Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.07.1957
  • PERDEDE KOMEDİ,HAYATTA DRAM!hâlen ailesiyle beraber bir dünya seyahatine çıkmış bulunuyor.Komik Red'in bu turnesi,gayet acı bir mâhiyet taşımaktadır.Oğlu Richard solda)tedavisi imkânsız bir hastalığa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1957
  • izmir Vali Vekilliğine Ethem Yetkiner tâyin edildi İstanbul Vali ve Belediye Reis Vekilliğine tâyin edilen İzmir Valisi Kemal Hadımlıya Hatay Valisi Ethem Yetkiner vekâlet edecektir.Bu husustaki karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1957
  • Yunanlıların yaygaraları Yunanistan,Türkiye'ye karşı bütün harblerden muzaffer çıkmış!ATİNA,MİLLİYET RADYO SERVİSİ Atina radyosu sözcüsü,dün gece yaptığı yayında,Yunanlıların,Türklere karşı giriştikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1957
  • Nazik işlemeli bluzları-nızın jeniliğin» «e ren-gini muhafaza etmek için LÜKS ile yıkayınız,r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1957
  • Avam Kamarasında Kıbrıs için müzakereler dün başladı ~OYD.TAKSİMDEN BAHSEDİYOR Müstemlekeler Vekili,taksim plânının teessüfe şayan olmakla beraber bertaraf edilemiyeeeğini söyledi Lennox Boyd'a göre S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1957
  • AĞAHAN'IN YERİNE TORUNU GETİRİLDİ GAZETELERDEN)İSMAİLİYE MEZHEBİNDE VERGİLER AZALTILIYOR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1957
  • ıi".[İLHAN DEMİRELJ BÜYÜKLÜK İTİBARİYLE DÜNYADA BEŞİNCİ GELEN SÜREYYA PAŞA SANATORYOMUNUN AÇILIŞI İÇİN YAPILAN TÖREN Büyüklük bakımından dünyada beşinci olan MALTEPE'DEKİ İŞÇİ sanatoryomu açıldı Yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1957
  • Seller Konya'da 8 kişiyi öldürdü Karaman,Ereğli ve Kayseri'de 123 ev yıkıldı.5-6 ton ağırlığındaki kayaları sürükleyen sular demiryolunda da tahribat yaptı Şiddetli yağmurlar Konya ve Kayseride büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.07.1957
  • Ticaref Okuluna yeni bir şekil veriliyor Maarif Vekili Tevf ik ileri,mektebe akademik hüviyet verecek olan tasarının hazırlandığını söyledi Maarif Vekili Tevfik İleri.Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okuluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • SİYASET DÜNYASİNDA Sot**^«.Kol;BU PLÂNDAN VAZGEÇMELİ Resmi bir açıklama yapılmamakla beraber,İngiliz hükümetinin,Kıbrıs siyasetinde esaslı bir değişiklik yapmak üzere bulunduğu anlaşılmaktadır.Yeni si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Karaşap hastalığına karşı tedbir alınamıyor Aşı ve serum bulunamayışı yüzünden hastalığın salgın haline geldiği bildiriliyor İnek ve öküzlerin ölümüne sebep «Karaşap» hastalığı günden güne artarak bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Evine girdiği kadının kocasından dayak yedi Evli bir kadının evine giren Hüseyin Avni adındaki mütecaviz,tevkif edilmiştir.Hâdise Mecidiyeköyünde vukubulmuş.Ayşe adındaki kadına âşık olan Hüseyin,evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Dördüncü Asliye Ceza Hâkimi emekliye ayrıldı Dördüncü Asliye Ceza Hâkimi SelâhalHn Demirelli,Emeklilik Kanunu fierefiince emekliye ayrılmıştır.65 yaşındaki hâkim,dün sabah hakkındaki kararı tebellür e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • *Q\a^Mftâü f-^uuj^ B m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Mâlî vaziyetinizi ayarlayınız.Bu hafta küçük masraflar size umduğunuzdan fazla harcatacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Asabınız bozuk.Sakin kalm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • KIZILAY İST.BALO KOMİTESİ BAŞKANLIĞINDAN Sayın Reisicumhur Celâl Bayar'ın yüksek himayelerinde 5 Eylül 95?tarihinde Beylerbeyi Sarayuıda Kan Merkezi yararına verilecek Kızılay Balosuna ait beyaz renkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAKSİM ŞUBESİ HILTON ile DİVAN Otelleri arasındaki Yeni Lokalinde Hizmetlerine devam ettiğini sayın halkımıza bildirir.9615)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • BUL M ACA SOLDAN SAĞA:1 Denizyollarının bir gemisi.2 Bir is görürken ellerin yar-O dımcısı olan şey-12 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ler Bir sayı.9 Bir silâh w «ile» anlamına ge-len bir önek.4 Kısa zaman Bir C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Ankara vapuru dün 362 yolcu ile döndü Ankara yolcu gemisi dün saat 16 da 362 yolcu,245 ton yük ve 20 otomobil ile şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Soğukhava depolarında yumurta stoku yapılıyor İlgililerin beyanlarına göre bu yıl şehirde bol miktarda yumurta bulunabilecektir.Şehre gelen yumurta miktarı günden güne arttığından Beşiktaş ve Haydarpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Mahkeme,Yunan Kançılarına verilen kararda ısrar etti Birinci Asliye Ceza Mahkemesi.Yunan Başkonsolosluğu Kançıları Hrlsto Hristoduludis hakkında verdiği kararda ısrar etmiştir.Hristn 4 sene,1 ay.10 gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • KIZ KAÇIRAN İKİ KİŞİ ADLİYEYE YERİLDİ Mehmet Çalışkan ve Sabri Dinkel adında iki kişi zorla kız kaçırma suçundan dolayı bugün Adliyeye verileceklerdir.Taşlıtarlada oturan Mehmetle Sabriiddiaya göre Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Eski karısının yolunu çevirip zorla parasını almış Zabıta,bir sarkıntılık ve gasp hâdisesine el koymuştur.Ramide.Gümüşsüyü caddesinde ikâmet eden Asuman Doğan adında genç bir kadının iddiasına göre,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Almanyaya yaş meyva ihracına dün başlandı İ Yürürlüğe giren anlaşma gereğince ilk parti olarak 7326 liralık şeftali sevkedildi Bir müddet evvel Batı Almanyaya yaş meyva ve sebze ihracı için yapılan an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Çöp kamyonunun altında kalan temizlik amelesi öldü E'akırköyde ölümle neticelenen bir kaza olmuştur.Şoför Hüseyin Genişin idaresindeki çöp kamyonu,geri manevra yaparken Destan Maden adındaki temizlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Dolandırıcılık yapan beş kişilik bir şebeke tutuldu Dolandırıcılık masası memurları.Kemal Osmanoğlu,Tahsin Yağmaz,Ahmet Tıınçbllek,Yusuf Babahasan ve Turhan Vuran adında beş kişiyi definecilik,büyücül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Mecidiyeköy'ünde bir soygunculuk hâdisesi Zabıta,fakir bir inşaat amelesini soymuş olan uzunca boylu,esmer,siyah bıyıklı bir ganster mukallidini aramaktadır.Soygun hâdisesi iki gece evvel Mecldiyeköyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Kifyos yolunda bir kamyon devrildi,bir ölü,altı yaralı var Sarıyerde.Kilyos yolu üzerinde bir kişinin ölümü,6 kişinin de yaralanması ile sona eren bir trafik ka/ası olmuştur Şoför Eşref Unsalın idares
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Sayın oto ve kamyon sahiplerine:Trafik ve KasKo sigortalarınızı fevkalâde müsait şartlarla yapmağa muvaffakiyetle devam etfijlmi2i bildirir,gösterdiğiniz rağbete bilhassa teşekkür ederiz,İstanbul Şofö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Hususi otoların vergi ödeme müddeti bu aksam sona eriyor Şimdiye kadar 5329 mükellef vergisini ödedi.Tahsilâi yekûnu 2.221.780 lirayı buldu Hususî Otomobil vergisinin kabul müddeti bu akşam sona erece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Posta kutusu île kaçakçılık yapanların duruşması Posta kutusu ile döviz kaçakçılığı yapmaktan sanık olarak Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Şimon Bencüa,Jak Alalof,Yako Fresko ve Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • İran'a giden Kızılay heyeti döndü İranda vukubulan son zelzele üzerine Afyon meb'usu Rıza Çerçel'in riyasetinde İrana giden Kızılay heyeti yurda dönmüştür.1500 kişinin öldüğü ve 3000 kişinin yaralandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Kabahat kayınpederde imiş M.adında biri,Sulh Hukuk Mahkemlerinden birine müracaat ederek kapınpederine başlık olarak verdiği 1000 liranın iadesini istemiştir.Dâvanın duruşmasına dün başlanmış ve Mahmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Genelev kadını bir arkadaşını bıçakladı Galatadaki genel evlerden birinde kanlı bir hâdise olmuştur.Burada çalışan Muzaffer Birinci adında bir kadın,bir kavga sonunda ayni evde çalışan Hatice Yakar ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • VEFAT Dul Bayan Anastasiya Uzunoğlu'nun zevci,Bodos Uzunoğlu.Kosti Uzunoğlu ve Vasil Uzunoğlu'nun babaları,Areti Uzunoğlu,Eleni Uzunoğlu,İvon Uzunoğlu'nun kayınbabaları,Dimosten,Yani,Hristo,Marta ve F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • ACI BİR KAYIP Saliha Aköner'ln eşi,Avukat Atıf Aköner,Y.Mühendis Rıfat Aköner ve Hamide Yanat'ın babaları.Hava Eke'nin ağabeyi.Suna Aköner ve Y.Mühendis Hulki Yanat'ın kayınpederleri,Naciye Aköner'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • Fazla fiatla mal satan birisi mahkûm cldu Aleko Samaras adında bir tacir dün Milli Korunma Mahkemesinde bir sene hapis,1000 lira para,3 yıl ticaretten men cezasına mahkûm olmuştur.Aleko,fazla fiatla h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • IRAK'IM aoık Daşvekillerinden Tevfik El Seyidi,Başvekil Adnan Menderes'in hususî davetlisi olarak yazı geçirmek üzere Kadeş vapuru ile memleketimize gelmiştir.ET ve Balık Kurumu bu ayın 22 sinde 73 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • I Bizden evvel I davrandılar!I ONDON Times'in Atina muhabiri Yunan devlet adamlariyle görüştükten sonra,onlardan öğrendiğine göre gazetesine şunları E bildirmiş:1.Adanın taksimi hâlinde büyük bir katl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkeslra 13.00 Şarkılar,Rıza Rit,13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Karışık orkestra müziği 14.30 Şarkılar,15.00 Kapanış.16.57 Açılış ve program 17.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.07.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKİN Tel:48 68 02)1 İhtiras Kurbanları Hümâşah Göker Atıl Kaptan Türk filmi 2 Yağma Hasanın Böreği İnci Rirol Turu filmi.l iv li Tel:44 25 62)1 Gangster Kurşunu Robert Taylor Janet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • BOLUKBAŞI'NİN AVUKATLARI AFAALARINI HAZIRLIYOR C.M.P.GENEL BAŞKANININ DURUMU HAKKINDA YABANCI PROFESÖRLERİNDE MÜTALÂASI ALINACAK ANKARA,HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN Önümüzdeki günlerde C.M.P.Genel Başkanı Os
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Orhan Köprülü meselesinin akisleri Cemal Köprülü,sabık İl Başkanı aleyhindeki bir kararın D.P.de geniş tesirler yapacağını söyledi ÇANAKKALE,HUSUSÎ İstanbul D.P.Vilâyet İdare Heyeti Reisi Orhan Köprül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Bavulda bulunan ceset teşhis edildi LONDRA Cumartesi akşamı bir bavulda cesedi bulunan şahıs,parmak izi sayesinde teşhis edilebilmiştir.Bu,Filâdelfiyada oturan James Malloy adında 53 yaşında bir ressa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Charles Chaplin'in oğlu tevkif edildi HOLLYWOOD Meşhur aktör Charles Chaplin'in oğlu,evvelki gün sarhoşluk suçu ile tevkif edilmiş ve 12 saat sonra meçhul bir şahsın ödediği kefaletle tahliye edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Maltepe'deki işçi sanaioryomu açıldı t Baştçrafı Birincide rığıını/da 60 seneye sığmayarak kadar penis hizmetler mevcuttur.Hüsnüniyetimi/süt kadar temi/mermer kadar selâhetlidir.Fit koyarak zihinlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • GÖZLERİ KÖR EDİLEN GAZETECİYİ ADENAUER KABUL EDECEK BONN Geçen yıl zarfında bâzı gangsterler tarafından gözlerine kezzap fırlatılmak suretiyle kör edilen Amerikalı gazeteci Riesel,Bonn'a gelmiştir.Ali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Bir astsubay işine giderken düşüp öldü Müddeiumumilik,cinayet olmasından şüphe edilen bir olum hâdisesine el koymuştur.Zeytinburnu'nda ikamet eden ve aynı bölgedeki ağır bakım fabrikasında çalışan Bah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Belediye,Serkldorian blokundaki tiyatro salonunu kiralayacak Emekli Sandığı,Serkldoryan blokundaki tiyatro salonunu Belediyeye kiralamak için 70 bin lira istemektedir.Belediye Meclisinin dünkü toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Mısır'da ilk defa 2 kadın mebus seçildi KAHİRE Mısır'da dün 168 seçim dairesinde tekrarlanan umumî seçimlerin neticeleri,dün yapılan oy tasnifi neticeılnde belli olmuştur.Buna göre,Mısır tarihinde ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Boyd taksimden bahsediyor I Baştarajı Birincide seçimlerin yaklaşmış bulunduğuna işaretle bir an.evvel Kıbrıs meselesinin t.iği hu mesele,bir ara alevlenmiş ve halledilmesi ve bu hal çaresinde Tür-6-7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • İzmir'de bir gazinoda 38 dolar ve 2000 frank bulundu İZMİR,HUSUSÎ Yapılan bir İhbar üzerine,şehrimizin maruf eğlence yerlerinden bir gazinoda 38 dolar ve 2000 Franklık döviz ele getirilmiş ve hâdise a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Yerli tersanede 2 şehir hattı vapuru daha yapılacak Şehir hatlarındaki vapur sıkıntısını gidermek maksadı ile İstinye tersanesinde yeniden 2000 er kişilik iki vapur yapılması kararlaştırılmıştır.Bu ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Iran Ağa Han'ın vârislerinden vergi alacak TAHRAV Ceyhan adlı bir gazetenin verdiği bir habere göre.Ağa Han vefat ettiği sırada elinde muteber bulunan bir İran pasaportu olma.sı hasebiyle,İran Hükümet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Yusuf İzzettin'in iki kızı şehrimize geldi Son Osmanlı Veliahdı Yusuf izzettin' in kızları Şükriye ile Fatma,dün Kades vapuru ile şehrimize gelmişlerdir.Bir kaç sene evvel Türk tâbiyetine geçtiklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Subay aileleri için 344 ev inşa edilecek GELİBOLU,ANADOLU AJANSI Devlet Vekili ve Millî Müdafaa Vekâleti Vekili Şem'î Ergin dün Gelibolu'da inşası tamamlanmış subay apartmanlarını hizmete açmış ve yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Gayrımeşru çocuğunu öldüren ana mahkûm oldu BURSA,HUSUSÎ Büyük Orhan nahiyesinin Danacılar köyünde oturan Behiye Belki adında bir kadın,bir müddet evvel akrabasından edindiği gayri meşru çocuğunu boğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Akhisar'da bir genç ağaca asılı bulundu AKHİSAR,HUSUSÎ Şehrimizde henüz hüviyeti tesbit edilemiyejn 18 yaşlarında meçhul bir gencin cesedi asılı olarak bulunmuştur.Çağlak mevkiinde bir çoban tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Karadeniz hattındaki ekspres vapurlara hayvan alınmayacak Karadeniz hattında çalışan ekspres vapurları ihtiyacı karşılamak üzere şimdiye kadar hayvan nakliyatı da yapmakta idi.Ancak hayvanların gemiyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • HELP WANTED-English Speaking Turkish Personel Work Order Clerk Starting salary 600.TL gross per month Property Supervisor Starling salary 700.TL gross per month Property Clerk Starling salary 600.TL g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • f *v v JWwf^*^i Eiffll BrJi "'^'jbA mMgim ^a-ijigr^m^W li "Ş IA.P.I TARİHÎ YARIS İta,ya't,a' Siena şehrinde her sene tertip edilen meş-IMIlini I HnlŞ hllr „pa|j0 t yarışları,evvelki Rİin yapılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Hacılar Asya gribine tutuldu Hicazdan Lübnan'a dönen hıcılar arasında 15 grip vakası tesbit edildi BEYRUT,TÜRK HABERLER AJANSİ Son günlerde Suriye ve Lübnan'a sirayet eden Asya Gripi bu memleketlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • 17 yaşında bir genç 59 luk dulu kaçırdı İZMİR,HUSUSÎ Manisa'dan alınan bir habere göre,enteresan bir kız.kaçırma vak'ası cereyan etmiştir.Akhisar'da 17 yaşında bir genç,muhitinde oldukça zengin bir ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • BİR GENÇ KENDİNİ VAPURDAN ATTI Dün akşam 19.25 te Üsküdar iskelesinden hareket eden Halas vapuru Şems'paşa önlerine geldiği sırada vapurun burnundan 19-20 yaslarında bir genç kendini denize atmıştır.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Seller Konya'da 8 kişiyi öldürdü t Baştarafı Birincide Seller inşn edilmekte olan Ayrancı barajında da hasara sebeb olmuş.Hadim kazasında 700 baş hayvan seller tarafından sürüklenmiştir.Bilecik,Ayranc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • ELÂZIĞ VE MERSİN'DE SELLERİN ZARARI Şiddetli yağmurlar yurdumuzun muhtelif yerlerinde zarara sebep olmuştur.Elâzığdan alınan haberlere göre,yağmur ve dolu Vertebil,Perçenç.Habasu köylerinde geniş ölçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • SİZİNDİR!Tapunuzda çapınızda belirtilecektir.Açık denizlerin korkunç dalgalarından,sert rüzgârlarından masun ve fakat bağlı olduğu Florya koyu vasılasile,aynı zamanda muhafazalı bir deniz olan Küçükçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Denizde boğulduğu zannedilen genç dün ortaya çıktı Pazar günü Fenerbahçe plajında boğulduğu zannedilen Asım Gezef adında biri dün sapasağlam olarak bulunmuştur.Geç vakit plajı temizleyen işçiler,kabin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27,42 10 SATILIK EMLAK AZİMET dolayısiyle acele satılık arafl.Bahçelievler civarında 5000 M2 arsa sahibi tarafından satılmaktadır.Tel:27 37 23 K-1263)FABRİKALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • V Saçlarınıza tabiî bir parlaklık vere-cek olan BLENDAX ŞAMPUANINI DENEYİNİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Milliuef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İslerini fiilen idare eden mesul müdür ABD!İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • HİCRÎ 1376 Zilhicce 18 SALI 16 TEMMUZ 1957 RUMÎ 1373 Temmuz 3 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.42 12.20 1G.19 19.39 21.36 2.29 9.02 4.40 8.39 12.00 1.57 6.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • Safiyet yüzde 99.25 garanti yumuşak SAF KÜLÇE KURŞUN Satışına devam edilmektedir.KURŞUN SANAYİİ A.Ş.Tel:44 81 64 Taksim Sarayı Kat 2-3 Taksim 44 81 79
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.07.1957
  • VE BAŞ AĞRILARINA KARŞI FAYDALIDIR![{233baş,diş,adale,sinir,lumbago,roma tizraa,siyatik ağrı lanın teskin etmek için faydalıdır jjbayanların muayyen zamanlardaki sancıların* da daima başarı ile kullan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.07.1957
  • SADRI USUUĞLU İsveç'e niçin gitmedi DOLASAN BÂZI RİVAYETLERE GÖRE SADRİ İSTİFA EDECEK Düne kadar Beşiktaş kulübünün 1 numaralı adamı olan Sadri Usuuğlunun bugün ikinci plânda kalması her gün muhtelif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • Blok Pakt temsilcileri dün toplandılar Blok pakta dahil olan yedi kulübün temsilcileri dün Beyogluspor kulübü lokalinde toplanmışlardır.Transfer mevzuundan doğan ihtilâfları gözden geçiren komite azal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • DUN YAPILAN SU TOPU MAÇLARI Dün yapılan su topu maçlarında Modaspor Denizcilik Yüzme İhtisası 22-3.Galatasaray Yüzme İhtisası 13-9 mağlûp etmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • FERİKÖY YENİ SEZONU BUGÜN AÇIYOR 2 nci profesyonel ligden Feriköy,bugün kendi sahasında yeni sezonu açacaktır.Transferlerle kadro 30 kişiye yükselmiştir.Ligler başlarken 18 kişilik bir kadro tesbit ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • 24 saalte değişen rekorun hikâyesi KAHRAMAN BAPÇUM 12 temmuz 1957 günü Prag'da radyosu başında spor haberlerini dinleyen 1.78 boyunda,64 kilo ağırlığında,sarı gür saçlı,27 yaşında bir genç hayretle ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • idealistler "Cemiyet dedi Doktor İsmet Uluğ "Hele birkaç gün geçsin,tutumumuzu o zaman tesbit edeceğiz,şeklinde konuşurken,Osman Kavrakoğlu el'ân ikiliğin kalkmasından ümitli bulunuyor [SAMI TM EMLİ İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • Beykoz bugün,yarın ilk maçı Sarı Siyahlıların rakibi CDNA millî.Beşiklaşın karşılaşacağı Malmö de "en formda lakım„ Yurt dışında bulunan İki takımımızdan Beykoz bugün Sofya'da,Beşiktaş da yarın Malmö'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • DİN fiE Tanınmıg şarkıcı ve film yıldızı Frank Sinatra,rtHUEIIEIl ninuC Amerika Boks Federasyonuna mUracaatla,Yarı Ağır Dünya Boks Şampiyonu Archie Mpore'la rakibi Tony Antony arasındaki,önümüzdeki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • [İLHAN DEMİRELj fifjlE filî I E Galatasaray basketbolcuları,dlin uçakla Kars yoluyla Rusya'ya hareket ettiler.Sarı Kırmızılı MWI»K m Ulak basketbolcuların,futbolcu kardeşleri gibi başarılar elde etmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • BREZİLYA ROCE KUPASINI AL-DI Roce Kupasında Brezilya ile Arjantin arasında yapılan millî futbol karşılaşmasını Arjantin 2-1 kazandıktan sonra,iki takım arasında Sao Paola şehrinde oynanan maç Brezilya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • Ordulararası futbol şampiyonluğunu Fransa kazandı Evvelki gün Buenos-Aires'te Arjantini 5-0 yenen Fransa,Dünya Askerî Futbol Şampiyonasını kazanmıştır.Birinci haftaymın sonunda 1-0 galip durumda olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • Yunanistan,Balkan Futbol Kupası ihdas ediyormuş Yunanistan Futbol Federasyonu,Yunanistan,Yugoslavya,BTilgaristan ve Rumanya'nın iştirakiyle bir Balkan Futbol Kupası ihdas meselesini tetkike başlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • *ı*lf* KiniiW ANCA BERABER,KANCA BERABER kısa zaman evvel beraberce giydikleri Siyah Beyazlı eşofmanı artık çıkaracaklar.Fakat kararları kat'i:Nereye giderlerse beraber!Bu bakımdan transferlerin güç o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • sv**'1 YENİ BİR ŞAMPİYON 2?Ağır Sıklet Avrupa Boks Şampiyonluğu için Milano'da yapılan maçta İtalyan boksörü Calzavara,Alman rakibi Gerhard Hecht'i yenerek Avrupa Şampiyonluğunu kazanmıştır.Maç 15 ine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • MOLNÂ DÜN GELDİ «Gelecek»,«Geliyor»,«Hayır,gelmiyor,vazgeçti»,«Mektup bekliyor.«Bileti gönderildi» derken antrenör Molnar dün gece bir uçakla Yeşilköy hava alanına inmiştir.Fenerbahçe takımını çalıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • Güreşçilerimiz Sofya'da bekleniyor SOFYA,HUSUSÎ Yugoslavyadaki turnuayı kazanan güreşçilerimiz Bulgaristanda alâka ile beklenmektedir.Bulgar güreş salahiyetlileri Türklerin burada da bir müsabaka yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • Hasan Polat rahatsız Futbol Federasyonu,dün Park Otelde çalışacaktı.Fakat şimdiye kadar her toplantıya muntazaman devam eden Federasyon Reisi Hasan Polat,evden çıktığı zaman ayakta duramayacağını hiss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 16.07.1957
  • Dünya Kupası'nda ihtilâf 1958 de İsveçte yapılacak olan Dünya Futbol Şampiyonasına,İskoçya ve İrlanda takımlarının iştiraki şüpheli bir hal almıştır.İsveç Futbol Federasyonu,her iki memleketin «Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor