Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • KAT i YE Af ÇİZİK YAPMAZ sMuifaâınızm madeni kaplarını VIM ile ı temizleyiniz.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • Öğretmen ve Okul ihtiyacı Gideriliyor Tevfik ileri dün Maarif meseleleri hakkında izahat verdi BİR müddettenberi şehrimizde bulunan Maarif Vekili Tevfik İleri basın toplantısı yaparak sorulan sualleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ1 İSTANBUL'un YENİ VALİ VEKİLİ K.HADEVILI DÜN VİLÂYETE GİRERKEN Vali ve Belediye Reisliğine vekâlet edecek Kemal Hadım vazifeye başladı Faydalı olmaya çalışacağını söyleyen yeni Vali Vekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • Ağa Han'ın yerine torunu geçti CENEVRE,Associated Press Prens Kerim Han dün merhum Ağa Han'ın halefi ilân edilmiştir.20 yaşındaki genç Ağa Han'ın torunudur.İsmalliye mezhebine mensup 20 milyon müslüma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • Şehir Bankası kuruluyor Başvekil Adnan Menderes'in riyasetinde dün Vilâyette şehrimizde bulunan vekillerin iştirakiyle bir toplantı yapılmıştır.Toplantıda Devlet Vekili Emin Kalafat.Devlet Vekili Celâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • [İLHAN DEMİRELJ tw—uıuiVI ABI nTCRfnOİl CTflİ Gı-lhane Parkındaki «Ordu Sergisi» bugün açılaraklır Sergici* JET KAWA1 LAKI UlUîîlUOlL Etili tesnlr edilecek jet uçağının kanatları bir kamyonla Giillıan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ!RUMİ AD QPDRPT1 İİ Mİ1} 1:l"la(la^"ulan Dolapdcreye inen yolun DUllLAn 1 mi i sol tarafına bakanlar,hayret etmekten kendilerini alamamaktadırlar.Zira,çukura rastlayan bu yerde bir kaynak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • 1937 doğumlu eratın ikinci tertibi askere ceibediliyor ANKARA,ANADOLU AJANSI Millî Müdafaa Vekâleti temsil başkanlığından bildirilmiştir:1957 temmuz celbinde,kara ve hava sınıflarından şimdiye kadar m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • Yoksul talebe için toplanan paralar İki cemiyetin başkanı olan Memduh lyidoğan 150 bin lirayı topladıktan sonra kâtibesiyle kayboldu TÜRKİYE Kültürel Terakki' Cemiyeti,mahkeme karariyle kapatılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • FLORYA SAHİL YOLU f le.ry.a arasın«ak.sahil yolunun insaasına devam olunmaktadır.Büyük bir sür'atle gelişen bu turistik yolun lüdoldnr.1l.«T »S,V.w ZUm,lU Ren,iğ,m verebilmek için Ahırkapı semtinde ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • tys» «r 18» S^ y«î UCUZ ATLATILDI I SAMİ ONKMLII Ukürı Vü»»*Hi»v t'HÜıuM' unrı.atlatılan bir trafik kazası olmuştur.Sirkeci ile Bakırköy arasında işleyen bir halk otobüsü Vilâyetin önündeki yokuşu ine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • C H P U teşkilâtı işbirliği istiyor Kongrede okunacak raporun büyük kısmı "işbirliği,ve "Kıbrıs,mevzuuna tahsis edildi [NEDRET SELÇUKER] CH.P.İstanbul İl Kongresi 19 Temmuzda Spor ve Sergi Sarayında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • BÖLÜKBASI'nın YENİ İTİRAZ!DA DÜN REDDEDİLDİ ANKARA,HUSUSÎ Dun Ankara Birinci Ağır Ceza Mahkemesi.Bölükbaşı'nın avukatları tarafından yapılan itirazı reddetmiştir.Avukatlar düne kadar reddi hâkim konus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • I ilhan demirel i «TÜRKİYE» İSİMLİ YUNAN CEMİSİ aSJgSİRifiS banclralı bir sNep Rumca bilenlerüı dikkatini çekmiştir.Zira geminin ismi «Türkiye» dir.Şimdiye kadar limanımıza gelmemiş olan bu geminin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • f MOSKOVA'DA:SliW r-jfc ivpjj/OKULDA TALEBELERİNE,DÜNYA SOLDAN SAĞA DÖNÜYOR DEMİŞ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • Belediyede 8 müfettiş tahkikat yapıyor Reis Muavini ile İktisad Müdürünün henüz ifadeleri alınmadı.Tevzi bürosu da ıslah edilecek BELEDİYE Reis Muavinlerinden Ferruh İlter ile Belediye İktisat Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • Muraddağı ormanları yanıyor UŞAK,Hususî Muhabirimizden Uşak ile Kütahya arasında Murat dağı,ve B a n a z kazası civarındaki ormanlar,28 saatten beri yanmaktadır.Yangın evvelki gün saat 15,30 da başlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1957
  • RIS'I TAKSİM FİKRİ GELİŞİYOR NATO' nun son toplantısında tezimizin desteklenmesi Yunan delegesini şaşırttı Spaak ihtilâfı hâl için büyük gayret sarfediyor PARİS,Hususî Muhabirimiz Ergun GÖKSAN'dan Beç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • i!li;Iİ!i;İİ:jijjljiı jıllj,'I:29 Ağustos çekilişinde 212 kişiye zengin para ikramiyeleri 2 adet 5000 TL 10 500 TL 100 100 TL 100 50 TL Her 100 liraya bir kur'a numarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • SİNEMA Okjûuc FİLM DÜNYASINDAN GEÇENLERDE yapılan bir istatistiğe göre,dünya üzerinde en fazla film çeviren memleket Japonya'dır.Japon filmciliği senede 400 film ile sayı rekorunu elinde tutmaktadır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • KISA HABERLER A ADANA yolcu vapuru,dün saat 12 de 200 yolcu,20 ton yük ve 12 otomobille Şimali Akdeniz seferine çıkmıştır.DL'.N limanımıza gelen üç gemi ile 5751 ton ithâl malı eşya getirilmiştir.Gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • ZIHUÎH PAHA Ak BANK HIK 1* 0 ItRAYA 0İR KURA MU MAR A* t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 Not defteri.2 Adale;Bir göz rengi;Kısa zaman.3 Zamanın kısımlarından;Şikâr;Beyhude.4 Pahalıya çıkan.5 Yakınlarım;Bir erkek adı.6 Ayakta;Katar.7 Sevgili;Beyan edatı.8 400.000 dirh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • Otobüsün çarptığı bir adam hastahanede öldü Beyazıt Meydanında ölümle neticelenen bir trafik kazası olmuştur.Şoför Rıza Sürer'in idaresindeki otobüs,Haydar Er adında birine çarpmış,ağır surette yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • Alacak meselesi kanlı bir hâdiseye sebep oldu Fenerde alacak yüzünden kanlı bir hadise olmuştur.Tabakçılar caddesinde oturan İsmail Baş adında biri,ayni semtte oturan Selim Taskınsel adında biri ile e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • KARISINA BIÇAK ÇEKEN koca 3 ay hapis yatacak Recep Komat adında bir dökmeci karısını bıçakla tehdit ettiğinden dün 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinde 3 ay hapis,100 lira para cezasına mahkûm olmuştur.Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • KAHVE TEVZİATI YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ Gümrüklerde bekleyen 150 ton kahvenin İnhisara devredilmesi işi gene tamamlanamamıştır.Ticaret Vekaleti tarafından gümrüklerden çekilmesi gereken kahvenin ne zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • İki hırsız 50 bin liralık mücevherat çalmış Beyoğlu semtinde 15 kadar ev ve Apartman soyan hırsızlar hakkında tahkikat derinleştiriliyor Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masası memurları,Cemal G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • SEVİM DEMİRSOY İle KAYA TEKALP evlendiler Sııadlye:12-7-1957 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • Kadına lâf alma yüzünden Galata'da bir arbede ol iki gemici ile dövüşen hamallar kadmm bulunduğu sandalı da devirdiler.Boğulmak üzere bulunan Mübeccel kurtarıldı Galata'da,iki denizci ile dört hamal a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • HIHIIIIIIII.HU.I.miminin.I)t£ it Âzeizm,nedir?DÜNYANIN hiç bir sözlüğünde bu kelimeyi bulamazsınız.Ben icad ettim.İzahı şudur Onyedi sene evvel,bir sabah gazetesinde,«Sistem,Plân,Teşkilât» başlığı alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • I MİMİ I III mi 1 w m\111 I 11 I 11 I 1111 1111 1111 11 1111111111111 M 111 1111 11 EM N lYEI^SURAlvKdl^Ll K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • İlli¦ I İlintili Jill 111111 111 I III.I 111111111111111¦11111¦1¦11111 ISTANBUL 1 12.27 Açılış ve program 12.30 ğ Karışık hafif yemek müziği 13.00 E Şarkılar:Emin Gündüz 13.20 ğ Larry Adler'den ağız a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz,BAY SAMİ GUAKIL'ın vefatı dolayısiyle cenazesine iştirak eden,telefon,telgraf ve mektupla acımızı paylaşan,çelenk gönderen ve çelenk yerine fukara cemiyetlerine yardımda buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli esim İzmit 23 cü Tüm.I.ci Tb.3 Bt.K.Kd.Üsteğmen,NİYAZİ BALIK'm 21/6/957 gecesi nöbet sırasında fecî bir kaza neticesinde vefatı ile,cenaze merasimini tertipleyen 23.cü Tüm.Komuta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • ^AİtfÂUt&Âİ pM(4U% K t I* OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sebepsiz zannettiğiniz sıkıntınızın sebebini yakın hâdiselerde arayı-£OVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Üzücü her şeyden kaçınız.Sinirlerinizin ufa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 68 02)1 İhtiras Kurbanları Hümâşah Göker Atıf Kaptan Türk filmi.2 Yağma Hasanın Böreği İnci Blrol Tür* filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)1 Gangster Kurşunu Robert Tayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • Rosselini "Hintli Yıldıza âşık olmadım,diyor PARİS,HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN Ünlü İtalyan rejisörü Roberto Rosselini,Paris'te bir basın toplantısı yaparak Hindistan'daki olayı açıklamıştır.Rosselini'ye gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • SAYIN BAŞBAKANIN BÜYÜK KALKINMA VE İMAR HAMLELERİYLE GÜZELLEŞEN İSTAN-BULUN BOĞAZİÇİ,ESKİ BOĞAZİÇİ DEĞİLDİR.Asma Köprü ve Üsküdar Beykoz YOLUNUN ETÜDLERİ TAMAMLANMAK ÜZEREDİR.DÜNYANIN BÜ-TÜN GÜZELLİKL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • Erten ak jam Bentein.Kristin e sahip olama-j,V dıgı ıctn Arnc'yle alayişi adıyordu aralarında kavga çıktı ha?Sorunu gen »ok*»,Valan 911?Bana yalancı diyorsun ha» Sözcnû 0%£Sl Bv Erlend'i» etki metro**
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • GR APHO-ENGLİSH ULUDAĞ İNGİLİZCE KAMPI Yalnız ingilizce konuşulan ilk ve yegâne kamptır.Her dört kişiye bir ingiliz öğretmen,Türkiyenin en modern ve mükemmel tesisleri,temiz hava,bol gıda,ciddiyet ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • MIAMI DE MEHTAP TttRKİYENİN ROCK'N ROLL KRALI EROL KATAŞ ve ARKADAŞLARI CAZ ORKESTRASI Hayranı olduğunuz melodileri takdim ediyor.Pek Yakında Dans Müsabakaları ÖĞLEN AKŞAM YEMEKLERİ HUSUSÎ ZİYAFETLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • NKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os 5 Eylül çekilişinde mm Tl.5 Kasım m 50.000 131A0.75.000 Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla İzahat İçin ajan starımızın gişelerine müracaat siliniz:*4NLI B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • SU HAYATTIR Konya Ovasının yeraltı sularından istifade edilerek sulanması faaliyetine devam edilmektedir.Muhtelif yerlerde yapılan sondajlarda bulunan su,kurulan tesislerle yeryüzüne çıkarılmaktadır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • Kato'nun istikbâli Almanya'ya bağlı Adenauer,seçimler sonunda hükümet değişikliği olduğu takdirde paktın zayıflayacağını söyledi BONN,ASSOCIATED PRESS" Başvekil Adenauer dün,NATO'nun bir Rus tecavüzün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • İNGRİD BERGMAN KIZI İLE ROMA'DA ROMA,ASSOCIATED PIcESS Aktris İngrid Bergman dün yanında 19 yaşındaki Amerikalı kızı Jennie Ann Lindstrom ile Paristen buraya gelmiş ve güler bir yüzle gazetecilere:««H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • İRAN'DAKİ DEPREMDE 3 BİN KİŞİ ÖLDÜ 15 BİN YARALI VAR TAHRAN Son zelzeleler Elburs silsilesinin kuzeyinde birkaç yüz kilometrelik mıntakada vukubulmuştur.Şimdiye kadar 3000 kişi ölü ve 15.000 kişi kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • Kınalıada'da 500 çam fidanını koyunlar yedi Sürüler halinde dolaşan koyun ve inekler yüzünden bütün adayı karasinekler istilâ etti Adalarda koyun,keçi ve inek gibi hayvanların beslenmesi yasak olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • Strasbourg Fuarına katılıyoruz PARİS,HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN Basın Yayın Turizm Genel Müdürlüğü geçen yıl olduğu gibi bu sene de,Strasbourg Fuarına katılarak «Turistik Stand» tertipleyecektir.Bu iş için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • HAVACILARIMIZ İTALYA'DA BÜYÜK BAŞARI KAZANDI ANKARA,ANADOLU AJANSI İtalyada Türkiye,Fransa,İspanya,İngiltere,Yunanistan ve İtalya hava kuvvetlerinin iştirakiyle yapılan hava gösterilerine katılan ekib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • BASINA 3 KURSUN SIKARAK ÖLDÜRDÜ BURSA,HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN Armutlu nahiyesinde hiç yüzünden bir cinayet işlenmiştir.Cüz'î bir para İçin Ali Turhan ayni nahiyede oturan İbrahim Üngör'ü başına-3 kurşun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • 5 yaşında bir kız,arkadaşını döverek öldürdü SİVAS,Hususî Muhabirimizden 5 yaşında bir kızın arkadaşını öldür,mek suçu ile ifâdesi alınmıştır.Mürüvvet Aşardağ adındaki kız arkadaşı Fatma Balçık ile ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • Elektriği,telefonu,Belediye terkos suyu bulunan civarında 50,000 100,000 200,000 liralık evler,villâlar,fabrikalar bulunan,Belediye otobüsleri işleyen Bakırköy Bahçelievler Yanında Topkapı'ya 3 buçuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • Dolmuş kâhyasını tehdit edenler mahkûm oldular Bir dolmuş kâhyasını dövüp ölümle tehdit etmekten sanık olarak 2 ncl Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan Faik ve Celâl adında iki kişinin duruşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • Yarış eden otobüs hendeğe yuvarlandı Ankara'da da bir kamyon kazasında 39 kişi yaralandı.2 yolcu da boğuldu İZMİR,HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN Dün sabah fazla sür'at yüzünden bir trafik kazası olmuş.Foça'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • BU DA BİR YENİSİ.Amerikan hava kuvvetlerine mensup B-29 tipi bir uçak,yukardaki resimde,Lockheed X-7 tecrübe roketini kanadından fırlatırken görülmektedir.Kanattan çıkan duman,karada,uçağın hareketini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • Veteriner teşkilâtı nerede?lf URBANLIK koyun sürüleri ile İstanbul'a gelen «Karaşap» j hastalığı İstanbul civarında büyük baş hayvanlar arasında alabildiğine yayılmış ve tahribatına devam etmekte bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1957
  • JOTÜÜf I Orta-Doğu'nun en büyük hasfahanesi Samatyada inşa edilmekte olan hastahane arazisi üzerinde bulunan eski bir tekke bir türlü yıktırılamıyor [NECMİ ONUR] Orta Dokunun en büyük sivil hastahanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.07.1957
  • Om.Şu,ıcAi?şınAKiLE(5 FEVKALADE TAM AR4-ı D'GiW GİBİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1957
  • DİMİltİYUM^K SOMUMUN GELDİĞİNİ)ZANNETTİM DEĞİL 3* BEN DE KORKMUŞTUM OOĞKjSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1957
  • ALLAHL1K ALİ BEY WWWUUWWUWIBWMi BAK nE OiyOK.ZEKİ KARAKTERLİ,SEVİLEN TAKDl« EDiLEN BİR İNSANSINIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1957
  • patladı Bu Amerikan veya ingiliz A H Bombası değil,insana Ah çektiren dilber bir Fransız Bombasıdır!mm,Takriben 1 ay kadar önce Fransız gazetelerinin sinema münekkitlerinin hemen çoğu yazılarının basm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM Yazan:ELSA MAXWELL Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 67 Onların bu efemine hallerine güler;partilerde,toplantılarda onlara iltifn' etmekten,açıkça flörtleşmekten vazgeçerlerse bu kolaylıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1957
  • DÜŞÜNÜM Bl KEBE-BİZİM FKB7İ.GeüPSt Bl GELİRSEK.d AAİ YA' EFENDİ M.ONUKJ IÇİN REYİNİZİ.EVlEMj BıZt.DİMİ,YA/H&f-H&Hİ JBgİı k#.ONDAN SONRA EFENDİM Dİ Mİ.GEL KEY-FİM GEL.BÖVLECE EPENÖM.BÜTÜN MEM LEKET VAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1957
  • l!AŞK HİKÂYESİ BirKamelya Yaprağı)TEFRİKA No:4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:İ İhtiyar Miss Bevil kameriyede asılı bulunur.I Kadın yeğeni Gladys'i eski nişanlısı Ralph'ten ayırıp Stan ile nişanlamıstır.Frida,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1957
  • BİZ KADİNLAR Neyyire Neden sevdiremiyoruz Çocuklarımızın tatili nasıl geçirdiklerini araştırıyorum.Enteresan şeylere rastladıkça yazacağım.Bugüne kadar gördüklerim hep evlerinin havasına karışıp gitmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1957
  • İİİİiİPIİİlllİİİİİi MİSS HAWKES TEKuRMt KABUU ETTİ FALCON jA MÜTHİŞ KlZiyoR.ONu Bu walE.Bİ2 SOKTUK ŞİMDİ LE ÇALIÇACAK NE TU HAP.VALNIZ MR.Axiom UCASINA SABOTAJ YA.PAN ADAM OLARAK BENİ TANI_YABİÜR.8M.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1957
  • Güner'in bu seyahat plânı bende şüpheler uyandırıyordu.Sevdikleri arasında tatbik edemediği meş'um hayalini başka memlekette mi gerçekleştirecekti?Bu şüphemi ancak Mihri hanıma açabilirdim.Bahsi değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • I Türk Güzeli I Müsabakaya katılabilecek LONG BEACH,Associated Press g Burada yapılacak dünya güzel-S İlk kraliçeliği müsabakasına işti-EE E râk eden Türkiye Güzeli Güler EE E Sirmen'i ilgüendiren bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • Ticaret heyetimiz Kahire'ye vardı KAHİRE,ANADOLU AJANSI Sınaî mamulleri ve ziraî mahsulleri Mısır sergisinin açılıg töreninde hazır bulunacak olan Türkiye Ticaret Vekili Abdullah Aker'in başkanlığında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • nruscev van ne aos kurmak istediğini söyiedi Rus Komünist Partisi Lideri,Amerika ile aralarında yapılmasını arzu ettiği anlaşmayı evlenmeye benzetti LONDRA,ASSOCIATED PRESS Halen Çekoslovakya'da bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • KIZILORDUDA İHTİLÂF LONDRA,ASSOCIATED PRESS Rus Ticaret Vekili Mikoyan.Moskova Üniversitesi talebelerine hitaben bir konuşma yapmış,Rus liderleri arasında yapılan son tasfiye hakkında İzahat vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • C.H.P.II 1 1 w işbirliği t Baştarajı Birincide kalan kiracıların da hakkını korumalı ve onlara tazminat vermelidir.Kongrede ilk gün Genel Sekreter Kasım Gülek,ikinci gün Günaltay,son gün,İnönü konuşac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • Muratdağı ormanları yanıyor t Baştarajı Birincide gın 15.000 hektarlık sahayı yakmış ve köyleri sarmıştır.Banaz kazası da tehdit altındadır.Şiddetli rüzgâr söndürme ameliyesini güçleştirmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • İZMİR'DEKİ YANGIN İZMİR,HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN Dün öğleden sonra Alsancak semtini heyecana düşüren büyük bir yangın olmuştur.Yangın «Akpak» temizleme fabrikasında bir buhar kazanından uhur etmiştir.Kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • Kıbrıs'ı taksim fikri gelişiyor t Baştarafı Birincide Paris'teki siyasî çevreler aralık ayında yapılacak olan NATO Vekiller Konseyi» toplantısının bu konuda gayet önemli kararlara imkân verebileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • SADIKOĞLU ŞİLEBİ YÜZDÜRÜLDÜ HAVANA 10 gün önce Küba sahillerinde Blanco körfezinde kara oturmuş olan Sadıkoğlu şilebinin evvelki gün yüzduruldüğü Küba donanması tarafından bildirilmiştir.Şilebin yüzdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • Ağa Han'ın yerine torunu geçti Baştarajı Birincide ni cağın icaplarına göre büyüyüp yetişmiş bir genç adamın bana halef olmasının ve imam olarak başa geçmesinin Şiî Müslüman İsmaili Camiasının âlî men
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • Sünnetçi ENVER ÜLGÜN Samatya Nazhebe Sok.No 12 Telefon 215919
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • SPOR HABERLERİ Yelken yarışları Yelken yarışlarına dün de devam edilmiştir.Neticeleri veriyoruz:Dragon sınıfı Sabah:1 Atakan G.S.2 Ereg İ.Y.K.3 Akkan G.S.Aksam:1 Ereş İ.Y.K.2 Atakan G.S.3 Ruben Viy.Ü.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • G.Saray Basket takımı Pazartesiye Moskovaya hareket edecek Galatasaray Futbol takımının Rusya'dan yeni avdetine mukabil,bu kulübün basketbol takımı 15 temmuz pazartesi günü,Spartak'm davetlisi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • Oniki futbolcunun transferi ihtilaflı t Baştarafı Altıncıda lira alarak 45 gün evvel böylece profesyonel olmuştur.Hâlen Sarıyer'le anlaşan Çetin,kendini amatör tanımaktadır,TUNCAY:Genç Millî Takım fut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • öğretmen ve okul ihtiyacı gideriliyor t Baştarafı Birincide yapılmakladır.İmâr hareketleri sırasında yıkılan okul sayısı ise 3 tanedir.Verine yenileri yaptırılacaktır.Bu arada Tophane San'at EnstitUsU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • Seçmek elinizdedir:yıpranmışYveya terütaze bir cild Muhakkak ki tereddüd etmeden sizin de tercih edeceğiniz terütaze bir tendir.Hele buna kavuşmanın yolu HAVILLAND kremlerini kullanmak kadar basit ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • TÜRK KIZLARI:Harpte ve Sulhta felâkete uğrayana yardım her insanın vazifesidir.Fakat HEMŞİRELİK size bu iş için lüzumlu bilgiyi ve daha yakından yardım fırsatını verir.Kızılay Hemşire Okulu Aksaray İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • PLAJ KENARINDA M2 si 12 14 18 VE 20 LİRAYA BAHÇELİ EV VE VİLLA ARSALARI Satışa yeni çıkarılmış hiç bir yerde görmediğiniz çeşitli parseller.Arsalar TURİSTİK FLORYA'nın inkişaf sınırlan dahilinde,50 me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • MUTFAĞINIZDA FAY MUCİZESİ.Bunu bizzat deneyebilirsiniz.Yağlı tavalar.lekeli kaplar.isli tencereler.kararan bıçak,çatal ve kaşıklar Fay mucizesini ispat için1 en ikna edici delillerdir,inana mıyacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • r IHtillâiflef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşlerini fiilen idare eden »nesul müdür HASAN YILMAER Basûdığı yer:MİLLİYET MATBAASI HİCRÎ 1376 Zilhicce 15 Cumartesi 13 TEMMUZ 19 5 7 Güneg Öğle İkindi Akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • SATILIK KELEPİR MÜLK Bostancıda köprtrye 100 metre mesafede Kitapçı sokak 2 numarada kâin iki tarafı asfalt bir tarafı şose üç yola cephesi olan ve ikiye kabili ifraz 658 ada 1 Parselde 1325 metre mur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • Bölükbaşı'nın yeni itirazı da dün reddedildi t Baştarajı Birincide ARDIÇOGLU ANCAK KURUCU MECLİS İÇİN İŞBİRLİĞİ İSTİYOR ANKARA,Hususî Muhabirimizden CM.P.Haymana İlçe kongresi dün yapılmıştır.Kongrede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • BU AKŞAM saat 21,15 de Açıkhava Tiyatrosunda Güzellik Kraliçelerine TAÇ GİYME merasimi ve MEDİIIA DEMİR-KIKAN CELÂL ŞAHİN AZİZ BASMACI ŞEN KAR-DEŞLER AYTEN ARIKAN SAADET GÜNEŞ SEMRA ATILAY MİLLÎ OYUNL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • 16 EYLÜL KEŞİDESİNDE Çiftehavuzlar'da 40.000 Liralık APARTMAN DAİRESİ 7 kişiye 10.000 Ura V,130 ki fiye 20ıOOO Ura olmak üzere m m 7O.OOO Lir.Ayrıca 20 kişiye 400.000 Llrolıt Mesken Edinme Kredileri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • TEMYİZDE BÂZI DEĞİŞİKLİK YAPILDI ANKARA,Hususî Muhabirimizden Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinde bazı değişiklikler yapılmıştır.Birinci Ceza Dairesi azalarından Reşat Bayramoğlu,Nail Özkan ve Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • SATILIK FEVKALÂDE OTOMOBİL Hususide pek az kullanılmış yeni vaziyette 1955 modeli Lincoln Lüks bir otomobil satılıktır.Müracaat:Tel:55 23 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • CEBİR PROBLEMLERİ FENKOlü L.ÇÖZÜMLERİYLE BERABER Mtutmunc YHOÖ,TEKNİK OKULU ^MATJrMATİK ÖĞRETMENİ P.K.55 Beyazıt İSTAN BUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • Vtfcuîalci Ulun T£R tfOM/WW gideren yegâne pudradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK ACELE satılık kelepir arsalar.Güngörende yol üzerinde denize nazır,parselli.M2.si 10 liradan.Tel:22 65 53 K-1233)SATILIK tarla,Florya tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.07.1957
  • ÖNÜMÜZDEKİ Basketbol sezonuna hayli iddialı girmek isteyen Beşiktaş kulübü,antrenör olarak Moda'lı Sadi Gülçelik'i transfer ettikten başka» Darüşşafaka'lı Tahir ve İstanbulspor'lu Gürsel'i de kadrosun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.07.1957
  • HAKKI YETEN Federasyona GİRİYOR Beşiktaş kulübü idare heyetine yeniden seçilen Hakkı Yeten,Futbol Federasyonunda vazifeli bulunan arkadaşlarına,tekrar.Federasyona döneceğini bildirmiştir.Bu duruma gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.07.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ I DCCJIfTAQ'l I Ailay takımının hafi Gürcan dün Beşiktaşla resmen D by IIV I HO ki mukavele imzaladı.Birgün evvel Besiktasııı İsveç seyahatine katılmak İçin gelen İzmirli futbolcu,dün 5 n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.07.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] P GÜLE Dün Bul^aristan'a müteveccihen 1G.20 de Sirkeciden kal-kan Semplon Ekspresiyle şehrimizden ayrılan Beykozlu futbolcular bir arada.Aralarında Beykoza yeni transfer olan GUnay,Musta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.07.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ] İDEALİSTLER ADINA KONUŞAN İSMET ULUĞ ortada)DÜNKÜ BASIN TOPLANTISINDA «İKTİDARIN SAMİMİYETİNE GÜVENEMİYORUZ» DİYORDU.Muhalifler son Basın Toplantısını dün yaptı KONGREDEN EVVEL MUHALİFLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.07.1957
  • ONİKİ Futbolcunun Transferi htilaflı 1 temmuzda başlayan transfer ayının 12 nci günü dolarken İstanbul kulüplerini anlaşmazlığa götüren 12 transfer hâdisesi olmuştur.GÜNGÖR:Mukavelesi biten bu futbolc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.07.1957
  • mmummum t Jkta i»HiWt.[İLHAN DEMİREL] IIA If I ARI DFltİl Mİ 7 borucu bir futbol sezonundan çıkan futbol-9mm9m mi I cuıat,yazın zevkini mUmkün mertebe çıkarmağa çalışmaktadırlar.Bu meyanda,Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.07.1957
  • O—MllrlTMIIM'!II III I III IIIIMIM IIIIIIMl 11 II III I I IHI I HIM II İMİMİ III II 'û.Sarayın temsil kabiliyeti tamdır,SARI KIRMIZILILAR RUSYA'DA MÜKEMMEL OYUKLAR ÇIKARDIKLARINI SÖYLÜYORLAR Rusya'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.07.1957
  • Demirperde hakemlerinin blok hâlinde aleyhimize çalışmaları üzerine çekilme kararı alındı.Kafile bugün yurda hareket ediyor Hususi surette giden muharririmiz Y A V U i BAYRAKTAR Bildiriyor.OPATYA,Hake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor