Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.06.1957
  • DEFİLE DEĞİL [SAMİ ÖNEMLİ| I pipi Siyah pantol,kısa kollu beyaz gömlek:De-Dllıl nizcilik Bankasının araba vapıırlarındaki memurlardan biri,yaz geldikten sonra bu kıyafeti ter-I cılı etmiş!SAMI ÖNEMLİ]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1957
  • Böliikbaşfnın sorgusu 5 gün sonraya kaldı C.M.P.Genel Başkanına 2 Temmuz'da Ankara 2 nci Sorgu Hâkimliğinde bulunması tebliğ edildi fHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,27 Ankara 2.Sorgu Hakimliği 957/235 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1957
  • MUHALEFETİN işbirliği meselesi Yeni teşebbüsün akamete uğramaması için çalışılıyor.Hür.P.Genel idare Kurulu Üyeleri derhal Ankara'ya çağrıldı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN]^ ANKARA,27 Muhalif partiler arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1957
  • sız basınında,Monako Prensesi Grace'in çocuğu olacağına dair bâzı haberler çıkmışsa da bugün,bu haberler bizzat Prens Rainier tarafından tekzip edilmiştir.Prens,Prenses Grace'in ikinci bir çocuğa hâmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1957
  • DÖRT BELEDİYE'Yİ tabibler dâva etti Tabib Odaları Birliği kongresinde hekim ücretlerinin azlığından şikâyet edildi TÜRK Tabibler Birliği Merkez Konseyi 6.büyük kongresi,dün 23 Tabib Odasına kayıtlı 61
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1957
  • inönü'nün heykelini kaldırtan belediye reisi mahkûm oldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ÇANAKKALE,27 Üç yıl evvel Gelibolu kazasında İsmet İnönü'nün heykelini bulunduğu mahVden kaldırtan Gelibolu Belediye Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1957
  • Akdeniz'de Rus denizaltı yığınağı Amerikan Deniz Harekât Başkanı yığınağın Ciddî bir tehlike,teşkil ettiğini söyledi [ASSOCIATED flOMA 27 Allan Jacks bildiriyor)Amerikan Deniz Harekâtı Başkanı Amiral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1957
  • 2 '^wii IKEYSTONEI HACILARA PASAPORT ÇIKTI niyet Müdürlüğüne müracaatta bulunanlar,bugünden itibaren pasaportlarını almağa başlayacaklardır.470 müracaat sahihim-pasaportlarının verilmesi-içhı httklonm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1957
  • w KAATİL AHMET GÜVEN,EMNİYETE GÖTÜRÜLM I SAMİ ÖNEN MAKTULÜN CESEDİ,VURULDUĞU YERDE ISAMİ ÖNEMLİ!ÜZERE POLİS ARABASINA BİNDİRİLİRKEN Dükkân ihtilâfı bir cinayete sebep oldu Kaatil cinayeti müteakib ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1957
  • î*'^ v.f 4 ISAMİ ÖNEMLİ I DUNKU SICAK SIRASINDA SERİNLEMEK İÇİN GÖLGEYE SIĞINANLARDAN BİR GRUPuhunetdün6 derece düştü Poyraz fırtınası yüzünden şehrin üstünü bir toz buluta kapladı.Su sıkıntısı devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1957
  • idil Biret birincilikle mezun oldu [ANADOLU AJA.VSIJ PARİS.27 İdil Biret.Paris Konservatuarı piyano sınıfını birincilikle bitirerek diplomasını almıştır.Jüri.emsalsiz san'atkar Türk kızııu hararetle t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1957
  • Bursa Fırın işçileri Sendikası Başkanı dün tevkif edildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN'!BURSA,27 Üç gündenberi devam eden ekmek buhranı,alınan tedbirlerle bugün sona ermiştir.Bu buhranla ilgili olarak.Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1957
  • METİN TOKER AMELİYAT OLDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.27 Ani bir cerrahî müdahale icap ettiği için Ankara Cezaevinden Tıp Fakültesi cerrahî kliniğine kaldırılan Metin Toker'e,dün sabah sant 11 de o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1957
  • ZARARINA KİBRİT SATIŞI Türkiyede sarfedüen kibrit nüfus başına 17 kutu [NECMİ ONUR] 1932 yılında faaliyete geçen Büyükdere'deki kibrit fabrikası dün 25.faaliyet yılma girmiştir.Tutulan istatistiklere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.06.1957
  • NATO Tatbikat!Dün bitti Tatbikata Türk,İtalyan,İngiliz,Amerikan ve Yunan Kuvvetleri katıldı I Hususi surette giden ÜMİT DEN İZden 1 ESKİŞEHİR,27 NATO Akdeniz devletleri ve Güneydoğu Akdeniz hava savun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • ¦Mimmmmmmsmgi i SİYASET DÜNYASINDA ı_Orta Doğuda Kuvvet Muvazenesi RUSYA'dan gördüğü silâh yardımını askeri bir sır olarak saklamak,öteden* beri Mısır Hükümetinin prensibi olmuştur.Kahire,son olarak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • KISA HABERLER SON aylar zarfında denizcilerin İhtiyacına cevap veremeyecek hale gelen Ayvalık ve Boğaz fenerleri.Kıyı Emniyet Teşkilatı tarafından değiştirilmiştir.Altı fenerden ibaret olan bu yeni fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • f Güzelliği,temizliği,rahatını seven aileler için 1.Temnuız'dan itibaren TURİSTİK Küçük Modada plaj üstü Kalamış ve Adalara nazır HUZUR Otel Pansiyonu emrinizdedir.Tel:36 16 72 K.Köy Moda Mektep sok.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • BANKASI.OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os OİMâ T*iiı touhi 5 Temmuz çekilişinde 750001 5 Eylül 50.000 J S Kasım.SO.OOOtl 31 Aralık.75.000" Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla İzahat için'ajanslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • ESNAF KREDİ BANKASI A,Ş.KIYMETLİ ve ORİJİNAL AÇILIŞ HATIRALARtLE 1 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ HİZMETİNİZE GİRİYOR ESNAF KREDİ BANKAS!A.Ş.SİRKECİ ANKARA CADDESİ ANKARA HAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • Şeker istihsaline yakında başlanacak Bu yıl seker istihsaline önümüzdeki ayın ortalarında başlanacaktır.Gerekli hazırlıklar tamamlanmak üzeredir.Bu yıl fabrikalar 2.460 bin ton pancar isleyecektir.Eld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • Sanayiciler ham madde dağıtımından şikâyetçi Dün yapılan toplantıda bir sanayî ofisinin kurulmasına çalışıldığı açıklandı Bir Sanayi Ofisinin kurulması bahis konusudur.Prensip kararına varılmıştır.Dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • OLUM Merhum Binbaşı Halit Beyin oğlu.merhum İzmir Defterdarı Ali Rıza Beyin damadı ve merhum Dr.Fâzıl Halit Tipi'nin kardeşi Seniha Tipi'nin eşi Nezih Tipi,Eczacı Melih Tipi ve Nermin Tipi'nin babalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • VEFAT Girit Kandlye eşrafından sâlılb-ül hayrat mukabeleci Hacı Salih Efendi ahfadından Mukabeleci Abdurrahman Bey kızı,terzi Salih Memduh Mukabeleci'nln kız kardeşi ve emekli Telefon Başmüfettişi Meh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • Duyulmamış derecede ucuz fiyatlarla Arsaların tevzii ve üçte bir bedelle satışı hakkında:BİR EVLİK ARSA 504 630 756 882 900 1050 LİRADIR Denizcilik Bankası Memurları Yapı Kooperatifi inşaat sahası yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • VAR N ER KREMLİ PUDRASI Bir defa sürmekle,yüzünüze uzuısaatlerce idame edecek cazip biı makiyaj temin Artersiniz Çantanızda muhakkak bir VARNFR bulundurunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • Pasfahanenin kilidini kırıp karnını doyurmuş İşi bittikten sonra bir miktar da para çalan 16 yaşındaki hırsız 5 ay 10 gün hapis yatacak Aksaray'da bir pastahanenin kilidini kırarak içeri giren ve karn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • fsi SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)I Destan Destan İçinde Atıf Kaptan Türk filmi.2 Edi ile BüdO Tiyatrocu Münir Özkul Neriman Köksn Türk filmi.ALKAZAR Teı.44 25 62)1 Korkusm Kardeşler Robert "
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA.1 Cereyan;Sinir;Bir musiki işareti.2 Çok öfkelenme.3 Başgedikliye kadar olan askerler;MUteallik.4 Bir çocuk oyunu.5 Bir unvan.6 İskambil suratlarından biri;Cet;Tüccar eşyası.7 9 Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • ^MÛMflÂü f-%t£ımfy V2 K t OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Ufak tefek şeylere fazla değer veriyorsunuz.Kendinizi üzmeyin.COVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Başmızdakl sıkıntıyı ancak sakin sakin düşünerek g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Küçük orkestra 13.00 Şarkılar.Alâaddin Yavaşça 13.30 Haberler 13.45 Türküler 14.00 Orkestra müziği 14.30 Şarkılar,Türkân Dizer 15.00 Kapanış.16.57 Açılış ve prog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • Ankara sosyetesine ni sokan kadın yurd dışı edi Uzun zamandanberi fuhuş yaptığı da tesbit edilen Avusturyalı artist dün gece memleketine gönderildi îngeberk Valterberger adında Avusturyalı bir kadm,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • Buğday ihraç etmemiz muhtemel Alâkalılara gelen haberlere göre bu yıl hububat durumu iyidir.Bu bakımdan İhracat imkân dahiline girebilecektir.Bilhassa sert buğday için şimdiden müracaatlar yapılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • Kuru fasulya fiatları düşmeğe başladı Bakliyat,bu arada kuru fasulye fiatları düşmeğe başlamıştır.Toptan satışlar durmuş gibidir.Dermason fasulyesinin toptan kilosu 250,barbunyanın ise 150 kuruştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • Şehrimize bol miktarda beyaz peynir geliyor Şehrimize bol miktarda beyaz peynir gelmekte ve buzhanelerde depo edilmektedir.Trakya malı tam yağlı peynirlerin tenekesi 85,Bandırma malı yağlı peynirlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • in ı ıı ııı ı ııı ı mı ı ıı ı inn mı ıııım Gökay ayrılıyor mu?BİRKAÇ gün soma bir dinlenme seyahati,ne çıkmağa hazırlanan Gökay'ın izin müddetini uzatması galiba bir yerine üç ay)bazı rivayetlerin doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.06.1957
  • 3 TOP KUMAŞ İÇİN 3,5 SENE HAPİS YATACAK Dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde üç dâva karara bağlanmıştır.Yalovada bir tuhafiye mağazasından üç top kumaş çalan Bahattin Ergin adında bir asker 3 sene,5 ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • DEĞİŞEN POLONYA 4âjjl^ RÖPORTAJ:HALIT KIVANÇ İlli.MHIIMIIII Yarına ümitle bakanlar çok.8 Evet,yarına ümitle bakanlar çok.Hattâ dün «Polonya halkının bir gün mutlak surette yeniden hürriyetini kazanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • TÜRK GÜZELİ Almanya'da Baden Baden şehrinde yapılan Avrupa güzellik müsabakasında Türkiyeyi Suna Azak temsil etmiştir.Resimde Suna solda)İngiliz,Alman ve Fransız güzellik kraliçelerin?beraber görülmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • AKCİĞER KANSERİNİN TEK SEBEBİ:SİGARA İngiltere Tıbbî Araştırma Komitesi tarafından yayınlanan raporda vak'aların son senelerde 25 nisbetinde arttığı bildirildi [ŞARK AJANSI] LONDRA,27 İngiltere Tıbbî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • Dieselle çalışan 5 lokomotif alındı [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK.27 General Electric şirketinin bugün açıkladığına göre Türkiye hükümeti dieselle çalışan 5 elektrikli lokomotif almıştır.4 sene içinde cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • Kemalpaşa'da büyük bir orman yangını çıktı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN j İZMİR,27 Ya?mevsiminin ilk orman yangını bugün Kemalpaşa'da çıkmıştır.Örenköyü devlet ormanları ndaki yangın,güçlükle söndürülmüsse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • KRALİÇE ELIZABETH otomobil kazası geçirdi CANADOLU AJANSI] LONDRA,27 Edinbourg Dükünün kullanmakta olduğa ve içinde Kraliçenin de bulunduğu Kraliyet otomobili,dün öğleden sonra Middlesex'de küçük bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • Annesi ile kız kardeşini gazi» yaktı BİLECİK,27 Evli bir adam annesi ile kızkardeşini üzerlerine gaz dökerek yakmıştır.Hadiseye Rıfat Efenin annesinin kendQsine tatlı yapmaması sebep olmuştur.Rıfat ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • mart.ıı.KEŞMEKEŞ SONA ERDİ Karako d*iki dolmuş duraklarının parmaklıklarla ayrılması somunla buradaki keşmekeş sona ermiştir.Sıraya giren ve ayrılan yerlerde duran otomobiller mıntaka mıntaka kuyruğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • MUHAL işbirliği.I Bastarcıfı Birincide HattA teşkilât,muhalif partilerin merkezlerini zorlamakta ve partilere artık birlikte çalışmak zamanı gelmiştir .metinli müşterek İmzalı telgraflar gelmektediriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • Dört Belediyeyi tabibler dâva etti t Baştarafı Birincide DOKTORLARIN ŞİKÂYETİ Müzakerelerin öğleden sonraki kısmında Tabibler,her zaman olduğu gibi bol,bol dert yanmak imkânını bulmuşlardır.Bu arada,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • BİR YANI BİTİYOR SAMI ÖNEMLİ] Galata köprüsünün Haliç tarafındaki kaldırımlarının tamiri bitmek üzeredir.Eminönü tarafından haşlanan tamir Galata tarafına gelmiştir.Bu kısım tamamlandıktan sonra köprü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • izmir'de denizin rengi değişti Denizaltında vukubulan indifalardan Bayraklı sahillerinde [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN)İZMİR.27 Körfezin muhtelif yerlerinde,denizaltında volkanik indifalar olmaktadır.Bayrakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • Dükkân ihtilâfı bir cinayete sebeb oldu Buştarajı Birincide HÂDİSE VE SEBEBİ İs,muhilleri aynı olan Ahmet'le Kamber,ortada pek mühim bir sebep olmamasına rağmen geçinememekte,sık sık kavga etmektedirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • KOREDE HAVA GERGİN Korede son birkaç gün zarfında erginlik tekrar artmıştır.Kuzey Korede bir müddettir komünistler yığınak yapmaktadır.Mukabele olarak Amerikalılar da Güney Koreye yeni kuvvetler ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • &'&9m£ «mti*®-8i: k*A I l«»l l|.ISAM!ONEMLI1 HAVA YOLLARININ BİNASI BURADA YAPILACAK SS?Ş&'î£KS Ü£%XZ£L ki yeni binanın inşaatı ilerlemiştir.Bundan böyle Hava Yolları otobüsleri yeni Terminalin önünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • SPAAK,TALEBİMİZ ÜZERİNE Atina'ya gitmekten vazgeçti İngiltere Kıbnsta zulüm yapıldığı yolundaki Yunan iddialarını reddetti.Yunanistan meseleyi yine B.M.götürmek istiyor [ŞARK AJANSI] LONDRA,27 ingilte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • Çıplaklar ON asrın tanınmış Fransız ediblerinden Hanri Batay)m ğ tiyatro âleminde nam vermiş Çıplak kadın)adlı enfes i bir piyesi vardır.Ressamların ve tablolarını yaptıkları mo-deUerin hayatını ele a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • Bölükbaşı'nın sorgusu 5 gün sonraya kaldı t Baştarajı Birincide şı,konuşmalara önce kulak vermiş ve sonra birdenbire,«Ben partinin Genel Başkanı olarak cezaevinde kalacağını.Arkadaşlarım vazifelerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.06.1957
  • Sühunet dün 6 derece düştü t Baştarafı Birincide de Ali Aksoy ismindeki 60 lık ihtiyar.45 yaşındaki karısı Dudu'yu bir hiç yüzünden başına keserle vurmak suretiyle öldürmüştür.Arpacı köyünde de Ali Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.06.1957
  • wim^mimmmm VARIŞTAN İKİ GÜN EWEL BİR ARABA YOLUMU KESTİ.PİS SU.RATLi İ "BİR HERİF,BANA ACAİP BİR TEK-LİFTE BULUNDUn.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1957
  • ALLAHL1K ALI BEY fî HALİME VE Güzel Bir duvar lambası aldım*.Zopyrighî opera mundi Şunu duvara asavim I L HALiMEVE SÜRPRİZ OLSUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1957
  • MAMLYN MONROE KENDİ FİLMİNİ GÖMMEK İÇİN SİNEMAYA POLİS MUHAFAZASINDA GİTTİ Halk kordonu yararak Sarışın Bombaya saldırdı.Folo muhabirlerinin makineleri kırıldı,Ârlhur Miller ise neye uğradığını anlıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1957
  • DÜNYAYİ TEFE KOYDUM EL S A Yazan:M A X W 2 L L Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 55 Barbara'yı gayet iyi tanırım.Şöyle yapsaydı şöyle olurdu demek artık faydasızdır.Belki de ilk izdivacınm muvaffakiyetsizliğe u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1957
  • Koridorda dolaşmağa başladım.İçimde büyük bir sevinç vardı.Güner'in üçüncü bir teşebbüsüne nasıl mâni olacağımı düşünüyordum.Neriman'ın anlayışı doğru ise Güner'e sevgimin derecesini hissettirmem lâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1957
  • Yazı nasıl geçiriyorlar?NE zaman denize gitsem çocukları hatırlıyorum.Bütün çocuklaıı.Gözüm çoeıık arıyor.Yok değil,çok.Hattâ başka muhitlerde bir plaj zevkinden çok daha geniş zevk imkânları bulanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1957
  • I»11111M M1111MIH ı t t t m 1111M t M11 l||i|111III111111!|t*lIV-f IIIf IflII111IItl£ AŞ*HİKÂYESİ Esrarengiz Seyirci TKFRIKA No:4 Biraz sonra Pierre,Fernand'ın yanına geldi.Ferııaııd,meçimi seyirciyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.06.1957
  • w&m&mmUmni lOTOAAOBİL.ir.r „ufc fi i' ijff'jH Wiıi 1 î 1 1 «piş '"İV-Î.1 II i-t If'.pr 1»55 t.¦nuMwai-[Th« ''JMDvjE^Dttİ o^a1'' MAVIR BİTİRİM.KADINI EVE BIRAKSINLAR.ONLARI TAKİP EDECEĞİZ.SEN 8İZIM ARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.06.1957
  • TUMSUBANK SERMAYESİNİ TAMAMI ÖDENMİŞ 10 Hi il yon LİRAYA YÜKSELTİYOR Küçük Tasarrufla Herkes Ortak Olabilir Umum Müdürlük ve Merkez Şubesi Sirkeci.HUdevendigar Caddesi No.7 Td:Santral 224875
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • Muiemet Tâyini Hakkında Zeytinyağı ve Nebatî Yağcılara tahsis edilen 70 ton teneke için mutemet seçilecektir.Taliplerin 28/6/957 tarihli Ekonomi Gazetesini okumaları tebliğ olunur.8755)İstanbul Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Bankamız ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtelif malzeme dış piyasadan alınacaktır.2 Bu malzemelerin F.O.B.ve C.F.fiatları ile teslim müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • istimlâk dolayısiyle 1 Temmuzdan itibaren YENİ TELEFON NUMARAMIZ KIZILAY AFYONKARAHİSAR MADEN SUYU İstanbul Umumî Bayiliği 55 32 39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • Büyükada'nın en güzel yerinde İYİ I j\y Sinemasının karşısında denize nazır Yegâne Restoran Paviyon,SEHiRAMİS'le Her akşam dans müziği ve çeşitli Atraksiyonlar,SEMİRA-MlS'te:Deniz banyonuzu,öğle yemeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • TAKSİTLE UCUZ ARSALAR Bostancı'dan,Kartal'a kadar her türlü vesaite yakın meskûn sahalarda 36 ay taksitle birer evlik müfrez ucuz arsalar.Şirket satış bürosu:Bostancı Tramvay durağı No.538
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • İLÂN FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ İSTANBUL ŞUBESİNDEN İstanbulda Haliçte Koç depolarında mevcut 1955 mahsulü takriben 200 İkiyüz)ton Tombul SıramaU İç Fındık 4/7/1957 çarşamba günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • NERVÎTAL BAYGINLIK ÇARPINTI SİNİR BUHRANLARINA 20 DAMLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • Diş Tabibi TEVFİK İNANLI Muayenehanesini İzmir'den istanbul'a nakletmiş ve hasta kabulüne başlamıştır.Beyoğlu,İstiklâl cad.193 mm Telefon:44 86 İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • bir parlaklık verecek olan BLENDAX ŞAMPUANINI DENEYİNİZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • ISMARLAMA GÖMLEK ve KUMAŞ MAĞAZASI İSTİKLAL CADDESİ •A 1 TEMMUZ PAZARTESİ AÇILIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • AÇIKHAVA TİYATROSUNDA HER AKŞAM HAKİKİ SİNEMASKOP PERDEDE HAKİKİ SİNEMASKOP FİLMLER BU A K ğ A M KRALİÇENİN FEDAİSİ ÇEŞİTLİ ATRAKSİYONLAR NOT:Cumartesi ve Pazar günlerine mahsus fevkalâde programlarım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • SAYIN ECZANE ve PARFÜMERİ MAĞAZALARINA Ter kokularını gideren BAMBU TALK PUDRALARI Ecza ve itriyat depolarına tevzi edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Denizyolları işletmesinden 1 29/6/957 tarihinden itibaren ve iki haftada bir olmak üzere ORDU)tipi gemilerle İzmir'e bir sür'at postası daha konulmuştur.Programının gidiş ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • MUTEAHHID,TÜCCAR ve İNŞAATÇILARIN NAZARI DİKKATİNE:Çinko yerine bakır kullanmak isteyenler Her boy ve kalınlıkta BAKIR LEVHA ve LAMA yapan fabrikamız siparişlerinizi yapmaya hazırdır.MEHMED ERGÜR İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • lif Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen İdare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • RUMÎ CUM A HİÇRl 1373 28 1376 la/iı an HAZİRAN Zilkade 15 19 5 7 29 VAKİ!VASATÎ EZANÎ Güneş 4.31 8.46 Öğle 12.17 4.32 ikindi 16.18 8.33 Aksan L 19.45 12.00 Yatsı 21.48 2.03 İmsak 2.10 6.25 1 il ı ıı r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • İSTANBUL EMNİYET SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDEN En az orta mektep mezunu olanlar ve Askerlik görevini ifa edenler aarsından Sandığımız ihtiyacı için lüzumu kadar Daktilo memur adayı alınacaktır.İsteklilerin gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 ta 10 SATILIK EMLAK MAÇKA son durakta fevkalâde arsa.22 96 49.K-2209)KOOPERATİFLERE şehir içinde parsellenmiş geniş arca.İstiklâl cad.344/32.A-809)BOZKURT Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • ISIM tashihi İSTANBUL Altıncı Hukuk Hâkimliğinin 957/297 sayılı kararlariyle Saadet olan ismim Saadettin olarak tashih edilmiştir.Saadettin Çekirge.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • KONGRE İ.T.Ü.Teknik Okulu Talebe Cemiyetinin 3/6/957 de ekseriyet temin olunmayan kongresi 29/6/957 de yapılacaktır.Üyelerin teşrifi rica olunur.İdare Hey'eti.A-985)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 28.06.1957
  • tslanbulun en güzel semtlerinden TARABYA'DA meşhur bülbül yuvasındaki' DİNLENME EVLERİMİZ 23 Ağustosla dinlenme evlerinden ikisi talihlilerini bulacaktır.Bu evlere sahip olacak iki aile cidden çok tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.06.1957
  • F.GÖKAY DÖNÜYOR Sofya'dakl Avrupa basketbol şampiyonasına,Türk kafilesinde başkan olarak gitmiş bulunan Spor Oyunları Federasyonu başkanı Faik Gökay bugün yurda avdet edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1957
  • H.Polat Temaslara Devam Ediyor Münhal bulunan Futbol Federasyonu âzalığına F.Bahçe kulübünün eski solaçığı ve hâlen kulüp müdürü Fikret Arıcan'ın getirileceği söyleniyordu.Haberin duyulduğu günden bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1957
  • ALTAY ANTRENÖRÜNE TEKLİF YAPILDI İZMİR.27 Hususi)Altay takımının İtalyan antrenörü Remmondini,İdarecilerle arasında çıkan ihtilâf yüzünden vazifesinden ayrılmak üzeredir.Esasen İtalyan antrenörü döviz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1957
  • Wimbledon da «Güzeller» Fransız tenisçisi F.de la Courtte,İngiliz rakibi Worral'ı yenerken klâsından çok cazibesiyle g'6%9 çarpmıştır.Californla'lı şirin Mim!Arnold,infeiliz Burrell'l 6-0,6-0 yenerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1957
  • BEYOÛLUSPOR 15.000 LİRA VERİYOR K a r a gümrük Kulübünün almak istediği Beşiktaşlı Eşref ve Nusret için.kulüp idaresi 15 er bin lira ücret istemiştir.Beyoğluspor Kulübü,bu ücreti kabul ederek iki futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1957
  • ESKİ QAM Vefanın emektar kaptanı Galip takımın son iki antrenmanına katılmıştır.Dünkü çalışmalarda soliç mevkiinde yer alan kurt futbolcu «İs,dayıya düştü.Yeniden futbol oynamam icab ediyor.Yeşil Beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1957
  • F.BAHÇE İDEALİSTLERİNİN İTHAMLARINA İKTİDAR SUSUYOR "Onlar istedikleri kadar söylesin biz Kongrede hesap vereceğiz,İdealistlerin üç gün evvel Park Otelde yaptıkları basın toplantısında söylediği sözle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1957
  • F.Bahçe Pazar günüdönüyor Sarı Lacivertli idareciler organizatörlerle anlaşamadılar.Bu yüzden München' de ki son maç iptal edildi PARİS,27 Hususî)Almanya'da İki karşılaşma yaptıktan sonra Fransa'ya ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1957
  • Altay kalecisi Akın K.S.K.ne geçti İZMİR,27 Bugün görüştüğümüz Altaylı Gürcan,«Kulübümle mukavelem olduğu için beni isterlerse verirler,istemezlerse vermezler.Bu vaziyet karşısında benim ne fikrim ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1957
  • Turneye çıkacak Galatasaray Voleybolcuları Temmuz ayı içerisinde bir Avrupa turnesine çıkacak olan Galatasaray voleybol kafilesi belli olmuştur.Bölgeye sunulan listeye göre kafilede tunlar bulunmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1957
  • GALATASARAY MOSKOVA'DA San Kırmızılılar Pazar günü ilk maçlarını Lokomotiv ile yapacak Saat 11.50.Yeşilköy Hava Meydanında,son senelerde görülmeyen bir kalabalık var.Sarı Kırmızılı flamalarla taraftar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1957
  • IA.P.1 HI ICDĞA'I I Pazar*esl akşamı Paris'te Spor Sarayında,Şimalî Afrikalı NlÜEıllIA Ll Fransız boksörü Şerif Hamia'yı mağlûp ederek Dünya Tüy Sıklet Şampiyonluğunu kazanmıştır.15 rauntluk maçın 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 28.06.1957
  • Sarıyer Romanya'ya Gidiyor Sarıyer,Romanya ve Yugoslavyada yapacağı maçlar için takımlarını takviye maksadiyle,Vefadan futbolcu istemiştir.Dün toplanan Vefa idare heyeti Sarıyerin bu seyahatine iştira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor