Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.07.1957
  • Guatemala Devlet Reisi katledildi Komünist aleyhdarı Reisicumhuru öldüren Kızıl Saray Muhafızı intihar etti.Örfî idare ilân olundu.4 ay sonra Başkan seçimi yapılacak GUATEMALA,ASSOCIATED PRESS Bir sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1957
  • 50 milyonluk ithâl listeleri hazırlandı Bol miktarda yedek parça getirtilecek.İncir ve kuru üzüme verilecek prim tesbit edildi BAZI malların ihracı muka-bilinde piyasanın ihtiyacı olan maddelerin itha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1957
  • C.H.P.PARTI Meclisi toplandı inönü'nün riyasetindeki toplantıda seçmen kütükleri ele alındı ve şikâyetlerin Meclise aksetiirilmesi kararlaştı CH.P.«Parti Meclisi»,dün İstanbul Parti İl Merkezinde topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1957
  • 35 bin Demiryolu işçisine yüzde 15 zam yapılıyor ANKARA,HUSUSÎ Devlet Demiryolları İsçileri Federasyonunun üç gündür Ankara'da yaptığı toplantılar sona ermiştir.6 ayda bir toplanan Federasyon,isçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1957
  • BAHÇEKAPI'DAKI "SÜMER HAN,IN UST KATI YANDI BAHÇEKAPI'da Sümerbank'a ait cSümer Han» in üst katı dün çıkan yangın sonunda tamamen yanmıştır.Şehinşah Pehlevi caddesinde bulunan 5 katlı handan,saat 11.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1957
  • Menderes bugün Çanakkale'de ÇANAKKALE,HUSUSÎ Başvekil Adnan Menderes,bugün Çanakkale'ye gelecek ve D.P.İl Kongresinde hazır bulunacaktır.Kongrede bir konuşma yaparak son hâdiselere dair izahat vermesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1957
  • Lâstik darlığı gideriliyor ANKARA,A.A.Başvekil Adnan Menderes,şoförlerin lâstik darlığını gidermek için yeniden siparişler yapıldığını haber vermiştir.Menderes bunu,Ankara Umum Otomobiller ve Şoför ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1957
  • HÂRİCİYE VEKÂLETİNDE YAPILAN MÜLAKATTA ETHEM MENDERES TARAFINDAN TÜRK GÖRÜŞÜ YUNAN Elçisine izah Yunanistan Londra Konferansında Kıbrıs'ı ilhakda ısrar ederse,Türkiye Batı Trakya meselesini ileri süre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.07.1957
  • [İLHAN DEMİREL] n Mülteci Macar genci,Rusların Macaristan'da yaptığı mezalimi canlandıran resimleri Rus Konsolosluğu vitrinine yapıştırıyor.İçeride ise,Sovyetlerin propaganda fotoğrafları duruyor.Genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • m+Tıp sahasındaki geniş malûmatını mutfak sahasına intikal etti-i remiyen saym profesör Dr.Tevfik Remzi Kazancıgil'in bir ista-i kozla başbaşa kalınca ne yaptığına dair kısa bir hikâye anlata-1 lun:Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • TEŞEKKÜR Muhterem komşumuz Sümerbank'taki müessif yangına zamanında müdahale »derek,cansiperane gayretleriyle sirayetine mâni ve söndürmeğe muvaffak olan itfaiyemize ve fedakâr personeline teşe*kür ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • MUAMMER KARACA Yaz temsilleri Saat 21.30)Yarın Aksam YEŞİLKÖY RÖNE PARK 30 Temmuz Salı BÜYÜKDERE BEYAZ PARK 31 Temmuz Çarşamba Beylerbeyi Tek Sinema Medarı iftihar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • 29 Ağustos çekilişinde OOOQ 212 kişiye zengin para ikramiyeleri 2 adet 5000 TL 10 500 TL 100 100 TL 100 50 TL ÖOÖUBANK Mevduata kanunî faiz nisbetlerinin azamî haddi verilir HER 100 LİRAYA BİR KURA NU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • "İZMİR»İN YÜZDÜRÜLMESI İ(İN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR "Santa Maria,adlı İtalyan firması gemiyi yüzdürdüğü takdirde 580 bin dolar alacak Bir müddet önce İzmir önlerinde bir Amerikan şilebi ile çarpışarak bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • Kızını fuhusa teşvik eden bir ana Adliye'ye verildi Hâdise tanınmış randevuculara evlâtlık olarak verilen 14 yaşındaki kızın şikâyeti üzerine ortaya çıktı Fatma Bedriye adında bir kadın,14 yaşındaki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • Temizlik İşleri kadrosu zayıfladı Temizlik İşlerinde çalışan isçilerden 400 kadarı İşlerini bırakarak memleketlerine dönmüşlerdir.İstanbul Belediyesi ber yıl başat mevsimine rastlayan bu aylarda aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • TARABYADA ARSA YE EV SAHİBİ OLMAK NE KADAR GÜÇTÜR FAAL d-352 Halbuki Türkiye İş Bankasında asgari 150 liralık hesabı olanlar 23 Ağustos Çekilişinde Tarabyanm meşhur "BÜLBÜL YUVASINDA'ki.zarif,rahat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • ^A^qAmkii paJİhtu/l K ok B 3S W OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Kararsız bir gün yaşıyacaksımz.Aksam üstü küçük bir hâdise siz* bu kararsızlığı unutturacak.COVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Aklınıza eseni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA.1 isim Yakınlar topluluğu.2 Tanıdıklar İki kelime)Bir yerin ileri gelen-leri.3 Bir un-van.4 Ağzın «3 her tarafında,or-tası beyaz kenarları kırmızı bir c takım küçük ya-J ralar hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • TEŞEKKÜR Aile reisimiz,sevgili babamız ŞEFİK İNSEL'in ölümü münasebetiyle,merhuma son vazifeyi ifâ İçin ihtiyarı zahmet edip gelen,telgrafla,telefonla,çelenk göndermek suretiyle büyük matemimize iştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • TEŞEKKÜR Aramızdan ebediyen ayrılmaslyle bizleri derin acılara garkeden sevgili büyüğümüz "e babamız,CEMAL TEZER'in cenaze merasimine uzaktan ve yakından gelerek iştirak etmek,telefon,telgraf ve mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • Bir komünist hakkında takibata geçildi Komünistlik suçundan mahkûm bulunan Kuleli Askerî Lisesi eski öğretmenlerinden Abdulkadir Demir hakkında yeniden takibata geçilmiştir.Abdulkadir Demir'in kalmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • «Merinos» ayda 480 bin metre kumaş dokuyor Merinos fabrikaları bu yılın ilk 4 ayında 32 bin metre pamuklu mensucat imâl etmişlerdir.Aylık yünlü mensucat imalâtt ise 480 bin metredir.Fabrika geniş çapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • Anadolu yakasında yeni borular tecrübe edilecek Sular İdaresi,Anadolu yakasında yeni döşenen boruları tecrübe edecektir.Tecrübe işine bugün başlanacak ve ilk olarak Haydarpaşa ile Kanlıca arasındaki b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • 150 ŞOFÖRE 600 LASTİK VERİLDİ Vilâyet Tevzi Bürosu,emrine verilen lâstikleri intizamla dağıtmaktadır.Büro bir gün İçinde 150 şoföre 600 lâstik vermiştir.İlk plânda hiç lâstik almamış şoförlerin İhtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • ADAN KITLIĞI PİYASADA kahve,kâğıt,binbir çeşit yedek parça ve ihtiyaç maddesi yok da adam var mı,adam?Herhangi bir gün Mili iye t'in küçük ilânlarına bakınız:Muslukçu aranıyor,tornacı aranıyor,avukat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • Bîr kadın kavga ettiği şoförü çakı ile yaraladı Samatya'daki hâdise sırasında Şerife'nin yanında kocası,oğlu ve damadı da bulunuyordu Şerife adında bir kadın,ismail İşgör adında bir şoförü çakı ile ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • YUNAN bandıralı «Hermes» ve Fransız bandıralı «Jan Darmes» vapurları ile dün limanımıza 850 turist gelmiştir.Turistler bugün şehrimizden ayrılacaklardır.VALİ ve BELEDİYE Reis Vekili Kemal Hadımlı Bele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 6» 02)1 Yavuz Sultan Selim Ayhan Işık Orhan Arıburnu Türk filmi 2 Lüks Hayat Seze.Sezin Halide Pişkin Türk filmi.A L K A Z A Tel:44 25 62)1 Cehennem Köşesi Richard VV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.07.1957
  • ttmn«tu.nniiiiiiminmnii-ISTANBUL E 8.27 Açılış ve program 8.30 I Tatil sabahı İçin müzik 900 Ha-E herler 9.15 Türküler 9.30 Din-E leyici istekleri 10.00 Sevilmiş ses-1er Sevilmiş şarkılar 10.30 Şe-1 h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • Wmm HAFİYE UYANINCA KEN.D/ri MASTAMANEDE BULUL/A i$TE MUSUSÎ HAS7A-UK ANCAK "MUSüS(ŞE.KiLpE TEpAvı EOlUR.8ıR.ı'Kı ÜC I BHAF/YE KENDİNİ ŞÖYmm LE BlR YOKLADI.HİÇ B/R YEQ/NDE KIR/K OLMADIĞINI HİSSETTİ ÇA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI Modern Baruthane Plajı Hizmete Girdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • nmııımııtııı I Bestekâr Taiyos Efendi E miw ÜN lüzumlu bir kâğıt aramak için evrakımı karıştırırken Türk I J musikisinin büyük üstadlarından Tatyos Efendiye ve ölümüne ait l^ bâzı notlar gürdüm.Büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • Topkapı Aksaray yolu Eylül'de tamamlanacak Şehrin muhtelif semtlerindeki meydanların yeniden tanzimi kararlaştırılmıştn-Taksim,Üsküdar,Eminönü,Kadıköy ve Beyazıt meydanlarından başka Topkapı,Aksaray,K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • Eylül imtihanları yazılı yapılacak Ortaokul ve liselerde doğrudan doğruya sınıfta kalma usulünün kaldırılmasından sonra Haziran devresinde sınıfta kalıp da yeniden imtihana girecek talebelerin tesbiti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • BARUTHANE PLAJINA OTOBÜS SERVİSİ Türkiye Emlâk Kredi Bankasının Baruthanede tesis etmiş olduğu plaj ile Bakırköy istasyonu arasında her 15 dakikada bir otobüs servisi ihdas edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • Dün çıkmış bulunan MİZAH MECMUASI'm şayet henüz almamış iseniz,İNŞAALLAH bu güzel tatil gününde kaynananızla kavga edersiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • 140 ilkokulun tamirine hız verildi Vilâyet bütçesinden,Maarif Müdürlüğü emrine verilen tahsisatla şehrimizde tamire muhtaç 140 ilkokulun onarılmasına hız verilmiştir.Beyoglunda 3,Kadıköyde 1,Üsküdarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • Matem içinde kıyılan nikâh 19 yaşındaki gelinin babası sabahleyin vurulmasına rağmen nikâhın yapılmasına ısrar etti DÜN saat 11.30 da Beyoğlu Evlendirme Memurluğunda matem havası içinde bir nikâh kıyı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • Bira sıkıntısına dişarıya taşımalar sebep oluyor Şehrimizde bira sıkıntısı bütün giddetile devam etmektedir.İlgililerin belirttiklerine göre,İstanbula verilen bira,ihtiyaca yetecek derecede olmamakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • iMMinmıiMfM—in i i—imi—nwwwiiMnnMiihiiii'iimi 11 miiiiim MEVLİDİ ŞERİF Gripin,Puro,Opon ve Fay Müesseseleri Müessisi ve Sahibi Eczacı NECİP AKAR'ın ruhuna ithaf edilmek üzere vefatının 40 inci gününe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • 1A.P.xiua Lollobrigida,bilindiği gibi,bir çocuk beklemektedir.Resimde İtalyan aktrisi,kocası Dr.Mirko Skofic ile beraber,Roma'daki villâlarının bahçesinde görülmektedir.Gina'nın giydiği elbise,simdi,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • IKEYSTONE] Sun hâdiselerle günün mevzuu olan Arabistan yarımadasındaki Umman ve Maskat Sultanlığında en mühim liman Maskat'tır.Bu ufak limanda tek ¦bina» da,Gümrük ve Pasaport Dairesidlr.Resimde,İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • ingiliz uçakları isyanı durdurdu Hücumlar kesildi,âsiler teslime başladı Nısır ve komünist memleketler İngilizleri protesto ediyor.LONDRA,A.Pingiliz hava kuvvetlerinin harekâta geçmesinden sonra Maska
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • SAP HASTALIĞININ VİRÜSÜ ANLAŞILDI Pendik Bakterioloji Enstitüsünde Türkiyedeki virüsün tipi olduğu tesbit edildi Şap hastalığı ile müessir bir şekilde* mücadele edebilmek için,hastalık âmili olan virü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • jıı« fi fi ii fa^i;^zhm lA.P.J VADİMİN TRFNİ Almanya'da Kolonya şehrinde tek hatlı demiryolunun ilk tecrübesi hatta içinde yapılmıştır.I Illalll Buna demiryolu değil,betonyolu demek lâzımdır.Zira tren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • Köprü yerine tünel fikri reddediliyor Bir mütehassıs tünelin köprüden 5 misli daha fazlaya mal olacağını ve stratejik ehemmiyeti olmayacağını söyledi ISTANBUL'un iki yakasını birleştirmek için kurulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • DÖRT SARHOŞ BİR KAHVEYİ ALTÜST ETTİ BURSA,HUSUSÎ Meşkûre köyünde 4 kafadar tarafından bir kahvehane allak bullak edilmiştir.Mustafa Taşan'm kahvehanesine sarhoş bir vaziyette gelen Ahmet Okçu,Ali Tanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.07.1957
  • Lübnan'a 8 bin dikiş makinesi ihraç edilecek Bir ecnebi firma,memleketimizde dikiş makinesi fabrikası kurmuştur.Fabrika önümüzdeki günlerde faaliyete geçecektir.İhracat da yapılacak ve ilk olarak Lübn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.07.1957
  • 10 Sene Vade lie KADIKÖY Kosuyolu üzerinde su,havagazı,elektrik ve telefon hattı mevcut,meyva,çam ve muhtelif gölgelik ağaçlar içinde KREDİ YAPI SANDIĞININ yaptırmakta oldtı$n SİTE-DE bir kısmı dükkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1957
  • u~ DAİMA abınızda en az 150 lira bulundun ÇÜNKÜ 30 Eylül 1957 çekilişinde 27.000 lira tutarında APARTMAN DAİRESİ ve ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ Son para yatırım tarifli 20 Eylül 1957 Yalnız EMEKLİ,DUL ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1957
  • "Asya Gribi,ni Beklerken GENÇ gazeteci istihbarat dejterinde kendisine yazılan vazifeyi okudu:«Asya griî bini takip ediniz!Adanal dan sefirimize gelebilir.Genç gazeteci derhal te-lefona sarıldı ve sor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1957
  • ALLAH UK Atî BEY GSMÇÜGİAAİZDE KA/v\P A ÇıtCV\ıŞTı .NE NEPİS yE.AEKt-ER HAZIRLAMIŞTI ıvJEySE,KOCANIZIN KıV_METİNİ S'Z DAWA iyi BİLİRSİNİZ HERHALOE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM EL S A azan:MAXWELL Nak ORHAN 1 e d e n AZİZOĞLU 82 Bu meziyetimle bir dereceye kadar insanlığa elimden gelen hizmeti yaptığıma kaniim.Tertip ettiğim toplantılar sayesinde çeşitli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1957
  • 154 GÜNDÜR KOMADA KALAN KANADALI Bir otomobil kazasında yaralanan Knight,sâdece oğlu,kolları arasına konduğu zaman hayat işareti gösteriyor TORONTO,A.P.William Knight,dün komaya berber bir durum içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1957
  • Türkiye'de neşit hakkı MİLLİYET gazetesine aittir] EŞİL SAADET Yazan:ANİEL GRAY T ü r k ç e s ı SELAMİ İZZET SEDES 6 Hakkınız var,birkaç frangın ehemmiyeti mi olur.Fransada icabmda size yardım edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.07.1957
  • AŞK HİKÂYESİ TRANSATLANTİK TEFRİKA No:7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:İrene,genç ressam Rodolfun tablolarım teş-hir etmek üzere Arjantin'e gidecek olan Leanın yerine gider.Orada bir çok insanlarla tanışır.Gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • 191 KİŞİYE r28 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ TUTARI 320.000 URA VAKIFLAR BANKASI Her 100 Liraya Bir Kura Numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ K UÇ UK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK BAK1RKÖYDE bos ev.Yenimahalle istasyonu karşısında Tayyareci Fethi sokak 45,4 katlı 8 odalı telefon:71 68 90 K-1440)FATİH Çarşambasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • Mutfağınızda yalnız FAY.•«İnsana ferahlık veren bu pırıl pırıl temizliği temin eder.Çünkü FAY,bilûmum eşyanın kirini ve yağım temizlemek üzere hususi bir formüle göre mütehassıs kimyagerler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • H.Emin Fidanoğlu Sünnetçi SAIM LOKMAN FİDAN Beşiktaş Doğubank yanı 12-1 Ev:48 17 73 Tel:48 43 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • KIZ KULESİ SALACAK PLAJI GAZİNOSUNDA Her hafta ıaat 15 den 21 kadar olan Pazar matinelerine muazzam sürprizlerle tizleri bekler.Ucuz servi*,temiz deniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • SPQRnSERGI SARAYINDA i77¥3T HERGUN:IBILETLER:TENZİLATLI MATİNE:17.00 A*\ATlAStAlKAURS/NEMALAR/IE SUARE 12115 teiSERGt SARAYI GİŞELERİNDE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • Miiiiuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basildığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • HİCRÎ 137« Zilhicce 30 PAZAB 28 TEMMUZ 19 5 7 RUMÎ 137» Temamı İS VAKİT VASAT!EZANİ 4.52 12.20 16.17 19.30 21.22 2.47 9.22 4.50 8.47 12.00 1.51 7.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • milyona Çanakkale anıtı için 1 daha ihtiyaç var ÇANAKKALE,Hususî surette giden NECMİ ONU R'dan Çanakkale'de bulunan basın mensuplarından müteşekkil bir hey'et dün Çanakkale Şehitler Âbidesinin inşa ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • Güzelliğinizin yaratıcısı Sjz olunuz İste size HAVİLLANO'm harikalar pudrası.9 muhtelif renkte fevkalade İnce latif kokulu ve müstesna bir intibak kabiliyetine*maliktir,PUDRASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • ÇOCUKLARINIZA EN İYİ ÇOCUK PUDRASINI KULLANMAK İSTERSENİZ MARKASINI ARAYINIZ 01?873
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • ZUHAL GÜREL Sigorta Acentası Şubelerinden ilkini Beyoğlu İstiklâl caddesi Kadri Han 2.Kat No.12 de hizmetinize a r z e d r Merkez:Cağaloğlu Nuruosmaniye cad.No.70-72 Şube:Beyoğlu İstiklâl cad.Kadri Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • TÜRKİYE BAĞCILAR BANKASI KURULUŞU 1917)20 Eylül 1957 de FUAR KEŞİDESİNDE 1 BAHÇELİ EV ve 25.500 Liralık İKRAMİYELER DAĞITIYOR İSTANBUL ŞUBESİNDE HESAP AÇMAKLA KEŞİDEYE İŞTİRAK EDEBİLİRSİNİZ.Adres:Sirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • SATILIK ŞAHANE ARSA Suadiyede,denize ve tramvay yoluna gayet kısa mesafede olan,imar durumu alınmış kıymetli bir arsa satılıktır.Müracaat:Saat 8-10 Telefon:63 64 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • MEMUR ALINACAK Yazısı düzgün hesabı kuvvetli ve daktilo bilir memur alınacaktır.Taliplerden erkeklerin askerliğini yapmış olması şarttır.Müracaat:Posta kutusu 391 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • Çocuğunuz iğin.EMNİYET SANDIĞI' ÖĞRENCİ HESABİ açtmrsamz Çefitli Tahlil ve Pere İkramiyelerinden Birini Kazandırabilirsiniz-EKİM Keşidesinde 5000 Liralık OKUL KİTABI KIRTASİYE ikramiyeleri HESAP AÇTIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • Türk görüşü Yunan Elçisine izah edildi Bağtarajı Birincide rükelçlye bildirilmiştir.Büyükelçinin Yunanistan'a götürece-£1 Türk tezi,ayni zamanda bir «ok delilleri d* İhtiva «önektedir.YENİ YUNAN PLÂNI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • Lâstik darlığı gideriliyor Baftaraft Birincide rak kabul edildiğini ifâde eden telgraflarına verdiği cevapta bildirmiştir.BAŞVEKİLİN CEVABI Başvekil,şoförlerin telgrafının,vicdanında hiç bir hitabın y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • C.H.P.Parti Meclisi toplandı Baştarafı Birincide BAynl mahallede,hattâ ayni evde oturup da ayni kütüğe ismini bir kaç defa kaydettirenler vardır.HC.H.P.bu vak'alara dair topladığı zabıt ve vesikaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • Guatemala Devlet Reisi katledildi Baştaraft Birincidt Askeri avcılığın,tanıklar hakkın» dakl iddianamesinde belirtildiğine göre,geçen nisan ayının 13 ünde fesatçılar,zırhlı birliği,kral sarayını abluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • C.M.P.Genel idare Kurulu fevkalâde toplantıya çağrddı C.M.P.Genel İdare Kurulu Arıkarada fevkalâde bir toplantıya çağırılmıştır.Bu münasebetle şehrimizde bulunan Genel İdare Kurulu üyeleri ve C.M.P.İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • BUjŞAHİL SİZİNDİR!pıTâpunüzdaTcapınızda^l belirtilecektir^ i gölü kumsal.sahillerinde" bir yuva-y3lsanipTcımagaınaıırIanmız.2w Z Jf fe&a* i fi RLfÂtJfSLTES» sumum111mar;möesseses1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • Bayan Ozay ve Bay,Sami Unan'ın 22.7.957 Pazartesi günü saat 14 te Kadıköy Nikâh Dairesinde icra olunan Nikâh merasimine müessesemizce hazırlanmış olan Nikâh şekeri vaktinde yetiştirilmemiştir.Bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • 50 milyonluk ithâl listeleri hazırlandı t Baştarafı Birincide İNCİR VE KURU ÜZÜME VERİLECEK PRİM ANKARA,AA.İktisat ve Ticaret Vekâleti,kuru üzüm ve incire verilecek prim nisbetlerlni tesbit etmiştir.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • Bursa kazasında zarar görenlere yardım yapılacak BURSA,HUSUSÎ Ulu mahallede vukubulan feci uçak kazasında evleri yanan ve yıkılan vatandaşların gördüğü zararlar Hükümetçe telâfi edilecektir.Kazada öle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • manya,Konfederasyon teklifini reddetti Bonn,bir tedhiş rejimi olarak vasıflandırdığı Doğu Almanyanın böyle bir birliği felce uğratacağını bildirdi LONDRA,ANADOLU AJANSI Doğu Almanya hükümeti dün «Barı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.07.1957
  • Eayseri'de büyük bir hırsız şebekesi yakalandı Ankara ve Kırıkkalede de faaliyet gösteren şebekenin çaldığı eşyalar da ele geçirildi KAYSERİ,HUSUSÎ Şehrimiz Emniyet Teşkilâtı,Kayseri,Kırıkkale ve Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.07.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] ÇALENÇ KUPASI „NIN TEK FİNALİ BUGÜN.22 Temmuz pazartesi günü başlayan «Çalenç Kupası» maçtan heyecanlı geçmekte ve alâka ile takip edilmektedir.Finaller yaklaştıkça daha büyük bir ciddiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.07.1957
  • BEŞİKTAŞ DUN DÖNDÜ Abdullah Z.Kozanoğlu Antıenör temin etmek üzere Roma1 da kaldı BEŞİKTAŞ II.REİSİNİN,İTALYA'DA MEŞHUR MEAZZA VEYA ANTRENÖR P.SANDRO İLE ANLAŞMASI MUHTEMEL Dört motorlu uçak dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.07.1957
  • KINALİADA'DA BUGÜNKÜ SPOR FESTİVALİ Adalılar,Galatasaray kulübüne başvurarak futbolculara izin istedi Kınalı Burgaz Spor Bayramı münasebetiyle bugün Kınalıada'da yapılacak futbol maçı gayet çekişmeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.07.1957
  • BESİKTASIN İSVEÇ'TE OYNADIĞI j TAKIMLARA UMUMÎ BİR BAKIŞ İsveç'te muvaffakiyetli sayılabilecek bi* turne yapan Beşiktaş takımının karşılaştığı takımlar hakkında okuyucularımıza malûmat vermeyi faydalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.07.1957
  • G.Saray Moskova'da 70-32 yenildi MOSKOVA,T.H.A.Dün aksam beşinci karşılaşmalarını yine Rus Millî basketbol takımına karşı yapan Türkiye'nin Galatasaray takımı bu maçını da 70-32 kaybetmiştir.Türk takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.07.1957
  • GENÇ TAKIMLAR AtletizmYarıpaları İstanbul genç takımı dünkü müsabakalarda 72 puan aldı.Yarışmalara bugün de devam edilecek Ankara İstanbul genç atletizm takımları arasındaki müsabakalar,dun Mithatpasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.07.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] VACIMDAQA ÇİTTİ Kasımpaşa futbol takımı dün laat 7 de Sirkeci'-IVM^ImrAO»* Ull II u.kalkan motorlu trenle Alpulluya müteveccihen şehrimizden ayrılmıştır.Kafilede bütün profesyonel oyuncu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.07.1957
  • i Pi P *1 İsveç'te muhtelit Wİ«nmh^ Kupası birincisi Beşiktaş,dün gece döndü.Futbolcuları,resimde"!ta^S^ ıkkı Yeten menejer K.Gülçellk'le beraber görüyorsunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.07.1957
  • Antrenör Vanes VAZİFE İSTİYOR Futbol Federasyonu Beşiktaş'ın Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuasına iştiraki için U.E.F.A.'ya telgraf çekti Futbol Federasyonunun resmî antre-nörlüğünü yapmak için Federas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.07.1957
  • F.Bahçe Vefa'ya cevabını verdi 'HİLMİ BİZİMDİR,Fenerbahçe,futbolcunun talebe lisansı ile Vefa'ya transfer olduğunu i s b a t edecek Fenerbahçe kulübünün Hilmi'yi Vefa'ya iade etmesi mevzuubahis değil.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.07.1957
  • Nusret'in Beykoz'a girmesi şüpheli Transfer üç gün sonra nihayete erecektir.Satışa çıkarılan veya bonservis alan futbolculardan hâlâ bir kulüple anlaşmayan yalnız Nusret kalmıştır.Nusret'e de Beykoz t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.07.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] Saat 21.40 da dört motorlu dev uçak piste kondu ve biraz sonra Beşiktaşlılar merdivende gözüktüler üstte)Beşiktaş takımının kaptanı Recep,gümrük muayenesini yaptırırken altta)Aralarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.07.1957
  • û.Dicke Galatasaraylı gençleri de çalıştıracak İngiliz antrenöre,genç takımın eski antrenörü selâhattin yardım edecek Galatasaray Kulübünün anlaşmaya vardığı ve 5 Ağustosta İstanbula gelmesi muhtemel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.07.1957
  • ROMANYA millî basketbol takımı ile yurdumuzda yapılacak biri milli,ikisi temsili olmak üzere üç maçın hazırlıklarına 15 Ağustostan itibaren başlanacaktır.Bu çalışmalara iştirak edecek kadro Onbirinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor