Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.08.1957
  • ni Zonguldak Limanı kömür lavuan açıldı Başvekil dünkü törende konuşmadı.Liman 40 milyon liraya mâl oldu.Kömür istihsalinin 10 milyon tonu bulacağı hesaplanıyor I İLHAN DEMİREL] BAŞVEKİL ve REFAKATIND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1957
  • [A.P.I JAPONYA'DA SEL FFLÂKETI J;ı a «yuşu-da vuku M MM **fc I ıan sej felâketi 1000 kişinin hayatına mal olmuştur.Ayrıca 3690 kişi yaralanmış,154.866 kişi evsiz barksız kalmıştır.Bilhassa İshaya şehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1957
  • Muhalefet C.M.P.nin tebliğini iyi karşıladı inönü işbirliği mevzuunda partisinin görüşünü bugün açıklayacak NEDRET SELÇUKER CUMHURİYETÇİ MiUet Partisinin,diğer muhalefet partilerini «ciddî» olarak işb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1957
  • 8 aydır yurda dönmeyen heyet Bundan takriben sekiz ay önce İtalyaya gitmiş bulunan Denizyolları İşletmesine mensup bir heyet,halâ yurda donmemisdir.8 kişiden ibaret olan bu heyetin İtalyada aileleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1957
  • 1 İLHAN DEMİRELİ Açık Hava Tiyatrosunda temsiller vermek üzere Paris'ten şehrimize gelen revü artistleri dün bir prova yapmışlardır.Provadan sonra sahnede güneş banyosu yapan artistler bugün âdet oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1957
  • Kansere karşı filtreli sigara İnhisarlar İdaresi kanserden korkan tiryakilerin sigarayı bırakmasını önlemek için filtreli sigara imaline karar verdi NECMİ ONUR ILIM adamlarının uzun çalışmalardan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1957
  • ELIZABETH TAYLOR'UN BİR KIZI OLDU NFAV-YORK Elizabeth Taylor,dün bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir.Doğum vaktinden evvel vuku bulmuş ve bir sezaryan ameliyatı yapmak icap etmiştir.Bebek ile annenin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1957
  • Bulganin Devlet Reisi,Zukov ise Başvekil oluyor WASHİNGTON,ASSOCIATED PRESS Diplomatik çevrelerde Sovyet Başvekili Bulganin ile Müdafaa Vekili Georgi Zukov'a yakında yeni vazifeler verilmesinin mümkün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1957
  • 1 İLHAN DEMİRELI Erkek güzeli seçimi Dün Suadiye plajında kadınlardan müteşekkil bir jürinin,erkekler arasından plaj güzelini seçeceği haber verilmiş ve gazeteciler davet edilmişse de iş ciddî tutulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1957
  • Kraliçeyi tenkid eden Lord dayak yedi LONDRA,AP Sahibi bulunduğu bir mecmuada Kraliçe Elizabeth H'yi tenkid eden Lord Altrinchem dün aksam burada bir televizyon programında Kraliçeye tarziye vermiyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1957
  • ÇÖKEN BİR MADEN OCAĞINDA İKİ İŞÇİ ÖLDÜ KAYSERİ,HUSUSÎ Pınarbaşı kazasına 7 kilometre mesafedeki bir maden ocağının çökmesi neticesinde iki kişi ölmüş,üç kişi de ağır surette yaralanmıştır.Kemal Dedeoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1957
  • Ekmeğe zam yapılmayacak İZMİR,HUSUSÎ Ticaret Vekili Abdullah Aker_dün muhtelif esnaf dernekleri temsilcileri ile yaptığı toplantıda su hususları açıklamıştır:n Ekmek fiatları ve gramajı değiştirilmiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1957
  • Yunan Elçisi görü HÜKÜMETİNE BİLDİRDİ Pezmazoğlu'nun bugün Korfu'ya giderek Bayar'ın Kıbrıs'a dair bir mesajını Krala vereceği söyleniyor ATİNA,T.H.A.Uçakla İstanbul'dan Atina'ya gelen Yunanistan'ın A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1957
  • [İLHAN DEMİRELI HÂL'DE YAPILAN SIKI KONTROLLAR NETİCESİ MEYVA VE SEBZE FİATLABI NORMALE YAKLAŞMAKTADUt FAKAT.12 Kabzımal Mahkemeye Veriliyor Sıkı kontrole rağmen Hatlarda istikrar temin edilemedi FAHİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1957
  • *%T*1!II *i'w*r di*| i?J.vr is^ »tyy mı;uy*',wvmn V^ i 5 »«nVwiffi.ijw«wh i'h i.11 m»w» 1 İZCİLERİMİZ İNGİLTERE DE Kraliçe Elizabeth'in huzurunda bir geçit ken görülmektedir.[A.P.İngiltere'de,Sutton C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Or.Halûk CILLOV Dış Ticaret Açığımız Azalıyor 1957 yılının ilk altı aylık devresine ait istatistikler elimize geçmiş bulunuyor.Buna göre ocak haziran devresinde 018,2 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • IZMIR)HİZMETİNİZDEDİR Hususî keşide Zengin açılı?hâtıraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • KÜÇÜK SAHNE BU AKŞAM Suadiye KULÜP Sinemasında YAĞMURCU Biletler gişede satılmaktadır.Tel:55 25 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • «¦¦ıııııııımmı.nı.ımmıımııııııı.TOm v D 11 T V^3™ "aüz1*1 160° Pr°8ram Ve ISiANBUL kapanış.12.27 Açılış ve program 12.30 Karıcık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar,Afife Ediboğlu 13.30 Haberler 13.45 O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • OĞLAK BURCU M.it* *22 Aralık 20 Ocak] Enteresan bir rüya güj^^^J receksiniz ve çıkacak.Bugünlerde fazla yorul mamaya dikkat ediniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] ij^^^ Ayın en verimli güııic-LjV rinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • TÜRKİYE KREM SAMSUN ŞUBESİ YARIN HİZMETİNİZE GİRİYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • MEVLİDİ ŞERİF Ayazağa Cendere mevkii Ali Said Akyıldız Çiftliği sahiplerinden,İstanbul Belediye Meclisi azalarından ve Edirne Harbiyesi 332 mezunu Said Feriköy)SAİT AKYILDIZ'in ruhuna ithaf edilmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • Türkiye Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.Ş.TÜMSUBANK FATİH AJANSI YARIN hizmetinize girecektir Zengin ve çeşitli açılış hâtıraları Ayrıca 5000 HUSUSÎ ÇEKİLİŞ TÜMSUBANK Adres:Fatih Fevzipaşa C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • VEFAT Kumanovah merhum Eyüp Hacı Hasan,Şevket İkiz'in oğulları,Fatine Barkman'ın eşi,Galatasaray Lisesi son sınıf talebelerinden Ersin Barkman'ın babası.Mürüvvet Emiren ve Nermin Barkman'ın ağabeyleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • İki çocuklu bir kadın,zina hâlinde yakalandı Biri 18,diğeri 13 yaşında iki oğlu bulunan cR» adında bir kadın,dün saat 15 sıralarında Şişli'de,30 yaşlarında bir terzi ile zina ederken Ahlâk Zabıtası me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • 51 ilkokulun tamiri tamamlandı Şehrimiz ilkokullarından tamire muhtaç olanların onarımı işine devam edilmektedir.Vilâyet bütçesinden bu ig için tahsis edilen 550 bin liradan,320.746 lira sarf iyle bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • Denizlerde şiddetli bir fırtına hüküm sürüyor SÜHUNET 27 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ.BURSA UÇAK SEFERLERİ YAPILAMADI Balkanlar üzerinden memleketimize yayılmakta olan soğuk dalgasının tesirleri devam etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • Beyaz peynir yine ortadan yokoldu BİR TENEKE PEYNİR 70 LÎRAYA ÇIKTIĞI İÇİN BAKKALLAR MAL ALMIYORMUŞ Birkaç gündenberi İstanbul piyasasında yeniden cBeyaz peynir» sıkıntısı başlamıştır.B'akkallara peyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • 18 kilo et çalarken yakalandı Sütlücedeki mezbahada çalışan Halil Taktak ve Keko Demir adında iki kişi bugün hırsızlık suçundan dolayı adliyeye verilecektir.Halille Keko.mezbahada Et ve Balık Kurumuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • REZALET ÇIKARAN DÖRT ALMAN YAKALANDI Şehrimizde ikamet eden Jor] Peterson,Kurt Jonsson.Hans Şarhat ve Nank Vanhard adında dört Alman hakkında,rezalet çıkarmak suçundan dolayı kanuni muamele yapılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Bayram Gecesi İsmail Dümbüllü Halide Pişkin Türk filmi.2 Allah Kerim Sezer Sezin Kenan Artım Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Macera Kadını Glenn Ford Rita Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • SOLDAN SAĞA:1 Bilginler,edlpler,artistler kurulu;İğrl.2 Kızışma.3 Akıl;Geminin ortası.4 Bitkilere,köklerini keserek zarar veren bir böcek;Bir hayvan.5 Bir musiki fileti;Sıhhat.6 Çağın kâğıdı:Vilâyet.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • 0 BAGDAD Üniversitesine mensup 19 kişilik bir izci kafilesi,dün şehrimize gelmiştir.Gümüşsüyü Öğrenci Yurduna misafir edilen izciler,İstanbul'da bir hafta kalacaklardır.BAKIRKÖY'de İnşa edilmekte olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • Yere düşen mektup biı sabıkalıyı yakalattı 4 GÜN ÖNCE HAPİSHANEDEN ÇIKAN AYI AHMET DÜN TEKRAR İÇERİ GİRDİ Cumartesi günü hapishaneden çıkmış olan «Ayı» namiyle mâruf Ahmet Yanıkkiva adında bir sabıkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1957
  • Bir tarziyenin eksik tarafı 1 STANBUL'un fethi hakkında bir Yunanlı doktorun iftiralarmı yayınlayan «Medecine de France» mecmuası Türkiye'ye tarziye E verdi.Evvela mecmuanuı editörü M.Olivier Penin E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • ava kuvvetleri atış üsabahaları başladı edecek yarışma neticesinde NATO katılacak hava ekibimiz seçilecek BANDIRMA,HUSUSÎ gösterilerine katılacak olan Türk ekibinin seçme müsabakalarına dün şehri-Kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • Bir talebe velisi öğretmeni vurdu İZMİR,HUSUSİ Kemalpaşa kazası öğretmenlerinden Mustafa Özkan,bir talebe velisi taraiından ağır surette yaralanmıştır.Hâdiseye,carih Hüseyin Ünal'ın çocuğunun sınıfta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • MANKEN DEĞİLLER [İLHAN DEMIRELJ Miitccessis olmak kadınların en büyük hususiyetlerinden birisidir.Bu,evde,sokakda da,hattâ temizlemek için girdikleri bir vitrinde de olsa değişmez Nitekim bir hoyah'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • ALTI SENE SONRA CİNAYETİN!İTİRAF ETTİ İZMİR.HUSUSÎ Faili meçhul olduğu için dosyas» muameleden kaldırılan bir cinayet hâdisesinin duruşmasına,yakında Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar başlanacaktır.Cinaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • ADALARDA CENAZE memurluğu ihdas edildi Cenaze hizmetlerinde halka kolaylık ve mezarlıklarımızın bakımlarını sağlamak maksadiyle Mezarlıklar Müdürlüğünün tevsii kararlaştırılmış ve bu hususta faaliyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • Amerikan Ticaret Vekil Muavini geldi Vekil Muavini Amerika'da iş adamının mümkün olduğu kadar serbest çalışmasına müsaade edildiğini söyledi ANKARA,HUSUSİ Evvelki akşam şehrimize gelerek,dün Hariciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • BİR ETEK DERDİ I KEYSTONEI İngiltere'nin tanınmış artistlerinden Ellen Terry,geçenlerde tiyntrosunda baş rolünü oynadığı «Ay Işığında Buluşalım» temsilinde,çok orijinal bir eteklik giymiş ve herkesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • BEKÂRLARIN GİREMEDİĞİ Ucuzluk Cenneti Samsun'daki Demiryolcular kampında bir kişiden yemek ve yatacak bedeli olarak 125 kuruş alınıyor Tevfik DOĞAN Samsun sahil demiryolunun 6 ncı kilometresinde bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • Askerî Şûra toplanıyor Generalliğe terfi edecek albaylar ve istifa eden subayların tekrar orduya alınmaları görüşülecek başlıca meseleler arasında v.m.ANKARA,HUSUSÎ f Yüksek Askerî Şûra,muhtemelen 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • Koreli bir sinemacı bize film satmak istiyor Türkiyeden de film almak isteyen Hong,bizde televizyon olmayışına hayret ediyor Güney Kore'nin en büyük film şirketlerinden birinin sahibi olan Hong,dün şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • Sarhoşken rezalet çıkaran kadın mahkûm oldu Sarhoş olarak rezalet çıkaran ve Du arada kendisine polis memuru süsü veren Sevim Tümay adında genç bir kadın,dün.1 inci Asliye Ceza Mahkemesince İki ay hap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • MSÖfÛM İSTANBUL rflb BANKASINI* 1957 TASARRUF MEVDUATI SAHİPLERİ İÇİN HAZIRLADIĞI İKRAMİYE PLÂNI TUTARIM* GÜN ZARFINDA BANKAMIZDA BİR HESAP AÇTIRARAK 300.000 Liralık AĞUSTOS KEŞİDEMİZE SİZ DE KATILINI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • TİTO,RUSLARA tâviz vermemiş Borba,Yugoslav Devlet Reisinin Kruşçev'le yaptığı müzakerelerden memnun olduğunu yazıyor BELGRAD.A.P.Yugoslavya,Başkan Tito ile Sovyet Komünist Partisi Şefi Nikita Kruşçev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • Karacaahmet mezarlığının bir kısmı yola gidiyor Karacaahmet mezarlığının Duvardibi kısmının önünden geçen yolun 50 metreye çıkarılmasına Belediyece karar verilmiştir.Bu sebeple yol güzergâhındaki meza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • Topkapı dışında oturan-I lar Belediyeden vasıta istiyorlar 10 bini mütecaviz nüfuslu Topkapı dışındaki Gümüşsüyü halkı 1,5 aydanberi Belediye vasıtalarından mahrum,sabah ve akşam işlerinden evlerine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • Ürdün Kraliçesi şehrimize geliyor KAHİRE.AA.«El Ehram» gazetesinin verdiği bir habere göre.kocasından ayrı yaşamakta olan Ürdün Kraliçesi Dina.önümüzdeki günlerde İstanbul'a giderek kızı Prenses Aliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1957
  • LÂSTİK TEVZİATINA DEVAM EDİLİYOR Vilâyet Tevzi Müdürlüğünce lâstik tevziatına yeniden başlanmıştır.Bu defaki tevziatın şimdiye kadar hiç lâstik almayanlara,bir çift lâstik alanlara yapıldığı bildirilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.08.1957
  • CİCİ CAN YAHU NE BıZı DE PLAJA KHNDiM 6lfSBNEÎ 6UNÜM fflr_Bir sebeSi 1*380 SİVAR OOSTüM!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1957
  • KORKUSUZ DAVUT DENERATORu Düzelttim.ARTIK ELEKTRİKTEN tS-TiFADE EDECEKSİNİZ.fiAYJZİ ŞU '2 AYDA GİDİŞLE GÜNDE FORMU.EN AZ 1 KİLO MA Muhakkak Za.V gİrebİ,yiPLAyACAK.üEVA/Vvı V/&R.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1957
  • ffi LANDA yARİş HAZlfZLIKLARJ TA-MA/WLAN/VAK ÜZERE:W8M$®$8M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1957
  • UIKIUUUOBOaUUWIWIUtfBWWWtUVimMMMMMKWMia İOSE ŞALINAŞixRO^;REED^ E TWEN HADİSESİNDEN UC GÜN «ECTl m4i~a Bizi ariyo -ZANMETMEM-8LK2ÜN KASABA. A İNUs.CBM5IN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1957
  • 3IZİ/VS VMİİ.TEMASSlSLA GÖRÜŞMG.ÜS İNİZ.SİZE BİS.NUMARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1957
  • A Lt A:H:t:Jğ*li;I-I f B4ZUİ.ARI/VM ICUVVETUENDİRMEK İÇİN İDMAN VAP»VORuM.APERJN.BEN Bi£ ZAAAANUAR 25Q KİLOYU Tüy GlBı ICIJLDIRJROIAA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1957
  • HOLLYWOOD'DA SKANDAL!Bir mecmuanın yıldızların hususî hayalı ve gizli münasebetlerine dair yazıları,Sinema Sitesini birbirine kattı!HOLLYWOOD bugünlerde büyük bir skandal ile çalkalanıyor.Birçok tanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1957
  • Yazan Kâğıdı katlayıp cebime attıktan sonra karyolaya ilerleyip Semra'nın cesedini kucakladım.Bir iki saat evvel hayatiyet dolu olan bu güzel mahlûkun vücudu şimdiden sertleşmeye başlamıştı.İki üç yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1957
  • AMERİKALI TALEBELER ARASINDA BİR ANKET Kendilerine sual sorulan 400 öğrenciden 37 si Hindistan'dan 4 şehir ismi sayabildi LOUİSVİL.LE KENTUCKY Amerika'nın doğu sahillerindeki en iyi liselerde okuyan 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1957
  • Eisenhower'in eşine ameliyat yapıldı Tehlikesiz olduğu bildirilen ameliyat esnasında Başkan,Beyaz Sarayda bir toplantıya riyaset ediyordu WASHINGTON,A.P.Devlet Reisinin eşi Mrs.Dwight D.Eisenhower'a d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1957
  • [Türkiye'de neşir hakkı MİLLİYET gazetesine aittir] YEŞİL SAADET Yazan:DANİEL GRA Türkçesi:Y SELAMİ İZZET SEDES 16 Bütün gün vakit geçirmek için ne yapmalı?Günler de uzundur.Bu aylaklıktan sizin hesab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1957
  • rVıllimmilimillll!llllllllllıllııı:ı r 11111111111111111 m 111 m 111^=AŞK HIKA*E$1 IKendini Unutan Kız| I TEFRİKA No:5 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Ferit'le Macide.iki tevgili,ev sahibinin ka-zara ölümüne se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • Yeni Zonguldak Limanı ve kömür la vuarı açıldı Baştarajı Birincide Ilınmaktadır.diyerek bitirdi.AĞAOĞLU'NUN KONUŞMASI Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu,Zonguldak «Türle Milli Müdafaasının en ehemmiyetli mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • 12 kabzımal mahkemeye veriliyor Baştarajı Birincide Manavgat,İzmir,Kastamonu,Konya,Adana ve Bursa müstahsillerine çekilen bu telgraflarda «İstanbul'da piyasanın çok düşük» olduğu bildirilerek «Mal gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • Muhalefet C.M.P.nin tebliğini iyi karşıladı Bastarafı Birincide hırçınlık D.P.nin ciddî bir korku içinde olduğuna alâmettir.Ama korkunun ölüme çaresi yoktur.Ne yaparlarsa yapsınlar herşeyden evvel mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • Kansere karşı filtreli sigara!Baştarajı Birincide sigaranın rolünü azaltmak için tetkiklere başlamıştır.Bu cümleden olarak bilhassa Amerikan sigara sanayii mensupları İle yapılan yazışmalı görüşme son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • EKMEĞE ZAM YAPILMAYACAK Baştarafı Birincide H Kahveci esnafının İhtiyaçlarının karşılanması için,2 milyon liralık yeni bir tahsis yapılmıştır.0 Külliyetli miktarda cam ithâli için tedbirler alınmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • English Electric And Co.Ltd.George Wimpey And Co.Ltd.in Hirfanh Barajı inşaatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki elemanlara ihtiyacı vardır:1 İnşaat Mühendisi,2 Topoğraf,3 İngilizce bilir muhasip,4 İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • ATATÜRK KUPASII «Atatürk Kupası» maçlarına iştirak mevzuunda Fenerbahçe idarecileri henüz kat'l bir karar vermemiştir.25 ağustosta oynanacak final müsabakalarından üç gün sonra Galatasaray lig maçı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • GÜL KUPASI MÜSABAKALARI 17-18 ağustos tarihlerinde yapılması îcab eden Gül Kupası Atletizm Birincilikleri,Atletizm Federasyonu tarafından görülen lüzum üzerine,bir hafta evvele alınarak müsabakaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • YÜZME BİRİNCİLİKLERİ İstanbul Yüzme Bölge birincilikleri bugün Lido yüzme havuzunda başlayacaktır.Üç gün devam edecek olan müsabakaların hayli zevkli geçeceği tahmin edilmektedir.Yarışmalar esnasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN Y1LMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • HİCRÎ 1377 Muharrem 10 Çarşamba 7 AĞUSTOS 19 5 7 VAKİT VASATİ EZANİ Güne;Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.02 12.20 16.13 19.19 21.06 3.03 9.43 5.00 8.53 12.00 1.46 7.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • Hizmetçi Aranıyor 20 ile 45 yaş arasında ev hizmetinde çalışmak üzere bir kadın hizmetçi aranmaktadır.Dolgun maaş verilecektir.Şahsen Büyük Postahane cad.Garanti Han 311 e müracaat.Tel:22 04 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • ÇİÇEK İŞLERİNDEN Anlayan aranıyor Bilhassa GLAYOL KA-RANFİL ve GÜL yetiştirmesinde pratiği kuvvetli ve tecrübeli bir eleman aranmaktadır.Alâkalıların öğleden sonra saat 2 ilâ 5 arası,Beyoğlu Tünel Ked
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • bir parlaklık vere-cek olan BLENDAX ŞAMPUANINI DENEYİNİZ,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ISTANBUL ŞUBESİNDEN:Istanbulda Haliçte Koç Depolarında mevcut 1955 mahsulü takriben 200 İki yüz)ton tombul sıra malı iç fındık 12.8.957 pazartesi günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden 31/8/957 Cumartesi gününden itibaren fuarın devamı müddetince iki haftada bir olmak üzere İSTANBUL)vapuru ile İzmir'e bir sür'at postası daha ihdas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • VEFAT Zeki Tanerl,Doktor Fuat Taneri,tüccardan Asım Taneri'nin biraderler],Ayser Taneri'nin eji,Arif ve Melek Taneri'nin babaları eski borsa acentelerinden v« Girit Hanya eşrafından REFİK TANERİ 6.8.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR Dolgun ücretle yumakçı ve bobincl usla ve acemi kız işçilere ihtiyaç vardır.Müracaat:Mercan Tacirhane sokak Birol Han kat 14,15 Telefon:22 45 59 dan ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • Yunan Elçisi görüşümüzü hükümetine bildirdi Baştarajı Birincide nı ve 10 sene sonra Yunanistan'a ilhak edilmek üzere adaya Self Determination hakkının tanınması İcap ettiğini ileri sürmektedir.GENÇLİĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • I İlâ 8 EyIUI 1957'de açılacak olan LEIPZIG FUARI'nda 1almf kullanılan teknik eşya ve zengin numuneler teşhir edilecektir.IEIPZ1GER MESSEAMT LEIPZIG Cl HAINSTRASSE 18 Türkiye Umumî Mümessili t ŞADI AT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • Yeni Tel:Numaramız 21 17 42 Bilgilerinize arzederiz.P.K.130 Aksaray İSTANBUL Şarapları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • TELEFON ARANIYOR Yeni büromuz için 47)veya 48)ile başlayan telefona ihtiyaç vardu-Devretmek isteyenlerin Şirket Merkezine müracaatları rica olunur.TAMES Ltd.Stİ.Tepebaşı,Sakarya Han,kat:5,Tel:44 4G 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • Fabrika Büyük işyeri yapmak isteyenler sanayi mmtakasmda satılık büyük arsa Topkapı Maltepe Gümüşsüyü asfaltı üzerinde elektrik,telefon alınabilecek bir arsa satılıktır.Müracaat:TEL:22 58 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • RED SKELTON OĞLU İÇİN DUA EDİYOR LOS ANGELOS Komedi artisti Red Skelton.hasta oğluna Avrupayı gezdirdikten sonra dün ailesile buraya dönmüştür.Küçük oğlu Richard,kan kanserinden muzdariptir.Doktorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • SPOR VE SERGİ SARAYINDA AMERİKAN BUZ SİRKİ Temsillerini umumî istek üzerine 1 hafta uzatmıştır.Her gün tenzilâtlı matine saat 17,Suareler saat:21.15 de NOT:20 Ağustostan itibaren İzmir Fuarı Çek Pavyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • T.E.MUHARİPLER A.O.MUHABANK'ın 3 Ağustos umumî keşidesinde BEŞİKTAŞ'taki apartman dairesi GALATA Şubemizden 375 hesap No.lu Bay ARAKO LAZAROVİÇ'e isabet etmiştir.Yine aynı keşidede aşağıdaki listede s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • KELİMESİ JO KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 5 A T I L I K EMLAK SOĞUKSUDA istasyona 50 metre mesafede çift cepheli arsa.Mür:9-12 arası.36 94 49.lB-769)SATILIK lokanta,ortak da alınır.Beyazıt Bakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1957
  • Mürebbiye Aranıyor İki yaşında bir erkek çocuğu için iyi Almanca veya ingilizce bilen bir mürebbiye aranmaktadır.Ecnebiler tercih olunur.Şahsen Büyükpostahane Cad.Garanti Han No.311 e müracaat.Tel:22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.08.1957
  • BEYKOZ İDARE HEYETİ TOPTAN İSTİFA ETTİ Sarı-Siyahlı kulüp Haysiyet Divanı selâhiyetleri üzerine aldı Başarılı bir sezon geçirdikten sonra,geçen aylarda yapılan kongrede tekrar iş başına getirilen Beyk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1957
  • M&nOIOF Osman İncili,GulatasarflCllCJcl ray'a jnenejer oluyor.DlLnUn şöhretli kalecisi Osman'ın bu vazifeye getirilmesi,İdare Heyeti tarafından prensip itibariyle kararlaştırılmıştır.Yalnız,Osman İnci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1957
  • I TV If İLLİYET okuyucularına S^VJ,Beşiktaşın İsveç seyahatini,küçük eskizler halinde I de olsa takdim etmeği bir vazife S bildim.E Özenilmeden,yerinde çırpıştı-I rılıueren bu hatıra kırıntüarın-dan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1957
  • [RUÇHAN UN VERİ ŞAMPİYON OLDULAR Ga,alasaray su topu takımı,diiıı final maçında Yüzme İhtisas takımını 8—5 yenerek yMlfiri I Ull UlnUULHn m-ı;İstanbul Su Topu Şampiyonluğunu kazanmıştır.Bundan evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1957
  • g;ju.[RÜÇHAN ÜNVER] UÇMAYA BAŞLADI Adaletliler Eyüp Stadında çalışırlarken,diğer taraftan İstanbul lig üçüncüsü İstanbulsporlular da antrenör Ali Mortaş İdaresinde Fenerbahçe Stadında faaliyetteydiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1957
  • MESAROŞ GİTTİ Beşiktaş'ın eski antrenörü Mesaroş,İran Millî takımını 1 sene müddetle çalıştırmak üzere düu uçakla İran'a gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1957
  • fe-n 'ft;ks/v SELAHATTİN ÇALIŞTIRDI y-m [RÜÇHAN UNVER] Cumartesi günü şehrimizi terkedecek olan Adaletliler dün tekrar çalıktı.Antrenmanı Szekelly'ye vekâleten Selahattin İdare etti.Yukardaki resimde:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1957
  • Lig'e katılmayan takımlar hükmen mağlûp sayılacak Federasyonun yapacağı teşebbüs resmî sıfat taşımayacak Yediler ve Üçler ihtilâfına son vermek maksadıyle bugün Futbol Federasyonu üç büyük kulübün tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1957
  • û.Saray-Beşiktaş çalışmaya başlıyor Siyah Beyazlıları Eşref Bilgiç ve Çengel Hüseyin çalıştıracak Lig,Federasyon Kupası ve şimal turneleri sebebiyle yorucu bir faaliyet devresi geçiren Galatasaray ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1957
  • II.Prof.Lig maç günleri tesbit edildi İkinci Profesyonel Lig Tertip Komitesi,aralarından dört kişilik bir heyet seçerek onlara fikstür yapmak yetkisini vermiştir.Heyet dün yaptığı çalışmalar ne/lcesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1957
  • Vefanın'Blok Pakttaki,durumu sarsıldı Yediler blokuna dahil bâzı selâhiyetli üyeler,Vefa'nın tutumunu beğenmemektedir.Bu tutumdan kastedilen manâ bilinmemektedir.Alâkalı şahıslar «Eğer,Vefa,hattı hare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.08.1957
  • Lefter olmak Lefter diyor ki:"Beni istemiyorlarsa,Naci de Kaptan olmasın,LEFTER K.ANDONYADİS «Ya ben,yahut da Basri» NEDİM gunar Mukaveleli Kaptan Lefter dün de antrenmana gelmedi.Mevsi-min açıldığı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor