Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.08.1957
  • Küçük,dün gece ânî olarak geldi Hükümet tarafından istişare için acele olarak çağrılan Fâzıl Küçük bir rapor getirdiğini söyledi KARAMANLİS YE ABDÜNNÂSIR [A.P.l Mısır Reisicumhuru Abdünnâsır'ı sağda)z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1957
  • Samsun'da grip ishal ve kızamıktan 10 kişi öldü SAMSUN,HUSUSÎ Samsun merkez kazasının Yusuf köyünde Asya gribinden bir kişi,yaz ishali ve kızamıktan da 9 kişi ölmüştür.Yaz ishali ve kızamıktan ölenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1957
  • İnfilâkfen korkan 10 kişi kendini sokağa attı Emprime fabrikasındaki yangında merdivenden inme imkânı varken atlıyanlarağır yaralandı DÜN Bomonti'de altı kişinin ağır,dört kişinin de hafif surette yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1957
  • AMBALAJ MADDESİ İTHALİNE AİT BİR sirküler yayınlandı ANKARA,A.A.İktisat ve Ticaret Vekâleti ihraç mallarının hazırlanmasında kullanılan ambalaj maddelerinin zamanında ve yeter miktarda temini için bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1957
  • Amerika Suriye'ye karşı tedbir alıyor Dulles,mütehassıslara son gelişmeler hakkında rapor hazırlamalarını emretti WASHİNGTON,A.P.Amerika Hariciye Vekili Foster Dulles,Suriye'deki son gelişmeler hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ I İ U1/11 j*p lla/ll'"llla Bursa'da ülucami'de vukubulan IIHlILHr IIIUIiMr 14.1 irtica hâdisesine hayatı pahasına müdahale eden polis memuru Mustafa Güler'e,dün Öğrenci Lokalinde yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1957
  • nilMlf tl TADI ^birliği toplantısına dün de İnönü'nün Maçka'daki evinde devam edilmiş,lakat UUlıKU I Ur LA II I İli M beklenenlerin hilafına,sona ermemiş ve nihai tebliğ yayınlanmamıştır.Yukarıda sağd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1957
  • Bir Yunan genci Müslüman oldu İZMİR,HUSUSİ Şehrimizde bir Türk kızına âşık olan bir Yunan delikanlısı,memleketini terkederek İzmir'e gelmiş ve Müslüman olmuştur.Ahmet Nüsret Kıral ismini alan Yunan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] IfIDDICI I If A Hill AD II AHİMİ I İl E Şehrimizde bulunan Kıbrıslı Türk Kadınlar Birliğine mensup 29 MDKİOLİ P»WL»lriLAn nMlliniLI İLE kişilik bir grup,dün saat 10 da Taksim Atatürk Âbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1957
  • AnkaıadaYoni biı yangın çıktı On ev tamamen kül oldu iki çocuğun da yandığı anlaşılıyor ANKARA,HUSUSÎ Bir gün evvel 22 dükkânın yanmasına sebep olan büyük yangından sonra dün yine aynı mevkide 10 evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1957
  • Vergi borçlarmdaki Devlet Şûrası,vergisini' zamanında ödemeyenlerden alman yüzde 10 cezayı kanunsuz buldu ANKARA,HUSUSÎ Tahakkuk eden vergi borçlarını kanunî müddeti içinde ödemeyen mükelleflerin ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.08.1957
  • İZMİR FUARI RUGUN AÇILIYOR İZMİR,HUSUSÎ Bugün saat 18 de açılacak olan 26 ncı İzmir Enternasyonal Fuarında Reisicumhur ile Başvekilin bulunamayacakları anlaşılmıştır.Fuarı Hükümet adına Ticaret Vekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • ADANA)AJANSIMIZ HİZMETİNİZE,AÇILDI yalnız »u Ajans müşterilerine mah-u.hewI çekiHf:15000 LİRA a/ip AÇILIŞ HATIRALARI Hanımlar Keşidesi ve ıııutud ç«-kilişlere İKİirak hakkı-TÜRK EKSPRES BANK iştle emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • DAVETİYE Oğlumuzun 21 '8 1957 çarşamba günü saat 9.30 da Şişli Pakize Doğum evinde yapılacak sünnet merasimine sayın akraba ve dostlarımızın teşrifini rica ederiz.ESTİ ve MOBİS GABAY I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • AMERİKADA 100.000 İare.KİŞİNİN HAYATINI KURTARAN HARİKA KİTAP DOKTOR GELİNCEYE KADAR A.ıi bir hastalık vaya kata vukuunda alınacak tedbirler.2.i o c B,A S K I S I.Ç I K Tl Lüks Bex Cilt,288 Sahile.Fla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • DIATEXTiL BERLIN D.D.R.ALMANYA Türkiye Umumî Mümessili ŞADI AT A GÖKSEL Sayın İthalâtçıların ithal etmek istedikleri bilûmum pamuklu mensucat sunî ipek ve saire için en gec 21 8 957 günü akşamına kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • 21.30 Şiir dünyamız 21.40birer şarkı 8.30 Çeşitli hafif ınii-dan şarkılar 15.30 Manhattan mü-i zikleri 16.00 Program ve kapanış ş 16.57 Açılış ve program 17.00 Corradi orkestrası 17.30 Ali Can'.dan tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • "i-W1 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün,eşinizin veya en yakınınızın tavsiyelerine uyunuz.İşleriniz kolaylaşacak.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] En yakınınız kim ise ona uyunuz.Fikirlerini hoj karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • BULMAĞA SOLDAN SAĞA:1 Tapınak Tarz,biçim Fr.2 Eski vergi İskelet,sema,3 Bölge İhanet eden Haya,4 Bir er adı veya Tanrı sözü,5 Yiğid İçin can'dan önce gelir Geçmiş,6 Allanın en büyük emânetine ihanet R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • YENİŞEHİR Istanbul)VE rV EZL w)A\Ajanslarımız hizmetinize girdi TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • Ayda ttOQ liraya kadar kaydıhayat şartiyle Aylık irat veya 50.000 liraya kadar Sermaye kazandıracak olan 1.K.C.H.plânının 3'üncü çekilişine katılabilmek için son para yatırma tarihi 24 Ağustos Cumarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • Buz revüsünün müdürü ölümle tehdit edilmiş Artistlerden birinin Türkiye'de kalmak istemesine izin vermeyen müdürün iddiası tahkik ediliyor Spor ve Sergi Sarayında temsiller arasında cereyan eden bir ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • Bahar ve Çiçek Bayramı bu akşam sona eriyor Bahar ve Çiçek Bayramı bu gece nihayete erecektir.Bayram devamınca parkı 9 milyondan fazla kiMM ziyaret etmiş ve Belediye 1.600,000 ira civarında bir hâsıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • Anadoluhisari da tamir edilecek Restore edilen Rumelihisörının bahçesi tanzim edilmektedir.Bu arada Anadoluhisarının da restore edilmesine karar verilmiş bulunmaktadır.Ayrıca her iki Hisara da bayrağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • GRİP VAK'AL ARI artmaya başladı Alâkalıların ifadesine göre henüz Asya gribine rastlanmamış.Ateşli hastalar kontrol altına almıyor Şehrimizde salgın halinde grip araz\gösteren vak'alaıın her geçen gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • Bâzı semtlerde dolmuş bulmak mesele oldu Son günlerde bazı semtlere dolmuş bulmak bir mesele halini almıştır.Bazı şoförlerin aktarma usulünü tercih etmelerinin bu duruma sebeb olduğu iddia edilmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • AĞUSTOS AYLIK GELİR 60.000 Faizsiz Mesken KREDİSİ 40.000 PAMUKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • Meteorolojiye göre yağmur bekleniyor Bir kaç gündenberi azalan hava sıcaklığı dün Meteoroloji tarafından 30 derece olarak tesbit edilmiştir.Tesbit edilen en düşük sıcaklık İse 21 derecedir.Sühunetin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • Evvelki gün beş kişi bıçaklandı Muhtelif semtlerde cereyan eden kanlı hâdiselere kıskançlık ve alacak meseleleri sebep oldu Evvelki gece Gülhâne Parkında kanlı bir hâdise olmuştur.İsmail Ahçı adında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı hazırlıkları ilerliyor Bayramın geçen yıllara nisbetle daha parlak bir şekilde kutlanmasını temin gayesiyle,bayram kutlama komitesi tarafından çok zengin bir program hazırlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN 'Tel:48 65 02)1 Son Beste •'ki Müren Belgin poruk Türk filmi.2 Celâl Bayat'ın Amerika Seyahatı.ALKAZAR Tel 44 25 62)1 Tanca Kaçakçıları Jack Palance Joan Fontaine Renkli İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • KISA HABERLER TÜRK İsrail millî folklor ekipler^ tarafından yarın gece saat 21 de Spc ve Sergi Sarayında bir «Folklor Göa terisi» yapılacaktır.«ADANA» vapuru dün saat 16 di!Şimalî Akdeniz seferinden 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • Ill IHIMI.I I NÂZIN HİKMETİN SON PİYESİ I "P OLŞEVİK inkılâbından sonraki Rus edejjbiyatı Türkiye'de bilinmez.Fakat Batıdaki tercüme ve tenkidlerden anlıyoruz ki,bu ısmarlama edebiyat,ne Puşkin âyaruı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.08.1957
  • Gözetleme hastaları RÖNTGENCİ veya DİKİZCİ DENEN CİNSÎ SAPIKLAR Dr.S.Recep DOKSAT 111111 III istihzadan,tiksinti ve nefrete kadar uzanan çeşitli reaksiyonlarla oku-du|umıız haberler,gazete sayfalarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • İmar işlerine sarfedilen para hesaplanıyor İstanbulda başlanan imâr ve istimlâk hareketleri sırasında bugüne kadar ne miktarda para harcandığı ilgili makamlarca tesbit edilmektedir.Yapılan masrafın ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • KESKİN SAVCISI NAKLEDİLDİ ANKARA,HUSÛSÎ Keskin Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı Lıitfl Sağlar Siirt Sorgu Yargıçlığına tâyin edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • Uçak seferleri ARTTIRILDI Hatlar takviye olundu.Ankara Bursa-İzmir arasında seier kondu ANKARA,AA.Türk Havayolları,memleket içi seferlerde mevcut hatlara bâzı ilâveler yapmış ve yeni bir hat açmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • AĞUSTOS ÇEKİLİŞİNDE HER ŞUBE ve AJANSI İÇİN 4.000 mtt&.PAMUKBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • ŞEHRİMİZDE TELEVİZYON İÇİN İKİ FİLM ÇEVRİLECEK NEW YORK.A.P.Bir tiyatro dergisinin haber I verdiğine göre,televizyonda i gösterilmek üzere hazırlanan 1 iki program,İstanhuKda filme m alınacaktır.Telev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • Bir Yazı İşleri Müdürünün hapsi istendi ANKARA,HUSUSÎ Yeniğim gazetesi Yazı İşleri Müdürü Altan Öğmen,Vaiz Fevzi Boyer'e hakaret suçundan muhakeme edilmektedir.Altan Oğmen'in,dünkü duruşmasında,kendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • i/IKEYSTONE 1 BİR İLTİCA DRAMI Londra'dakl Polonya Ticaret Ataşe Muavini,26 Pili I» IwJI UHMnlI yaşında Mieczyslaw Reluga,kendini ve 4 yaşındaki oğlunu güçlükle kızıl ajanlardan kurtarıp İngiliz makam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • İSTANBULDADA MOTEL YAPILACAK BEBEK-SARIYER ARASINDAKİ YALILAR VE BAHÇELİ EVLER YIKTIRILMIYACAK OĞUZ ONGEN Rumelikavağı'na kadar devam edecek Boğaz sahil yolunun Bebek'den Sarıyer'e kadar olan kısmının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • IKEYSTONEI Al li All V A Illlll İI W IICIIİ7AI TICI Batl Almanya'nın HAİ adlı ilk denizaltısı,ilk defa olarak Kiel'de A LİR An T M Hin İLA UCIII&ML I İdi vazifeye girmiştir.Evvelce U—2365 olarak tanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • İzmir Fuarı bugün açılıyor Baştarafı Birincide teki bütün izinlerin kaldırılmasını zarurî görmüştür.Fuara 15 yabancı devlet ve 200 den fazla da yerli firma iştirak etmektedir.Yabancı devletler arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • Inf Hâkten korkan 10 kişi kendini sokağa attı t Baştarajt Birincide yaralanmışlardır.Yaralılar Şişli Çocuk ve İlk Yardım Hastahanelerinde tedavi altına alınmışlardır.İtfaiye,yangın mahalline tam zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • IA.P.1 10 CAVICIIIIİI IIPIIDCII7I IIPII Her zaman 13 sayısının uğursuz olduğu söylenir.Geçenlerde,Avustralya'da,Melburn şehrinde yapılan at ya-lö OA I lOliaill UUUndUtLUUU nslarında,13 sayısını taşıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • AMERİKA ZİRAÎ KREDİ AÇACAK İZMİR,HUSUSÎ Hayatında ilk defa olarak dün şehrimizde şeftali şerbeti içtiğini söyleyen ve tadının damağında kaldığını belirten Amerikan Ticaret hey'eti reisi,«Amerika'nın,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • Sevgilisinin saçlarını kesip kızgın şişle dağladı İZMİR,HUSUSÎ Savcılık,korkunç bir işkence hadisesinin tahkiki ile meşguldür.İddiaya göre,Necdet isminde evli bir genç,seviştiği Nermin'in kıskançlık y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • ARTIK TERLEMEKTEN KORKMAYIN-MUM DEODORANT MUM bütün vücut ve ter kokularını önler MUM tesirini 24 saat muhafaza eder MUM cildi ve ter bezlerini tahriş etmez MUM elbiselerinize hiçbir şekilde zarar ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • Küçük,dün gece anî olarak geldi Baştarafı Birincide «Bir eyalet valisi istediği kimse ile temasta serbesttir.Dânâ Efendi İle yapılan bu mülakat da buna dayanılarak yapılan bir görüşmedir.Ancak,Kızıl P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • Kemalpaşa Ovasını domuzlar istilâ etti İZMİR,HUSUSÎ Kemalpaşa ovasını bu defa da donuzlar istilâ etmiştir.Mahsule büyük arar veren domuzlar,yavruları ile rlikte tarlalarda adetâ fütursuzca do-maktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • TEŞEKKÜR Dul Bayan Sarah Hoffer,Bay ve Baran Davut Motola,Bay ve Bayan Seim Dwek,Bay ve Bayan Emanüel Hofer ve diğer bütün akrabaları,sevgili myükleri BAY ERNEST HOFFER'in ilümü münasebetiyle cenaze m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • TAHSİS VE TEVZİ SİSTEMİ DEĞİŞİYOR Teşkilâta müstakil bir şekil verilecek Karma komisyon bu husustaki çalışmalarını bitirdi FAHİR ERSİN TAHSİS ve tevzi sisteminde büyük çapta değişikliklerin yapılmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • IA.P.fiQYA fîRİRİ AÇICI Amerika'da,American Cyanamid Company,Le-MlllBI MOIOI derie Laboratuarlarında Asya gripiııin virüsü çoğaltılmaktadır.Dişçi matkabı ile delinen yumurtalara Asya pripi virüsü aşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • I Konya'nın ehemmiyeti P Herkes,fırsat bulunca Avrupa'ya» Amerika'ya gider.Ben de I fırsat bulursam velev ki yirmi dört saat için olsun ken-E dimi Konya'ya atıyorum.Orada beni çeken,vakit vakit içim-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • İşbirliği toplantısı dün sona ermedi Baştarafı Birincide KURUCU MECLİS MESELESİ "Müstakiller^ işinin ciddî olarak ele alınması,Muhalefet partilerinin «Kurucu Meclisi ilgilendiren amelî meselelerde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • ROMATİZMAYA karşı anten teli BURSA,HUSUSÎ Son günlerde şehrimizde romatizmaya karşı garip bir tedavi şekli yayılmaya başlamıştır.Öğrenildiğine göre romatizmalı uzuvlar bobin sarılır gibi anten teli il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • İzmir'de av tüfeği fabrikası kuruluyor İZMİR,HUSUSÎ Türkiye'de ilk defa olarak bir av tüfeği fabrikası şehrimizde kurulacaktır,fabrika aynı zamanda tabanca da imâl edecektir.Izmir'li iş adamları hâlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • KIZIL ÇINDE İDAMLAR HONG KONG,A.P.Resmi Yeni Çin Haberler Ajansı,dün Çekiang eyaletinde Kim'a bölgesinde komünist merkezine hücum etmekten suçlu 12 «ihtilâl aleyhtarı haydudun» idama mahkûm edildiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.08.1957
  • Geceyarısı damda yapılan kovalama Türbenin kurşunlarını çalmak isteyen hırsızı,polisler bir Musevi karı-kocanın odasında yakaladı AHMET Çarpay adında bir hırsız,evvelki gece Tünel semtinde oturanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.08.1957
  • CİCİ CAN Mit pAL6A O âuiüBE ER\MAN6DA 6İK,6EN.S^FTEKIN]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1957
  • DEMİR YUMRUK ÇENESİNE ŞİDDETLİ BİZ SAĞ İNDUZlVOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1957
  • FAKAT SUYU NER.DEN BULAYIM YOLCU UÇAGl DEĞİL. l MUT» m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1957
  • WHlTEy,OKUMAVı ©£RENSENE ARTIK ne vAZftORİ oiNue bak nb oivoa ZBO îfSfe?iosE mtNAs,mv mm HAM HA TTCENI MUHAFAZA EOEN DE KİAAMİŞ,BİLİyOR MUSUN?L MEŞHUR CISCO KÎD T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1957
  • 9 SAyıtM Bu ACAİP MAHLUK HAKtONDâ PİKRİNİZj AAİSİNİ2 5 "Sri EVET.MAKl'KATEN COK ACÂie» $EV_5/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1957
  • fay.bıçak masa mermen kaşık çay ibriği tencere lavabo mermer yağlı fava yer çinisi fayans kapı tokmağı ve yağlanıp kirlenen herşeyi tertemiz,pırıl pırıl,yeni gibi yapar.Çünkü FAY Temizleme Tozu,bilûmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1957
  • Sâlliueft Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1957
  • HİCRÎ SALI RUMÎ 1377 20 1373 Muharrem AĞUSTOS ağustos 23 19 5 7 7 VAKİT VASATI ezan!Güneg 5.15 10.13 Öğle 12.IV 5.15 ikindi lti.04 9.03 Akşam 19.01 12.00 Yatsı 20.43 1.40 İmsak 3.23 ¦8.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1957
  • DOĞU ALMANYA 647 sayılı sirkülere müsteniden ithalât yapacak firmalar aşa gıda yazılı mallar için:AĞAÇ METRE TERZİ MEZURASI ÇELİK METRE RENDELER SU TERAZİLERİ EL ALETLERİ MENGENE BAROMETRELER PERFEKTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1957
  • İSVEÇ'TE CİNSİ dersler mecburî NEW YORK,AJ .Look deıgisi cinsiyet meselesini gayet açık ve samimi bir şekilde ele aldığından dolayı isveç'in aTemiat H-bomba.sına» yakın bir başarı sağladığını yazmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1957
  • Jean,Dahlia'yı görmek,onunla konuşmak üzere EE evine gitti.Bulamadı.Babası onu karşıladı.«Dahlia EE şehre indi,dedi,alacakları vardı.«Ben de hirşey ısmarlıyacaktım da.İhtiyar onu dikkatle süzüyordu.EE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1957
  • Türkiye'de neşir hakkı MİLLİYET gazetesine aittir] YEŞİL SAADET Yazan:DANİEL GRAY Türkçesi:SELAMİ İZZET SEDES 29 Benim eğlenceli bulduğum,fakat sizin belki nefret edeceğiniz bir hayatı kabullenmenize,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.08.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan Necdet,parmağı ile şapkasının kenarına dokunduktan sonra,mümkün olduğu kadar şirinleşmeğe çalışarak:Polisten geliyoruz.dedi.Kadındaki soğukkanlılık hayretimi celbeimişti.O yin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.08.1957
  • KARŞI PE-RE-JA M flE-JA LİMON KOLONYASI '•Kalbi ferahlatır,bulantıları giderir,Jİnirljrl tatilin tdtr '«Y'un* US Styyahat çantanızda bi PERE U »•ymıjı unutmayın*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.08.1957
  • GRUNDİG RADYO ve SES ALMA TAMİR ATELYESİ Osmanbey Yasan Pasajı No.4 Ev Telefon:48 76 15 12-14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.08.1957
  • Neden şaşkın şaşkın dolaşıyorsun Nuhun gemisini mi arıyorsun?Hayır,hayır nuh„ ahkARA MAKARNASI m arıyorum!NUH'UN ANKARA MAKARNASI Sırf irmikten yapılmıştır.NUH UN ANKARA MAKARNASI Eşsizdirm'IgM'IfWfll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.08.1957
  • GARANTİ BANKASI APARTMAN DAİRESİ Otutu Kredili)ARSA Garanti mahallesinde)TURİSTİK GEZİLER Zengin Para ikramiyeleri 10.000 KİŞİYE KAZANMA ŞANSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.08.1957
  • ŞÜKÜR GAYEME ULAŞTIM KREM PERTEV SAYESİNDE DÜZGÜN BİR TENE SAHİBİM KREM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.08.1957
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe Birliğinin tertip ettiği TEKNİK ÜNİVERSİTE GİRİŞ İMTİHANINA HAZIRLAMA KURSLARI TEKNİK ÜNİVERSİTE DOÇENTLERİNİN DERS VERDİĞİ TEK KURSTUR Kurslar:5.9.1937 14.9.1957 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.08.1957
  • VVİHMAT i*M/X VKM/r XV*to/k VW.X*.M/r Olmaya Cihanda Devlet.Bir.Nefes Sıhhat GibiJ ffğ\ı/c.uc ııu^ıııııcr ı om Dikkat Hazımsızlığa w çeşitti* vah im' Hastalıklara w za/tö Kanser'e sebep olduğu kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.08.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ 1^1 FIW71 TELEFON 27 42 10 'e-Burada neşredilen ilânların kelimesi 50 v\küçük kuruştur.Hân vermek için 2 7 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.08.1957
  • PARİS ÇILGINLIKLARI NIGHT AND DAY FOLLIES AÇIKHAVADA Her akşam YENİ PROGRAM AVRUPANIN 1 No.lu STRİPTİZİ Biletler:Atlas'da ve Açıkhavada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.08.1957
  • mm m ŞİMDİ Pan American'm "Dünya-Turu„ servislerinde takip ettiği yol üzerindedir.BAŞLANGIÇ TARİHİ:4 EYLÜL)YEN!DELHİ İstanbul ve Ankaradan Yeni Delhi'ye,Pan Americanın 4 motorlu muazzam Clipper'leri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 20.08.1957
  • Türkiye CumHurî W m?^Hr ^Br İKRAMİYESİ fe JÜ^^Hi^^ LİRA PARA V W ^Mf W İKRAMİYESİ i JHl^P^^İI UZUN VADELİ KREDİ İKRAMİYESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.08.1957
  • In ilk devrede oynaması şüpheli G.Saraylılar îsiendiyaıın da vaziiesini İstanbul'a nakleüiımeğe çalışıyor.Takım kampa alınacak.Galatasaray İdare Heyeti,profesyonel takım için müsait bir kamp yeri aram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1957
  • 15 RAUND MÜCADELE Brılaııva imparatorluk İHıks maçlarında George Barnes,uzun bir mücadeleden sonra rakîbl Batı Afrikalı Attu Clottey'i ve «Orta Sıklet Şampiyonu» unvanın^ kazanmağa muvaffak oldu.Avust
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1957
  • B.Erdoğan F.Bahçeye dönecek Beykoz ve B.Millî takımı santrforu B.Erdoğan Fenerbahçeye dönmeye karar vermiştir.Günlerdir Beykoz idare heyeti ile ihtilâf halinde bulunan bu futbolcu hakkında çıkarılan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1957
  • NOT DEFTERİ ACILAN AÇILANA.H A L İ T KIVANÇ Mevsim açıldı.Uğurlu,kademli olsun!Allah hepinize birer «Kombine» iğ:nasip etsin!Mevsimin açılması demek,«MİLLİYET» yıldızlarının futbol sahalarına yağması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1957
  • İSTANBULSPOR YARIN BURSA'DA OYNUYOR İstanbulspor profesyonel takımının Bursa'daki kampı devam etmektedir.Sarı Siyahlılar yarın Merinos Çellk-spor karması ile maç yapacak ve n»r!»mtıı «ahahı şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1957
  • F.BAHÇELİLER CEMİYETİNE KAYDOLANLAR Fenerbahçeliler Cemiyetinde kayıtlı bulunanların,kulüpten ihraç edilecekleri bildirilirken,diğer taraftan bir kısım kongre azaları cemiyete kayıt olmaktadır.Alâkalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1957
  • Fenerbahçe «Atatürk» Kupasına genç takımla çıkacak Fenerbahçe 25 ağustosta İstanbul spor'la yapacağı son «Atatürk Kupası» maçına genç takımını çıkaracaktır.Profesyonel takımın bu tarihten 1 hafta sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1957
  • LOKOMOTİV GELİYOR Bulgaristan liginin kuvvetli takımlarından Lokomotiv perşembe günü şehrimize gelerek bu hafta iki maç yapacaktır.İlk karşılaşmasını cuma günü Beşlktaşla yapacak olan Lokomotif,cumart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1957
  • MÜSABAKALARDAN DÇ ENTERESAN SN5T4NTAHEr TgNiS MÛSABAKALARINCVİVDİN Ol M\n'Oİ-O.Uİ:SOKMA,MİUOŞ NE-Fİ6 BlR ŞAPKA fK Fİ O ES/V\ÇR seVSİüSi '«UE KAVÖA £Tîi.MıMl-YEOE O 6AÇLAR H Ç giTAtgAft£ŞTİ.V.S.V.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1957
  • [RUÇHAN UNVERİ Tek erkek şampiyonumuz Nazmi Bari,Almanya ikincisi Scholia karşı mükemmel bir oyun çıkardı.Ancak,nefes kifayetsizliği yüzünden 4—1 ileride iken mağlûbijete sürüklendi.Kesimde,Nazmi'yi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1957
  • son dakika:Beşiktaş Turnuaya alınmadı Federasyonumuz geç müracaat ettiğinden fikstür değiştirilmedi PARİS,hususî muhabirimiz ERGUN GÖKSAN'dan Beşiktaş takımımızın «Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuası» n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1957
  • YUGOSLAVYA'DAN BİR HAKEM GELDİ Yugoslavya Hakem Federasyonunun 1 numaralı ve aynı zamanda diplomalı hakemi Hasan Taslaman iki gündür şehrimizde bulunmaktadır.Türk asıllı hakem,ailesi ile birlikte bura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1957
  • H.KAPLIN ULLECl Dünya ve Olimpiyat şampiyonumuz Hâmit Kaplan Rusya seyahatinden sonra atletizme başlıyacaktır.Bir kaç gün sonra hastahaneden çıkacak olan Kaplan,bir arkadaşımıza bu mevzuda şunları söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.08.1957
  • GÜREŞÇİLERİN Rusya seyahati hazırlığı başladı Güreş Federasyonu Türkiye Greko-Romen Güreş Birinciliklerinin tarihini 5-6 ekim olarak tesbit etmiştir.Müsabakalar İzmir'de yapılacak ve birinciliklerde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor