Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.07.1957
  • £üK*fcaır ROP O R T A J:A B î İ İPE KÇ t s ALMAN ORDUSU YAKINDA eski kudretini bulacak 15 günlük seyahatimiz boyunca Türk Alman dostluğundan en fazla bahsedilen,iki milletin müşterek saadetine en çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1957
  • my Pili D ft CUC if [I İngiliz Milletler Camiasına mensup Başvekil-I CHI DMOftKIL ıer)hâlen Londra'da bir konferans akdetmektedir.Gelecek perşembeye kadar sürecek olan bu müzakerelere,üç kıt'adaıı gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1957
  • KEŞİDESİNDE Çiftehavuzlar'da 40.000 Liralık APARTMAN DAİRESİ 1 kişiye lO.OOO Lira 130 kişiye 20.000 Lira olmak üzere 7 O.OOO Ur.Ayrıca 20 kişiye 400.000 Lîraîık Mesken Edinme Kredileri ipotek karjılığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1957
  • Et ve Balık Kurumu 11 satış mağazası açıyor Mağazaarda,etler bir ve yarım kiloluk pakeller halinde satılacak [OĞUZ ONGEN] Et ve Balık Kurumu,şehrin muhtelif semtlerinde satış mağazaları açmak için çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1957
  • HACCA GİDENLERİN SAYISI FAZLA DİYARBAKIR,30 Şehrimizden bu yıl Hacca gidenlerin sayısı diğer senelere nisbeten yüzde 70 nisbetinde artmıştır.Şimdiye kadar Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden Hacı Namzet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1957
  • Şehrimizde bir hayvanat bahçesi kurulacak Şehrimizde bir hayvanat bahçesinin kurulması için teşebbüse geçilmiştir.Teşebbüs yerli ve yabancı iki hususi firma tarafından yapılmıştır.Teklif incelenmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1957
  • Mahkûmları yetiştirmek üzere açılan kurs bitti İstartbul Ceza evlerindeki mahkûmların kültürel durumlarını yükseltmek ve hiç okuma yazma bilmiyenleri yetiştirmek maksadiyle bir kaç ay evvel açılan kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1957
  • Anavatandan mektup bekleyen Kıbrıs'lı Türkler Anavatandan mektup bekliyen Kıbrıs'lı ırkdaşlarımızın adreslerini neşre devam ediyoruz:Aysel Gen çay Muzaffer Pasa No.1 Magusa Kıbrıs Sail Güven Queens St
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1957
  • [SAMI ÖNEMLİ] HAYATININ KORUNMASİ İÇİN POLİSTEN YARDIM İSTEYEN ARNAVUT CAFER Polisin yardımını isteyen kabadayı "Arnavut Cafer,lakabiyle anılan Cafer Hocalar,düşmanlarının kendisini öldüreceğini söylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1957
  • V ^TJ^ PRENSES VE KAVALYESİ Gerard Leigh yapmiftu.I A.P.I Prenses Margaret Londra'da Savoy Otelinde verilen bir baloyu Bfmıstır Bu dansta Prenses'iu kavalyeliğini süvari gıupu kıunandaıu yarbay W.II.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1957
  • Fransa Türk Talebe Cemiyeti tarafından tertiplenen «Türk Standi» 23 Haziran günü «GARDEN PARTY DES NATIONS» da gayet geniş alâka gördü.Resimde Karagöz ve turistik manzaralar Standını görüyorsunuz.Pari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1957
  • 11 inci çocuğa"Yetişir„ adı verildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] DİYARBAKIR,30 Şehrimiz İbrahimbey mahallesi Develi sokak No.23 de ikamet eden Mustafa Çalışır adındaki bir şahsın karısı Zeynep Çalışır onbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.07.1957
  • Vali me'zûn,İstanbul mahzun İSTANBUL Valisi ve* Belediye Reisi Profesör Fahrettin Kerim Gökay'ın biraz uzunca süreceği anlaşılan me'zûniyeti umumî efkârı ve matbuatı yakından alâkadar ediyor.Bu me'zûn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.07.1957
  • CİCİ CAN aüNıZi Ü6.ÖLD0R6C6di/AMSa'SOj.VI LA*—^X Y4ŞAJ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1957
  • KORKUSUZ DAVUT CHESTER HADİ BİTİRİM-SAĞ BAR'l YAK.HERİFLERİ KAKA-LADIK SAyiLlRillB2^15 siT ili İSpr\i İl* DEvA.NN VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1957
  • IHHHHİI "Varis.Gunu rALCO*J'cjr\SES TEN SÜRATLİ GİDEN UÇAĞINDA KENDİMİ EMfs/İyETE VE GAYET RAHAT HİSSEDryşRDuM'*.&AŞTA MERSEY GAYET iv/GEÇİYORDU P-AKAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1957
  • AL LA Hi IK ALİ BEY ŞiMDI ÇEÜyORUM.SİNEMA-DA GÜRÜLTÜ ÇIKARAN Su SAVŞlSiZi_AgA HADLERİNİ7 1 8İLDlR,ECEĞİM.atâl il"»" so life.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1957
  • Dünyaya 32.000 metre yüksekten bakan adam BUGÜNE kadar hiç kimse fezada yaşamamıştır.Fakat bir kaç gün evvel,tek bir adam,fezanın hududuna kadar çıkıp önada bir müddet kalmaya muvaffak olmuştur.Bu ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM E L S A Y a a n MAXWELL N a ORHA N k 1 e d e n AZİZOfiLÜ 58 Mrs.Vanderbilt,verdiğim partilerin methini çok işittiğini,bu bakımdan son toplantıma bir arkadaşıyla birlikte katılmak i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1957
  • UCUMUZ Yazan:SERVER BEDİ Güner'le biraz yalnız kalabilir miyim?Tabiî,dedi,zaten ben çok yorgunum.Yatacağım.Güner'in iyileştiğini gören hizmetçinin de sevinç krizi bittikten sonra yanına oturdum.Yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1957
  • ANLAYAMADIĞIM SEY DERTSİZ insan olmaz.derler.Delikanlı okuyucularımdan biri de bu kaideye uymak merakına düşmüş.Kendine hir deri bulmuş.Can sıkıntısı.«Hiç yoktan,hiç sebepsiz sıkılıyormus.Hani kimsesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.07.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Esrarengiz Seyirci TEFRİKA No:7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Reverdy sirkinin sahibinin güzel kızı Gise/e'i şehir şehir takip eden meçhul seyircinin cesedi kanalda bulunur.Pierre.Gisele'in karde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • Strip-Tease Amerikada kanun dışı sayıldı [ANADOLU AJANSI] WASHINGTON,30 Birleşik Amerika Yüksek Adalet Divanı «Strip-Tease» hakkında New-Jersey eyaleti yüksek mahkemesi tarafından 1955 •enesi aralık a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • 1.5 ay önce düşen uçağın enkazı bulundu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BANDIRMA.30 1.5 ay önce sis yüzünden Kapıdağ yarımadasında düsen uçağın enkazı bulunmuştur.F-84 tipindeki jet uçağının enkazını önce Abd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • Bâzı yerleri dün yine sel bastı t Baştarafı Birincide İSTANBUL'DA FIRTINA HAFİFLEDİ Fırtına dün hafiflemiş ve rüzgârın hızı saatte 40 kilometreye kadar düşmüştür.Fırtına sebebiyle aksayan vapur seferl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • inönü seçim yapılacağı t Baştarajı Birincide PARTİLERİN İTTİFAK ETTİKLERİ NOKTA Benim kanaatimce bugün İktidar ve muhalefette bulunan partilerin ittifak ettikleri bir nokta,bu memlekette en uygun reji
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • F.Bahçe şampiyon oldu t Baştarafı Altıncıda 2 Beşiktaş takımı:3.38 Koç,Soysal,Poyraz,Bilgütay)3 Beyogluspor takımı:3.52.9 Erkekler puvan tasnifi:1 Fenerbahçe takımı:98 puvan 2 Beşiktaş takımı 62 3 Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • G.Saray Moskova'da Lokomotiv'e yenildi t Baştarajı Altıncıda motiv forvetlerine fırsat bırakmadı.Bunu Salmin kestiği bir akın takip etti.Galatasaray 33 ve 34.dakikalarda birincisi Suat.İkincisi Isfend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • Karagümrüklüler Fenerbahçe aslarını almayı düşünmüyor Geride bıraktığımız hafta içinde transfer piyasasında adı en fazla geçen Karagümrük Kulübü,dün bâzı mevzularda açıklama yapmak lüzumunu hissetmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • Transfer ayı bugün başlıyor t Baştarajı Altıncıda ödeneceği haberi karşısında Fenerbahçeli bek Nedim şunları söylemiştir:«Kontratımı yenilemem için zaten bu parayı kulübüm bana verecektir.Transferim i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • Yeni 2.5 liralıklar bugün tedavüle çıkarılıyor [ANADOLU AJANSI] ANKARA,30 Tedavülde bulunan iki buçuk liralık banknotlar ihtiyaca kâfi gelmediğinden piyasanın bu ihtiyacını karşılamak maksadiyle merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • Konya D.P.kongresinde C.H.P.ye hücum edildi t Baştarafı Birincide LİSELERDE DİN DERSİ Konya Meb'usu Fahri Ağaoğlu da.üç partinin birleşerek D.P.yi yanlış yola sevketmek istediklerini söylemiş ve Hür.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Bankamız ihtiyacı için 5 ton tabiî mantar levha halinde)dış piyasadan teklif alma suretile satın alınacaktır.2 İsteklilerin 30/7/957 akşamına kadar F.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız işyerleri için aşağıda cinsleri yazılı keresteler hizalarında gösterilen miktarda teklif alma suretile satmalmacaktır.Şartnameleri Müdürlüğümüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • T.C.ZİRAAT BANKASI UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 Bankamız Teftiş Hey'etine Siyasal Bilgiler,İktisat ve Hukuk Fakülteleriyle Yüksek İktisat ve Ticaret Okulları veya bunların ecnebi memleketlerdeki muadilleri Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • Sümerbank Alım Ve Salım Müessesesi Müdürlüğünden Asansörler için Teklif isteme ilânıdır 1 Müessesemiz Bahçekapı Sümerhan binası için şartnamesindeki vasıflan gereğince bir adet insan nakline mahsus 8)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • Siz de Evinizin duvarlarını çeşitli renklerle' süsl lyebil i rs»n izi.SABlTLUX MARKA Duvar b kullanmakl laı m^4f\l^p ve Dayanıkl ı^B W İSHAKOL I HARNOLİN I A Boyaları her türlü boyaM ihtiyacınızı en ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • TOPTAN MANİFATURACILARIN NAZARI DİKKATİNE BOSSA BASMA FABRİKASININ MAMULLERİNİ her mevsim ve devamlı olarak mağazamızdan temin edebilirsiniz.FİAT LİSTEMİZİ İSTEYİNİZ Adres:Bossa Mamulleri Satış Mağaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • P*S 385*» İSTAN BUl/ffo1 APAKTMAN PAİM6İ 20.000 LİRALIK^ MESKEN KREDİSİ SON PAKA YATIKIMl;M* iMJ!Jî5' V-v x-T.E.MUHARIPLER BANKASI A.O.MUHABANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • ANTIDOT POMAT 'NEZLE ÛPİP •OİŞ AĞRİSİ •ADALE ROM ATİ IH AS I YANIKLAR GÜNEŞ.YANICI »ABI.pÖCEK SOKMASI e®:KESİK £ğ YARALAR ^jj PİŞİK ı •KASINTI EKİEMA I •ERGENLİK •30HUK OERİ ÇATLAKLARIMDA VE TRASTAM S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • Satılık Manganez Sahaları 44 10 23 Telefondan SUPHİ DOĞURAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 U2 10 SATİLİK EMLÂK SATILIK ve kiralık konak.İstanbul Belediyesine iki dakika mesafede Piyer Loıl caddesinde Marmara denizine nezareti olan 43 numaralı kârgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • n*n DiLER/TIBBÎ MÜSTAHZARLAR FABRİKAST MOUAGÜRANİ CADDESİ No.M TASKASAP B İ L A K S Adlı Müstahzarı Ecza Depolarına tevzi etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ İSTANBUL ŞUBESİNDEN 1 Galata Necatibey Caddesi Kozacıoğlu handaki büronun 39/6/1957 tarihinden itibaren 4.Vakıf Han 1.Kata nakledilmiştir.TELEFONLAR:U.Müdür 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • 2.000.000 Liralık İkramiye Plânının İkinci çekilişi Noter huzurunda yapılmışta*.KREDİLİ APARTIMAN DAİRESİ KAZANANLAR:GALATA SAADET ÖZTÎRYAKİ ANKARA B.EVLER.HAMDİ BARIŞ CEBECİ,T.Orta Doğu Amme td.MODA,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • PfiiBiftiet Sahibt.ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini filler İdare eden mesul nüdür ABDİ İPEKÇİ 8n.«tMj 7» ı/er.MİLLİ VET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • Pazartesi 1 TEMMUZ 1957 HİCRÎ 1376 3 VAKİT vasat!ezan!GUnej Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.32 12.17 16.18 19.45 21.48 2.12 8.47 4.33 8.33 12.00 2.02 6.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • Ayşegül Sarıca 94 ıı'yanist arasında leşinci oldu [ANADOLU AJANSI] PARİS,30 Paris'te bulunan genç piyanist Ayşegül Sarıca,milletlerarası ¦Marguerite Long» piyano konkuruna katılan bütün milletlerin 94
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • KIRŞEHİR BUGÜN VİLÂYET OLUYOR t Baştarajı Birincide C.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı'mn da törende hazır bulunacağı bildiriliyor.Bu,asayişi temin için vazifelendirilen Emniyet mensuplarının adedind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.07.1957
  • Türk Dil Kurultay'ı bugün toplanıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,30 Türk Dil Kurumu Sekizinci Kurultayı yarın sabah saat 10 dan itibaren Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi salonunda çalışmalarına başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.07.1957
  • MAÇTA 15 KİŞİ YARALANDI ADAPAZARİ,30 Şehrimizde yapılan Sakarya bölgesi ikinci küme lig maçlarının Sapanca Karagücıi karşılaşması sonunda galip gelen Karagücü oyuncularına maçı takibe gelen Sapancalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1957
  • Adalet amatörleri Çorlu'da 1-1 Berabere kaldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ÇORLU.30 Bugün Çorluda üç bin kişinin takip ettiği Adalet Amatör takımı ile Doğanspor arasında yapıdet Türkkantoz idare etmiş ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1957
  • Yugoslavya'ya gidecek Güreş Takımları Son şeklini Aldı ANKARA,30 Hususi)Yugoslavyada,Opatya'da yapılacak olan «Adriyatik Kupası» müsabakalarına iştirak edecek olan Serbest ve Greko Romen takımlarımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1957
  • Vefa Gençleri 3-2 galip geldi YEŞİL BEYAZLILARIN YENİ KURDUĞU GENÇ KADRO BAŞARILI OYNADI Vefa Beylerbeyi dün Beylerbeyi Sahasında hususî bir karşılaşma yapmışlardır.Yeşil Beyazlılar maçta,bu yıl teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1957
  • TRANSFER AYİ RUGÜN BAŞLIYOR Bu sene oyuncu alışverişinin Temmuz ayının sonunda hararetleneceği tahmin ediliyor 1 temmuz.«Transfer ayı» bugün başlıyor.Eğer,Futbol Federasyonu temdit lüzumunu hissetmezs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1957
  • KASIMPAŞALILAR YENİ İDARE HEYETİNİ SEÇTİ Başkanın istifası ile tüzük icabı fevkalâde kongreye gitmiş bulunan Kasımpaşa,dün yeni İdare Heyetini seçmiştir.Kongrenin umumî havası,tahminler hilâfına gayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1957
  • ALTAY K.SPORU 4-3 YENDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN İZMİR,30 Federasyon Kupasının son maçı bugün Alsancak stadında Altay ile Kültürspor arasında az bir seyirci önünde oynandı.Maçın ilk devresi zevksiz geçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1957
  • iM,i i LK MÜSABAKA Mevsimin ilk yelken müsabakaları,dün Moda ko-1 yunda yaprfnugtj,Oldukça sert hava şartları içinde yapılan yarışlar,zaman zaman gayet heyecanlı geçmiştir.Besimde,müsabıklardan iki te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1957
  • A^IYflR v"t',i/"1 Birinciliklerinde seyirci adedi pek az olduğu gibi,M^l I Un nedense Kurtuluştan başka bir kulübün kız atletleri de müsabakalara iltifat etmediler.Bu sebepten her türlü heyecan ve idd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1957
  • G.Saray Moskovada Lokomotiv'e yenildi Sarı-Kırmızılıların 3-1 aleyhine biten maç,ikinci devrede çok süratli cereyan etti.Turgay,Coşkun ve Suat başarılıydılar.Galatasaray'ın yegâne golünü solaçık Salim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.07.1957
  • İlfİNOİ Millî Basketbol Takımımızın kaptanı Yalçın f« i 17 EI flYII AMİPTİK ı Avrupa Şampiyonu olan Ruslarla yaptığımız maçı kaybetmış-Granit,Avrupa Şampiyonası II.Grup Sayı UUfctfcı M I IIHIlll^ I II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor