Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • DİŞ MACUNLARI TEVZİ DİŞİNDA BIRAKILDI Türkiyede iınâl hakkı tanınan,yerli fabrika ve laboratuarlarda imâl olunan yabancı tıbbi müstahzarların tev-7ie tâbi tutulması ile ilgili olarak gazetemizde çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • VEFAT Merhum Talât.Güneyli ve Ankine Güneyli'nin oğlu,Sabahat Güneyli'nin eşi.Talât Güneyli'nin babası,Nigâr ve Celâl Güneyli'nin kardeşi,Kemal.Hikmet ve Orhan Güney'in dayızadesi BPM Petrol Araştırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • iü£:i:£l:y.v.jBt* m Eylm 195T 2 7.000 lira tutarında APARTMAN DAİRESİ v« ZENGİN PARA tKRAMİYELERt Son para yatırım tarihi 20 eylül 1957 Q Y a 1 n ı x V EMEKLt,DUL ve YETtMLER Yal» EMEKLt,DUL arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • ica.Tren yolculuğa esnasında PE RE JA LİMON KOLONYASI tihıtsijlıkUnnu» karsı fyl gelir.Kalbi fırablatn,bulantıları giderir,m sinirleri teskin adar Sayyahat cantanutft Ut Pt-rUJA kaymayı unutmayım*.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • TEMYİZE BİR TÂYİN DAHA YAPILDI ANKARA,HUSUSÎ Ankara Birinci Ağırceza Mahkemesi Birinci Üyesi Fevzi Palabıyık dim Temyiz Üçüncü Ceza Dairesi Raportörlüğüne naklolunnmştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • limitinin ı milimimin t ıımtmıı t iMiımmımıııı mum tt imimin Darbı-Mesellere dâir GEÇENLERDE kitapları karıştırırken elime Fransızca darb-ı-me-i sellere dâir bir eser geçti.«Atalar Sözün her memlekett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • İngiltere'de Cinayetler Süratle Artıyor Ağır suçların ge nçlerce işlenmesi endişe yarattı LONDRA,AA Iııgüterede ve bilhassa Londra'da cinayetler dikkat nazarlarını çekecek surette sür'atle artmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • IA.P.YFIİİ IIPFI BatI Alman a'da imâl edilen yeni model Opel Station Wagon tipi arabalar büyük bir alâka gör-I Cali UrCL mektedir.Saatte 77 mil sür'ate sahip olan bu arabalar,takriben 1.591 dolara mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • AFGAN KRALI GELİYOR ANKAItA,HUSUSÎ Dost Afganistan Kralı El Mütevekkil Alallah Alâ Muhammed Zahir Şah,Reisicumhur Bayarın davetlisi olarak,26 ağustos pazartesi günü memleketimize gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • UNKAPANI'NDA MODERN TESİSLER İNŞA EDİLECEK İstanbul'daki istimlâk hareketleri neticelendikten sonra Emekli Sandığı tarafından Unkapanında modern antrepolar ve tahmil tahliye tesisleri inşasına başlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • HİIİIHİII {Say/lan fosforlu "AÇÇE'Y/ZEH'R HAFİYE KU.CAĞINA Al.Ol VE OÜAFİYE BU AOKU U4A/Z4-RAYi GÖR;AEK İSTEMİYOR.GÖZ.LERİNi Yumdu AH HASSAS KALP'A jjhsFORLUNÜV İTı'RAF"/ftOSnORLU HAC.E &OŞVERYUM 69 "
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • 15 SENE VADELİ EVLER Vekâletçe tasdikli mevzii imar plânına göre istimlâka tâbi olmayan mahalde:Ev Tiplerine ilâveten Tek Katlı ve Küçük Lojman inşaatına başlanmıştır.Satışlarımız az bir peşinat ve on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ)POLİSİ DÖVMEĞE KALKTILAR B^SfUU?SC mıhlardır.Hâdiseye Eminönü Kaymakamlığı önüne bırakılan kamyon sebep olmuştur.Trafik polisi Mustafa Uzak,yolu tıkamamasını şoföre ihtar etmiştir.Buna kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • Maureen O'Haranın adı karışan rezalet Yıldızın açtığı iftira dâvasında dinlenen şahit,artisti Meksikalı ile uygunsuz vaziyette gördüğünü söyledi LOS ANGELOS,A.P.İftira ve teşhir suçundan mahkemeye ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • Anneleri yaşındaki kadınlara sarkıntılık yapan gençler Zabıta,Bakırköyde cereyan etmiş olan çirkin,bir sarkıntılık hâdisesine el koymuştur.Onsekiz yaşlarında Hamdi Burgun adında bir gençle 19 yaşların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • Karamanlis MISIR'A GİTTİ Yunan Başvekili,Araplara tarihî bağlarla bağlı olduklarını söyledi KAHİRE,A.P.Yunan Başvekili Konstaııtm Karamanlis,Mısır Cumhurreisi Nasır İle müzakerelerde bulunmak üzere dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.08.1957
  • İşbirliği toplantısı nihai karara kaldı Baştarafı Birincide Kötüye gitti,gidiyor.Durdu murdu,yok bunda.Demokratlar Umlde kapılmasın.F.L.Karaosmanoğlu yarın İsviçre'ye hareket edeceği için yerine bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.08.1957
  • ALLAHLIK ALI BEY I5TE KENAR GELDİ MAYOLARINIZ!GİYİN ÇOCUlKrâ C"2\8Esl u,V\LARA VA-ıP Gü.I r oiE?banyosu yapacağa r?n\*1 A faKr ^UfSViL v «adî EN SON KALAN 1 f im çzlm İW2 I» ŞS2 deniz co so.GU _8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1957
  • Cim&rUccuv-SPOR vt SERGİ SARA YIN PA SON GÜN mm imiutm matine saatizoo de SUVARELER SAAT:21.ıs te I/AT.20 A ĞUS TOS TA N İTİBAREN IZMIR FUARI ÇEK PAVYONU BILL ARKASI NEBATAT BAHÇESİNDE TEMSİLLERİMİ BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1957
  • DAKTİLO SEKRETER KURSLARI Bııyıık bir bankanın merkez ve şubelerinde görevlendirilmek üzere ÜCRETSİZ DAKTİLO ösreleceği 2 0 KİŞİ ARIYOR Hiç daktilo bilmeyen orta ve lise mezunları tercih edilir.Müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1957
  • ı OYUNCAKÇILARA MÜJDE Avrupa'da revaçta olan en yeni OYUN VE OYUNCAKLAR Uygun gartlarla satışa arzedilmiştir.Toptan satış yeıi Beyoğlu İstiklâl cad.İpek Han 358/9 İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1957
  • 1 İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR Laboratuar Ambalaj işlerinde çalıştırılmak üzere işçi kızlar alınacaktır.Rızapaşa Yokuşu Fuatpaşa Caddesi No:66 HÜSNÜ ARSAN LABORATUARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1957
  • İlililliililiii!ltllllllllllllllll1l!l!ii:ilill!il^ AŞK HİKÂYESİ SİHİRBAZ TEFRİKA No:4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Kasaba halkı genç Dahlia'ya sihirbaz gözüyle bakar.Öğretmen Madelehıe'in kocası kızı sever
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1957
  • BATI ALMANYA'DA DOĞUM AZALIYOR BONN,A.A.Federal Almanya Başvekili Konrad Adenauer'in emriyle Federal Almanya Aile Vekâleti taralından yaymlanan bir raporda,Batı Almanya'da son yıllarda doğumların azal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1957
  • Her Akşam KÜÇÜK ÇİFTLİK PARKINDA Hamiyet Yüceses Muzaffer A.KGÜN Sabite Tur GÜLERMAN NECATİ TOKYAY ve ŞÜKRÜ TUNAR iştirakiyle muazzam saz heyeti ATEŞ BÖCEKLERİ LÜTFİ GÜNERİ SAADET GÜNEŞ SEMRA NURAY AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1957
  • Zarif erkek eilıline itina ile bakar!Troştan evvel ve sonra NIVEA kremi cildi yumuşatır.Yeni traş olmuş bir cilde NIVEA çok iyi gelir,ferahlık ve rahatlik verir.Milyonlarca erkek bunu pek iyi bilir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1957
  • unu itlimin ınııiMiııııııııiMlııımıımı mini/Niloş hakkındaki neşriyatımız tamamen hilâiı hakikattir H A L İ T KIVANÇ TEKZIB Gazetenizin Sarauj'un aş gününde ikan gecen haftaki şayianın «PAZARLİK» «nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1957
  • VARIRIM Yazan Oğluna iyi bir tahsil ve terbiye vermeye gayret etmiş,fakat ömrü kafi gelmemişti.Halit ailenin tek ferdi olduğu için babasından kalan mirası yiyip bitirmişti.Semra ile tanışmaları bu sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.08.1957
  • [Türklye'd* ncçır hakkı MİLT-İYET gazetesine aittir] EŞİL SAADET Yji.z8.tt!T ü r k c 6 i i D A N 1 E L GRAY SELAMİ İZZET SEDES 27 Bakınız,çocuk hülyaları nihayet ne oluyor.Başka kimseye gönül veremedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.08.1957
  • i Kedi gölgeyi sahici sandı Çünkü yer çinileri biraz evvel FAY Temizleme Tozu ile temizlenmiş ve parlatılmıştı.Bunun mübalağalı olmadığım bizzat tecrübe ediniz.Bilûmum temizlik işlerinizde FAY Temizle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • CİNKOLU KURŞUN CEVHERİ Alınmaktadır.Müracaat:KURŞUN SANAYİ A.Ş.Telefon:44 81 64 Taksim Sarayı Kat 2/3 Taksim.44 81 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • SATILIK Çiftehavuzlarda şahane MODERN VİLLA Modern eşyasiyle tam konfor 325.000 TL.Tel:55 28 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • SÜNNETÇİ CELÂL TEZEL l AUU AKSARAY CAO.NO 14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • Hafriyat Yaptırılacak Büyük miktarda toprak ve kaya hafri yaptırılacaktır.Acele Tel.22.16.76 müracaat edilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • Bebek'te Etilere bitişik 1000 Meskenlik Garanti Mahallesinde BLOK APARTIMAN İNŞÂAT 1 Eksiltmeye konulan iş 1000 Meskenlik Garanti Mahallesinde birinci kısım Blok Apartımanlan inşaatı işidir.Tahminî ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • Bebek,Etiler Kooperatif Evlerine Bitişik 1000 Meskenlik YARISI PEŞİN.YARISI 50 AY TAKSİTLE ARSA SATIŞLARI DEVAM EDİYOR TAPULAR DERHAL VERİLİR.İMAR DURUMLARI BELLİ Görmek ve malûmat almak için:ETİLER o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • MÜTEAHHİD,TÜCCAR ve İNŞAATÇILARIN NAZARI DİKKATİNE:Çinko yerine bakır kullanmak isteyenler Her boy ve kalınlıkta BAKIR LEVHA ve LAMA yapan fabrikamız siparişlerinizi yapmaya hazırdır:MEHMED ERGÜR İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • ŞEZİNG SİPARİŞİ ALINACAKTIR:Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi için şezing siparişi alınacaktır.Siparişler 26/8/1957 günü saat 09.00 dan,27/8/1957 günü saat 16.00 ya kadar kabul edilecektir.Şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • HER AKŞAM KÜÇÜK ÇİFTLİK PARKI Gazinosunda Muazzam programa ilâveten beynelmilel şöhrete sahip yegâne Türk Dansözü AYŞE NANA her gece en meşhur dansı olan Ateş Dansında Mehmet ÜFLER idaresinde oyun hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 ti 10 SATILIK EMLÂK ÜSKÜDARIN merkezî yerinde 5 katlı dörder odalı tam konforlu 10 gelirli 10 sene vergi muafiyetti denize nazır 135.000 liraya acele satılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • Kızkulesi Salacak Plajı GAZİNOSUNDA HER haftaki 15 den 21 re kadar olan muazzam programa ilâveten HAMİYET YÜCESES-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • Kızkulesi Salacak Plajı Gazinosunda her haftaki 15 den 21 re kadar olan muazzam programa ilâveten Perihan Altındağ SÜZERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • Kızkulesi Salacak Plajı Gazinosunda her haftaki 15 den 21 re kadar olan muazzam programa ilâveten AYŞE NANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • üüllâuei Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yaz)İğlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • HİCRÎ 1377 Muharrem 21 PAZAR 18 AĞUSTOS 19 5 7 RUMÎ 1373 Ağutt« S VAKİT VASATÎ EZANÎ Günef Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.13 12.18 16.06 19.04 20.40 3.20 10.08 5.18 9.02 12.00 1.41 8.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • PARIS ÇILGINLIKLARI NİGHT AND DAY FOLLIES AÇIKHA V AD A Pazartesinden itibaren YENİ PROGRAM AVRUPANIN 1 No.lu STRİPTİZİ Biletler:Atlas'da ve Açıkhavada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 18.08.1957
  • Memleketimizde sanayi inkişafının yeni bir eseri:Boya Sanayiinde esas ve,kauçuk,deri,kâğıt,muşamba sanayiinde yardımcı madde olarak kullanılan 30 Çinkolu Lithoponumuz Avrupa mamulâtı fevkinde olup kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.08.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] MFVÇIMİN II If MAÇI jia,atasaray takımı mevsimin ilk antrenman maçını dün Mecidiyeköy ile yaptı ve RlCItflInlIl ILılV mMyi galip geldi.Resimde,maça başlayan Sarı Kırmızılı kadro görülüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1957
  • Karagümriik Bursa'da 6 2 galip i 1st.Spor Merinos maçı havanın kararması üzerine yarıda kaldı S BURSA,HUSUSÎ Dün oynanan İstanbulspor Merinos futbol maçı havanın kararması sebebiyle hakem Abdi Parlaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1957
  • YELKEN YARIŞLARI YARIDA KALDI MÜSABAKALARA BUGÜN DE KALAMIŞ KOYUNDA DEVAM EDİLECEK Havanın müsait olmaması yüzünden Türkiye Yelken şampiyonası yarışlarının dün öğleden sonraki müsabakaları yapılamamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1957
  • SEBES GENE TEK SEÇİCİ Gustav Sebes'in tekrar Macar tek seçiciliğine getirileceği öğrenilmiştir.Diğer taraftan ilk defa olmak üzere Macaristanda serbest transfer haftası ilân edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1957
  • Vefa'lı İsmet baba oldu Vefa takımının emektar kaptanı İsmet'in bir erkek evlâdı dünyaya geldiği memnuniyetle öğrenilmiştir.Yavrunun uzun ömürlü olmasını dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1957
  • BUGÜNKÜ MAÇLAR Liglere hazırlanan profesyonel birinci ve ikinci küme takımları bugün de hususî maçlar yapacaklardır.Günün programı şöyledir:BEŞİKTAŞ BEYLERBEYİ Şeref stadında saat 17 de.BEYKOZ GALATA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ ŞÜKRÜ Formunun zirvesinde İki şampiyon karşı karşıya F.BAHCE-A L T A Y Fenerbahçe stadındaki müsabakaya 17.30 da başlanacak «Federasyon Kupası» başlarken Galatasaray'ı 2—0 yenen Altay,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1957
  • F.BAHÇELİLER CEMİYETİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞEN:KAVRAKOĞLU "Her şey düzelebilir,dedi Tarihî bir mesuliyete iştirak etmemiş olmak için II.Reisin deklarasyona imza koymadığı anlaşılıyor.Fenerbahçeliler Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ Gı SaraV adaSI aCIldl Ga,atasaı'ay,ıla -bir müddettonberi imârına çalıştıkları Kuruçeşme adasını ııihaı t 7 Şilili yet sırın bir deniz kulübü haline getirmeğe muvaffak olmuşlardır.Hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1957
  • Binicilerimiz başarılı bir devre geçirdi Viyana,Paris ve Ahen müsabakalarında ekibimiz dünyanın en kudretli binicileriyle mücadele etti Geride bıraktığımız mevsim,binicilerimiz için başarılı bir devre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1957
  • rinhiıııııı ıı. iMinw»«Hi btuDE PATTY Gelmemesi kayıp B.PATTY gelemiyor Tecrübeli tenisçi Davis Kupası maçları için Amerika'ya çağırıldı İstanbul Enternasyonal Tenis Turnuasının 12 nci yıl müsabakalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1957
  • BEYKOZ KONGRESİ BUGÜN Beykoz Kulübünün Fevkalâde Kongresi bugün saat 10 da Beykoz'da yapılacaktır.Pek çok kimsenin «sürpriz» olarak karşıladığı son istifa hâdisesinden sonra,bugünkü kongrenin cereyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1957
  • ERCAN İLK GOLÜ KAYDETTİ MÜNİH,HUSUSÎ Beşiktaşın milli futbolcusu Ercan Ertuğ bu hafta başlayan Alman lig maçlarında Karlsruher SC takımında sagaçık olarak yer almış ve takımının ligdeki ilk golünü kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.08.1957
  • ADALETE İTALYADAN 3 MAÇ TEKLİF EDİLDİ İtalya Liginin şöhretli üç takımı Bologna,Torino ve Genao takınılan Adalet'le karşılaşmak istiyor Kırmızı Beyazlılar dün gece yaptıkları maçı 6-2 kaybetti ZUKİH,H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor