Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.08.1957
  • emsale göre olacak Veraset ve intikal vergileri de bina ve arazinin intikal tarihindeki kıymeti esas tutularak tarh edilecek ANKARA,HUSUSÎ Maliye Vekâleti,Vergi Usul Kanununda anlaşılmayan bâzı maddel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1957
  • Bakkallar Migros'a karşı birleşiyor İstanbul bakkalları Migros'a karşı harekete geçmişlerdir.Bunların ifadesine göre Migros kuruluşunun gayesi olan ucuzluğu sağlayamamış,aksine toptan ticareti ellerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1957
  • 4 4$*"' ^ijiii^^&fea İ;v M 8e*5as2^ ^jj-1&**4&İ y "&ğ1 s life?l İLHAN DEMİRELI T JtrtlUÎ ECCDI CD PUflVriD Genişletilmekte olan Beyazıt Aksaray yolunun tesviyesi işine hızla devam I Anini ylIVlIUll ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1957
  • ANKARA'DA 1200 DAİRELİ 75 APARTMANIN TEMELİ AT Polatkan 7 sene zarfında 100 bin kişinin ev sahibi olduğunu belirterek imar işinin devam edeceğini söyledi [İLHAN DEMİREL] Eli ÇAIIİRİ di nIII AR Zc 'tin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1957
  • ARTİST HUVVİYETİ İLE gelen 3 casus yakalandı Demirperde gerisi memleketlerine hizmet ettikleri anlaşılan casuslar Ankara'ya gönderildiler I SİYASÎ polis teşkilâtımıza mensup memurlar,kötü emellerle me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1957
  • DENİZALTINDA ÇARPIŞMA IA.P.I Amerika'da Connecticut eyaleti açıklarında iki Amerikan denizaltısı çarpışmıştır,iki denizaltı da o esnada denizaltında tatbikat yapıyordu.«Cobbler» adlı denizaltı çarpışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1957
  • VEKİLLER HEY'ETİ DÜN TOPLANDI ANKARA,HUSUSİ Ankara'da bulunan Vekiller dün Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde öğleden evvel ve öğleden sonra olmak üzere iki defa Başvekâlette toplanmışlardır.Bu to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1957
  • MÜVERRİH EFDALETTİN TEKİNER VEFAT ETTİ Tanınmış müverrihlerimizden Efdalettin Tekiner dün vefat etmiştir.Darülfünun ve Mektebi Mülkiye ile Galatasaray,Dnrüşşafaka liselerinde hocalık yapan Efdalettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1957
  • w*.OKUMA YAZMA ÖĞRENDİLER kursların ikinci devresi dün sona ermiştir,ile bitirenlere diplomaları tevzi edilmiştir.IILHAN DEMIREL,Türkiye Muallimler Birliği tarafından hiç okuma yazma bilmeyen vatandaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1957
  • TİCARET VEKİLİ AKER Dıs Ticaret i rejimi bu yıl değişmiyor Şehrimizde bulunan Ticaret Vekili Abdullah Aker,dün saat 9 da Ticaret Odasında,Oda idare hey'eti azaları ile görüşmüştür.Görüşmelerde tacirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1957
  • Mardin'de "Asya Gripi,görüldü MARDİN.HUSUSÎ Birkaç gündenberi şehrimizde yayılan bir hastalığın Asya gribi olduğu tahmin edilmektedir.Bunun Suriye'den memleketimize girdiği zannedilmektedir.Önce tektü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1957
  • "t I KEYSTONE] Rock'n Roll çılgınlığı «Rock Around the loud filmi Kopenhag'da gençleri yine delice coşturmuştur.Filmi seyrettikten sonra sokağa dökülen 20 yaşından ufak genç kızlar ve erkekler,dans et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1957
  • I I v İşbirliği için ilk toplantı yarın Bugün şehrimize gelecek muhalefet liderleri İnönü'nün evinde toplanacak NEDRET SELÇUKER MUHALEFET partileri temsilcileri,yarın sabah C.H.P.Genel Başkanı İnönü'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1957
  • DâvAİlİ alis inter Radyosun-UdVeill da „Boğaziçinden akisler» saatinde memleketimiz hakkında sorulan üç suale doğru cevap veren,Nis Edebiyat Fakültesi talebelerinden Matmazel Michelle Tramini,Basın Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1957
  • İKİ KABZIMAL MAHKÛM OLDU Yusuf Tank ve İbrahim Yeşildirek adında iki kabzımal,dün Toplu Milli Korunma Mahkemesince birer yıl hapse ve 2500 er lira para cezasına mahkûm edilmişlerdir.Ayrıca Yusufla İbr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.08.1957
  • Cezayir'de Fransız Baskısı 23 idam mahkûmundan ikisi asıldı.Yüzlerce kişi tevkif edildi CEZAYİR,ANADOLU AJANSI,T.H.A.Cezayir'de Askeri Mahkeme,kanunen yasak olan Cezayir Komünist Partisinin üç üyesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • Irak Hanedanının İstanbul'u karadan ve denizden fethettiği bugünlerde sabık Irak Başvekili K.rsed H Ömeri mutad müzik âlemlerinden birini daha tertipledi.Eski Boğaz âlemlerini andıran bu müzik ge-cesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • ÖLÜM Dârüşşafaka Mezunlar Cemiyetinden Dârüşşafaka Lisesi 1900 senesi mezunlarından Şükrü Acarhasdal ŞÜKRÜ HOCA)Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Beyazıt Camiinden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • DOÇENT DOKTOR BAHA SEZER OPERATÖR Muayenehanesini Beyoğlu İstiklâl caddesi Mis sokak BİRGİ apartımanına Llmoner Eczanesi Üstü» ne naklettiğini sayın hastalarına arzeder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • Aylık yatırımlara göre İ.K.C.H.'in sağladığı imkânlar:Her ay yatırılacak meblağ Kaydıhayat şartiyle alınacak AYLIK İRAT PEŞİN SERMAYE 15 TL 25 TL 50 TL 75 TL 100 TL 100 TL 150 TL 300 TL 450 TL 600 TL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • a—nu GRAPH 0—ENGLISH Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz,senelerdir size başkalarının ogretemediği İ N G İ L İ Z C E'yi ancak GKAPIIO ENGLISH metoduyla öğrenebilirsiniz.Hiç masraf etmeden köyünüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 9.15 Türküler 9.30 Dinleyici istekleri Hafif Batı müziği)10.00 Sevilmiş sesler Sevilmiş şarkılar 10.30 Şehirde bu hafta 10.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • fyb ÖL w OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocok] Birteviyelik sinirlerinizi bozuyor.Siz de bunu başka sebeplere atfediyorsunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Can sıkıntınızı dökecek insan arıyorsunuz.Halbuki e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • B U L M A C A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Bir nida;Bir bağ;Kısa kılıç.2 Zaman ölçen âletlerden biri iki kelime)3 Bir oyun kâğıdı;Bir müzik Aleti.4 Harfler;Sahne vazifesi.5 Bir kıta:İplik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • weoaumg mut A KANSERE E KALBE KAR*!ZEYTİNYAĞ TAVSh E EDİLİYOR Londra AA.4/l Londreda toplanan dördüncü baynalmllal başlanma kongreainde atfı alan Inglltara OXr OB D üniversitesi mensuplarından va insa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • TÜRKİYE MUALLİMLER,MEMURLAR VE SUBAYLAR BANKASI A.O.TÜMSUBANK Hesap açanlara zengin ve çeşitli hâtıralar LİRALIK HUSUSİ ÇEKİLİŞ HER 100 LİRAYA BİR KUR'A NUMARASI HESAP AÇTIRMAKTA ACELE EDİNİZ ADRES:Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • İRTİHAL Zaptiye Nazırı merhum Hafız Arif Paşanın torunu,Hazinei Hassa Müfettişi Umumîsi merhum İsmail Cevat beyin mahdumu.Viizeradan Rauf Paşanın damadı.Dr.Haldun Tekiner,Zehra Somel Adeviye Aytacın p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • Çekirdekten yetişen yankesici yakalandı 9 YAŞINDAKİ HÜSEYİN SAZANGİL:"BEN SAN'ATI BÜYÜKANNEMDEN ÖĞRENDİM,DİYOR Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu memurları,dün Üsküdar'da Hüseyin Sazangil adında 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • inyağı fiatları ansızın yükseldi Toptan fiatlardaki artış kilo başında 30 kuruşu buldu.Yağlı tohumların fiatları da yükseliyor.Zeytinyağı fiatlarında bir yükselme müşahede olunmaktadır.Artış toptan sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • TEŞEKKÜR 9.8.1957 cuma günü gecesi,tutulduğu amansız hastalıktan kurtulamayarak hakkın rahmetine kavuşan çok sevgili oğlumuz 13.üncü Süvari Alayı Yd.Subaylarından Teğmen ŞÜKÛH SEÇKİN'in bizleri sonsuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • ASUMAN ORTAÇ ile Yaman Gündoğdu nikahlandılar İstanbul 9,8/l'957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • I SİNEMALAR j BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Bayram Gecesi İsmail Dümbüllü Halide Pişkin Türk filmi 2 Allah Kerim Sezer Sezin Kenan Artun Türk filmi.ALKAZAR Tel;44 25 62)İ Macera Kadını Glenn Ford Rita H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • ARTİST OLMAK İÇİN EVLERİNDEN KAÇMIŞLAR Anne ve babalarını terkederek İzmir'den İstanbul'a kaçan 17 yaşlarında Gülizar Küsay ve Gülten Ayvaz adında iki genç kız dün Ayazağa köyü civarında,film operatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • Mahrukat fiatlarina konan narh değişmiyor Belediye,Millî Korunma Kanununun verdiği yetkiye istinaden mahrukat fiatlarina konan narhı,bu yıl da aynen tatbik edecektir.Buna göre,en iyi cins gürgen ve me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • KISA HABERLER A AVKUPA'da temaslar yapan Et ve Balık Kurumu Umum Müdürü Ekrem Barlas,şehrimize dönmüştür.A TOPKAPI Aksaray ana trafik yolunun inşaatına devam edilmektedir.Alınan yeni tedbirler netices
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.08.1957
  • Torbadaki hârika HANIMEFENDİNİN kucağında,kendi kendine her an şekil değiştiren,hareketli bir torba.İçinde bir kedi veya köpek yavrusu.Dolmuştayız.Torbanın ağzından kocaman bir kedi başı E çıktı.İri v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • Bir generalimize liyakat nişanı verildi ANKARA,A.A.M.M.Vekâleti Temsil Başkanlığın-4*n bildirilmiştir Dün saat 11 de Kore Tugayı Kurnan-Hanlarından Sivas'taki Eğitim Tümen Kumandanı General Hilmi Gira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • Yeni bir sıcak dalgası geldi Serin hava cereyanı ise Doğu Anadolu üzerine doğru kayıyor ANKARA,HUSUSÎ Memleketimize dört gündenberi bahar havası yaşatan serin hava cereyanı,hâlen Doğu vilâyetlerimiz ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • [MUAMMER TAYLAK I TATLI UYKU Sıcak havalarda yemek üzerine yapılan kestirme kadar tatlı bir şey yoktur.Birçoğumuz i;dolayısıyle buna İmkân bulamayız.Fakat çocuklar için böyle bir şey bahis mevxau deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • t-ARTIK TERLEMEKTEN KORKMAYIN MUM bütün vücut ve ter kokularını önler MUM tesirini 24 saat muhafaza eder MUM cildi ve ter bezlerini tahriş etmez MUM elbiselerinize hiçbir şekilde zarar vermez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • İzmir limanına bir ayda 13 milyon liralık mal geldi İZMİR,HUSUSİ Ticaret Odasının tuttuğu istatistiklere göre.geçen bir aylık müddet içinde İzmir limanına 13 milyon liralık mal gelmiş,buna mukabil 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • Okmeydanı-Karaköy arasında otobüs işletilecek İ.E.T.T.İdaresi,Okmeydanı'nda ve civarında oturan halkın kısa zamanda Taksim'e ve Karaköy'e gidip gelmelerini temin için Okmeydanı Beyazıt arasında işleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • Fizik ve Kimya Fakültelerinin hazırlığı ilerliyor İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulması kararlaştırılan Fizik ve Kimya Fakültelerinin hazırlık çalışmaları ilerlemektedir.Fakültelerin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • Manisa Tarzan'ı bir ayıyı bıçakla öldürdü Reşko dağında ayılarla boğuşan Tarzan 12 yaşındaki bir çocuğu kurtardı ANKARA,HUSUSÎ Manisa Tarzan'ının yeni bir macerası Ankara'da günün mevzuu halindedir.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • KiidileSiL/PLÂJ ve RESTORAN Boğaziçi'nin bu en lâtif ve tabiî köşesinde deniz banyonuzu alarak zevkli bir gün geçirebilirsiniz.TURİZM BANKASI A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • IA.P.SURİYE ANLAŞMASI Bu,y* "e Suriye arasınd* haft« * aSında Moskova'da bir anlaşma imzafan mistir.Anlncmavn frii.n in,ıi.I—ji.j.JO T RUS-t MII L.MOİIİMOI ¦»uc.tınıa rausMva un »ir imasına ım/alanvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • Sivas'ta bir kamyon uçuruma yuvarlandı SİVAS,HUSUSİ Koyulhisar kazasından Zara istikametine gitmekte olan 21 plâka sayılı Abdurrahman Ünal idaresindeki kamyon,Koç mevkiinde bir uçuruma yuvarlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • Ormanlar İhya Edilecek Ankara'daki toplantıda ormanlarımız hakkında mühim kararlar alınacak ANKARA,HUSUSÎ Son orman yangınları münasebetiyle Orman Umum Müdürlüğü yeni tedbirler alacaktır.Avrupa'da bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • İki köy halkı birbirine girdi Su ihtilâfı yüzünden 500 kişi arasında çıkan kavga güçlükle bastı rıldı İZMIK,HUSUSÎ Ac.payam kazasının Vazırlı köyü ile Gümüş köyü halkı birbirine girmiştir.Hâdise,bu ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • FOTOĞRAFÇI DEĞİL,CASUS duğu anlaşılan Rudolf I.Abel saj^ıffa)adında bir mülteciyi tevkif etmiştir.yakındaki Sovyet casusu,Brooklyn de kendisini bir artist fotoğrafçı olarak tanıtmaktaydı.Abcl'in apart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • HARAÇ İSTEYEN BİR ZORBA YAKALANDI Kasımpaşa sakinlerinden Şevket Bahriyeli adında biri,dün geç vakit adliyeye verilmiştir.Şevket,iddiaya göre Galala'da ticaret yapan Mehmet Aktas adında bir tacirden 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • Suriye Rusyadan hark gemisi alıyor Rusya Suriye'ye ayrıca 100 milyon Dolar kadar iktisadî ve teknik yardım yapacak KAHİRE,A.P.T.H.A.Güvenilir bir Suriye kaynağı,Rusya ile aralarmda yapılan anlaşma çer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • j* TV *i i 0-VJ«?Ü^tfl TURİST TALEBELER feSTSffi mizin tarihî yerlerin!ezdikten fiTSB^vflKüS 552E i"T*5 S"!yo,unu tcrcih edc" SE 5* görülmektedir.ger v,la etlere uğramaktadırlar.Resimde,bir talebe kaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • I I 1 I 11 I 11 t I J I 11 11 111 I 11 1111 111 1 I IIJ 111 1111 I 11 i I B 11111 11 11111 I 111 i 11 I I Bîr yankesicilik vak'ası E T_T Kui1 gazete sütunlarını dolduran zabıta vak'alarından bahse-diy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • Pirelere kızan bir deli evini yaktı İZMİR,HUSUSİ Ödemiş'te bir deli,pireye kızdığı için evini yakmıştır.Hâdise Beyköyü'nde geçmiş,iki odadan ibaret ev ile üç ahır tamamen yanmıştır.Köylülerin müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • TEDAVİ İÇİN GAZYAĞI İÇİRİLEN BİR ÇOCUK ÖLDÜ SİVAS,HUSUSİ Cehalet yüzünden bir anne,dun gaz yağı içirmek suretiyle çocuğunun ölümüne sebep olmuştur.Hafik kazasının Akpmar köyünden Nevruz Yıldırım kunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • Fuhuş yuvası haline gelen gazino mühürlendi Bahçelievler civarında ve Londra asfaltı üzerinde bulunan bir kır gazinosu,evvelki gece Ahlâk Zabıtası memurları tarafından basılmıştır.Baskın sonunda gazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • "Time,imara dair bir yazı neşretti Şehrin modernleştirildiğini bildiren mecmua halkın bu hareketi tasvip ettiğini yazıyor AMERİKAda çıkan Time mecmuası,son sayısında,memleketimizdeki imâr faaliyeti ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • IKEYSTONE!FN İYİ DAPAÂA Uf Bir şirket müdürü olan Londralı Char-Ln l*Uaiı r«rMUHH.v Godsal'ın en samimî arkadaşı 12 yaşında,Ama/onlu.mavi tüylü bir papağandır!Mr.Godsal birkaç Usan konuşan bu kuşa «Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.08.1957
  • iktisad Müdürlüğüne Beyazıt Gencel tâyin edildi Vekâleten idare edilmekte olan Belediye İktisad İçleri Müdürlüğüne İktisat ve Ticaret Vekâleti Merkez Teşkilâtında vazifeli,fakat hâlen İstanbulda ihrac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.08.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Kendini Unutan Kız| TEFRİKA No:9 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:f Macide ile Ferit,ev salıibi Fatma kavımın ölümüne sebep olurlar.Hâdiseyi gören kız.Fe-E rit'in attuıı yumrukla Tıâftzastm kaybeder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1957
  • Şimdi artık yedi mahallenin itine köpeğine posta okuyacak hale gelmiştim.Eğer mertçe karşıma çıkacaklarına emin olsam bunların hiçbirine lüzum yoktu ama,bunca yıldır geçirdiğim tecrübeler bu hususta b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1957
  • İNGİLTERE'DE esrarlı bir cinayet Bir karı kocanın cesetleri birbirine bağlı bulundu LONDRA,AA.Dün sabah Blackpool plajında birbirlerine iple sıkı bir şekilde bağlanmış bir kadın ve bir erkek cesedi bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1957
  • HÂRİKA ÇOCUK GİDECEK MEKTEP BULAMIYOR 6 yaşında olduğundan liseye giremeyen John,tahsil için İngiltere'ye gitti LONDRA,A.A.Uç sene evvel ailesiyle birlikte Avustralya'ya hicret eden 6 yaşında bir erke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1957
  • Yazan:DANtEL GRAY Ttirkçesi:SELAMİ İZZET SEDES 10 Ne bekliyorsunuz?ingiliz,ömründe böyle bir imtihan geçilmemişti:i-Benden öğrenmeniz daha iyi olur Maho.Singapur'a ayak basar basmaz,haddizatuıda hiç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1957
  • 02tm?UÇAK ^©ANSKOK'A A^ÂNSAAfZ TEŞ.ÜLÂTIAAIZOAN OLAN HOSTES" LE TEMAS SENİ ELDE ETMEK İÇİN HERŞEVİ YA.PACAKL.A5DIR.YANINA Bil?MUHAFIZ AL.MALIYDIN F BENİM I İÇİN EN 1 KIYMETLİ 1 MUHAFIZ I SENSİN.1.DİAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1957
  • mmm.Miloş'un mektubu Sosyetenin zarif dilberi Miloş aynaıını karsısında şöyle bir gerindi,sonra agu ağır salona yürüdü.Halâ esniyordu.Akğam iyi eğlenmişti avıma,çok da yorulmuştu.Hizmetçi Gülcivan kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.08.1957
  • Meşhur romancı Francois "Bonjour Tristes:Hâlen Fransa'da çevrilmekte olan bu filmde baş rol,Mylene Demongeot adında sarışın,kabiliyetli bir yıldı:namzedine verilmiş bulunuyoı AMERİKALI meşhur rejisör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • Kruşçev Doğu Almanyada iller edası ile konuşlu RUS DİKTATÖRÜ KOMÜNİZMİN SULH YOLU İLE DÜNYAYA HÂKİM OLACAĞINI İDDİA EDİYOR BERLİN,A.P.Rus Komünist Partisinin şefi Nikita Kruşçev,dün gece yağmur altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • DÜN GECEKİ ELEKTRİK ARIZASI Dün akşam Silâhtarağa fabrikasında vuku bulan bir arıza yüzünden şehir bir müddet karanlıkta kalmıştır.Şehir cereyanının kesilmesi,terkos tesislerinde aksamaya sebep olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • KRALİÇE DİNA KIZI İLE BULUŞTU Kraliçe Dina dün sabah ve akşamüstü kızı Prenses Aliye ile buluşmuştur.Prenses Aliye,Prens Abdül'ilâh'ın koyu gri arabasıyla Küçüksu Kasrına götürülmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • Artist hüviyeti ile gelen 3 casus yakalandı Baştarafı Birincide bunları kalmakta oldukları otelde yakalamış ve yapılan arama sonunda ele,suçlu olduklarını isbat edecek bir yığın delil geçirmişlerdir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • Ankara'da 1200 daireli 75 apartmanın temeli atıldı Baştarajı Birincide lamın/a tahsis olunacaktır.Bundan sonra Ankara'nın çeşitli yerlerinde ayni kanallarla,ayni maksatlar için inşa edilmiş binaları s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • Cezayir'de Fransız baskısı t Baştarafı Birincide YÜZLERCE KİŞİ TEVKİF EDİLDİ Bonn'un yerlilerle meskûn olan Şeydi Salim mahallesinde,evvelki gecezabıta ile işbirliği yapan ordu birlikleri geniş ölçüde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • TEZGÂHTAR ARANIYOR Mefruşat işlerinde çalıştırılmak ve yetiştirilmek üzere tezgâhtar aranıyor.Müracaat;Tel:47 15 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • fAMANtq WAKUMpompalı gîıli uçlu Dolma Kalemleri piyasaya arz edilmiştir.Çok sağlam veucuz olan bu kalemlerin her parçası vidalıdır ve bütün yedek parçaları mevcuttur.Her Kırtasiyeciden ısrarla isteyîn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • ECNEBİ BİR ŞİRKET BAYAN SEKRETER ARIYOR Türkçe,İngilizce ve Daktiloyu bihakkın bilenlerin mesai günlerinde 44 20 26 telefon numarasına acele müracaatları rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • Hudutlu Sorumlu İstanbul İşçi Sendikaları Birliği YAPI KOOPERATİFİ ORTAKLIĞINDAN Kooperatifimizin tasarrufu altında bulunan Şehremini Arpa Emini mahallesi Yenievler mmtakasında inşâ etmekte olduğu evl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • için ilk toplantı yarın Baştarajı Birincide Malikimi-istiklali,Seçim emniyeti.MUHALEFET LİDERLERİ GELİYORLAR C/M.P.ve Hur.p.liderleri,bu akşam şehrimizde bulunacaklardır.Bir kısmı dün gece yola çıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • HASTA BİR KADIN İNTİHAR ETTİ Evvelki gece Bebek'te,Rober Kolej karşısındaki sahilde.45 yaşlarında bir kadın cesedi bulunmuştur.Ceset,zabıtaca Balta Limanı Hastahânesine nakledilmiş,yapılan tahkikat so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • 51.5 milyon liralık ithalât ile alâkalı müracaat müddeti sona erdi 51.5 milyon liralık ithalât ile alâkalı olarak tüccara tanınan müracaat müddeti dün «ona ermiştir.Talepnameler yarın Ankara'da Dig Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • 200 ton çekirdeksiz üzüm ihraç edildi İZMİR,A.A.İzmir limanından dünden itibaren İngiltere,Fransa ve Federal Almanya'ya yas üzüm şevkine başlanmış ve ilk parti olarak aoğukhava tertibatını hâiz bir va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • KUYRUKLU YILDIZ ANKARA'DA GÖRÜLDÜ Ankara Adana seferini yapan 802 numaralı uçak dün akşam Ankara üzerlerine geldiği sırada,gayet parlak bir kuyruklu yıldız görülmüş,durum Ankara kulesine bildirilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • OPON,bag,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ve bayanların muayyen tamanlardaki sancılarını teskin için faydalıdır günde:6 tablete "KAbArl ÂtiNÂBiLİR,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • Wl ı LIU A.ORTAKLISINDAN Galala Yolcu Salonunda bulunan satış büromuz 12 AĞUSTOS 1857 Pazartesi günü saat 18.00 don itibaren ğ|ğMANE'dCİCİ venİ binamıza taşınacaktır.Bu tarihten itibaren Muhterem yolc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • 191 KÎŞİYE 28 AĞUSTOS CEKÎLÎŞÎ TUTARI 320.000 LİRA TÜRKİYE ANKASI Her 100 Liraya Bir Kura Numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • MiIBiııet Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı tglerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • HİCRÎ Pazar 1377 11 AĞUSTOS 1373 Muharrem Tem-mıu u 19 5 7 29 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne;5.06 9.52 Öğle 12.19 5.05 ikindi 16,11 8.56 Aksanı 19.14 12.00 Yatsı 20.59 1.44 Irnsâk 3.11 7.56 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • Daktilo Sekreter Kursları Büyük bir bankanın merkez ve şubelerinde görevlendirilmek üzere ÜCRETSİZ DAKTİLO öğreteceği 20 KİŞİ ARIYOR Hiç daktilo bilmeyen orta ve lise mezunlar» tercih edilir.Müracaat:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • ACELE TEKNİSYEN ARANIYOR İstanbul'da büyük ve modern bir fabrikanın makine ve teçhizatının montaj işlerinde çalıştırılmak üzere kalifiye tesviyeci ve montaj teknisyenlerine acele ihtiyaç vardır,istekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • Fabrika Büyük İşyeri Yapmak İsteyenler Sanayi Mıntakasmda Satılık Büyük Arsa Topkapı Maltepe Gümüşsüyü asfaltı üzerinde elektrik,telefon alınabilecek bir arsa satılıktır.Müracaat:TEL:22 58 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • TÜRK HAVA YOLLARI Yeni Terminal binasına taşınıyor.Bu bir hizmet tekâmülüdür.İÇ VE DIŞ HAVA SEFERLERİ İÇİN Biletlerinizi SİRKECİ ve TAKSİM'DE Resmî Seyahat Acentası DOKTOROâLU'ndan İsteyiniz.Telefon:S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • CUnartkxurc-SPOR ve SERGİ SARAYiNOA TEMSİLLERİNİ UMUMİ İSTEK ÜZERİNE 1 HAFTA UZATMIŞTIR HIRGİİH TENZİLATLI MATİNE SAAT:IT.ot SUVARELER SAAT:2/5 U 20/AĞUSTOSTAN İTİBAREN İZMİR FUARI ÇEK PAVYONU ARKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • İNŞAAT İLÂNI Bebek'te Etilere bitişik 1000 Meskenlik Garanti Mahallesinde BLOK APARTIMAN İNŞAATI 1 Eksiltmeye konulan iş 1000 Meskenlik Garanti Mahallesinde birinci kısım Blok Apartımanlan inşaatı işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • Bebek,Etiler Kooperatif Evlerine Bitişik 1000 Meskenlik GARANTİ MAHALLESİNDE YARISI PEŞİN,YARISI 50 AY TAKSİTLE ARSA SATIŞLARI DEVAM EDİYOR TAPULARI DERHAL VERİLİR.İMAR DURUMLARI BELLİ Görmek ve malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • Night And Day Follies AÇIKHAVA TİYATROSUNDA Her akşam saat 21.15 Pazar matineleri saat 17.15 Biletler Atlas sinemasında ve Tiyatroda.I IUI IHılllIMBMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLÂK n n ı KADIKÖY Şefik bey sok.10 numarada satılık üç katlı 230 M2 arsalı ev.Mür:22 15 60 Semih Aşkın.B-865)SATILIK ev.Sütlüce pay mahalli İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • KIZKULE3İ SCCİCICGk Plâjl GAZİNOSUNDA Bugün sa t 15 ten 21 e kadar Sanatkârlar Festivali:PERİHAN ALTINDAĞ SÖZERİ MUZAFFER AKGÜN RECEP BİRGİT TÜRKÂN ŞAMİL MUZAFFER GÜLEK AZİZ SENSES İSMAİL DÜMBÜLLÜ BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.08.1957
  • SİZİNDİR!Tapunuzda çapınızda belirtilecektir.Açık denizlerin korkunç dalgalarından,sert rüzgârlarından masun ve fakat bağlı olduğu Florya koyu vasıiasile,aynı zamanda muhafazalı bir deniz olan Küçükçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.08.1957
  • Beşiktaş Şampiyon Kulüpler Turnuası için cevap bekliyor.Fikstür dışında kalan kulüpler bir grup altında toplandıkları takdirde Siyah-Beyazlılann iştiraki mümkün olacak LK Federasyon Kupası galibi Beşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1957
  • Her sene,Beynelmilel Kanal Şirketi tarafından tertiplenen Manş'ı geçme müsabakasına katılacak müsabakılar antrenmanlarını tamamlamışlardır.Resimde,türlü zorluklarla mücadele edecek olan müsabıkları gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1957
  • BİR ARKADAŞINA KIRGIN OLDUĞU İÇİN LEFTER TARZİYE BEKLİYOR Dün Büyükannesini kaybeden Milli Futbolcu ne zaman kulübe geleceğine dair sualimizi "Allah bilir,diye cevaplandırdı NE PARA,ne de kaptanlıkta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1957
  • Gençler Dünya Şampiyonası iyi tertiplenecek FİFA'DAN CEVAP GELDİĞİ TAKDİRDE DERHAL FAALİYETE GEÇİLECEK Futbol Federasyonumuz,1958 Dünya Genç Takımlar Şampiyonasının memleketimizde yapılması için ileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1957
  • Türkiye Belçika Millî Maçı Ankarada oynanacak ANKARA,HUSUSİ Mütekabiliyet esasına göre yapılması kararlaştırılmış bulunan Türkiye Belçika millî futbol karşılaşmasının ilki 8 aralık 957 tarihinde Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1957
  • muıımıımmmıımı ıı.1*1.l.«Eh yediye kadar yolu var.dedik amma ne hakem ne de rakiple-O rimiz bu azmimizin önüne geçmek İçin elden ne gelirse yaptılar.İKİNCİ MAÇ Saha İsveç'in her şehrinde olduğu gibi ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1957
  • Antf£flÖr idarecileri Gala-MIIIICIIVI tasaray'ın eski santrforu Reha'yı antrenör olarak istemektedirler.Henüz bir anlaşma temin edilmemesine rağmen kendisiyle görüştüğümüz Reha Eken,Eyüp'U çalıştırabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1957
  • Hasan Polat bugün İngiltere'ye gidiyor Futbol Federasyonu Reisi Hasan Polat,tedavi maksadiyle bugün saat 14 de kalkacak bir uçakla İngiltere'ye gidecektir.Muztarip bulunduğu siyatik dolayısile bir ayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1957
  • GUNDUZ GOZU ILE EYYAMI BAHUR 'AZIN başındanberi tıklım tıklım ve cıvıl cıvıl olan plajlar geçen hafta birdenbire lenlıalaşı verdiler.Tek tük gelenlerin de denize girerken ya mayolarına,ya boyunlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1957
  • TÜRKİYE KÜREK BİRİNCİLİĞİ Türkiye birinciliği kürek yarışları bugün Samatya'da yapılacaktır.Bu müsabakaların enteresan tarafı Avrupa kürek şampiyonası için bir seçme mahiyeti iftfjrjrıas'riır.Yarışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1957
  • KfTf4r£Ş*$*7 4;^m IRUÇHAN UNVERİ TAMFR Emn' ct'ten hu sene Beşiktaş'a geçen Getir T\1 itli Takımın kalecilerinden Tamer,dünkü I M ill 1.11 HHlııbl antrenmanda atletik kabiliyetiyle dikkati çekiyordu.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1957
  • G.Saray Sutopu lig Şampiyonu oldu İstanbul Bölgesi sutopu lig maçları dün Heybeliada yüzme havuzunda yapılan maçlarla sona ermiştir.Günün ilk maçı İstanbul Yüzme İhtisas ile Modaspor arasında oynanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1957
  • Beykoz Kongresi 18 Ağustosta Haysiyet Divanı kulüp işlerinin sekteye uğramaması için kongreye gidilmesini uygun gördü BEYKOZ Kulübünün fevkalâde kongresi 18 ağustos pazar günü saat 10 da Beykoz'da yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.08.1957
  • »I.»lliWHI.II il»,nil ıı ı um»' BUGÜNKÜ HAZİRLİK MAÇLARI ı.ı.leyi d ist.Snor-Galata d F.Bahçe-B Beykoz-Siileymaniye d Adalet-Eyiip aVeîa-Sanyerr Profesyonel lig takımlarının,II.Profesyonel takımlarıyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor