Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.07.1957
  • Kunran MacMillan enflâsyonu önlemek için yegâne çarenin istihsâli arttırmak olduğunu söyledi BEDFORD ASSOCIATED PRESS Başvekil Harold Mac Millan dün akşam burada Muhafazakâr Partinin bir kongresinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1957
  • [İLHAN DEMİREL] MISIR'A YAPTIĞI ZİYARET HAKKINDA İZAHAT VEREN TİCARET VEKİLİ ABDULLAH AKER Mısır'la dostluk inkişaf ediyor Ticaret Vekili basın toplantısında gelişen ticarî münasebetleri siyasî hâdise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1957
  • Telefon arızaları sinirleri bozuyor Telefonlarda sık sık vuku bulan arızalardan sinir buhranı geçiren bâzı abonelerin Telefon Başmüdürlüğüne müracaatla tedavileri için bir klinik açılmasını istiyecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1957
  • TÜRK-Han MISIR TİCARETİ GELİŞİYOR GAZETE!^ERDEN)A 11 e 1 BUNLAR MISIR'DAN GELEN MALLAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1957
  • İngiltere Kıbrıs Türklerine eşit hak tanıyor LONDRA İngiltere'nin Atina Büyük Elçisi Sir Roger Allen tarafından Yunan başşehrindeki Kıbrıs bürosundan Zenon Rosides'e gönderilen ve bu akşam İngiliz Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1957
  • KERİM'İN AYAĞI BEGÜMÜN ELİ [A.P.J Müteveffa Ağa Han'ın cenaze merasimi,evvelki gün yapılmıştır.İsmailiye mezhebi reisinin naşı,İsviçre'den uçakla Mısır'a nakledilmiş ve orada Asvvan'da defnedilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1957
  • işbirliği için yol arıyor Gülek,birleşmenin millî bir vazife olduğunu söyledi CH.P.Sekreteri Kıbrıs'ın iç politika mevzuu olmamasını temenni etti CH.P.Genel Sekreteri Gülek dün,elinde iki ekmekle kürs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1957
  • ORTADOĞU'NUN İLK MOTELİ BOLU'DA AÇILDI BOLU,Hususî surette g5dVn HALİT KIVANÇ'tan Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun ilk modern motel'i dün törenle açılmıştır.İs4 tanbul Ankara yolu üstünde ve Bolu'ya 5 kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1957
  • ÇOCUK FELCİNE KARSI YENİ BİR AŞI BULUNDU CENEVRE Burada toplanmakta olan Dünya Sağlık Teşkilâtı Çocuk Felci uzmanları komitesi,canlı virüs-j lerden yapılan yeni bir aşının yakın-ı da geniş mikyasta in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1957
  • Dün sabah Feriköy'de büyük bir infilâk oldu Boyahanenin beton damını delerek havaya fırlayan kazan,karşı apartmanın da damını parçalayarak sokakta duran bir otomobilin üstüne düştü DÜN sabah saat 5 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.07.1957
  • Macaristan'da yeni tevkifler YÜZLERCE KİŞİ HAPSE ATILDI."BUDAPEŞTE KASABI ZUKOV,AMERİKA'YA ÇAĞRILMAYACAK WASHINGTON,ASSOCIATED PRESS Son üç gün içersinde Macaristan'ın her tarafında geniş ölçüde tevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • T-T y.rr m GO Kendi tabiriyle «uzun bir yolculuktan gelen» Ahmet Emin Valman'ın meslek hayatmın ellinci senei devriyesi çarşamba günü Vatan ailesinin Liman Lokantasında verdiği bir öğle ¦yemeği ile ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • I DOĞUBANK'm 29 Ağustos çekilişinde 212 talihliye dağıtılacak ikramiye yekûnudur.8u zengin ikramiye çekilişine siz de katılınız.Her 100 liraya bir kura numaiası verilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir sayı İç varlık bakımından.2 Kimyada,bâzı şeylerin rengini yok etmekte kullanılan madde.3 Bir spor İran'ın yarısı Kuvvetli inanç.4 Duvar ve tavanları süslemek için resim ve çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • m.U.ıııı.m.ıııı.ıı.ii.num.ı.ımı.ı.ı.ı.nı.m.um,ııii ISTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 9.15 Türküler 9.30 Dinleyici istekleri 10.00 Sevilmiş sesler sevilmiş şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • SODYUM KARBONAT fabrikası kuruluyor Cam eşya fabrikaları,imalâtta kullanılan Sodyum Karbonat «Solvey» sıkıntısı çekmektedir.Yıllık İhtiyaç 7-8 bin tondur.Bunn karşılık son olarak 80 ton tahsis yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • Ofis,Trakya'dan bin ton hububat mubayaa etti Toprak Mahsulleri Ofisinin Trakyadan mubayaa ettiği hububat miktarı bin tonu bulmuştur.Hâlen günde 200 ton mubayaa yapılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • DİKKAT GÜNLÜK SİYASÎ SABAH GAZETESİ Çıkaran:Seyfettin Orhan Çağdaş Bes mühim eser AVRUPA'DA İSLÂM FATİHLERİ Yakup ÖZDEMİR SAHTE İNKILÂPÇILAR İzzet MÜHÜRDAROĞLU MAYK HAMMER İSTANBUL'DA Talât KURDALOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • KUYU VEYA ARTEZYEN AÇTIRILACAKTIR Tuzla Darıca arasında kurulacak bir fabrikanın su ihtiyacını karşılamak üzere kuyu veya artezyen artırılacaktır.Müracaat.Tel:47 35 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • 3 kedi gözü çalan şoför tevkif edildi Bedri Teteş adında bir kamyon şoförü hırsızlık suçu ile dün 8 inci Asliye Ceza Mahkemesinde tevkif edilmiştir.Bedri,Sirkecide gümrük ambarı civarında bir otobüste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • Dört bin ton kahvenin tahsis emri geldi İnhisarlar İdaresince ithaline karar verilen ve ihalesi yapılan 4 bin ton kahvenin tahsis emri gelmiştir.Durum,fiatın kontrolü için ithal malları fiat kontrol d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • Atatürk Kız Lisesi için yeni bina inşâ edilecek Atatürk Kız Lisesi için yeni bir binanın inşasına karar verilmiştir.Yapılacak binanın yeri için ilgililerce,şehrin merkezî bir yerinde hazineye ait bos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • Pencereden düsen çocuk kamyon altında kalıp öldü Kuzguncukta,ölümle neticelenen garip bir kaza olmuştur.Paşa Limanı caddesinde oturan bir ailenin C yaşlarındaki kızı Nurhan Acar,pencereden sokağa baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • Bakırköy otobüslerinin güzergâhı değiştirildi Bakırköye işleyen otobüslerin güzergâhı değiştirilmiştir.Otobüsler bugünden itibaren Edirnekapı,Topkapı,Londra asfaltı ve İncirli yolunu takip edeceklerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • Dört aylık vergi tahsilatı 338 milyon lira İstanbul'da vergi resim ve harç tahsilatında de%'amlı bir artış müşahede olunmaktadır.İstatistiklere göre 1950 yılında vergilerin tutarı 198 milyon lira iken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • ŞEHRE BOL MTÂRDÂ MEYV YE SEBZE GETİRTİLEC Demiryolları ile vagon tahsisi için anlaşmaya varıldı.Vekâlet Müfettişleri de daimî surette Hâl'de çalışacak Sebze ve meyva fiatlanndakl sun'î pahalılığı gide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • Tavan arasında işletilen bir randevu evi basıldı Kiraladığı apartmanın 7 dairesi de basılınca randevucu kadın "Artık bana taraşa kaldı,dedi «Kendime münasip bir yer bıılanıazsanı,misafirlerimi mecbure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • T.M.Gençlik teşkilâtının kongresi dün başladı 34 sayfalık faaliyet raporunda maddî imkânsızlıktan şikâyet edildi TürKiye Millî Gençlik Teşkilâtı 6.büyük kongresi çalışmalarına,dün Talebe Federasyonu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • İSMET DOSTAL İle ERGÜN BAŞAR evlendiler 20.7.1957 Şişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • r SİNEMALAR j BEYOĞLU AKIN Tel:18 65 02)1 Yanık 2fe Oya Sensev Turgut Özatay Türk filmi.2 Su^lu Benim Sadri Alışık Zeynep Sırmalı Türk filmi.A L K A Z A R(Tel:44 25C2)1 Korsan Kaptan Louis Hayward Pat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • OBJEKTİF ^^«¦İIHI.111111.lllllıIlK.ılllllt«HUIllHIHlllll«IHIIIHHlf,J' j Büyük sözler ve ı daha büyük gerçekler E H.P,İl Kongresinde duvara asılan bâzı I l,vecizeler dün beni kendi kendimle ko-E nuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • 0 MODA'da Kadıköy Kolejindeki milletlerarası gençlik kampında 23 temmuz salı günü,kamp müdürü tarafından bir akşam yemeği verilecektir.HAYDARPAŞA Ebe,Hemşire Laborant Okulundan bu sene mezun olanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • V2 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Fazlaca alıngansınız.Boş yere bir yakınınıza kırılacaksınız.Bu huyunuzu bırakın.KOVA BURCU f21 Ocak.19 Şubat] His hayatınızdaki karışıklıklar sona eriyor.Tam bir net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.07.1957
  • Bir mutemet 5 av hapse mahkûm oldu Zimmetine 2805 Un geçirmekten sanık olarak Toplu Milli Korunma Mahkemesinde yargılanmakta olan Çatalca Orman İşletmesinin Çilingöz bölge mutemedi Tevfik Savaş'ın dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • TONUS BEYİNİN jjlıı tevkif edildi Tevkife bir zabıta vak'ası sebep gösteriliyor,fakat hâdisenin siyasî olduğu anlaşılıyor TUNUS,ASSOCIATED PRESS Tunus Beyi'nin en küçük oğlu Prens Selâhaddin dün tevki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • Hacılar Hicaz'dan dönmeye başladı ANKARA,HUSUSÎ Hacılar peyderpey dönmeye başlamışlardır.Dün de 25 kişilik bir parti uvakla Ankara'ya gelmiştir.Hacılar iner İnmez abdestlerini almışlar ve meydanda nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • Köprü ihale edilince şehir hattı gemilerinin siparişinden vazgeçildi Asma köprü ihalesi katileşince,Denizcilik Bankası yeni bir karar almıştır Köprünün kurulması iki yakayı birleştiren vapurların vazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • Alman Meclisi Avrupa anlaşmasını tasdik etti BONN,ASSOCIATED PRESS Batı Almanya parlâmentosu,dün müşterek pazar ve atom enerjisi hususlarındaki Avrupa anlaşmalarını tasvip etmiştir.Kısa bir müzakerede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • BİR AMERİKAN UÇAĞI KAYIP ROMA Amerikan ve İtalyan uçakları Fas'ta Kazablanka'dan havalanan ve Venedik hava alanına çoktandır inmesi lâzım gelen Amerikan bahriyesine mensup bir taşıt uçağını Kuzey İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • ZEHlRİAFltİ C DEVAM» HAFTSÛA")Q20BECI HEMŞİRE DA.HA 2.GÜN ÖNCE "HEM.ŞlRELER KBAL/ÇESf" SE.C/L.M/'S B/K KIZDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • Öğretmenler frenlerdeki tenzilâttan bütün sene istifade edecekler ANKARA Demiryolları Umum Müdürlüğü öğretmenlere yaz aylarında İrenlerde olduğu 50 tenzilâtı bütün senevf tesnıilf» karar ver-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • Dolmuş ücretlerine zam haberi yalanlandı Dolmuş ücretlerine zam yapılacağı hab'erleri yalanlanmaktadır.Alâkalıların ifadesine göre böyle bir sey bahis konusu değildir.Buna karşılık bâzı şoförler dün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • Moskova'da görülmemiş sıcaklar hüküm sürüyor PARİS Sovyet Radyosunun bildirdiğine göre,Moskova'da şimdiye kadar görülmemiş bir sıcak hüküm sürmektedir.Isı 30 derecedir!Moskovalılar bu kadar yüksek har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • TÜRKİYE TURİZN FLORYA' fcasaa» I BANKASI'nın YAPTIRDIĞI BÜYÜK TESİS:Vfİ PLAJ ESKİ HAYLAYF)AÇILDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • AMERİKAN YARDIN TASARISI MÜZAKERELERİ TAMAMLANDI Mebusan Meclisi yardım lâyihasını 3.116.833.000 dolar olarak kabul etti WASHINGTON A.P.Mebusan Meclisi,Başkan Eisenhower' in talebinden 727.800.000 dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • Amerikalı çifte casus Türkiye'de çalışmış 0t*Mt4tt««-GEORGE ZLOTOVSK1 JANE ZLOTOVSK1 Casus karı kocanın memleketimize üç defa gelip Ankara'da kaldıkları iddia ediliyor IParis Muhabirimiz ERGUN GÖKSAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • I MİLLİYETİ Maarif Vekâleti ile Kızılay Gençlik Kurıımıııııın müştereken tertip ettiği çocuk kampı dün Beykozdakl Abraham Paşa korusunda açılmıştır.75 ilkokul öğrencisinin bulunduğu kamp 15 gün devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • Peru güzeli dünya güzeli seçildi Güzellik Kraliçesi 18 yaşında.İkinciliği Brezilya,üçüncülüğü İngiliz güzeli aldı LONG BEACH,ASSOCIATED PRESS Dünya güzellik kraliçeliği tacı dün Peru güzeli Gladys Zen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • Afgan Kralı için Moskova'da büyük bir gösteri yapıldı MOSKOVA,ASSOCİATED PRESS Sovyet Müdafaa Vekâleti,evvelki gün Rusyayı ziyaret etmekte olan Afganistan Kralı Muhammed Zahir şerefine tanklar,ve topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • Kavaklıdere'deki cinayet aydınlan Kocasını dostuyla bir olarak öldüren kadın cinayeti soğukkanlılıkla anlattı ANKARA,HUSUSÎ Bayramın ikinci günü Kavaklıdere'de işlenen bir cinayetin failleri yakalanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • I İLHAN DtMIREL] MFUTFR TAfcf İMİNİN fîftÇTFRİÇI Edinburg festivaline katılmak üzere «Savarıma» yatıyla İngiltere'ye gidecek olan tarihî «Mehter takımı» PEniBn I MHimilllll UU3ICİ1İOI dün Mithatpaşa s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.07.1957
  • Hicvler ve küfürler EDEBİYATTA ahlaken,hattâ dinen mezmûm görülmüş olmasına rağmen,nükteye dayandığı için,insanoğlu mevzun söz söylediği gündenberi nazımda ehemmiyetli bir mevki tutan «hicv» bizde hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.07.1957
  • ÜIİAHLIK ALİ BEY VEU HADİ YEMEK [İÇİM HAZIRLAN.BABAN NEROEYSB GEÜR VFUVE AUOIĞIM Gü.ZEL.HEOİyEVİ GÖRDÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1957
  • İspanyada Francodan sonra Krallık rejimi kurulacak Taht için,Don Juan'ın yakışıklı oğlu Don Carlos münasip görülüyor f Milyonlarca ispanyol uzun boylu,kumral saçlı,yakışıklı bir genci bir an evvel müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1957
  • KIZ KULESİ Salacak Plajı Gazinosunda Her Hafta Saat 15 den 21 e kadar olan Pazar matinelerine muazzam sürprizlerle sizleri Bekler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1957
  • Muammer Karaca YAZ TEMSİLLERİ Saat 21.30 Yarın akşam Yeşilköy RÖNE 23 Temmuz Sah Büyükdere BEYAZ PARK 24 Temmuz Çarşamba Beylerbeyi TEK SİNEMA 25 Temmuz Perşembe Çmardibi ÇİÇEK SİNEMA 26 Temmuz Cuma K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1957
  • 191 KİŞİYE 28 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ TUTARI 320.000 LİRA TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI Her 100 Liraya Bir Kura Numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1957
  • tfalliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1957
  • HİCRÎ PAZAR RUMÎ 1376 21 1373 Zilhicce TEMMUZ Tem-nıuı 23 1957 VAKİ!1 VASATİ ezan!Güneş 4.46 9.10 Öğle 12.20 4.44 ikindi 16.18 8.42 Akşam 19.36 12.00 Yatsı 21.31 1.55 İmsak 2.36 rooj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1957
  • Jlğosfes vKeswtesifwle LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ ¦WWW WWW,Ayrıca APARTIMAN DAİRESİ Her ISO liraya bir kur'a numarası TÜRK TİCARET BANKASI" 48 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1957
  • AŞK HİKÂYESİ BirKamelya Yaprağı!I TEFRİKA No:12 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:j E İhtiyar Mis Bevil ve oda hizmetçisi Frida S boğularak öldürülür.Mis Bevil yeğeni Gladys'i Ralplıtan ayırır* Stan'la nişanlanus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1957
  • r»»HH»UHUi»UH\ŞAHESER İLÂÇ P Pazar gününe müjde Ue başlasak mı?Üç günlük ömrünü dörde çıkarayım diye çırpınan insanoğlu nihayet işin kolayını bulmuş:«Çok yaşamak için bol bol ağlayım/Hem bu seferkini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1957
  • Yazan:SERVER BEÜİ 75 Projen mi?Ne için?Mesleğin için.Evet?İzah et lütfen!Bir sigara yaktı.Üzerimde yapacağı tesirden emin olmak için dikkatli bakışlarını yüzüme iki defa kondurup çekti.Sen,dedi,Hukuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.07.1957
  • ÜNYAYI TEFE KOYDUM Ya/an:Nakleden:ELSA MAXWELL ORHAN AZİZOĞLÜ 75 Bevin de aristokratların en amansız düşmanlarından biri olmakla beraber,kaabiliyetlerine daima hürmet gösterdiği Muhafazakârları,gerekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • ZUHAL GOREL SİGORTA ACENTASI Şubelerinden ilkini Beyoğlu İstiklâl Caddesi Kadri Han 2.Kat No.12 de hizmetinize arz eder.Merkez:Cağaloğlu Nuruosmaniye Cad.No.70-72 Şubesi:Beyoğlu İstiklâl Cad.Kadri Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • Basrı F.Bahçeyle mukavele yeniledi t Baştarajı Altıncıda mak güçlerine gitmişti.Telefonlar işledi ve yukarıda da izah ettiğimiz gibi Fikret Kırcan ile MİLLİYET ekibi ez sonra Basri'nin evine yollandıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • F.Bahçe,mevsimi 5 ağustosta açıyor Fenerbahçe profesyonel futbol takımı,5 ağustostan itibaren mevsimin İlk antrenmanlarına başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • Vefa,iki basketbolcu alacak Bu seneki basketbol sezonuna çok iddialı girmek isteyen Vefa Basketbol Şubesi,Amerikalı Robert King'i kadrosuna aldıktan başka,piyasanın iki meşhur basketçisini daha transf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • YELKEN YARIŞLARI İstanbul birinciliği yelken müsabakalarına dün de devam edilmiş ve şu teknik neticeler alınmıştır Sabahleyin yapılan müsabakalar:SERBEST PIRAT 1—Taylan Oktay ekibi İ.Y.K.2 Erdoğan Bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • C.H.P.İŞBİRLİĞİ için yol arıyor Baştarajı Birincide «MAAŞİ 1000 LİRADAN AZ OLANLAR.Kasım Gülek,imâr ve istimlâk hareketlerinden bahsederken,«Mülkiyetleri yıkmak imâr değildir» dedi ve söyle devam etti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • Orhan Köprülü D.P.İl idare heyetine cevap verdi D.P.nln sabık İl Başkanı Orhan Köprülü,D.P.İl İdare Kurulunun,kendisi hakkında evvelki gün yayınladığı tebliğe,dün şu cevabı vermiştir:Qı—Partinin kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • Mısırla dostluk inkişaf ediyor t Baştarafı Birincide inden çok memnun olduğunu İfade etti.Reisicumhur Ahdünn&sır'ın bütün suitefehhiimlerin zail olduğunu ve fuarın iyi bu-1 aşlangıca vesile verdiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • English Electric and Co.Ltd.George Wimpey and Co.Ltd.in Hirfanh barajı inşaatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki c-lemanlara ihtiyaç vardır.1 Tercüman,2 Mütercim Daktilo,Alâkalıların bonservisleriyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • Bebek,Etiler Kooperatif Evlerine Bitişik 1000 Meskenlik GARANTİ MAHALLESİNDE YARISI PEŞİN,YARISI 50 AY TAKSİTLE ARSA SATIŞLARI DEVAM EDİYOR TAPULARI DERHAL VERİLİR.İMAR DURUMLARİ BELLİ Görmek ve malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • İNŞAAT İLÂNI 1000 Meskenlik Garanti Mahallesinin Kanalizasyon İnşaatı 1 Bebekte Etiler Kooperatifi bitişiğindeki GARANTİ MAHALLESİNDE YAPTIRILACAK KA-NALİZASYON inşaatı için teklif alınacaktır.2 Tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • i-TTT ijft AVRUPANIN HER TARAFINA motorlu ve Türbin Pervaneli TAYYARELERİLE UÇUNUZ ATİNA ROMA ve LONDRAYA Günlük seferler Hergün ayni saatte kalkış En yakın yetkili seyahat Acentenize veya B.E.A.Bürol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • Yunanlılar İngiliz askerlerinin kemiklerini naklediyor LONDRA Asker!mezarlıklar İmparatorluk komisyonu,yayınladığı bir tebliğde.Istanköyde gömülü bulunan İngiliz askerleriyle,İngiliz milletler toplulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • Atatürk üniversitesinin temeli Salı günü atılıyor ANKAKA,HUSUSÎ Erzurum'da açılacak olan Atatürk Üniversitesinin temel atma töreni 23 Temmuz Salı günü yapılacaktır.Bu münasebetle Reisicumhur Celâl Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • HÜR P.ÇANKAYA KONGRESİ YAPILDI ANKARA,HUSUSÎ Dün yapılan Hür.P.Çankaya Ocak Kongresinde,partiye kayıtlı olmadığını bildiren Necip Alayeli adlı bir avukat,Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun şahsî İSİerJ seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • ıra fiıtı PLÂJ_^SİTESİ UMUMljİMAR MÜESSESESİ MmıiMmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • Güzelliğinize cazibe katacak harika bir pudra ISİif kokulu* fovkaltdt ine» ve intibak kabiliyet)yüksektir.MVrf S renkte mevcuttur White •Rose Rachel Natural •Olive Brown Brunette Bright Olive f Fashio
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • İl arika Temizleme tozu FA Y,yağ,pas oe is lekelerini öylesine temizler ki FA Y ile silinen herşey tertemiz,pırıl pırıl,YENl GÎBÎ OLUR.FAY'in temizlik işlerine getirdiği kolaylıktan siz de faydalanını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR Almancayı çok iyi bilen bir Bayan Sekreter aranmaktadır.Müracaat MERMERİŞ TİCARET T.A.Şirketine Galata Fermeneciler No.36 Telefon:44 10 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • KADIKÖY SÜREYYA BAHÇESİNDE Her Cuma Akşamı Saat 21.30 da MUAMMER KARACA Tam kadrosu ile İlk Temsil MİLLİ İHTİKÂR A.Ş.DİKKAT:Yerler numaralıdır.Biletlerinizi şimdiden alabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.07.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK IJ.ANLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLAK YELDEĞİRMENİ Rıhtım İskele sokak No:95 Kösebası bahçe içersinde 2 katlı ahşap ev üst kat boştur.Müracaat Lâleli Ordu Cad.No:279.Tel:22 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.07.1957
  • mukavele MİLLÎ FUTBOLCU 2 YILLIK MUKAVELEYE KARŞILIK OLARAK FENERBAHÇE'DEN 30.000 LIRA ALIYOR I SAMİ ÖNEMLİ] Basri,Paşabahçe'de banyosunu yapmış ve Sarıyer'e dönmüştü.Kendisini MİLLİYET ekibi karşılad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1957
  • G.SARAY RUSYA'DA YENİLDİ TİFLİS,T.H.A.Dün ilk maçını Dinamo stadında 15.000 seyirci önünde Dinamo takımıyle yapan Galatasaray karşılaşmayı 62 83 kaybetmiştir.İkinci karşılaşmalarını Voroşilov takımına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1957
  • BASKETBOLDE TRANSFER Basketbolde mevsimin en büyük transferine pek yakında Beşiktaş ve Vefa Kulüpleri sahne olacaklardır.Beşiktaşlılar yeni mevsime çok kuvvetli olarak girmek için Vefa'dan üç oyuncu T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1957
  • İSTANBULSPOR BEYLERBEYİ İLE OYNUYOR Istanbulspor,ikinci profesyonel küme takımlarından Beylerbeyi ile bugün hususi bir maç yapacaktır.Karşılaşma Beylerbeyi Sahasında olacak ve oyuna saat 17 de başlana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1957
  • KULÜPLERARASI ATLETİZM BİRİNCİLİĞİ Kulüpler arası puanlı Türkiye atletizm birinciliğine dün saat 16 da Mithatpaşa stadında başlanmıştır.Her branşa kulüplerden en çok ikişer atletin girdiği ve puanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1957
  • Çan'ın basketbol oynaması Molnar'a bağlı Fenerbahçe'nin kıymetli futbolcu ve basketbolcusu Can Bartu'nun bu »ene de basketbol oynaması İçin antrenör Molnar'a bir teşebbüste bulunulmuş,ancak Molnar bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1957
  • i mmmm.¦İP YİNF FFHFRRAUPF'DF Bir çolc futbolcu bu sene bir eline çeki alır diğer eliyle mukaveleye imzasını I İlik rElIblıDHn^E Ut koyardı.Dün,Basri mükemmel bir jest yaparak «Senin hatırın için Fikr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1957
  • eykoz Varna' ün 3-1 yenildi Hakemin bir penaliıy.vermediği maçla San-Siyahlıların tek golünü Nusrel attı VARNA,HUSUSÎ Beykoz takımı son müsabakasını dün Koloradun stadında Varna muhteliti ile yaptı.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1957
  • G.Saray Genç takımı yarın tesbit edilecek Bu sezon yapılacak olan tek devreli genç takımlar futbol lig maçları için sür'atle hazırlanan Galatasaray genç takımı,pazartesi günü kat'î olarak tesbit edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1957
  • GALATASARAY RUSYAOA GÜNDÜZ KILIÇ LokomotU ilk onbeş dakikada göz korkutan bir sür'at ve baskıyla kalemize yüklendi.Fakat bereket Turgay çok iyi bir gününde.Bu müdafaa oyunumuzun ve adam kavalamamızın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1957
  • Siyah Beyazlıların bugün ikinci galibiyet alması muhtemel Beşiktaş bugün Halmstad takımiyle isveç'teki üçüncü karşılaşmasını yapacaktır.İlk maçında İsveç'in en kuvvetli takımlarından biri olan Malmö t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1957
  • IF-i;C^'v:v L*_J» »WW «t HMIIHIItl^ın^ SEZONU AÇTI fSAMI ÖNEMLİ I Adalet Kulübü dün saat 17.30 da yeni futbol sezonunu açmış ve futbolcular,antrenör Szekelly nezaretinde Eyüp Sahasında ilk antrenmanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1957
  • F.Bahçe'den hiç bir basketçi ayrılmıyor Basketbolde iki büyük kulübümüz.Galatasaray ve Fenerbahçe,bu sene başka takımlara hiç bir oyuncularını vermemişlerdir.Nitekim Sarı Kırmızılılardan sonra Sarı La
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.07.1957
  • Bîr mil dünya rekoru kırıldı LONDRA İngiliz Derek İbbotson,dün gece 35.000 kişinin doldurduğu bir sahada bir mil dünya rekorunu 3 dakika 57.2 saniye ile kırmıştır İrlandalı Ron Delany 3 dakika 58.S il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6