAKLAŞIRKEN BAş.ka Bir.i uça/ 7tf 0,4.onun PLANLARINI I 4L7 Ü5T EDECEK.BEN I HAZARD.İNMEĞE WAZIRUANiyORUM—AAEKA-«4 SİMDE RAZIA KAUA/VW».ŞAHIS;BULUNUYORDU.BUN.LARDAN1 t BİRİ,B/MİL.I—LETLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1957
  • ELBETTE ciZE.CEĞİZ.HEÂ\BüyÜK ESH?j UCR OEV/CMl «AR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1957
  • İstanbul 2.nci Noteri huzurunda yapılan Âkbank'ın 29.Ağustos Çekilişinde YÜZ Evler Mahallesindeki BAHÇELİ EV Beyazıt Ajansımızdan 10004 No.lu hesap sahibi HALİL PAKER'e isabet etmiştir.1000.Lira Kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1957
  • Miilâeıefi H&efa Şa p&Gea Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1957
  • HİCRÎ CUMA RUMÎ 1377 30 1373 Sefer AĞUSTOS Ağustos 4 19 5 7 17 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 5.25 10.38 Ogle 12.15 5.28 ikindi 15.57 9.11 Akşam 18.46 12.00 i Yatsı 20.24 1.36 imsak 3.38 5.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1957
  • YEŞİL SAADET V' n p y} DANİEL GRAY Türkcesi:SELAMİ İZZET SEDES 19 Maho usulca:Mademki siz buradasınız,hiç bir şeyden korkmam,dedi.Yola bir maymun atladı;Maho'nun,yelpazesinin ucuyla kocasına göstermes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1957
  • BİZ KADINLAR Neyyire Pansiyon ve Sokak KALDIĞIM küçük pansiyon bile düşündürücü bir mevzu.Yaşlı bir sinyora var.Bir de genç kız.Otorite kadında,iş kızda.Kızı mı diye merak ettim.Hayır.Yanında çalışıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1957
  • Yazan Semra Tunç cinayetinin arkasında pek mühim şeyler gizli idi.İnsan isimlendiremediği,mânasını bulamadığı kelimeleri bâzan «Şey» ile ifade eder.Ben de bu hâdisede,perde arkasında kalan hususlara ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1957
  • AŞK HİKÂYESİ SON ÜMİD TEFRİKA No:4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Genç Fransız Üniversitelisi Lucky,bir tesadüfle tanıştığı Gerard'la Roma'ya gider.Maksadı,sevgilisi ressam Paul'ü görmektir.Genç ressam ertesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.08.1957
  • i ARTIK TERLEMEKTEN KORKMAYIN MUM bütün vücut ve ter kokularını önler MUM tesirini 24 saat muhafaza eder MUM cildi ve ter bezlerini tahriş etmez MUM elbiselerinize hiçbir şekilde zarar vermez 73 99999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.08.1957
  • Kara Kuvvetleri Orgeneralliğe yükselen Korgeneraller:Vedat Garan,Fâzıl Bilge,Osman Güray.Selâhattin Selışık,Cemal Gürsel.Korgeneralliğe yükselen Tümgeneraller:Enver Aka,İ.Şeref Dora.Tümgeneralliğe yük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.08.1957
  • o DU T LIST Tümgeneral KIFAT LLGEN'ALP Jandarma TUĞGENERALLİKTEN TÜMGE.NERALLİĞE YÜKSELEN Rıfat Ülgenalp.ALBAYLIKTAN TUĞGENERAL-LİĞE YÜKSELEN Suni Balamir.YARBAYLIKTAN ALBAYLIĞA YÜKSELENLER Faik Evren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.08.1957
  • 30 AĞUSTOS 1957milliyet-¦SAYFA:7 DAKTİLO ARANIYOR ingilizce ve Fransızcaya bihakkın vâkıf Daktilo aranmaktadır.Ücret tatminkârdır.Müracaatlar şahsen Beyoğlu Tünel,Kedivyal Palas kat 1 No.26 ya yapılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.08.1957
  • |FUTBOLDA| InoksanlarımızI GÜNDÜZ KILIÇ Bizim futbolda müdafi oyuncularımızın adam adama markaj yapmaları eski bir gelenek halinde devam etmektedir.Ancak kendi kontrollarında top oynanmıyan bekler kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1957
  • TEKNİK KOMİTEYE YENİ AZALAR GİRDİ Galatasaray]n istikbali için endişelenen idare heyeti aralarında toplanıp,mesuliyetleri üzerine alarak,anlaşmazlıkları bertaraf etmek gayesiyle bir teknik komite seçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1957
  • YKOZ VEFA ka rşıkarşıya «ATATÜRK KUPASI» NIN REVANSI YERİNE GEÇECEK BUGÜNKÜ MAÇ ÇETİN OLACAK Lig maçlarının ilk haftasının mühim karşılaşmalarından birini bugün Mithatpaşa stadında saat 16.30 da Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1957
  • AHMET VE SAÜM'IN LİSANSI İADE EDİLDİ Adaletten Galatasai'aya transfer eden bek Ahmet ve solaçık Salimin lisansları Ankaradan iade edilmiştir.Ahmet ve Salimin Adaletle olan mukavelelerinin feshedilmeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1957
  • METİNİN GELMESİ MUHTEMEL Galatasaray idare heyeti dışarıdaki futbolcularını getirtmek ve liglerde oynatmak arzusuyla çalışmalarına devam etmektedir.Bu nrada selâhiyetli bir şahıstan duyduğumuza göre M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1957
  • leşin Haysiyet Divanı huzuruna çıkarılmalıdır.Gündüz» Sadık Giz'le İhtilâf sebebini söyle izah etmiştir:«Ötedenberi Galatasaray'da yeni seçim yapılırken seçmenler antrenörün fikrini alırlar.Sadık Beyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1957
  • İSFENDİYAR'IN FUTBOLU TERK etmesi muhtemel ISFENDIYAR Üzgün ve müteessir ANKARA,Hususî Muhabirimiz Veli Necdet Arığ'dan Hâlen Ankara'da bulunan Galatasaray sağaçığı İsfendiyar Açıksöz gazetelerde çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVE* BERABERLİK GÛLI Adaletin solaçığı Mete,ayağına geçirdiği topu,9 uncu dakikada sert şutle kaleye gönderdi,Turgut topu bacaklarının ara-MUkU sından kaçıracak,Kırmı/ı Beyazlılar bu suretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1957
  • G.SARAY'I TÜRKDOĞAN ÇALIŞTIRDI Galatasaray'lılar dün de çalıştılar.Futbolcuların üzgün ve isteksiz oldukları dikkati çekiyordu.Akla en ehven gelen isim Musa Sezer'in nezaretinde idman yapılacağı tahmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1957
  • AVRUPA KVREJL ŞAMPİYONASI BUGÜN BAŞLIYOR DUİSBURG,HUSUSÎ 28 milletin iştirakiyle dün balaması icap eden Avrupa Kürek Şampiyonası G milletin müsabakalardan çekilmesi üzerine bilgim rötardan sonra bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1957
  • GÜNDÜZ KILIÇ ün ağır konuştu "Bütün istifalarım Galatasaray'a zarar veren lâkaydilerle mücadele için olmuştur,diyen eski antrenör reisin bir sözüne karşı şunu ilâve etti "Eğer söylemişse Haysiyet Divâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.08.1957
  • BASRI,LEFTER,NEDİM,AVNİ,CAN ve ERGUN DÜNKÜ ANTRENMANDA MARKOŞ'un NEZARETİNDE koşuyorlar BÜYÜK MAÇIN RAKİPLERİ ÇALIŞTI Siyah Beyazlılar yalnız solaçıkta tereddüt içinde Beşiktaş kalecisi Varol Ürkmez,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor