Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.08.1957
  • "YENİ GÜN,TOPLATTIRILDI ANKAKA.HUSUSÎ Hürriyet Partisi organı Yenigün gazetesinin dünkü sayısı nöbetçi mahkemenin kararı ile toplattırılmış ve gazetenin Yazı İşleri Müdürü Erdoğan Tokatlı,«Devletin it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1957
  • Erzurum'da 13 bin kişi Asya gribine yakalandı Şimdiye kadar ölüm vak'ası kaydedilmedi.İstanbul'da da hastalık işçiler arasında salgın halinde ANKARA,HUSUSÎ Asya gripinin bütün memlekette i algın bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1957
  • V*|JAN ZAVALLI KOCACIĞIM,İLK DEFA 8İR OTOMOBİLE BİNİYOR.JUiimtı.uU D3-A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1957
  • BİR MÜTECAVİZ Sinema Salonuna DÜŞÜP ÖLDÜ NECMİ ONUR ŞEHZADEBAŞI'ndaki bir sinemanın betonu üzerinde,ağzından kanlar akan çıplak bir ceset yatıyordu.Sinemanın müstahdemi kıvrık bir halde yatan ölüyü iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1957
  • TİCARET VEKİLİ ABDULLAH AKER beyaz elbiseli)AÇIŞ KONUŞMASINI YAPIYOR [FOTO BASINI İZM FUARI dün törenle açıldı Ticaret Vekili açış nutkunda iktisadî politikamızı izah etti Erken başlayan törende bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1957
  • SONBAHAR M OII Fİ İ Paris,i terziler,daha şimdiden sonbahar mo-«vıiHMnHn HiVVkl.1 denerlni hazırlamışlar ve defilelerde takdime başlamışlardır.Resim,bej jerseden yapılmış yeni bir modeli gösteriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1957
  • brıs için Yilâye yapılan görüşmeler Menderes,şehrimize çağrılan Amerikan Elçisi ile görüştü.Kıbrıslı Liderler Esenbel'e izahat verdi AMERİKA'YA TUTUMUMUZU BİLDİREN BİR MUHTIRA VERİLECEK FAHİR ERSİN ST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1957
  • J\AK y i TEDBİR ALINACAK D P.Organları tertiplere asla müsaade edilmiyeceğini yazıyor işbirliği konferansı bugün de Maçka'da devam edecek MUHALEFET partileri arasında yapılmakta oları işbirliği müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • ve TİCARET iHazırlayan:Dr Haluk CILLOV v İTHALÂT ve PRİORİTE LİSTELERİ ithalâta tatbik edilecek prioıite liSteUfrfnln hazırlanmadı,l.'i tem-mıızdanberi.istanbul Ticaret Odası faaliyetlerinin basında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • KURANI KERİM ve Meali Kur'an tercümeleri içinde Kur'anın üslûbuna tam uygun,güzel ve sade bir tercüme.Her sahifenin karşısında Şeyh Hamdullahın Bâyezid'i VelTye yazdığı metin.Sonunda tefsir mahiyetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • DAVETİYE Oğlumuzun 21 8 1957 çarşamba günü saat 9.30 da Şişli Pakize Doğum evinde yapılacak sünnet merasimine sayın akraba ve dostlarımızın teşrifini rica ederiz.ESTİ ve MORİS GABAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • İZMİR FUARINDA c CAV V ÇOCUK BİSİKLET VE ARABALARINI MUTLAKA GÖRÜNÜZ Pavyonlarımız Gölbaşı Havuzluçarsı arasındadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • İstanbul üniversitesi iktisat Fakültesi İşletme iktisadı Enstitüsü Müdürlüğünden:Bir yıllık ihtisas kursuna öğrenci kaydı ve kabulü:Yuk»ek tahsilini bitirmiş olup.ticari ve sanayi müesseselerde mes'ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • •II.il"11111"1111.""""IH ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.3C Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Afife Ediboğlu 13.30 Haberler 13.45 Oyun havaları 14.00 Küçük konser 14.30 Şarkılar,Nevzad Yal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • ^AtifMft&Îİ f^O(%ÜO 8L B m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hesap işlerinizde bugün en ufak dalgınlığı ağır r ödeyeceksiniz.Uyanık olunuz.KOVA BURCU |2l Ocak 19 Şubat] Sizden haber bekleyen biri var.On
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • BUL MACA SOLDAN SAĞA:1 Yurdunu se-1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 ven.2 Akılsız başın cefakeşi;Beraberlik edatı;Bir harf.3 Eli 2 ayağı tutmıyan;Bir harf.4 Na-3 ili Su.5 Muhale-4 H bağlı.6 Bir 5 letin bir yeri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • TEŞEKKÜR Oylumuz İLKAY BİLGİSİN ile kızımız Mihda BİLĞİŞİN'in düğünlerinde gerek bizzat bulunmak suretiyle bu mes'ut günümüze şeref vermiş,gerekse,herhangi bir mâni dolayısiyle düğünümüze iştirak edem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • VEFAT Merhum Şefik ve Saime Doğrunun kızı,Cumhuriyet refikimizin Ankara mümessili Ecved Güresin ile Füsun Kopmanın anneleri,Doktor Nadire Güresin,ve Dr.Ercümend Kopmanın kayınvaldeleri,Nilgün Güresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • Maarif Vekili,Bağdatlı profesörlere yemek verdi Türk İrak Kültür anlaşması gereğince Hükümetimizin davetlisi olarak memleketimize gelen ve hâlen İstanbul'da bulunan Bağdatlı profesörler grupuna Maarif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • Karadeniz iskelelerinde kasaplık hayvan birikmiş Karadeniz iskelelerinde biriken kasaplık hayvanları nakletmek İçin «Necat» vapuru tekrar Karadeniz seferine çıkacaktır.Bu mıntakadan gelen haberlere gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • Kadıköy semtinde İnhisar kibriti bulunamıyor Bayilerin bildirdiklerine göre,Kadıköy semtine dört gyndenberi İnhisar kibriti tevzi edilmemektedir.Dün bu hususta yaptığımız tahkikat sonunda ilgililer de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • UYGUNSUZ KADINLAR GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR Evvelki gece Beyoğlunda yapılan aramada 135 vesikasız kadınla 27 muhabbet tellalı yakalandı Ahlâk Zabıtası memurları.Roza adında bir kadın tarafından idare oluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • Son günlerde ekmekler bozuk çıkmaya başladı Alâkalıların ifadesine göre tek ekmek imaline dönüldüğü takdirde durum düzelirmiş Son günlerde şehrin bâzı semtlerinde ekmekler bozuk çıkmaktadır.Bu durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Maçka Yıldı* TEKNİK OKUL Giriş imtihanlarına hazırlama kurslar CvlUI İçin Kayıtlara Başlanmıştır GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamii yam No 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • Toprak altında kalan üç ameleden bîri öldü Aksarayda bir amelenin ölümü İle neticelenen bir kaza olmuştur.Cerrahpaşa caddesinde,havagazl borularını tamir için açılan bir kanal,birdenbire çökmüş.Aziz T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • 3 vapurun irafesindeki pis meşrubat döküldü Artan şikâyetler üzerine kontrollar sıklaştırıldı.Beş esnaf da mahkemeye verildi Şehir Hattı vapurlarının büfelerinden yapılan şikâyetler son günlerde artmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • KISA HABERLER DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 906.476 lira tutarında çegitll mal ihraç edilmiştir.SON olarak muhtelif vilâyetler emrine 2650 sandık cam,80 ton karpit,1026 oto lâstiği,2 kamyon t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • 1 Yıl ayda en az Lira Size YİRMİ YIL boyunca AYDA Liradan 000 Liralık GELİR Kazandırır«» HEMEN Küçük Tasarruf Hesabı AÇTIRINIZ EMNİYET USANDIĞI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Tahlr ile Zühre Sezer Sezin Kenan Artun Türk filmi.2 Vur Patlasın İsmail Dümbüllü Nimet Alp Türk filmi.Al.KAZAK Tel:44 25 62)1 Aslan Yürekli Mahkûm Stewart Gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • ı Miıi(ıunMiiMHi(ri(iiıiNjıı IIIIMIJIIIII Bilmeyorum ve bekliyorum UÇ yüz senedenberi veriyoruz.Kara,deniz,gök,ada veriyoruz.Yetişmiş evlât veriyoruz.Galip gelsek de,mağlûp olsak da can veriyoruz,vata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • YENİ TÜTÜN REKOLTESİ TESBİT EDİLİYOR Yeni tütün rekoltesi 112 milyon kilo,olarak tahmin edilmektedir Bu miktarın 75 bin kilosu Ege mahsulüdür.Eski tütünlerden elde kalan stoklar ise 11.228 tondur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • Okulların ihtiyaçları tesbit ediliyor Şehrimiz orta öğretim müesseselerinin bu seneki kontenjan.İmtihan,öğretmen ve diğer ihtiyaçlarını tesbit etmek üzere,Maarif Müdürlüğünde,okul müdürlerinin iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • İmalâtçılara pamuk yağı tevzi edilecek Nebati yağ İmalâtçılarına 882.900 kilo pamuk yağı tevzi edilecektir.Yağlar İmalâtta kullanılacak ve imalâtın kilosu 320 kuruştan satılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • Kahvede kumar oynayan 11 kişi yakalandı Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü memurları,evvelki gece Kumkapıda,Avadis Devletyan ve Cavit Yüksel adında iki kişinin kahvesini basmış,burada barbut atarak kumar oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1957
  • Karasinekle mücadeleye hız verildi Şehri istilâ eden karasineklerle mücadeleye devam edilmektedir.Yalnız lüzum görülen yerlere ilâç dökmekle bu mücadelede müsbet netice almamı yavağından,dükkânların d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • Ki HADİSELERİ tâkib elliyoruz Komünist üssü haline gelen Suriye'ye karşı reaksiyon göstermemiz bekleniyor.Kuvvetli Kahire'de hastahaneye yattı IA.P.I KUVVETLİ KAHİRE'DE Sari?*'de vuku buIan son Kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • Yardımın kısılm lalo'yu zayıf lalac Yardım teşkilâtının sabık direktörü,modern silâhlarda da azalma meydana geleceğini söyledi WASHINGTON,A.P.Vazifesinden ayrılan Amerikan Yabancı Memleketlere Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • BALTIK'A ÇIKAN RUS GEMİLERİ DÖNÜYOR LONDRA,AA.Moskova Radyosu,Baltık Denizinde yapılacak Donanma Günü merasimlerine katıldıktan sonra bir Rus destroyer ve bir kruvazörün «Arnavutluk'a nezaket ziyareti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • Arnavutluk'ta petrol bölgesinde karışıklık ATİNA,AA.«Vradini» adlı gazetenin Korfu muhabiri tarafından verilen bir habere göre,Aı-navutluk'un petrol bölgesinde işçiler arasında karışıklıklar çıkmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • Ayda 600 liraya kadar kaydıhayat şartiyle Aylık irat veya 50.000 liraya kadar Sermaye kazandıracak olan 1.K.C.H.plânının 3'üncü çekilişine katılabilmek İçin son para yatırma tarihi 24 Ağustos Cumartes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • Plâstiktiler ham madde tevziatından şikâyetçi İstanbul Plâstikçiler Derneği sözcüleri,ham madde dağıtımından gerektiği kadar faydalanamadıklarını,bu yüzden de zor durumda kaldıklarını iddia etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • Merkez Bankasının İzmir şubesinde pul hırsızlığı oldu İZMİR,HUSUSÎ Polis,Merkez Bankası İzmir Şubesinde vukubulan mühim bir pul hırsızlığına elkoymuştur.Yine ayni Bankanın demirbaş eşyaları arasında d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • Pilot karışmadan uçak gemisine uçak indiriliyor FLORIDA,A.P.Pazartesi günü bir jet uçağı tam yedi defa,uçağın pilotu bir tek düğmeye bile değmeden uçak gemisine sağ salim inmiştir.Uçak inerken,pilot e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • Karahan "Bilgi,Mecmuasından 50 bin iira istiyor Edebiyat Fakültesi Doçentlerinden Abdülkadir Karahan,Türkiye Muallimler Birliği ile «Bilgi» mecmuası aleyhine 50 bin liralık tazminat dâvası açmıştır.Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • HİLTON OTELİ 5 HELİKOPTER ISMARLADI ANKARA,HUSUSÎ Hilton şirketi,hava alanı ile ot l arasında işletmek üzere 5 adet helikopter ısmarlamıştır.Helikopterler yakında İstanbul'a getirilecek ve hizmete gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • General Franco nun yatı bir sandalı ikiye biçti SAİNT SEBASTİEN,A.A.Dün gece İspanyol Devlet Reisi General Franco'nun «Azor» isimli yatı Santa Clara adasından Salnt Sebastien'de bâzı turistleri getirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • Amerika'dan 1785 ton daha et getirildi Et ve Balık Kurumunun üçüncü parti olarak Amerıkadan getirttiği 1785 ton etin gemiden tahliyesine devam edilmektedir.Kurumdaki ilgililer iyi kaliteli olan bu etl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • I FİKRET MİNİSKERI BEŞİKTAŞ HAVALİSİNİN UÇAKTAN GÖRÜNÜŞÜ VE 50 METREYE ÇIKARILACAK OLAN YOL YILDIZ-BEŞİKTAŞ YOLU İNŞÂATI HIZLANDIRILDI 50 metreye çıkarılacak yol için lÖOÎffia^âlîa yıktırılacak.Vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • v t%\"m.LA.P.I FlİftD'IlBf lifinCI İ Paris'in tanınmış terzilerinden Christian Dior'un ¦»lUll Mil IflUUtm hazırladığı ve «Louveclennes adını taşıyan bu elbise,geçenlerde Paris'te takdim edilmiştir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • Ankara'deki yangında ölen çocukların cesetleri bulundu ANKARA,HUSUSÎ Evvelki gün Soğukkuyu'da çıkan yangında iki çocuğun kaybolduğunu bildirmiştik.Dün yanan bina içinde itfaiye erlerinin yaptığı arama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • Uykuda gezen bîr kız çukura düştü Uyku esnasında gezme hastalığına tutulmuş olan 14 yaşlarında Gül Aydın adında bir kıs,ağır surette yaralanmıştır.v Yeşilköyde ikamet eden bir ailenin yanında hizmetçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • 15 yaşında bir çocuk 9 yaşında bir kızı kirletip t oldurdu SİVAS,HUSUSÎ Kangal kazasının Alacahan nahiyesine bağlı Akbaş köyünde vahşiyane bir cinayet işlenmiş,15 yaşında bir erkek çocuğu,akrabalarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • BİR PETROL GEMİSİ İNFİLÂK ETTİ TANCA,A.A.Liberya bandıralı olan ve meşhur Yunanlı armatör Onassis'e ait bulunan Ollmpic Lake adlı gemiden buraya gelen bir telsizde Yunan bandıralı Niarkos adlı petrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • BİR AYAKKABI,KAATİLİ ELE YERDİ SİVAS,HUSUSÎ Bir müddet önce işlenen bir cinayetin kaatili bugün yakalanmıştır.Üç ay önce Yıldızeli ilçesinin Ilıca,Çamlıbel köyleri arasındaki bir köprünün ayakları dib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • elektrikli tren seferleri arttırılıyor İşletme Müdürü arızaların tarihe karıştığım ve gara dakikada 100 kişi girdiğini söyledi i f"7 NCİ İşletme Müdürüne göre,Sirkeci Halkalı elektrikli trenlerinde «a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • iiv&ÂdL'-¦fi VALİ trik ve necektlr IRÜÇHAN ÜNVERI KONAĞI CADDESİ Va,i Konat'1 caddesinin devamı «lan UUimui yolun inşaasına başlanmıştır.Su,elekkaııalizasyon tesislerinin ikmalini müteakip yolun parke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • I.l.ll.„lII.IMIIIJIII.IIIIlll.lll.ll.1I.MIMI.ni.iM.IIIIIUI^MMl.IIU.IIH.HU.r1g Sam Rüzgârı ile Bâd i Sabâ ANKARA'dan Konya'ya giden otobüste yerimi işgal ettir zaman sağ tarafımdaki yer komşum tıknaz,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] KONFERANSA KATILAN BİK DELEGE OTURDUĞU YERDEN FİKRİNİ AÇUCLARKEN.GAYRI MENKULLERİN yüzde 60 inin tapusu yok Doçent Tekinay,satışlardan doğan güçlüğün mevcut kanunlarla halledilebileceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.08.1957
  • lijmfei YEŞİL SAADET Yazan:Türkçesi:DANİEL GRAY SELAMİ İZZET SEDES 30 Evleneceğinizi söylediniz.Tan-San-Nhut'ta ayrılırken,size ölünceye kadar bağlı kalacağına yemin etti.Kendisiyle telefonla konuştun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1957
  • LVAF Yazan Gözüm odanın Loşluğuna alıştığı için etrafı şimdi daha rahat görebiliyordum.Pencere ile kapı arasına gelen duvarda Halit Demir'in yağlıboya büyük bir tablosu asılıydı.Çakmağımı yakıp imza k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1957
  • enıze uçanın ulus çaresi:¦BU İsveç te yapılan tecrübeler mühim neticeler verdi.Bir balık-adam otomobille denize uçarak bu tip kazaların denemesini yaptı «Balık-adam» Österlımd,tecrübeden sonra,başında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1957
  • HAUSTON Texas)A.A.Burada inşa edilen muazzam bir otelin üçüncü katında büyük bir yüzme havuzu yapılmıştır.Otelin sahibi,reklâmını gayet orijinal bir şekilde yapmıştır.Dünyanın bütün turistik acenteler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1957
  • Satranç oynayan robot yapıldı NEW-YORK,AJi.Massachussett'de «İnstitut of Technıology» müessesesine mensup yüksek elektrik mütehassıslarından müteşekkil bir grup,hatâsı/ve mükemmel bir surette satranç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1957
  • HİKAYESİ SİHİRBAZ TEFRİKA No:7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Kocası Jean'la geçinemiyen öğretmen Madeleine ölü bulunur.Jean köylülerin büyücü saydığı Dahlia"yi sever.Maria Madeleine'in kızkardesidir.Acele çağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1957
  • KORKUSUZ DAVUT O ZAMANA KADAR.50 KİLO ZAYlFUYACAKm SıN.KİMSE SENİ TAN|_YAMıyACAK CHESTER &OöLü ŞEHİR E Mİ?OH O ZAMAN SURATSIZ' ıN LOKANTASINA GİDİP 8İR KUZU YİYECEĞİM Bu ESNADA.OH NİHAYET EVLEN DİK.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1957
  • VIC GIT,MOUQViC IN EÜNİ SiK BÜTÜN OOKSÖRilER SOVcE NIVE Ö2UR DiüyoR.SUN KENDİNİ CRAİNE GÖSTERO İN i STE.MUVAFFAK Oi-DuN.ZATEN BENİ f^AZUA İNCİTMİŞ DEĞİLSİN-BİLMEM ANLATA BİLDİM Mi f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1957
  • CİSCO KID BANA HATIRA DEFTE-RİMLE BİRAjfe KOUA GETfelM".mm saunas;w& Wm GAZETELER.HEP-BEN.PEN BAHSEDİYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1957
  • İŞİM KÖTÜSÜ OAHA RAHATSIZ LIĞINI ÖĞRENE-MEDİK.ırsJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1957
  • Ewah BEnZi BEIM-5ip Derhal ziNcive GicJ" BİDONU DOl_DüfcAVıM.r 9 u-iW " »RiSini D1ŞAR1.VA DÖKMEDEN BENZİNİ DEPOVA NASIL AKTARMALI IHAVlR GÖR-J^ MÜZİK MEDİM.r-T7 DERSİNE ge;KAuA. Ey Baba li-TROMPETlMI*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • ÜSYÂ im teklifleri Amerikan siyasî çevreleri,Hariciye Vekâletinin bu teklifler üzerinde dikkatle durması gerektiğini bildiriyor NEW-YORK,A.P.Amerika'daki Rus işleri mütehassıslarının kanaatine göre,So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • Erzurum'da 13 bin kişi Asya gribine yakalandı Baştarajı Birincide Hastalık İşçiler arasında da çok sayıda görülmeğe başlanmıştır.Diğer hastahânelerden sonra,Sigorta Hastahânelerinde de gribe yakalanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • Kutülamara kahramanı General Halil Kut dün vefat etti Şimalî Kafkas ordular grupu kumandanı,Kutülamara kahramanı,merhum Enver Paşa'nm kardeşi emekli General Halil Kut dün sabah vefat etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • MACARİSTAN MAÇI SONRASI VE Portekiz mağlûbiyeti Baştaraft Altıncıda Yukarıda izah ettiğim veçhile maddeten koflaşmış,manen ğişmiş,ayrıca darmadağınık Millî Takımımıxı,Portekiz seyahati vesilesiyle tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • Kıbrıs için Vilâyette yapılan görüşmeler Baştarajı Birincide çimiz bulunan Mahmut Dikerdem de memleketimize gelmiştir.Mahmut Dikerdem'in bu çağırılışına,kendisinin evvelce Hariciye Vekâletinde «Kıbrıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • Bir mütecaviz sinema salonuna düşüp öldü Baştarajı Birincide gittikten sonra sinemayı süpürür,temizler,sonra bir kenara kıvrılıp yatardı.Dün gece de öyle oldu.Sinemayı temizlemek üzere burada kaldı.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • işbirliğine karşı tedbir alınacak Baştarafı Birincide Genç demokrasimizin kuruluş devrinde bu gibi siyaset hokkabazlıklarına,sahtekârlıklarına meydan vermek,ilerideki siyasî hayatımızı kötü emellere i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • IZMIR FUARI DON TÖRENLE AÇILDI Bağtarajı Birincide maddeleri ihtiyacının yüzde altmışına tekabül eder ve yine bu yılın ikinci altı aylık devresi sonunda yapılacak ithal tahsisleri birinci devrenin çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • Edinburg'da Türk ekibi alâka topladı Festival Komitesi Başkanı,Ekip Kumandanımıza bir mesajla takdirlerini bildirdi EDİNBURG,ANADOLU AJANSI XI inci Edinburg Festivali St.Giles katedralinde yapılan din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • DOĞU ALMANYA İÇİN VERİLEN TALEPNAMELER HAKKINDA:13 üncü gruba ait sipariş müsaadeleri hazırlanmıştır.Bu müsaadelerin hangi firmalara ait olduğu Ekonomi Gazetesinin 21/8/957 nüshasında yazılıdır.11751
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • SİLİVRİ İCRA MEMURLUĞUNDAN Fabrika ve depo ve yoğurthane vesair işlere elverişli bulunan binalar satılacaktır Silivride Piripaşa mahallesi iskele meydanında biri dış duvarları taş ve sağlam ve içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • DİYAZİNON'lu HAN-TOX Hârika haşarat ilâcı piyasaya arzedilmiştir.Toptan satış yeri:GÜRAY Koli.Şti.Gürün Han No.343 Tel:22 66 34 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • REYHAN LİMON ÇİÇEĞİ KOLONYASI Yazın sıcak günlerinde en sâdık dostunuzdur.Ayhan İtrıyatı:Gürün Han 343 Tel:22 66 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • DİKKAT DİKKAT Piyasanın tam iş yerinde kiralık dükkân ve yazıhaneler Adres:Tahtakale Tomruk sokak Santral Han ve Çarşısı No.56 Telefon:22 89 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • ŞEZİNG SİPARİŞİ ALINACAKTIR:Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi için şezing siparişi alınacaktır.Siparişler 26/8/1957 günü saat 09.00 dan,27/8/1957 günü saat 16.00 ya kadar kabul edilecektir.Şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • Daktilo Alınacaktır IngUizce bilen daktilo aluıacaktır.Ehliyete göre maaş verilecektir.Öğleden evvelleri Personel Müdürlüğüne müracaat.GENEL SİGORTA Yenipostahane karşısı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • ARSA VE EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE Kuruluşu tamamlanan TAN YAPI Kooperatifi İstanbul'da Haydarpaşa Pendik arası ve Boğaziçi ile Florya semtlerindeki arsalardan en uygununu temin etmek üzere ortak kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • tfeilisgetf Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerin:fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • HtCRî 1377 Muharrem 24 Çarşamba 21 AĞUSTOS 19 57 RUMÎ 1373 ağustos 8 VAKİT vasati ezani Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.16 12.17 16.04 19.00 20.41 3.24 10.15 5.17 9.04 12.00 1.40 8.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • Jinekolog Operatör Dr.Vedide Ören Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Kadıköy,Altıyol Kuşdili caddesi No.6 A/4 hastalaruu kabule başlamıştır.Tel:55 25 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • SÜNNETÇİ NURİ EŞSİZ Lâleli Ordu cad.No.271 Tel:22 39 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • İDEAL BİR TERBİYE YUVASI ERKEK ERENKÖY YATILI KIZ YATISIZ GÜNEŞ KOLLEJt Muadeleti tasdikli İlkokul ve ORTA BİRİNCİ SINIF Kız,erkek ayrı)Modern sıhhî bina otuz üç dönümlük camlı ve meyvalı bahçe kuvvet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • yer çinisi,taş parke.ve mermer.«Kv merdivenleri,sahanlıkları,kapı önlerini FAY ile temizlemeyi hiç tecrübe ettiniz mi?Gözlerinize inanamıyacaksımz.FAY Temizleme Tozu,yağ,toz,kir,pas ve is lekelerini h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ K UÇ UK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK KADIKÖY ve Haydarpaşaya 3 Km.mesafede yeni Ankara yolu üzerinde 22.000 ve 30.000 M2 arsalar satılıktır.Tel:44 99 47.K-1743)FATİH Kıztaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • Nişanlısını öldüren bir v genç intihar etti Topkapı Maltepesinde dün gece bir cinayet işlenmiş bir genç nişanlısını av tüfeği ile öldürüp intihar etmiştir.Cinayete iki nişanlı arasındaki anlaşmazlık s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1957
  • Soğuk algınlığından ileri gelen ağrıları teskin için OPON,baş,diş,adale,siniri)lumbago,romatizma,siyatik ağrıları ile bayanların muayyen zamanlardaki sancılarını teskin için faydalıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.08.1957
  • 111.IfW"""" »mum YL# W fE$Yt t& t mnn pwtm CA 6 ÖS T 8 î İ «uN* «ainwili jt ft»' D8»ya ^ifci| b» 4efet irâv*B*9i y«»i cafe.fot4fc»6«lw yt,4s«4ft Aft?&fcjk<ei*?Pattm«e 22 AĞUSTOSTA KARŞILAŞACAK OLAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1957
  • Şampiyon Kulüpler Turnuasına giremeyen Beşiktaş İdare Hey'eti bekliyor İdareciler Federasyonun cevabını aldıktan sonra harekete geçeceklerini ifade ettiler Sun toplanan Beşiktaş idare heyeti Avrupa ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1957
  • FENERBAHÇE ÇALIŞTI Fenerbahçe dün de Kadıköy'de çalıştı.Sarı Lacivertliler,antrenör Molnar'ın tanzim ettiği yeni bir idman programına tâbi tutuluyorlardı.Bu programa göre Molnar,bugün haf-bekleri,yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1957
  • HİLMİ VEFAYA İade edildi Futbol Federasyonu,Transfer Komitesiyle dün Bölge binasında yaptığı müşterek toplantıda Fenerbahçe Vefa arasında ihtilâf mevzuu olan Hilmi hakkında nihaî kararı vermiştir.Hilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1957
  • G.SARAY EŞFAK Aykaç'ı istiyor Milli Takım Tek Seçicisi bu hususta kendisine bir "Görüşme teklifi,yapıldığını belirtti ANTRENÖR Dick'e gelmesi için verilen mühlet 30 ağustosta biteceği halde,Galatasara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1957
  • Macaristan maçı,bütün futbol âleminin dikkat nazarını üzerimize çeken bir netice ile kapanınca son derece nâzik bir durum tahaddüs etti.Türk futbolunun ismini,cihan piyasasına bir varlık olarak yerleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1957
  • İ.Spor Bursa'da bugün karma île karşılaşıyor Bursa'da lig maçları için kampa giren Istanbulspor üçüncü hazırlık maçını bugün Atatürk Stadında Merinos Çelikspor karması ile oynayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1957
  • LİGLERİN TEHİR edilmesi muhtemel Salgın hâlinde bulunan Asya gripi dolayısiyle lig maçları 11 eylülde başlayacak Futbol Federasyonuna yakın çevrelerden sızan haberlere göre,önümüzdeki hafta başlaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.08.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] UİCI CEIİ Onu,turnuanın favorilerinden biri olarak gösterenler çok.Danimarka'lı korkunç back handl'Ieriyle j)U turnuada her rakip için tehlikeli olduğunu Avustralya'nın 6 numaralı tenis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor