Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • TÜRK SOVYET TİCARETİ ANKARA,HUSUSÎ Memleketimiz ile Sovyet Rusya arasında son zamanlarda ticarî münasebetlerin gelişmesi ve İş Bankası Hey'etinin Moskova'ya yapmış olduğu ziyareti takiben iki memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • IİLHAN DEMİRELI Elçilerin" Ziyaretleri Birkaç gündenberi şehrimizde bulunan Amerika'nın Atina Büyükelçisi George Allen karısı ve çocuklarıyla birlikte Atina'ya dönmüştür.Kıbrıs meselesine dair Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • BİRLİĞİ TOPLANTIM DÜN DE BİTİRİLEME Yayınlanan tebliğde "Neticeye varıldığı,bildirildi.Genel İdare Kurullarına bugün izahat verildikten sonra toplantı devam edecek NEDRET SELÇUKER Uç Muhalefet Partis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • is 1 *jfe Mil»,Vi I İLHAN DEMİfiKl.DID II ACT A CARJD {ilkl"' K"n ünce i dereceye kadar Dill llMr I M UMfflM OMDU!yükselmiş olan sühunet,dün de ayni dereceyi muhafaza etmiş ve güneşte sıcaklık 60 dere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • J 'A J [KEYSTONE] CİNSİYET DEĞİŞTİRİP EVLENECEK Şu iki kız bu sene zarfında evlenecekler.Hem birbirlerile!Evet,20 yaşındaki Shirley Platt'ın solda)cinsiyet dcğiştirmcsile bu izdivaç mümkün olacak!Manc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • j vi Jçfe i ¥*rf l,feH #fcg 1 ^Û [İLHAN DEMİRELI iniUlIB Türk Balık Adamlar Kulübü dün Hilton Otelinin havuzunda bir gösteri yapmıştır.6 BALIK AÜAMLAK Balık idamın katıldığı gösteride,yüzücüler su tüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • BÜYÜK BİR PETROL tasfiyehanesi kuruluyor Dört yabancı şirketin kuracağı tasfiyehane 48 milyon dolara mâl olacak FAHİR ERSİN Memleketimizde 48 milyon dolar sarfiyle bir petrol tasfiyehanesi kurmak üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • CZ3 SALI r~1 Sular BukÜrj VERİLECEK.S U LA R İDARESİ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • Eisenhower dış yardımı az buldu WASHINGTON,A.P.Temsilciler Meclisi Tahsisat Komisyonu dün,Başkan Eisenhower'in daha bir gün evvel yaptığı fevkalâde basın toplantısındaki şiddetli tenkidlerine rağmen,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • TLKZIP YÜZÜNDEN BİR gazeteci mahkûm oldu ANKARA,HUSUSÎ Hür.P.organı «Yeniğim» gazetesinin Yazı İşleri Müdürü Beyhan Cenkçi bir tekzip yazısının neşrini bir gün geciktirdiği için dün yapılan,ilk duruşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • Grip salgını YAYILIYOR ANKARA,HUSUSÎ Asya gribine karşı başkentte alınan tedbirler arttırılmıştır.Ankara'da bâzı askeri birliklerde bu isla Etlik Mfi-kez Sıhhiye Deposunda 32 er gripten rahatsız olmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • Bursa'da evvel vuku liseye dair sayfamızdad Ulucanıi bulan iı tafsilât ir.de 2 ay İ •ticaî hâ-3 üncü aim:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • bursa hâdisesine dair Dr.gedik'în gazetemize beyanati «irticaî harekete karşı amansızız» Dahiliye Vekili «bu ve benzeri hâdiselere karşı hükümet olarak ne derece uyanıksak,millet olarak da o kadar müc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • W I İ DOSTLUK ZİYARETİ İtalyan mektep gemisi I ilhan demireli olarak kullanılan rü 6 günlük bir dostluk ziyareti yapmak üzere dün limanımıza gelmiştir.Gemi kumandanı Albay Pcrucca Orfei,Vilâyeti ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • DİPLOMALARI BAYAR VERDİ İLHAN DEMİKELI Yılrim'daki Harlı Akademisini bitiren subayların diplomaları dün törenle verilmiştir.Törende Reisicumhur Celâl Ba ar da hazır bulunmuş ve diplomaları bizzat tevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • Kral Hüseyinin Dinadan boşandığı söyleniyor Şehrimize gelmesi beklenen Kral'm dedikodu yüzünden seyahatten vaz geçmesi muhtemel Ürdün Kralı Majeste Hüseyin'in Kraliçe Dina ile barışmak üzere şehrimize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • Vilâyette dün TOPLANTI YAPILDI Toplantıda seçim mevzuunun ve D.P.İl kongresi hazırlıklarının görüşüldüğü tahmin ediliyor B aşvekil Adnan Menderes dün sobalı Beyazıt'a gelerek,Topkapı Aksaray yolu ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • EGE'DE DÖRT orman yangını DAHA ÇIKTI İZMİR.HUSUSÎ Ege bölgesinde 4 büyük orman yangını daha çıkmıştır.İlk yangın Bornova"nın Çamdibi ormanlarında zuhur etmiş,mükellefler tarafından güçlükle söndürülmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • ANKARA RADYOSU neşriyata başladı ANKARA,A.A.Etimesgut radyo istasyonunun çatısında evvelki gün çık^n yangın dolayısile uzun dalga neşriyatını durdurarak,öğleden sonraki yayınlarını kısa dalga istasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1957
  • ZAMAHM Mc'tıesif WAKUM pompalı 1)1/11 udu Dolma Kalemleri piyoiuya art edilmiştir.Çok sağlam vı ui olan bu kalemler.n her parçası vidalıdır ve butun yedek parçaları mevcuttur.Her Kırtasiyeciden ısrarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • MİLLİ PİYANGODA kazanan numaralar Milli Piyangonun 15 Ağustos 1957 ve-191114 194392 195368 200117 200929 kılışı dün Ankaraua saat 13.30 da ya-201277 210173 210569 210734 211334 pılımştır.İkramiye kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • Lüks Dolmabahce Vapuru ile MEHTAP GEZİSİ Yarınki Cumartesi gecesi Caz Dans Müzik Eğlenceler Zengin Büfe Hareket.Köprüden 21.Kadıköyden 2120 Kınalıdan 2145.Burgazdan 22.00 Heybeli'den 22 15,Büyükada'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • fm mm+m' f^a£uu^ OĞLAK BURCU fat 9 [22 Aralık 20 Ocak] Mar* burcunuzda.Size güzel bir hafta vaadediyor.Plânlarınızı bu h*fta gerçekleştirebilirsiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün öğleden sonra ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • BULMACA 7 8 9 10 11 SOLDAN SAGA:1 Katip Çelebinin ga ibda ki adı.2 Hayvan ikametgâhı;Evren.3 Eski bir silâh;Bir unvan.4 Bir mutfak âleti,Yavrulayacak hale gelmiş.5 Makam;Doymamış.6 Doğum yardımcısı;Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • İnamlmıyacak Kadar Ucuz Elektriği,telefonu.Belediye terkos suyu bulunan civarında 50,000 100.000 200,000 liralık evler,villâlar,fabrikalar bulunan.Belediye otobüsleri isleyen akırköy Bahçelievler Yanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • PARİS ÇILGINLIKLARI NIGHT AND DAY FOLLIES AÇIKHAVADA Her akşam saat 21.20 pazar matinesi 17.45 Biletler Atlas'da ve Açıkhava'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • DOĞU ALMANYADAN FOTOĞRAF KÂĞIDINI ithalât yapmak isteyen ithalâtçı Firmalar a)Sicil numarası b)İthalâtçı vesikası ile berabeı-en geç 21 8 957 tarihine kadar aşağıda gösterilen adrese müracaat etmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • DOĞU ALMANYADAN 647 sayılı sirkülere göre sınai kimya maddeleri,eczayı tıbbiye,uçan ya,ğlar,plâstik ham maddeleri,sentetik reçine,sentetik ve selülozik boya ve vernikler,is karası.ithal etmek isteyen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • Korkunç gelenekler r^MİNE'yi sevgilisinden ayırıp sevmediği bir «adamla evlendirmişler.Kızcağız da düğün gecesi kocasını bir güzel uyutup âşığ kına kaçmış.«Ben Ali'den ayrılamam.Cezamız E neyse çekeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • ZEYTİNBURNU sakinlerinden Sarı Hoca nâmiyle marul Zarif Şahin adında biri,para mukabilinde muska yazarken 1 inci Şube Müdürlüğü memurları tarafından yakalanmıştır.DÜN öğleden sonra 16 ve 7 numaralı Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU 44 25 £2)1 Tanca Kaçakçıları Jack Pa-AKIN TeV.48 65 02)1 Son Beste Zeki Miiren Belgin Doruk Türk filmi.2 Celâl Bayar'ın "Amerika Seyahati.ALKAZAR Tel:lance Joan Fontaine Renkli İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Salon orkestralarından karışık müi zik 13.00 Şarkılar,Radife Erten i 13.30 Haberler 13.45 Saz eserî leri 14.00 Orkestra müziği 14.30 Şarkılar,Nadir Hilkat Çulha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA "S Ot*»**.ÇÖL HARBİNİN SONRASI UMMAN ve Maskat meselesi,askeri harekâtın sona ermesiyle artık Orta Doğu ihtilâflar listesinden silinmiş sayılabilir mi?Bir ay evveline kadar ismi bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • TEŞEKKÜR Muvaffakiyetli ameliyatı ile hayatımı kurtaran,insanlığın hadimi eşsiz nâzik hekim,ideal insan Prof.Dr.GIYAS KORKUTa ve tedavim müddetince yardımlarını esirgemeyen Dr.Ferhan Berker,Mükerrem G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • MEVLİD-İ ŞERİF Şehid Lala Baba Beyin damadı,Müteahhid ve muakkip MEHMET NURİ Ç A N G A nın ruhuna ithafen 18-8-957 pazar günü öğle namazını müteakip Üsküdarda İhsaniye camii şerifinde memleketimizin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • TEŞEKKÜR Aramızdan ebediyen ayrılarak bizleri büyük bir acıya garkeden kıymetli eşim,sevgili annemiz Bayan Mİ KEKREM TÜBKİLİ'nin cenaze merasimine bizzat gelen,mektup,telefon,telgraf göndermek suretiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • Barda fuhuş yaparken yakalandı Beyoğlundaki barlardan birinin kapısı bugün mühürlenecek ve müessese üç ay müddetle kapalı kalacaktır.Evvelki gece saat 24 ten sonra bu bara kontrola gelen Ahlâk Zabıtas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • 2 Tacir ihtikâr suçundan mahkemeye verildi İki tacir ihtikâr suçundan dün Millî Korunma mahkemesine verilmişlerdir.Bunlardan biri 97 kuruşluk karpiti 300,diğeri 103 kuruşluk foto filmini 500 kuruşa sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • 59bin liraya bir al,84 bin liraya fildişi getirtildi Dış ticaret dairesinin neşrettiği bültende yer alan 14 ton fasulya ithâli de dikkati çekti Dış Tioaret Dairesi bültenlerine göre bu yıl memleketimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • Kadıköy halkı akşamları vasıta sıkıntısı çekiyor Mevcut tramvay ve otobüsler kifayetsiz.Bâzı şoförler de fırsattan istifadeye bakıyor Kadıköy semtinde,bilhassa iş dönüşü saatlerinde vasıta bulmak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1957
  • Ayaza?ada bir kamyonla taksi çarpıştı Evvelki gece saat 24 ten sonra Aya-«ğada Süvari Okulu civarında Ömer Özerdinç adında bir şoförün idaresindeki taksi ile,Abdiilkadir adında birine alt yük kamyonu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.08.1957
  • »ever eetfr/vt go iNŞAATiNizı TEMELİNDEN ÇATISINA KADAK,S OF/TAŞ MAMULLEHİYLE y.4 PTIaZA BİLİRSİNİZ coioiccoioi k İSVİC^ÜLEKİNİŞTİRfKİVlİkUKULAN SOFITAS İNŞAAT MÂIZEMESİ fABRİİCALAZI ınon rıjnjaa* ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1957
  • Bu Uzun Ömürlü Emaye Gaz Ocağı Sizi Rahata Kavuşturacaktırtrggt' m EMAYELİDIR DAYANIKLIDIR TEMİZLENMESİ KOLAYDIR E M A YE T A Ş BAKIRKÖY^—İSTANBUL,T.lg.t EMAYE.1st.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1957
  • Ahmet Celâl Banş'ın bir açıklaması Bir müddet evvel gazetemizde Hisar Turizm Acentası sahibi Ahmet Celâl Banş'ın tevkifiyle ilgili bir haber intişar etmişti.Ahmet Celâl Barış,gönderdiği bir mektupta,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1957
  • Vilâyette dün de bir toplantı yapıldı t Baştarujı Birincide resmi bir ziyaret yapmağa davet etmiştir.Adnan Menderes bu daveti büyük memnuniyetle kabul etmiştir.Ziyaretin tarihî bilâhare tesbit edilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1957
  • EISENHOWER dış yardımı az buldu Baştarafı Birincide Bir halta içinde üç defa,muhtelif vesilelerle yabancı yardım meselelerine temas eden başkan Eisenhower,Kongrenin yabancı yardımlar için tatminkâr bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1957
  • BURSA'da ULUÇAMİ'de VUKUBULAN İRTİCAÎ HASEKETİN MES'ULLBRİ ADALET HUZURUNDA İRTİCA HAREKETİNİN mesulleri mahkemede iki ay evvel Ulucamideki hadiseye sebebiyet verenler yargılanıyor Takriben iki ay evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1957
  • «İRTİCAİ HAREKETE KARSI AMANSIZIZ» Başturujı Birincide yeceklcre karşı da amansız ve kararlıyız.Memleketimizde bu ve benzeri hâdiseler mazinin rüsûhu ve büyük milletimizin menfurudur.Bugünkü medeni Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1957
  • SURİYE GENEL Kurmay Başkanı İSTİFA ETTİ ŞAM Suriye ordusu Genel Kurmay Başkanı Tevfik Nizanıeddin'in istifa ettiği açıklanmıştır.Başvekil Sabri Assali verdiği beyanatta 1956 yılı ortalarındanberi Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1957
  • Küçük Tasarrufla BÜYÜK GELİR.EMNİYET SANDIĞI' nda Küçük Tasarruf Hesabı açtırarak 1 Yıl avda en az YiRMiBEŞ Lira yatırırsanız 120.000 tutarında Yirmi yıl boyunca 5001-AYLIK GELİR ikramiyesini kazanab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1957
  • İŞÇİ ARANIYOR Yeni binamızın genişletilmesi hasebiyle daha 200 kadar muvakkat işçiye ihtiyacımız vardır.50 yaşma kadar kadın veya 13-15 yaşları arasında Erkek ve kız isteklilerin hemen Bomontideki İnh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1957
  • Duyulmamış Derecede Ucuz Fiyatlarla Arsaların tevzii ve üçte bir bedelle satışı hakkında:BİR EVLİK ARSA 630 756 882 900 1050 1512 LİRADIR.Denizcilik Bankası Memurları Yapı Kooperatifi sahası yanında,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1957
  • I BİR TEKZIB MİLLİYET GAZETESİ E Yazı İğleri Müdürlüğüne I Şehir Sayın Gazetenizin 8.8.1957 tarihli nüshasında 3 üncü sahife 7 nci sütununda TAKVİMDEN BİR YAPRAK kösesinde «Gitti de gelmeyii verdi» ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1957
  • TÜRK-SOVYET TİCARETİ Baştarafı Birincide soda fabrikalarının inşaatına ait bazı teknik izahatta bulunmuşlardır.Sovyetlerin Türkiye'de,başka fabrikalar kurmaya hazır olduğu da heye'te bildirilmiştir.Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1957
  • ANKARA YENİŞEHİR MİTHATPAŞA CADDESİNDE KALORİFERLİ APAR-TIMANIN BİR DAİRESİNİ ZENGİN PARA İKRAMİYELERİNİ j KAZANABİLMEK İÇİN EN AZ 150 LİRALIK BİR HESAP AÇTIRMANIZ KÂFİDİR HESAP AÇTIRMAYI İHMAL ETMEYİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1957
  • İŞBİRLİĞİ TOPLANTILARI DÜN DE BİTİRİLEMEDİ Bağtarafı Birincide C.H.P.Genel Başkanı İnönü şöyle evaplandırmıştır:«Ne münasebet gayet keyifliyiz.Genel Sekreter Gülek de şunları ilâve etmiştir:«Tebliğ ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.08.1957
  • ®AVUT,DİNLEME CİHA-ZIN!VE/ĞİNİ Bitirime s^yuüyofz.KAPi AÇIK.İÇERDE KİMSE VOK 1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1957
  • ADAS* ŞuRDA Dufc.SA DA DÜK_•CANLARA BİK SOW Oİ2an V ^Z AT5AM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1957
  • DEMİR YUMRUK İÖM&:RAKİBİN PANTHER HOLO.VIC ESKİ VE TEHLİKELİ IMf*A^h5«B*ı Bir boksördür.OMA GÖRE HA-REKET MERAK ETMEYİN.VİC tHTİVATL-lDIR MR.CRAİNJ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1957
  • ALLAHLIK ALÎ BEY pnr l VEL.Î AAUTPAKTA İKİ ELMA VAR.YAVUZ'LA BERABER YEYİN YAVUZA 'ELMANIN UFA.Ginı NİYE VERDİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1957
  • ARTIK TERLİYORUM DİYE ÜZÜLMEYİN MUM bütün vücut ve ter kokularını önler MUM tesirini 24 saat muhafaza eder DEODORANT £lh BRISTOL MYERS NEW YORK)MAMULÜDÜR MUM cildi ve ter bezlerini tahriş etmez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1957
  • İ^.N'JL ^pillatdanbeti Bütün Türklerin Beklediği Türkçe a et Hediyesi:ciltli 15 lira Uk'türkç* Kuran kolayca okunup müh»:tein ciltli çıkarılmıştır.Kapak a Ut renkli Ofıat baıkılı,lal Saloian muhatasal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan DENİZ Malûmat adı altında,müdüriyete celbedilip tevkifhaneyi boylayanlar az değildi.Ama buna Necdet'in cüret edebileceğini pek ummuyordum.O zaman çok gülünç bir şey yapmış olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1957
  • 90 MİLYON AMERİKALI TATİLE ÇIKIYOR NEW-YORK.AA.1957 sçnesi içinde tatile çıkacak Amerikalıların sayısı 90 milypîıdur.Bunların gerek memleket dahilinde,gerekse ecnebi memleketlerdeki ikametleri 12 mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1957
  • Doktorlar müsekkin ilâçların aleyhinde LONDKA,AA.Newcastle Upon Tyne'de bu sene kongre akteden İngiltere Tıp Cemiyeti,mühim mevzuları ruznâmesine geçirmiştir.Bu seneki kongre bir hayli hararetli ve mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1957
  • [Türkiye'de neçir hakkı MİLLİYET gazetesine aittir] YEŞİL SAADET Yazan:Türkçesi DANİEL GRAY SELAMİ İZZET SEDES 25 Fakat söyliyemedi ve heyecanını belli etmemek için başını çevirdi.Sizinle dost olduğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1957
  • AŞK HİKÂYESİ SİHİRBAZ TEFRİKA No:2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:İhtiyar ArOıîck'in evi yaanr.Köylüler bu isi yapanın Dahlia olduğunu söylerler.I 5:4fc Artık evi kurtarmaya imkân yoktu.Dam.alevler arasında gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.08.1957
  • DOĞU ALMANYADA İTHALÂT YAPACAK Sanayici,Madenci ve ithalâtçılara:DIA MASCHINEN EXPORT'tan:Kömür Madenlerine ait bilcümle tesisat,teçhizat,nakil tesisleri ve Elektrikli madenci lâmbaları.BERGBAU-HANDEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.08.1957
  • SON FIRSAT)ÇENGELKÖY BAHÇELİEVLER YAPI KOOPE-RATİFİNİN ARSA SATIŞLARI BİTİYOR 1 Elmalı Suyu,elektriği,yolu mevcut.2 Boğaziçi köprüsüne yakın.S Fiatlar ucuz ödemede büyük kolaylık Tk 60 ı peşin 401 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.08.1957
  • DOĞU ALMANYADAN KAUÇUK,BOYA,SABUN ve DERİ Sanayie mahsus makineler İthal etmek isteyen firmalar:a)Sicil numarası b)Sanayi Odasının üye belgesi veya ithalât vesikasıile beraber en geç 21.8.957 tarihine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.08.1957
  • DOĞU ALNANYADAN 647 sirküler gereğince ithalâtçı ve sanayicilerin ithal etmek istedikleri her nevi TULUMBALAR,MOTOPOMPLAR ve DERÎN KUYU ARTEZYEN TULUMBALARI için proforma fatura temini hususunda DİA C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.08.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.0.Denizyolları işletmesinden AKDENİZ)tipi gemilerle Salı günleri Hopa'ya kadar yapılmakta olan sür'at postası 20/8/957 Salı gününden itibaren gidiş dönüşte Sinoba da uğrayacakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.08.1957
  • DOGU-ALMAMYA 647 sayılı sirküler gereyince istifade etmek istiyen Sanayicilerin nazarı dikkatine:Çikolata,şekerleme ve Gıda sanayiine mahsus bilûmum makinalar.Ambalaj makinalan,komprime makineleri,tüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.08.1957
  • GAZETELERİN MATBAALARIN ÇELİK EŞYA FABRİKALARIN ve SAİR SANAYİCİLERİN NAZARI DİKKATİNE Ticaret Vekâletinin 647 sayılı sirkülere istinaden DOĞU AL-MANYA'dan aşağıda cinsleri yazılı malları ithal etmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.08.1957
  • HSIIıııet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İğlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.08.1957
  • J HİCRÎ CUMA RUMİ 1377 16 1373 Muharrem AĞUSTOS Ağustos ı» 1957 8 VAKİT VASATI EZANİ Güneş 5.11 10.03 Öğle 12.18 r .ıı ikindi 16.07 9.00 ı Akşam 19.07 12.00 Yatsı 20.50 1.42 Imsâk 3.17 8.09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.08.1957
  • Doğu Almanya'da Dia Chemie den Gerek sanayici,gerekse ithalâtçıların ithal etmek istedikleri maddeler için Proforma fatura temini hususunda DIA CHE-MIE'nin Türkiye Umumî Mümessili bulunan Erzurum Tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.08.1957
  • HALİ YIKAMA FABRİKASI KİRLU.TÛJLU HALILARINIZI YIKAMAK İÇİK BİR TELEFON KÂFİDİR.YEPiKULE m: rabrika)2128l8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.08.1957
  • DİKKAT 647 Sayılı Sirkülere müsteniden SANAYİCİ ve İTHALÂTÇILARA Alman Halk Cumhuriyetinden yapılacak İTHAL TALEPLE-RİNE gereken Proforma tedariki için İstanbul 19-8.957 Taşra 24^.957 tarihine kadar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.08.1957
  • DOĞU ALNANYADAN İthalât yapmak arzusunda bulunan ithalâtçı ve sanayicilerin nazarı dikkatine:647 numaralı sirküler mucibince Doğu Almanyadan ithalât yapmak arzusunda bulunanlar,talepnamelerini 15 Eylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.08.1957
  • ÇUK beygir kuvvetinde ViEconsul marka Amerikan su motörü,BU ayın saatte 45 ton su atar.Mür:Dimitro Ki-kelesinde 20-2 riçoğlu.Mescit sok.3 Bostan.Beyler-bölmüştür.G beyi.B-S43)tir.22 77 40.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.08.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK EYÜP Otlakçılarda cem'an 284 M2 İki ev satılıktır.Mür:Tel:22 23 28 K-1691)NİŞANTAŞI Topağacında satılık daire.Tam konforlu,bahçeli,6 oda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.08.1957
  • fay.bıçak masa mermen kaşık çay ibriği tencere lavabo mermer yağlı fava yer çinisi fayans kapı tokmağı lâstik ve yağlanıp kirlenen herşeyi tertemiz,pırıl pırıl,yeni gibi yapar.Çünkü FAY Temizleme Tozu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 16.08.1957
  • DİKKAT DİKKAT MOTORLU NAKİL VASITALARI KULLANAN BÜTÜN ŞOFÖR ARKADAŞLARA M Ü J DE SENELERDEN BERİ TAKTİRİNİZİ KAZANMIŞ OLAN ALLİANCE MAR-KALI OTOMOBİL VE KAMYON LÂSTİKLERİMİZ PEK YAKINDA GELİYOR S mâ m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.08.1957
  • OMAIİYA MİLLİ M İSTİYOR İlk maçın lstanbulda oynanması teklif edildi ANKARA,HUSUSÎ Romanya Futbol Federasyonu,Federasyonumuza gönderdiği bir mektupla mütekabiliyet esasına dayanmak üzere milli maç tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • SKOBLA'nın YENİ AVRUPA REKORU ATİNA,RADYO 30 Çek atletinin iştirakiyle yapılan beynelmilel atletizm müsabakalarında,Çek J.Skobla,gülleyi 18.05 e savurarak yeni bir Avrupa rekoru tesis etmiştir.Diğer t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • Kürek Millî takımımız dün Almanyaya gidemedi Bu ay sonunda Almanya'nın Disburg şehrinde yapılacak olan Avrupa Kürek Şampiyonasına katılacak kürekçilerimiz,gerekli pasaport muamereket edememişlerdir.Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • GARBİSLE KARAKURUM KARŞILAŞIYORLAR 11 ağustosta başlayıp,25 ağustosa kadar devam edecek Yeşilköy Spor Bayramı dolayısiyle profesyonel boksörlerimizden Garbis Zaharyan ve milli boksör Vedat Karakurum,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • KISA HABERLER EVVELKİ gün serçe parmağından ameliyat olan Dünya Şampiyonumuz Hâmit Kaplan,bir hafta daha tedavi görecektir.Dün çıkması İcap eden Hâmit,gerek parmağının verdiği izdırap.gerekse ayağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • İTİZAR Yazılarımızın fazlalığı yüzünden KOZAVOĞLII'nun yazıtını kayamadık,onır dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • VEFA PAZAR GUNU 4 MAÇ YAPIYOR Vefa bu pazar ikisi genç,diğerleri A ve B olmak üzere 4 maç yapacaktır.Yeşil Beyazlıların kendi sahalarında yapacakları müsabakalarda saat 9 da Geriç Takım Çırçır'la,saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • Kasımpaşa forları,Yeşildirek müdafaasının mukavemetini kırmak için gayret sarfediyorlar.GOL PEŞİNDE Kasımpaşa Yeşildirek'i güçlükle mağlûp etti:2-1 Havanın sıcaklığı ve hakemin kötü idaresine sert oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • F.Bahçe'de 5 HAdl A YAK Pazar günkü Altay maçı eksik kadro ile oynanacak,Can ve Ergun'lu listeye Basri,Nedim,Lefter de katıldı Fenerbahçe'nin pazar günü Al-ve aynı gün İstanbul şampiyonu FENERBAHÇE DÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER I ROMANYA MAÇINA nazIrlanan 'rurk rv,ilh Basketbol Takımı,dün Teknik Üniversitede ilk antrenmanı il U IH MII I M İTİ M yi IIM yapmıştır.Resim,baskctbolcuları,maçın ehemmiyetini belirten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • ENGİN ÜNAL YE ENVER UZUNOGLU PARİS'E GİDECEKLER Rekortmen yüzücülerimizden Engin Ünal ve Enver Uzunoglu,Paris'te yapılacak olan Talebe Olimpiyatlarına muhtemelen iştirak edecektir.Bu hususta Engin Üna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVERİ Çanakkale'de maç yaptıktan Ve,derhal lig çalışmalarına havladı.Resmimizde,Beyoğlıısporlulardan üçünü,Şeref Stadında yapılan beden hareketlerinde görüyorsunuznnilEP linilMC7ı İ nr0?'da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • GENÇLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ŞUBAT-TA BAŞLIYOR Genç Takımlar Türkiye Şampiyonası $ubat ayında başlayacaktır.Geçen yıl 26 bölgenin katılmış olduğu şampiyonaya,bu yıl hangi bölgelerin iştirak edeceği hen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • Türkiye Yelken birincilikleri bugün başlıyor Üç gün devam edecek olan Türkiye Yelken Birincilikleri,bugün saat 9 da Kalamış koyunda başlayacaktır.İzmir Kocaeli Çanakkale İçel ve İstanbul'un iştirak et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • BEYKOZ PAZAR'A Hasköyle oynuyor SARI-SİYAHLI KULÜBÜN UMUMÎ HEY'ETİ AYNI GÜN TOPLANIYOR Beykoz profesyonel takımı pazar günü kendi sahasında ikinci profesyonel kümeden Hasköy ve amatör kümeden Cihangir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • Beşihtaşın Seyahati Geri haldi Siyah Beyazlılar tekrar Beylerbeyi ile oynamaya razı oldular.Yeşil Kırmızılılar ise Beyoğlüsporla anlaştılar Beşiktaş İdare Heyeti,Güneşspor Kulübünün davetini kabul ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • An Al ETİU İl V MAPI Evvelki gece Basel'de Concordia takımı ile karşılaşarak 1-1 berabere kalan Adalet takımı,İsviçre'de müsbet bir intiba bırakmıştır.İsviçre gaz eteleri^ta Beyaz-ADALETİN İLK MAOI ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • GALATASARAY GENÇLERİ YARIN Geliboluya gidiyor Galatasaray genç takımı yarın vapurla Geliboluya gidecek ve pazar günü Doğansporla bir maç yapacaktır.Sarı Kırmızılı gençler pazartesi günü şehrimize döne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.08.1957
  • FENERBAHÇELİLER CEMİYETİ GÖRÜŞÜNÜ BUGÜN AÇIKLIYOR MUHALİF SAFLARDA BULUNAN KONGRE AZALARININ KÜTLE HÂLİNDE CEMİYETE KAYDOLACAKLARI İDDİA EDİLİYOR Fenerbahçe İdare Heyetinin iki gün evvel efkârı umumiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor