Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.08.1957
  • İm»» IA.P.I H&STAHAKrîDrîN GIKTI Ay basında Çocuğunu düşüren Hollywood yıldızı Marilyn Monroe evvelki yün **IıH HEM Ell VIIVII hastahaneden çıkarak evine dönmüştür.Kocası piyes yazarı Arthur Miller,Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1957
  • i.niwwwm^wwa^nn^faiwpwmjWw» [RÜÇHAN ÜNVER] İstirahate geldi Amerika'nın Atina Büyükelçisi George Allen dün öğle üzeri hususî bir uçakla şehrimize gelmiştir.Büyükelçi,şehrimize sırf istirahat etmek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1957
  • Şehrimizde de Gr;vak'aları görüldü BÂZI ATEŞLİ HASTALARIN "ASYA GRİPI,OLUP OLMADIĞI TAHLİLLE ANLAŞILACAK.İSTİHKÂM OKULUNDA TALEBENİN BİR KISMI HASTA YURDUMUZUN bâzı cenup vilâyetlerinde Asya gripi şüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1957
  • 82 BİN LİRALIK barsak kayboldu Paket Postahanesinde olduğu iddia edilen hâdise tahkik ediliyor Sirkeci'deki Paket Postahanesinde cereyan ettiği iddia olunan bir suiistimal hâdisesi,P.T.T.Başmüfettişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1957
  • 1 İLHAN DEM İRELİ fgCUİÇI FTİI FPFIf Yfll Saraçhane ve Şehzadcbaşı meydanlarından geçerek Beyazıt UkliiOkk i IbklrCilV I Ub meydanına kavuşacak olan Edirnekapı caddesinin seviyesinde 0,50-2 metre aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1957
  • [İLHAN DEMİREL] GÜNEŞTE LEKELER YaZ Ve b0^ucu sıcaklar,şehirde çarşafla tlo-"""T1™ fafclVftUfcl» ıaşan kadınların sayısında herhangi azalma meydana getirememiştir.Dün güneşte 65-70 dereceyi bulan hara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1957
  • UMMAN'DA YÜZLERCE MİLLİYETÇİ ÖLDÜ GAZETELER)«DERDİMİ UMMANA DOKTUM.mmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1957
  • ı»ııllHlHı)Ml»|i)l İLHAN DEMIRELI Tİİnif İCİ If A I İ7 Şehrimize gelen turistler,bizim pek özendiğimiz,hattâ plajlara giderken bile belki de I UKIt IŞI VALIfc gösteriş olsun diye kullandığımız süslü u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1957
  • YUNAN LÇSSİ MESAJ Getiriyor Pesmazoğl u Kıbrısa dair Yunan görüşünü de hariciyemize bildirecek ATİNA,MİLLİYET RADYO SERVİSİ Cumhurreisi Celâl Bayarın hususî bir mesaj mı Kral Paul'e veren Yunanistan'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1957
  • EYÜP'TE BİR FABRİKA YANDI EYÜP'te dün öğle üzeri büyük bir yangm çıkmıştır.Yangın Bahariye Caddesi Şehnaz sokağındaki «Balina Lâstik Fabrikası» nın vernik imâl kısmından başlamıştır.Burada çalışan Rem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1957
  • İŞBİRLİĞİNİN AMELÎ cephesinde anlaşma oldu Mutabakat esasına göre cereyan ettiği hildirilen müzakerelerde demokratik rejimi tesis esas tutuluyor Çalışmalardan memnun olduğunu açıklayan İnönü,yakında M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1957
  • HEYBELİDEN NOTLAR HEYBELİADA sakinleri,artık herşeyi biliyordu.Günlük gazeteleri şöyle bir gözden geçirenler için bile.«Refah Şehitleri» caddesi,Türk siyasî tarihi için «mühim bir rol» oynayacaktı.73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1957
  • izmir'de sıcaktan sular 34-derece Ev kadınlarının işi kolaylaştı.Sıcaktan ölüm ve bayılmalar arttı İDDETLİ sıcaklar devam etmektedir.Sühunet dün şehrimizde gölgede 34 derece olanak tesbit edilmiştir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1957
  • YER BULAMIYOR Otelsizlik ve gümrük zorluğu yüzünden memleketimize gelen turistlerin bir çoğu ya hemen geri dönüyor veya başka memleketlere gidiyor Şehrimizde 17 bin Irak'h 7 bin Lübnanlı ve 4 bin Suri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • Ef J.İKTİSAT ve TİCARET riarırlayan Dr Halûk CILLOV İŞ TİCARET illerimizdeki durum 'Bundan böyle ithalâtın ne suretle yapılacağını şimdiden kestirernem.Bu defaki ithalât için bu «ekilde harekete lüzum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • VATANIN HER YERİNDEN HESAP AÇTIRACAK Emekli mJalf^A dul ve arasında 27500 LİRA TUTARINDA HUSUSİ KEŞİDE Son para yatırımı 7 Ekim 1957 Bu keşideye hesap açanlar a Çekiliş tarihi 30 Kasım umumî keşideler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • I f tl 11.11 111 II 111II.F111.i II 111.III.111!111 il 111IItiill 111II11 III III.Ill I¦111 Illll11111 111 11r ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar,Gülseren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • Ki OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocok] Tasarladığınızın aynını başkası da düşünüyor.Orijinal bir şey yapmak için erken davranınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir vefasızlık göreceksiniz.Anlamazlıktan ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • BUL M AC A î 2 3 4 5 6 7 8 9 10*11 8 SOLDAN SAĞA:1 Kıldan İnce köprü;Eski evlerden.2 Duman-1 dakl kömür;İç is-lerl.3 İstanbu-t\lun meşhur mâden suyu.4 Kendi kendine,şuursuz-3 ca hareket eden;Bir harf.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • lO sene AYLİK ddetle mü GELİR 60.000 ul PAl2S|Z SESKEN 40 ICR EOİS* ooo HER *»BE JAHS» ooo ut» CEM A»4 mm HU i Ifeg ı 34 000 pARA £sl EN FAZLA KAZANMA ŞANSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • cildim pşemişti.şimdi yeniden tazeleşmiş ve gençleşmiştir.Bu mucize bütün dünyada Tokalon tedavisini tatbik etmiş milyonlarca kadının başından geçmiştir.Tokalon Kreminin her gün muntazaman tatbiki ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • Daktilo Aranıyor Büyük bir sanayi müessese,türkçesi kuvvetli bir bayan daktilo aramaktadır.İsteklilerin etraflı tercümei hallerini P.K.293 Beyoğlu adresine göndermeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • Liralık Hususî Çekiliş ZENGİH AÇILIŞ HÂTIRALARI FATİH AJANSI Fatih,Malta Fevzipaşa Cad.No.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • Yedek parça ithâli için tahsis yapıldı Hususî sektörün yedek parça ve ham madde ihtiyaçlarının karşılanması için yeniden bâzı tahsisler yapılmıştır.Bu cümleden olmak üzere Sanayi yedek parçaları için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • Bir lâstik fabrikasında infilâk oldu Evvelki gece Rami'de Mustafa adında birine ait oto lâstik fabrikasında,benzlnli sülusyonların âni olarak parlaması sonunda bir yangın çıkmış ve sülusyonların bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • Bir aşçının elindeki bıçak ortalığı birbirine kattı Garsonla aşçı arasında çıkan kavgadan korkan müşteriler elbise ile denize atladılar Bostancıdaki plajlardan birinin gazino kısmında oturanlardan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • yeni bir kolaylık daha sağlandı Evvelce bir dersten borcu olup da üst sınıfta da bütünlemeye kalanlar bir defa imtihana girecekler Maarif Vekâletince,Lise ve Orta Okullar imtihan yönetmeliğinin 40.mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • Ankara vapurunda kaçak eşya bulundu Evvelki gün Şimali Akdeniz seferinden dönen «Ankara» yolcu gemisinde kaçak eşya bulunmuştur.Yakalanan mallar arasında dolmakalem,yünlü kumaşlar,kadın ve erkek naylo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • Ölçüsüzlüklerimiz 7t RAP atasözüne göre «Beklemek ateşten x\şiddetlidir».Bu sözü daha canlı bir hayâl ile düzeltebi-I liriz:«Beklemek ateşten gömlektir».Öyle sanıyorum ki Batıda bizim kadar bekleyen v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • r SİNEMALAR J Renkli BEYOĞLU AKIN Tel:48C5 02)1 Son Beste Zeki Müren Belgin Doruk Türk filmi.2 Celâl Bayar'ın Amerika Seyahati.ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Tanca Kaçakçıları Jack Palance Joan Fontaine Renkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • 200 öğretmenin tâyini yapıldı Şehrimiz ilk ve orta tedrisat müesseselerlndeki öğretmen ihtiyacı Maarif Vekâletinin bu sene yapacağı yeni tâyinlerle tamamen karşılanacağı anlaşılmaktadır.Bu cümleden ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • Kuyuya düşen kovayı çıkarırken boğuldu Dün sabah Zeytinburnunda ölümle neticelenen bir kaza olmuştur.Yeşil Tepe mevkiinde oturan Hamza Çelik adında biri,kuyuya düşen bir kovayı çıkarmak İçin içeriye b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1957
  • KISA HABERLER IIARB Akademilerinden bu sene mezun olanların diplomaları yarın yapılacak bir merasimle tevzi edilecektir.TÜRKİYE Muallimler Birliğince Teknik Üniversite giriş imtihanlarına yetiştirmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • D.Almanya Rusya ile bir Anlaşma 7 İmzaladı Kruşçev Berimde söylediği nutukta Batılılara hücum etti BERLİN,A.P.Rus Komünist Partisi Şeii Nikita Kruşçev dün Batıyı,bir silâhsızlanma anlaşmasının akdini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • BİR KAMYON KAZASINDA DÖRT KİŞİ ÖLDÜ GİRESUN,HUSUSÎ Ulakkaya yolunda fecî bir kamyon kazası olmuştur.Nafıa Müdürlüğüne ait 1520 plâkalı kamyon,Sebinkarahisara çimento yüklü olarak giderken Erimez mevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • Diyarbakır'da altı kaatil daha yakalandı DİYARBAKIR,HUSUSÎ Firari kaatillerin yakalanması için landarma teşkilâtı faaliyetini hızlandırmıştır.Yakalanacaklarını anlayan kaatillerden altı kişi daha tesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • BİR AMELE 3 TONLUK TAŞ ALTINDA KALDI GİRESUN,HUSUSÎ Espiye nahiyesinde maden arama sahasında bir kaza olmuştur.Şahinyuva köyünün Nahnot mevkiindeki 2 No.İu bakır maden ocağında sondaj yapılırken,ocak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • YARIN AKSAMA KADAR s 29 Aâustos çektiğinde oooo 212 kişiye zengin para ikramiye!2 adet 5000 TL 10 500 TL.100 100 TL.100 50 TL.DO&UBANK Mevduata kanunî faiz nisbetlerinin âzami haddi verilir.HER 100 Lİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • Suda boğulmalar,zehirlenmeler,yaralanma,yanma ve haşlanmalar,elektrik çarpmaları,kırık ve çıkıklar,yılan ve böcek sokmaları,kalp krizleri,karın ağrıları,ve bir çok âcil hastalıklarda:DOKTOR GELİNCEYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • PİS GÖRÜLEN 9 OTEL hakkında zabıt tutuldu Bulaşıcı hastalıklarla mücadele ekipleri,son iki ffjn içinde,37 otel,11 fırın,4 hamam,20 lokanta,30 kahvehane,9 imalâthane ve 165 dükkânı kontrol etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • Kaçakçılık yapan 65 yaşındaki kadın Beyoğlunda ikamet eden 65 yaşlarında Haykuhi adında bir kadın dün kaçakçılık suçundan dolayı adliyeye verilmiş ve 5 inci Asliye Ceza Mahkemesince tevkif olunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • Belediye otobüsleri gümrüklerde bekletilmeyecek İ.E.T.T.İdaresinin sipariş ettiği otobüslerin en kısa zamanda gümrükten çekilerek hizmete konulabilmeleri için yeni bir formül bulunmuştur.Belediye,İdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • Zeytjnburnu Kaykamlık binası 1 eylülde açılıyor Zeytinburnu kazasının kaymakamlık ve Belediye şube müdürlüğü binaları tefri?edilmektedir.1 Eylülde yapılacak bir törenle Zeytinburnu kaymakamlık binası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • «Tarsus» a nihayet iş bulunuyor Denizyolları İşletmesinin «Tarsus» vapuruna nihayet çok yakında bir is bulunacağı açıklanmıştır.Hâlen gemi» yi kiralamak için on kadar yabancı firma Denizcilik Bankasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • Sıkıntıya katlanmadan ayda kaç lira artırabilirsiniz?Aylık tasarrufunuz ister 15,ister 100 lira olsun,bundan en istifadeli şekilde faydalanmanın yolu bir Iratlı Küçük Cari Hesap açtırmaktır.Yalnız Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • Banknot üzerine yazılan aşk mektubu Âşık genç sevgilisine hislerini kâğıt paraya yazarak ifade etti TARSUS,HUSUSÎ Yeni bir haberleşme usulü meydana çıkarılmıştır.Haberleşmelerin umumiyetle mektup,telg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • Timesjürk Müzik Sanatını övüyor LONDRA.A.A.Londra'nın maruf «Times» gazetesinde «Van Gogh hakkında Türk operası» başlısı altında,Türk musiki san'atını ı dünyaya tanıtmak bakımından çok enteresan bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • Yerli plâstik imâl makinesi yapıldı Bir mühendisimiz tarafından 30 bin liraya mâl edilen makine,peynir ve sütten her nevi plâstik eşyayı imâl.edecek [İLHAN DEMİREL] 30 bin liraya mal olan ve her şeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • mm.wm%\mm i IA.P.1 PlILfllSIA nîİ^TÎÎ^ Belçika'da Sclıaerbeek şehrindeki bir sokakta evvelki gün bir belediye kamyonu bir çu» tfUltUIıM UUîJl Uı kUra düşmügtür!Şiddetli yağmurlar,ısgaranın olduğu yerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • EVLENECEĞİ KADINI ÖLÜM tehdidi ile soydu Hamdi Çolak adında bir garson,Mehmet Turner adındaki bir ar-|j;kadaşmın da yardımı ile evlen-mek üzere olduğu Nebahat Yıl-y diz adında bir kadını ölüm teh-I di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • Suriye'de komplo meydana çıkarıldı Başvekil,Reisicumhurla meseleyi görüştü Rusya yardım edeceğini söylüyor ŞAM,ASSOCIATED PRESS Şam radyosu,evvelki gece,Suriye askerî makamlarının,«Suriye'nin bağımsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • Ses bin ton kahve 9 daha ithâl edilecek İKİ KİŞİLİK BİR HEY'ET KAHVE İTHALİ İÇİN DÜN AMERİKA'YA GİTTİ inhisarlar İdaresi,4000 ton tutarındaki kahveden başka,5000 tonluk bir parti kahvenin daha ithalin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • Eskişehir Belediye Reisi 11 inci defa istifa elti ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Dün istifa eden Eskişehir Belediye Reisliğine vekâleten Meclis âzasından fabrikatör Mnzhar Doğan getirilmiş ve vazifesine başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • x'ı ffnTtniMi 1 "Pr EUEIfl İVC AVDII All CIIDAVI AD inci Ordu'dan bu sene emekliye ayrılmış hulunan silah arkadas-KlflCIVLIlL AlnlLAH dUDATLAn |arl şerefine 1 inci Ordu Müfettişi Orgeneral Nazmi Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • EDİNBURG'DA TÜRK RESİM SERGİSİ AÇILIYOR EDİNBURG,AA.Onbirinci Edinburg Festivali münasebetiyle hazırlanmış olan modern Türk ressamlarının eserlerinden müteşekkil resim scgisi,yarın açılacaktır.Kırk ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • Bir bakkal,mal beğenmeyen müşteriyi bıçakladı Fatihte bakkallık yapan Muzaffer Taş adında biri dün yaralama suçundan dolayı adliyeye verilmiştir.Bakkal Muzaffer,dükkânına alıç veriş için Rftlen ve vit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • FINDIK YUTAN BİR ÇOCUK ÖLDÜ 9 GİRESUN.HUSUSÎ Giresun'un Kayadibi köyünden Ali Çetinkaya'nın oğlu 2 yaşındaki Mustafa,fındık bahçesinde oynarken eline geçirdiği fındığı ağzına atmış ve yutmak isterken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • ESKİŞEHİR'DE DÜN 57 ÇİFTİN NİKÂHI KIYILDI ESKİŞEHİR.HUSUSÎ Dün Eskişehir nikâh salonunda 57 çiftin evlenme muameleleri ikmal edilerek nikâhları kıyılmıştır Bu suretle yılın nikâh rekoru kırılmış bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • işçi grev yapıyor Lodz'da kızıl idarecilere meydan okuyan işçilere karşı köşebaşları silâhlı askerlerle tutuldu LODZ,ASSOCIATED PRESS 10.000 nakliye işçisinin hükümete meydan okurcasına greve başlamal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • Cezayir'de Fransızlar 800 milliyetçi öldürdü CEZAYİR.A.P.Fransız resmî şahsiyetleri,son hafta zarfında 800 Cezayirli milliyetçiyi öldürdüklerini ileri sürmüşlerdir.Cezayir'in muhtelif bölgelerinden ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1957
  • •ııımımiHiımmmııiH.ıııı.ı.ı.ı.Zavallı Türk Kadınlığı Z ZMİR'in «Yenifoça» sahillerinde deniz banyosu alan ve I şehrin yüksek sosyetesine mensup olduğu söylenen bâzı genç ve güzel kadınlar Yenifoça'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.08.1957
  • *M 4KJWHJUUWKjQUÜUÜW3QP HAUBüKi 8fcN'ıM KIUÖıM DEhûz İÖV4-FETiNH UVüVoKDU.O KASiNENtN A«r KA TARAFLA OCUK pELERKeN BEN KAPIDAN Ç1K\P DENIZE &rr\M*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1957
  • llIltİtİliMİİl BABAN BU İŞTEN PARA KAZANMAK İSTİVOR,BELU m.JOHNNY CRAİN J OE PARA k^rV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1957
  • iPiiillililililli!QQiHAYET,AZ SONRA DOHN-J Nvye YETiş£3ii-iyoR.T^=HAV HAV KİTTy.EWEL4 Şu KAHVEDEN BİRKAÇ YUDUM İCEyİM DE Öyi-E KONUŞU.RUZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1957
  • HASTA RAHATSIZLIĞI AMVDI NEVDl',SÖ UE B4-HAA L l EVET,evet.~c BAVSINUK 1 GEÇlRİVOf?^c V SEKİL.DE_DjÖj l «3İSTİREMÜ J ^Vo^UM^X* PEvAMi vAg KONU_ŞUYOKİ,MOSİ OİEüH!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1957
  • CİSCO Kİ D İÖSE SAttNAS,ROD ftBÜ KARŞIDA ATEŞ YAKMIŞLAR.BAKALIM KlMLE*.VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1957
  • ALLAH UK ALI »EY BU GECE ÇIKMAK VO .yENÎ ALDiGlWUZ WuSAM.SAyı SEKECEKSİN» İT HAljMECİM H YARIN KLÜPTE BıR KONFERANS VERECEStM.MEVZUU DA ŞU:"AKLI SELİM BOŞANIMALARi ÖNLER.BENCE AKU SELIM IZDIVAÇUÂRI ÖN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1957
  • XI YAL YALVARIRIM YETİŞİN Yazan Bir araba kopuğu karşısında sustaya durdurup onları bülbül gibi konuşturmasını bilen Necdet,nedense benimle beraberken ekseri şaşırır,onun gibi bir zabıta âmirine yakış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1957
  • YEDİ YAŞINDA BİR KIZIN YEDİKLERİ ROMA,AA.Gremona şehrinde ikamet eden Luviana Barboni adında yedi yaşında bir İtalyan kızı akıllara hayret verecek derecede yemek yemekle şöhret kazanmıştır.Filhakika L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1957
  • [Türkiye'de neşir hakkı MİLLİYET gazetesine aittir] EŞİL SAADET Yazan:Türkçesi:DANİEL GRAY SELAMİ İZZET SEDES 23 Herhalde çok daha rahattır.Ama orada kalmıyacağız.Bu akşam Paristen bir uçak gelecek.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Kendini Unutan Kız TEFRİKA No:12 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Sevgilisi Macide/nin elektriğini tamir için odasına giren FerU'i lövihıee fatjrua hunim bayılır.Ferit hâdiseyi gören Leylâ'yı sever.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1957
  • Bir kız babasını tüfekle vurdu Hâdiseye,11 çocuk sahibi işçinin karısını dövmesi sebeboldu RUSHVİLLE,B.AMERİKA)A.P.15 yaşlarında güzel bir lise talebesi kız dün annesi ile babası kavga edip itişirlerk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1957
  • modası SİCİLYA adasmda,Piazza Armerina adını taşıyan,ufak bir köy vardır.Bir tepede kurulmuş olan bu köyde,bir müddettenberi arkeologlar mühim kazılar yapmakla meşguldürler.Geçenlerde âlimler,Piazza A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • Komünizmin Bagdad Paktını yıkma teşebbüsü akim Batı Alman gazeteleri,Paktın hür dünyanın savunmasındaki önemini belirtiyor ANKARA,ANADOLU AJANSI Hükümetimizin davetlisi olarak memleketimizi ziyaret ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • Mısır Ticaret Vekili geliyor İZMİR,HUSUSÎ Dün açıklandığına göre,yakında memleketimizde beklenen Mısır Ticaret Hey'etl,İzmir Enternasyonal Fuarının açılışında bulunacaktır.Malûm olduğu üzere,Mısır Tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • Umman harekâtı son safhaya vardı LONDRA,AA.A.P.Bahreyn'deki İngiliz kuvvetleri kumandanlığına yakın çevrelerde belirtildiğine göre,hâlen,Umman harekâtı son safhasına varmış bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • günümüzün icaplarına yegâne cevap veren Modern Temizleme Tozu.Bugünün insanları kolay ve çabuk iş görmekten hoşlanıyor tşte FAY Temizleme Tozu bu ihtiyaca cevap vermek üzere yepyeni ve hususi bir Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • Bu akşamdan itibaren her gün SEHtRANtS Gazinosu emrinizdedir.Her akşam Restoran ve Pavyonda muntazam program Düğün ve ziyafetlerinizi verebilirsiniz.Ayazpasa Telefon:48 58 91 I—I—¦»¦«Mili—I—I—lif ¦il—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • İŞÇİ ARANIYOR Yeni binamızın genişletilmesi hasebiyle daha 200 kadar muvakkat işçiye ihtiyacımız vardır.50 yaşma kadar kadın veya 13-15 yaşları arasmda Erkek ve kız isteklilerin hemen Bomontideki İnhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • SEYAHATTEN DÖNÜŞ Bir müddettenberi Avrupa seyahatinde bulunan BAYSAL BİÇKİ KURSU)müdürü Şükrü Baysal)Paris,Londra,Berlin,Frankfurt.Münih ve Viyana Terzi Akademilerinde san'atm teknik gelişmeleri üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • İşbirliğinin amelî cephesinde anlaşma oldu Baştarajı Birincide «Muhalefet partileri ileri gelenleri Heybeliada'da tekrar toplanarak gündemlerinde mevcut mevzuları incelemeğe devam etmişlerdir.Bugün İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • Heybeliden notlar Bağtaraj% Birincide Vicdan huzuru insanı şişmanlatıyor paşam.EHLİSALİP SEFERLERİ Biraz sonra Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu.Fuat Arna,Ahmet Bilgin,İbrahim Öktem ve Nurettin Ardıçoğlu oday
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • Eyüp'te bir fabrika yandı p)Baştarajı Birincide caddesinde Vakıflara ait iş hanında yangın başladığı görülmüştür.Birkaç araba hanın kömürlüğünde tutuşan tonlarca linyiti suya boğarken.Soğukkuyu'dakl y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • Şimdilik mühim bir istimlâk yapılmayacak Baştarafı Birincide tek istikamet olarak trafiğe açılacaktır.Başlanılan isler tamamlanıncaya ka dar mühim bir istimlâk yapılmıyacaktır.EYÜP SIRTLARINDA İNŞA ED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • Turistler yatacak yer bulamıyor Bağtara/ı Birincide Otelleri tercih etmiyen Iraklılar,bilhassa yaz aylarında,yazlığa giden Türk ailelerinin kışlık evlerini kiralamaktadırlar.Turist celbinin bir başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • OYUNCAKÇILARA MÜJDE ı Avrupa'da revaçta olan en yeni OYUN VE OYUNCAKLAR Uygun şartlarla satışa arzedilmişür.Toptan satıa yeri Beyoğlu İstiklâl cad.İpek Han 358/9 İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ARANIYOR Yerli veya yabancı,İngiliz dil ve edebiyatına vakıf,otoriter öğretmene ihtiyaç vardır.Müracaat:Saat 13-16 arası,Telefon:63 64 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • MiiflBuef S a lı ı b ı ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • HİCRÎ 1.177 Muharrem 17 Çarşamba 14 AĞUSTOS 1957 RUMÎ 1373 Ağustos 1 VAKİT vasati ezani Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.09 12,18 16.09 19.10 20.54 3.15 9.58 5.08 8.59 12,00 1.43 8.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • DİKKAT DİKKAT AMERİKAN MALI LASTEKS NAYLON KADIN MAYOLARI gelmiştir.Toptan ve Perakende Satış ADRES:Minyon Kristal KEMALETTİN ŞERBETÇİ Ketenciler Sabuncu han Cad.Ketenciler Sabuncu Han Cad.No.5 İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • IlfM'Vf SefiCf SARA YINPA SON 5 GÜN umun tfimiatu matine saat:17.00 SUVARELER SAAT:21li tt A/AT.20 AĞUSTOSTANİTİBAREN İZMtfi'FUARI Ç£K PAVYONU ML ARKASI NEBATAT BAHÇESİNDE TEM5MERİNE BASUYACAKTIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • KALİFİYE ORTAK ARANIYOR Eminönü.Marpuççularda istimlâk haricinde çok cazip bir mağazanın mülk sahibi,ortak aramaktadır.Tekliflerin 100-150 binden aşağı olmaması şarttır.Hertürlü teminat verilir.Müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • PARİS ÇILGINLIKLARI NIGHT AND DAY FOLLIES Her akşam Acikhavada Biletler Atlas Sineması ve Acikhavada»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • ÖĞRETMEN ARANIYOR Lise için ingilizce,fizik ve Etüt öğretmenlerine ihtiyaç vardır.Müracaat:Saat 13-16 atası.Telefon:63 64 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • İNŞAAT İLANI Bebek'te Etilere bitişik 1000 Meskenlik Garanti Mahallesinde BLOK APARTIMAN İNŞAAT x Eksiltmeye konulan iş 1000 Meskenlik Garanti Mahallesinde birinci kısım Blok Apartımanlan inşaatı işid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • Bebek,Etiler Kooperatif Evlerine Bitişik 1000 Meskenlik I GARANTİ MAHALLESİNDE YARISI PEŞİN YARISI 50 AY TAKSİTLE ARSA SATIŞLARI DEVAM EDİYOR TAPULAR DERHAL VERİLİR.İMAR DURUMLARI BELLİ Görmek ve malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • KELİMESİ 50;KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK DRAGOS Mattepede ar3a.27 24 10.B-890)SATILIK otel,lokanta,kahve.Büyükdere Çayırbaşında.Tel:44 06 12.K-1663)SATILIK villâ.Güngören köyde.Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • İsviçreli Simon herkesi bekletti Gazeteciler dün sabah Şeref Stadında yabancı bir futbolcuyu beklediler.Bekleyenler arasında İstanbul spor idarecilerinden Niyazi Gürsel de bulunuyordu.Ama beklenen İsv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • Hâmit Kaplan bugün ameiiyat oluyor Şehrimizde yapılan Dünya Şampiyonasında İtalyan güreşçisi ile güreşirken sol bacağından sakatlanan Dünya şampiyonumuz Hâmit Kaplan Gureba Hastahanesinde dün ilk teda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • Istanbulspor,Bursa'da kampa giriyor istanbulspor profesyonel kadrosu lig maçlarına hazırlanmak için bugün Bursa'da kampa girecektir.Sarı Siyahlıların kampı 10 veya 12 gün devam edecek,bu müddet zarfın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • Fenerbahçe Sancar Kupasını kazandı Sancar Kupası basketbol turnuvası dün gece Fenerbahçenin şampiyon olması İle sona ermiştir.Fenerbahçe ile Modaspor arasında yapılan final maçı 82-59 sarılâclvertlile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • Ankara'ya DADI ARANIYOR 9 aylık çocuk için 1 Tel:55 28 93"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • Şehrimizde de grip vak'aları görüldü Baştarajı Birincide gittikçe çoğalmaktadır.İstihkâm Okulu talebelerinden bir kısmı hasta vaziyettedir.Mektebin iki yatakhanesi revir haline getirilmiş ve öğrencile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1957
  • İZMİR'DE SULAR sıcaktan 34 derece Baştarafı Birincide ısınmasına sebep olmuştur.Bu yüzden bir çok aileler,bulaşıklarını bu ılık su ile yıkayarak,su ısıtmak külfetinden kurtulmuşlardır.Bunaltıcı sıcakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.08.1957
  • Cemiyetin faaliyeti karşısında Kadıköylülerin kararı:ZECRİ TEDBİR Sporel:«Kendileriyle yapacağımız görüşme faydalı olacaktır» dedi Fenerbahçeliler Cemiyetinin geride bıraktığımız haftanın pazar günü y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1957
  • Karagümrük,Bursa'da iki maç yapacak Karagümrük profesyonel takımı 2 karşılaşma yapmak üzere Merinos tarafından Bursaya davet edilmiştir.Kırmızı Siyahlılar cumartesi sabahı hareket edeceklerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] fîjll C fîİII E Uçağa binerken,umumi kaptan Fahri Somer futbolculara muvaffakiyetler diledi.Resimde soldan sağa:Selâhattin,kaleci Selâhattin,Fahri ve Ömer görülmektedir.Adalet bu gece B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1957
  • mmm.8 SON MAĞLÛBİYETİMİZİN HİKÂYESİ İsveçte İki kere yenildik,ilk yenilişimizi anlatmıştım.Bu da son yenilişimizin hikâyesi.Bundan sonra aldığımız dersler yüzünden bir daha bizi yenmek İsveçlilere nas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1957
  • GÜREŞ TAKIMIMIZ Amerikay a gidemiyor Greko-Romen birincilikleri Eylül'de İzmir'de yapılacak.Kırkpınar'a beynelmilel mahiyet veriliyor Amerikalılar tarafından ikinci defa davet edilen güreş millî takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1957
  • Kulüpler Turnuasında Organizasyon Komitesi fikstürü yeniden tanzim edecek PARİS Hususî muhabirimiz ERGUN* GÖKSAN'dan AVRUPA Şampiyon Kulüpler Turnuası Organizasyon Komitesi,bir kaç memleketi memnun ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1957
  • İLK ANTRENMANI ST dim,Etgu„ «'SSS^SSS1 rağmen Lefter'in iltihakıyle yapıldı.Molnar,Lefter'le hekimi,fazla meşgul o du Bilhassa hoca ile talebenin italyanca konuşmalarıgözden kaçmad Ster Adalararasi fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1957
  • Bulgar Leviski ağusfos sonunda geliyor Galatasaray genç takımının davetlisi olan Bulgar Leviski genç takımı bu ay içinde şehrimize gelecek ve bir karşılaşma yapacaktır.Anlaşmaya göre bu maçın revanşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1957
  • Çanakkale Kupasını Galatasaray kazandı 400 m.karışık kızlarda Ayşegül Türkiye rekorunu kırdı Çanakkale Kupası yüzme yarışları dün yapıldı.Programda yine bölge birinciliği seçme ve finalleri yer alıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1957
  • DİGK fiEl ENtÜlFYF LAFİAR Galatasaraylılar,kendi sahalarında UIUA UCkinUCI E VUUUn dün de normal antrenmanlarını yapmışlardır.Ruhi Sarıalp,iki haftadır takip ettiği metodla futbolcuları çalıştırmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1957
  • Kasımpaşa Yesildirek yarın karşılaşıyor Ali Sami Yen Stadında Kasımpaşa 2 nci profesyonel kümeden Yesildirek ile karşılaşacaktır.Sabah saat 10 da yapılacak müsabaka,bu mevsim Mavi Beyazlıların oynadığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.08.1957
  • BEŞİKTAŞ 8 ARALIKTA IRAK'A GİDİYOR Beşiktaş İdare Heyeti yaptığı toplantıda çeşitli mevzuları görüşmüştür.Şeref stadının antrenman için hangi takımlara verileceği yıllık bir programla tesbit edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor