Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • mm ADRES Cagaloglu,Mollafendri sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492.İstanbul TELEFON 27 42 10 Santral YIL:8 SAYI:2575
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • MacMillan Yunan emellerine âlet oluyor BRIS'IN İSTİKLALİNE MUHALİFİZ ingiltere ve Amerika istiklâl fikrini benimserse dostluğun sarsılacağını kendilerine bildireceğiz Adaya istiklâl verilmesinin Enosi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • $«C5',b»j3a f*U i cT* YIKTIRILIYOR SkX,dm«clHRJf"if0nı,U,KarfraUS.tataPasa 8ebüİnİn duv»ria»n.n yıkılmasına devam'ediTmeknakline karar verihn" ir ahWniS an SebUin aksattl^ örüldüğünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • Muhalefet,işbirliği ile bir seçimi kazandı Bursa'da yapılan muhtar seçiminde C.M.P.ve Hür.P.nin desteklediği C.H.P.499,D.P.de £76 rey aldı BURSA,HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN Muhalefet işbirliği yaparak girdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • Bir C.M.P.heyeti Karaosmanoğlu ile görüştü ANKARA,Hususi Muhabirimizden C.M.P' Genel İdare Heyeti Azalarından Nurettin Ardıçoğlu ve Abdurrahman Bovacigiller dün Hürriyet Partisi Genel Merkezine gidere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • Kruşçev dünde Batılılara çattı LONDRA,Anadolu Ajansı Sovyet Komünist Partisi Sekreteri Kruşçev batılılara yeniden hücumlarda bulunmuş ve Silâhsızlanma Tâli Komitesindeki batılı grupunu «NATO Tâli Komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • İMAR İÇİN 100 MİLYON LİRA EK tahsisat konuyor Belediye Meclisinin fevkalâde toplantısı bugün 15 de yapılacaktır.Toplantının gündeminde en mühim maddeyi,imâr ve istimlâk işlerinde sarfedilmek üzere mas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • Muraddağı' ndaki orman yangını gittikçe genişliyor İZMİR,Hususî Muhabirimizden Üç gün önce Usak'ın Murad dağında çıkan orman yangını bütün şiddeti ile devam etmektedir.Evvelki akşam mükellefler ve ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • MAREŞAL TİTO SURİYE'YE GİDECEK ŞAM Yugoslavyaya yaptığı ziyaretten buraya dönmüş olan Suriye Hariciye Vekili Salâh Bittar,dün,tertip ettiği basın toplantısında Yugoslavya Cumhurreisi Mareşal Tito ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • 100 kilometreden sonra Aziz işe karışmıyor LONDRA İngilterenin en mühim tıb mecmualarından biri olan «British Medical Journal»,otomobil kullananların sür'ate kapılmamalarını ikaz yolunda Birleşik Amer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • ı.W ««ww'wa-jtfiimiiiKa [SAMİ ÖNEMU] YENİ USU AraDa vapuru İskelelerinde,gişelerin azlığı sebebiyle dün-I tni UtfUk den mbaıen seyyar bilet satışına haşlanmıştır.İskele meydanında duran memur,araba sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • TÜRKİYE» İSİMLİ BİR YUNAN GEMİSİ LİMANIMIZA GELDİ GAZETELERDEN)KIBRIS YUNANİSTA-İSTANBUL YUNANİS-BUNU DA YALANLIYA-NINDIR.TANINDIR.MAZSINIZ YA,TÜRKİYE YUNANİSTANLNDIR.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • Uyuyan hasmının başına balta ile vurdu Sütlüce'de kıskançlık yüzünden vukubulan hâdisede yaralanan işçi koma halinde Dün saat 18 sıralarında Sütlücede kadın ve kıskançlık yüzünden kanlı bir hâdise cer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • Giilek,idare âmirlerine ihtarda bulundu TRABZON.Hususi Muhabirimizden C.H.P.İl Kongresi saat 10 da toplanmıştır.Önce bir sinemada yapılması kararlaştırılan kongre sinema sahibinin salonunu kiralamakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • MALTEPE İSÇİ SANATORYUMU BUGÜN AÇİLİYOR Su işçileri Sendikasının merkez kongresi dün saat 14 de Eminönü Öğrenci Lokalinde yapılmıştır.Kongreye davet edilmiş olan Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan bir konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • mm ŞAMPİYON TAKIM Opatya'da yapılan «Adriyatik Kupası» Serbest Güreş Şampiyonasını Genç Takımımız sît puanla kazandı ve Yugoslav Güreş Federasyonu tarafından ortaya konan gümüş birincilik kupasını aid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • D.P.KİN MUHALEFETE hizmet ettiği söylendi Kayseri kongresinde vatandaşların icraatı desteklediği fakat parti teşkilâtının yanlış hareket ettiği iddia olundu KAYSERİ,Hususî)D.P.Kayseri il ve ilçe kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • I mm v^4 V?1l m^ SAMİ ÖNEMLİ!PLAJA AKIN EKgpJStfffi!5 İereceye kfar çıkmıs ve sicakta» k J33*TSSS-t ak,n etmiSt«'-ğeh,r Hatları vapurları 125 hin,banlivö trenleri de 60 binden v«inn Sımışlardır.Kalaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.07.1957
  • Muhalefet İmarı Tenkid diyor Ergin,İmar hareketinin hayatı pahalandırdığını ileri sürdü.[NEDRET SELÇUKER] C.H.P.Hürriyet Partisi ve CM.P.kongrelerinde,dün,geçen haftaların zıddına olarak parti sözcüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • HMHiyei'ffft frlEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Biliyorsunuz ki gazeteniz sporcularımızın yabancı memleketlerde yaptıkları temastan daima mahalline gönderdiği elemanları ile takip etmiştir.Fakat bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • ^QmoMm&H f^Mwufy OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bu hafta sıkı çalışmanız lâzım.Yarım kalan işiniz basınıza dert açabilir.KOVA BURCU [21 Ocak 19 şubat] Ticaret,alış veriş bahsinde tatlı haberler alaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • BUL M AC A SOLDAN SAĞA i SOLDAN SAĞA:1 Geri geri.2 Büyükçe Kabadayı.3 Sütlü tatlılardan biri Zamanın kısımlarından.4 Beykoz'lu bir futbolcu.5 Prens ve Prenseslere verilen unvan.G Tabiat Soru ckl Bir n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • İSÇİ SİGORTALARI HÂSTAHANELERİNDEN ŞİKÂYETLER ARTIYOR İşçi Sigorta hastahânelerinden bâzıları hakkında ileri sürülen şikâyetler gün geçtikçe artmaktadır.İşçilerin şikâyetlerini yerinde tesbit etmek is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • Et ve Balık Kurumunun satış dükkânları açılıyor Et ve Balık Kurumunun şehrin muhtelif semtlerinde açacağı 11 dükkândan Nişantaşı semtinde üç ve Çarşıkapı'daki bir dükkânın tefrişi tamamlanmak üzeredir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • Kadın yüzünden Kurtuluşta bir adam bıçaklandı Evvelki gece Kurtuluşta,kadın yüzünden kanlı bir vak'a olmuştur.Selâhaddin Sanar adında biri.Filozof sokağında oturan metresi İnci Dofan'ı ziyarete gitmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • Kemal Hadımlı dün pazar olmasına rağmen çalıştı Vali ve Belediye Reis Vekili Kemal Hadımlı,pazar olmasına rağmen dün de Vilâyete giderek çalışmıştır.Kemal Hadımlı,Vilâyet ve Belediye gelir ve giderler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • Vilâyet Tevzi Bürosu yeniden düzenleniyor Bir müddet önce durdurulan lâstik tevziatının Çarşamba günü tekrar başlaması muhtemel Vilâyet Tevzi Bürosundaki işler yeniden düzene konulmakta ve bugüne kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • Talebe yurtları yeniden tanzim edilecek Okulların tatile girmesiyle boşalan talebe yurtlarının* tanzimine başlanmıştır.Bu maksatla Yüksek öğretim talebe yurtları müdürlüğünce,mevcut yurtların dnha ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • Bir kadının çantasını kapan iki kişi yakalandı Ziya Altın ve İbrahim Rüküş adındaki iki kişi dün geç vakit adliyeye verilmiş ve tevkif olunmuşlardır.Ziya ile İbrahim evvelki gece Cihangirde Snbahat Öz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • İstihsâl bölgelerinden bol miktarda mal geldiği halde fiatlar bu mevsimde görülmemiş şekilde artmakta Sebze ve meyva fiatları Bayram içinde ve Bayramı takip eden günlerde bu mevsimde görülmemiş şekild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • Bayramda toplanan kurban derileri kurtlanmış Kurban Bayramında Kızılay tarafından Kadıköy cihetinde toplanan kurban derileri,Sahrayı Cedit camiinin karşısında bulunan bir arsaya gelişi güzel yığılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • 16 EYLÜL KEŞİDESİNDE ÇiHehavuzlarda 40.000 Liralık APARTMAN DAİRESİ 7 kişiye ffiÇJ?Lira 130 kişiye 20.000 i-olmak ÜMer^ 70.000 i*.Ayrıca 20 kişiye 400.000 LiroLt Mesken Edinme Kredileri İpotek kardığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • DIŞ HAT VAPURLARI İÇİN YER AYIRTMA SEKLİ DEĞİŞTİ Bundan böyle önceden yer kapatmak isteyenler bilet ücretinin yüzde 20 sini yatıracaklar Denizcilik Bankasının dış hatlara sefer yapan vapurlarında yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • ESNAF ÇİN SİCİL FİSİ TANZİM EDİLİYOR Belediye Zabıtası,esnaf için sicil fişleri tanzimine devam etmektedir.Yapılan kontrollarda görülen aksaklıklarla verilen para veya ihtar cezaları bu fişlere işlene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • ft FIRINLARDA çalışan İşçilerin ücretlerin arttırılması İçin teşebbüse geçtikleri s öylen ibnnekte d İrm BELEDİYE,şehrin muhtelif semtlerinde 7 umumî hela inşa ettirecektir.247 bin lira üzerinden ihal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • r SİNEMALAR Renkli BEYOĞLU AKIN Tel:48C8 02)1 İhtiras Kurbanlar» Hümûşah Göker Atıf Kaptan Türk filmi 2 Yağma Hasanın Böreği İnci Blrol TürK filmi.A L K A Z A tt Tel:44 25 62)1 Gangster Kurşunu Robert
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • I İŞTE İNGİLTERE!İ" NGİLTERE karanlıktan çıkıyor:Kıbrıs üzerinde jeolojinin,coğrafyanın,tarihin,ekonominin ve stratejinin Türkiye'ye tanıdığı açık hakları kabul etmek şöyle dursun,taksime bile ş yanaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • EVSİZLERE Arsası olup da bina yaptırmak isteyenlere peşin para alınmadan taksitle ve uygun şartlarla inşaat yapılır.MAHİRLER PROJE İNŞAAT TAAHHÜT Beyoğlu 1 tikini Cad.Balyoz Sok.Yeni han Kat 1.Nn:7 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAKSİM ŞUBESİ t Bugünden itibaren HİLTON ile DİVAN Otelleri arasındaki İfi Numaralı Yeni Lokalinde Hizmetlerine devam ettiğini sayın halkımıza bildirir.9C13)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.07.1957
  • ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Dans Müziği ve hafif melodiler 13.00 Şarkılar:Ayla Doğanay 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Öğle konseri 14.30 Beraber şarkılar 15.00 Kapanış.16.57 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • Amerikalı 50 Profesörgeldi Heyet âzasından bir kadın profesör zenci meselesinin eYan halledilemediğini söyledi Amerika'nın muhtelif üniversitelerinden müteşekkil elli kişilik bir profesör grupu şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • MAARİF VEKİLİ talebe temsilcileri İLE GÖRÜŞECEK Şehrimizde bulunan Maarif Vekili Tevfik İleri bugün T.M.T.F.da gençlerle bir görüşme yapacaktır.Vekilin bu ziyareti sırasında talebe tarafından kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • KOVBOYLUĞA MERAKLI BİR DOKTOR PARİS'TE POLİSLERLE ÇARPIŞTI PARİS,ANADOLU AJANSI Pariste mahiyeti itibariyle çok garip bir zabıta vak'ası kaydedilmiştir.Henüz adı açıklanmayan genç bir doktor kovboy el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • Bir doktor arabası ile direğe bindirdi Dün saat 12 sıralarında Edırnekapıda beş kişinin yaralanmasiyle neticelenen bir trafik kazası olmuştur.Bakırköy Akıl Hastahanesi doktorlarından Faruk.hususî arab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • BİR GENÇ ESKİ NİŞANLISINA YILAN GÖNDERDİ CİNCİNNATİ Mary Bonders adında genç bir kız posta ile kendisine gönderilen bir kutuyu açtığında iri bir yılanın çöreklenmiş olduğunu dehşetle görmüştür.Kutu il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • NESRİN SEYREK İSİMLİ BİR GENÇ KIZIMIZ TARAFINDAN 6 AY DEVAMLI ÇALIŞMA SONUNDA MEYDANA GETİRİLEN BU TABAK,YAKINDA PARİS'TE AÇILACAK BİR SERGİYE GÖNDERİLECEKTİR.180 günde işlenen porselen tabak Bir genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • YUSUF İZZETTİN'İN İKİ KIZI GELDİ İZMİR.HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN Osmanlı İmparatorluğunun son Veliahtı Yusuf izzettin'in Şükriye ve Fatma isimli iki kızı dün Kades vapuru ile İstanbul'a gitmek üzere şehri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • Tren altında kalan bir makasçı öldü SİVAS,HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN Çetinkaya istasyonunda bir makasçı kesilerek ölmüştür.Trene yol vermek için makas başında bulunan Murtaza Hütdagı birdenbire muvazenesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • AYAŞ'TA SELLER TAHRİBAT YAPTI Taşan Ayaş deresi iki tarafındaki dükkânları bastı,bir ev yıkıldı AYAŞ,ANADOLU AJANSI Ewelkigece yağmaya başlayan,dün sabah saat 10 dan itibaren şiddetlenen yağmurlar,kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • ACPC VADICI RAIiYHQII f Önümüzdeki Eylül ayında Paris'te UtUC IHnidl DMH I UaU bir Milletlerarası Strip-Tease müsabakası yanılacaktır.Müsabakaya şimdiden S memleket kaydolıınnınştur.Besimde 1956 Strip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • Kültürel Terakki Cemiyetinin iki tahsildarı izmir'de yakalandı İZMİR,HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN Merkezi İstanbul'da bulunan «Türki ye Kültürel Terakki Cemiyeti» ne mensup İkbal ve Metin isimli iki tahsilda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • Bir otobüs kazasında 40 futbolcu yaralandı BURDUR,Hususî Muhabirimizden Bir otobüs kazasında 40 futbolcu yaralanmıştır.Hâdise Sandıklı futbolcularını maç yapmak üzere Burdur'a getirmekte olan otobüsün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • Jlgosfös Koşûksituk LİRALIK PARA İKRAMİYELERİ tiyrîca APARTIMAN DAİRESİ Her 150 liraya bir kur'a numarası TURK TİCARET BANKASI mimimin mi-lülM JJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • ÇIPLAK HIRSIZ WOODSTOK Polis 20 yaşındaki bir zenciyi «çıplak hırsızlık» suçundan tevkif etmiştir.Oswald Cooper,çalmış olduğu bir pikap'ı çıplak olarak kullanırken tevkif edilmiştir.Niçin çıplak faali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • Amerika sahillerinde meçhul bir denizaltı KODİAK ALASKA)Kodiak deniz üssünden bildirildiğine göre.bir sivil çıkartma teknesinde bulunan «şahıslar tarafından bir deniz altının kısmı olması mümkün bir ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • Taberiye Gölü kıyılarında bir sulh anıtı yapılacak KUDÜS 30 kadar Amerikalı avukat.Taberiye gölü kıyılarında bir mahalle sulhu temsil eden bir anıt dikmek niyetindedirler.Bu Amerikalı avukatlar.İsrail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • Ağa Han'ın cenazesi Perşembe günü naklediliyor CENEVRE Dün burada açıklandığına göre,geçen Cuma günü vefat eden Ağa Han'ın cenazesi Assuan'da defnedilmek üzere önümüzdeki per$embe'ye uçakla Mısıra nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • ESKİ IRAK BAŞVE-KİLLERİNDEN TEVFİK ESSEYYİDİ GELİYOR İZMİR,HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN Limanımızdan İstanbula hareket eden Kadeş vapurunda eski Irak Başvekillerinden Tevfik Esseyidi de bulunmakta-Başvekilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • KEYSTONE] KOVULAN YILDIZ Sir Laurence Olivier'in karısı tanınmış aktris Vivian Leigh Lordlar Kamarasında,tanınmış şahsiyetlere ayrılan locada müzakereleri dinlerken hirden ayağa kalkarak,«Efendiler.di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • KAHİRE FUARI DÜN MERASİMLE AÇILDI KAHİRE Mısır Cumlıurreisi Nasır dün Kahire Fuarını merasimle açmıştır.Açılış merasiminde,Türkiye'de dahil 27 devleti temsil eden heyetler hazır bulunmuştur.Hatırlanac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • Mısırda 168 bölgede seçim tekrarlandı Sıkı emniyet tedbirleri içinde yapılan seçimin evvelden belli neticeleri b* 'in açıklanacak K I i[RE,Türk Haberler Ajansı Mısır'da bu ayın 3 ünde cereyan eden umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • Dün iki intihar hâdisesi oldu Dün iki intihar vak'ası olmuştur.Kartnlda ikâmet eden Mihrinaz Uraz adında bir kadın,kendisini evin balkonundan atmış ve ölmüştür.Heybeliadadan kalkan İstinye vapuru yolc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • Bir kartpostal üzerine 10.423 kelime yazıldı VİYANA Anton Pat.ocka adında bir şahıs,yeni bir rekor tesis etmiş bulunmaktadır.Gayetle ince ve güzel yazısı bulunan bu şahıs,boyu 13,eni 9 santim olan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • ARKADAŞLIK HAVASI!IKEYSTONEI Kopenhag'daki hayvanat bahçesinde halen üç yavru gayet iyi gerinmektedir.Ilımlar,Kaplan,Aslan ve Pars yavrularıdır.Üçü de aynı hücrede oturmakta ve yeınek yemektedir.Ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • Diyanet İsleri Riyasetinden:ti Bir "istif fa it KURBAN Bayramında intişar eden «Bayram gazetesi» nüshalarından birinde şu mealde bir vefat ilânı gördüm:«Merhum filân beyin torunu,merhum falan beyin kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • pi s f i I I i ı-u^Lfrr,V-i;""^1^:lflt Jiifti^wii'rtwi'iMWiwiwiWttMft'aiW rt »Vm ft* iXWbV^t ft-5.ow» IKEYSTONE1 rİPEUUnUlEDHII 1JIIUAEI7I ADI Beyaz Saray'ın bahçesinde görülen bu üniformalı 118 polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • Bir münakaşa vapuru yarım saat geciktirdi Kanapede uyuyan çocuğun kaldırılmasını isteyenlerle babasının münakaşası tarifeyi aksattı Evvelki gece 0.30 da Köprüden hareket eden Göztepe vapuru,bir münaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • BAVULA KONAN ERKEK CESEDİ NEW YORK Bir nakliyat sirkeli hamnll^-ı kendilerine tevdi edilen bir valizin İçinden müstekreh bir koku gelmesi üzerine zabıtayı durumdan haberdar etmişler ve bavul açıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • JUDY TYLER ÖLDÜ NEW-YORK Genç ve çok güzel Amerikan film yıldızı Judy Tyler ile kocası Gregory Lafayette,Billy The Kid'de bir otomobil kazası neticesinde ölmüşlerdir.İki genç,dört ay evvel evlenmişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • Türk Hukuk Kurumu yazılı bir anket açtı Mahkemelerin istiklâli,hâkim teminatı hususunda çeşitli suallere verilecek cevaplar yayınlanacak ANKARA,Hususî Muhabirimizden Türk Hukuk Kurumu Başkanlığı dün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.07.1957
  • I A.P.I CİI Kill I DAIIİREI FD Londra'da 3 gün evel açılan bir rahibeler OİLAnLI |f kampında,ihtiyar genç kız ve kadınlar hoşça vakit geçirmektedirler.Bu arada kampta bulunan rahibeler bir tüfek imalâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.07.1957
  • 4 BİZ KADINLAR Neyyire İIMİİİ SİNİR GERGİNLİĞİ AMERİKALI büyük tıp âlimi Or.Hans Şeyle;«Sinir gerginliği olmasaydı ortalama insan ömrü 30 yü uzayabilirdi.diyor.Ve sinir gerginliğinin beyin,kalp.damarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Bir Kamelya Yaprağı)TEFRİKA No:6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:j Polis müfettişi,bahçesindeki kameryede asılı bulunan ihtiyar ve zengin Miss Bevil'in ölümü-nü incelerken ölünün avucımda bir kamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1957
  • Bir taksiye atladım ve Neriman'a gittim.Evin kapısında karşılaştık.Bir arkadaşına gidiyormuş.Mühim değilmiş.Vazgeçti.İçeriye girdik.Küçük vasıtalardan büyük neticeler elde eden bir zerafet örneği hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1957
  • âYi TEFE KOYDUM Yazan:Nakleden:EL S A MAXWELL ORHAN AZİZOĞLU C9 Size şimdi harp esnasında başımdan geçen hoş bir vak'ayı anlatayım.Ekmeğin yerini tutacak,az kalorili,kilo kaybetmek için bire bir gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1957
  • KORKUSUZ DAVUT ZAZ SONRA TULUM HAYRİ DE ARA9ASİLE GELİYOR.HAY HAY.BAND 04 BURAOA,vvAKİNE DE.c BiR DAKfiCA.SiMOİ »31»)DINlL-ETECE 5l\A V_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1957
  • Evine dönünce,kendi ölüm TEZKERESİNİ BULDU!Geçen Mayıs ayında Amerikalı havacı Teğmen David Steeves T-33 jet uçağı ile Kaliforniyada Oakland üzerinde uçuyordu.Saatte 800 km.hızla gittiği halde uçağı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1957
  • CISCO KID OKKAT EOİN BuRAv OA BİR.HADİSE S.ÇtKABİİİ»^.in\'dK& S K&ic^msâ İOSE SAUNAS,fiO£ R&ED TREN TEPeyg GÜÇLÜK.UE ve GAYET YAVAŞ OCARAk r/v\A/wvo/e ~A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1957
  • i/JiHAYET İMTİHAN Guh.ü aaftas Sen nasil» İPNOTıZE OUWAOllM ŞAŞıroteuM m NEVSE HİÇ OL.VYAZSA iÇABA AV?TİK IŞLEIÇİAAiZİ KA. OCA KAFALI TAuEBElERiNİZ m IÇiN ENTERESAN *SuAU.Ef?HAZK5.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY DB2HAL GİT,ALi'YE DERDİMİ AÇIKÇA SÖYLE AMLADIN V\ı j-t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1957
  • MR.SOuP MASrERS.EKSPER.LERİMİZDEN BİRİDİR PRIVATL ANLATAYIM SCOTTV.KiTT.y 1 IUB SASOTA3 HADİSESİNİN İÇ YÜZÜNÜ ANLA-MASA KARAR.VERDİK GAZETE.ClLER,İÇİN MAH.SUS BÖYLE BİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.07.1957
  • BU MEMLEKETİM ZAVALLI İNSANLARIMA.EHEhA SENELERCE KAN KUSTURDU İAR.E'HEM^ HALBUKİ BİZ NAME LİKÖRÜ KUSTUCACAAZ ti ZAVALLI MİLLETİM ZAVALLI İM.SANLARINA BENİM/HIÇKIRIK KURTULUŞ S-o saati vak-UNŞftOB/o z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • hi m* mn.ı fay yeni bir çığır açtı!İslenen tencereler,yağlanan tavalar,kararan çatal,bıçak,kaşıklar artık bir endişe ve dert mevzuu olmuyor.Çünkü şimdi FAY var.Tamamen hususi bir Amerikan formülü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • İZMİR ANAFARTALAR Ajansımız Zarif açılış hâtıraları Zengin hususî kesidesivle BUGÜN 15 Temmuz Pazartesi HİZMETİNİZE GİRDİ HESAP Açmakta acele ediniz GARANTİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • İNŞAATÇILARA Finlandiya malı biçilmiş çıralık kereste satışına devam ediyoruz.Bilhassa temizliği İçin doğramacılar hayrandır.Fiat ucuz,perakende metre küpü 464.70 kuruştur.Cinsleri bitmeden İhtiyacını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • AFŞAROĞLU HALI YIKAMA FABRİKASI KiRLU TOZLU HALILARINIZI YIKAMAK İÇİM BİR TELEFON KÂFİDİR,YEDİKULE 2120l8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • "SAYIN LİTHOPONE ÜSTÜBECI MÜŞTERİLERİMİZİN NAZARI DİKKATİNE.Eskiden perakende satışımız 4.85 kuruş olan «30 Lithopone» üstübecinin beher kilosunda 97 kuruş gibi büyük bir indirim yapılarak perakende F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • Modern RİVİERA OTEL RESTORAN PAVYON Aradığınızın en iyisi ve en güzelini bulacağınız yer,meşhur Mario Bruni Orkestrası.Atraksiyon Trio Koras,şantöz Miss Luçya ve Akrobat MİS İNGEBORK.Kadıköy Telefon:3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • I*ğillîıgef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden aesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • HİCRÎ Pazartesi RUMİ 1376 15 1373 Zilhicce TEMMUZ Temmuz 17 19 5 7 2 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.41 9.01 Öğle 12.20 4.39 ikindi 16.19 8.39 Aksam 19.40 12.00 Yatsı 21.37 1.58 İmsak 2.28 6.48 1-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • PAMUK TELEFİ SATILACAK Bir Mensucat Fabrikasının Penye,Şapka,Toz ve Tarak altı pamuğu satılacaktır.Müracaat:Fermeneciler cad.No:36 GALATA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • AlVTİİ)ÖTpo«r N'6'I;ÜE v.•GflîP i'ft'Svv.•DİS AG«IS ADALE RONATİLMASI YANIKLAR V GÜNEŞ YANIĞI A» I.0ÖCEK SOKMASI kesik- J YARALAR •PİŞİK j KASINTI C ekİema'/y.&ı\•ER6ENÜK 1 ^fATL^LAİ»IHpAyE İAT| 95 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • ve muayyen zamanlardaki sancılara karşı FAYDALIDIR EmffiJİ bağ,diş,adale,sinir,lumbago romatizma ağrılarını teskin eder ES3Ü18 nezle başlangıcında başarı ile kullanılır nevzuunda ailenin dostuuuu dokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • Hava sıcak olabilir.Terliyebilirsiniz de,fakat Bambu Talk Pudrası ile ter kokularınızı giderebilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • Muhalefet imarı tenkit!ediyor t Baştarafı Birincide kan vatandaşının kazancına denk geliyor.POLİSİN MÜDAHALESİ Bu arada bir delege «hayat pahalılığı daha artacak mı?diye bağırınca,polis memurları «del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • Sami Şehbenderler dün şehir hattı vapurlarını t e f t i ş e t t i Denizcilik Bankası Umum Müdürü Sami Şehbenderler,dün Şehir Hattı vapurlarını teftiş ederek,bilhassa gemilerin temizliği ve memurların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATİLİK EMLAK ELBİSE Temizleme Fabrikası çalışır vaziyette satılıktır.Tarlabaşı Turan caddesi No.21 B-257)SATILIK ve kiralık konak.İstanbul Belediyesine iki dakika m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • tefıti oiiuwktiit Günlük işlerinizden sonra her akşam,ellerinizi El losyonu ile ovalayınız ellerinizi guzellejfirir ve ellert deki çatlaklıkları geçe»*.fcnler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.07.1957
  • KIBRIS'IN İSTİKLÂLİNE MUHALİFİZ t Baştarajı Birincide hal tarzı çok üzücü ve çok şayanı teessüftür.Halbuki bu görüşe ve hal tarzına gidilirken müttefik Türkiye'nin menfaatleri ve Kıbrıs mevzuundaki kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.07.1957
  • F.Bahçe idealistleri Kongreyi terketti Kadıköy grupu seçimi tam liste halinde kazandı Rüştü Dağlaroğlu'na verilen ihraç kararı,umumi hey'etçe kaldırıldı «Fenerbahçenin bu seferki kongresi çok elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1957
  • GÜREŞÇİLERİMİZ BU SÂ OPÂTYA' KAFİLEMİZ SAAT 17 DE BELGRAD'TAN SOFYA'YA HAREKET EDİYOR.BULGARİSTAN'DA MÜSABAKALAR YAPACAĞIZ Hususî Surette Giden Muharririmiz YAVUZ BAYRAKTAR bildiriyor OPATYA Buradan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1957
  • BEYKOZ İLK MAÇINI YARIN YAPIYOR SOFYA HUSUSÎ Kafilemiz burada gayet iyi bir şekilde karşılandı.Bulgarlar fevkalade yakınlık gösteriyorlar.İlk maçımızı yarın Bulgaristan şampiyonu CDNA takımiyle yapaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1957
  • Beşiktaş dün hareket etti Siyah Beyazlılar seyahatin turistik olmayıp yapacakları maçlartfa iddialı olduklarını söylediler İsveç ve Almanya'da hususî müsabakalar yapacak olan Beşiktaş takımı,dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1957
  • MUHALİFLER TEKRAR KONGREYE GİDECEKLER Kifayeti müzakere takririnin verilmesi üzerine çıkan münakaşalardan sonra kongreyi terkeden Fenerbahçe idealistleri,dün geç vakte kadar toplantı yapmışlardır.Muha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1957
  • Osman KAVRAKOĞLL En çok rey alan idareci rılan âzâlar görülüyordu.Simdi kongre divanı yerine polis vazifedeydi.Bazı âzâlar zorla dışarı çıkarılırken,diğerleri de riyasete «Taraf tutuyorsun» diye bağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1957
  • Kasımpaşa Beylerbeyine 3 1 yenildi İKİNCİ DEVRE GÜZEL BİR OYUN ÇIKARAN B.BEYLİLER TEK KALE OYNADILAR Kasımpaşa dün İkinci profesyonel kümeden Beylerbeyi ile iki takım hâlinde hususi bir karşılaşma yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1957
  • Galatasaray Basket takımı bugün gidiyor Sovyet Rusya Basketbol Federasyonu tarafından davet edilmiş bulunan Galatasaray Basketbol takımı,bu sabah saat 7.00 de uçakla Kars'a gidecek,oradan da trenle Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1957
  • FİKRET KIKCAN Kaptanlıktan Umumî Kaptanlığa.[SAMİ ÖNEMLİ I COK SAKİNDİ 'kilıri Keis ve Umum!Kâtip Ertuğrul Akta,kongreyi takip ederken gayet soğukkan-WUIV OHI\tt«UI lıvdı.Raporu okur veya tenkidleri c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ)YELKEN YARIŞLARININ SON GÜNÜ HAYLt ÇEKİŞMELİ GEÇTİ Yelken yarışları dün sona erdi Avusturya ekibi ancak Dragon sınıfında birincilik alabildi Boğaziçi kupası İstanbul beynelmilel yelken ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.07.1957
  • ÇİYJ* 51 RFYA7I II AR T)A fîİTTİ Fenerbahçe,Galatasaray,Beykoz ve nihayet Beşiktaş da dün AvdlIKH DC I UM Ul I I I rupa seyahatine çıktı.Resimde,sabahın erken saatlerinde kendilerini Stockholnıa uçura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6