Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.08.1957
  • İL SEÇİMLERİN Dünkü konuşmalarında siyaset bezirganlarının ^H aW 9m seçim mevzuuna geniş yer veren Menderes içte ve dışta el ele çalıştıklarını ileri sürdü İnebolu'da yeni bir tesis açan Başvekil Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1957
  • T f^ v v I FİKRET MİMSKERI İSTANBULDA AÇrLMAKTA-VE GENİŞLETİLMEKTE OLAN ANA CADDELERİN ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA ALACAĞI ŞEKLİN GÖRÜNÜŞÜ.Beyazıt'a bağlanan yeni ana caddeler Topkapı-Edirnekapı arasından başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1957
  • Mardin'de "Şap„ tan 18 bin hayvan öldü Şehrimizdeki beynelmilel toplantıda Türkiye'de bif enstitü kurulması görüşülüyor Mardin'den alınan haberlere göre,bu bölgede şap hastalığının başgösterdiği ilk a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1957
  • T YENİLEŞİYOR IILHAN DEMİRELİ Atatürk Köprüsünün sağ kanadındaki tahta parkelerin de değiştirilip asfaltlanmasına başlanmıştır.Kısa zamanda ikmaline çalışılan trmim bu kısmı da bittikten sonra köprü y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1957
  • Kanada 10 harb gemisi veriyor Cinsleri henüz belli olmayan gemilerin beşi,yılbaşından önce teslim edilecek OTTAVA,A.P.Kanada'nın Türkiye'ye bu yıl NATO ittifakı çerçevesi dahilinde ve karşılıklı yardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1957
  • D.P.İl Kongresi hazırlıkları İLERLİYOR [NEDRET SELÇUKERJ Demokrat Parti İstanbul İl kongresi 23 ağustosda Spor ve Sergi Sarayında toplanacaktır.Demokratlar da C.H.Plilerin İstanbul il kongresinde yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1957
  • I İLHAN DEMİRELI DÜN ADLİYEYE VERİLEN İKİ KABZIMAL İŞTE BÖYLE TANINMAMAĞA ÇALIŞIYORLARDI.HaPdeki teftişler neticesiz kalıyor Murakabe teşkilâtının kifayetsiz kalışı mal sevkiyatındaki aksaklık,tahmil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1957
  • III PCI 7 Emniyet 2 nci Şube MuniialA diirlüğü Hırsızlık Bürosu memurları Fehmi Knra ve İbrahim Çimen adında sabıkalı iki mücevherat hırsızım yakalamışlardır.Yapılan tahkikattan anlaşıldığına göre Feh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1957
  • m İŞBİRLİĞİ TOPLANTILARI İstanbul'da yapılacak Ankara'daki parti temsilcileri bugün şehrimize hareket edecek.Görüşmeler sırasında C.H.P.ve C.M.P.nin ortaya atacakları projeler henüz belli değil 9 ANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1957
  • AMERİKAN TİCARET HEYETİ [İLHAN DEMİRELJ Türk is adamlarını tanımak ve fikir mübadelesinde bulunmak gayesiyle geven aydanberi memleketimizi ziyaret eden Amerikan iş adamları hey'eti dün şehrimize gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1957
  • KIBRIS'TA BİR ÇOK TAHDİT KALDIRILDI E.O.K.A.ya yardım eden bin Rum tahliye edilecek.Bayar'ın mesajı Kral Paul'a verildi LEFKOŞE,ASSOCIATED PRESS Kıbrıs hükümeti dün,Ada'daki fevkalâde hali devanı etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1957
  • BAYAR'IN MESAJI KRAL PAUL'E VERİLDİ ATIXA,MİLLİYET RADYO SERVİSİ Bir müddettenberi Atina'da bulunan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Pezmazoğlu,Korfu'ya giderek Reisicumhur Celâl Bayar'ın gönderdiği m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1957
  • BİR TOKADIN FİLMİ KEYSTONE] Kraliçe Klisabclh'i tenkid eden Lord Altrincham,Philip Bıırdbridge adında 04 yaşında biri tarafından tokatlanmış ve tokatlanma hâdisesi,İngiliz televizyonu tarafından halka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • A-SİNEMA ema "TuAt&xtc Hkcut,Buh rani SİNEMASEVERLERİN şikâyeti günden güne artıyor.Türkiye'de kaliteli film seyredememek endişesi bilhassa geçtiğimiz film mevsiminden sonra,çok ciddi bir şekil aldı.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • HÎLeECH&'NÎN KAPAK K ZlAR| $AP»R.$UPtJft.^fffe Oız-NÛZAtt-5 «AROtŞE OIL.4„ BILMECELE* TfcVARIHTE MİZAH BUCÛN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • TÜRKİYE MUALLİMLER,MEMURLAR VE SUBAYLAR BANKASI A.O.TÜMSUBANK FATİH AJANSI Emrinizdedir.Hesap açanlara zengin ve çeşitli hâtıralar AYRICA 5000 LİRALIK HUSUSÎ ÇEKİLİŞ GİŞELERİMİZ BUGÜN AKŞAMA KADAR MÜŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • HUH HIM Hill HIM III 111 IHIHHHHIH i.III!II Mil II HIMHIM III HUHIIIH III UIIM11M It IIIIIM M11 HIM L ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Radyo salon orkestrası 13.00 Şarkılar,Ziya Taşkent 13.20 Ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • 4ÇAİtlâü^Cf£wW% K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocok] Birine sürpriz yerine geçecek bir iyilik edeceksiniz.Çok makbule geçe-*OVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İçinize doğan şey olacak İş hayatınızda beklemedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • B ULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Tam manalı bir veya bir kaç I cümle;Bir unvan;Bir nota.2 Bir hamur tatlısı.*r Temel örnek;So-3 nuçlandırılan iş;Şart edatı.4—4 Verme;Mustafa' nın tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • Duyulmamış Derecede Ucuz Fiyatlarla Arsaların tevzii ve üçte bir bedelle satışı hakkında:BİR EVLİK ARSA 630 756 882 900 1050 1512 LİRADIR.Denizcilik Bankası Memurları Yapı Kooperatifi sahası yanında,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz Nallıhan eşrafından ASAF TOSU N'un ölümünden doğan büyük acımıza gerek telefon,telgraf ve gerekse bizzat evlerimize kadar zahmet buyurmak suretiyle iştirak eden sayın dost.ahba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • [İRİHLM HASTASİ."IV/T EKTUP «Yardımınıza muhtacım.Size yal-IV I varırım,bana bir yol gösteriniz» diye başlıyor.İmza bir şoförümüzün.Adresi de belli.Lâstik,yedek parça sıkıntısı değil.Taksi ve dolmuş ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • Ticaret Vekili ithalât şeklî hakkında izahatta bulundu Şehrimizde bulunan Abdullah Aker Tevzi Vekâletinin kurulacağı yolunda çıkan haberleri de yalanladı Şehrimizde bulunan Ticaret Vekili Abdullah Ake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • MERKEZ Bankası tarafından dün yayınlanan bültene göre tedavüldeki paramızın miktarı 2.885.001.326 liradır.D.D.Yolları,fındık mukabilinde ray ithal edecektir.VİLÂYET Tevzi Müdürlüğünce şehrimize tahsis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Bayram Gecesi İsmail Dümbüllü Halide Pişkin Türk filmi.2 Allah Kerim Sezer Sezin Kenan Arlım Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Macera Kadını Glenn Ford Rita Haywo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • CEP TİYATROSU Yarın Akşam 9.30 da Suadjye Kulüp Sinemasında AMPHYTRION' W BİR EVLENME Numaralı biletler gişede satılmaktadır.Tel:55 25 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • Amerika'dan 10 ton daha buğday geliyor Bugün limanımıza Amerika'dan 10 ton buğday daha gelecektir.Toprak Mahsulleri Ofisinin Trakya bölgesinden yaptığı mubayaa ise gelişmektedir.Şimdiye kadar satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • 18 yaşında bir kıza zorla tecavüz edildi Zabıta,Beykozda cereyan eden bir tecavüz hâdisesine el koymuştur,erzevat çiftliği civarında ikamet eden Temel Alarçin ve Hasan Aslan adında iki kişi.aynı muhit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • dorrcsponûcnrı;Jnslilute Ugreninis oldurunuz lngılizceyi ancak Enstitümüzün İLERİ İNGİLİZCE KURSU mükemmelleştirebilir.Hiç bilmeyenler için İNGİLİZCE ve ALMANCA kurslarımız Türkıyenin her yerindeki on
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • 8 aydır İtalya'da bulunan heyetin durumu 8 aydanberi İtalya'da bulunan Denizyolları heyetinin durumunu tetkik etmek için,bir müddet önce İtalya'ya gitmiş olan Denizcilik Bankası Umum Müdür Muavini Orh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • ALMANYA'YA ŞEFTALİ İHRAÇ EDİLİYOR Almanya'ya şeftali ihraç edilmektedir.İlk parti dün yola çıkarılmıştır.Önümüzdeki hafta 10 vagon daha gönderilecektir.Avusturya'ya da ihracat yapılacaktır.Sevkiyat so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • Bir dökümhane kazanı patladı,3 işçi yaralandı Beyazına bir infilâk hâdisesi olmuştur.Büyük Valde Handa,Ahmet Balta adında birine ait dökümhanenin kazanı,fazla kızma neticesinde patlamıştır.İnfilâk son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • UNKAPANINDA yeni dükkânlar paylaş.I iyormu?«Bahkpazan Toptancı Tacirler Cemiyeti» üyeleri yüz kadar imzalı bir dilekçe ile dün Vali Vekili Kemal Hadunh'ya müracaat ederek,«Fevkalâde bir kongre müsaade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1957
  • FİAT YÜKSELTMEK için yeni bir buluş Gümrüklerden çekilen mallar doğrudan doğruya işportaya intikal ettiriliyormuş Gümrüklerden çekilen bâzı ithal mallarının mağazalara verilmeyip işportacılara intikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • ilâh sevkediyor İngiltere,gönderilen silâhların 6-7 gemiyi dolduracak kadar olduğunu açıkladı LONDRA,A.P.Britanya dün Rusya ile Çekoslovakya'nın,tank ve uçaklar dahil,Ycmeıre külliyetli miktarlarda si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • BİR TACİR 4,5 SENE HAPSE MAHKÛM OLDU Dükkanındaki anilin boyalan,faturasız ve fahiş fiatla sattığı için Millî Korunma Mahkemesine verilen Mehmet Yalınkılıç adında bir tacir,dün 4,5 yıl hapse,10 bin li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • DÜN 827 ESNAF KONTROL EDİLDİ Ticaret Vekâleti müfettişleri,Belediye murakıpları ve zabıta memurlarından müteşekkil motorlu murakabe kadrosu şehirde fi68 sabit ve 159 seyyar esnafı kontrola tâbi tutmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • Bostancımda dinamitle balık avlanıvor Bostancı vapur iskelesi ile Mendireği arasında dün sabah saat 4,5 sıralarında dinamitle balık avlandığı duyulmuştur.Avlananların,mendirek içine yük boşaltmakta ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • "VAN GOGH,operası Belçika'da oynanacak PARİS,HUSUSÎ Kompozitör Nüvit Kodallı bir müddettc-nberi Paris'te bulunmaktadır.Belçika devlet adamı M.Huysmann başta olmak üzere birçok tanınmış sanatseverler «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • iKEYSTONE] I UNA PAR VTA Sevlm,i İngiliz yıldızı 1'am Beckman,akında çev-LUlf A r MnlV I M jiecek bir kaç film için şimdiden angaje edilmişti».Oıizel yıldızın en büyük zevki,çocuklar gibi eğlenmektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • 29 Ağustos çekilişinde 3o OOO 212 kişiye zengin para ikramiyeleri 2 adet 5000 TL 10 500 TL 100 100 TL 100 50 TL DOĞUBANK Mevduata "kanunî faiz ve nisbetlerinin azami haddi verilir.HER 100 LİRAYA BİR K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • IBAHÇELİEVLER VE GÜNGÖREN ARSALARI Çok ucuz ve taksitlerle satışma devam edilmektedir.Arsalarınızı ayırtmakta acele ediniz.Her cumartesi saat 16.00 da,her pazar saat 11.00 de ve her çarşamba saat 17.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • 22 aylık bir çocuk babasını bıçakladı Divanda babasıyla oynayan çocuğun vurduğu bıçak kalb nahiyesine 7 santim girdi POTTSVİLLE,A.A.Yirmi yaslarında bir genç baba,22 aylık oğlunun kendisini bıçaklamas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • t;v İSTİKLÂL MUKAVELESİ [A.P.J Malezya bu ayın 31 inde müstakil bir devlet olacaktır Bu hususta İngiltere ile Malezya Sultanı arasında bir anlaşma imzalanmıştır.İmza merasiminde Britanya'yı yüksek kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • XT ROCK'N ROLL ÇILGINLIKLARI [A.P.«Rock Around the Clock» filmi evvelki gece Kopenhag'da gençleri yine çılgınca coşturmuştur.Filmi seyrettikten sonra 20 yaşından ufak delikanlılar şehrin ana caddesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • Pamuk müstahsili büyük zarara girdi Sıcaktan pamuk fidanlarının boyları ancak bir karış büyüdü.Çiftçi,borçlarının tecilini istiyor İZMİR,HUSUSÎ Ege Bölgesindeki şiddetli kuraklık yüzünden büyük zarar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Maçka Yıldı/TEKNİK OKUL Giriş imtihanlarına hazırlama kursları Eylül devresi için Kayıtlara Başlanmıştır GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu;Ağacamii yanı No 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • YÜRÜYEN ÇATflV Fransa'da,Grenoble şehri yakınlarındaki Laııcey'de eski bir şato vardır.Şatonun ya-I linil I kıl wMIUi kııılarıııdaki bir kâğıt fabrikası şimdi yerini genişletmek üzeredir.Bunun için de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • 255 kilo afyon ele geçirildi Kendilerini takip eden polise ateş açan kaçakçıların birinin evinde iki tüfek de bulu du ELÂZIĞ,HUSUSÎ';İran'a kaçırılmak istenen 255 kilo afyon heyecanlı bir takip netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • Türk Ticaret Filosu artıyor 1939 da 224.500 ton olan ticaret filomuz 1956 da 601.500 ton' a yükseldi PARİS,HUSUSÎ Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı tarafından neşredilen rakamlara göre,Türk ticaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • Kraliçe için inciler Sayla-8 9)Yetismı tara piritti Canlandırdığı rolleri» Tezat teşkil edea Bu yıldız:Donna Reed'in diğer resimleri 16.sayladı 46.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • IA.P.1 un y flflPII Al MAİİYA'IİA Sovyet Komünist Partisi «fi Nikita Krıışçev.Başvekil yardımcısı Anasnlnı IWı UH tas Mlkoyan'ın da dahil bulunduğu bir hey'etle beraber,evvelki gün Doğu Berlin'e gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • İDİL BIRET BİR AY memlekette kalacak PARİS,HUSUSİ Geçen hafta içinde Fontainebleau Sarayında bir piyano resitali veren İdil Blret 17 Ağustos tarihinde Venedik yolu İle Türkiye'ye dönecektir.Biret İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • Komanyah aktris Nina Dlakonesku,İtalyan şâiri Goldini'nin şerefine tertip edilen merasimde hazır bulanmak üzere geçen hafta Venedlğe gelmiş ve birkaç gün sonra memleketine dönmeyeceğini Man etmiştir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • iki Polonya Denizaltısı İngiltere'ye Yaklaşıyor Denizaltıların sığınacakları tahmin ediliyor LONDRA,A.P-Bir batılı diplomat,dün sabah,İngiliz Kraliyet Donanmasının İskoçya sahillerine doğru gitmekte o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • iran Ana Kraliçesi İSTANBUL'A GELDİ İran Ana Kraliçesi Altes Malek Tovran dün öyle üzeri Avrupa'dan şehrimize gelmiştir.Kraliçe İran Konsolosluk erkânı taralından karşılanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • İNANMAK İHTİYACI w IRÜÇHAN ÜN VERİ Çamhca'nııı uğultulu tepesindeki bu mezar son zamanlarda dilek sahibi genç kızların ziyaretgahı haline gelmiştir.Mezar tusı yeni harflerle yazılı olduğuna göre,rahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1957
  • «ç I Ne günlere kaldık.T^VVELKİ gün günlük gazeteleri karıştırırken hayli zaman ıdanberi gazetelerde,kendinden bahsettiren ve çıplak dansöz olduğu söylenen bir buyanın yeni bir resmini gördüm.Müstehce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.08.1957
  • İÇTE DEÛK HAZK2!0NCE SAK.İSTER AVı«SİN,RgiS?a İYİ YA İŞT6L MAPı KEİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1957
  • xokmmwvxviim ESRARENGİZ LOKANTASIMK e/r/fZ/MLE ZİYARETE «A-IZAR VERİYOR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1957
  • CISCO Kİ D JOSE SAUNAS,ROD REED r »AW ADAŞ.LAe:QROUOA «mre^ nrAAT eöiLMEOlfiı zaaaan buna,isvan derler;J 7.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1957
  • aaü size ÇOK ACAl'P Bil HASTA GÖNDE. &yoRu/w na.DÛE vaka Bu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1957
  • ALLAH UK ALİ BEY Al_VAVRO/W Çu 8ES ürayi da vu/vvruğuk acısını unutmaya çauş.W'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1957
  • Ev Kadınının en büyük derdi artık bir mesele teşkil etmiyor.Harika Temizleme Tozu FAY,is,pas,kir,yağ dinlemiyor.Bilûmum bulaşık kaplan,kirli N.ve yağh tencereler,çatal,bıçak,kaşık,fayans,mermer,emaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan Güzel kadının geçer akçe olduğu bu meslekte,pu-asa sapı gibi bıyıklı bir herifi şişleseler bile,biz okuyucu celbetmek için onun karısının,kızmın veya kaatilin tail'e-i nisadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1957
  • Auschwitz kampının cüce canavarı öldü Harb içerisinde yüzlerce kadını tecrübeleri için öldüren profesör,muhakeme edilmekten kurtuldu KİEL,A.A.Hitler Almanya'sının en korkunç cinayetlerini işlemiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1957
  • [Türkiye'de nefir hakkı jtazetetine «1t«r] YEŞİL SAADET yazan:Türkçesi:DANIEL GRAY SELAMİ İZZET SEDES 19 Saadeti kızın yüzüne aksetti;bu ateş kaleye karşı Christopher hiç birşey yapamazdı.Tehlikeden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1957
  • AŞK HİKAYESİ Kendini Unutan Kız| TEFRİKA No:8 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Madde ile Ferit ev sahibinin ölümüne se-i hep olurlar.Hâdiseyi gören kız,Ferit'ten yedi-ği yumrukla Jıâjızasını kaybeder.Şimdi onun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • işbirliği toplantıları Istanbulda yapılacak Baştarajı Birincide PARTİLERİN PROJELERİ Açılacak müzakere,partilerin hazırlamış oldukları İşbirliği projeleri üzerinde olacaktır.Hürriyet Partisi,esasları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • AVRUPANIN HER TARAFINA BEA nin Rolls-Royce motorlu ve Türbin Pervaneli TAYYARELERİLE UÇUNUZ ATİNA ROMA ve LONDRA YA Gilnlilk seferler Hergün ayni saatte kalkış En yakın yetkili seyahat Acentenize veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • ACELE TEKNİSYEN ARANIYOR İstanbul'da büyük ve modern bir fabrikanın makine ve teçhizatının montaj işlerinde çalıştırılmak üzere kalifiye tesviyeci ve montaj teknisyenlerine acele ihtiyaç vardır.İstekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • CîmeriJcaru.Spor vesbrg/saray m da w% temsillerini UMUMİ İSTEK ÜZERİNE 1 HAFTA UZATMIŞTIR HtRGÜH TfNlİlATU MATİNE SMT.l7.ootk SUVARELER SAAT:2f.rs ft İ/AT.20 AĞUSTOSTAN İTİBAREN İZMİR FUARI ÇEK PAVYON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • Kasar Ustası,Bobin Ustası ve Eobinci İşçi Aranıyor Bonservisleri ile her gün 10 12 arası müracaat.Ücret ehliyete göre dolgundur.Servis arabası vardır.SEVSAYLAR Boyahanesi Kâğıthane Köyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • BLE şampuanı v.i saçların ömrünü uzatır tabii renk ve parlaklık verir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • SATILIK Steuer marka çapraz kirişli,demir kadrolu,3 pedallı iyi bir halde bir piyano,yer muşambası,çift raylı perde kornişler Avrupa malı)lâmbalar,Yunker markalı bir şofben ve saire satılıktır.9 ilâ 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • SATILIK MÜFREZ ARSALAR Altıntepe'den Kartal'a kadar plaj sahillerini takiben uzayıp giden Bağdad Caddesinde,meskûn yerlerde,her türlü vesaitin güzergâhında,bütün Adalara karşı fevkalâde manzaralıdır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • ÖĞRETMEN ARANIYOR Lise için ingilizce,Fizik ve Etüt öğretmenlerine ihtiyaç vardır.Müracaat:Saat 13 16 arası.Telefon:63 64 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • TRİKO MISIRLI Konfeksiyon atölyelerinde çalışmak üzere dikiş bilen ve Türk işi bilen bayanlara ihtiyaç vardır.Müracaat:Galatasaray Triko Mısırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • KİRALIK İŞ YERLERİ Yazıhane,Ticarethane ve Şirketlere elverişli KAT,DAİRE ve ODALAR Kiralıktır.Asansör ve Kalorifer mevcuttur)MÜRACAAT:Rızapaşa Yokuşu No.9 Milas Han Telefon 22 48 27 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • tââlliııef Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Bası Idığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • Muharrem 13 Cumartesi 10 AĞUSTOS 19 5 7 5,05 12.10 16,11 19.15 21.00 3.09 RUMİ 1373 Temmuz 28 VAKİT VASATİ EZANİ 9,49 5.04 8.55 1^.00 1,45 7,53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • ATLANTIKTE BİRİNCİ PASI PİKTE LATIN AMERIKADA BİRİNCİ BİRİNCİ DÜNYA ETRAFINDA BIRINCr 2 milyar kilometreye yakın uçuş tecrübesiyle sizlere hizmet etmekte birincidir.İster birkaç yüz,ister binlerce kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ r*l A W »1 TELEFON 2f 42 10 Burada neşredilen küçük iiatılai'iu kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 4210 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • 11 HAVA ALBAYI GENERALLİĞE TERFİ EDECEK ANKARA,HUSUSİ Tuğgeneralliğe yükselecek olan hava Albayları ile Hâkim Albayların listesi hazırlanarak Yüksek Askeri Şûraya gönderilmiştir.«Hava Tümgeneral Enver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • Mardin'de "Şap,tan 18 bin hayvan öldü Baştarafı Birincide te hassasiyetle müdahale ederek Umum Müdür Muavininin başkanlığındaki dört kişilik bir hey'et gönderdi.Bu arada vilâyetin bütün teknik elemanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • Beyazıt'a bağlanan yeni ana caddeler Baştarafı Birincide HEDİRNEKAPI CADDESİ Mihrimah camii önünden başlıyan Edirnekapı caddesi,30 metre genişliğinde Fatih camii önüne kadar devam edecektir.Buradan Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • i HÂLOEİO TEFTİŞLER NETİCESİZ KALIYOR Baştafaji Birincide 24 Temmuzdan bu yana geçen 15 günlük tecrübe bunu açıkça ortaya koymuştur.Bunun başlıca sebepleri de 3 noktada toplanmaktadır:O Teşkilâtın en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1957
  • Başvekil seçimlerin çok yaklaştığını söyledi Baştarafı Birincide Çünkü Türkiye bugün dünya muvazenesinin mühim bir rüknüdür ve daha mühim bir rüknü olmak yolundadır,1955 sayımında 24 milyon olan Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.08.1957
  • ADALET SALIYA GİDİYOR Krmızı-Beyazlılar yarın Eyüp'le karşılaşacak Adalet'in Avrupa seyahati bir defa daha geriye kaldı.Kırmızı beyazlı futbolcular dün de tereddüt içindeydiler.Evvelce aldıkları direk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.08.1957
  • i K.HALİL Adalete veda.HALİL ADALET'E VEDA ETTİ Halil Özyazıcı Adalet kulübünden ve fabrikadaki vazifesinden ayrıldı.Antrenörlükten uzaklaştırıldığı günden bu yana sessiz sedasız bir köşeye çekilen Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.08.1957
  • j.j uu*xuuv*afiatM6nattXato^^ veç'in Haslehalm)su ve plaj sen-4 Aradan on sene geçmiş,eski Kozanoğlu olsa belki:«Yemeyin pis boğalıktan öleceksiniz!diye bağırır amma yenisi içinden:«Adam sende,dedi.Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.08.1957
  • Sençer Kupası maçları bugün başlıyor Muhtar Sençer Kupası Basketbol turnuvası buRün Kadıköy.spor açık hava sahasında başlayacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.08.1957
  • DAVİDSSON MEYDAN OKUYOR 12 nci Enlernasyonel İstanbul Tenis Turnuvası hazırlıkları içinde bulunan Tenis Eskrim ve Dağcılık Kulübü Organizasyon Bürosu,Tsveç'li Sven Davidssondan dün enteresan bir mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.08.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERİ ZORLU HOCA «Galatasaraylılar böyle bir ay çalışırlarsa onları iiwwm se tutamaz.deniliyor.Ruhi Sarıalp Sarı Kırmızılılara öylesine beden hareketleri yaptırıyor ki.canları acıyanlara da r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.08.1957
  • G.SARAY DİCKIN UÇAK BİLETİNİ GÖNDERİYOR İdare Heyeti dün toplantı yaptı.Menejer tâyini gecikecek Galatasaray İdare Heyeti,Rusya seyahati sebebiyle geri kalan işleri dün dört saat devam eden bir toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.08.1957
  • RUÇHAN UNVERJ IICnCEC DOĞRU "u 8"zel ü'r van* çıkaran İstanbul Yüzme İhti-UWUHU sas bayan ortaları kuvvetli rakipleri Modayı mağlûp ettiler.Yukarıda İhtisas takımının ilk yüzücüsü Nayiman deparda görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.08.1957
  • M maç t t i 11,12 ve 14 Eylül tarihlerinde memleketimizde Romanya ile yapılacak millî ve temsilî maçlar için hazırlanacak Türk milli basketbol namzet kadrosu antrenör ve tek seçici Samim Göreç tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.08.1957
  • RUSYA SEYAHATİNE HAZIRLANAN HÂMİT KAPLAN LÜBNAN'LININ DEF'İSİNİ KABUL ETTİĞİNİ BİLDİRDİ Bir müddet evvel,gazetemizde,Lübnanlı bir pankreasçı tarafından gönderilen bir mektubu neşretmiştik.Lübnanlı gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.08.1957
  • F.Bahçe 18 Ağustosta Altay'la karşılaşacak Fenerbahçe İdare Hey'eti dün akşamki toplantısında tahminler hilâfına Lefter mes'elesini konulmamıştır.Sadece Altay'ın 18 Ağustostaki maç teklifi kabul ve İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.08.1957
  • İST.SPOR İSVİÇRELİ FUTBOLCU ALIYOR BÖLGENİN MÜSAADESİYLE SARI-SİY AHLILAR ANTRENMANLARINI MİTHATPAŞADA YAPACAKLAR İsviçre'li bir futbolcunun bugünlerde İstanbul'a gelmesi beklenmektedir Verilen malûma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.08.1957
  • KOMİTE HİLMİ için halâ çalışıyor Fenerbahçenin Hilmi'nin talebe bulunduğuna ve Vefa kulübü ile mukavele imzalayamıyacağma dair,Transfer komitesine yaptığı itiraza mukabil Vefa Kulübü de bu iddiayı cer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.08.1957
  • Beykoz Haysiyet Divânı arabulucu Beykoz kulübü çevrelerinde,İdare Hey'etinin istifaslrıdan sonra ortaya çıkan karışıklık günden güne azalmaktadır.Nizamnameye göre selâhiyetleri devralan Haysiyet Divan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.08.1957
  • TÜRKİYE KÜREK ŞAMPİYONASI BUGÜN BAŞLIYOR Türkiye birinciliği kürek yarışları bugün saat 13 ten itibaren Beykozda yapılacaktır.Bayanlar ve Büyükler olmak üzere iki katagoride yapılacak yarışmalar aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 10.08.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER I MERTLİK YEDİ'LERDE "BIOk Pakt "ye,cri dun âzalariyle «Yılan Hikâyesi» ni tekrarladılar.Fakat bu arada-hakikaten mertlik göstererek,«Siz nasıl arzu ederseniz öyle olfXî Resimce,Istanh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor