Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.07.1957
  • SowJUidja REÇİNALI BELL sabunu kullanınız Her işin,her evin sabunudur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1957
  • [İLHAN DEMİREL] ALFVL ÇflNRA Kllk h'r yo,c"sl1 ile Edirne'ye gitmekte olan Güven otobüsü,tepede enkazı seyredenlerin bulunduğu vere geldiği sırada,rotu Hbkikknifhiı *vnılN kırılarak 24 metrelik uçurum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1957
  • MEBUS KEMAL ÖZÇOBAN DA KAZA GEÇİRDİ D.P.Afyon mebusu Kemal Özçoban da dün akşam Edirneden bir hususî arabayla gelirken,Topkapı suru dışında bir silindire çarpmıştır.Özçoban ve aynı arabada bulunan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1957
  • SU VE ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE KAYDEDİLEN İNKİŞAF İlgililerin verdikleri malûmata gööre,İstanbul,Ankara ve İzmir'in su ve elektrik şebekelerinde gelişmeler kaydedilmiştir.Şehrimiz elektrik işletmesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1957
  • Eniştesini vuran genç teslim oldu TANINMIŞ şahıslardan birinin arabası,evvelki gece geç vakit Emniyet Müdürlüğünün önünde durmuş ve içinden iki kişi inmiştir.Bunlardan biri geçen cumartesi sabahı Kuzg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1957
  • Dün 5 yerde 5 cinayet işlendi Ankara'da bir simitçi iki kuruş için öldürüldü.Trabzon'da da 12!yaşında bir çocuk babasının kaatilini mahkemede vurdu DÜN yurdun 5 ayrı yerinde 5 cinayet işlenmiştir.Bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1957
  • Zonguldak Limanı açılıyor Menderes,kömür lâvuarı ile ateş tuğlası fabrikasının yeni tesislerini de açtıktan sonra,Kastamonu şeker fabrikasının temelini atacak BAŞVEKİL Adnan Menderes,6 ağustos sah gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1957
  • GAZETEMİZE BEYANAT VEREN Yunan Elçisi Kıbrıs ihtilâfında iyimser Pesmazoğlu,iki memleketin menfaatlerini koruyan bir çare bulmak lâzımdır,diyor Dulles Londra'da tezimizi inceliyor E.0.K.A.yeniden tehd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1957
  • I İLHAN FER BOT ^mıryollan taraf ndan,Denizcilik Bankasına sipariş edilmiş bulunan feribot,önümüzdeki av ic v.ı ı L den,Ze i"dıril*cekJtır-Ari'ye muhtemelen Ertuğrul yatının makinalar,tak.laeaktır.Tre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1957
  • 5 ayda 500 milyon yatırım yapıldı Maliye Vekili yatırımların semere vermeğe başladığını,Haziran içinde 290 milyon liralık vergi tahsil edildiğini ve Temmuz ayında da 104 milyonluk döviz tahsisi yapıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1957
  • YALVARIRIN YETİŞİN.ÖLÜM PERDESİ» romanını zevkle takip ettiğiniz arkadaşımız ÜMİT DENİZ'in sizler için hasırladığı yeni romanının ismidir.Bunda da korkusuz,çapkın gazeteoi Munat Davman'ın müthiş macer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.07.1957
  • RÜÇHAN ÜNVERl v-mmruı i C UDA VI AD Harbiye mektebinin 1330—C mezunlarının 46.yıldöniimlcri dün saat 16 da Harbiye'-L HİCİV II O UB A TU AH dekj Orduevinde yapılan bir merasimle kutlanmıştır.Generalle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • İKTİSAT ve TİCARET llumayan-Dr Halûk CILLOV DIS TİCARETİNİZİ o» geliştirme çareleri Butun arzulara rağmen dış ticaretimiz,son üç yıl içinde bir türlü gelisememektedir.Nitekim 1953 de 2.600 milyon lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • AĞUSTOS bah cm EV PAHA ^r ÂKBANR 16361153 768483? ?2677270
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • İDEAL BİR TERBİYE YUVASI ERKEK YATILI KIZ p n V YATISIZ GÜNEŞ KOLLEJI Muadeleti tasdikli İlkokul ve ORTA BİRİNCİ SINIF Kız,erkek ayrı)Modern sıhhî bina Otuz üç dönümlük ramlı ve meyveli bahçe Kuvvetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • lil)İSTANBUL 12.27 Açıl 15 ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar.Nadir Hilkat Çulha 13.30 Haberler 13.45 Oyun havaları 14.00 Küçük konser 14.30 Şarkılar,Sevim Süer 13.00 Kapanış.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • ^M^iinâü Ç^o£vfw^ K t İ B tK OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] işinize yarayan haberler alacaksınız.Bugün ve yarın hakkındaki düşünceleriniz iyileşecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Size bugün biri güze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Titreşme.2 Hükümdarlık alâmetlerinden biri;Değerli bir taş.3.Elektrik akıminin yeğinliğini tilçmiye yarar â-let 4 Bir nota;Bir hayvan.5 f Gemilerin kıçlarında geminin ve bağlı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • EMNİYET SANDIĞI SARAÇHANE AJANSI 1 Ağusfos da hizmete giriyor Adres:Fatih.Şehzadebası Cad.176 Tel.21.15.71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • VEFAT Sadrı esbaktan merhum Salt Paşanın mahdumu,Kemal Sait,Münlp Salt,Atal Salt.Kerime Sait,Halide Sait'in kardeşleri VEHBİ SAİT 30/7/957 tarihinde ebediyete intikal etmiştir.Cenazesi 31/7/957 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • VEFAT Hacı Beyhan Aktan'ın eşi.Dr.Turhan,Ayhan ve Güner Aktan'babaları.Nuri Kozikoğlu'nun gtesi,merhum Abdülhak Fı-Ekrem Topanoğlu,Nahlt bacanakları AVUKAT HACI YUSUF AKTAN irlîhal eylemiştir.Cenazesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • KeHoSaH İLÂNCILIK KEMAL SALİH HOFFER SAMANON HULLI KOLLEKTİF ŞİRKETİ bürolarını,eski yerinin karşı sırasında,Ankara Caddesi ANKARA HAN,1 ci KAT'ma naklettiğini Sayın Müşterilerine bildirmekle şeref du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • BİR GENÇ HAVAGAZI dolan helada zehirlendi Kadıköy'deki hâdiseye sokakta yapılan tâmirattan sızan gazların sebep olduğu tesbit edildi Nusret Hatırnaz adında 18 yasında bir genç,evinin yüz numarasında h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • Çapa Beyazıt otobüsleri sık sık arıza yapıyor Topkapı yolunun inşaası sebebiyle bu bölgede oturan halka yardım olmak için Çapa ile Beyazıt arasında otobüs seferleri ihdas edilmiştir.Ancak bu hatta çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • Bir konsümairis müşteriyi yaraladı Beyoğlunda bir barda konsümatris olarak çalışan Teyli Uzun adında bir kadın,barın müşterilerindin Fikret Tutunç adında birini bira şişesi ile bacından yaralamıştır.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • Şehir içindeki bâzı benzin istasyonları kaldırılacak Talimatnameye göre,depolar meskûn yerlerden en az 30 melre »aklıkta inşa edilecek Benzin istasyonlarının bulunacağı yerler hakkındaki talimatname h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • Genç bir kız kendini astı Taşlı tarla'da Karlıktepe mevkiinde oturan 17 yaşında Hllmiye Yavuz,ailevi bir meseleden ötürü kendisini evin tavanına iple asmak suretiyle intihar etmiştir.Genç kırın cesedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • SAVCI,FRANSUHİ'NİN BERAATINI İSTEDİ İkinci Ağır Ceza Mahkemesinin Müddeiumumisi,dün.eniştesi Hohnata ile yeğeni Jiraylr'i,çaylarına siyanür koyarak zehirlemekten sanık Fransuhl Sert Şimşek adındaki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • Mehmet Karadeniz'in arkadaşı tahliye edildi Karakolda intihar eden Mehmet Karadeniz'in arkadaşı Güngör Alkan'ın duruşmasına dün Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Gizli olarak yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • Fırınların kontrolüne hız verildi Son günlerde bâzı semtlerdekl fırınların bozuk evsafta ekmek çıkardıkları hakkındaki şikâyetler Belediyece dikkate alınmış ve fırınların daha sıkı bir şekilde kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • «ORDU» İSTİNYE'DE TAMİR EDİLECEK Çanakkale Boğazını geçerken bir Rus tankeri İle çarpışan ve tankeri hasara uğratan Ordu vapuru,bugün saat 12 de limanımıza gelecektir.Ordu'nun süvarisi hakkında tahkik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • Hollanda,6 bin fon yılan balığı alacak Göl balıkçılığımızın inkişafı mevzuunda yapılan çalışmalar mUsbet bir safhaya girmiştir.Et ve Balık Kurumu bu mevzuda yapılması gerekil işleri plânlamak için bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Kaldırım Çiçeği Cüneyt Gökçer Heyecan Başaran Türk filmi.2 Kara Davut Altan Hanoğlu Muhterem Nur Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)i 1 Saatli Bomba Glenn Fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • Bahçesini sulamak İsterken kömür hâline geldi Kartal Maltepesi'nde plaj karşısında 19 numarada misafir olarak oturmakta olan 28 yaşında Muharrem Bozdemir,bahçeyi sulamak için elektrik fişini kuyu moto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • RANDEVU EVİNDE genç bir kız yakalandı Harbiyedeki randevu evi sahibi hakkında fuhuşa teşvikten takibata geçildi Yekta adında bir kadın hakkında,genç kızları fuhşa teşvik etmekten ötürü tahkikat yapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • İSTİNYE kablo fabrikasında çalışan Yılmaz Çelik,tel bükme makinesinde çalışırken gömleğini dişlilere kaptırmış ve kalçasından yaralanmıştır.ARAPCAMİ'de Eflâtun sokağında oturan Meliha Dere,Semiha Deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.07.1957
  • 0 Mill.Ill Asıl kerpetene.Hazret!HJ* SKİ Tanin başmuharriri,rahmetli Mui |mı hiddin Birgen'in bir sözü bugün hatırlanmağa değer.Vaktiyle bana tahta yük ara-balarını göstermiş ve şöyle demişti:Bunlar o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • MACARİSTANDA HAPİSHANELER ADAM ALMIYOR VİYANA.A.A.Avusturya Sosyalist Partisinin organı olan Arbeiter Zeitung'un verdiği bir haberden öğrenildiğine göre,Macaristan'da son günlerde bir hayli yüksek mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • Bir vatandaş 10 milyonluk bağışta bulundu ESKİŞEHİR,A.A.Hayııseven hemşerllerimizden olup jlmdiye kadar Eskişehir Ve İstanbul'daki bir çok pağlık teşekküllerine yaptığı yardımları ile tanınmış olan Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • BİÇER DÖĞERİN ALTINDA KALDI KONYA,HUSUSÎ Sarayönü nahiyesi Gözlü köyünden 10 yaşındaki Mehmet Erdemir,tarlalarında buğday yığını arasında uyumakta iken bu sırada ekin isleyen İsa idaresindeki biçerdöv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • BİR KADIN ÇAMAŞIR yıkarken üçüz doğurdu KONYA,HUSUSÎ Sille nahiyesine bağlı Tepeköy'de bugün bir kadın,dere kenarında üçüz dogurmuştur.Şâhende adındaki hâmile kadın,komşulariyle birlikte dere kenarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • Dostuyla yakalanan bir kadının mazereti İZMİR,HUSUSÎ Bir adam,evden kaçan karısını yabancı bir erkekle İnciraltı plaj gazinosunda başbaşa yemek yerken yakalatıırmıstır.Polisin baskınını müteakip kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • flJtfeyatU seneKk «etöjizv Koeara,Ofcnim igİO ihûlln ajau hisleri besflyor ve baJeı» balayı zamanındaki icadaı* güzel olduğumu soy* •Tyor.Tabu raıbalagaJıdır.Fak;at„ tenim» takxlir «azarlariyle bakmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • YAĞMURLAR TUZ İSTİHSALİNİ AZALTTI SİVAS.HUSUSÎ Bu yıl yurdumuza yağan fazla yağmurlar dolayısiyle şehrimizde tuz sıkıntısı başgöstermiştir.Devamlı yağmurlar göllerin tuz tutmasına mani olmuştur.İlgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • ATATÜRK'E DAİR eser hazırlanıyor Ata'nın yakmlariyle konuşup tetkikler yapan Amerikalı kadın yazar Türkçe de öğreniyor AMERİKALI kadın yazar Mrs.Fanny Davis,Atatürk hakkında ciddî bir eser hazırlamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • Ummanisyanı bastırılamadı İngilizler dün büyük bir hava akını yaptılar.Âsiler gündengüne kuvvetleniyor LONDRA,T.H.A.İngiliz Hava Kuvvetlerine mensup tepkili av uçakları,dün de Umman'daki askeri hedefl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • I A.A.I M C 711 M fil nil I AD Milli Savunma Akademisinin 1956 H 57 ders devresi çalışmalarına katılan subaylara,dun Harb Akademileri Kumandanlığında ya-ULUULHU pılan hususî bir merasimle diplomaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • J^fipV I A.P.Amerika'da Massachusetts eyaletinde şiddetli bir kuraklık hüküm sürmektedir.Birçok yerlerde senelerdenberi görülmeyen kuraklık bu senek!mahsulü mahvetmiştir.Resimde,bir çiftlikte,yağmur d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • 9 AĞUSTOS CUMA AKŞAMINA KADAR Bankamızda Hesabınızı Açtırarak 300.0001 Liralık Ağustos Keşidesine Katılabilirsiniz.SUADİYE ve KALANIŞ'DA 2 APARTIMAN DAİRESİ 2 2 4 İ MÜŞTERİYE DOLGUN PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • Şap hastalığı bazı yerlerde hafifledi Salgında telefat nisbeti yüzde 2 5 arasında değişiyor.Hastalığın görüldüğü yerler karantina altına alındı MİLLİYET'in Memleket Mu-habirleri Servisi» nin elde etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • 20 KİLO bir milyon ŞİŞMANLARSA t t Dolar alacak Uruguaylı milyoner,vasiyetnamesinde metresinin kilosunun kontrolünü karısına bıraktı MONTEVİDEO,A.A.Don Angelo Armandez Comblar adında,çok zengin bir Ur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • Sivas'ta sühunet 37.5 dereceye çıktı SİVAS,HUSUSÎ Birkaç gündenberi şehrimiz civarında hüküm süreu sıcaklar dün tahammül edilmez bir hale gelmiştir.Gölgede 37,5 dereceye çıkan sıcaktan Odf kadın bayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • 2 karpuzu 100 liraya satan manav İZMİR,HUSUSÎ Bir Amerikalıya iki karpuzu 100 liraya satan Muammer Erparsak,dün 2.5 ay hapse,833 lira para cezasına ve 45 gün de ticaretten men'e mahkûm edilmiştir.Dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • Üniversitedeki ilmî çalışmalar yapılamıyor Hariçten lüzumlu âlet ve cihazların getirtilememesi sebebiyle,İstanbul Üniversitesindeki «İlmi laboratuar çalınmaları» sekteye uğramıştır.Hükümetin evvelce b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • ÜRDÜN ANA KRALİÇESİ İSTANBUL'A GELDİ Ürdün Ana Kraliçesi Zeyn,dün uçakla öğle üzeri şehrimize gelmiştir.Bir ay şehrimizde kalacak olan Ana Kraliçeye kalabalık bir Prenses grupu refakat etmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • TOPKAPI SURLARINDAN İKİ ŞERİT HÂLİNDE GİREN LONDRA ASFALTI [RÜÇHAN ÜNVERJ YEŞİLKÖY HAVA alanı tevsi ediliyor YENİ BİR TERMİNAL BİNASI İNŞA EDİLECEK APRON VE PİSTLER GENİŞLETİLECEK.TAKSÎM'DEKİ BENZİN D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • TREN YOLU ÜZERİNDE UYUYAN ÇOCUK PARÇALANDI İZMİR,HUSUSÎ Ödemiş'ten İzmir'e gelen 1322 sayılı tren,Demiryolu üzerinde uyumakta olan 13 yaşındaki Mustafa Onan'ı parçalamıştır.Çocuğun başını raya dayadığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • Ulus hakkında yeni takibat açıldı ANKARA,HUSUSÎ Ulus gazetesinde intişar eden «Hazine» lejantlı karikatürde Ankara Savcılığı tarafından suç unsuru görülmüştür.Bu sebepten gazetenin Yazı İşleri Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • ÇANAKKALE'DE kadınlar ekseriyette 16 bin nüfusun 10 bini kadın.Doğumların da yüzde 60 ı kız NECİMİ ONUK Türkiyede,kadını bol vilâyetlerin başında Çanakkale yer almaktadır.Çanakkaleye ilk defa gelen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • HELİKOPTERLE ÖKÜZ NAKLİYATI!JS22 larda her fırsatta görülmektedir.Amerikan hava kuvvetlerine mensup helikopterler,son olarak 500 kadar öküzün kurtarılmasında faal bir rol oynamışlardır.Louisiana eyale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.07.1957
  • I I'mâr ve eski binalar r s i STANBUL'da imâr faaliyetinin durdurulacağı hakkında çı-I kan rivayetler beni müteessir etti.Kendi kendime:«Nasıl olur?dedim,bu kadar güzel başlanmış bir iş yarı yolda bı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.07.1957
  • Kiİİ:İ;T-C$îeJ(Buldunİj ri J^V-C m u-N ı *w '^rIC \I^Ht If Wry ğ¦ B fl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1957
  • OAHA BAŞKA MÜH İ AA ŞEy_LERLE.MEŞ-GUL OUACA.ĞIN GÜNLER» YAKLAŞIYORt şÖMtser yoLu' GÖRÜNDÜ BİZE AKTlt vic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1957
  • IlİlliİllllIİİİlî IOhNNVNIN de tCULAKU MC Gu^K'UN AKIBETİNE UĞRl ACAĞlNl.AMA NEVOÎ û T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1957
  • CISCO Kİ D JOSE SAUNAS,RO© »BEÖ TREN DURMUŞ.HADİ DAHA HIZU DıABuO.m.RED RlATA ESİ TRENİ *[33 pr£?f».PEVAMi VAR.13 fc-22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1957
  • VAU-A PENA DEĞİL.KOL.UMU SAEDı.Otek i ELİN-DE İÇKİ İÇMEĞE OEVAM EDEBİÜK,OEDÎ v^Qv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1957
  • ALLAHUK ALI BEY kusura BAKAvayiN.8ün DAN SONRA Sİ2 GELİNCE ONU OıŞAROA BIRAKMAM I v7^ V sıresı âûv J ISuffiğfifi£ZZ.ŞÜKÜR a POS1*» 1~ 5-8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1957
  • ÇIPLAK AYAKLARINA BİR SEY OLMADAN.ÜZERİNDE YÜRÜYORLAR!Makedonya'da her sene yapılan bir dinî âyinde kadınlar ve erkekler vecd içinde alevleri çıplak ayakla bastırmağa uğraşırlar!YUNANİSTAN'ın Makedony
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM E L S A azan:MAXWELL N a k ORHAN 85 leden AZİZOĞLÜ Gayet zeki,esprisi kuvvetli bir kadın olan Anita'nın muhiti de kendi gibidir.«cErkekler Sarışınları Beğenirler» diye yıllarca evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1957
  • GİNA BİR ÇOCUK DAHA İSTİYOR VEYV-YOHK,AP Güzel İtalyan aktrisi Gina Lollobrigida:«Tabiî,başka çocuk isterim.Fakat lütfen hemen şimdi değil.demiştir.Aktrisin bu beyanatı New-York'ta Journal American ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1957
  • Türkiye'de neşiı tıakkı MİLLİYET gazetesine aittlrl EŞİL SÂADET Yazan:DANİEL GRAY 9 T ü r k ç e s i SELAMİ İZZET SEDES Fakat içi çabuk rahatladı.Karantina sayesinde,daha iyi tanışmak,ahbap olmak fırsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.07.1957
  • AŞK HİKÂYESİ TRANSATLANTİK TEFRİKA No:10 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Pariste bir resim galerisinin sahibi Lea,Arjantin'e gideceği sırada kaza geçirir,bacağı kırılır.Yerine kendisine çok benziyen sekreteri İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • Dulles,Kutup bölgesinin havadan tellisini istiyor Rusya'nın ise silâhsızlanma konferansında,Avrupada bir teftiş bölgesinin kurulmasını isteyeceği sanılıyor LONDRA,A.A.Dulles'ın havadan teftiş mevzuund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • Tarabya vapuru bir yalıya çarptı Şehir Hatlarının 57 numaralı Tarabya vapuru dün Boğaz yalılarından birine bindirmiş ve içindeki yolcular hayli heyecanlı dakikalar geçirmişlerdir.Kaptan İsmail Demirci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • 5 ayda 500 milyon yatırım yapıldı ijt Baştarafı Birincide yularında iktidara geldikleri tarihten itibaren yapılan yatırımların her sene bir evvelkine nisbetle daha yüksek miktarlara çıkarıldığına işar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • Zonguldak limanı açılıyor Bağtarajt Birincide Gsceyl Karabük'te geçirecek olan Başvekil,8 ağustos perşembe günü Kastamonu'ya hareket ederek seker fabrikasının temelini atacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • BAŞVEKİLİN DÜNKÜ TETKİKLERİ Başvekil Adnan Menderes,dün sabah Vilâyette Devlet Vekili Emin Kalafat,Devlet Vekili Fatin Rüştü Zorlu Dahiliye Vekili Dr.Nâmık Gedik,Maliye Vekili Hasan Polatkan ve Nafıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • GÜLEK DE ZONGULDAK'A GİDİYOR C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Gülek,bu aksam vapurla Zonguldak'a hareket edecektir.Gülek,Ereğli,Zonguldak vt bilâhare Kayseride tetkiklerde bulunacaktır.Kayseri İl Kongresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • FLORYA KO ÇOK ÇEKMECE DENİZ ustu Arsalarm satışı bugün ve perşembe,cuma,cumartesi,pazar günleri saat 14 de Sirkeci istasyonu çınar ağacı önünden kalkan ücretsiz otobüs lerle gidilip mahallinde yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • Devrilen I yandı 22 I Baştarafı Birincide I OTOBÜSÜ SAHİBİ KULLANIYORDU İstanbul Edirne arasında bir çok otobüs çalıştıran «Güven» yazıhanesi,«saat 14.30 seferi» için,pazartesi günü önce Edirne 2008 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • Emekli Sandığının gayri menkulleri Emekli Sandığı Umum Müdürü,Sandığın gayri menkullerinin miktarının 110 milyon lirayı aştığını bildirmiştir.Hür.P.Üsküdar ilçe kongresinde,sandığın imâr hareketine mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • Dün 5 yerde 5 cinayet işlendi Baştaraiı Birincide müşteri simit almak istemiş,daha atik davranan Metin,müşteriye koşarak simit vermiştir.Buna sinirlenen Rıza da hemşehrisini oracıkta altı bıçak darbes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • Su ve elektrik şebekelerinde kaydedilen inkişaf Baştarafı Birincide me havuzlarında da ayni şekilde gellgme kaydedilmiştir.ANKARA VE İZMİR'İN DURUMU Ankarada 1949 senesinde günlük su hacmi 37 bin metr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • t Bu kutu.MHA AĞİR E vet FAY kutusu daha ağırdır.Çünkü FAY Temizleme Tozu miktar itibariyle DAHA FAZLADIR.Bir de FAY'ın kalite Üstünlüğünü nazan itibare alırsanız FAY Temizleme Tozunun ne kadar daha u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • Yunan Elçisi Kıbrıs ihtilâfında iyimser Baştarajı Birincide SUAL Türk Yunan münasebetleri hakkında şahsî fikriniz ve Atlnanın görüşü nedir?CEVAP Hükümetimin fikri ve kendi şahsi görüşüm iki memleketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • DULLES TÜRK TEZİNİ İNCELİYOR LONDRA,HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN Amerikan Hariciye Vekili Foster Dulles'ın Londra'deki temasları esnasında,Kıbrıs'ın taksimine ait Türk tezini de tetkik edeceği ve bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • EOKA TEHDİT EDİYOR LEFKOŞE,A.P.Kıbrıs'taki EOKA tedhiş teşkilâtı Ada'ya Self Determination verilmediği takdirde,yeniden tedhiş hareketlerine girişileceği tehdidini savurmuştur.EOKA tarafından dağıtıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • •s ¦¦KÜÇÜK ÇİFTLİK p| Parkı Gazinosunda f I «m Muazzam programa ilâveten W"i yalnız bir hafta için Beynelmi-11 lel şöhrete sahip yegâne Türk dansözü AYŞE NANA i;1 Her gece en meşhur dansı olan Ateş da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • HESAP AÇTIRMAKTA ACELg EDİNİZ EMNİYET SANDIĞI 120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • EKİM Keşidesinde 5000 Liralık OKUL KİTABI KIRTASİYE ikramiyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • İstimlâk Dolayısiyle Acele Satış Kereste ihtiyacına için Finlandiya malı çıralı keresteleri bir defa görünüz.Alanlar temizliğine hayrandır.Satış flatı perakende 464.70.Galata.Kalafat yeri ûafian Depol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • Çocuğunuz için EMNİYET SANDIĞI'ndo ÖĞRENCİ HESABI açtırırsanız Çeşitli Tahsil ve Para ikramiyelerinden Birini Kazandırabilirsiniz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • GARANTİ BANKASI T.If ŞVIK PUM APARTIMAN DAİRESİ Otuıu Kredili)ARSA Garanti mahallesinde)TURİSTİK GEZİLER Zengin Pıra ikramiyeleri 10.000 KİŞİYE KAZANMA ŞANSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE GİRİŞ İMTİHANLARINA HAZIRLAMA KURSU Birinci kursumuz tamamen dolmuştur.5 ağustosta başlayıp her gün iki saat olmak üzere 8 hafta devam edecek İKİNCİ KUR-SUMUZA namzet kaydına devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • Miiliuetf Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İğlerini fiilen idare eden Mes'ul Müdür:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI ABONE ŞARTLARI Senelik 44 T.L.6 Aylık 24 T.L.S Aylık.13 TJ* ECNEBİ MEMLEKETLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • HİCRÎ 1377 Mre»" I 3 I 1 9 5 7 Çarşamba 31 RUMÎ 137S Temmuz İS VAKİT VASATÎ EZANİ GUneı 4.S5 9.28 öğle 12.20 4.53 İkindi 16.16 8.49 Akşam 19.27 12.00 Yatsı 21.17 1.49 İmsak 2.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • Cildiniz için endişe etmeden yazın zevkini doya doya çıkarabilirsiniz Güneş ve açık hava sıhhatinize faydalı olduğu kadar,cildi kurutmak ve yüz çiziklerin» yol açmak gibi tehlikeler de arzeder.Yaz ayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.07.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON SATILIK EMLÂK KASIMPAŞA Bahriye caddesinde devren sanlık büyük dükkân yazıhane su,trlfaze cereyanlı tel:44 81 42.B-633)ACELE satılık binalar.Sirkecinin en güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • Federasyon Kupası Fiksfürü belli oldu Yeşildirek ve Karagümrük kur'ayı kazanarak ikinci tura atladılar İkinci Profesyonel Lig Tertip Komitesi,dün saat 18 de Bölge binasında toplanmış ve Federasyon Kup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • i jııaa—in n7'fl II IIIIQDET Beşiktaş'ın serbest bırakarak bonservis ver-DEIlVUfc LU nüOntl dJgı Nmret Ülük nihayet eski kulübU Beykoz İle anlaştı ve bu kulüp adına Bölgeye gelerek fiş doldurdu ve mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • Patterson Şampiyon Dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu İçin,Floyd Patterson ile Tommy Jackson arasında dün New-York'ta yapılan maçı,Patterson 9 uncu raundda teknik nakavtla kazanmıştır.Birinci ravuntt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • ANKARA LİG FİKÜSTÜRÜ ÇEKİLDİ ANKARA,A.A.Çekilen kur'alara göre,lig maçlarının flkstürü söyle tanzim edilmiştir:Birinci hafta:Demirspor Otoyıldırım,AnkaragUcU Hilâl,Hacettepe Gençlerbirliği,GUnegspor Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • Emniyet'in tek transferi ATİLLÂ MUAYENE OLDU Bir müddet evvel Beyoğluspordan bonservisini alan Atillâ Yelkencioğlu,Besiktaşın antrenmanlarına iştirak etmiş ve kulüp idarecileri tarafından beğenilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • KISA HABERLER U(JGL.mot ı\u.ı İVİOCiH i'Uipao yüzme müsabakaları yapılacaktır,ağustos tarihlerinde SİLAHLI kuvvetler Su sporları müsabakaları 3-4 Deniz Harb Okulu yüzme havuzunda yapılacaktır.İSVEÇ Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • Basketboldeki yeni kaideleri öğretmek için kurslar açılacak Basketbol oyunundaki son kaide değişikliği sebebiyle Spor Oyunları Federasyonu İstaılbul,Ankara ve İzmlrde birer tekâmül kursu açacaktır.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • Fenerbahçe'nin davetlisi Blauweiss eylülde geliyor Fenerbahçenin son Almanya seyahatinde Batı Berlinde oynadığı Blauweiss takımı eylül ayında iki karşılaşma yapmak üzere şehrimize gelecektir.Berlinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • HER İKİSİNE DE GEÇMİŞ OLSUN lerden Yıldırım birkaç saat ara İle operatör Dr.Petro Şenol tarafından «Bademcik» ameliyatı oldular.Yukarıdaki resimde,doktor Yıldırım'ı muayene ederken,altta İse,Coşkun'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • 'l aw •EgG?i—"nur'-irmnrxaw^aytMiaoiiDinm'lUM' i ⮺^_l Dfil Vei'a'da kat'i olarak oynamamaya karar vermiş bulunan Hilmi dün menejeı Alı-VyaHfilrB met Erol'la Bölgeye gelerek Fenerbahçe adına fiş dold
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • UEFft HA oC7(1UII IIHTI Vefa profesyonel takımı,dün kendi sahasında yeni sezonu açtı.Saat 16 da çaylı toplantıda konuşma yapan Kulüp Reisi VtrA UA OtlUNU Ayll Selâhattln Karayavuz,«futbolcuların kulüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • Selâhattinin maaş durumu incelendi TRANSFER KOMİTESİNE İNTİKAL ETMİŞ DIGER ÜÇ MEVZU TETKİK EDİLECEK Bölge transfer komitesi dün Bölge merkezinde toplanarak çeşitli ihtilâfları gözden geçirmiştir.Bu an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • Kadıköyspor'lu Ömer Fenerbahçe'ye girdi Kadıköysporlu Ömer dün Fenerbahçe'ye girmiştir.Ömer,bu akgam Fenerbahçe takımında yer alarak eski takımına karşı oynayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • F.Bahçe Kadikoyspor basketbolde karşılaşıyor Fenerbahçe Basketbol takımı yeni mevsim çalışmalarına geçen hafta içinde başladıktan sonra mevsimin ilk maçını tam kadrosu ile Kadıköyspora karşı oynayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • Irak Kraliyet Futbol takımı geliyor Irak Kralının fahri başkanlığı altında bulunan Bağdad Kraliyet Jimnastik Kulübü futbol takımı 16 ağustosta şehrimize gelecektir,rfrak Ordu takımı» ve Kraliyet Muhaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • Emniyet mevsimi bugün açıyor Transfer ayında bir hayli hareketli günler yaşayan Emniyet,yarın ¦aat 16.30 da Şeref stadında yeni mevsimi açacaktır.Kulüp reisi Rıza Nemli'nin konuşmasından sonra,antrenö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • Özcan Vefa Kampında Vefa,transferde basketbolcularım diğer kulüplere kaptırmamak maksadıyle ismi gizli tutulan bir yerde kamp kurnîuştur.Görülen lüzum üzerine idareciler,kaleci Özcanı da kampa götürmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • LİG'LERDEKİ HÎSSE MES'ELESÎ HALLEDILMEZSE ÜÇ BÜYÜKLER lig'i terkedecek Lig maçları arifesinde Fenerbahçe,G.Saray ve Beşiktaş kulüplerinin bu karanmn Federasyonu müşkül duruma sokacağı sanılıyor.Blok P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • DÜN GÖRÜŞÜLMEDİ İsveç seyahatinde ikinci maçta takım kaptanlığı kaldırılan Recebin durumu dünkü İdare hey'eti toplantısında görüşülemedi.Resimde,yıldız futbolcuyu bir antrenmanda artistik pozda görüyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.07.1957
  • m ALİ SAMİ YEN DÜN ANILDI Galatasaray kıdübünün 1 No.lu âzası merhum Ali Sami Yen'in ölüm senei devriyesi dolayısiyle Feriköy mezarlığında bir tören yapılmış ve merhum anılmıştır.Merhumu seven Galatas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6