Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.08.1957
  • [A.P.1 GEZAIR'DE ARAMA TARAMA Cezayir'de her gün kanlı hûdiseler cereyan etmektedir.Son olarak milliyetlerin yaptığ!bir baskından sonra,Fransız paraşütçü birlikleri aeferber olmuş ve *enls blr arama t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1957
  • Tehditle para alan 3 kişi beşer yıla mahkûm oldu Hâdiseye adı karışan iki Emniyet memuru mahkeme sonunda beraat etti İki Belediye murakıbı ile bir ajans sahibi,dün Toplu Millî Korunma Mahkemesinde beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1957
  • 1.98 boyunda röntgenci İZMİR,HUSUSÎ Polis,1.98 metre boyunda bir röntgenciyi suçüstü yakalamıştır.Bahaettin ismindeki bu dev azmanı sorgusunu müteakip tevkif edilmiştir.Bahaettlnin Tepecikte bir eve g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1957
  • DİYARBAKIR'DA GÖRÜLMEMİŞ SICAKLAR DİYARBAKIR,HUSUSÎ Şehrimizde boğucu bir hal alan sıcaklar gölgede 47 dereceye kadar yükselmiştir.Bu,15 senedenberi kaydedilen en yüksek sühunet derecesidir.Sıcaklar s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1957
  • İLHAN DEMİREL] TALEBE DERDİ M.T.T.B.ne bağlı Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu Talebe Derneği Başkanı dün bir basın toplantısı yaparak,Ticaret Lisesi mezunlarının da diğer fakültelere kabul edilmelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1957
  • Yeni işyerleri ve pazarlarkuruluyor Dükkânları istimlâk edilen esnaf buralara yerleştirilecek.Mahrukat depoları naklediliyor.istimlâk sebebiyle iş yerlerini kaybeden esnafa yer temini hususundaki çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1957
  • BOY BOY [A.P.1 İngiltere'de hazır elbisecilere kolaylık olsun diye,muhtelif kadın tipleri üzerinde bir rapor yayınlanmıştır.Buna göre dört tip kadın vardır:Uzun boylu,İngiltere için normal boylu,orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1957
  • KRUSCEV TITO İLE GİZLİCE BULUŞTU o_Romanya'da yapılan müzakerelere Bulganin iştirak etmedi LONDRA,A.P.Yugoslav Devlet Reisi Mareşal Tito ile Rus Komünist Partisi Şefi Kruşçev*in Romanya'da iki gün müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1957
  • i İLHAN DEMİRKLI Bil İlli tfM7l A OİİDATTCU F«Eİa sür'at ve tedbirsizlik yüzünden DU UA I" A ALA OUtlAl İtil dull sirkeci'de vııkııhıılan bir trafik kazası gayet ucuz atlatılmıştır.Vak'a saat t0.30 sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1957
  • C.H.P.işbirliği yapmağa hazır inönü,iktidarın değiştirilmesinin zarurî olduğunu bildirdi.Gülek muhalefeti müzakereye davet etti.KAYSERİ,Hususî Surette« Giden Nedret SELÇUKER'den j İnönü.Kayseri C.H.P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1957
  • Zt?v,m£-I İLHAN DEMIRELl GENİŞLEYEN MEYDAN Ht'-Vil/t meydanının genişleülmesi ile ilgili çalışmalara «eceli gündüzlü devanı edilmektedir.Askeri Tıbbiye Okulu panm «fa a-ı m».tmn siyomınun karşısındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1957
  • EÇIM KANUNUNA YENİ HÜKÜMLER KONACAK D.P.Genel İdare Kurulu ve teşkilâtın ileri gelenleri Ankara'da istişarîmahiyette bir toplantı yapacak.Meclis zamanında açılıyor ANKARA,HUSUSİ D.P.Genel İdare Kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1957
  • ALLAH ŞAŞIRTMASIN İzmir'de,başında nazar boncuğu,kırmızı bir fes ve elinde âsâ bulunan acaip kılıklı bir adam,polis tarafında Kemeraltı'nda dolaşırken yakalanmıştır.Mesih olduğunu söyleyen Hasan Ocak,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1957
  • Orta-Doğuda durum karıştı Ürdün'ün ültimatomu üzerine,Suriye Ordularına "Hazır ol„ emrini verdi BEYRUT,TÜRK HABERLER AJANSI,A.P.Ürdün'ün dün,Suriye basınında kendisine karşı girişilen kampanyaya son v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1957
  • YUMN ELÇİSİ Atina'ya gidiyor Yunan Büyükelçisi Pesmasoğlu bu sabah Atina'ya gidecektir.Büyükelçi Kıbrıs hakkındaki kat'î Türk görüşü ve iki memleket arasındaki münasebetler hakkında,Yunan Başvekil ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.08.1957
  • İTHALÂTTA TAKASA Gidilmeyecek Izmirde bulunan Ticaret Vekili izahatta bulundu İZMİR,HUSUSİ Şehrimize gelen Ticaret Vekili Abdullah Aker.dün şu hususları açıklamıştır:n Ticaret Rejiminin erken ilân edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • I Eski ve yeni selâmlar E 7" ARIM asırdanberi Türk dili bir selâm sıkıntısı y geçiriyor.Yabancı dillerin:«Allaha»,«tyl gün»,JL «İyi gece»,«İyi iştah»,«İyi şans» gibi veciz dilek vb selâmları yerine Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • KIBRIS Türk Kadınlar Birliğin* mensup 28 kişilik bir heyet,9 tylülde memleketimize gelecektir.SİLİVRİ ve Çatalca köylerinin vâki talebinin karşılanması için 30 ton tel Silivri'ye,26 ton da Çatalca'ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • İtalya'dan 10 milyon dolarlık makina alınacak Memleketimiz ile İtalya arasındaki mal mübadelesi anlaşması yürürlüğe girmiştir.28 milyon dolar tutarındaki anlaşma gereğince İtalya'dan 10 milyon dolar l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • Son günlerde ekmekler bozuk çıkmaya başladı DÜN YAPILAN KONTROLLAR SONUNDA 500 EKMEK SATIŞTAN MENEDİLD!Son günlerde ekmeklerin bâzı semtlerde yenilmiyecek derecede kumlu ve esmer çıkması üzerine,ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 «5 02)1 Kaldırım Çiçeği Cüneyt Gökçer Heyecan Başaran Türk filmi.2 Kara Davut Altan Hanoğlu Muhterem Nur Türk filmi.A L K A Z A R(Tel:44 25 62)1 Saatli Bomba Glenn Ford
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • lira tutarında rC* APARTMAN DAİRESİ ve if i Y 1 l *YETIMLER 2ENGÎN Son XX* il na**&ZıV s HUSUSÎ lir nnnn vine ı kl«ıy" «^yeleri ÇEKîUŞ »damn çeW»9» yapıl*1 •••rO" i w av çe*1"1'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • ll.II ISTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 9 15 Türküler 9.30 Dinleyici İstekleri 10.00 Sevilmiş sesler Şevlimi?şarkılar 10.30 Şehirde bu hafta 10.45 Havay melod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • ^Qyoq,iinâü pc(£wu% fa* i OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Neş'eli bir muhit İçinde tatlı bir gün geçireceksiniz.Siz de etrafınızdakilere uyunuz.OVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Dostlarınıza iâdık kalınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • enfeiliki*ı İZMİR)HİZMETİNİZDEDİR Hususi keşide Ztngin açılı)hâtıraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • HANIMLAR KEŞİDESİ r Hanımlar.hayallerinizi hakikat yapmanın şimdi tam zamanıdır.Türk Ekspres Bank'ın en yakın şubesine müracaat ederek kendi adınıza bir hesap açtırınız.Yalnız Hanımlara mahsus çekiliş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • İtinalı yemek servisi Teddy Seidler ve Darvaş Orkestraları Elvira Lukaçeviç Clemy Benjamin Cumartesi ve Pııır ATRAKSİYON PROGRAMI T*l 738867 TÜRKİYE TURİZM BANKASI A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • Dün bulun coup MİZAH MECMUASI'm aldıysanız:İnşaallah sevdiklerinizsize 2S0 Gr.kahve hediye ederler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • AYDIN OKUL Yuva tik Gündüzlü Yatılı Ye.i öğrenci kaydına başlanmıştır.5 Ağustos 1957 talihinden itibaren her gün saat 9-17 arasında Taksim,Siraselviler No.63 e müracaat edilebilir.Telefon:44 95 58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • Mis kokulu çamları,mehtabın en iyi seyredildiği Aya Yorgisi,sabah-T\lara kadar duyulan akordeon sesleri ve İstanbul'un en 51k kıyafet-I lerinin toplandığı Yat Kulübüyle romantik bir manzara arzeden E'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • Hadımlı,Belediye Müdürleriyle bir toplantı yaptı Vali ve Belediye Reis Vekili Kemal Hadımlı,dün tabah Belediyeye gelerek Şube Müdürleriyle uzun bir toplantı yapmıştır.Hadımlı,bu toplantıda Belediye şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • Okullarda imtihan ve kayıt hazırlığı başladı Ortaokul ve Liselerde kayıtlara 26 Ağustos'ta ilkokullarda ise 15 EylüPde başlanacak Yeni ders yılının yaklaşması dolayısıyle okullardaki kontenjan durumla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • Toprak altında kalan bir] amele hastahânede öldü Ayazağa'da ölümle neticelenen bir kaza olmuştur.Bu semtte Kıskavak deresi mevkiinde Mustafa GUler'a alt tuğla harmanında çalışan Mehmet Ali adında 26 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.08.1957
  • Perakendeci esnaf dün umumî bîr konfroldan geçirildi Meyva ve sebze fiallarmın murakabe şekli de değişti.Fazla fialla mal salan 9 manav mahkemeye verildi Belediye zabıta teşkilatı,meyve ve sebze fıatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • Amerika'da suç işliyen gençlerin sayısı arttı New York'ta bir genç tabanca tehdidi ile 52 yaşında bir kadınla kızına tecavüz etti NEW-YORK,A.P Son haftalar zarfında,20 yaşından küçük gençler arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • Gecekonduların tapuları sahiplerine verildi Zeytinburnunda bulunan 2000 gecekondunun tapularının sahiplerine verilmesine dün başlanmıştır.Saat 14.14 de yapılan merasimle 70 vatandaşa' evlerinin tapula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • Belediye zabıta memurlarına yazlık elbise verildi Belediye Zabıta memurlarının yazlık elbiseleri dünden itibaren tevzi edilmeğe başlanmıştır.Zabıta memurlarının yeni yazlık kıyafetleri,ince gabardin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • GÜMRÜKLERDEN DÜN ÇEKİLEN MALLAR Gürm'üklerden devamlı olarak mal çekilmektedir.Dün çekilen mallar şunlardır 25 ton makine.9 ton fayans 1.5 ton kilit,16.5 ton ipek ipliği 16 ton porselen,1.5 ton oto ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • «RP?IKEYSTONEI HAŞARATA KARŞI Evi haşarattan muhafaza etmek,yaz mevsiminin en büyük derdidir.Danimarka'da bunun için yeni ı iı-tedbir düşünülmüştür.Buna göre ev,baştan aşağı plâstik bir «çadır» la ört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • EKİM Keşidesinde İ.OOO tirahk İKRAMİYELER:2 kişiye BAHÇELiEVLER'de 27.500 Liralık im AK U A 20 000'er liraya Kadar J-fOtecUM ile birlikte)1 kişiye «rffi-fLJr m%u$^+Lira ve ış ü V# W? a/Jt PARA İlcram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • ŞANINIZ MEVDUATINIZLA BİRLİKTE "ARTAR HER 100 LİRAYA AYRJ.BİR İŞTİRAK HAKKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • AMERİKAN HAVA Kuvvetleri azalıyor WASHINGTON,A.P.Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Thomas White,B.Amerika Hava kuvvetleri tarafından hazırlanan bir plâna göre deniz aşırı hava taktik kuvvetlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • Istanbulun en büyük ve en rahat plajı mevsim boyunca hizmetinizdedir TÜRKİYE TURİZM BANKASI A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • 9 AĞUSTOS CUMA AKŞAMINA KADAR Bankamızda Hesabınızı Açtırarak 300.000 Liralık Ağustos Keşidesine Katılabilirsiniz.SUADİYE ve KALANIŞ'DA 2 APARTIMAN DAİRESİ 2 3 3 MÜŞTERİYE DOLGUN PARA İKRAMİYELERİ MES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • m W" ı fi:fi »v.0* MOSKOVA FESTİVALİNDE |KEYSTONE| Moskova'da geçen hafta açılan «Dünya Gençlik Festivali» devam etmektedir.Açılış merasiminde,çoğu komünist olan muhtelif milletlere mensup gençlik gru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • İngiltere Umman'a kara kuvvetleri sevkediyor Gönderilen zırhlı birlikler âsilere karşı yapılan savaşta Umman ve Maskat Sultanına yardım edecek BAHREYN,A.P.İngiltere,Umman isyanında kara kuvvetlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • Bergama'da D.P.5 muhtar seçimi kazandı İZMİK.HUSUSÎ Bergama'nın Kozak,Okçular,Zeytindağ ve Koyuneli nahiyeleri ile Kaçıkçı köyünde yapılan muhtar seçimini D.P.kazanmıştır.Seçime bütün partililer girmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • DÜNYANIN TÂ UCUNDA IA.P.Kanada'nın en kuzey bölgesinde,karların hiç erimediği ve insanların yaşamadığı engin kutuplarda,yeni bir radar İstasyonu kurulmuştur.Bu istasyon,Amerika kıt'asına karşı düşmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • limitlimin Şaşa Gitri ve Garb mizahi)GEÇEN hafta Fransa'nm büyük aktörlerinden ve tiyatro mü-elliflerinden Şaşa Gitri Vefat etti.Fransız sahnesinin en i namlı sanatkârlarından Lüsiyen Gitri'nin oğlu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • ZEYTİNBURNU' NDA ARTEZİYEN SONDAJI Şehrin ınuhlelii senitlerinde açıl'nüsı mukarrer olan artezyen kuyularının ilki dün saat 11."0 da Zeytinburnu Telsiz mahallesinde yapılan sondajı müteakip halkın hiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.08.1957
  • İDİL DİRET,PARİS'TE İLK PİYANO RESİTALİNİ YERDİ Harika kızımızın başarılı konserinden sonra hocası onun şerefine bir kokteyl parti tertip etti İDİL,PARİS teki EVLERİNDE MİLLİYET'!OKUYOR PARİS HUSUSİ M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.08.1957
  • mm î HALİT KIVANÇ KARAMI,SİVRİMİ?Erkek mi,dişi mi?I BU BOLLUKTA.j İstanbul'da bir lokantada evvelki gün cereyan eden sahne:i Garaon,bir dakika!I Buyurun efendim.Salatayı iki porsiyon i istemiştim.Evet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1957
  • 1957 Kış modasında ihtilâl Kadının silueti bir dikdörtgenin içine sığdırılacak,makyaja veda edilecek,Bel,göğüs,bacak sun'îlikten kurtarılacak!Gelecek kış hanımlar nasıl bir görünüşe sahip olacaklar?Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1957
  • LU h.[Türkiye'de neşir hakkı MİLLİYET gazetesine aittir] EŞİL SAADET Yazan:DANIEL GRAY Türkçesi:SELAMİ İZZET SEDES ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ Saygon'a gitmekte olan bir uçağın yolcuları arasında bulunan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1957
  • r»w+Napoli bana nasıl göründü\NAPOLİ bir büyük şehir vaadi İle uzanıp gidi-yor.Pembemsi beton yığınının arasında bir yeşil tepenin iri beneği.Dalgakırandan giriyoruz,sular bulaıuyor.İçimin Akdeniz ren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1957
  • YALVARIRIM YETİŞİN Yazan:ÜMİT DENİZ 3 ÇIKAN KISIMLARIN ÖZETİ Murat Davman odasına yeni girmişti ki telefon çaldt.Ahizede yalvaran,yardım istiyen heyecanlı bir kadın sesi.Öldürüleceğini söyliyen Selma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.08.1957
  • llll!llllllllimillllllllimınımıımi!iımııııni AŞK HİKÂYESİ Kendini Unutan M l TEFRİKA No:2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Ferit,sevgilisi Macide'yi ev sahibinden gizli ziyaret eder.Ve kızın,bozulan elektriğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • 1 Yeni tankçı I I Subaylarımızı I Orduya katıldı ANKARA,HUSUSÎ S Tank Okulunu bitiren subay ve 1 2 cssubaylara dün diplomaları da-5 ğıtılmıştır.Bu münasebetle ya-I Ü pılan merasim,Okul Kumandanı I Alb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • Yeni iş yerleri ve pazarlar kuruluyor Bağtarajt Birincide Saraçhanebaşmdaki Hıfzıssıhha Enstitüsünün yanındaki sahanın da esnafa tahsisi düşünülmektedir.YENİ BELEDİYE REİS MUAVİNİ Bir tahkikat dolayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • SPOR HABERLERİ Demiryollar Güreş Şampiyonası SİVAS,HUSUSÎ Demiryollar güreş şampiyonası bugün başlamıştır.Kalabalık bir seyircinin takip ettiği müsabakalar heyecanlı olmuştur.Müsabakalarda aşağıdaki n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • Bugünkü Yelken Yarışları «Ahmet Reis Kupası» nın besinci senesi münasebetiyle dün yapılan yelken yarışları heyecanla takip edilmiştir.Bu müsabakaların Dragon sınıfı yarışları Fenerbahçe,Kaşıkadası,Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • DİYARBAKIR'DA görülmemiş sıcaklar Baştaraft Birincide Trakya ve Marmara bölgesi sert poyraz rüzgârlarının tesiri altındadır.Bundan mütevellit yağış beklenmektedir.Bu durumun devamlı olmayıp,geçici ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • Kruşçev Tito ile gizlice buluştu Baştarafı Birincide Buradaki siyasî uzmanlar Tito-Kruşçev mülakatının 1948 veya Tito'nun Stalin'le bozuşmasındanberi Sovyet Yugoslav münasebetlerinde en önemli hâdisel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • Millâiiet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İdlerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • HİCRİ 1377 Muharrem 7 PAZAR 4 AĞUSTOS 1957 RUMİ 1373 Temenni 22 VAKİT VASATÎ EZANI CUneg Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.59 12.20 16.14 19.22 21.11 2.59 9.36 4.57 8.51 12.00 1.47 7.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • KUM ALINACAKTIR Ada sahillerinde çıkarılmak şartiyle 10.000 metre beton ve sıva kumu alınacaktır.Fiyatlarının Kum)rumuziyle İstanbul P.K.176 ya acele gönderilmesi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • SİZİNDİR!Tapunuzda^çopmızda/j j belirtilecektir^ I Açık ""JenizlerMkorkunç^dalgala^ rından,strf^rüzglrlarındart masun,v* fakal bağltfolduğiT Florya koyu vasılasile^aynıYzamanda "muhalazalı bir deniz o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • VEFAT Kâğıt ve Basım İsleri A.Ş.eski İşletme Şefi Basım-Ar matbaası sahiplerinden Naci Golar ve Astel Şirketi Ankara Mümessili Mühendis Adnan Golar'ın sevgili anneleri HURİYE GOLAR 3/8/957 günü Hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • C.H.P.İŞBİRLİĞİ YAPMAĞA HAZIR Başiarajı Birincide ra'dan Kayseri'ye öğleden sonra motorlu trenle gelen Gülek,konuşmasında şunları söylemiştir:"D.P.Başkanı Çanakkale'deki nutkunda 1958 senesinin 1957 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • AMERİKAN TİCARET HEYETİ BU HAFTA ŞEHRİMİZE GELİYOR Hey'et hususî sektöre mensup firma ve iş adamlariyle doğrudan doğruya iemas yapacak [FAHİR ERSİN] Birleşik Amerika Ticaret Vekâleti Müsteşarlarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • HER AKŞAM KÜÇÜK ÇİFTLİK Parkı Gazinosunda Muazzam programa ilâveten beynelmilel şöhrete sahip yegâne Türk dansözü AYŞE NANA i Her gece en meşhur dansı olan ateş dansında I Ahmet Yatman ve Mehmet Ağyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • KIZ KULESİ SALACAK PLAJI GAZİNOSUNDA Her hafta saat 15 den 21 e kadar olan Pazar matinelerine muazzam sürprizlerle sizleri bekler.Ucuz servis,temiz deniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR Ortaklığımız Ampul Fabrikasının Ticaret Servisinde istihdam edilmek üzere iyi ingilizce bilen ve süratli daktilo yazabilen bir bayan sekreter aranmaktadır.Ücret tatminkârdır.İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • GÜNDÜZLÜ-ÖZEL-YATILI ANADOLU LİSESİ Orta kısma ilk okulu iyi derece ile bitirenler,lise kısmma orta okul mezunları alınır.Namzet kaydına başlanmıştır.Sınıf mevcutları azamî 30 dur.Kadıköy İbrahim ağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • USTA ARANIYOR Bir makine montörü,bir borucu elektrik ve oksijen kaynağını iyi bilen ustalar alınacakta')Müracaat:DF.RBEY Plâstik Fabrikası Bakırköy.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • TRİKO MISIRLI Konfeksiyon atelyelerinde çalışmak üzere dikij bilen ve Türk işi bilen bayanlara ihtiyaç vardır.Müracaat:Galatasaray Triko Mısırlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • ARTEZİYEN KUYUSU AÇTIRILACAKTIR Müessesemiz arazisi dahilinde 150 metre derinlikte takriben 60 ton saatte su veren kapasitede 10 ilâ 12 parmak kutrunda bir arteziyen kuyusu açtınlacaktır.Taliplerin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Umum Müdürlüğünden 1 BİRLİĞİMİZİN İTHALÂT VE İHRACAT işleriyle uğraşan İstanbul şubesi 15/8/1957 tarihinden itibaren Giresun merkezimize nakledilecek ve mezkû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • SATILIK KÖŞK Şaşkın Bakkal Otobüs ve Tramvay durağına 5 dakika mesafede 7 odalı 2 müstakil katlı,çamlık bir dönüm bahçe içerisinde,kuyusu mevcut,deniz görür.Görmek ve görüşmek için Telefon:55 25 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • İstimlâk dolayısiyle acele satış Kereste ihtiyacınız için Finlandiya malı çıralı keresteleri bir defa görünüz.Alanlar temizliğine hayrandır.Satış fiyatı perakende 464.70,Galata Kalafat yeri Doğan depo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • MÜHENDİS ARANIYOR General Elektrik Türk Anonim Ortaklığı Ampul Fabrikasında mes'ul bir mevki işgal edecek bir mühendis aranmaktadır.Askerlik hizmetini bilfiil ikmal etmiş olması şarttır.İngilizce bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • ACELE ARANIYOR Nazillide Kemer Barajı şantiyesi için kalifiye betonarme desinatörlerine acele ihtiyaç vardır.Fransızca bilenler tercih edilir.Taliplerin hal tercümelerini ve bonservis suretlerini E.M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • 191 KİŞİYE 28 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ TUTARI TÜRKİYE I Her 100 Liraya Bir Kura Numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • Denizcilik Bankası T.A.0.Denizyolları İşletmesinden 31/8/957 Cumartesi gününden itibaren fuarın devamı müddetince iki haftada bir olmak üzere İSTANBUL)vapuru ile İzmir'e bir sür'at postası daha ihdas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ lw^ m±w* TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • İthalâtta takasa gidilmeyecek Baçtarafı Birincide in İthal lisanslarının muayyen biı zümreye tahsisinden kaçınılmaktadırfZM Yeni ithalâtta takas olmayacak ve tüccar,ancak komisyoncu durumunda kalacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • Orta Doğu'da durum karıştı Baştarafı Birincide Suriye Hükümetine mensup bir sözcünün bildirdiğine nazaran,bu ültimatom 3 gün önce Ürdün Hariciye Vekili Semlr El Rlfal tarafından Amman'daki Suriye Masl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.08.1957
  • spQRrtSERGismmoA SON 5 GÜN HERGUN:BİLETLER:HAWf:Z0Q l*\ATiAS.AU(AlARS/*£MlA*iL£ SUARE 12LIS tt SEMI SARAYI GIfEUKINOE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.08.1957
  • HİDİUPİ If İli 9 1J"" eençlerarası 100 metre yarısı enteresan olmuş-Kim tur:Resimde,objektife en yakın atlet yarışın birincisi gibi görülmesine rağmen ortadaki Güngör—son metrede yaptığı atakla yarışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.08.1957
  • İSMET ULUĞ Bütün İş onda F.BAHÇELİLER Cemiyetinin Kongresi yarın Fenerbahçeliler Cemiyeti yarın fevkalâde kongresini Sıraselvilerdekl lokalinde yapacaktır.Azalar kongre faaliyetine bir haftadan beti g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.08.1957
  • I Diğer haberlerimiz I 5 inci sayfamizdadir İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.08.1957
  • Dick 13 Ağustos'ta g e I i y o.r Bu müddet içersinde G.Sarayı Ruhi Sanalp çalıştıracak Galatasarayın İngiliz antrenörü «Dick» 13 ağustos salı günü şehrimize gelecektir.İngiliz antrener kulübe son defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.08.1957
  • B.Spor İmroz'da çalışmaya başladı ÇANAKKALE,HUSUSÎ Profesyonel birinci kümeden olup yeni sezon için vilâyetimize gelip İmroz kazasında 15 günlük kampa giren Beyoğluspor takımı,antrenörleri Bülent Eken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.08.1957
  • iki Türkiye Rekoru kırıldı ANKARA,HUSUSİ Atletizm Ajanlığı tarafından tertip edilen rekor denemelerinde iki Türkiye rekoru,yenilenmiştir.İki elle gülle atmada Necdet Akın 25.43 metre,600 metrede Fahir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.08.1957
  • Transferden kârlı ve zararlı çıkanlar NECMİ TANYOLAÇ ılımımın m 1957 yaz transferine iddiaları bir tarafa hayli ağır mes'uliyetlerle giren kulüpler,yeni elemanların yer aldığı kadrolarla lig kampanyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.08.1957
  • Bu sene Kırmızı Beyaz forma ile seyredeceğimiz Macar asıllı solaçık Tıırbekl'ye ait İsviçre matbuatında çıkan yanlar.Ortada ise Turbeki sağda)Kubala ile ortada)Turbeki Adalet'de bu yıl oynayacak Adale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.08.1957
  • Boğaziçi Kupası yelken yarışları yapılamıyor Her sene yapılmakta olan «Boğaziçi Kupası» yelken yarışları,ajanlığın aldığı yeni bir kararla bu yıl yapılmıyacaktır.Bu haber yelkenciler ve yelken yarışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.08.1957
  • Futbol Federasyonu yarın mühim kararlar alacak Futbol Federasyonu azaları dün öğleden sonra Park Otelde bir toplantı yapmışlardır.Üç Büyüklerin aldığı yeni kararlar ve Yedilerle olan ihtilâfları yüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.08.1957
  • Kürek birincilikleri bugün yapılıyor.Müsabakalarda G.Saray ve Beykoz'lular çekişecek İstanbul kürek birincilikleri bugün saat 13.00 te Samatya'da yapılacaktır.Müsabakalar 2000 metrelik bir saha üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.08.1957
  • RİNGTEN TEKERLEKLİ SANDALYEYE S^S olduktan bir gün sonra hastahâneye yatan Hurricane Kasırga)Jackson,dün hastahnncden tekerlekli sandalye ile çıkmıştır.Jackson'ıın sıhhi durumu ve yeniden boks yapıp y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.08.1957
  • l j ^MÜS mi atar ft.İİwW IO.F.M.^11 ÂHI I KUVVETLERSu Sporlan Şampiyonası dün Heybeliada Deniz Harb Okulunda yapılan bir mera-OIIbHIIIbI RU I 111 btn t|mıe başlamış ve yapılan müsabakalar neticesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.08.1957
  • Hasılal taksiminden 7 kulüp vazgeçmediği için Federasyon "31er„ in teklifini reddettiği takdirde liglerden çekilme karan da verilecek büyük kulüp idarecileri dün sabah Moda Deniz Kulübünde yaptığı top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor