Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.07.1957
  • DÖRDÜNCÜ KISIM Üç sene evvel yanan Kapalıçarşınm tamir edilen 4 üncU bölUmü bugün merasimle açılacaktır.Bu bölümde tamir edilen ve inşa edilen 150 dükkân sahiplerine teslim edilmiştir.Bu bölümde,Zenne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1957
  • Yedikule ve Aksaray tramvayları kaldırıldı ORTAKÖY AKSARAY,KURTULUŞ AKSARAY TRAMVAYLARI DA BEYAZIT'TAN DÖNECEK AKSARAY Beyazıt ve Yedikule Bahçekapı tramvay seferleri bugünden itibaren kaldırılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1957
  • Gece Mercanda büyük bir yangın çıktı Mercan'da gece yarısından sonra büyük bir yangın çıkmıştır.Saat 00.44 t* Tarakçılarda bir handa başlayan yangın kısa zamanda genişleyerek bütün binayı sarmıştır.Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1957
  • BEŞİKTAŞ 7-4 mağlûp oldu MALMÖ ANADOLU AJANSI Müteaddit maçlar yapmak üzere İsveç'e gitmiş olan Beşiktaş takımı,ilk maçını dün Malmö'de İ.F.K.Malmö takımı ile yapmış ve 7 4 matlûp olmuştur.Maçın ilk d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1957
  • Wm?Wki Ja W^ mm wmr 'IIS W%Kk w,£ğ IP^I B^ tHL 10-15 yaşları arasında 4 çocuktan mütevekkil bir hırsız şebekesi yakalanmıştır.Gdirnekapı'da istimlâk dolayısiyle mühürlenen bir eve giren çocuklar,çaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1957
  • AŞK YÜZÜNDEN BİR CİNAYET DAHA İŞLENDİ Samatya'da dün gece herkesin gözü önünde 17 yaşlarında bir Rum kızı öldürülmüştür.Cinayete Anna'nın Necati adındaki kaatilin evlenme teklifini reddetmesi sebep ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1957
  • Jüı YİtPhrilN If EYEİ sıcağı onun kadar keyifli bulan yoktu.Yeril IVUlfUUUll İVE I il lm firmamn piyasaya çıkardığı bu iki tekerlekli yeni tip «araba» sında minik ayaklarını üstüste atıp hem gezmiş he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1957
  • BÜYÜK SÖZLERDEN KÜÇÜK İLHAMLAR ÂDEM,SERMAYE YÜZÜNDEN ÂDEM'İ ÖLDÜRMÜŞTÜR.«İKBAL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1957
  • Yeni Ağa Han olamadılar Ağa Han'ın iki oğlu,yukarıdaki resimde,Cencvrcde babalarının ölümünden sonra sokakta yürürlerken görülmektedir.Soldaki,Prens Sadreddin,sağdaki de Ali Han'dır.Ağa Han'ın yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.07.1957
  • Radyo Gazetesinin dün geceki neşriyatında Türk görüşü tekrarlandı:KIBRIS İÇİN PAZARLIK YAPMIYACAÖIZ Türkiye'nin taksimi istemesi ile son fedakârlığı yaptığını belirten sözcü haklı tezimizin zihinlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • İKTİSAT Ve TİCARET [Haz.rlayarı Dr Halûk CILLOV] İthalâtımızda azalma var İtiral etmek gerekir ki,j memleketimizde tertiplenen iktisadî istatistikler arasında dış ticarete ait olanlar,hem neşriyatında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • otuz bin DOĞUBANK'.0*29 'Ağustos"çekilişinde 212 talihliye dağıtılacak ikramiye yekûnudur.Bu zengin ikramiye çekilişine siz d* katılınız.Her 100 liraya bir kura'numa.'atı verilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • İl.III MIH Ill IHI M IHIMI III ¦Milli IIIIIIII111111 111 111 1111U1111111111111111111 111 11111 111111111 r İSTANBUL 12.57 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar,Afife Edibo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • ^QuqMnau Ç^a£m4^ K ft OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sabah saatleri ailevî ve malî içlerinize çok müsait.Günün diğer saatlerinde dikkatli olunuz,KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat 1 Dinlenmeye bakınız Yaln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • B U L M A C A 2.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,SOLDAN SAĞA:1 Bir hayvan;Kör;Bir hayvanın yavrusu.2 İstanbul'un tarihî sütunlarından biri.3 Sahip.4 Narin.5 Bir eğlencelik;Vilâyet.6 Sabit fikirli yarı çılgın.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • r SİNEMALAR Renkli BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Yanık Efe Oya Sensev Turgut Özatay Türk filmi.2 Suçlu Benim Sadri Alışık Zeynep Sırmalı Türk filmi.A L K A Z A R(Tel:44 25 02)1 Korsan Kaptan Louis Haywa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 1.136.291 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.MUHARRİR arkadaşlarımızdan Naci Sadullahın refikası Dildar Daniş vefat etmiştir.Cenazesi bugün,Kadıköyde,Os
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • 1 Bir suiistimal Dâvası başladı B Geçen sene İl Sağlık Müdürjj=lüğünde cereyan eden suiistimal jE hâdisesinin duruşmasına 10 uncu İ Asliye Ceza Mahkemesinde bakıl-maktadır.İddiaya göre,Giresun Hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • İTHALAT TERCİH listesi hazırlanıyor istanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanan listeler ehemmiyetlerine göre dört grupa ayrılıyor Piyasanın uzun zamandanberi yokluğunu hissedip ihtiyaç duyduğu malla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • Döviz kaçakçısı kadın S ay 25 gün hapis yatacak Mahrem yerlerine mücevherat saklayan Politi'nin duruşmasına da dün devam edildi Döviz kaçakçılığından sanık olarak 1 inci Asliye Ceza Mahkemesinde yargı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • SEBZE VE MEYVA FİATLARI HİLELİ ŞEKİLDE YÜKSELİYOR İstihsâl bölgelerinden az mal gönderilmek suretiyle fiatlar arttırılıyor.Belediye kontrolü da kifayetsiz Sebze ve meyva fiatlarındaki pahalılık daha d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • Bayiler inhisar kibriti salmıyor Kârı az bulan bayiler hususî firmaların imâl ettiği kibritleri satmayı tercih ediyorlar Son günlerde,şehirdeki bütün İnhisar bayilerinin söz birliği etmişçesine inhisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • Ruben Asa hakkında kırk birinci dâva açıldı İhraç vesikası almadan yurt dışına fındık sevketmekten sanık olarak 3 üncü Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Ruben Asa,dün 2000 lira ağır para cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • Glikoz fabrikasında penisilin ham maddesi imâl edilecek Yarımca'da inşa edilmekte olan Glikoz Fabrikasında penisilin ham maddesi de imâl edilecektir.Çalışmalara önümüzdeki yıl başlanacak ve ilk yeril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • Maden ihracı karşılığı tops ithal edilemiyor Fındık ve maden ihracı karşılığında Merinos yünü ve tops ithali teşebbüsü müsbet netice vermemiştir.İthal fiatlarımn yüksek,buna kar» şılık ihraç fiatlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • Hususî otoların vergi yatırma müddeti sona erdi Hususî otomobil vergisinin ilk taksit müddeti dün aksam sona ermiştir.Bu zaman zarfında C 00 mükelleften 3 mily#n liraya yakın vergi tahsil edilmiştir.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • Haziran ayında Boğazdan geçen gemiler 1957 yılı haziran ayı içerisinde Boğazlardan cem'an 351 gemi geçmiştir.Bunlardan 21 i Alman,16 sı Amerikan,11 i İsveç,52 si İtalyan,26 sı Yugoslav,14 ü Yunan,135
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • MuAikl najmeleri oik iaih sözler.Uzun zamandan beri teniniz hakkında nazikâne sözler sarf* edilmiyorsa,evvelce olduğu gibi halen cildinizin tazeliğini muhafaza edip etmediğini görmek için kendinizi te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Giriş imtihanlarına hazırlama kursları 5 Ağustosta başlıyor Kayıtlara Başlanmıştır Fizik,Kimya,Mekanik Cebir Geometri İngilizce,Frantnca,Almanca GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamii yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • KÖPRÜ ÖNÜNDE BİR MOTOR BATTI Dün sabah saat 11.55 de Kavakdere isimli 16 tonluk kum yüklü bir motor köprüye çarparak batmıştır.Yapılar tahkikat sonunda bu çarpmaya,motorun makinalarındakl arızanın seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • Sekiz yaşındaki bir kız çocuğu kayboldu Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü memurları,kaybolan ve 24 saattenberi ortalıkta gözükmeyen 8 yaslarında,kumral saçlı,beyaz tenli,üzerinde mavi renkte bir entari bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • Bir çocuğu döven adam Adliyeye verildi Karagümrük ilkokulu öğrencilerinden Soner adında bir çocuğu dövüp ameliyat yerinin açılmasına sebebiyet veren Osman Özakın adında biri dün adliyeye verilmiştir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • Bîr imamın teşbihini çalan hırsız yakalandı İkinci Şube Müdürlüğü memurları Kâzım Kaynar adında antika teşbih meraklısı bir hırsızı yakalamışlardır Mehmet Çakın adında bir imamın 9ü luk antika bir teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • Topkapı Sarayı Harem Dairesi ziyarete açıldı Topkapı Sarayı Müzesinin Harem Dairesi bugünden itibaren Salı ve Pazardan maada her gün sabah saat 10-12 ve 13-17,cumartesi günleri öğleye kadar ziyaretçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • Nezihe Akkoyunlu ile Y.Su Mühendisi Münir Alpsoylu Nişanlandılar İstanbul 15/7/1957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • Fazla fiatla mal satan 8 kişi mahkemeye verildi Son olarak 8 kişi Millî Korunma Mahkemesine verilmiştir.Bunların suçları ihtikâr,fatıı.asız mal satmak ve satıştan imtinadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • BİR AMELE SARNIÇTA BOĞULDU Moda'da ölümle neticelenen bir kaza olmuştur.Burada bir inşaatta çalışan Recep Sağlam adında bir amele,bodrum katında biriken sülart temizlerken bayılmıştır.Suyun içine düşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • Yazıhaneden 1420 lira çalarken yakalandı Zabıta,enteresan iki hırsızlık hâdisesine el koymuştur.Niyazi Tuncalı adında biri dün öğle vakti Sirkecide,5 nci Vakıf Handa.Feridun Malik adında birinin yazıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.07.1957
  • Banka Kredilerini Tanzim Komitesindeki Seçim Dün,Merkez Bankasında toplanan Banka Umum Müdürleri,Banka Kredilerini Tanzim Komitesine,Doğubank Murahhas âzası ve Umum Müdürü Ferid Naznıi Gürmen'i yenide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • izmir'de Şap ve boğmaca salgını İZMİR,HUSUSÎ Vilâyetimizin bâzı köylerinde Şap hastalığının salgın hâline geldiği ve külliyetli miktarda hayvanın telef olduğu haber verilmektedir.Bilhassa Çamdibi köyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • NASiS'iN kurduğu UÇAK ŞİRKETİ BUGÜN AÇILIYOR PARİS,HUSUSÎ Haber alındığına göre milyoner Rum armatörü Aristote Onasis,17 temmuzda yeni kurduğu «Olympiques Airways» uçak şirketinin açılışı münasebetiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • ORMANDA YANGIN ÇIKARAN BİR ÇOCUK 1400 AĞAÇ DİKECEK FRANKFURT Darmstad şehrinde çocuklara ait mahkemenin reisi bulunan hâkim Kari Holzschuch,verdiği hükümlerle kendisine büyük bir şöhret sağlamış bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • Tarsus'ta kahve ekimi iyi netice verdi ADANA,ANADOLU AJANSI Tarsus'ta kahve ziraati hususunda yapılan deneme iyi neticeler vermiştir.Ekilmiş* olan kahve fidanları tutmuş ve iklim şartlarına kolayca in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • Bir uçak kazasında 57 kişi öldü HOLLANDİA Hollanda hava yollarına mensup büyük bir yolcu uçağı Güney Pasifik'teki Biak adasından haet ettikten az sonra motoru ateş almış ve alevler İçinde denize düşmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • Prenses Margaret bir piyeste rol alıyor LONDRA Prenses Margaretin sahneye karşı büyük sevgi ve alâkası cümlenin malûmudur.Buckingham sarayında hayır cemiyetleri menfaatine verilmiş olan piyeslerde rol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • Paris hapishanesinde ayaklanma oldu PARİS Yüzlerce polis dün,Sante hapishanesinde yatakları yakan,taşlar atan ve küfürler savuran mahkûmların ıslanmasını bastırmak için seferber olmuştur.Hapishane sak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • Deniz Adamları yeni bir sendika kurdular Denizcilik Bankası bünyesindeki işçilerin kanuni haklarını müdafaa etmek maksadiyle «Türkiye Deniz Adamları» isimli yeni bir sendika kurulmuştur.Üye kaydına ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • Bulgar Komünist Partisinde de temizlik ihtimali LONDRA,TÜRK HABERLER AJANSİ Bulgar komünist gazetesi,dün Bulgar Komünist Partisindeki disiplin gevşekliğinden şikâyet eden bir başmakale neşretmiştir.So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • TÜRK MISIR ticarî görüşmeleri BUGÜN BİTİYOR ANKARA,ANADOLU AJANSI Türkiye Ticaret Vekili Abdullah Aker in başkanlığındaki heyet ile Mısır iktisadî ve malî mahafilini temsil eden şahsiyetler arasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • Amerika'da elektrik ampullerini 14 işçi imâl ediyor NEW YORK Geçen hafta elektrik sanayii genel sekreterliği tarafından açıklandığına göre Birleşik Amerikada satılan elektrik ampullerinin yüzde doksan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • Fuardaki arslanların evlenişi filme alındı İZMİR,HUSUSÎ Adolfo Venlt adındaki bir İtalyan sinemacısı,Fuardaki erkek arslanla Ankaralı dişi arslanın evlenişini filme almıştır.Bu hâdiseye,«Beklenen zifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • iki bin Kim.petrol borusu döşenecek NATO projelerine uygun olarak borular büyük limanlardan hava alanlarına uzatılacak İZMİR,HUSUSİ NATO'nun enfastrüktür projelerine uygun olarak,memleketimizin büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • i;SARLO'NUN AİLESİ IT.H.A.Meşhur artist Charlie Chaplin hâlen ailesiyle birlikte Saint Jean Cap Ferrat'dakI villâsında tatilini geçirmektedir.Resimde soldan sağa)Sarlo'nun karısı Opna,kızı Geraldine,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • Manisa Tarzan'ı Cilo dağına tırmanacak İZMİR,HUSUSÎ 35 senedenberi Manisa Belediye sınırları dışına çıkmamış olan 72 yaşındaki meşhur Manisa Tarzanı dün 10 kişilik bir dağcı kafilesi ile Hakkarinin Ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • Sivas'ta et fiatları indirildi SİVAS,HUSUSÎ Cehrimizde et fiatları yeniden ayarlanmış,yüzde 15-18 nisbetinde bir indirme yanılmıştır.Koyun eti 4 liradan 330 a,sınır kemiksiz 280 den 240 a,dana kemiksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • HESAP BİLMEYEN MUSEVİ TACİR İZMİR,HUSUSÎ Dünkü duruşmasında bir Musevî tacir,hesap bilmediğini itiraf etmiştir.Hesap bilmediği halde tacirlik yaptığını ve zengin olduğunu söyleyen R.Z.ihtikârdan sanık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • EMNİYET SANDIĞI Afiş Müsabakası Sergisi 16 Temmuz 30 Temmuz Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • Ser âb!I ER gün trenle geçerken kimbilir hangi zevk sahihi zen.1 E J| ginin adlandırdığı İdealtepe durağında deniz kıyısında çadırlı bir cemaat görüyorum.Fakat bu bir göçebe toplu-luğu değil.Kamp,hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • BİR KADIN EKSPRESTE ÇILDIRDI İZMİR,HUSUSÎ Bandırma'dan İzm ire gelmekte olun Ekspres'te genç ve güzel bir kadın çıldırmıştır.Trene Balıkesir'den bindirilen kadın,katarın sür'atle yol aldığı esnada cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • öğretmenler tatil aylarında Nahiye Müdür vekilliği yapabilecekler İZMİR,HUSUSÎ Maarif Vekâletinden Vilâyete gelen bir tamime göre,bundan böyle öğretmenler tâtll aylarına mahsus olmak üzere nahiye müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • AĞA HAN'IN CENAZESİ BUGÜN NAKLEDİLİYOR CENEVRE,TÜRK HABERLER AJANSI İsmailiye mezhebinin liderleri dün burada müteveffa Ağa Han'ın tabutunun önünde saygı geçigi yapmışlardır.Ağa Han'ın naşı bu gece ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • inönü,işbirliğinden bahse hazırlanırken Hür.P.ümitsiz Spor ve Sergi Sarayında yapılacak C.H.P.İl kongresinde Genel Başkan buz pistinin yanında konuşacak,işçi meselelerine mühim yer veriliyor NEDRET SE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • [İLHAN DEMİRELI Bacasından çıkan bol dumana rağmen makiııaları bozulduğundan çalışamayan «Karamürsel» araba vapuru ARABA VAPURU sıkıntısı hâd safhada İşletmenin elindeki 11 araba vapurundan sadece iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • ETİBANK KARAKÖY ŞUBESİ'nin Açılışı münasebetiyle tertip edilen keşidede 500.Liralık Aylık Gelir talihlisi Tophane Kafesli Naci Sokak No:17 de ikamet eden Bayan GÜLDANE ÇALIŞIR'a isabet etmiştir.ETİBAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • PARCHECO'NUN ÖLÜMÜ AİLESİNİ GÜÇ DURUMDA BİRAKTİ RİO DE JANEIRO Parcheco'nun ölümü ailesine epey güçlükler çıkarmıştır.Kalb sektesinden ölmüş olan Pacheco son zamanlarda zayıflamış olmasına rağmen 310
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.07.1957
  • wHl^ IHEŞs&liİ&ft ^mg^ İİS B£ By t V-raP^ ^ii^B ^R$s v*rai* K '1mm V* MR" M Y WIK f "HH V '^vğb88^ssISBkTM rj-'î Ş:İ?JP^ *^liğa8 5Ş.'^sSI pl f:S|.İ,V 1 THB ^t ^BP V i.v k\^m v i%^y^ 'v.v «*sj X'C t*%İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.07.1957
  • Prens Kerim,babası Ali Han gibi zevk düşkünü değil İsmailiye Tarikahnm yeni reisi fevkalâde kibar,kabiliyelli ve ciddi olarak vasıflandırılıyor BİRLEŞİK Amerika'da,«Harvard Üniversitesini bitiren herh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1957
  • Neriman içini çekti ve derin derin bir:Çok!Dedi.Sen beni sevebilir misin?Diye sordum.Ve sorar sormaz pişman oldum.Aşkı pazarlığa vermek gibi bir şey oldu bu.Neriman'ın cevap vermemesini istiyor ve bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM Yazan:Nakleden:ELSA MAXWELL ORHAN AZİZOĞLU 71 «Olmaz.Zira şayet o mektubu gazetelerde neşredecek olursa o zaman,tahkik komitesi sinemacıların ve onun reklâmını yapıyormuş gibi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1957
  • ll!l!lllllilli:h AŞK HİKÂYESİ Bir Kamelya Yaprağıl TEFRİKA NO.8 ÇIKAN YAZIILARIN ÖZETİ:ğ Polis müfettişi,kameriyede asılı bulunan İh-f tiyar zengin Miss BeviVin ölümünü inceler.Ölünün ovucunda bir kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1957
  • Kana'dalı kadın gazetecinin sözleri BASIN Yayın Turizm Umum Müdürlüğünün davetlisi olarak şehrimize gelen Kanadalı gazeteci Misis Green Wood,şaşıyor «Milletlerarası kadın gazeteciler kongrelerinde ned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1957
  • ÖVU&VSB AMA OUfiUN» Çiz ONUM Ç ÖVl£D v LERtNÇ.KULAK VER0İN12,O'ı.AAi?CEHeM^EMLİKSİNİZ i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1957
  • KORKUSUZ DAVUT CHESTER HAH HA.[fyfjfâgâ HAH HA.x"i 1-''f4 inr^ h?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.07.1957
  • C(SCO.KASABAV* vA.RiNCA.PANÇO'Nun VA.I PACA£t ÜÇ SEV vA* 1 c?c ?2&££LJ4* gfm AOAMcA* SO T_İYSVı/rt YSv\£K *E V\EK VİNÇ VEAAEK iOSt SALINAS,fiÖ£ REED ^£w«you;vu/v JSS^^&QA BEkUven Bu haydut,KORKUMÇ RED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • MÜSTAMEL DEMİR FIÇI ALİNACAK 50-60 kilogramlık,çemberli müstamel demir fıçı alınacaktır.Satmak isteyenlerin:Kartaltepe Mensucat Fabrikası T.A.Ş.Bakırköy Aksu Caddesi 25 numaraya müracaatları rica olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Bölükbaşı'nın dosyası Keskin'e gönderildi ANKARA,HUSUSÎ Osman Bölükbaşı'nın tevkifi ile ilgili olarak avukatlarının yaptığı son itiraz dosyası,dün Keskin Ağır Ceza Mahkemesine sevkedilmistir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • OLYMPIC AIRWAYS M& r b ATİNA tarikiyle 6RİNDİZİ ve ISKENDERİYE'ye seferler.Bilet ve izahat için bütün yetkili Seyahat Bürolarına veya Umumî Acenteliğimize ^müracaat OLYMPIC AIRWAYS İSTİKLAL CAD.34 İST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Mümtaz Tarhan işçiye grev hakkı tanıyacağız,dedi Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan şartların tahakkukukundan sonra İşçiye grev hakkı tanınacağını söylemiştir.Türk İş Federasyonu Başkanlığına seçilen Nuri B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • KORE'DE ASYA GRİPİ SALGINI SEUL Güney Kore Sağlık Vc'.âleti,Kangwon vilâyetinde yeniden 6.599 grip vak'ası görüldüğü ve bunlarla beraber hasta sayısının 12.460 a çıktığını bildirmiştir.Kore'de hastalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • SPOR HABERLERİ Yüzme müsabakalarına dün devam edildi I Yüzme müsabakalarına dün de devam edilmiştir.Moda'dan Selma Haspan 100 v« 400 M.Serbestte 2 Türkiye rakoru kırmağa muvaffak olmuştur.Teknik netic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • G.Saray Deniz Lokali 1 ağustosta açılıyor Galatasaray kulübünün Kuruçesmede inşa ettirdiği yeni lokal 1 ağustosta merasimle açılacaktır.Deniz tesisleri şimdilik İhtiyacı karşılayacak şekilde yapılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Beşiktaş yüzme havuzu basket sahası oldu Beşiktaş yüzme havuzu toprakla doldurularak Basketbol sahası haline getirilmiştir.Yeni saha 1 ağustosta yapılacak merasimle açılacaktır-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Feriköy sezonu açtı II nci profesyonel küme beşincisi Feriköy yeni futbol sezonunu dün kulüp lokalinde yapılan bir toplantıyla açmıştır.Kulüp reisi Abdurrahman Yazgan'ın kısa bir konuşmasından sonra f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • TEKNİSYEN ARANIYOR Bir KAMGARN Fabrikasını işletmeye muktedir tecrübeli bir teknisyene ihtiyaç vardır.Dolgun ücret verilecektir.İsteklilerin hal tercümelerini P.K.801 İstanbul adresine göndermeleri.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Plgik deyip geçmeyiniz,pigikler bağınıza türlü dertler açabilir.Terden pişen parmak aralarınıza her aksam BAMBU TALK PUDRASI ekmeyi ihmal etmeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Ada'da taksim şuuru yerleşti Baştarajı Birincide inkâr götürmez bir delili olarak karşılanmaktadır.Dr.Küçük «Bu hâdise.Amerika'nın,taksimin,meseleyi halledemiyeeeği,tatbikinin imkânsız olduğu yolunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Kahire'de bâzı tevkifler yapıldı LONDRA,ASSOCIATED PRESS Kahire'den buraya ulaşan haberlere göre,Mısır polisinin Kısmı Siyasi memurları.Nasır rejimini devirmek için fesat kurmaktan sanık en az 12 ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Dün mevsimin en sıcak günüydü İstanbul dün mevsimin en sıcak gününü geçirnıiştir.Meteoroloji istasyonunun verdiği bilgiye göre,şehrimizde dün çok sıcak olmuş ve sühunet gölgede 35 dereceye kadar yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Banyonuzda fay mucizesi Her taraf» temizlikten ışıldıyan böyle pırıl pırıl bir banyo ancak FAY Temizleme Tozu sayesinde gerçek olabilir.Çünkü yalnız FAY Temizleme Tozu,kiri,yağı ve pası derhal ve tama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Satılık Tam Konforlu Apartman Osmanbey'de 7 daireli yedi odalı hollü,kaloriferli parkeli,irath,asansörlü apartman kısmen boş 600.000 liraya satılıktır.TEKNİK EMLÂK İstiklâl Cad.354/11 AY-Han Tel:44 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Millâuet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden mesul müdür ABD* İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • HİCRÎ Çarşamba RUMÎ 1376 17 1373 Zilhicce TEMMUZ Temmuz 1» 1957 4 VAKİ!P VASATI EZ ANÎ Güneş 4.43 9.04 Öğle 12.20 4.41 İkindi 16.18 8.40 Aksan l 19.39 12.00 Yatsı 21.35 1.57 6.52 İmsak 2.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • ingiliz hükümeti itimad oyu aldı Baştarajı Birincide yet etmiş,bir çok milletin gösterdiği alâkasızlık yüzünden,«Kıbrıslıların,cellât Harding'in kılıncı altında inlediğini» ileri sürmüştür.Sözcü,Avam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • KONYA'DA SULAR çekilmeye başladı KONYA,HUSUSÎ Seylâp bölgesinden son alman haberlere göre,Ibrala nahiyesinde 48 ev ve 17 dükkân,11 anbar,2 kahve,2 cami,12 ahır,1 hamam ve 2 köprü yıkılmış ve hasar gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Orhan Köprülü henüz mütereddit Henüz "Resmen istifa etmeyen» D.P.İl Başkanı Orhan Köprülü'nün önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı yaparak «Partiden ayrılışı» na dair kararını açıklayacağı tahmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇ UK İLANLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLAK ÜSKÜDAR Sultantepe Elmasçı sokak No.8 ahşap bes oda İki oda bitişik yarını kârgir ehven fiatla acele satılıktır.K-1297)ÜSKÜDAR Sultantep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Ankara Adana yolu 40 kilometre kısaltılıyor 30 metre genişliğindeki yeni yolun inşaatına başlanınca şimdiki yol 2 sene trafiğe kapatılacak ADANA,ANADOLU AJANSİ Adana Ankara yolunu 40 kilometre kısalta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Kızıl Ordu mücadeleye hazırlanıyor Prezidyum'a alınan Zukov'un müdahaleleri Kruşçev'in canını sıkıyor.Zukov azledilen Liderlere hücum etli LONDRA,MİLLİYET RADYO SERVİSİ Prag'da yaptıkları temasları mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Sahte fatura tanzim eden tacir Adliye'de Sahte fatura tanzim ettiği iddiasiyle bir müddettenberi polisçe aranmakta olan Ahmet Başaran adında bir tacir dün yakalanmıştır.Ahmet,geç vakit Toplu Millî Kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Kıbrıs için pazarlık yapmıyacağız Bastarafı Birincide Hükümetimizce tie şayanı kabul görüldüğü üzere,Self-Determlnatian prensibinin her iki cemaate tatbiki,şüphesiz Adanın taksimine müncer olacaktır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • Gülek Yozgat'ta işbirliğine muhalif olmadığını söyledi ANKARA,HUSUSÎ «C.H.P.Hatay meselesini halle muvaffak olduğu gibi,Kıbrıs meselesini de halle muvaffak olacaktır» diyen Kasım Gülek,düo Yozgat İlçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.07.1957
  • ORDU MENSUPLARININ TÂYİN ve NAKİLLERİ Memleketi üç coğrafî bölgeye ayıran talimatname dün resmî gazetede yayınlandı ANKARA,HUSUSÎ Ordu mensuplarının nakil ve tâyinleri hakkındaki talimatname,dün Resmî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.07.1957
  • Zekâi Adalete girmiyor ANKARA,HUSUSÎ Ankara karmasının seyahatten dönmesi üzerine Ankara transfer pazarında bir hareket müşahede edilmiştir.Son haberlere göre,Zekâi ne Adalete,ne de Beşiktaş'a gitmiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1957
  • GALATASARAY ANKARA'YA GİDİYOR Galatasaray takımı 24 Temmuzda Ankarada 2 maç yapmak üzere Hacettepe tarafından davet edilmiştir.Galatasaray iki maç için 20.000 lira alacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1957
  • Rusya galibi G.Saraylılar 500 lira prim alıyor Rusya'da yaptıkları üç müsabakadan ikisini kazanan Galatasaray futbolcularına 500 er lira prim verilecektir.Primler yarın kulüp lokalinde dağıtılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1957
  • ANKARA KUPASI TENİS MAÇLARI ANKARA,HUSUSÎ İstanbul ve İzmirli tenisçilerin de iştirak ettikleri Ankara kupası tenis maçlarına dün devam edilmiş ve tek erkeklerde Nazmi Bari,Mustafa Gürsoy'a 6/0.6/2 M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1957
  • İDARECİ S Si.0M34/V S$MW DLÜRI Ms ne AioüAAunnfi ILLS DP KAÜ1KÖÖÖYI-ÜÛ.VUTBOL İÂG ŞAMPİYONLUĞU f BASCSTBOL SfeWLlKLBti GAIAKS/HW L\QÜSTİ İKTÎDAR ^o-OpeOYADAKl HEYECANLI &R ENSTAUWZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1957
  • Karagümrük G.Saraylı B.Metin ile Vefa'lı Ömer'i alıyor Karagümrük idare heyeti yaptığı toplantıda Galatasaraylı B.Metin ile Vefalı Ömerin transferini kararlaştırmıştır.Her iki futbolcu kulüpleri taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1957
  • GENÇ MİLLÎ ÖZER VEFALI OLDU Genç Millî takım santrhafı Özer dün Noter huzurunda Vefa ile resmen mukavele imzalamıştır.Birgün evvel Yeşil Beyaz kulübe gelerek prensiplerde anlaşan Özer transfer ücreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1957
  • BAKIRKÖYl İLERİN BAŞARISI PARİS,HUSUSÎ Bir müddetenberi Avrupada turnede bulunan Bakırköy voleybol takımı,muvaffak maçlar çıkarmaktadır.Viyana karmasına karsı bir galibiyet ve bir mağlûbiyet alan vole
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1957
  • Hakkı müsterih olarak Federasyona dönüyor Hakkı Yeten'in Beşiktaş Kulübünden istifa ederek tekrar Federasyondaki vazifesine döneceği haberi günlerdenberi spor çevrelerini işgal etmekte idi.ismi söylen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1957
  • [SAMI ONEMUJ 1/mi EVİ VflBIlVAnAV Fenerbahçe kalecisi Selâlıattin dün hiç kimsenin beklemediği bir sıra bAoKA KALCI I MJIfUIAUAtV üa Adalet'Ulerle anlaştı ve mukavele İmzaladı.Resimde S.UnlU'yU Kırmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1957
  • G.Saray Basketçileri bugün Rusya'ya geçiyor KARS,HUSUSÎ Rusyaya gidecek olan Galatasaray Basketbol kafilesi hava muhalefeti yüzünden saat 24 te buraya vardı.Şehrin 40 kilometre dışmdan Sarı Kırmızılıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1957
  • SAMİ ÖNEMLİ] MUVAFFÂKİYETLER Pazar K"nu yapılan kongreden sonra Fenerbahçe'nin yeni İdare Hcy'eti ilk resmi IIIUlHriHIVl I Eı I khıl toplantısında vazife taksimi yaptı.Resimde soldan sağa doğru:Niyazî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] LK GÖRÜŞME Molllar ilk konuşmayı Uüu Adalet Kulübü Reisi Atıf MWiiu^iiifc ıimen'le yaptı.Resimde İlmen,Bayan Molnar ve Antrenörü hasbıhâl sırasında görüyorsunuz.ADALET TRANSFERİ yeni açt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1957
  • «FEDERASYON DİKTATÖR OLAMAZ.m V [A.P.HOÂD'IN HİKÂYESİ 10 Temmuz tarihli Daily Express gazetesinde Jennifer Hoad imzalı bir yazı neşredildi.Jennifer,genç bir anne ve mes'ut bir zevce idi ve bu yazıyı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1957
  • BEŞİKTAŞ HİLMİ'Yİ RESMEN İSTEDİ Beşiktaş İdare hey'eti Vefa kulübüne dün gönderdiği bir mektupta Fenerbahçe ile mukavele imzalamış bulunan Hilmi'nin durumunu sormuş ve «Eğer kulübünüz bu futbolcuyu sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1957
  • GALA rASARAY RUSYA'DA Yaslı gittik şen geldik.Galatasaraylın,Rusyada kazandığı zaferlerin en güzel hikâyesini en 8elâhiyetli kalemden,GÜNDÜZ KILIÇ 'in kaleminden yarından itibaren okuyunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.07.1957
  • Beykoz ilk maçında farkla yenildi SAM-SİYAHLILAR ÎKİNCt DEVRENİN İLK YİRMİ DAKİKASINDA DÖRT GOL YİYEREK MAÇI 6-0 MAĞLÛP BİTİRDİLER SOFYA,HUSUSÎ Muhtelif maçlar yapmak üzere buraya gelmiş bulunan Beyko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor