Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.06.1957
  • L [KEYSTONE] AVRUPA GÜZEL Avrupa'nın birçok şehirleri,Avrupa güzelini seçm mek için adetâ bir rekabete giriştiler.Yakında Londra'da ve Baden Bndejı'de ayrı ayrı Avrupa güzellik müsabakaları yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1957
  • ADLİYE 20 TEMMUZ'DA YAZ TATİLİNE GİRİYOR Adliye,20 temmuzdan itibaren yaz fitiline girecektir.5 eylüle kadar devam edecek tatil «üresinde,bir Ağır Ceza ile,ikişer Sulh Ceza,Asliye Ceza,Asliye Hukuk,Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1957
  • MEMUR MAAŞLAR!1 TEMMUZ'DA VERİLİYOR THUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,25 Devlet memurları ile iktisadî devlet teşekkülü memur ve müstahdemlerine üçüncü ikramiyeleri.1 temmuz pazartesi günü maaşları ile bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1957
  • Kolay kazanmak istedi Kolay para kazanmak sevdasına düşen Osmar Güngör adında biri dün sahtekarlık surundan dolayı Müddeiumumiliğe teslim edilmiştir.Bir Millî Piyango biletinin numaralarında tahrifat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1957
  • BAŞI HER AN BEKLİYOR CMP liderini müdafaa için 1000 den fazla avukat müracaat etti.Evi önünde toplanan halk dağıtıldı Hadise muhalefet arasındaki yakınlaşırı ayı arttırdı C M P ne ilhaklar başladı [HU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1957
  • yen;YOLLA ACILIY Sirkeci-Florya sahil yoluna bağlanacak caddelerin inşasına başlanacak nşasına devam olunan Sirkeci Florya sahil yolunun şehrin ana yollariyle irtibatını temin mevzuunda yapıla.çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1957
  • VIM Temizliği seven hanımların yardımına koşuyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1957
  • Dükkân sahipleri mağazalarını erkenden kapatıyor.Resmî dairelerin yaz mesaisine başlaması için Dahiliye Vekâletinin tamimi bekleniyor YURDUN her yerinde olduğu gibi şehrimizde de bunaltıcı sıcaklar bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1957
  • ŞEHREMİNİ VE PAŞABAHÇE'YE SU TAŞINACAK Şehrin su durumu dün Belediye Meclisinde görüşülmüş,Şehremini ve Paşabahçe semtlerine arazözlerle su nakline karar verilmiştir.Mesele.Şehremini'nde,haftalardanbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1957
  • Sigara fabrikasının temeli atılıyor Temelini Başvekilin atacağı fabrika,imalâta başlayınca ucuz sigara çeşitleri piyasaya çıkarılacak [NECMİ ONUR] t İNHİSARLAR idaresi için Maltepe'de kurulması kararl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1957
  • Atış sahasına giren 3 kişi ağır yaralandı Bakırköy'e bağlı Habipler köyü civarında,askeri birliklerin hakiki mermilerle top atisi yaptıkları sahada müessif bir kaza olmuştur.Habipler köyü halkından 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1957
  • [İLHAN DEM1REL1 100 BİNLİK STAD İÇİN VALİNİN RİYASETİNDE YAPILAN TOPLANTI 100 binlik stadyom için ilk toplantı dün yapıldı Valinin riyasetindeki toplantıda yerli ve yabancı mimarlar arasında müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.06.1957
  • Meclisin tatili ile geziler başladı İnönü de seyahate çıkıyor.Seçimlerin kat'î tarihi yapılacak sondajlardan sonra teshil edilecek D.P.nin Istanbuldaki seçim faaliyetini Mükerrem Sarol idare edecek [H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • MİZAH MECMUASI takdim eder "Ar Karikatürist ressam KO-RAM AN)Bedri'nin uzun zamandır hasret kaldığınız,fettan kapak kızları ve Cemil Cahit CEM'den en tatlı «Alâmünit Hikâyeler»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • ÇEKİLİŞE 3 GÜN KALDI n TÜRK wsms BANK,m m ^mm &m en adil tevzi sistemi en fazla kazanma ihtimali hususî hanımlar keşidesi gibi üç mühim avantajı birarada İstifadenize arzetmektodirher 100 lit aya 1 ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • k'.11 İlli.İHI I II II.I I 111 I 11 11 I I 11 I 11 I 1111 11.mini ISTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 I Karışık hafif yemek müziği 13.00 I Şarkılar,Ekrem Kongar 13.30 i Haberler 13.45 Oyun havaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • BULMACA 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Eflâtun ile kırmızı arası,Su.2 Yayın attığı.3 Bir hamur I işi.Alçaklar.4 Bir «oru edatı,2 Bir başşehir,Söz.5 Mesken.6 3 Vilâyet,Tersi:te-mizlemede kulla-A nılan kum,Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • w e OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Oldukça sıkıntılı bir gün geçirecek,fakat akşam huzura kavuşacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Hâdiselerin karşısında hislerinize yeniliyorsunuz.Bugün bunun za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • rwuıxmiMMm\mmımn\mnmm\iwiimimim iwiiiiimii him'i i mı.iwmiwiw ın» ııwww.jf4.'mıiıııın.n w» Elektriği,telefonu,Belediye terkos suyu bulunan civarında 56,000 100,000 200,000 liralık evler,villâlar,fabri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • Yankesicilik yapan karı koca yakayı ele verdi Hüseyin adında bir kipti ile karısı Pakize,yankesicilik suçundan dün adliyeye verilmişlerdir.Karı koca,iddiaya sore,Sultanahmet Parkında oturmakta olan Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • Gemi Sanayii İşçileri yemek ücretini az buluyor Liman dokları ve gemi sanayii isçileri sendikası ile Denizcilik Bankası arasındaki yemek ücreti ihtilâfı halledilememiştir.İşçiler hâlen kendilerine 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • TEŞEKKÜR Yirmi senedenberi,müptelâ olduğum mide rahatsızlığımı hazık ve kudretli elleri ile muvaffakiyetle ameliyat yaparak bana hayatımı yeniden kazandırmış olan Fransa Tıp Fakülteleri Agreje Cerrahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • VEFAT Manastır eşrafından merhum Sadııllaiı Aktar'ın esi,Fuat Aktar'ın,Hayriye Hasekioğlu ve Saadet Bilal'ın anneleri.ŞEFİKA AKTAR Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 26 8.957 çarşamba günü öğle nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • İthâl mallarının satışı daha I esaslı kontrol edilecek Gümrüklere gelen bütün mallar bağlı bulundukları Millî Korunma dairelerine bir beyanname ile bildirilecek iktisat ve Ticaret Vekâleti ithal malla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • KISA HABER BANKACİLİK Cemiyetinin tertip ettiği konferanslardan ilki.dün saat 18 de Cağaloğlu Öğrenci lokalinde Buğday Bankası Umum Müdürü tarafından «Bankalar ve halk ile olan münasebetleri» mevzuund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • Bir ırz düşmanı 5 ay 25 gün hapse mahkûm oldu S.Adında bir kızı iğfal eden Ziya adında biri dün 2 nci Asliye Ceza Mahkemesinde 5 ay.25 gün hapis cezasına mahkûm olmuş ve hüküm kat'iyet kes» bedinceye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • Ann Blyth Renkli İnf SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48(55 02)1 Destan Destan İçinde Atıf Kaptan Türk filmi.2 Edi ile Büdü Tiyatrocu Münir Özkul Neriman Koksal Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 62)1 Korkusuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • I Neden böyle oluyor?Q ÖLÜKBAŞI hâdisesinin uyandırdığı hay-P ret ve teessür çok büyük ölçüdedir.Yalnız muhalifler ve tarafsızlar değil,Mec-E liste reye iştirak etmeyen yüz mebusumuz gibi E Demokratla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • İKTİSAT ve TİCARET Hazırlayan:Dr.Halûk CILLOV DIŞ TİCARET siyasetimizde değişiklikler i Dış ticaretimiz son yedi yıl içinde devamlı surette açık vermiştir.Bu açık ilk defa 1956 da biraz azıln^n istida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • TEŞEKKÜR Yaptığı çok başarılı ameliyat sayesinde beni kurtaran ve tekrar sıhhat ve hayatıma kavuşturan Paris Tıp Fakülteleri Agreje profesörlerinden Haydarpaşa Numune Hastahanesi 3 üncü Cerrahî Servis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.06.1957
  • Bu yıl kurbanlık koyun bulmak mesele olacak İstihsâl bölgelerindeki hayvanların az ve cılız olması yüzünden sevkiyat yapılamıyormuş Kurban Bayramına pek az bir zaman kalmasına rağmen hayvan sevkiyatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • WM Polonyalı ne Rusu seviyor,ne de Almanı.DEĞİŞEN POLONYA 6 Varşova'n m «Novy Swiat Veni dünya» caddesinde yürürken,hemen hemen adım başın J da,duvarlarda rastladığım taş kitabeler dikkatimi çekmişti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • Hususî otolardan vergi alınacak Vergi tâyin edecek net ağırlık mevzuundaki ihtilâfı hal için Maliye Vekâleti tamim yaptı.[HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.25 Hususi otomobil ve kamyonetlerden alınacak ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • Rir Rus Torpidosu Karadeniz'e pecti Boğazlardan geçmek üzere Hariciye Vekâletinden izin almış olan Rus donanmasına mensup 244 numaralı torpido,dün saat 18 de Akdeniz'den Karadeniz'e geçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • Washington Camii Cuma günü açılıyor I HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,25 Amerikan Haberler merkezinden aldığımız malûmata göre Washington'daki İslâm Merkezi önümüzdeki cuma günü yapılacak resmî bir tören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • DEMIRBANK ADANA ŞUBESİ V E ¦DEMIRBANK İSTANBUL KAPAL1CARS!ı f 1 Temmuz PAZARTESİ günü AÇILIYOR zarif AÇILIŞ HÂTIRALARI hususi KEŞİDE UMUMİ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI Her "J50 liraya "J kur'a numarası Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • TİTO,RUSYA'DAN ŞİKAYET EDİYOR [ASSOCIATED PRESS] BELGRAD,23 Yugoslav Cumhurreisi Mrşl.Tito,bugün yaptığı bir konuşmada Rusların,bir yandan dostluktan bahsederken,diğer taraftan da Yugoslavya aleyhinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • Otel helasında kadına tecavüzde bulunmuş Bir otelin yüznumarasında bir kadıca tecavüz eden Kankas adında biri iıin adliyeye verilmiştir Kapkas,yanında iki arkadaşı daha olduğu halde,gazinolarda konsüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • Trafik memurları gömlekle çalışacak Havaların ısınmasını müteakip elbiseli olarak çalışamayan trafik memurlarına gömlek sipariş edilmiştir.Bundan böyle günün çalışma saatlerini açık havada ve güneş al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • Gözleri ayrı renkte bir çocuk doğdu IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,25 Narh derenin Kirazlı köyünden Hasan Özdeş ismindeki vatandaşın karısı,sol gözü yeşil sağ gözü siyah bir kız çocuğu doğurmuştur.Doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • YUNAN ELÇİSİ YARIN memleketine dönüyor Yunanistan'ın Ankara Büyük Elçisi M.Kalergis,dün Ankara'dan şehrimize gelmiştir.John Kalergis'in Ankara'deki vazifesi sona ermiş ve onun yerine 5 temmuzda buraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • I API Ortadoğu'daki Birinsiniz Milletler Kuvvetleri Komutum Kanadalı General Kdson I* M.Burns,hâlen Gazze'dc bulunmaktadır.Burns,bos zamanlarında denize girmekte ve Gazze'nin sıcak güneşimle» istifâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • Kazâ neticesinde dün iki kişi öldü Dün ölümle neticelenen iki kazâ olmuştur.Şoför Tahsin Koç'un idaresindeki kamyon,Mecidiyeköyde.Kuştepa mevkiinde manevra yaparken iki yaslarında Meral Karadeniz adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • Bir su tankeri uçuruma yuvarlandı T HUSUSÎ MI II HIKI M 1/1)1 BİLECİK.23 Bu sabah saat 8 sıralarında Karayollarına ait su tankeri şoför Hüseyin Seber idaresinde,istasyondan Bilecik'e giderken 50 metro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • MISIR KONSOLOSU VALİYE VEDA ETTİ Başka bir vazifeye tayin edilen Mısır Başkonsolosu Ryad,dün Vilâyete giderek Vali Prof.Gökay'a veda etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • 7 İNCİ KARISINDAN AYRILAN ADAMA 20 KIZ MÜRACAAT ETTİ THUSUSÎ MUHABİRİMİZDENİ GİRESUN,25 Keşap kazasının Bayram Şah köyünde Fevzi Karatürk adında bir şahıs,7 defa evlenmiştir.Evlendiği kadınların bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • Zoli yine iktidarda İtaiyan Başvekili Adonc Zoli'nin sunduğu istifa.Başkan G.Gronchi tarafından kabul edilmemiştir.Zoli,sâdece Hristiyan Demokratlardan mürekkep bir kabine kurmuştu.Kendisi iki Meclist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • Bir mahkûm 26543 metre karelik arazisini bağışladı Müebbet hapis cezasiyle hapis yatan mahkûmun bağış muamelesi hapishanede yapıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN'!İZMİR,25 Aydın hapishanesinde adam öldürmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • Anavatandan mektup bekleyen Kıbrıs Türkleri Kıbrıs'la okuyucularımızdan,anavatandaki ırkdaşlarıyla muhavere etmek istediklerini bildiren mektuplar almakta devam ediyoruz.Arzu eden okuyucularımız aşağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • Bir assubayin cesedi iki defa defnedildi Assubayin ailesinin müracaatı üzerine ceset mezardan çıkarılıp sonra gömüldü Gemlik muhribi ile gittiği Amerikada ölen Ejder Döner adındaki deniz assubaymın Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • wA;lA.P.l NEHRU BARA GİDİYOR!2SdS^J^21J Sitesini i.varct güldiirmiistüretmiştir.Bu arada,gün Norveç'in merkezi Oslo'daki Talebe Nehrıı'mın bir bara girmesi,ocukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • Rektör seçimi dün yapıldı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.Ali Tanoğlu,Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof.Mustafa İnan getirildi DUN yapılan seçimlerle İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.06.1957
  • I "Motor,ün kaderi E İVRİADA'da vukubulan müessif deniz kazasında boğulan İ E »ki zattan Necip Akar Beyin cesedi bulundu ve defnedildi,diğeri henüz meydanda yok.Necip Beyin gayet iyi yüz.düğünü bilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.06.1957
  • DEMİR YUMRUK TELEFONDAKININ AO SPİDE^ AAl'Ş KEMDISİ.w*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1957
  • fen VT U«lJ V£-HADl SEN GİR.PATRONUNLA KONUŞ.MERAK ETME.SENİ HİMAYE EDİYORUZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1957
  • Wm8ffl8$$töMmmm.ZJzr OSMAN,TAMAM" Dey İMCE MuSUJtâU AÇ ıvER AÜ BEy,OZul?DiLE Ay Sim.unuttum KIRANIZ» ÖDEAAEDl" MERAK ETMEVİN T YARIN' PARANIZ TA/V\AAA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1957
  • Âlimlerin son hükmü:Sigara kanser yapar SİGARA kanser yapar mı,yapmaz mı meselesi,hâlâ Amerika'da günün mevzuudur.Umumiyetle bilginlerin vardığı kanaat,sigaranın hakikaten kanser ve diğer rahatsızlıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1957
  • ui|!IHI!llllllimil1llllillllli^ AŞK HİKÂYESİ Esrarengiz Seyirci TEFRİKA No:2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Reverdy sirki yeni bir şehre varır.Genç trapezci Fernand,sirk sahibinin güzel kızı Gisele'e,beraber y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1957
  • k 'Â İSfeyA^ J^x?ğpi mj Yazan:W ELSA M A X W E Bütün Riviera'yı görmüş olan bu muhabir,Akdeniz'in taşlık sahillerinin Anıcıika'daki enfes plajlarla rekabet edemeyeceğini iddia ediyordu.Plaj hakkında M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1957
  • SERVER 53 BEDİ Neriman telefonum basma geçti,numarayı çevirdi.Alo.Neresi orası?Evet.Evet «fendim,bakınız,denizde bir intihar vakası olup olmadığını öğrenmek istiyoruz.Nereye.Efendim?Evet.Bir dakika.No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.06.1957
  • İSTANBUL NEFES ALİYOR î HELE şükür,Kaıaküy meydanının dolmuş cur-t cunası düzene girdi.Arabalar,şoför keyfince,bir yerlerden kopup gelirnıişeesine.hiirya!dal-5 iniyorlar.Semtleri ayıran talıta bölmele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • Bursada fırın işçilerinin bir kararı ekmek sıkıntısı yarattı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,25 Fırın işçileri ücretleri arttınlmadığı takdirde 8 saatten fazla mesai yapmıyacaklarını söyliyerek,dün saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • Demirhisar vapurunda mühim miktarda kaçak eşya bulundu IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,25 Venedik Hayfa Kıbrıs ve İskenderun yolu ile bugün limanımıza gelen «Dcmirhisar» vapurunda mühim miktarda kristal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • ASİSTAN ARANIYOR Süresi en az 6 ay olmak üzere cerrahiye meraklı bir asistana İhtiyaç vardır.Aylık net 300.Şigll Şifa Yurdu II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • Yeni yollar açılıyor t Bastarafı Birincide yoldan sur dışı çevre yoluna bağlanmış olacaktır.Millet ve Vatan caddelerini birleştirecek bir yol da Balat,civarında,bu caddeleri Unkapanı Eyüp sahil yoluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • 29 HAINAN CUMARTESİ AKSAMINDAN İTİBAKN şimdiye kodak fSJtfUmeacfy ffı fff DÜNYANIN EN MEŞHUR BUZ REt?Ü£Ü USA^^_R* «9Ş7 mj i5 «s a*?POR)ERGi İARAYINDA Bir çok fedakârlıklarla getirilen bu muazzam Revü,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • RUMÎ 1373 la ziran 13 Carını ha 26 HAZİRAN 1957 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İnısâk 4.30 12.17 16.17 19.45 21.48 2.09 8.45 4.32 8.32 12.00 2.03 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • AÇIKHAVA TİYATROSUNDAN:Büyük bir koro için bayan elemanlara ihtiyaç vardır.Müracaat:Salı,perşembe ve cumartesi günleri saat 17 19 arası Açıkhava Tiyatrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • RIVIERA OTEL RESTORAN-PAVYON İstediğinizin en iyisini ve en güzelini bulacağınız dünya çapında sayfiye lokalidir.Peri masallarında dinlediğiniz düğün ve ziyafetler R i v i e r a d a yapılabilir.Tel:36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • Büyükada'nın en güzel yerinde JYI t M I M I Sinemasının karşısında denize nazır Yegâne Restoran Paviyon,SEMlRANlS'te HER AKŞAM Dans müziği ve çeşitli Atraksiyonlar,SEMİRAMİS'te:Deniz banyonuzu,öğle ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • BEYLERBEYİ,TRANS-FERE 30.000 LİRA İLE GİRİYOR Karagümrük ve Yeşildirekten sonra Beylerbeyi de yeni transferler için bütçesinden 30.000 lira ayırmıştır.Bu para ile hangi "futbolcıılaYın "transfer edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • TAKSİM.MARKUCO'YA 10.000 LİRA TEKLİF ETTİ Vefa takımı Markuçoya 2 nci profesyonel kümeden Taksim 10.000 lira teklif etmiştir.Bu ücrete mukabil 2 senelik bir kontrat teklif edilmiştir Beykozlular da Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • EMPİYçrU İSMAİL FERİKÖY'E GİRİYOR Emniyet futbolcularından sağ bek İsmail'e Feriköy tâllp olmuştur.Antrenman maçında muvaffak olan amatör futbolcu İsmail Ferikoyle profesyonel mukavele yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • TRANSFERE DOĞRU İlli II IIIMItll IHIM 1111(11 t MIIIIIM II GaMmh G.Saray'la mukavele imzaladı Galatasaray futbolcularından Candemlr dün kulübü ile üç senelik bir mukavele imzalamıştır.7.nci Noterde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • NATO' nun hava manevrası başladı Alarm üzerine uçaklarımız derhal harekete seçti.Yalnız Türkiye ve Yunanistan'a yüzden fazla hücum yapıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,25 Bu sabaha karşı bütün Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • Nagy'nin muhakemesi yakında başlıyor [ANADOLU AJANSI 1 VİYANA,25 Bir Viyana gazetecinin siyasî mahfillere atfen verdiği bir habere eöre,Macaristan ayaklanması sırasında başvekillik mevkiinde bulunan N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • Sivas'ta 15 dakikada 9 kilo yağmur yağdı SİVAS,25 Bugün saat 13 de,şehrimizde 10 dakika devam eden fındıktan daha büyük dolu yağmıştır.Akabinde müthiş bir yağmur başlamış,15 dakika içinde metrekareye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • Meclisin tatili ile geziler başladı t Başta rafı Birincide sâdece onun hayrına olan işleri yapmakla kabildir.Dün Büyük Millet Meclisinde C.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükhaşı'nın teşrii masuniyeti D.P.l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • Millîifef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • İLÂN FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ İSTANBUL ŞUBESİNDEN İstanbulda Haliçte Koç depolarında mevcut 1955 mahsulü takriben 200 İkiyüz)ton Tombul Sıramalı İç Fındık 4/7/1957 çarşamba günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • AÇIKHAVA TİYATROSUHDA H F1 Ti AKSAM HAKİKİ SİNEMASKOP FİLİMLER HAKİKİ SİNEMASKOP PERDEDE Bu hafta:SÜNGER AVCILARI ÇEŞİTLİ FRAKSİYONLAR F i a t 1 a r Atraksiyonlar için 60 ve 200 Krş.Sinema için 40 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • ALEKO,REMZİ BEYOG-LUSPOR'DA KALDI Beyoğlusporun beki Aleko ile askerden dönen haf Remzi dün kulüp-leriyle yeniden iki senelik bir mukavele imzalamışlardır.Bugün kontratları biten Miho,Diyamandi,Dimitr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • Bölükbaşı her an tevkifini bekliyor t Baştarafı Birincide hâdisenin C.M.P.ye iltihakları da kamçıladığı göze çarpmaktadır.Bilhassa Altındağ kazasında C.M.P.merkezine bir çok kimse kaydolmuştur.MUHALEF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • FENERBAHCE'Ll KÂMİL FERİKÖY'E GİRİYOR Fenerbahçe takımında futbolu bırakan Donanma ismiyle anılan Kâmil yeniden futbole başlıyacaktır.Kâmil Feriköy kulübü idarecilerinden Apartman Mustafanm teklifini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • MOLNAR HAFTAYA GELECEK Adalet takımını antrene edecek olan Macar asıllı Antrenör Molnar ancak haftaya gelebileceğini bildirmiştir.Molnar memleketimize çeldikten sonra ailesini getirebilmek için muamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • Eşfak Aykaç bugün Kopenhag'a gidiyor Tek Seçici,Avrupa Futbol Federasyonları Birliği toplantısında memleketimizi temsil edecek Tek Seçici Eşfak Aykaç.ı'ürk Futbol Federasyonunu temsilen Avrupa Futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • sine on adn 6 kat apart 80.000 1 cephe,200 35(1.000 oda,kalori' inşaat.44 S 60.000 li tebi yanınd katlı yeni I 100.000 yünde 600.BATILA bı ve bütü 44 46 80.H;AKSAR tuhafiye di UCUZU lik parseller elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLÂK KOOPERATİFLERE şehir içinde parsellenmiş geniş arsa.İstiklâl cad.344/32.A-809)TOPKAP1 Maltepesinde,fabrikalar muhitinde mobilyası dahil l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.06.1957
  • F.Bahçe Bugün Rouen'de Oynuyor Sarı-lâcivertlilerin bu maçı da kazanacağı umuluyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] PARİS,25 Almanya'da yaptığı iki maçta başarılı oyunlar çıkaran ve gerek futbolseverlerin,gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1957
  • İLHAN DEMİRELJ ftİTTJICP San Siyahlılar dün Karadeniz seyahatine çıktılar.Resimde,Beykozlulan vapura girerken görüyorsunuz.Merdivenin ilk basamaklarında objektife yüz çeviren Beyoğlusporlu Günaydır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1957
  • J* m mı ilhan demireli VANTI!ft TOR!I RAÇIN TflPI ANTKI Fenerbahçc idealistleri dün Basın mcnsuplarıyle dertleştiler.W Mü I IL.M I UflkU DHOİR I UrLMIl I 131 Dünkü bunaltıcı sıcakta,kapalı salonda ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1957
  • ISKOÇYA'YI 100-54 yendik BUGÜN ALMANYA İLE OYNUYORUZ.BU MAÇI DA KAZANMAMIZ BEKLENİYOR SOFYA,25 Hususi)Sofya'da yapılan X.Avrupa Basketbol Şampiyonası II.grup maçlarında Türk Milli basketbol takımı dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1957
  • Rusya'ya gidecek Galatasaray Kadrosu belli Yarın Moskovaya hareket edecek olan Galatasaray kafilesinde aşağıdaki futbolcular bulunacaktır:Kaleciler:Turgay,Yüksel.Bekler:Saim,ismail.Kâmil.Enver,Önder,C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1957
  • TRAHÇPERB VOGÇU *a\TSİ I KALOl w BJ.K.ve G.S.MEVS'iM\nsoN *WOM CWW01&L re/ft£fER TAAfcfcoZU ss VAjzis«ir Aç-ık «n-ekjfcu*»t^fcztW tow UaV^me.5VTOU MAU 7 denek.ftöKD2 de**ckfcöudır.üzerinize nede* a\ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1957
  • K.ALİ'YE.TALİP ÇIKTI Haber aldığımıza göre Galatasaray'ın solaçığı K.Ali'ye Beykoziular talip çıkmışlardır.Rıısyaya Rötürülmeyen K.Ali Sarı Siyahlıların teklifini kabul etmiş gibidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1957
  • Kaleci Bülent Kasımpaşa ile mukavele imzalıyor Beşiktaş kalecisi Bülent'e İstanbulspor ve Karagümrük idarecileri talip olmuşlardır.Dün İstanbulspor idarecileri Bülent'i transfer etmek için çalışmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1957
  • Beşiktaşlı Eşref kulübü ile anlaşamadı Beşiktaş takımının sağ hafi Eşref dün kulübüyle anlaşamamıştır.Bu yıl mukavelesi biten Eşrefe Beşiktaş kulübü ile yeni bir mukavele teklif edilmiştir.Emektar sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1957
  • BÜLENT,VEFA İLE MUKAVELE İMZALIYOR Beşiktaş takımının sol açığı Bülent Esel bugün Vefa ile mukavele imzalıyacaktır.Bülent «Futbol oynamak benim için prestij meselesi oldu.Bu sebeble Vefayı seçtim» dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1957
  • ANSFER'E DOĞRU Sarıyer'i!Dursun G.Saray'a döndü Sarıyerliler kulübün vaziyetini düşünmemi istediler Bir insan olarak evvelâ istikbalimi düşündüm «Bir ara beni kandırıyorlardı.Fakat,ilk verdiğim karard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1957
  • TARIK Bursanın havası iyidir.Tarık Acar idarecilerile goruştu Fenerbahçe'n Tarık,Beylerbeyinden sonra dün de Bursa'ya giderek Acar İdman kulübü idarecileriyle görüşmüştür.Tarık,her iki kulübe de,prens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1957
  • Fikret Arıcan tekrar Federasyonda vazife alıyor ANKARA,25 Hususî)Emin bir kaynaktan verilen habere göre,Futbol Federasyonundaki münhal âzâlıklardan birine de Fikret Arıcan'ın getirilmesi bahis konusud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.06.1957
  • MEVSİMİN SON RESMÎ MAÇI Beşiktaş G.Saray KARŞILAŞIYO Siyah-Beyazlılar Federasyon Kupasını "Namağlûp,olarak kazanmak arzusunda.Galatasaray için bu mühim maçın ehemmiyeti 'Prestiji,kurtarmaktan ileri gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor