Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.07.1957
  • EZA KÂNUNU TÂDİL EDİLİYOR Yeni ihtiyaçlara göre hazırlanan Layihu revizyonu m ütea k i b Meclise verilecek ANKARA,HUSUSÎ iki yıldır Adliye Vekâletinin vizemde titizlikle uğraştığı «Türk Ce-K an unu Lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1957
  • SAYARONA GİTTİ [RÜÇHAN ÜNVERİ Edimburg'ta yapılacak festivale katılacak «Mehter Takımı» ile «Harb Okulu Bandosu» mı İngiltere'ye götürecek «Savarona» okul gemisi,dün saat 17 de törenle uğurlanmıstır.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1957
  • Beyoğlunda açık hava randevu evi basıldı Apartmanı mühürlendikten sonra randevucu taraşı paravanlarla bölüp faaliyete devam etti DÜN sabaha karşı Beyoğlu'nda bir «açık hava randevu evi» basılmış ve ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1957
  • RÜÇHAN ÜNVER I İNÖNÜ,LOZAN'A DAİR HATIRALARINI ANLATIRKEN İnönü,Lozan'a dair konuşlu LOZAN ANDLASMASININ 34 ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE İNÖNÜ HATIRALARINI ANLATTI LOZAN zaferinin 34 üncü yıldönümü mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1957
  • BÖLÜKB AŞ I bugün istanbul'da ANKARA,HUSUSÎ C.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı,dün gece 20.30 da Ankara Ekspresi ile İstanbula hareket etmiştir.Bölükbaşı bu seyahatini ailesi efradı ile birlikte yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1957
  • Münakalât Vekâletinde B.OAC.ile TJI.Y.mn ortaklık anlaşması imzalanıyor.Soldan sağa doğru)Türk Hava Yolları Umum Mudııru Ulvi Yenal,B.O.C.A.Umum Müdürü Sir George Cribbett ve Münakalât Vekili Arif Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1957
  • KATİYEN ÇİZİK YAPMAZ mızın madeni kaplarını VIM ile temizleyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1957
  • KABİNEYE BAYAR RİYASET ETTİ ANKARA,HUSUSİ Reisicumhur Celâl Bayar'm riyasetinde Başvekil Adnan Menderes ve Vekiller Hey'eti dün tjece bir toplantı yapmışlardır.Çankaya'da yapılan ve saat 19 dan geç va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1957
  • Sovyet Rusya Türkiye'de iki fabrika inşa edecek İş Bankası heyeti bir cam ve soda fabrikası kurulması için anlaşma imzaladı LONDRA,T.H.A.Moskova radyosunun dün akşam bildirdiğine göre,hâlen Moskova'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1957
  • Dr.FÂZIL KÜÇÜK,EVVELKİ GÜN EVİNİN BALKONUNDAN HALKA HİTAP EDERKEN ITelefoto MİLLİYET—A.P.Lefkoşe—İstanbul] Kıbrıs için iki Hur.P.goruşu Alakant taksim tezini desteklerken,Ergin faal bir politika takib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1957
  • W iğ#m 'AIJ-l",M!x:«f. v 4 W&%&mi İfii $sİ'~ t 'X *VV ^ittj s:Ü» ^MÜ BUNALTICI SICAKLARDAN SONRA YAĞMUR [İLHAN DEMİRELI Günlcrdcııberi bunaltıcı sıcakların hü-w_küm sürdüğü İstanbul,dün öğleden sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.07.1957
  • TUNUS BEYİNİN OĞLU Tunus Beyinin oğlu Prens Sclâhattln,tevkif edilerek lıapse atılmıştır.Prens,cinayete teşebbüs suçu ile itham edilmektedir.İddiaya göre,Prens Selâhattin,saray dışında nöbette bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • i GÜNÜN TIBBİ BAHİSLERİ SAP HASTALIĞI insanlara da bulaşabilir Dr.S.Recep DOKSAT İstanmılun pek yakınında.Silivri civarında,Kumburgaz adlı şirin bir sav-fiye mahalli vardır.Orda yazı geçiren bir dostu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • Hayranlarınız çoğalmıştır!Gutallığınitin,jimdi d»h» la»irli ©I duğunun farkındasınız I Filhakika VARNER kramli pudran il* hie bif makiyajm vtrcmryacağı bir rntıcayı «Ida attinitt.Yuzunux il»1-bir güza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • DÜNYACA MARUF AFRİKA REVÜSÜNÜN AÇK HAVA TİYATROSUNDA Büyük muvaffakiyetle devam eden temsillerini görmek fırsatını kaçırmayınız.Pazartesi akşamına kadar saat 21.15 de)Beş Suare ayrıca Pazar günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • YALNIZ ¦HANIMLAR ARASINDA YALNIZ TURK EKSPRES BANKTA 15.000 LİRALIK.UU5USI ÇEKİLİR Har 100 liraya ı 1 kur» numarası iple emniyet ve aur'af
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • työfye MİZAH MECMUASI Niçin yalan söyliyelim?Bu Cumartesi Çıkıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • Sabıkalı otomobil hırsızları yargılanırken yeni suç işle Hırsızlar gayri mevkuf yargılanmalarından istifade ederek Ankara ve Bursa'da 4 otomobil 20 lâstik çaldılar Sabıkalı otomobil hırsızlarından Okt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • Yılbaşına kadar 4222 telefon daha takılacak Nişantaşı ve Şişli'de tevziat devam ediyor,şehrin muhtelif yerlerine 400 umumî telefon konulacak Bu sene başında 50.000 olan telefon abonelerinin sayısı,yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • Bir baba,oğlunu göğsünden yaraladı Oğlunu yaralayan bir baba hakkında takibat yapılmaktadır.Kasımpaşa'da Hacı hüsıev mahallesinde Paşalıhasan sokağında oturan İsmail Sazanker,20 yaşlarındaki oğlu Mnhm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • Bîr grup hacı daha dün uçakla geldi Dün de Yeşilköye Hicaz'dan 66 kişilik bir Türk hacı kafilesi gelmiştir.Hacılar,meydan sıhhiye teşkilâtınca sıkı bir muayeneden geçirilmiş ve bunlar arasında Asya gr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • «Lise Müdürleri Semineri» devam ediyor Atatürk kız lisesinde açılan «Lise Müdürleri seminerine» devam edilmektedir.Teşkil edilen komisyonlar programlarına göre,dün de çalışmalarda bulunmuşlardır.Komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • Sökülen denizaltıların makineleri kullanılacak Haliç tersanesinde sökülmekte olan Birinci İnönü ve eski Dumlupınar denizaltılarının makinalari,Nafia Vekâleti hesabına inşa edilmesi düşünülen çıkarma g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • ^MÇAİflâü Ç-^İ4İ4/1 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Üzüntülüsünüz.Aslını astarını bilmeden bir p meseleyi kendinize dert ediyorsunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Durumunuzda is ve ev)bir yenilik yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • BULMACA I 7 8 9 10 11 12 İ SOLDAN SAĞA)1 Kas;Bir nota;Bir unvan.2 Kuyruğunda ı sivri bir kıvrık bulunan pek iri ı\ve zehirli bir sü-rüngen iki keli-me)3 Bir İn-giliz ölçüsü:Ele-4 manlar.4 Mal olarak;B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Hafif melodiler,dans ve caz müzi-13.00 Şarkılar,Ahmet Çağan 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Öğle konseri 14.30 Şarkılar,Afitab Karacan 15.00 Kapanış.16.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • HABABAM SINIFI MUHARRİRİ RİFAT İLGAZ DOLMUŞ okuyucularına bir mizah şaheseri daha sunuyor.BİZİM*KOĞUŞ Sizlere Baba Şükrü,Deve Recep,Mercimek Fahri,Nalbant Şevket'i tanıtıyor BİZİM KOĞUŞ Hayatla ölümün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • tnanılnııyacak Kadar Ucuz Elektriği,telefonu.Belediye terkos suyu bulunan civarında 50.000 100,000 200,000 liralık evler,villâlar,fabrikalar bulunan.Belediye otobüsleri işleyen Bakırköy Bahçelievlar Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • 150 talebe için Alman bursu Maarife bildirildi Almanya Devlet Reisi Dr.Thedou,Heuss'un Türkiye'yi ziyareti esnasındt 150 talebe için tanınmış olan bursl' okuma hakkı.Alman Elçiliği tarafından Maarif V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • EVLİD Aziz büyüğümüz Deniz Nakliyat T.A 0.Müdürü ASIM ALNIAK'ın Vefatının 40 cı gününe tesadüf eden 27/7/957 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Şisjli camiinde okutulacak Mevlid'i şerife kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • O IST-ıMJLI.îemsıl Umusunun tertiplediği serî konferanslardan ilki.yarın saat 17 öO da Fen Fakültesi konferans salonunda Kur.Alb.Fa7il Güneş tarafından »NATO'nun teşkilâtı ve gayeleri» mevzuunda veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.07.1957
  • Bembeyaz ve simsiyah DEDİ Kİ:Beyazla siyahlan başka renk göremiyorum.Öyle belirtiler var ki ufku ağartıyor,hattâ bcya/cliin bembeyaza doğru,gözleri kamaştıran bir açılışla parlak sabahlar vaadediyor.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.07.1957
  • Hal'de kontrol için yeni tedbirler alındı istihsâl bölgelerine gönderilen müfettişler fiatları inceliyor.Müstahsil malı satanlar hâlden çıkarılacak.Ve büyük kaplardaki mallar bölünecek 'V OĞUZ ONGEN M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1957
  • Çelikbaş inönü'nü tenkid ediyor BANDIRMA,HUSUS;Hur.P.Milletvekillerinden Fethi Çelikbaş,bugün sehvimize gelerek doğruca Susurluğa geçmiştir.Susurluk ilçe kongresinde hazır bulunan Çelikbaş bir saat sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1957
  • şaş 75.000 Liralık TEMMUZ Keşidesinden sonra.70.000 Liralık EYLÜL Keşidesi 75.0D0 Liralık EKİM Keş idesi 175.000 Lirahk ARALIK Keşidesi Oftehcmjzlor'do APARTMAN D Af RELERİ Bahcelievler'de ARSALAR zen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1957
  • istimlâk dolayisile Aksaraydaki Y«n!şube binamızın dekorasyonu ikmal oluncaya kadar ™ŞEKERBANK m u va kkatcn TAŞKASAP $ub»mizd« faaliyetin» devam edecektir.Sayın müşterilerimizin bilgi edinmeleri rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1957
  • RP** i':v Dünyanın en güzel şehri İstanbul'da,istanbul'un en güzel yeri Boğaz* içinde,Boğaziçinin en güzel semti Tarabyada,konforlu,şipşirin bir Din* lenme Evi tasavvur ediniz.İş Bankası 23 Ağustosta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1957
  • I İLHAN DEMİREL] PATLAYICI MADDELERİN TUTUŞMASI NETİCESİ ÇIKAN YANGINDA TAMAMEN YANAN YAĞLI BOYA FABRİKASININ ENKAZI TÜTERKEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1957
  • *%îu iııı I KUZULAR İÇİN SÜT BARI* Avı,stral al A L Finchett,kuzunvfcVkHıl IVin OUI DMÎılı |ara nıalısus bir «süt-ban» kurmuştur!Bir çiftlik sahibi olan Finchett,süt bibcron'Iarını hazırlamakta,kuzul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1957
  • Kıbrıs taksim edilmezse Türkiye'ye verilmelidir Baştarafı Birincide YUNAN ELÇİSİ,İNGİLİZ HARİ-CİYE VEKİLİ İLE GÖRÜŞTÜ ATİNA,MİLLİYET RADYO SERVİSİ Yunanistan'ın Londra Büyükelçisi Seferyadis dün,İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1957
  • Bir yağlıboya fabrikası yandı Yangına patlayıcı maddelerin tutuşması sebep oldu.Zarar 250 bin lira.İtfaiye su sıkıntısı çekti Taşlıtaıla'da Çukuıçeşme sokağında Hakkı Güçbayır'a ait «Hagen Yağlıboya F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1957
  • Dudu'nun Yuvası Q İZİM zabıta muhabiri İbrahim Örs,kendi branşına ait olan |j havadisi okutacak şekilde ballandırmasını bilen bir gazetecidir,bu itibarla onun şerheylediği vukuatı merakla ve lez-I zet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1957
  • i %h.*A J r UCUZ ATLATILAN KAZA IA.P.1 Eski Belçika Kralı Leopold'un İtalya'da,Cortina d'Ampezzo'da kullandığı Cadillac otomobil,yolun kaygan olması yüzünden,devrilmiş,Leopold ve yanında bulunan karıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1957
  • Masknt ve Ununun Sultanı Said Bin Tamımır ingilizler âsilere mühlet verdi Umman Sultanına karşı ayaklanan asiler teslim olmazlarsa bombardıman edilecek LONDRA,A.P.A.A.Umman Sultanına karşı ayaklanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1957
  • B.O.A.C.Türk Hava Yollarına ortak oldu Baştarafı Birincide vererek,duydukları memnuniyeti izhar etmişlerdir.B.O.A.C.şirketinin Umum Müdürü olan Sir George Cıibbett,Türk Havayolları İdare Meclisinin âz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1957
  • Nurmetal Çelik Eşya Fabrikası KALİFİYE KALIPÇI USTASI ARANIYOR MÜRACAAT EDİLMESİ ADRES:Ortaköy Şair Necati sok.16-18 Tel:48 44 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1957
  • DR A NO fi M K AB fi D İS 19 MAYIS STADYUMUNDA Büyük muvaffakiyetle temsillerine devam ediyor.Matine:Çarşamba,Cuma,Cumartesi,Pazar günleri saat 17.30 da SUARE:Her gece 21.15 de Çarşamba ve Cuma ucuz h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.07.1957
  • SÇA 4 IKEYSTONE] MEKTUPLAŞARAK NİŞANLANDILAR!SSSjiS man 15 aylık bir muhaberattan sonra,Loııdra'daki Türk Büyük Elçiliğinde valııan Necati Sağer ile geçen hafta «resmen» tanışmış ve nişanlanmıştır!Sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.07.1957
  • CISCO KÎ D CÜ^j%" v v JOSE MONAS,mO REED mad'i ise ouruyo.KUZ.YARDlAAA KO.ÇAUM HADİ lo o.OAVJ3AN PÖ DEVAMİ VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1957
  • V ASTIK BuSADANJ 1 ^1 &Ki Balon'u 1 gUL gözbüm J W® di* WJ EFENDİM» TDMBÎKÎ.E BErJ ı 8u€AQâN AYRILMAĞA KA.4:yj ~gj Si2.TOKUU COK SE KAYBEDECEK TAKAT ICA.^^AR.KAKWI r Sİ2B AİT yİNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1957
  • wmm—m İngilizce bilen ÖĞRETMEN ARANİYOR DARÜŞŞAFAKA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Lisemize.Fen derslerini İngilizce okutacak ehliyetli ve selâhiyetli öğretmen alınacaktır.Yüksük ücret verilecek olan bu hizmetler» tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1957
  • TÜRKİYE TURİZM BANKASININ Turistik Tesisleri Halkımızın Hizmetindedir KİLYOS'ta FLORYA'da OTEL RESTORAN DANSİNG KARDENİZİN ALTİN KUMLU TEK VE EN GÜZEL PLAJI.MODERN KONFORLA MÜCEHHEZ PLAJ EVLERİ Güne;B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1957
  • yazın zevkini doya doya çıkarabilirsiniz E Güneş «e »«çık ftava '^ıhhatimze faydalı of-[duğo kadar,cildi kuruf-«natc «e ytra çişiklerine ol açmak gibi fehlikeer de arzeder.IYa^c aylarında crtd bafcımt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1957
  • AŞK HİKÂYESİ TRANSATLANTİK TEFRİKA NO.4 Lea asabi bir buhran içinde İdi:«Rodolf,dedi,çok müteessirini.Borclo'dau Arjantin'e Salı günü vapur vardı.Ver ayırtınıştını.Gidemiyeceğim.Halbuki senin tablolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM Y EL S A azan:M A X W Budapeşte'de Hortlıy ile görüşmesini müteakip Edward,refakatindekilerle birlikte Viyana'ya geçti.Ben de o sırada tesadüfen Viyana'da bulunuyordum.Kaldığım Bri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1957
  • ITürkive'de nesir hakkı MTLLİTET ga/c+esin» aitHr] YEŞİL SAADET Yazan:DANtEL GRAY T ü r k ç e s i SELAMİ İZZET SEDES 3 Acaba Şirket,bu beklenmedik gecikmeyi ailelerimize bildirir mi?Merak tderler diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.07.1957
  • BlZ KADINLAR Neyyire ŞEHİR KOKULARI S^ AHİT Sıtkı Tarancı:«Memleket isterim.diye başlıyor.Haya-lindeki memlekette.«Gök mavi.dal yeşil,tavla sarıi Başta dert,gönülde hasret yok.Zengin,fakir yok.Benim m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.07.1957
  • Ayşenin geçirdiği.en kısa 21 saat 21 saatlik Amerika yolculuğunun çoğunu Ayşe uykuda geçirdi.Sakın yorgun düştüğünden sanmayınız.Bindiği Pan American Clipper uçağı o kadar sakindi ve hizmetkârlar onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.07.1957
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU I İstanbul Şubesi Müdürlüğünden:1 Kurumumuzun,İstanbul teşkilâtının ihtiyacı bulunan 194 ton odun,23.5 ton tahta parçası ve 1.5 ton çıra teklif alma usulü ile ihaleye çıkarılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.07.1957
  • FAY Temizleme Tozunun kalite bakımından çok üstün olmasının sim formülündedir.Zira Fay Temizleme Tozu Puro Sabun Fabrikasının mütehassıs kimyagerleri tarafından yepyeni ve hususi bir Amerikan formülün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.07.1957
  • Muayyen zamanlardaki rahatsızlıklarda ve baş ağrılarına karşı OPO FAYDALIDIR ası adale,sinir,lumbago re romatizma ağrı* larını teskin etmek üzere kullanılması favdalıdırv i^oporc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.07.1957
  • Türkiye Jokey Klübü Umum Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:İstanbul Veliefendi Hipodromunda açtırılacak 3 adet artezyen kuyusu,havuz ve tesisleri olup keşif bedeli 386142.00 Üçyüz seksen altı bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.07.1957
  • Küçükyahda Çamlıkta satılık çok güzel VİLLÂ TİPİ APARTIMAN KATLARI Deniz,çam,konfor,telefon 70-80-90 bin liraya Sahibi Tel:55 18 59
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.07.1957
  • Bayan Özay ve Bay,Sami Unan'ın 22.7.957 Pazartesi günü saat 14 te Kadıköy Nikâh Dairesinde icra olunan Nikâh merasimine müessesemizce hazırlanmış olan Nikâh şekeri vaktinde yetiştirilmemiştir.Bu husus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.07.1957
  • HOLANTSE BANK ÜNİ N.V.İSTANBUL-TÜRKÇE ve FRAN-SIZCA İYİ BİLEN BİR MEMUR aranıyor.Sekreterliğe yazı ile müracaat.Karaköy Palas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.07.1957
  • 4 kilo buz ile 48 saatlik soptma temin eder.elektriksizdir asla bozulma»/Umum Satış Yeri:TEKNOFOM TİCARET T.L.Ş.Galata,Bankalar Cad.108,İstanbul 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.07.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ Burada neşredilen küçük ilanların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek isteyenler bedelini posta pulu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.07.1957
  • Blendax Bol köpüklü Serinlik bahşedici t Saç koruyucu bir ŞAMPUANDIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.07.1957
  • ıııet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.07.1957
  • HİCRİ Perşembe RUMÎ 1376 25 1373 Zilhic-Temce TEMMUZ muz 27 19 5 7 12 VAKTİ VASATİ EZANİ Güneş 4.50 9.16 Öğle 12.20 4.47 İkindi 16.17 8.44 Aksan:t 19.32 12.00 i Yatsı 21.27 1.53 İmsak 2.43 7.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.07.1957
  • Bayan Aşçı Aranıyor Bir Türk ailesi yanında çalışmak üzere evde yatmak sartiyle iyi yemek pişiren bayan bir aşçı aranmaktadır.Maaş dolgundur.Lisan bilen tercih edilir.Müracaat:Tel:44 25 92 Adres:Beyoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.07.1957
  • Beklenen imza dün sa^olı otıldı EŞREF VEFA İLE MUKAVELESİNİ İMZALA-DIKTAN SONRA BÖLGEDE FİŞ DOLDURDU.Kulübü tarafından 10.000 lira ücretle satış listesine konan Beşiktaş sağ hafi Eşref,dün İkkinci Not
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1957
  • TALEBELERİMİZ Almanya'da ikinci Farklı galibiyetler elde eden Türk talebeleri,aynı zamanda «Turnuanın en centilmen takımı» olarak ilân edildi STUTTGART,HUSUSÎ Nisan ayının sonlarında bir akşam Stutgar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1957
  • K.PAŞA ALPULLUDA KAMPA GİRİYOR Kasımpaşa cumartesi gününden itiharen Alpulluda bir hafta kampa girecektir.Lâcivert Beyazlı takım Alpulluda hem dinlenecek ve hem de lig maçlarına hazırlık yapacaktır.Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1957
  • BU SEZON YAPACAĞIMIZ MİLLÎ TEMASLAR Yeni futbol sezonunda İspanya,Belçika,Avusturya ve Çekoslovakya İle millî temaslar yapılacağı federasyon tarafından açıklanmıştır.Bu maçlar muhtemelen 3.24 Kasım 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1957
  • VEFA'LI ALTAN EYÜP'E GİRİYOR Vefanın genç sağiçi Altan Eyüple anlaşmıştır.Altan hâlen kulübüne mukavele ile bağlı bulunmaktadır.Eyüp idarecilerinden Fehmi Tuna 1500 lira mukabilinde genç futbolcunun b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1957
  • Beykoz Trabzon muhtelitinin santrforunu getiriyor Beykozlu idareciler son defa çıktıkları Karadeniz turnesinde anlaştıkları Trabzon muhtelitinin santrforunu getirmek için teşebbüse geçmişlerdir.Alâkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1957
  • Beşiktaşlı Nüsret henüz bir kulüple anlaşmadı Beşiktaş kulübünden ayrılan solhaf Nusret henüz hiç bir kulüple anlaşmış değildir.Bir ara bu futbolcunun Beykoza gideceği söylenmişse de Beykozlu İdarecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1957
  • ÇELENK KUPASI TEHİR EDİLDİ Dün yağan yağmur münasebetiyle Tenis,Eskrim ve Dağcılık kulübünde yapılması lâzım gelen «Çelenk kupası» tenis müsabakaları tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1957
  • K.SPOR'LU ÖMER F.BAHÇE'YE GİRİYOR Bir müddettenberi transfer paza rında isimleri üzerinde durulan Millî basketbolcu Gündüz eski kulübü Fenerbahçede kalmıştır.Diğer taraftan Kadıköysporlu Ömer de Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1957
  • BOKS MAÇLARI Istanbul boks şampiyonu Elektrik takımı ile Ankara takviyeli Denizgiicü boksörleri arasında cumartesi günü saat 21 de Kadıköy açıkhava spor sahasında bir boks maçı yapılacaktır.Dövüşecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1957
  • K.PAŞA KAYA'YI ALDI Dün yaptıkları mukaveleyle amatör kümeden Elektrik'li Kayayı' da kadrolarına dahil eden Kasımpaşa iki gün sonra takımlarını kampa sokacaklar ve kamp nihayetinde yeni sezonu açacakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1957
  • ANANEVİ FUTBOL MAÇI:Kınalı Burgaz Yazan:EŞFAK AYKAÇ Geçen hafta,Heybeliada'da bj Burgaz Heybeli maçı,matbu» ala,bir lig finalinin heyecanlı kelimeleri ile intikal etti.Belli ki,futbolun,memlekette maz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1957
  • AHMET GOLE GİDİYOR Beşiktaş oyuncuları dördüncü maçlarını oynamadan evvel kazanmak için birbirlerine söz vermişlerdi.Farklı mağlûbiyetler takımı bozmamış,bilâkis kamçılamıştı.Müdafaa üstüne düşeni yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1957
  • Dil FRF KUVVET Profes one1 tertlP komitesi dünkü toplantısında yeni se-l*WW W ki zon ng manim-fikstürünü tesbit etti.Resimde soldan sağa doğru:Fenerbahçe mümessili Niyazi Sel,Galatasaray temsilcisi Lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1957
  • vur a tvAaiivırivşa.BEYKOZ BEYOGLUSPOR FENERBAHÇE EMNİYET G.SARAY ISTANBULSPOR BEŞİKTAŞ ADALET F.BAHÇE İSTANBULSPOR GALATASARAY EMNİYET ADALET KASIMPAŞA BEYKOZ BEŞİKTAŞ VEFA BEYOGLUSPOR İSTANBULSPOR V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.07.1957
  • TEK SEÇİCİ EŞFAKAYKAÇ Tek seçiciliğe geldiği günden itibaren yaptığımız millî maçları anlatıyor İlk yazı yarın «TEK SEÇİCİLİK NASİL İHDAS EDİLDİ»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor