Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.08.1957
  • lusısı GORDİUM'UH MEZAR!Polatlı civarındaki Yassıhöyük'te,Pennsylvania Üniversitesi ile Türk Maarif Vekâletinin işbirliği neticesinde yapılan kazılarda,milâttan önce birinci yüz yıldan kalma bir mezar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1957
  • SİLÂHSIZLANMA MEVZUUNDA Batılıların plânı LONDRA,A.P.Birleşik Amerika Hariciye Vekili J.Foster Dulles dün Silâhsızlanma Tali Komitesine.Batılılar tarafından hazırlanmış olan yeni bir plân sunmuştur.Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1957
  • 1.[İLHAN DEMİRELJ A t{If IIFRÇİ Vlld,7'daki Po,is Okulunu bitirenlerden 100 kişi,Trafik Müdürlüğü kadrosuna alınmıştır.Bun-I nMrlIV UCnOl ıar itlsa süren bir staj devresini müteakip trafik polisi ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1957
  • ¦H 11 s 9 UjjM i J i i A u ^Al JjF* d RUSYA'DA AĞACA ÇIKMAK YASAK GAZETELERDEN)v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1957
  • Şehiı'de yeni İSTİMLÂKLER Beyazıt ve Aksaray meydanlarının açılması için yeniden bir kısım binalar daha yıkılacak.1" MÂR Komisyonunun dün sabah yaptığı toplantıda,evleri istimlâk edilenlere tahsis edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1957
  • Skandal çıkaran resim Prenses Margaret'in geçenlerde «Daily Express» gazetesinde çıkan resmi,muhafazakâr Londra'yı yerinden oynatmıştır.Fotoğrafı neşreden gazete,altına şu satırları koymuştur:«Prenses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1957
  • [FİKRET MINISKER] İİİI Haydarpaşa limanı inşaatı Yeni mendirek 140 metre uzatılacak.Kömür depoları da Haydarpaşa'ya nakledilecek [İLHAN DEMİREL] H [OĞUZ ONGEN] HAYDARPAŞA liman ve rıhtım inşaatına dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1957
  • Birgi,Dulles'la Londra'da mm I Kıbrıs meselesini goruştu Amerika Hariciye Vekilinin Türkiye'yi,taksinf Dİâmndan vazgeçirmek ve adayı NATO' ya sağlamak için gayret sarfettiği bildiriliyor LONDRA,TÜRK H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1957
  • [İLHAN DEMİREL] 10 KURUŞLUK YEM İÇİN g~ S£ de,gelen geçen yolcuları çeviren ve bunlardan,güvercinlere yem atmalarını isteyen sahipsiz satıcı çocukların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.Bazen bunlar bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1957
  • UZAKDOĞUn HİNDİSTAN,PAKİSTAN,ENDONEZYA,JAPONYA,AVUSTRALYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1957
  • SEÇİMLERE girmeme Parti Genel İdare Kurulunun bugün Ankara'da yapacağı fevkalâde toplantıdan sonra resmî kararın bir tebliğle umumî efkâra açıklanması bekleniyor Hür.P.Genel İdare Kurulunun şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1957
  • SİLİNDİRE ÇARPAN otomobilde bir kişi öldü M Küçükçeknıecede dün aksam ölümle neticelenen bir kaza olmuştur.31348 plâkalı hususi otomobili ile Küçükçekmece köprüsünden gecen M.İhsan Düzyol,Karayolların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1957
  • Kangal ormanları iki gündür yanıyor KASTAMONU,HUSUSÎ Taşköprüdeki Kangal ormanlarında iki gün evvel başlayan yangın dün akşam üzeri kontrol altına alınmıştır.İki yerde çıkan yangın büyük zarara sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1957
  • KARADENİZ'DE BİR MAYİN GÖRÜLDÜ Karadenizde dün serseri bir mayın görülmüştür.Seyir ve İdrografi Dairesi Karadenizde seyreden vasıtalara mayinin görüldüğü mıntakayı bildirerek dikkatli olmalarını ihtar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1957
  • İKİ İŞÇİ 5 SAAT GÖMÜLÜ KALDI S Ki işçi,beş saat toprak al-I tında kaldıktan sonra mucize kabilinden kurtarılmıştır.Küçükmustafapaşada Haliç caddesinde Mustafa Erbaş adında bir müteahhide ait umumî kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1957
  • Halil Sezai Erkut dün tahliye edildi Tahliye kararını,avukatlarının itirazı üzerine Ereğli Asliye Ceza Hâkimi verdi ÇAYCUMA,Hususî Surette Giden Nedret SELÇUKER'den Evvelki gece tevkif edilen C.H.P.Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • Belediyede açılan tahkikat gelişiyor ŞEHRİMİZE GELEN DAHİLİYE VEKÂLETİ TEFTİŞ HEYETİ REİSİ TAHKİKATI BİZZAT İDARE EDECEK Dahiliye Vekâleti Teftiş Heyeti Reisi şehrimize gelmiştir.Dün sabah şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • Yüksek Denizcilik Okulu bir gemi istiyor Yüksek Denizcilik Okulu,Münakalât Vekâletine ve Denizcilik Bankasına müracaatla,bir «Okul gemisi» istemiştir.Talebenin yetişmesi İçin okul gemisini şart sayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • Balcıoğlu'nun bir oğlu oldu Gazeteci arkadaşlarımızdan Şahap Balcıoğlu ile Necla Balcıoğlu'nun dün bir erkek çocukları dünyaya gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • îtanbulun en büyük ve en rahat plajı mevsim boyunca hizmetinizdedir TÜRKİYE TURİZM BANKASI A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • Ayda 25 liralık bir tasarruf buyuk imkânlara yol açar Meselâ size hayatınızın sonuna kadar 150 lira aylık irat veya 15.000 lira peşin sermaye kazandırabilir.ve kazanma ihtimali çok fazladır.Türkiye İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • II 111 III I 111 I milli.I I İlli I l IIMUM I III IMIIIK1II İMİ.11111111111 r 11 i 111 i i 1111111111111111111111111111111111 ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Radyo salon orkestrası 13.00 Şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48G5 02)1 Kaldırım Çiçeği Cüneyt Gökçer Heyecan Başaran Türk filmi.2 Kara Davut Altan Hanoğlu Muhterem Nur Türk filmi.A L K A Z A R(Tel:44 25 62)1 Saatli Bomba Glenn For
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • Duyulmamış Derecede Ucuz Fiyatlarla Arsaların tevzii ve üçte bir bedelle satışı hakkında:BİR EVLİK ARSA 630 756 882 900 1050 1512 LİRADIR.Denizcilik Bankası Memurları Yapı Kooperatifi sahası yanında,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • MERKEZ Bankası tarafından dün yayınlanan bültene göre tedavüldeki paramızın miktarı 2.801.138.359 liradır.9 ELLERİNDE karpit ve nışadır bulunanların beyanname verme müddeti dün akşam sona ermiştir.DEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • "MMUnmwmiiMil illlliu.ıı.ıııı 1 Emekli Sandığı münakaşası E O EMEKLİ Sandığı Umum Müdürü Nuri Kınık ile Urfa mebusu Feridun Ergin arasındaki münakaşaya sarfettiğim dikkatin içi-ne bir hayli takdir de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • BİR TABAK FASULYAYI 120 Kuruşa satmışlar Mahkemeye verilen iki lokantacı listedeki fiatın yanlışlıkla yazıldığını iddia ettiler Galatada Lokantacılık yapan Agop ve Bedros adında iki İçişi,60 kuruşa sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • Yağkapanı semti büyük yangın tehlikesi İçinde lâstik ve karpit gibi maddeler de bulunan i Seyhan Nakliyat Anbarı tamamen yandı Yağkapanı'ndaki Seyhan Nakliyat Anbarı çıkan bir yangın sonunda tamamiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • SİNEMA Tlunecuc Dkjcut,Bu mevsim göreceğimiz ingiliz filmleri BİRKAÇ yıldanberi programlarını ekseriyetle İngiliz filmlerine tahsis eden bir Beyoğlu sineması yeni mevsimde göstereceği kordelâları tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • Çocuk yüzünden çıkan kavgada birisi bıçaklandı Evvelki gece Gülhane Parkının önünde kanlı bir hâdise olmuştur.Kemal Pekgöz ve Kemal Pamuk adında iki kişi,çocuk yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır.Asabına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • MY ASİ MİZAM G AZBİ ESİ «Al'kata l No.İSTANBI Lf* 1 James ABİDİN ve ASİ GENÇLİK filminin en acaip tenkidi.2 Cemil Cahit CEM'in «Müjde» si.3 BİZİMKİLER ve Bedri' nin kapaktaki sarısın âfeti.4 VEEE tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • ^AiqÂin/kii f-^omtu/6 t OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İyiliğinizi isteyen bir insanla aranızdaki bağı kuvvetlendirmek için iyi bir fırsat çıkacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün.dostlarınızdan ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir sayı;Hükümdarlık alâmetlerinden biri;Giyiniş ve davranışından aptal olduğu anlaşılan.2 Hapishane kapılarındaki demir kafesli pencere;Bir nota.3 Üst'e sunulan yazı;Dahilî;Lisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • 9 AĞUSTOS CUMA AKŞAMINA KADAR Bankamızda' Hesabınızı Açtırarak 300.000 Liralık Ağustos Keşidesine Katılabilirsiniz.SÜADİYE ve KALAMIŞ'DA 2 APARTIMAN DAİRESİ 2 3 3 MÜŞTERİYE DOLGUN PARA İKRAMİYELERİ ME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • EKİM Keşidesinde i.OOO u'*hk İKRAMİYELER:2 kişiye BAHÇEUEVLER'de 27.500 UraUk Z AR UB 20 000* er tiroyo Kodgr 3*400% ile birlikte)j I kişiye f2 0,000 Ur.0 135 kişiye 4& 3 PARA İkramiyeleri Her 750)Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • Bir İtalyan mektep gemisi geliyor Raymondo Montecuccoli isimli bir İtalyan mektep gemisi,15 ağustos tarihinde Umanımıza gelecek ve bir hafta kalacaktır.Teinde 500 kişinin bulunduğu 7050 tonluk gemi,Dn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • TEKNİK UNİVERSİTE'YE 650 TALEBE ALINACAK Rektör,Mimari Fakültesine alınacak talebeler için bir istidad yoklaması yapılacağını bildirdi [EKREM ALTINKAYNAK] Teknik Üniversite Rektörü Prof.Mustafa İnan,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • KONYA'DAKİ KAZA Konya doğumevi önünde bisikletle gitmekte olan bir baba oğula taksi çarpmış,ön tarafta oturmakta olan çocuk ölmüştür.Bisikletin ters yoldan gitmesi yüzünden vukubulan kazada baba da ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • Paris'te Türk Sanatkârları Pariste eserlerini teşhir etmekte olan Türk sanatkârlarından Semiramis'in «Matemite» adlı eseri Salon des Realiter Nouvelles'e.«Asalet ve gurur» adlı eseri de Musee de Greıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • BİR YOLCU TREN ALTINDA PARÇALANDI ANKARA,HUSUSÎ Dün gece Etimesgut tren istasyonunda bir kişinin ölümü ile neticelenen bir kaza olmuştur.Bilâl Koçer adında bir şahıs,istasyondan henüz hareket eden tre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • TÜRK HAVACILARININ CESARET VE MAHARETİ Bir Fransız gazetecisi hayranlıkla bahsediyor ANKARA,A.A.Memleketimizi ziyaret eden Fransız gazetecilerinden Michel Dufau,Paris'te çıkan «Nouvelle Repubhque» gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • ÖLÜM Trabzonlu Murathanoğlu merhum Şapur bey kerimesi,Sıtkı ve Rağıb Murathanoğlu'nun halaları ve bütün Murathanoğlu ailesinin hala ve teyzeleri bayatı Saniye Murathanoğlu vefat etmiştir.Cenaze namazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • NİGHT AND FOLLİES REVÜSÜ *AÇIKHAVA TİYATROSUNDA 8 Ağustos akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • ANKARA'DA AFİYETE GÖSTERİLEN RAĞBET Bir Türk kimyageri tarafından Çedene denilen nebattan istihsal edilen ve Afiyet ismi ile Ankara*lılara arzedilen sunî kahve kısa zamanda geniş bir rağbet görmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • itinalı yemek servisi Teddy Seidler ve Darvaş Orkestraları Elvira Lukaçeviç Clemy Benjamin Cumartesi ve Pazar ATRAKSİYON PROGRAMr Tel.738867 TÜRKİYE TURİZM BANKASI A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • Kaplıcada bir Rum kadını fuhuş yaparken yakalandı YALOVA,HUSUSÎ Denizcilik Bankasına ait otellerden birinde bir fuhuş hâdisesine el konulmuştur.20 gün kadar önce İstanbul'dan buraya gelmiş olan 20 yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • TEŞEKKÜR Validemiz Safiye BÜRÜNGÜZ'ün ebediyete intikali dolayısile cenazesine iştirak lûtfunda bulunan sayın dostlarımızla telefon,telgraf ve mektupla bizleri teselli ederek elemlerimizi paylaşmak su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • Tarsus vapuruna iş bulunamıyormuş İtalyan tezgâhlarında tamir ettirilen «Tarsus» vapuruna iş bulunamamaktadır.İlgililer «Tarsus vapuru ne olacak?sualine «Lüzumunda kullanılmak üzere duracak» şeklinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • PARA FONUNDAN 13.5 MİLYON DOLAR ALDIK ANKARA,HUSUSÎ Türkiye beynelmilel para fonundan Türk parası karşılığında 13,5 milyon dolar 165 milyon Türk lirası)satın almıştır.1952 ve 1953 senelerinde de Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • ETEKLER KISALIYOR PARİS,HUSUSÎ Paris kadın terzileri dünden itibaren 1957 1958 sonbahar ve kış modasını teşhir etmeğe başlamışlardır.Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek olan defilelerle tamamen açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • Mary I in Monroe çocuğunu düşürdü NEW-YORK,A.P.Evvelki gece çocuğunu düşürdükten sonra cerrahî bir müdahale geçiren aktris Marilyn Monröe muhtemelen daha 9-10 gün hastahanede kalacaktır.Vaziyet aktris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • s Ademauer Rusyada yeniden değişiklik olacağını söylüyor Balı Almanya Başvekiline göre iktidardan düşme sırası Kruşçev'de NEW-YORK,A.P.Adenauer Nikita Kruşçev'in iktidardan düşmesini beklediğini söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • I Bu işden vazgeçmeli A RTIK vazgeçilmesi lüzumlu bir şekil alan bu iş «Türkiye gü-E A^ ellik müsabakaları» dır.Şimdiye kadar görülmemiş bir fi-ğ yasko ile,biten bu seneki müsabaka zâten memlekette hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • UMMAN ÂSİLERİ ÇEKİLİYOR İngilizler bombardımanı şiddetlendirdi.Âsiler Bandung devletlerine şikâyete hazırlanıyor LONDRA,THA.İngiliz Hava Kuvvetleri merkezi Umman'da ihtilâlci İmanı tavaftan kabilelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • I İLHAN DEMİRELJ ALMAN TALEBELERİ Memleketinıizde tetkikler yapmak IHbUtkCm Batı-Almanya'dan dün trenle 130 bir talebe kafilesi gelmiştir bir halde görülmektedirüzere kişilik Resimde Alman talebeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • 4000 dönümlük bir fundalık yandı Eyüp'e bağlı İmrahor köyünün doğusunda bir orman yangını olmuş ve 4000 dönümlük fundalık tamamiyle yanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • loeUBMBXfXXailM mımmt#*$mMmx A Ü-ŞApan CADDIVAÇI Çanakkale'de temeli atılan şarap fabrikası,bitince yukardaki şekli alacaktır.Fabri-j^ y,iki milyon litre şarap imal edecek,tevsi plânları tahakkuk etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1957
  • 0fis29/ll)inton hububat aldı Bu seneki rekoltenin geçen yıla nisbetle yüzde 80-100 fazla olduğu tahmin ediliyor ANKARA,HUSUSÎ Yeni sene hububat mubayaası hızla devam etmektedir.Mubayaanın başladığı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.08.1957
  • ÜIHHKi^İ MAVlR 3 I I SSk *5 HA ŞU GOKDUCÜN UÜKS OTOMOBİL-JOHNNV CeAfsj'E At-TTIlt BU İSMİ HERHALDE MA.GAZETECİLİK VAR.Tl SlMI unuttun GALİBA KUMASI.SAZ.'JOMNMy OÎAİKi'l KİM TA-NIMAZ.VALNIZ KUMAft.BAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1957
  • EŞİL SAADET Y ci 7 ci n DANİEL GRAY Türkçesi:SELAMİ İZZET SEDES 12 Yelpazelenmeyen hava büsbütün ağırlaşlaştı.Maho:Çayın geleceği yok,dedi,buradan çıkalım.Christopher kızın kolundan tutup,bankı atlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1957
  • »M BİZ KADINLAR İTALYA YOLUNDA I LK İtalya kıyıları frez rengi bir aksamda buğulu çizgilerle belirdi.Sonra üstlerine karan-lık çöktü.Mesina boğazı yemeği unutturdu bize.Kaptan köşkünden boğazı seyir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Kendini Unutan Kızl TEFRİKA No:1 Ev sahibi köpeğini gezdirmeğe çıktı.Ferit «Tam zamanı» diye eve sokuldu.Bin ihtiyatla yürüyordu.İçeriye kimse görmeden girmesi lâzımdı.Her Cuma akşamı bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1957
  • ZAMANIN Mucizesi/WAKUM pompalı gizli uçlu Dolma Kalemleri piyasaya arz edilmiştir.Ç ok sağlam ve ucuz olan bu kalemlerin her parçası vidalıdır ve bütün yedek parçaları mevcuttur.Her Kırtasiyeciden ısr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1957
  • MÜHENDİS ARANIYOR General Elektrik Türk Anonim Ortaklığı Ampul Fabrikasında mes'ul bir mevki işgal edecek bir mühendis aranmaktadır.Askerlik hizmetini bilfiil ikmal etmiş olması şarttır,ingilizce bile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1957
  • LVÂRIRIM YETİŞİN r l Yazan Yok bu olamazdı.Bunca senelik meslek hayatımda insanlar hakkında az buçuk bilgi edinmiştim.Hakikat ile rolü'tefrik edebilirdim.Bu kadının sesindeki heyecan da pek barizdi.Ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1957
  • FLORYA KÜÇUKÇEKMECE «AVCILAR MEVKİİ» DENİZ ustu Arsaların satışı buglin ve son olarak yarın sa at 14 de Sirkeci istasyonu çınar ağacı önünden kalkan ücretsiz otobüslerle gidilip mahallinde yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • Nüfusumuz yılda 750 bin artıyor İskân Müdürleri toplantısında,gelen göçmen sayısının da 1,5 milyonu bulduğu açıklandı MANİSA,A.A.Toprak ve İskân İsleri Umum Müdürü memleketimizin nüfusunun yılda 750 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • Sanayi Şûrası kuruluyor İZMİR,HUSUSÎ Sanayi Şûrasının kuruluşuna ait talimatnamenin hazırlanmasına başlandığı dün Ege Sanayi Odası tarafından açıklanmıştır.Talimatnamenin neşrini müteakip ilk sanayi Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • KADAR MOSKOVA'DA VİYANA,Komünist Macar hükümeti reisi Janos Kadar'ın Moskova'da olduğu Budapeşte Radyosu tarafından bildirilmiştir.Radyo,Başvekilin tatilini geçirmekte olduğunu söylemiştir.Aynı radyoy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • RUS LİDERLERİ BERLİN'E GİDİYOR BERLİN,A.P.A.A.Sovyet Komünist Partisi şefi Nikita Krusçevle Başbakan Bulganin haftaya Doğu Berlins geleceklerdir.Bir hafta sürecek ziyaret için henüz kat'î tarih tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • C.M.P.seçimlere girmeme kararında Baştarajı Birincide İŞBİRLİĞİ MESELESİ C.M.P.muhalefet partileri arasındı işbirliğini ençok arzu eden parti vasfını el'an muhafaza etmektedir.Halihazırda çıkmaza girm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • Ç i KOL İN MÜLEYYİN ÇİKLET Umumî Satış Yeri:ÖZİŞ ECZA DEPOSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • Halil Sezai Erkut dün tahliye edildi Baştarafı Birincide yolda uğradığı Çaycuma C.H.P.kongresinde bilhassa adlî teminat üzerinde durarak demiştir ki:«Erkut'un tevkifi meselesi mühim bir hâdisedir.Kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • Uçağa binerken Çantanıza bir PE-RE-JA Limon kolonyası alını?Uçak tu t malarına iyi gelir.PEREJA LİMON KOLONYASI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • Millâaıet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İş I e r i n I fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • VAKİT VASATÎ EZANI Güneş 4.58 9.34 Öğle 12.20 4.56 ikindi 16.15 8.51 Akşam 19.23 12.00 Yatsı 21.13 1.48 imsak 2.57 7.32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR Ortaklığımız Ampul Fabrikasının Ticaret Servisinde istihdam edilmek üzere,iyi ingilizce bilen ve sür'atli daktilo yazabilen bir bayan sekreter aranmaktadır.Ücret tatminkârdır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • ŞEHİR TİYATROSU 4 Ağustos Pazar Akşamı Suadiye Kulüp Sinemasmda 7 Ağustos Çarşamba akşamı Kadıköy Süreyya Sinemasmda ÜVEY BABAN Komedi 3 Perde Not:Numaralı biletler satışa çıkarılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • saadet.BİBİ PARA İLE SATIN ALINMAZ.Güzellerinde hayret verici tiiüiri «ardır.Ejjer tizde,cildinizi bu güzelliği avutturmak ittivertaoıı hftCİPBEV Kremlerini kullanınız.Bu kf»m,bifka his bir kremin siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • ÇİÇEK İŞLERİNDEN Anlayan aranıyor Bir hafta GLAYOL KA-RANFİL ve GÜL yetiştirmesinde pratiği kuvvetli ve tecrübeli bir eleman aranmaktadır.Alâkalıların öğleden sonra saat 2 ilâ 5 arası,Beyoğlu Tünel Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • Asabi BAŞ ağrılarına karşı faydalıdır E253I kaş,diŞ.adale,sinir,lumbago,romatizma ve sinir ağrılarını teskin eder 2 bayanların muayyen zamanlardaki rahatsızlıklarında faydalıdır Sağlık mevzuunda ailen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 ta 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • SİZİNDİR!Tapunuzda çapınızda j belirtilecektir.Açık denizlerin korkunç dalgalarından,sert rüzgârlarından masun ve fakal bağlı olduğu Florya koyu vasılasile,aynı zamanda muhafazalı bir deniz olan Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • ÇİKOLİN MÜLEYYİN ÇİKLET Umumi Satış Yeri:ÖZİŞ ECZA DEPOSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • FABRİKA ARSASI Topçularda ön ve arkadan iki asfalta ellişer metre cepheli 10 bin M2 emsalsiz bir arsa kelepir satılıktır.Öğleye kadar 27 31 14 den SUPHİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • KAYIP ARANIYOR D e n i z c i 1 i)K#*$se^ Bankası Alem-|gp dar Kurtarma gemisinde ku-x:manya memur-luğunda bulun-fa makta olan esim yL 9b İhsan Sunç 12 ğ|j||İ haziran 1957 ta-rihinde vazife-Sİ sinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • Ç i KOLİN MÜLEYYİN ÇİKLET Umumi Satış Yeri:ÖZİŞ ECZA DEPOSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • HER AKŞAM KÜÇÜK ÇİFTLİK Parkı Gazinosunda Muazzam programa ilâveten beynelmilel şöhrete sahip yegâne Türk dansözü AYŞE NANA Her gece en meşhur dansı olan ateş dansında Ahmet Yatman ve Mehmet Ağyar ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • SATILIK ADA Koj'un Adası namile maruf Marmara Adasile Erdek arasmda beş bin dönüm mer'a tarla ve hali faaliyette granit taş ocakları olan kıymetli ada acele ehven fiatla satılıktır.Müracaat:Mitat Erka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • İSTANBUL UMUM SİGORTA ŞİRKETİNDEN Sigorta prodüktörlüğü ile iştigal eden M.FİKRİ ABİŞ'in Şirketimizle hiçbir alâkası bulunmadığı ve şirketimiz nâmı hesabına Sigorta teklif ve akt etmeye ve Sigorta pri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • SEYHAN NAKLİYAT LİMİTED ORTAKLIĞINDAN:Galata İş ve Muamelât yerimizde 1-2 Ağustos peçesi yangın çıkmıştır.Emtianın yanmasından mütevellit maddî zararlar derhal ödenecektir.Merkez ve Şubelerimiz normal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • MOLUGÜRANİ CADDESİ No.14 TAŞKASAP DOLORiN Adlı Müstahzarı Ecza Depolarına tevzi etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1957
  • Kadınları mı ediyor?Hepsini değil I.Sadece güzel giyinmesini arzu edenleri.alâkadar BÜYÜK BİR YENİLİK Artık istediğiniz gibi giyinebilirsiniz.GÜL-OK Konfeksiyon Fabrikası mamullerinin,muhterem hanımla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.08.1957
  • Adalet Partizanla BU GECE OYNUYOR KIRMIZI BEYAZLILAR İKİNCİ KARŞILAŞMALARINI DİNAMO İLE YAPACAK Hariciyeden izin alınabildiği ve pasaport işleri tamamlanabildiği takdirde,Adalet profesyonel futbol tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • şife?W.h G.SARAY BASKETCİLERİ DÖNDÜ karşı 1.30 da uçakla Rusya'dan yurda avdet etmiştir.Antrenör Ali Uras.seyahat mevzuunda şunları söylemiştir:Yaptığımız bütün müsabakalarda iyi oynadık.Yalçın takımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • Dün kulübüne tekrar bir dönü VEFALI HİLMİ,Takımdan Futbol Federasyonu bugünkü toplantı-sında bu hususu karara bağlayacak İki gün evvel Fenerbahçe ile Vefa Kulübü arasında mekik dokuyan ve en sonunda F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.TAVANDAKİ kafa Odamın tavanında bir kısmın sıvaları dökülmüş.Orasmı tekrar sıvadılar ve ba-^V danaladılar.Yeni badana eskisini tutmadı.Onarılan yer bir yama gibi besbelli ve tuhaf deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • Bugünkü Atletizm Müsabakaları Yıldız ve Gençler arası Atletizm Bölge Birinciliği bugün ve yarın Mithatpaşa stadında saat 16.30 da yapılacaktır.Bu müsabakalara Gençlerde Besikt&ı.Kurtuluş,B.Spor,Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • YÜZME İHTİSAS KULÜBÜ BAYRAMI İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü dün Lido Yüzme havuzunda,senelik spor bayramını seçkin bir davetli huzurunda kutlamıştır.Yapılan merasimden sonra,yüzme yarışlarında şu netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • Adaletin prim sistemi Adalet Kulübü İdare Hey'etl,bu senekl lig maçlarında futbolculara verilecek prim şeklini tesbit etmiştir.Profesyonel kadroda yer alanlara galibiyet için 250 ser,beraberlik için d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • GARAN ve ÖZERENGİN DÜN SABAH GİTTİ Beynelmilel Futbol Federasyonu tarafından açılacak olan Beynelmilel Hakem Hocaları kursu,3 Ağustos günü İsviçrenin Macolin şehrinde mesaisine başlayacaktır.Bu kursa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • KISA HABERLER 1İJ57 VjjLıl Silahlı Kuvvetler su sporları ğaıiıpıvoı»dai uuguıı saat lu.üü da Deniz Harp Okulu yüzme havuzunda bağlıyacaktır.Müsabakalar iki gün devam edecektir.LONDRA spor muhitinde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • [RUÇHAN UNVER] ARI ARACINDA A»ka'a GüneSspor kulUbUnden ZentRIVVH^liHni MnHJinUM kâi yenl kulübüne gelerek arkadaslarıyle tanıştı.Resimde soldan itibaren:B.Ahmet,Kâmil ve Zekâi görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • 7'LER AĞIR BASIYOR Üç büyüklerin muhalefetine rağmen,7 leriıı kararlarında ısrar edecekleri anlaşılıyor Yediler,profesyonel lig maçları hasılatının %30 nisbetinde mütesaviyen taksimi tezinde israr ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • Vefa yarın antrenman maçı yapacak Vefa profesyonel futbol takımı yarın kendi arasında bir antrenman maçı yapacaktır.Saat 16 da başlayacak olan müsabakada son defa tercih hakkını eski kulübü lehine kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • G.Saray Beylerbeyi Galatasaray amatör ve B takımı yarın Beylerbeyi sahasında.Beylerbeyi takımı İle iki maç yapacaktır.Profesyonel takımdan takviyeli Galatasaray amatör takımı karşısında Yeşil kırmızıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • RÜÇHAN ÜNVERJ REVlffiZ DA MEZUNU AÇTI Beykoz ku,UD"» dün saa* 15 de,kendi sahasında yeni futbol sezonunu aç-OfcfcUllU HU II mıhtır.Evvelâ;saha kenarında kurban kesilmiş sonra futbolcular tek sıra hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVERI İSTANBULSPOR'UN İLK İDMANI İk!San,Siy*hh tekımdan w.w» ivnifini Istanbulspor da sezonun ilk çalışmasını yaptı.Profesyonel kadronun genç takım ile yaptığı maçı Gençler 8-1 kaybetti.Istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVER] «Mn MİS ı.ri/O ArilCTflCTA APIVOD Galatasaray idare hey'eti dün gece kulüp lokalinde toplanmış ve yeni Uı SARAT mtVOIml O AuUolUdlA Ayll Ulf ezon hazırlıkları etrafında müzakerelerde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • ŞÜKRÜ ANLAŞTI,LEFTER KIRGIN FENERBAHÇELİLER CEMİYETİNİN ADI DEĞİŞE-REK FENERBAHÇEYI SEVENLER„ OLUYOR IRÜÇHAN ÜNVER] Fenerbahçeliler dini yine çalıştılar.Masör Hikmet de idmanı dikkatle takip ediyordu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.08.1957
  • BEŞİKTAŞIH YENt ANTRENDR NAMZEDLERÎ:Meazza-P.Sandro Kozanoğlu Receb'in kaptanlığı için nihaî karar idare heyetinindir dedi «Beşiktaşı önümüzdeki sezonda iki İtalyan antrenöründen biri çalıştıracaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor