Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.08.1957
  • BAŞVEKİL Zonguldak'a GİDİYOR EHRİMİZDE bulunan Başvekil Adnan Menderes,inşası tamamlanan liman ve lavuar tesislerinin açılışında bulunmak üzere bugün Karadeniz seferine çıkacak «Akdeniz» vapuru ile Zo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1957
  • [İLHAN DEMİREL] FMIfA7 Al TKNRA If ALDI Dün i,^'le üzeri Ki'Ç"kJ azar'dn Kıbie-AIbIIIIUM IVttLUI çeşme sokağında bir kişinin ölümüyle neticelenen bir çökme hâdisesi olmuştur.İstimlâk dolayısiyle yıkıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1957
  • BASIN İŞLERİNE ZGRLU BAKACAK Millî Müdafaa Vekâletine asaleten tâyin edilmiş olan eski Devlet Vekili Şem'i Ergin'in bakmakta olduğu Tapu,Kadastro,Toprak ve İskân Umum Müdürlükleri işlerini tedvire,Dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1957
  • Bir hoca 7 kilo Afyon satarken yakalandı Hoca polislere "Siz beni suçlu sayarsınız ama Allahın huzurunda günahsızım,dedi UŞŞAKÎ tarikatına mensup 58 yaşında bir din hocasının,afyon ticareti yaptığı an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1957
  • v a#3& «088*8» f V i.ii^ i,„r.rm^,i,m mm »»MM,i,J KÜL OLAN OTOBÜS [İLHAN DEMİREL] Sultanalunet meydanında tamir edilmekte olan 99171 plâkalı Çatalca otobüsü,dün öğle üzeri yarım saat kinde yanıp kül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1957
  • Eşek kaybolunca arkadaşına semer vurdu Fevzi ve Mehmet adında iki deli Bakırköy Akıl Hastahânesine gönderilmek üzere dün şehrimize getirilmiştir.Fevzi Bursa'da bir eşek çalmış ve bunu arkadaşı Mehmet'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1957
  • DÜN GECE 10 DAKİKA ELEKTRİK KESİLDİ Elektrik İdaresinin Çatalağzı ile Beyazıt arasındaki kablolarında dün 22.45 de zuhur eden bir arıza,şehiri 10 dakika müddetle ceryansız bırakmıştır.Arızanın denizal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1957
  • KASIM GÜLEK'İN KÖMÜR MEVZUUNDA ileri sürdüğü iddialar yanlıştır,hatta yalandır.Sanayi Vekili Samet Ağaoğlu'nun cevabı:C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek' in Zonguldak'ta Çaycuma'da kendi Devamı Sa.5,Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1957
  • I İLHAN DEMİRELİ T.Artemel defnedildi Şehir Tiyatrosu sanatkârlarından Talât Artemcl'in cenazesi,dün öğle namazım müteakip Şişli camiinden alınarak Merkezefendideki aile kabristanına defııedilmiştir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1957
  • İNGİLTERE KIBRIS İSİNİ askıda bırakmak istiyor Hükümet sözcüsü temaslara devam edildiğini fakat Üçlü Konferansın mevsimsiz olduğunu söyledi LONDRA,MİLLİYET RADYO SERVİSİ İngiltere Hariciye Vekâletine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1957
  • HürP.den sonra CM.P de görüşünü açıkladı Dün Yayınlanan tebliğde muhalefefi işbirliği için toplantıya davet eden CM.P.gerekirse seçimlere girmeme kararının alınmasını da lüzumlu görüyor İnönü,işbirliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1957
  • [İLHAN DEMİRKL] I ktf AV 1)1 Cağaloğlu'nda dün vukubulan bir hâdise,vatandaş sağlığına UM(M I III karşı gösterilen lâkaydinin bir numunesini daha vermiştir.Buradaki berberlerden birinde saçlarını yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1957
  • Hâkimden tazminat isteyen yankesici Her gün için 50 lira isteyen sanığa,hâkim "Talebini kabul edersek dışarda kimse kalmaz,dedi İZMİR,HUSUSÎ Zabıtanın yakından tanıdığı yankesicilerden İzzet Gezek,Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1957
  • I İLHAN DEMİBELl YENİ BELEDİYE REİS MUAVİNİ VARDARLIOĞLU HAVA ALANINDA Yeni Belediye Reis Muavini dün geldi FERRUH İlter'den boşalan Belediye Reis Muavinliğine tâyin edilen İzmir iktisat ve Ticaret Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1957
  • PİŞMAN DEĞİLMİŞ Hâmile karısı ile kayınbiraderi ve baldızını yaralayan Mehmet Aydoğan adındaki hastabakıcı dün sorgusunu müteakip tevkif edilmiştir.Kayınbiraderinin yolunu keserek kendisine bıçak çekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.08.1957
  • 55 Macar mültecisi Amerikaya gidiyor Şehrimizdeki Macar mültecilerinden 55 i daha memleketimizden ayrılmak üzere ilgililere müracaat etmişlerdir.Bunlar Amerika'nın muhtelif eyaletlerine gitmek istemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.08.1957
  • 7 I İLHAN DEMİRELİ Baki tlikdağ bir otonun tamiri hakkında izahat veriyor.Trafik kazalarına tamir hatâları sebep oluyor Küçük Sanayi Kanunu ile ehliyetsiz kimselerin oto tamiri yapmalarının önüne geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1957
  • Hayatınızın sonuna kadar 600 lira aylık geliriniz olsun istemez misiniz?bunun için kolay bir çare variş Bankasında 100 liralık gruptan bir İratlı Kiiriik Cari Hesap açtırınız.Kazanına ihtimaliniz norm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1957
  • Tahkimat İşi Yaptırılacak Yeşilköycîe Sahilde yapılacak rıhtım işinde tahkimat polplanş ve beton işinde çalınacak elinde teçhizatı bulunan tasarona ihtiyaç vardır.Taliplerin 214198 No.lu telefona veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1957
  • inin.Ill II Kli Mill I İlli II.I4I111 mitil II1III1KIIIIIII11M I.IIIIIII11 Mil I III.I nil nil I I 111 ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestra 13.00 Şarkılar,İnci Çayırlı 13.30 Haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1957
  • ^AMf444t&ii Xfatij K ft OĞLAK burcu 122 Aralık 2A Orak] Eşyanıza dikkat edini/Bir şey kaybedecek veya bir zarar göreceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Dostlarınıza yaklaşınız.Uzak durmanızdan alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1957
  • BU L M AC A 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Meslek veya sanat yıldızı.İşın,Kuvvetle inanmış.2 Sazan familyasından bir balık.3 Hafif tatlılardan biri.Gökle ilgili.4 Dansöz.Bir renk.5 Bir nota.Komşu bir me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1957
  • Yeni imtihan usulü Özel Tür okullarında da uygulanac İstimlâk edilen Tophane S an'al Enstitüsü,Maçka'daki eski İtalyan Sefarethanesi binasına taşınacak Dün şehrimi2e £elen Maarif Vekili Tevfik İlen,Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1957
  • İzmir seferleri iki vapurla takviye edildi İzmir Fuarının açılısı dolayısiyle Denizcilik Bankası bu hatta ilâve vapur seferleri yapmıştır.Bu i$ için Giresun ve İstanbul gemileri tahsis edilmiştir.18 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1957
  • Dr.Recep Doksat baba oldu Arkadaşımız Dr.Recep Doksat ile eşi Necla Doksat'ın bir erkek evlâtları dünyaya gelmiştir.Mehmet adı verilen yavrunun uzun ömürlü olmasını dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1957
  • m t sv 2 7 OJ 0 APARTMAN DA»Kt •2 X r.r.V.V mEKLtw«;«da YETİMLE 27.5 0VUKKAtVEK HUSUS *JJ» 5 00o m J»1*X.m$ iV»%VMv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1957
  • lı.111.ıllıll il llll4lllliillllllllHl.IOII.il.Bu delikanlı gibiler.DOLMUŞTA yanıma oturan bir gone bana bir ay evvel gönderdiği mektubu hatırlatmakta zorluk çekti.Nihayet anladım ki bu delikanlı,kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1957
  • Bir Kaatilin yaşını Adlî Tabib tesbit edecek Civciv yüzünden çıkan kavgada arkadaşını öldüren genç nüfus kaydından büyük görünüyormuş Bir civciv meselesinden iitürü aralarında çıkan münakaşa sonunda B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1957
  • Tatili İstanbul da geçiren talebeye kolaylık Yaz aylarında tatillerini geçirmek üzere şehrimize gelen İlk,orta ve lise talebelerine,İstanbul öğrencilerine mahsus kimlik kartı almak suretiyle ekim ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1957
  • İKİ PROFESÖR ORDİNARYÜS OLDU İstanbul Üniversitesinde yeniden İki profesör,ordinaryüslüğe terfi ettirilmişlerdir.Bunlar Edebiyat Fakültesinden Prof.Hilmi Ziya Ülken ile İktisat Fakültesinden Prof.Ömer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1957
  • f AMERİKA,İngiltere,İspanya,Arjantin ve Belçika Konsolosları,dün sabah Vilâyette Vali ve Belediye Reis Vekili Kemal Hadımh'yı ziyaret etmişlerdir.REİSİCUMHUR Celâl Bayar'ın himayelerinde 5 eylül çarşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.08.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Kaldırım Çiçeği Cüneyt Gökçer Heyecan Başaran Türk filmi.2 Kara Davut Altan Hanoğlu Muhterem Nur Türk filmi.A L K A Z A R(Tcl:44 25 62)1 Saatli Bomba Glenn Ford
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • Yirmi milyonluk ilâç getirtiliyor Penisilin ve Streptomisin gibi antibiyotiklerle ensülin ve kalb ilâçlarının ithali öne alınıyor ANKARA.HUSUSÎ 1 Ocak 1957 den 31 Aralık 1957 ye kadar,yâni bir sene za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • ELIZABETH TAYLOR hastahaneye kaldırıldı NEW-YORK,ANADOLU AJANSI Tanınmış sinema artisti Elizabeth Tayor,dün gece,acele olarak hastahâ-»ye kaldırılmıştır.Hastahâne hekimlerine göre,yedi ayk hâmile olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • Israil'li tedhişçiler harb için çalışıyor Tedhişçilerin harb çıkarmak için Rus Elçiliğini uçurmak istedikleri bildiriliyor NEW-YORK,ASSOCIATED PRESS verdiği bir raporda şu durumu anlatmaktadır.Musevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • MADAM KOHENKA MÜSLÜMAN OLDU İstanbul Sosyetesinin yakından tanıdığı,Antika eşyaları ve elmasları ile meşhur Madam Kohenka dün Teşvikiye Camiinde yapılan dinî bir merasimle müslüman olmuştur.Otuza yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • Sigarasını yakmak için elektrik direğine çıktı GREENVILLE.A.P.21 yaşında Winifred Boynes adında bir hava eı-i,sigarasını yakmak için 110.000 volt cereyan geçen bir elektrik direğine tırmanmış,fakat si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • ÖLıırrcsponûcıuc ^Institute SİZE.iuiKiye'ıiin her yerinde en ciddi ve eil şekilde İNGİLİZCE ve ALMANCA öğretir.«İLERİ İNGİLİZCE KURSU.ile İngilizcenizi mükemmelleştirir.Ayrıca AMERİKA FRANSA ve ALMANY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • DUŞUN YAYINEVİ MİZAH SERİSİ ONUNCU KİTABI:Mahallenin Kısmeti Yazan:AZtZ NESİN 195G ve 1957 yıllarında üstüs-te iki defa Dünya Mizah müsabakasında birincilik kazanan Aziz Nesin'in en güzel eseridir.Fiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • AĞUSTOS CUMA AKSAMINA KADAR Bankamızda Hesabınızı Açtırarak 300.000 Liralık Ağustos Keşidesine Katılabilirsiniz.SUADİYE ve KALAMIŞ'DA 2 APARTIMAN DAİRESİ 2 3 3 MÜŞTERİYE DOLGUN PARA İKRAMİYELERİ MESKE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • fof MUAMMER KARACA 4 Yaz Temsilleri Saat 21.30)jMl bu akşam Salacak Plaj Gazinosunda MİLLİ İHTİKAR A.Ş.YARIN AKŞAM BEYLERBEYİ TEK SİNEMA SUADİYE ÇINARDİBİ i 8 Ağustos Perşembe KADIKÖY SÜREYYA 9 Ağusto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • Türkiye Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası A.Ş.TÜMSUBANK FATİH AJANSI 8 Ağustos Perşembe günü hizmetinize girecektir Zengin ve çeşitli açılış hâtıraları Ayrıca 5000 TL'lık HUSUSÎ ÇEKİLİŞ TÜMSUBAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • ddetle AYU* mü 60.000 îAUSİ» nesKeM AO K« EOlSt OOO HER ^Bt V!M*Sl Q\H 000 iw* GEM**4 34 OOO pA«A IK» am**£2L ©4 a K* «K mt EN FAZLA KAZANMA ŞANSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • AKSARAY AJANSIMIZ istimlâk dolayısiyle önümüzdeki günlerde Aksaray Mustafa Kemal Paşa Caddesi 20/2 numaradaki yeni mahalline nakledilecektir Yeni iş yerimizin hizmetinize gireceği güne kadar,Aksaray A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • IT.H.A.HARRİ Man5 Denizi'ndeki ulak adalar,çiçekleriyle,bu adalardan Jersey de Çiçekler Harbi ile nam sal-DMWI mıştır.Her sene bu zamanlarda Jersey adasında bir Çiçekler Resmigeçidi tertip edilir.Adan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • IA.P.1 KRALİÇEYE ÇATAN LORD ALTRİNCHAM İNGİLİZ ASİLZADELERİ BİR LORDAATEŞ PÜSKÜRÜYOR Kraliçeyi ukalâ bir mektepli kıza benzeten Lord'un asılıp parçalanması istendi LONDRA,A.Pingiliz aristokratları dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • Sıcaktan Menderes Nehrinin Bir kısmı Kurudu Nehrin kuruması pamuk tarlalarında mahsul ü tehlikeye düşürdü İZMİR,HUSUSÎ Ege bölgesinde sıcaklar yüzünden Menderes nehrinin Sarıkemer'den denize kadar ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • MECLİSE İMÂR HAKKINDA BİR TAKRİR VERİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Hür.P.Trabzon Mebusu Emrullalı Nutku,büyük şehirlerdeki imar faaliyetleri hakkında Meclise dün bir sözlü soru vermiştir.Nutku,Başvekil tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • Seker istihsali 400 bin tonu bulacak ANKARA.HUSUSÎ Geçenlerde kampanyaya giren Adapazarı ve Alpııllu Şeker fabrikalarından sonra,önümüzdeki cumartesi günü de Susurluk şeker fabrikası kampanyaya başlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • Amerikan Ordusu lükse kaçıyor WASHINGTON,A.P.Bir Amerika Meb'usan Meclisi Tahkik Komisyonu,Amerikan silâhlı kuvvetlerinin an'anevi inşaat standartlarından ayrılarak hava ile soğutma ve ısıtma tertibat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • Üç Jet uçağı meydanda çarpıştı BANDIRMA,HUSUSİ Şehrimiz 6 ncı hava üssünde,dün üç uçağın çarpışmasiyle bir uçak kazası olmuştur.Diyarbakır 8 inci Hava Üs Tüm Kumandanı Albay Eıoğlu idaresinde uçuşa ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • BLUCİN HAKKINDA İKİ ZIT KANAAT LONDRA,AA.Son zamanlarda gençler arasında moda olnn «Blucin» pantolonlarına karşı Rus basını hücuma geçerek bunun Amerikan hayat tarzına karşı duyulan hayranlığı ifade e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • Bozcaada açıklarında bir Yunan motoru battı ÇANAKKALE,HUSUSÎ Bozcaada açıklarında evvelki gece bir Yunan motoru yanarak batmış ve mürettebattan üç kişi boğulmuştur.Hâdise şöyle olmuştur:Yunanistan'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • 29 r^Mîiîcinrfe OOOQ 212 kişiye zengin para ikramiyeleri 2 adet 5000 TL 10 500 TL 100 100 TL 100 50 TL DO&UBANK Mevduata kanunî faiz ve nisbetlerinin azamî haddi verilir.HER 100 LİRAYA BİR KUR'A NUMAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • Küçük Tasarrufla BÜyÜk GELİR.EMNİYET SANDIĞI' nda Küçük Tasarruf Hesabı açtırarak 1 Yıl ayda en az YiRMiBEŞ Lira yaimrsanız 120.000ta tutarında Yirmi yıl boyunca 500 Ira AYLIK GELİR İkramiyesini kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.08.1957
  • I X I I I M 11 1111 11111111 11 111111111 I 111111111111111 Canavarlar ve Avcıları AZILI kaatillere «canavar» diyorlar.Şu son zamanlarda bâzı yerler bu muhayyel,esatiri hayvana nisbetle anılıyor.Ben,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.08.1957
  • CİÇI CAN DOWtow POnmcmin c^'vcu-ar» V4K.*NE/WD6K'\YO 6EK V\AK/MLA«\EOÇNL-BÇ,DpNYADA iKEN İRTİKAP,SUİİSTİMAL VE Nİ,ri İLE KENDİLERİNE MÜSTESNA CıLER TEM'iN ETA\eKD'iR.Ç$ İSSE!J^Sf^U1* °"yeüYY^.OEA^K Öü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1957
  • KiiiiiillSiiili jYEFZ:ç/vAfZDA Afe re lM/ZL£y/Ct DÜKKÂNI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1957
  • İİI^Iİ1Iİ1:»İ1İİ^ OĞLUNUZ VÎC'I GÖR-MEDEN PARA AT|RA-MAM m.ONU.RiNCffli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1957
  • TEK KULAK k*C GURKUN KAMYON1U NASIU İNFlUAK r PARÇALARA TETKİK ETTİKTEN SONRA BU İŞİ SOUP »UN YAPTi&\N\ANLADIK.GALİBA MC «aUSjK» UZUN] VOLCULUGA ÇIKARKEN NIKIA KAHVE AURMIŞ.BU SEFER.TERMOSUN İÇİNS SAA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1957
  • BUHARLA İŞLEYEN GEMİLER TARİHE KARIŞIYOR Şimdi de atomik ticaret gemisi BUHARLA işliyen gemiler yakın bir istikbalde artık tarihe karışacaktır.Atom çağında,gemilerin atom enerjisi ile işlemesi kadar t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1957
  • LVARIRIM YETİSİN Yazan Birden irkildim.Canlıya benzeyen iki iri göz müthiş bir korkunun tesiri altında bana bakıyordu.Semra Tunç gözleri açık ölmüştü.Yüzündeki ifâde,ölümüne tekaddüm eden saniyeler za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1957
  • [Türkiye'de nesi MİLLİYET gazetesine aittir] YEŞİL SAADET Yazan:Türkçesi:DANİEL GRAY SELAMİ İZZET SEDES 15 Malezya'da da harb hali ilân edildi.Buna cemergency» derler.Karartmanın,adam öldürmenin,haydu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Kendini Unutan Kız[ TEFRİKA No:4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:j Ferit,sevgilisi Macide'nin elektriğini tamir etmek üzere ev sahibinin dairesine girer.Kadın,l korkudan başını çarpar,ölür.Ferit hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1957
  • İDAM MAHKÛMU GHESMAN YENİ BİR KİTAP YAZDI «2455 Numaralı İdam Hücresi» muhar riri,yeni romanını karbon kâğıtları üzerine yazarak hapishaneden çıkardı SAN QUENTIN,CALİFORNİA idam mahkûmu müellif Caryl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.08.1957
  • POLİSİN BİR YILDIR ARADIĞI kumarhaneyi haydutlar bastı 30 kumarbazın pantalonlarını çıkaran haydutlar 90 bin doları da aldılar FİLADELFİYA,A.A.Gizli bir kumarhaneyi basan silâhlı haydutlar otuz kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • Bu «tulu wye$indeJ^(^w 'Bu kırmızı kutunun içindeki FAY Temizleme Tozu kir ve yağdan eser bırakmıyor.FAY'ı mutlaka deneyiniz.temizlik işlerinize getireceği kolaylıktan istifade ediniz.[Bj bıçak,çatal,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları işletmesinden 31/8/957 Cumartesi gününden itibaren fuarın devamı müddetince iki haftada bir olmak üzere İSTANBUL)vapuru ile İzmir'e bir sür'at postası daha ihdas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • BANKA Şubesi Olmağa Elverişli Kiralık Bina Aranıyor Kadıköy,Beşiktaş,Beyoğlu ve Bahçekapı semtlerinde Banka Şubesi olmağa elverişli kiralık bina aranmaktadır.Şartların Galata 686 No.lu Posta Kutusuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İSTANBUL ŞUBESİNDEN:Istanbulda Haliçte Koç Depolarında mevcut 1955 mahsulü takriben 200 İki yüz)ton tombul sıra malı iç fındık 12.8557 pazartesi günü saat 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Umum Müdürlüğünden 1 BİRLİĞİMİZİN İTHALÂT VE İHRACAT işleriyle uğraşan İstanbul şubesi 15/8/1957 tarihinden itibaren Giresun mer-kezimize nakledilecek ve mezk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • ACELE ARANIYOR Nazillide Kemer Barajı şantiyesi için kalifiye betonarme desinatörlerine acele ihtiyaç vardır.Fransızca bilenler tercih edilir.Taliplerin hal tercümelerini ve bonservis suretlerini E.M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • SAÇ ARTIĞI SATIŞI Pazarlık suretiyle,İmalâtımızdan kalan saç artıkları satılacaktır.Mallar hergün görülebilir.Tekliflerin en geç 7 Ağustos Çarşambaya kadar verilmesi rica olunur.Şirketimiz satış yapıp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • TRİKO MISIRLI Konfeksiyon atölyelerinde çalışmak üzere dikiş bilen ve Türk işi bilen bayanlara ihtiyaç vardır.Müracaat:Galatasaray Triko Mısırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • İLÂN İstanbul İmâr Limited Ortaklığı istimlâk dolayısiyle 5.8.957 tarihinden itibaren Saraçhanebaşı Belediye Sarayı ınşaatındakl muvakkat bürosuna nakletmiştir.Tel:22 16 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • Ç i KOLİN MÜLEYYİN ÇİKLET Umumî Satış Yeri:ÖZİŞ ECZA DEPOSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • Ç i KOLİN MUt EY Yİ N ÇİKLET Umumî Satış Yeri:ÖZİŞ ECZA DEPOSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • KASIM GÜLEK'İN KÖMÜR MEVZUUNDA Baştarafı Birincide partisinin bir toplantısında kömür isühsali ve kömürle alâkalı bâzı meseleler hakkında söylediklerini okudum.Hemen açıklayayım ki,beyanatta ileri Btt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • FliP© En üttün Çocuk pudfasıdır,{VAVRUlAfttHİ2IN SIHHATİ İÇİN VAINIZ F R E DO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • Ç i KOLİN MÜLEYYİN ÇİKLET Umumî Satış Yeri:ÖZİŞ ECZA DEPOSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • GARANTİ BANKASI T.TCSVIK Pl APARTIMAN DAİRESİ Otuzu Kredili)¦sobei-îü ımımmu ARSA Garanti mahallesinde)l TURİSTİK GEZİLER ^Zengin Para ikramiyeleri 10.000 KİŞİYE KAZANMA ŞANSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • FİRARİ BİR İDAM mahkûmu yakalandı AFYON,HUSUSÎ İki sene evvel şehrimiz hapishanesinden kaçan bir idam mahkûmunun Erzıırumda yakalandığı ilgili makamlara bildirilmiştir.Dört kişiyi öldürmüş olan Himmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • ingiltere Kıbrıs işini askıda bırakmak istiyor Baştarajı Birincide yaparak,Kırbıs Türklerinin içinde bulunduğu iktisadi güçlükleri izah etmiştir.Genel Sekretere göre,Rumların da iştirakiyle 1942 senes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • Bir hoca 7 kilo Afyon satarken yakalandı Baştarajı Birincide yanlarında getirdikleri afyona müşteri bulamadıkları anlaşılmıştır.Sakal koyuvermiş olan ismail,göyle ifâde vermiştir:Beni Mehmet kandırdı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • Hür.P.den sonra C.N.P.de görüşünü açıkladı Baştarafı Birincide siyle yapılmasını ve bu maksadın tahakkuku için de muhalefet partileri arasında seçimlerde işbirliğine gidilmesi fikrini müdafaa ve ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • Hâkimden tazminat isteyen yankesici Baştarafı Birincide vermiştir.Dilekçeyi okuyan hakim şöyle demiştir:«Talebini kabul edersek,d işarda kimse kalmayacaktır.Zira,50 lira gündeliği duyan soluğu hapisha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • MICROS SEBZE ve MEYVE SABİT SERGİLERİ AÇMIŞTIR.AKSARAY BEYAZIT TALİMHANE TEŞVİKİYE BEŞİKTAŞ Saat 9 dan 20 ye kadar emrinizdedir.Fiatlan ve kaliteyi piyasadakilerle mukayese etmeniz menfaatiniz icabıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • SEYHAN NAKLİYAT LİMİTED ORTAKLIĞINDAN 1.Bütün şubelerimiz ambarlarında bulunan veya bulunabilecek olan müşteri mallarını yangına kargı otomatikman sigortalı bulundurmayı emniyet ve basiret unsuru sayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • OTOMATİK TELEFON Telefon tekniğinin yeni bir hârikası olan 8059 patent No.lu ALSA OTOMATİK TELEFON KUMBARALARIMIZ 5 SENE GARANTİLİDİR yalnız 25 kuruşla çalışır.Mütehassıs teknisyenlerimiz tarafından ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • Itfillifiiet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Ya?ı İşlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • HİCRÎ 1377 Muharrem 9 SALI 6 AĞUSTOS 19 5 7 RUMÎ 1373 Temınıtz 24 VAKİT VASATİ EZANİ Güne;Öfcle İkindi Akşam Yatsı İmsak 5.61 12.20 16.13 19.20 21.07 3.02 9.40 4.59 8.53 12.06 1.46 7.41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON.27 42 10 SATILIK EMLAK 20.000 liradan 500.000 liraya kadar satılık ev.apartman,arsa.arazi.Mür:Haber Emlâk 44 €5 97.B-688)ACELE satılık ev.Bostancıda asfalt üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.08.1957
  • 5 lira için arkadaşını sopa ile öldürdü İZMİR,HUSUSÎ Bir çoban 5 lira alacak yüzftnden arkadaşını öldürmüştür.Cuma ovasındaki cinayet,sopa ile işlenmiştir.Maktul Ahmet isminde bir gençtir.Kaatil İbrah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.08.1957
  • A.ZİYA KOZANOĞLU 'S-Si BEŞİKTAŞ İsveçten ne kazandı?YARIN BAŞLIYORUZ.TARİHİ ROMANLARIYLE NEŞİR HAYATIMIZDA ŞÖHRET YAPAN KOZANOĞLU,AKICI ÜSLUBU İLE BEŞİKTAŞ'IN İSVEÇ TURNESİNİ HİKÂYE EDECEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1957
  • [RUÇHAN UNVERİ DADAI ADIMI Al İlli AD F»rc'1" ve Sam,dun tski kulüplerine giderHnULHnirlI MI.UIL.Mn Pek satlş bedellerinden kendi hisselerine düşeni almışlardır.Her İki oyuncu da bilindiği veçhile Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1957
  • ADANALI HAKEMLER VİLÂYETE BAŞVURDU t Bölge Müdürü,şikâyet mevzuunu tetkik ederek durumu ilgililere bildirecek Adanalı hakemler şehrimizde yapılmış olan Milli Hakem imtihanında kendilerine haksızlık ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1957
  • Fenerbahçe futbol takımı.Ankaragücü tarafından ligler tehir edildiği takdirde 30 ağustosta,aksi halde eylül nihayetinde iki karşılaşma yapmak üzere Ankaraya davet edilmiştir.6 Kasımpaşa'nın lig maçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1957
  • Hasan Polat Avrupa'ya gönderilecek Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü,uzun zamandır rahatsız bulunan Futbol Federasyonu Reisi Hasan Polat'ı,tedavisi için Avrupa'ya gönderecektir.Umum Müdürlümün bu kararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1957
  • Bir Fransız boksörü Garbis'i defi etti Fransız yarı orta profesyonel bo!şampiyonlarından Michel Fransol,ay ni sikletteki şampiyonumuz Garbi Zakaryan'ı defi etmiştir.Fransı boksörü,geçen sene Paris'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1957
  • GÜREŞ ŞUBESİ TAKVİYE EDİLİYOR Güreşte de uzun bir maziye sahip bulunan Beşiktaş dUnkU toplantıda bu şubenin yeniden takviye edilmesini kararlaştırmıştır.Diğer taraftan eski güreş antrenörleri Hüseyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1957
  • BEŞİKTAŞ IRAK'A DAVET EDİLDİ Nişantaşı tarafından organize edilmekte olan Irak Kraliyet takımının maçlarının ilki 17 Ağustosta Beşik-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1957
  • Beşiktaş Recebi CEZALANDIRDI KULÜP İDARE HEY'ETİ DÜN TOPLANARAK BU KARARI ALDI İsveç seyahatinden dönen Beşiktaşlılar,dün İlk İdare heyeti toplantısını yapmıştır.Bu toplantıda kafile Reisi A.Ziya Koza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1957
  • IRUÇHAN UNVERI R A Çili TllDI ANTIQIİi fî A İstanbul Enternasyonal Tenis Turmıası DMOIH I UrfcMIl I IOIHUM Organizasyon Komitesi adına konuşan i4 Celâl Uluğ,turnuanın ana hatları hakkında izahat veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1957
  • Adaletin Yugoslavya maçları iptal edildi KIRMIZI BEYAZLILAR CUMARTESİ GÜNÜ ZÜRİCH'E HAREKET EDECEK Adalet'in seyahati yine geriye kaldı.Buna lebep,Yugoslav Futbol Federasyonunun,lig maçlarının başlaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1957
  • LEFTER KIRGIN DEĞİLMİŞ Lefterin antrenmanlara iştirak etmemesi spor çevrelerinde muhtelif şekillerde tefsir edilmektedir.Alâkalı şahıslar Lefterin rahatsız olduğunu söylerken diğerleri kulübe kırgınlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVEKJ 7 kulüp temsilcileri.Üç BUyUkler'i tröst yaratmakla itham eden deklârasyon İçin aralarında müzakere yaparlarken KULUPLERARASI İHTİLAFTA YENİ BİR SAFHA N.K I R Ş A N ARABULUCU II Prof.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1957
  • A.Atan Ceza Heyetinde Yağlı güreş yapan illi güreşçiye ceza m verilecek merakla bekleniyor Millî güreşçilerimizden Adil Atan Merkez Ceza Hey'etine verilmiştir.Buna sebep,adı geçen güreşçinin şehrimizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 06.08.1957
  • Karadeniz Kupası Yüzme Yarışları Karadeniz Kupası yüzme yarışları,dün Moda Yüzme Havuzunda yapılmış ve şu neticeler alınmıştır 400 Metre Serbest Erkek Büyükle:Engin Ünal G.S.5.26.5 400 Metre Serbest B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor