Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.08.1957
  • ERZURUM'DA BÎR BASIN TOPLANTISI YAPAN İnönü,kadın mebusların çoğalmasına taraftar Bursada yapılan Hür.P.kongresinde Öktem,Çıracıoğlu ve Aybar iktidara hücum ettiler C.H.P.Genel Başkanı ismet İnönü.Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1957
  • D.P.il merkezinde seçim hazırlığı için görüşme yapıldı İşçi ve esnaf temsilcileriyle de görüşen mebuslara,istimlâk yüzünden yıkılan fırınların' kışın ekmek darlığına sebep olacağı bildirildi Demokrat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1957
  • üâk-İMTİHAN HEYECANI KAYIT DERDİ Şehrimiz orta öğretim müesseselerinde güz dönemi imtihanları dün başlamıştır.Maarif Vekâletinin bahis konusu okullar lehine aldığı »on karardan sonra imtihana giren ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] TEMİZ PAKET İÇİNDE KEMİKSİZ ET Î^^ERE muhtelif semtlerinde açacağı sekiz satış mağazasından ikisi dün sabahtan itibaren faaliyete geçmiştir.Carşıkapı ve Sofular'daki bu mağazalarda karam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1957
  • BİR KAMYON KAZASINDA BEŞ KİŞİ ÖLDÜ İZMIK,HUSUSÎ)Manisa Salihli yolunun Turgutlu civarında,içinde 25 yolcu bulunan Manisa 50323 plâkalı bir kamyon uçuruma yuvarlanmıştır.Neticede kamyon paramparça olmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1957
  • «aıpiUjB ıij Bsoq pcj S i A'B3 UUOlUOAdJSI |GUUO)SOİİ mu ıı^,iı|,u.iij)ıi(4U)ı:i| umioq UJ)ajAOq |i!|j ıu!d ıu.'A.ıi| ı:j=I Jl5B li|jL'aİ|.lUl5;^0J l| İE i IU.İ1.U1A ij,i, ii:iiiu u.ııcos ue\3 i $|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1957
  • 26 AĞUSTOS DÜN KUTLANDI 26 Ağustos Büyük Taarruzun 35 inci yıldönümü dün törenle kutlanmıştır.Bu münasebetle yurdun muhtelif yerlerinde ve Atatürk'ün ordularımıza büyük taarruz emrini verdiği tarihi K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1957
  • Milliyet» Venedik Film Festivalinde IA.P.I Venedik Film Festivali,pazar »ecesi ispanyolların «Brooklyn'de bir melek uçtu» filmiyle başlamıştır.Sinema âleminin sayılı şöhretleri bu açılış galasında haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1957
  • [MUAMMER TAYLAK] YÜKSEK ASKERÎ ŞÛRA DÜN ANKARA'daki TOPLANTISINDA 24 albayımız generalliğe yükseliyor Bazı yüksek rütbeli kumandanların emekliye sevk olunacağına dair çıkarılan haberler rekzip edildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1957
  • Ortadoğu görüşmelerine Ankara'da devam olunacak Moskova Radyosu dün de Henderson'a şiddetli hücumda bulundu Amerika Hariciye Vekil Yardımcısı Loy Henderson dün sabah Amerikan Konsolosluğunda Amerika'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1957
  • fak t ^Ü|İ EN KISA ZAMANDA BİTİRİLECEK IRÜÇHAN UNVER] Aksaray Beyazıt yolunun Beyazıt'taki kısmı 60 santim indirilirken,Aksarayla birleşen tarafı da yükseltilmektedir.Hâlen Beyazıt'ta parkın bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1957
  • Evvelki gün söndürülen yangın dün tekrar büyüyerek başladı ve bâzı köyler tahliye edildi İZMİR,HUSUSÎ Ege bölgesinin en büyük ve korkunç orman yangınını teşkil eden ve evvelki gün saat 16 da söndürülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1957
  • ZAHİR ŞAH,BAYAR'ın REFAKATİNDE SELÂM RESMİNİ İFA EDEN ASKERÎ KITAYI TEFTİŞ EDİYOR TELEFOTO MİLLİYET Ankara İstan Afgan Kralı dün Ankara'ya geldi Zahir Şah,Bayar'a "İkinci vatanım Türkiye'ye ayak basma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • GÜNÜN TIBBÎ BAHİSLERİ Sül çocuklarında ishal Dr.S.Recep DOKSAT umumilim Çocuk,devamlı ihtimam ve bakım isteyen nadide bir çiçek gibidir.Sıhhatli mevcudiyetiyle,ailenin sevinci iken,en ufak rahatsızlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • Beyaz peynir için Belediyede bir toplantı İerlip edildi Hâlen depolarda 120 bin teneke peynir bulunduğu tesbit edildi.Narhın kaldırılması için bir sebep görülmedi Beyaz peynir meselesinin halli için y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • Altın fi atları dün birdenbire düştü Alâkalılar,ortalama olan 3-4 lira düşmenin devam edeceği kanaatinde Altın fiatları dün birdenbire düşmeğe başlamıştır.Düşüş ortalama 3-4 liradır.Dün serbest piyasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • ARTIK 4 TERL£MEKtİN koKKMAYiN DEODORANT MUM bütün vücut ve ter kokularını önler MUM tesirini 24 saat muhafaza eder MUM cildi ve ter bezlerini tahriş etmez MUM elbiselerinize hiçbir şekilde zarar verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE I Mİ » Ciltli?TEKNİK OKUL Gırıs imtihanlarına hazırlama kursları 2 I.1 *il l•-Ihi-Iimm Kayıtlara Başlanmıştır GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu.Ağacamü yanı Na 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • Anadolu'ya yapılan çay sevkıyatı önlenemedi YARINDAN İTİBAREN 250 GRAMLIK YENİ ÇAY PAKETLERİ SATIŞA ÇIKARILACAK Şehrin ihtiyacı için piyasaya çıkarılan çayların Anadoluya sevkedıldiği tesbit olunmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • ^jguqiiti&u f-%06 t s OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir jüphe içinizi kemiriyor.Kurtulmak için tek çare:Hakikati öğrenmeye caliciniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Yüzünüze gülen biri var.Bu kadar ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • SEVİM AGUN ile RAİF ERTÜZÜN nişanlandılar.İstanbul 25/8/957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • r SİNEMALAR J Ricardo BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 2)1 Tahir ile Zühıe Sezer Sezin Kenar.Artun Türk filmi.2 Vur Patlasın İsmail Dümbüllü Nimet Air Türk filmi.A L K A Z A R Tel 44 25 62)1 Aslan Yürekli Mahkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • KISA HABERLER DUN limanımızdan muhtelif memleketlere 54 bin lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.TİCARET Odasına kayıtlı imalâtçılara anilin boya tevzi edilecektir.İSTANBUL İşçi Sigortaları Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • I Suriye vak'ası ve Istanbul konferansı SURİYE,yıllardanberi.kızıl propagandanın Ortadoğu santrallarından biri hâline gelmişti.Türkiye'den kaçan mâhudlar ora-E da faaliyetlerine devam ediyorlardı.Suri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • I Istanbul ğ 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestra 13.00 Şarkılar E Şükran Özer 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Karışık orkestra müziği 14.30 Şarkılar:Nigâr Uluerer 14.45 Hafif rne-lodi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • İZMİR FUARINDA CAVİT O AV Çocuk bisiklet ve arabalarını mutlaka görünüz.Pavyonlarımız Havuzluçarşı Gölbaşı arasmdadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • MEŞHUR BİR ÇOCUK MÜTEHASSISI GELİYOR Dünyanın tanınmış çocuk psikolojisi mütehassısı Dr.Frank Cıırran bugün »chrinıize gelecektir.Bu sahada birçok kitapları olan meşhur mütehassıs burada kaldığı müdde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • Atom Reaktörünün kurulacağı arazi ihtilaflı Teknik Üniversite ile Devlet Demiryolları arasında «Atom Reaktörü.nun kurulacağı arazi üzerinde meydana gelen ihtilâf halledilememektedir.Uzlaşmak niyeti il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • Amerikalı bir orkestra şefi geldi Amerika'nın tanınmış orkestra şeflerinden Robert Laurence tetkiklerde bulunmak üzere dün Ankara vapuriyle şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • Sekiz esnaf Millî Korunma Mahkemesine verildi Pazar günü ve dün yapılan kontrollarda 8 esnaf Millî Korunma Kanununa aykırı hareketten sanık olarak mahkemeye verilmiştir.Bunlardan ikisi manav,üçü bakka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • Aklî muvazenesi bozuk kıza tecavüz etmek istedi Şileye gelen E.adında birisi,13 yaşındaki akli muvazenesi bozuk,deniz kenarında dolaşan bir kız çocuğuna tecavüze teşebbüs etmiştir.Kabinesine götürürke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • ÜRDÜN ANA KRALİÇESİ GİDİYOR Birkaç haftadanberi şehrimizde misafirden kalan Ürdün ana kraliçesi Zeyn maiyetindeki prens ve prensesler ve Ürdün Kralının kızı Prenses Aliye ile birlikte bugün saat 19 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • Tanınmış bir ItaSyan gazetecisi şehrimizde İtalya'nın en büyük gazetesi Corriere Delia Sera'nın ve Harper's mecmuasının diplomatik muhabiri Luigi Barzini dün şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • MES'UT BİR NİKÂH Korgeneral Vedat Garan'ın kızı İnci Garan ile Korgeneral Fasih Kayabalı'nın oğlu İsmail Kayabalı'-nın nikâhları dün Beyoğlu Evlendirme Dairesinde seçkin bir davetli topluluğu huzurund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • Bir şoför muavini,yoldan geçen adamı yaraladı Kartal'da kanlı bir hâdise olmuştur.Hüseyin Kasap adındaki bir şoför,idaresindeki kamyonla Pendik'e giderken Yoğurthpne durağında,yolun bir tarafından diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • Moda'da bir ev soyuldu •Moda'da Miralay Kâzım Bey sokağında oturan Luka Dimiter adında bir tacirin evine giren' meçhul hırsızlar,külliyetli miktarda ev ve giyim eşyası ile bir çekmecede duran 5 bin li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • ANKARA VAPURU 363 YOLCU İLE DÖNDÜ Ankara vapuru dün saat;İG da 363 yolcu,j5f ton yük ve 25 otomobil ile Şimali Akdeniz seferinden limanımıza dönmüştür.Gemi,ikinci bir sefere kadar dünden itibaren hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • Ne olduğu binmeyen bir infiEâkfe bir kişi yaralandı Dün Sirkeci'deki araba vapuru iskelesinde bir hâdise olmuştur.Mecidiyeköyde oturan Burhan Çakıcı adında biri,iskelede parmak kalınlığında,8 ilâ 10 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir renk;Ateş:Kucak.2 Geçilmesi güç ve tehlikeli yer timsali.3 Kör.4 Bir balık;Mutlaka.5 Bir erkek adı;Bir peygamber.6 Macar hükümdarının 1526 da Kanuni Süleymana mağlûp olduğu ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • 400 liralık yedek parçayı 1500 liraya satmış Son olarak 2 tacir ile 2 işportacı ihtikâr suçundan Milli Koruruna Mahkemesine verilmiştir.Bunlardan biri 400 liralık otomobil yedek parçasını 1500 liraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • Tevzi ve tahsis işlerine yeni bir şekil verilecek Tevzi ve tahsis işlerine yeni bir şekil verilecektir.Bunun için alâkalılardan bir rapor hazırlanması istenmiştir.Tevzi ve tahsisat faaliyeti günün ica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1957
  • Beynelmilel Avukatlar Birliği İdare Meclisi toplandı Beynelmilel Avukatlar Birliği İdare Meclisi dün şehrimizde toplantılarına başlamıştır.İtalyan,Avusturya,Fransız,Belçika,Amerika,Yugoslav ve Türk av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.08.1957
  • SAYIN ÖĞRETMENLER Maarif Vekâletince kahuj edilip Tebliğler Dergisine alınmış olan 1957 1958 ders kitaplarımızın listesini sunuyoruz.İLK OKUL DERS KİTAPLARI TARİH DERSLERİ IV—V.Hilmi Oran TARİH DERSLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1957
  • Alman gençliği Kıbrıs tezimizi benimsiyor Küçük,liderlerin tevkifi yolunda Ada Valiliğine emir verildiği haberini «Çok gülünç» diye vasıflandırdı I SAMİ ÖNEMLİ T.M.T.F.nun şeref üyesi Paris Radyosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1957
  • Kâğıt Fabrikası Müdürü Helsinki'ye gidiyor İzmit kâğıt fabrikası müdürü B.Alai'ırat tetkiklerde bulunmak üzere yarın Helsinki'ye gidecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1957
  • BİR AMİRALİ DALGALAR GÖTÜRDÜ ROMA,A.A.Cagliari'den verilen bir habere göre.İtalya Müdafaa Vekâleti Kurmay Heyetinden Amiral Marco Celamai,Sardenya adası açıklarında küçük yatı ile dolaşırken bir dalpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1957
  • İzmir şilebinin yüzdürülmesi için çalışmalar başlıyor İZMİR,HUSUSÎ Amerikan çilebi ile çarpışarak batan «İzmir» vapurunun yakında yüzdiirüleceği bildirilmektedir.Denizcilik Bankasının bu hususta ımıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1957
  • BALMAİN'İN DANS ELBİSESİ Paris'in tanınmış terzisi Pierre Balmain,«Tanıara.adlı yeni dans elbisesini,«Güzel Fransız Kadını» kolleksiyonıında takdim ve bu model fevkalâde beğenilmiştir.Siyah ipek organ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1957
  • MAYMUNU SAYESİNDE AT YARIŞINDA PARA KAZANAN ADAM NEW YORK,A.A.Atlantic City şehrinde Palamidas adında bir adam «Googoo» adlı maymunu sayesinde,oynadığı bütün at yarıcı bahislerinde büyük para kazanmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1957
  • [Takvimden I BİR YAPRAK Knr'ân neden terceme edilemez ESKİ dostum Suphi Soysallıoğlu'ndan Kur'ân-ı-Kerim tercümesine ait bir mektup aldım.Değerli muhibbim bu bahiste benim nokta-i-nazarıma iştirak edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1957
  • GÜZELLER VE MERAKLILAR [MUAMMER TAYLAK)1957 Ankara Güzellik Müsabakası,geride bıraktığımız cumartesi ve pazar geceleri Gençlik Parkı Açık Hava Tiyatrosunda yapılmıştır.Gerek ilk geceki elemeleri,gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1957
  • Neviye Şilebi Hollanda'da karaya oturdu I AHKV 2337 tonilâtoluk «Neviye» adlı bir Türk şilebi evvelki gece fırtınadan Hollanda sahilinde karaya oturmuştur.Hâdise hakkında fazla malûmat alınamamıştır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1957
  • 50 mütecavizden 11 i yakalandı İZMİR.HUSUSÎ 16 yayındaki bir kıza tecavüz eden elli sanıktan 11 i dün yakalanarak tevkif edilmiştir.Bundan başka hüviyetleri tesbit olunan 12 mütecaviz hakkında da tevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1957
  • Almanya'da tahsil eden bir Türk genci hastahanede sergi açtı STUTTGART,HUSUSÎ Burada mimarî tahsili yapmakta olan bir Türk talebesi yattığı hastahanede bir resim sergisi açarak büyük takdir toplamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1957
  • Ürdün Kralına Rus komplosu Sovyetlerin,Ürdün Kralını devirmek üzere Albay Saraç'a 250.000 Suriye lirası verdiği İngiliz hükümeti tarafından açıklandı LONDRA,A.P.Sovyet güvenlik kuvvetlerinin başı Ivan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1957
  • [SAMI ÖNEMLİI HİÇBİR SUALE CEVAP VERMEDİ ÜT H2,seyahatine çıkan ve evvelki gece şehrimize gelmiş bulunan şöhretli yıldız Merle Oberon dün sabah Kapalı Çar.şı'yı gezmiştir.Yıldız ve eşi öğleden sonra d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1957
  • "Havadan kontrol» plânına "Karadan kontrol» ekleniyor BATILILARIN BU TEŞEBBÜSÜ SİLÂHSIZLANMA ANLAŞMASININ İLK ADIMINI TEŞKİL EDECEK LONDRA,A.A.Yetkili kaynaklardan öğrenildiğine göre,Batılılar silâhsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1957
  • AR^S I d&fı •ML-V.«T IKEYSTONE| Japonya'da,33.000 tonluk ve dünyanın en büyük d içsel makinelerine sahip bir tankcr'in inşası tamamlanmıştır.«Yuyu Marn 5» adındaki tankerin tliesel makineleri 15.000 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.08.1957
  • KORKUSUZ DAVUr SEYAHATE ÇîKiyORUZ.YİYECEK OOLU BIK NSAMYONUN PEŞİNOs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1957
  • DEMİR YUMRUK HEfîHALOe BABASI CRAIN'LE MukAvElEY» İMZALAMIŞTIR.O HALDE VAKİT KAYBETMEDEN GİnEüM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1957
  • BlUAAEAA.HER TARAPl ARADIM YOK-eÜZ 3« GÖTÜRMÜŞ OlAVAli.El #ğf S^ mm mums,rod mm blüzga'r.yok 1 götürsün».ga2et* kaybolduğu zaman 5EN NE YAPlYOtî-DUM haw bak burada Ayak İzler i va?PANÇO.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1957
  • AttAHUK ALİ BEY J HALİME KLÜPTEN mAlA DÖN/VE.OT—ÇOK MERA* EDİVO.Ru\wv.w OTOBÜS GEÇ KALDI BO?VERS TAM Bfc SAAT 8EK!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1957
  • Şekiller karakterinizin aynasıdır HAYATIMIZ boyunca her gün türlü geometri şekilleriyle karsı karşıya geliriz.Bu şekiller arasında bilhassa dördü hayatımızda mühim rol oynar:Kare,üçgen,altıgen ve dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan cHalit ile ben bir gece bir partide tanismisim.Onun eski nisanlisi varmış,Semra Tunc,onun evde.Biz Semra ile mektepte beraber okumuşuz.Oradan ahbapmisiz.Ma sonraları yine bu H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1957
  • AŞK HİKÂYESİ SON ÜMİD TEFRİKA No:1 «Gidiş geliş 13.000 frank.fok pahalı benim için,çok.Gene kız,gişeden uzaklaşırken böyle demişti.Güzel,boş bir kızdı.Taın bir Fransız üniversitelisi.O kadar dalgındı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1957
  • Ti.rVrivVtIt n«*t7 hakkı Mtî.T.İYET fAr«te»in« mttir)YEŞİL SAADET Yazan:Tiirkcssi D A N İ E L GRAY SELAMİ İZZET SEDES 36 Bu suali sormanız ne garip.Doğru,teröristler var,Yohor Sultanlığı da,en tehlike
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1957
  • f.*Vll "GRAZİA,"Q İLİYORUM,ne yazsam,nasıl yazsam so-5 fj| nunda:«Bu değil ki,diyeceğim,içitnde-ki Roına bu değil ki.Roma anlatılma/yaşanır.Bu sütunda size verebileceğim şey,hızla kayan bir adeseye gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • Suriyenin hükümetimizden Istanbul konferansı hakkında malûmat isteyeceği söyleniyor LONDRA,ASSOCIATED PRESS Suriye Cumhurreisi Şükrü El Kuvvetli,bir hafta kaldığı Mısır'dan Şam'a dönmüş ve Suriye kabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • KAHVE TİRYAKİLERİNE MÜJDE.KAHVE yerine MILKA İÇİNİZ MİLKA tamamen kahveden farksız ve aynı LEZZETTEDİR.MİLKA bütün AVRUPA ve AMERIKA'da kullanılmaktadır.MİLKA 4600 kalorilidir.Besleyicidir;hastalar da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • Ege'de büyük orman yangını t Baştarafı Birincide kadar 200 hektarlık bir orman sahasını da mahvetmiştir.Yangın el'an devam etmektedir.Cumaovası Sandı devlet ormanlarında dört gün evvel çıkan yangında,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • 24 Albayımız Generalliğe yükseliyor t Baştarafı Birincide nin değiştirildikleri hakkında bugüne kadar neşredilmiş olan haberler katiyetle tekzip edilmektedir.Bununla beraber Şûranın alacağı kararlar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • Elizabeth,Eisenhower'!ingiltere'ye davet edecek Daily Mail gazetesi dün Kraliçe Elizabethan ekim ayında Amerikaya yapacağı ziyaret esnasında Başkan Eisenhower'i İngiltereye davet edeceğini ileri sürmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • 70 POLONYALI memleketine dönmüyor Batory gemisi süvarisi,geminin sahibi bulunan şirketin Kopenhag'daki mümessiline,telgrafla «Kopenhag'dan son ayrılığında gemide bulunan 800 yolcudan 70 Polonyalının e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • AÇIKHAVA TİYATROSUNDA 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 21 den itibaren bir hafta MİLLÎ OYUNLAR HAFTASI Bütün memleket milli oyunlar ekiplerinin iştirakiyle yapılacaktır.Ayrıca Dümbüllü İsmail ve arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • BLENDAX şampuanı saçların ömrünü uzatır tabii renk ve parlaklık verir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • FINDIK TARIM SATİŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Aşağıda isimleri yazılı kooperatiflerimizde mevcut ve miktarları hizalarında gösterilen 1956 mahsulü çürük ve kusurlu iç fmdıklar 4 eylül ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • ZAMANIMIZIN WAKUMpompaU gizli# uçlu Dolma kalemleri sağlam ve ucuz olup her parçası vidalıdır.Bütün yedek parçaları mevcuttur.TOPTAN SATIŞ-Î'SABU/^CUJ^A^İod MERKEZ ÇAltŞİLİHAH İ21 ISTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • GARANTİ BANKASI T.TE9VİK PLİKi APARTIMAN DAİRESİ Otu» Kredili)6 ARSA Garanti mahallesinde)TURİSTİK GEZİLER Zengin Para ikramiyeler" 10.000 KİŞİYE KAZANMA ŞANSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • PARİS REVÜSÜ NİGHT AND DAY FOLLİES SON HAFTA ATLAS'ta Biletler Atlas Sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • bıçak,çatal,kaşıkf tencere ve tavaları tertemiz yapar banyoları,lavaboları,mermerleri ve çinileri temizler ve parlatır HERŞEYİ Çünkü kullandığı FAY Temizleme Tozu sayesinde,temizlik işleri onun için b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • Br.ERTAH KOLEJİ ÖZEL ANA VE İLKOKUL YATILI GÜNDÜZLÜ Hekim nezaretinde.Tecrübeli öğretmenler elinde.Çamlık bahçeli sıhhî binada.Kadıköy Çukurbostan Durağı Hancıbası So.No.48.Tel:36 22 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • üiiliâife& Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • hicrî SALI RUMÎ 1377 27 1373 Sefer AĞUSTOS Ağustos 1 19 5 7 14 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 5.22 10.30 I Öğle 12.15 5.24 ikindi 15 59 9 08 Akşam İS 51 12.00 Yatsı 20.30 137 imsak 3.34 8.42 jl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • İnönü kadın çoğalması t Baştarafı Birincide ması dolayısile teşkilâtına bir tamim yayınlamıştır.C.M.P.kongresinin 20 eylülden evvel yapılacağı söylenmektedir.Genel Kurul fevkalâde toplantısını 31 ağus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1957
  • ELÇİSİ saj getiriyor Atina hükümetinin yine,iki cemaat liderinin iştirakiyle bir konferans akdini teklif edeceği bildiriliyor ANKARA,HUSUSÎ Ağustos başında Yunanistan'a Türk tezini havi bir mesap götü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.08.1957
  • l ERKEN RAÇI ARII AR '"B'Kere'de lig maçları geçen hafta başkilr\kil UHıimtUlkMn lamıştır.Resimde cumartesi günü oynanan ve 1 1 beraberlikle neticelenen Chelsea Tottenham maçında,kale önünde bir karam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • BU HAFTA YAPILACAK LİG MAÇLARI MİTHATPAŞA STADINDA)Çarşamba Saat 14.30 İstanbulspor Emniyet Genç)16.30 İ.Spor Emniyet Profesyonel)Perşembe 14.30 Adalet B.Spor Genç)1630 Adalet B.Spor Profesyonel)Cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • Beşiktaş'ın F.Bahçe'ye çıkacak tertibi belli oldu Beşiktaşın pazar günü Fenerbahçeye çıkacak tertibi belli olmuştur.Takım:«Varol Kâmil,Ahmet Gürcan,Özcan,Sedat Coşkun,Nazmı.K.Ahmet,Recep,K.Erdoğan»dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • SPOR YE SERGİ SARAYI MESELESİ Spor ve Sergi Sarayının Belediye tarafından tamirine lüzum görülmesi sebebiyle,11-12 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılması icap eden Türkiye Romanya Milli Basketbol ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • KISA HABERLER •ji^-pıi\UaveUıSi UUtttut uu iiieVWUU ıV'ı'f"-^ıcccıı olan İsveç'in Vestoros takımı hâlen ikinci ligde 6 ncı durumdadır.FENERBAHÇE takımında 2 sene evvel antrenörlük yapan Markos hâlen İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • [KEYSTONEI REKORTMEN fiECİLDİ Londra'da White City Stadyomunda I nibII UfatflkUl yapılan atletizm karşılaşmasında,Rusya İngiltereyi 119 92 mağlûp etmiştir.Birinci gün yapılan 5000 mette yarışında Gor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • [RUÇHAN UNVERI nrnvi EÇMF Ankara'da yaptığı maçlarda berabere kalan Galatasaray dün sabah şehrimize dönmüştür.Bu 31 Cif I LtOHİt maçlarda sakatlanan Turgay,Salim ve Coşkun'un tedavileri devam etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • |Dünya Güreş Şampiyonasının hasılatı yüzündenj JF.İ.L.A.ile I İhtilaflıyız I I Doğu Almanya da Türk Güreşi Federasyonunu protesto etti I 3 Haziran ayında şehrimizde ya-ŞE pılan ve üç gün devam eden S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • SZEKELL Y D ÜN GELDİ Adalet antrenörü Grasshopers,Kızıl Yıldız ve Torino takımlarının gelmek istediklerini söyledi Adalet takımı ile İsviçre ve İtalya'da turneye çıkan Antrenör Szekelly evvelki akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • LOKOMOTİV BUGÜN GİDİYOR İki maç yapmak üzere gelen Bulgar Lokomotiv takımı bugün saat 16.20 ekspresiyle gidecektir.Dün akşam Beyoğluspor kulübünde şereflerine verilen kokteyl partide Bulgar futbolcula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • KOMBİNE BİLETLER KULÜPLERE VERİLİYOR 40 maça ait 200 liralık kombine biletler bugün öğleden sonra Bölge muhasebesinden kulüplere verilecektir.Vilâyet diğer ihtiyaçları da karşılamak üzere Fenerbahçe,G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • TRANSFER KOMİTESİ BUCÜN TOPLANIYOR Bölge Transfer Komitesi bugün toplanacaktır.Komite,Kasımpaşa Sarıyer arasında ihtilâf mevzuu olan Kasımpaşa santrforu Metin'ln durumunu tetkik edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • Federasyon Kupasının yeni talimatı gönderildi ANKARA,HUSUSÎ Futbol Federasyonu 1957/58 sezonu Federasyon Kupası maçları münasebetiyle mufassal bir talimatname hazırlamıştır.İlk elemeler deplasmanlı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • Hakem Semineri açıldı ANKARA,HUSUSÎ Futbol Merkez Hakem Komitesi tarafından açılmasına karar verilen hazırlık semineri dün faaliyete geçmiştir.Dr.Tarık Ozerengin'in verdiği ilk derse civar vilâyetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • Tehir edilen yüzme müsabakaları bugün Mevsim başındanberi tatbik edilen yüzme programında tehir edilen müsabakalar bugün saat 16.30 da Moda yüzme havuzunda yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • Sıcaklardan Istanbul h~riç,diğer bökelerin İL* malları tehir edildi ANKARA.HUSUSİ Futbol Federasyonundan dün verilen bir tebliğe göre bâzı bölgelerimizde hüküm sürmekte olan anormal sıcaklar sebebiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • sm ECEN yazımda tebarüz ettirdif ğim «artlar içinde Portekiz se-^*» 4 yahatine çıkan milli takımımız,böylece,her zaman yenmek iktidarında olduğu bir rakip karşısında,mağlûbiyete uğradı.Hatırımda kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • F.Bahçe A)kadrosu Gençlerle oynuyor Sarı Lacivertliler haftanın büyük maçı için yarın kampa girecek,Genç takımdan 4 eleman birinci takıma alınıyor Dün Antrenör Molnar'ın nezaretinde hafif bir antrenma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.08.1957
  • Lig maçları yarın BAŞLIYOR Birinci haftanın ilk karşılaşmasını Mithatpaşa Stadında Istanbulspoı ile Emniyet yapacaklardır 1957 1958 yılı lig maçları yarın İstanbulspor Emniyet karşılaşması ile bağlıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor