Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.08.1957
  • Saf,Vuru,iyi kokulu çok köpüren aır5tejLi sabununu kullanınız S!*Vn* kuiltmht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1957
  • Suriye'deki son siyasî hâdiseler üzerine toplanan I istanbul Ürdün Kralı Hüseyin dün Roma'ya gitmiştir.Misafir Kralı hava alanında Menderes teşyi etmiştir.Resimde üstte,Menderes,Kral Hüscyini uğurlark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1957
  • düellosu iktidar N.GEDİK D.P.vaadlerini yerine getirmiştir.Muhalefetin ise milletin huzuruna çıkacak hâli yoktur.Tüzükleri ayrı o!an partiler iktidara geçerse programları ne olacaktır?Çok yakın olan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ!Dünkü feci cinayete sahne olan evin etrafında toplanan Taşlıtarlalılar.FECÎ BİR CİNAYET Taşlıtarlada 20 senelik bir karı-koca biribirlerini tabanca ile öldürdüler SAMİ ÖNEMLİ Ailenin küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1957
  • KUVVETLİ Şam'a döndü ŞAM,A.P Suriye Cumhurbaşkanı Şükrü El Kuvvetli dün Şam'a dönmüştür.Hava alanında kabine üyeleri ve yüksek rütbeli subaylar tarafından alkışlarla karşılanan Cumhurbaşkanı,«Suriye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1957
  • OTEL KRALI GİTTİ [SAMİ ÖNEMLİ I Amerikan otel krallarından John Rickey sağda)dün memleketimizden ayrılmıştır.J.Rickey,Basın Yayın Umum Müdürlüğünün de teşebbüsüyle şehrimizde,muhtemelen Taşlık mevkiin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1957
  • Gençlik Kıbrıs Valisine bir telgraf gönderdi ANKARA,HUSUSÎ Son günlerde Kıbrıs Valisinin taksim aleyhindeki ve Kıbrıs Türk Rum cemaatlerinin bir arada yaşayabileceklerine dair beyanatları üzerine Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1957
  • Fâzıl Küçük fesatçı neşriyata cevap verdi Kıbrıs Türklerinin lideri,Rumların kışkırtıcı propagandalarını açıkladı Kıbrıs Türkleri lideri Dr.Fâzıl Küçük,Rumların taksim tezimiz karşısında,diğer milletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1957
  • I MİLLİYET] MERLE OBERON DUN ŞEHRİMİZE GELDİ Bir müddet evvel,dünyanın en zengin adamlarından Bruno Toglieri ile evlenen meşhur film yıldızlarından Merle Oberon,dün gece saat 22 de şehrimize gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1957
  • ¦umu,ıı unııı,egnMnaBBB—Bi—B—g—ASYA GRİPİ YAYILIYOR GAZETELER)ASYA GRİPİ OOOH,BURADAN DAHA RAHAT YER BULAMAM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1957
  • [SAMİ ONEî.Lİ| Menderes'in davetlisi Libya Kral hanedanından Seyyid Abdullah Abed El Sunusi dün uçakla şehrimize pclmiştir.Başvekil Menderes'in Libya seyahatinde kendisini davet etmiş olduğu Seyyid Ab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.08.1957
  • Sovyetler konferansa sinirlendi Moskova radyosu neşriyatında toplantıların Suriyenin bağımsızlığı aleyhinde tertiplendiğini iddia etti LONDRA,A.P.Moskova Ortadoğu'daki son gelişmeler ve Suriye'deki hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • mmimâmtom*».4* IİI|4&ğ *tS*ı MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Bundan 5-6 yıl evvel birgün o sıralarda neşriyat müdürlüğünü yaptığım İstanbul Ekspres gazetesindeki odama bir genç girdi.Yaşı 16 dan faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • ununun unun MMI.H.Istanbul 12.57 Açılış ve program 12.30 Dans müziği 13.00 Ayla Doğanay'dan şarkılar 13.30 Haberleı 13.45 Saz eserleri 14.00 Öğle konseri 14.30 Beraber şarkılar 15.00 Kapanış.16.57 Açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:n 1 Sözünden ca-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yan;Yurtlarından uzak düşmüş-ler.2 Düşkünler evi.3 Do-"2 kuma ilk maddelerinden biri;Bir *J mevsim.4 Susuzluk timsali;Bir 4 nota.5 Bir no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • tV t glak burcu [22 Aralık 20 Ocok] İnsanlara karşı itimat İlişlerinizi sarsan bir hâdisenin tesirindesiniz. OVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir yolculuk hayatınızın gidisini değiştirecek.Saadet ümidi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • 4000 ton kahvenin eyBûl'de gelmesi muhtemel İnhisarlar İdaresi tarafından ithaline karar verilen ve ihalesi yapılmış bulunan 4000 ton kahvenin,eylül ayı içinde limanımıza gelmesi kuvvetle muhtemeldir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • DİLENCİLER VAPURLARA DADANDI Sokak köşelerinde ve camilerin civarlarında baııııamıyan dilencilerden bir kısmı,bu defa vapurlara dadanmalardır.Yolcu gibi bilet alarak vapura binen dilenciler,vapurun is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • Nükhet SİRİNOĞLU ile Y.Mühendiı NEZİHİ UNSAL nişanlandılar Moda 25-8-1957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • Şehir hattı vapurları niçin zarar ediyormuş?Bakım masrafları ve bedava seyahat edenlerin çoğalması başlıca âmil olarak gösteriliyor Şehir hattı vapurlarının niçin ziyan ettiği yapılan tetkiklerden son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • Yıldönümü Münasebetiyle TÜRKİYE İŞ BANKASI Kültür Yayınlan Serisinden geni eserleri takdim eder KIBRIS MEKTUPLARI Hasan-Ali Yücel ANADOLU MANZARALARI Hikmet Birand İLİMDEN BEKLEDİKLERİMİZ Bert/and Hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • Sebze ve meyva fiatları normal hale sokulamadı Karpuz,şeftali ve taze fasulyanm fiatları geçen yıllara nazaran yüksek.Fatura kontrolü kifayetsiz Bütün çalışmalara rağmen sebze ve meyva fiatlarında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • Kahveciler Cemiyetinin kongresi gürültülü geçti İstanbul Umum Kahveciler Cemiyetinin dün yapılan umumî heyet toplantısına,idare heyetinin 9 kişilik bir grubun ihracını istiyen bir raporla gelmiş olmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • Köprüdeki sandalların bir kısmı seyyar dükkân hâline geldi Köprü Kadıköy iskelesinin iki yanı sandalların içindeki satıcıların istilâsına uğramıştır.Sandallarda ucuz meyva ve taze balık satılrnaktaysa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • Saat fabrikasının kurulma hazırlığı ilerledi Şehrimizde kurulması kararlaştırılan masa saati fabrikasına ait gerekli formaliteler tamamlanmışı ir.Fabrikada senede 60 bin saat imal edilecek ve 7emberek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • Vapur isketelerinde çalışan memurlara fazla mesai ücreti ödenmiyor Şehir hattı personeli,Gemi Adamları Sendikasına yeniden müracaatta bulunarak öteden beri devam eden bir haksızlığın giderilmesini tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • KULLANILMIŞ GAZOZ kapakları rağbette Piyatada kullanılmış gazoz kapakları rağbet görmekte ve kilosu 300 kuruştan satılmaktadır.Bu bakımdan çocuklar sokaklardan gazoz kapakları toplantıya başlamışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • IIIIMIIHIIIUMIIIIHMIIIIIIM İMİ II Mil IIMIIIIIMIII MI IHIMI M 1111111(1111111111111111111111111 I Cezair mes'elesinde iki hatalı görüş r ZUN zamandan beri,birçok okuyucularım.E IJ Cezairde Fransızlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • KISA HABERLER m BELEDİYE Şube Müdürleri,kendilerine yapılan dilek ve şikâyetleri bir liste halinde Vali ve Belediye Reis Vekili Kemal Hadımlıya tevdi edeceklerdir.A SULAR İdaresince sipariş edilen iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.08.1957
  • SİNEMALAR J Ricardo BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 2)1 Tahir ile Zühre Sezer Sezin Kenar Artun Türk filmi.2 Vur Patlasin İsmail Dümbüllü Nimet Alt Türk filmi.A I.iv A Z A H Tel 44 25 62)1 Aslan Yürekli Mahkûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • Ankara İstanbul yolu 10 saat kapalı kaldı ANKARA,AA.T.C.D.Basın Yayın Müdürlüğünden bildirilmiştir:Evvelki gün İstanbula gitmekte olan €5 No.lu yük treninin bir vagonu,saat 22 raddelerinde İzmit civar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • Belçika'da adam başına 138 litre bira içiliyor PARİS,HUSUSÎ Tanınmış İngiliz mecmuası «Economist» gayet enteresan bir istatistik neşretmiştir.Bu istatistiğe göre,yılda insan başına 138 litre bira içen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • Çekoslovakya'ya kar yağıyor PKAG.Çekoslovak Basın Ajansının bildirdiğine göre,merkezi Çekoslovakya'da Bogutinne Lazi havalisinde 840 metre irtifadaki bölgelere kar yağmıştır.Kalınlığı iki santimetreyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • *v.Mi îr;x';IA.P.19 yaşındaki İtalyan artisti Scilla Gabel,tanınmış film yıldızı Sofla Loren'e çok benzemektedir.Şimdiye kadar iki filmde rol almış olan Scilla,istikbalinden çok ümitli olduğunu söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • BATI ALMANYA İLE JAPONYA ARASINDA REKABET a NEW-YORK,A.P.Fortune dergisinin haber verdiğine göre elektronik mikroskop İmâli ve satışında Japonya,Batı Almanya İle rekabete başlamıştır.Çok karışık bir y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • Telefon faturalarından şikâyetler çoğalıyor İlgililere göre hesaplar makina ile yapıldığı için hata olmasına imkân yok Telefon idaresi tarafından abonelere çıkarılan aylık hesaplar,şikâyetlere yol açm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • Samsun'da cam eşya fabrikası kuruluyor SAMSUN.AA Sermayesinin tamamı hususî sektöre ait olan ve Makasyol mevkiinde kurulması kararlaştırılan cam ve camdan mamul eşya fabrikasının temeli merasimle atıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • Af VAH Christian Dior sonbahar MIjVIl ve kış modellerini teşhire başlamıştır.Resimde görülen mavi rop,şark'dan mülhem olarak yapılmış olup «Afyon» adını taşımaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • Bir kişide tabanca,12 kişide bıçak bulundu Evvelki gece şehrin muhtelif semtlerinde arama tarama yapan memurlar,Niyazi Fırat adında birinin üzerinde dolu bir tabanca,Yaşar Bezik,Dursun Seyhan.Lütfi Ök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • Öğretmen okulları yeni Umum Müdürlüğe bağlandı Türkiye'de mevcut Öğretmen Okullarını daha verimli bir hale getirmek maksadı ile Maarif Vekâletinde bir müddettenberi yapılmakta olan çalışmalar neticele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • Malaya bağımsızlığına kavuşuyor LONDRA,A.P.Dün Britanya hükümeti tarafından açıklandığına göre,Malaya Federasyonu gelecek cumartesi gününden itibaren Britanya Milletler Camiasının bir üyesi ilân edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • [KEYSTONE)1000 YÜZLÜ ADAM «1000 Yüzlü Adam» filminin prömiyeri Londra'da yapılmıştır.James Gagney'in bas rolünü oynadığı filmde,Lon Chaney'in hayatı canlandırılmaktadır.I.on Chaney'in iki karısı da fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • ROMA'DA ŞORTLA DOLAŞMAK YASAK ROMA,İtalya'da son haftalar içinde çıplaklıklarla şiddetli bir mücadele açılmış bulunmaktadır.Emniyet Umum Müdürlümü geçen hafta yayınladığı bir tamimde ahlâk kaidelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • Yunanistan'ın nüfusu sekiz milyon TANİA,Yunan nüfus dairesi tarafından bildirildiğine göre,1956 senesi sonunda Yunanistan'ın nüfusu 8.031.000 olarak tesbit edilmiştir.A.A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • Yüksek Askeıî Sûra BUGÜN TOPLANIYOR Çalışmalarını bir günde bitirecek Şûra terfi listesini kat'î şekle bağlayacak ANKARA.HUSUSÎ Yüksek Askerî Şûra,bugün Milli Müdafaa Vekili Şem'i Ergin'in riyasetinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • Edeb yahu!İ "O İRKAÇ gündenberi gazeteye namıma gelen mektupların ek-j |J seriyetini bir gazetede çıkan fotoğrafa ait bir kupür teşkil E ediyor.Gazetenin ibret levhası olarak koyduğu bu resmi E E ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • SAYIN ÖĞRETMENLER 1957 1958 ders yılında MAARİF VEKÂLETİ tarafından kabul kitaplarımızın liste »ini sunuyoruzedilen ders İLKOKUL KİTAPLARI TARİH IV Niyazi Akşit O.Eğilmez 75 TARİH V Niyazi Akşit O.Eği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • EVLENİYORLAR Prens Sadrcttin,nişanlısı Nina Dyer ile birlikte babasının ruhu için Paris camiinde okutulan nıeviütta hazır bulunmuştur.Prens,model olan nişanlısı ile yarın Cenevre'de evlenecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • v .**88Î(Ş»8ŞS:IA.P.I PJDTIW fl Dil IITI ARI Atmosferi tetkik için 30 kilometre yüksekliğe uçurulan balon,çalışmalarını bitirerek ar/a İnmiştir.Balonda bulunan G.Si-PÜLUlLMnl mons adındaki Amerika'h d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • 1500 ilkokul yaptırılıyor Bunların ilkini Maarif Vekili dün Çanakkale'de hizmete açtı ÇANAKKALE,A.A.Gelibolu'daki tetkiklerini müteakip şehrimize gelen Maarif Vekili Tevfik ileri Derbentbaşı köyünde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • Trahom'a yeni bir tedavi usûlü bulundu TOKYO,Japonya'da Kiyusu Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörü Dr.Shigemi Tamura,trahom'a karşı çok müessir bir tedavi usulü bulmuş ve 969 ağır trahom vak'asmdan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.08.1957
  • [A.P.Memleketimizde minarelerin tamiri ile meşgul olanların karşılattıkları tehlikelere,bayrak direğini boyayan 3 İngiliz de aynen mâruz bulunmaktadır.Zira Viktorya kulesindeki direğin yüksekliği 166
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.08.1957
  • CİCİ CAN HA?VA\CANINA' NEDEN YA?IN RESMİM 1 CC'tCANı İÇİM-5 İNCİ V*RCA£i DA PE S'R EÛMVİDE OLACAK İU2NT» VARI f 'IVVŞg.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1957
  • ®İİP£IİIIÖ**Pİ AH SEVGİLİ AA-EGE?MAY.Ki'yı AKAlAR5A\A SE-LEMİN en iyi mumaS'Rî SEÇİLECEĞİM vE G47ETÇ_DEN 5000 URA mü A-HARıTA A BAKIVORUAV SANA VOLU GÖSTeR.İ-*İAA CA.BU iSDE SEN DE SENİMLE BERABERSİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1957
  • lliiililiiliii i OglunuZ Nl'MAyE/W ALTİNDA,CO KiSA ZAMANDA BÜVÜ 4-RAl-AR.KAZANACAK.AKSİ TA DiI2DE CO "S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1957
  • JOHNNY NAZARİ» «sank mmmi 18 DAKİKA SONfZA HEP MÜZÎK HEP MÜZİK SU HABERİ ME ZAMAN" BİLDİRECEK T Birazdan bü.DİRANEUERİ lAzi/VN AXİO/v\ÇÜNKÜ DOHNNVNiN UÇA.Ğt NERDEVSE İNİ.PİUÂK EDECEK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1957
  • CİSCO Kİ D İÖS£ SALINAS,RÖ© «BED Q/SCO OÖA/gyog:"T BAŞLAtyADlfiA r Vf bile.ÇÜNKÜ,a\İM 1v H WS5tât 7-19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1957
  • B.El_ ı lYlUEŞTlN.8 Z.OESESENiE S)SEKi'u oâSîsTıee.BUZ O/VUNCAK Bebek 0_ACAG;K»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1957
  • ALLAH UK ALÎ BEY *E2r ip'İ4v-Wmğm-M GECE VARİSİ OLMuŞ.BİZlM ÇAPKIN HALA AÇA&DA.I Opyrİght opera mundi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1957
  • Modayaratıcılarıbir mevsim ilerde yaşar Avrupa sıcaktan kavrulurken,Sonbaharın kalın mantoları moda âleminde yer alıyor.Bir moda ressamı Su oyunları,ile piyasayı altüst ediyor BAŞTA Londra olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan «Ama Muradimu,sen beni buraya yemek için çağirmisin yoksam mustantik etmeye?«Her ikisi için de.Kem yemeğini ye hem de soracaklarıma cevap ver.Güzel etli dudakları,elinden şeke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1957
  • SİHİRBAZ TEFRİKA No:12 ÇİKAN YAZILARIN' ÖZETİ:Öğretmen Madeleine ölü bulunur.Kaatili arayan gazeteci ucu kanlı bir sopanın izindedir.Madeleine'in kocası Jean,Dahlia'yi sever.Gazeteci karakola haber ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1957
  • [Törkiye'de n*»ir hakfcı M+LLİTET «ittir] YEŞİL SAADET Y a 7 w TT İİ.I*.kc©Sİî D A N İ E L GRAY SELAMİ İZZET SEDES «Yenil Saadet» e benim için gelmedi,O zamanki aşçım meşhur bir kaçakçıydı.Bunun farkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.08.1957
  • İ ROMA DEDİKLERİ.i T)OMA müjdesini ilkin.pancurla-J^ rından neşe taşan seyrek İtalyan 5 villâlarından alıyorsunuz.Gar.şâ-t i bane.Bir gar bundan güzel olur mu bil-mem.t Çıkıyorsunuz,bir meydan.Ortadak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • MUHALEFET İKTİDAR DÜELLOSU BAŞLADİ Başta rajı Birincide Vekil sözlerine şöyle devam etmiştir:«Muhalefet bir işbirliği teranesi tutturdu.D.P.yi alaşağı etmek istiyorlar.Bunu yeni tasarlamış değiller.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • FECİ BİR CİNAYET t Baştarajt Birincide Aksilik yapma Emine.Dinle beni.Adam bu esnada kapıyı kapatmıştonra da karısına yaklaşmıştı.Emineyi öpmek,hattâ daha da ileri gitmek istiyordu.Karyola iki adım öt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • ANTIDOT POMAT 'NEZLE •GRİP r ¦Oİ$ AĞRISI f ADALE ROHATIIMASI YANIKLAR •GÜNEŞ YANICI Aftl.pOCEK SOKMASI «KESİK »YARALAR PİŞİK «KAŞINTI •EKZEMÂ ERGENLİK DONUK DERİ ÇATLAKLARIMDA VE rmiTıu r^.jii İD FiAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Aşağıda isimleri yazılı kooperatiflerimizde mevcut ve miktarları hizalarmda gösterilen 1956 mahsulü çürük ve kusurlu iç fmdıklar 4 eylül ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • Fâzıl Küçük fesatçı neşriyata cevap verdi Baştarajı Birincide kışkırtmak istiyorlar.Türk Rum cemaatleri bugün düşman vaziyettedir.Yeni nesil aleyhimize yetiştiriliyor.10-15 sene sonra ne olacak?Rum ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • Gençlik Kıbrıs Valisine bir telgraf gönderdi f Baştarajı Birincide Sayın Vali hazretleri,beyanatlarınızın birinde de Türk Bum cemaatlerinin bir arada huzur içinde yaşadıklarını buyuruyorsunuz.Ruhanî v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • Saç'a ihtiyacı Olan Sanayicilerimize 6-8-10-12 mm.saç'a ihtiyacı olan sanayicilerin 28/8/1957 çarşamba akşamına kadar Sanayi ve Tevzi Şubemize müracaatları tebliğ olunur.11997)İSTANBUL TİCARET ODASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • İSTANBUL'DA ARSA ve EY SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE Kuruluşu tamamlanan TAN YAPI KOOPERATİFİ İstanbulda Haydarpaşa Pendik arası ve Boğaziçi ile Florya semtlerindeki arsalardan en uygununu temin etmek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • SİLİVRİ İCRA MEMURLUĞUNDAN Fabrika ve depo ve yoğurthane vesair işlere elverişli bulunan binalar satılacaktır Silivride Piripaşa mahallesi iskele meydanında biri dış duvarları taş ve sağlam ve içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • DAVET Türk Ticaret Bankası A.Ş.Ve Teşekkülleri Memur Ve Müstahdemleri Yardım Cemiyetinden Cemiyetimiz 4 eylül 1957 çarşamba günü saat 11 de alelade ve 11.30 Ja fevkalâde olarak İstanbulda Türk Ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • il TESKİN İÇİN,I OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago,ve romatizma ağrılarını teskin için faydalıdır BÖNDE 6 ADET'f KADA* ALINABİL İR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • Kollektif Şirketi KEMAL MEHTER NEZİHİ YÜKSELEN Elektrik malzemesi ve madenî eşya fabrikası İstanbul Yenikapı ÇAMAŞIR MAKİNESİ Elektrik Malzemesi MUTFAK EŞYALARI Yerli sanayinin kalite ve mallarını ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • BLENDaX şampuanı 2 saçların ömrünü uzatır tabii renk ve parlaklık verir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • Odamıza Kayıtlı Sanayicilerin Nazarı Dikkatine Ticaret Vekâletinin 647 sayılı sirkülerine göre Doğu Almanyadan talep edilecek yedek parça ilk madde ve işletme malzemesi için hazırlanmış olan beyanname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • İSTANBUL PROFESYONEL FOTOĞRAF SANATKÂRLARI DERNEĞİNDEN 26 Ağustos 1957 Pazartesi günü Atelyeci ve Şipşakçı üyelerimize film dağıtılacağından derneğe müracaatları.Ill «I IHIN I I 1IIIMIII
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR.Ticaret servisimizde istihdam edilmek üzere asgari lise mezunu ve ingilizce,Almanca,Fransızca lisanlarından birine vâkıf Bayan Sekreter arıyoruz.Dolgun maaş verilecektir.İstekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • $fil!Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerin-fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • 1 J IJ^-n HİCRÎ Pazartesi RUMÎ 1377 26 1373 Muharrem AĞUSTOS Vğus-tos 29 19 5 7 13 AKİT VASATI EZANİ Güneş 5.21 10.28 i Ogle 12.16 5.23 ikindi 16.00 9.08 Aksan 18.52 12.00 Yatsı 20.31 1.38 imsak 3.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • PİYALE öylesine üstündür ki yapılan mukayeseden daima galip çıkar.Bunun sebebi ise çok basittir.PİYALE memleketimizin en modern makarna fabrikasında imal edilmekte ve üstelik,yabancı makarna mütehassı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • Kasımpaşa,Eskişehir D.Spor'a 3 1 galip ESKİŞEHİR,HUSUSİ İstanbul liginden Kasımpaşa futbol takımı şehrimize iki maç yapmak üaere gelmiş,birinci maçını dün Fatihspor'a karşı 6-0,ikinci karşılanmasını i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • ÜRDÜN KRALI GİTTİ Perşembe günündenberi hususi bir ziyaret gayesiyle memleketimizde bulunmakta olan Ürdün Kralı Majeste Hüseyin dün saat 13.30 da yurdumuzdan ayrılmıştır.Misafir kral Yeşilköy hava ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.08.1957
  • İstanbul Konferansı çalışmalarına devam etti t Baştarajt Birincide salınacağız.Ortadoğu'daki son durumu inceliyoruz.VİLÂYETTEKİ TOPLANTI Başvekil Menderes dün sabah saat 9.45 de Vilâyete gelmiş ve Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.08.1957
  • Atatürk Kupasını Beykoz kazandı Fenerbahçe-Istanbulspoı maçının 3-3 berabere bitmesi üzerine Vefaya puan kaptırmayan Sarı Siyahlılar birinci oldu Hakem düdüğü çaldığı zaman saat ilk devrenin son saniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1957
  • NAKAVT KRALI Dünya ağır sıklet boks* şampiyonu Floyd Patterson,geçenlerde Hurricane Jackson'u yendikten sonra,kendisine meydan okuyan 195G Olimpiyatları amatör ağır sıklet boks sampiMinu Kademachcr'c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1957
  • Kâmil ve B.Ali Hacettepe müdafaasını zorluyor Salim sakatlandıktan sonra sahayı böyle terketti Telefoto MİLLİYET Ankara İstanbul Telefoto MİLLİYET Ankara İstanbul 6.Saray Ankara'da dün berabere kalırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERI jfl Af)npll RİRİ Beşiktaşlı K.Ahmet dün takımının «gol makinası» idi.Birinci devrenin bitimine 5 daily U ULU kil Dini kjka kaıa resimde görüldüğü gibi tek basma Günej kalesine dalarak m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1957
  • K.Gümrük 3 1 galip BURSA,HUSUSÎ Karagümrük bugün Acaridınanla vaptığı maçı da 3 1 kazanmıştır.Birinci devresi 0-0 biten maçın ikinci devre^'nde Kara«timrukUUer Tarık,Fahret'in ve beklerinin ayağından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.08.1957
  • RUÇHAN UNVERI IfNİfîllT Rahipleri Davidsson ve Scholl'a adetâ ders ve-DCUlifclı IVniUn I rlr gıDİ maç çıkarıp kupayı aldılar.Wimbledon finalisti İsveç'i!sahanın en sönük oyuncusu idi.Resimde,Knight,ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor