Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.06.1957
  • Komünist Berlin'de ilk güzellik müsabakası sabakası seklinde cereyan etmiştir.Bu,komünist Berlin'de yapılan Kraliçesi» seçilmiştir.Doğu Berlin'de Stalin meydanında bir açık hava moda defilesi yapılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1957
  • Bölükbctşı'na dair karar yarın alınıyor C.M.P.Liderinin dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki mazbatası tab ettirilerek mebuslara dağıtıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 C.M.P.Genel Başkanı,Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1957
  • MACARİSTAN'daki RUS KATLİA-MINI TAKBİH EDEN NEHRU.Macar hâdiseleri asrımızın en büyük trajedisi [ASSOCIATED PRESS A.A.SLO,22 Hindistan Başvekili •u,bugün yaptığı bir basın topunda,«Macaristan meselesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1957
  • Bir Başkomiser 6 ay hapse mahkûm oldu Silivri'de Başkomiserlik yapan Mehmet Boran,dün Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde 6 ay hapis,200 lira para ve üç ay da «meslekten men» cezasına mahkûm olmuştur.Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1957
  • ATLANTİĞİ KOTRA İLE GEÇİYOR 1A.P.24 yaşındaki Münihli Wolfgang Kraker von Swartzfeld,kotrası ile tek başına Atlantiğl geçmeğe karar vermiştir.Wolfgang evvelki gün yelkenleri açarak Miami'den yola çıkm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1957
  • MAKARiOS,TÜRKLERE karşı Rumları kışkırtıyor İngiliz Elçisi ile görüşen Dr.Küçük Grivas'a tedhiş için yeni emir verildiğini söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 Ankara'da bulunan Kıbrıs Türklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1957
  • HÜR.P.TOPLANTI KANUNUNUN İLGASIN!İSTİYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 Hür.P.Elâzığ mebusu Selâhattin Toker,geçen yıl Mecliste kabul edilmiş olan Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun,ilga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1957
  • m» 1,ıı ı.m.f rELEFONLARDAKI ARIZALAR NORMALMİŞ GAZETELERDEN)BOZUK DÜZEN!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1957
  • [A.P.I H a r b Tanrısına horlİUO Hindu'ların binlerce neiliy C tanrılarından b 1 r 1 Subrahmanya'dır.Bu,Ilarb Tanrısıdır.Her sene bu zamanlarda Hindu'lar Madras'ta,mabede giderek bu tanrıların başkomu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ 1 İDAMDAN KURTULAN HİKMET KÜÇÜK DÜNKÜ DURUŞMASINDA.HİKMET KÜÇÜK idamdan kurtuldu SAVCI,HİKMET KÜÇÜK'ün 24 SENE İLE MÜEBBET HAPİS ARASINDA CEZA-LANDIRILMASINI İSTEDİ İKİNCİ Ağır Ceza Mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1957
  • YURTDÂ ŞİDDETLİ SICAK HÜKÜM SÜRÜYOR Dün Istanbulda sühunet gölgede 32 güneşte ise58dereceidi YURDUN her yerinde olduğu gibi şehrimizde de mevsim sıcakları şiddetini her gün biraz daha arttırarak bunal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1957
  • Adliyede yeni tâyin ve nakiller yapıldı Henüz ilân edilmiyen Kararname ile 300den fazla hâkim yer değiştiriyor Temyiz Başsavcılığı ile 3 üncü ve 4 üncü Daire Reisliklerine ve â z â 11 k 1 a r a tâyinl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERi ERCÜMENT ÇİFTÇİ,HAKKINDA VERİLECEK KARARI BEKLERKEN.YANINDAKİ AVUKATI AYTEN TUREL'dir Ercüment Çiftçi 1 yıl 8aya mahkûm oldu Mahkeme,karar kesinleşinceye kadar Ercüment'in tahliyesine d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1957
  • VALİ'NİN İZNİ UZUN SÜRECEK «&SŞ.fîŞ danhğında basın' mensuplarına bir öğle yemeği vermiştir.Neş'eli bir hava içinde geçen yemeği müteakip yapılan sohbette Vali sık sık nükte yapmıştır.1 temmuzda izine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • i* w mm it İrak'ın eski Başvekillerinden Er ed El Ömeri,âdeti veçhile yazı geçirmek üzere İstanbul'a geldi.Ancak Paşa hazretleri önce Beyrut'ta bir ay kalmağa niyetlenmişken,Nuri Said Paşanın yerine B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • Kamyon faresinin yeni bir marifeti ortaya çıktı Bir veremlinin raporlarını kendine mal eden Sahabettin Fırat'ın sağlam olduğu anlaşıldı Zabıtanın elinden 185 defa kaçmakla meşhur olan ve kamyon faresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • BANKA,KOOPERATİF VE Sermayedarların Dikkat Nazarına Kadıköyün en güzel yerinde Cevizlik ile Yoğurtçu Parkı anasında dört tarafı açık 12.520 metrekare arsa izalei şüyu suretiyle satılacaktır.İstanbul'u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • f HANIMLAR İKİ MİSLİ KAZANMA-ŞANSI YALNIZ TüRKâEKSPRES BANKTADIR hanımlar arasında hususi çekilişin bu defaki ikramiyesi 15.000 liradır,ayrıca 30.000 »lira çeşitli para ikramiyeleri.1957 yılında Boğaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • I R T İ H A L İstanbulluzade Hüseyin Hâmid Efendi kızı,merhum Ankaralı Mehmet Halet Taşpınarın zevcesi,Nadire Özrenin,yüksek mühendis Hasan Halet Işıkpınar,Adnan Halet Taşpınar,Kenan Taşpınar ve Aftan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • TEŞEKKÜR Büyük kaybımız eczacı kimyager Cemil Tunanın iki aylık hastalığında fevkalâde şefkat ve ihtimamını esirgemeyen müdavi tabib sayın kardiolog Dr.EKREM PERK ile konsültasyonlarında kıymetli yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • VtVİ BENBASAT ile Benjamin PINHAS Nişanlandılar İstanbul Haziran 1957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • Tiftik piyasası birdenbire hararetlendi Tiftik piyasası birdenbire hararetlenmiştir.Yabancı firmalar mubayaa için temaslar yapmaktadırlar.Şimdiye kadar harice yapılan satış-I'ir 1600 tonu bulmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • YÜZ PARA KÂR YÜZÜNDEN AYAKKABILAR ÇÜRÜK OLUYOR İmalâtçıların,kilosu 65 lira olan keten ipliği yerine kilosu 12 lira olan pamuk ipliği kullandıkları iddia ediliyor.Ayakkabıların niçin çürük olduğu hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • 23 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİNDE 9I3I4 1957 yılı zarfında Türkiye İş Bankası İKİ MİLYON LİRA ikramiye dağıtıyor.İki milyonun tamamı ikramiye olup KREDİ yani BORÇ değildirayrıca 890 AD£T PARA ikramiyesi 1^ FAAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • IIMIIIIMII1IIII1IIIMII1IMMIIIIIII ISTANBUL E 8.27 Açılış ve program 8.30 Tâ.E til sabahı için müzik 900 Haber-1 1er 9.15 Türküler 9.30 Dinle-İ ylci istekleri Hafif Batı müziği)E 10.00 Sevilmiş sesler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • H B 0\OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün ve geceyi aileniz ve dostlarınızla geçiriniz.Aradığınız sükûnu ancak orada bulabilirsiniz.KOVA BURCU |21 Ocak 19 Şubat] Ümitsizliği ve kederi bırakın.Gayret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA.1 Hıristiyan din adamlarından birinin is gördüğü daire.2 Ticari bedel;Maden külçelerinin ergitilip arıtılması.3 Ahbapça çene çalma;Bir içecek.4 Bir vilâyetimiz;Yarım.5 m Bir erkek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • İntiharlar,ölüm ve olumsuzluk İNTİHARLARIN çoğaldığı söyleniyor.195Ö istatistiğini bilmiyorum.Sosyolojik araştırmalar birçok memleketlerde intiharların ilkbaharda arttığım göstermiştir.Bu yıla mahsus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • KISA HABERLER MAARİF Müdürlüğünce öğretmenler için tesis edilen dinlenme kampları 1 ¦emmuzda faaliyete geçirilecektir.Bu husustaki bütün hazırlıklar tamamlanmıştır.AVRUPA İktisadî İşbirliğine O.E.E.C.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • Bedelsiz ithal edilen otoların kıymeti Bedelsiz olarak yurda sokulan otomobillerin gümrük vergisine esas olacak kıymetleri tesbit edilmektedir.Bu arada Amerika'dan gelen otomobiller için navlun ve sig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 C5 02)1 Harman Sonu Dönüşü İsmail Dümbül lü Suzan yakar Türk filmi.2 Ayşeni' Duası İhsan Evrim Türk filmi.ALKAZAR Tel.44 25 62)1 Macera Adamı Clark Gable Ava Gardner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • mmmm m mm/föWi&ffî&m¥*M MiMmMMftirmm&î^i â S] D E ĞİŞ E N POLONYA RÖPORTAJ HALIT KIVANÇ 3 Marilyn Monroe'ya »Bir yemek ismi mi?diyen,tek Amerikan yıldızı tanımayan Rus gençliği yatımda,«Rock'n Roll» y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • GÖLCÜK BELEDİYE REİSİ 50 GÜN HAPSE MAHKÛM OLDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİT,22 Gölcük Belediye Reisi İbrahim Şentürk 1 ay 20 gün hapse mahkûm olmuştur.İki sene evvel açılan dâvaya Kocaeli mebuslarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • Amerika Japonya'daki kuvvetlerini çekiyor Japonya'daki Amerikan Kara Kuvvetlerinin bir yıl içinde çekilmesi için anlaşmaya varıldı [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON,22 Başkan Eisenhower ile Başvekil Kişi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • Bir mütecavizin tenasül uzvu kesildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BALIKESİR,22 Dün Bigadiç kazasında,eşine ender rastlanan bir hâdise olmuş ve Emirler köyünden M.Aadında bir şahıs,tenasül uzvu kesilmek sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • Yaralı taşıyan cankurtaran 2 kişinin çıldırmasına sebep oldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SİVAS,22 Demiryolları İdaresi hastahanesine ait bir cankurtaran iki kişinin aklını oynatmasına sebep olmuştur.Cer a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • BURSA'DA İKİ KÖYDE PLEBİSİT YAPILIYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,22 Bursa şehrinin hemen hemen hududu vaziyetinde bulunan Soğanlı ve Karaman köylerinin Belediye hudutları içine alınması Türkiyede i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • Teknik Üniversite Teknik Okul Giriş imtihanlarına hazırlama kursları Cebir Geometri Fizik,Kimya,Mekanik İngilizce,Fransızca,Almanca GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamii yanı No 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • Bir haydut yaralı olarak ele geçirildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SİVAS.22 Bugün vilâyetimizin Hafik kazasına bağlı Pireput köyünde azılı bir haydut 15 jandarma ile yaptığı 135 dakikalık silâhlı müsademe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • Gürün'de seller bir ana ile kızı sürükledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SİVAS.22 Evvelki gün Gürün kazasının Telin köyüne yağan yağmurlar,bir anne İle kızı sürükliyerek boğmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • Bayındır'da bir yolcu otobüsü ağaca bindirdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,22 Butîün Bayındır'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü,direksiyon rotunun kırılması neticesinde yol kenarında bulunan bir ağaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • Yasak haberi neşreden bir gazete hakkında daha takibata geçildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BALIKESİR,22 Bir müddet önce Bursa'da cereyan eden hâdiseyi nakleden bir İstanbul gazetesinden sonra şehrimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • ÖFKELİ BİR GELİN kayınpederini dövdü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BİLECİK.22 Söğüt kazasına bağlı Savcıbey köyünde bir gelin,kayınpederini adamakıllı dövmüştür.Sabahleyin tarlaya işe gidip gelen Fevziye De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • 12 sene evvel 3 kişiyi öldüren kaalil teslim oldu Mehmet Cantürk bu müddet içerisinde evlenip 5 çocuk sahibi olduğunu söyledi [HUSUSt MUHABİRİMİZDEN] DİYARBAKIR,22 12 yıl önce üç kişiyi öldürerek fira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • KAZANI PATLADI SUS VAPURUNUN Dün sabah saat 9 da İstanbul'dan hareketle Mudanya'ya gitmekte olan Sus vapuru,rıhtımdan ayrılısından yarım saat sonra kazan borusunun patlaması neticesi yolda kalmıştır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • m YENİ İTALYAN TANKERİ İtalyanların inşa ettiği en büyük tanker,evvelki gün Cenova'da merasimle denişe indirilmiştir.52.000 tonluk «Agrigentum» Ansaldo tersanelerinde inşa edilmiştir.Merasimde,İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • I MERSİN' DEKİ 5 S i kuruşluk tazminat I I DÂVASI BAŞLADI I [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN]!TARSUS,22 Mersinde inti-E E şar etmekte olan Cenup Postası E E gazetesi sahibi Nevin Giray'in,3 E Belediye Reisi Zek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • Jrransızlar esirlere insan eti yedirmiş B.M.Velayet Konseyine "Baham halkı,tarafından çekilen telgrafta Fransızların korkunç işkenceler yaptıkları yazılıyor [ASSOCIATED PRESS] NEW YORK,22 B.M.Velayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • t.W,3 San'ai tarihinden 5EHİR Tiyatrosu Kik-İn Heyetinin yeni seçimi dolayısiyle bu haftanın en mühim dedikodusu yeni ve eski heyetlere dair gazetelerde çıkan yazılar oldu.Bir pazar sohbetini dedikodu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • New York polisi deli ile uğraşıyor [ASSOCIATED PRESS] NEW YORK,22 New York polisi,yeni bir «deli bombacı» ile uğraşmaktadır.Bu sabah bir yeraltı istasyonunun halk tarafından kullanılmayan bir merdiven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • iJUtX'ttjX)ı RİPLİ PFMP İngiltere'ye dönmekte bulunan 18.000 tonluk «Empire Utllllı Orwell» Durban limanında karantinaya alınmıştır.Gemi Asya'dan İngiltere'ye 2000 İngiliz askeri ve ailelerini getirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • BERLİN FİLM FESTİVALİ AÇILDI [ANADOLU AJANSI] BERLİN,22 Batı Berlin Belediye Reisi Otto Suhr dün yedinci milletlerarası film festivalini merasimle açmıştır.12 gün sürecek olan festivale 42 memleket 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1957
  • ZmM HAFİYE MANFREö HÜAFİYE ESRARLI ŞEMSİYEYİ TUTUNCA TQM İTİRAF ETTt':&ERGEDAN 70/V1 "ÖOŞ-VERYUM 069 UN TESİRİY.LE DOĞRUYU SÖYLEDİ:"B/z emir.Kuluyuz.BİZİM ŞEFİMİZ KORKUNÇ BİR KADINDIR.O NE DER.SE YAPM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.06.1957
  • DERMAL ONLACl BUL-MALiyiZ.EĞEfZ YAKAu.VAWAZSAK SiLAWlAk Ei_DEn GİDE?CABu OCUN r v BlZl B'RAKIP I MEPSi tk NEDEN GlTTİLEl?ETRAFTA TEK ¦t ACABA BiK KİŞİ Bile V u—a 'N\j I f eTOB^^Û *4iffl2Jm 1 sHfe^»^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1957
  • ALLAHL1K ALİ BEY Onda da bozukluk vok.hemhal.DB BENZıN BORuSU Tı ANMlŞ "V OuACAK VAZ.GEÇTİ/VV PEKALA SÖVLE »AKA-LIM NEDEN IŞL.EMİYOR.J\^~~WÜ çünkü MARŞ ANAHTARINI çevirmedin de ondan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1957
  • PARIS LI OIuISEiiRfj BRİGİTTE BARDOT Brigitte Bardot bu filmde yarım milyon lira civarında bir ücret alarak En pahalı Fransız Yıldızı payesine erişti.BRIGITTE Bardot,yarım milyon liraya yakın bir ücre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1957
  • Denizcilik Bankası T.A.O.T.G.M.Istinye Tersanesi Müdürlüğünden 1 Tersanemizde mevcut olan boş çuval,kullanılmış giyim eşyası,yatak ve minderler muhtelif hortumlar ile sair kullanılmış kablo ve takımla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1957
  • Senelik Kamyon Nakliyatı Yaptırılacaktır 15 Ağustos 1957 den itibaren kara yolu 48-115-125 kilometrelerden maden çektirilecektir.Bu nakliyat için kamyon sahiplerinin Beyoğlu posta kutusu 440 adresine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1957
  • R i V i E R A OTEL RESTORAN-PAVYON İstediğinizin en iyisini ve en güzelini bulacağınız dünya çapında sayfiye lokalidir.Peri masallarında dinlediğiniz düğün ve ziyafetler Bivierada yapılabilir.Tel:36 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1957
  • Miileofet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1957
  • RUMÎ PAZAR HİCRÎ 1373 23 1S76 Haziran HAZİRAN Zilkade ıo 19 5 7 VAKİT VASATİ ezan!Güneş Öğle İkindi Akşam j Yatsı İmsak 4.29 8.44 12.16 4.31 16.17 8.32 19.45 12.00 21.49 2.04 2.08 6.23 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1957
  • MİZAH MECMUASI 1.sayısını sizlere BE-DAVA göndermek istiyor.Bunun için aşağıdaki şekillerden yalnız 1.çisinin ne olduğunu doğru olarak bilip Gölge Ankara cad.48 İst.adresine en geç 5 temmuza kadar pos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Kalbinden Yaralı I TEFRİKA No:11 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Operatör Pierre'in karısı Elizabeth,yazı ge-girdikleri otelde,terkettiği eski seııgilisinden gizli bir haber alır.Genç adam onu mutl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1957
  • SABİTE TUR Kızkulesi Salacak Plâj ve Gazinosunda BU PAZAR VE HER PAZAR SAAT 15 TEN 21 E KADAR Saz arkadaşlarüe)Nigâr Uluereı m İsmail Dümbüllü Saadet Güne?İHI!Bal Arıları Suzan Göktürk Şâdan Adanalı Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM Yazan:ELSA MAXWELL Nakleden:ORHAN AZ İZ OĞLU 50 «Olsun,diye atıldım.«Biz de zaten herkesin kolay alamıyacağı bir şey arıyoruz.Kıymeti de orada olacak zaten.Admı bile buldum ben:Joy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1957
  • UCUMUZ Yazan:SERVER B EOİ 50 Salonun ortasına doğru yürüdü.Sendeliyordu.Devirici bir ıztırap içinde olduğu muhakkaktı.Ona o kadar acıdım ki,önünde diz çökmek istedim.Evvelâ elini tutmak ister gibi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1957
  • YİNE YOLLARDAN GÜNÜN haberleri hep «Astı,kesti» ile başlayıp bitiyor.Pazar,diye tatlı tarafından açayım.Dün Adapazarı'na kadar şöyle bir uzandım.Yeşil,yeşil,yeşil.Yaz coşmuş,toprak coşmuş,ağaç coşmuş,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • Hikmet Küçük idamdan t Baştarafı Birincide HİKMET İÇİN İSTENEN CEZA Neticede mahkeme,Temyizin bozma ilâmına ittifakla uyuldugunu bildiren kararını bildirmiştir.Müddeiumumi söz alarak.Hikmet KUcük'ün T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • Küçük ÇiflSik Parkında HER AKŞAM Hamiyet Yüceses r* NECATI TOKYAY idaresinde muazzam fasıl heyeti NOT:Her pazar saat 14 den itibaren içkisiz aile matinesi Tel:48 57 71 DİKKAT:Her semte otobüs temin ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • Küçük Çiitlik Parkında HER AKŞAM Sabite Tur Gülerman ŞÜKRÜ TUNAR idaresinde saz eserleri ve oyun havalan NOT:Her pazar saat 14 den itibaren içkisiz aile matinesi Tel:48 57 71 I DİKKAT:Her semte otobüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • MATEMATİKDEN İKMALE KALAN FEN ŞUBESİ ÖĞRENCİLERİNE İmtihanlara hazırlayan bir program takip edecek olan kursumuz 1 Temmuzda başlayacak ve her gün iki saat olmak üzere imtihan gününe kadar devam edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • Cild Hastalıkları Mütehassısı Dr.Cevat Sargın Galatasaray Balo sokak No.4/2 deki muayenehanesinde her gün saat 15 ten 19 a kadar hastalarını kabule başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • SÜNNETÇİ ENVER ÜLGÜN Samatya Tel.21 59 19 Nazlı ebe sok.No:12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • DÜNYA CENNETİ VİLLÂ ZARİF T a r a b y a Restoran Pavyon;Komple Pansiyon Her akşam zengin program Müzik Nefis yemekler Mükemmel servisleriyle açıldı.Muhterem müşterilerimizin pansiyon ve restoranlarımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • Sümerbank Umum Müdürlüğünden İzmir Basma Sanayü Müessesesi Sosyal binasına sıcak hava Üe teshin tesisatı yaptırılacaktır.Bu iş» ait fennî ve ticarî şartnameler 20)lira mukabilinde,İstanbulda Galata Şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • Yurtda şiddetli sıcak hüküm sürüyor t Baştarajt Birincide sonra resmî müesseselerin tatil olması dolayısile de kalabalık bir kat daha artarak vapur ye trenlere binmek bir mesele halini almıştır.Sıcakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • ACI BİR ÖLÜM Merhum Benderli AH Paşa torunu.Binbaşı Hasan Bey,Nefise Benderll oğlu.Muzaffer Benderli eşi,Kudret Benderli'nin babası,Mediha Köprülü'nün kardeşi,Rlyat ve Feyyaz Köprülü'nün dayıları ve'G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • Ercüment Çiftçi 1 yıl 8 aya mahkûm oldu t Baştara/t Birincide iddialarına cevap veriyor,neticede Ercüment'in beraatini,hiç olmazsa tahliye edilmesini talep ediyordu.SÖZ MAZNUNDA Hâkimin «söz maznunund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • Şişli C.H.P.kongresinde İmârı biz plânladık,dendi Emekli Hâkim Hamdi öner fiilen C.H.P.ye iltihak etti.Feyzioğlu Basın Kanununun 1864 tarihli kanundan daha ağır olduğunu söyledi [NEDRET SELÇUKER] C.H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • Hür.P.Toplantı Kanununun ilgasını istiyor t Baştarajt Birincide «Toplantılarla gösteri yürüyüşleri kanunu yürürlüğe gireli bir yılı geçmiş bulunmaktadır.Bir yıl içinde yapılan tatbikat göstermiştir ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • 1000 MESKENLİK GARANTİ MAHALLESİnde BEBEK ETİLER KOOPERATİFİ YANINDA YARISI PEŞİN,YARISI 50 AY TAKSİTLE ARSA SATIŞLARI DEVAM EDİYOR Görmek ve malûmat almak için ETİLER otobüs durağı yanında Şantiye Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • VÜN VANIN EN BU2 SİRKTİ USA AMERİKA)P£AT YAKINDA SPOR-SERGİ SAR AVI NO A 5UZ ÜZBRİNPE EN CAZİP PATİNAJ ŞAMPİYONLARI-TRAPEZ B'OyÖK BALE tROCR'N ROLL STRIPTEASE-GRANAPA-TENOK 70 ARTİST PİSTDE-50O ORİJİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • SÜMERBANK UMDM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Yünlü Sanayii Müessesemiz Hereke Fabrikası halıhane binası kalorifer tesisatı birim fiatlar müteahhid tarafından teklif edilmek suretiyle ihaleye konmuştur.Bu işe ait fenn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • SATIŞ Gaziantep Trikotaj ve Çorapçılar Kooperatifine alt Banner marka çorap makinesi satılıktır.Muhammen bedeli 20.000 Ura olup yüzde 75 de olsa verilir.23/6/1957 tarihinde Gaziantep Trikotaj Kooperat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • AMATÖRLERE MÜJDE!Yukarıdaki mecmualar bütün bayilerde satılmaktadır.FRENÇ AMERİKAN İstiklâl Caddesi 513 Beyoğlu İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • Ka •MÜTEŞEBBİS.İMALÂTÇI.ve FABRİKATÖRLERE' fabrikalarımızın mamulleri olan yüksek kaliteli HER NEVİ DONYAĞI •BARSAK KUYRUK V.S Çeşitlerimizi de İMALATÇI SIFATİYLE)SATIŞA ARZETTİK SUCUKLARI MÜESSESESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK KADIKÖYDE 140 M2 lik katlar.3ü 35 4ü bin liraya.Tel:36 98 38.A-835)KADIKÖYDE 9 dükkân 2 daireli apartman.20.000 ir atlı 200.000 lira.Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • DANSÖZ Olmak mı istiyorsunuz?ı Şu halde memleketimizin en büyük dans hocası ŞANDRA' yi arayınız.Türkiye'nin şöhretli dansözlerini Şandra yetiştirir.Saat 18 de Yeni Film Tel:44 96 09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • *x;tfer İSTAN BUL'da APAKTMAN PAİMSİ İ *i „i.J r***3^ T.E.MUHARIPLER BANKASI A.0 MUHABANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • Küçük Çiftlik Parkında HER AKŞAM MUZAFFER AKGtfN ALAETTİN PALANDÖKEN idaresinde bağlama ekibi NOT:Her pazar saat 14 den itibaren içkisiz aile matinesi Tel:48 57 71 DİKKAT:Her semte otobüs temin edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1957
  • Makarios,Türklere karşı Rumları kışkırtıyor t Baştarafı Birincide «Kıbrıs'ta tedhiş harekâtı,26 aydanberl devanı etmektedir.Bütün huzursuzluk ve bu müddet içinde akıtılan kanların,geride kalan dul kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.06.1957
  • FEDERASYONUMUZUN TEKUFİ MUSBET KARŞILANDI BASKET ŞAMPİYONASI İSTANBUL'DA YAPILACAK 8 MİLLET 1959 BASKETBOL ŞAMPİYONASINI ORGANİZE ETMEK İSTİYOR.FIBA DELEGELERİ TEKLİFİMİZİ DESTEKLEDİ nistan başta olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.06.1957
  • TALHA ALT1NBAŞAK Münhal üyeliğe.Federasyon Azaları Belli oldu ANKARA.22 Hususî)Futbol Federasyonunun son yaptığı toplantıda münhal âzalıklara tâyinler yapmış,fakat bu tâyinlerin kimler olduğu meçhul k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.06.1957
  • G.Saraylı Güngör i.SPOR'DA Galatasaray kulübünün serbest bıraktığı solaçık Güngör dün İstanbulspor'la anlaşmıştır.Güngör'le İstanbulspor kulübü arasındaki mukavelenin pazartesi günü İmzalanacağı haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.06.1957
  • G.Saray bu sabah Galata ile oynuyor Perşembe günü Moskova'ya hareket edecek olan Galatasaray son antrenman maçını bu sabah 9 da Ali Sami Yen Stadında,II.profesyonel lig şampiyonu Galata ile oynayacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.06.1957
  • F.Bahçe Berlin'de Bugün oynuyor.BERLİN.22 Hususi)Fenerbahçe profesyonel futbol takımı Avrupa turnesindeki ikinci maçını bugün yine saat 10.30 da Tosmanya ve bazı kulüplerle takviyeli Blou Weiss He yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.06.1957
  • Flamingo bir turnua kazandı RİO DE JANEIRO.22 Radyo)Vasco da Gama ile Santos karması bugün burada tertiplenen bir turnuatia Yugoslav Dynamo'su ile 1 1 berabera kalmıştır.Goller ilk devrede atılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.06.1957
  • i i M iü j&l s.1-0 1 İLHAN DEMİREL] S ncı dakikada Galatasaray muhacimleri,Altay kalesini âdeta şilt yağmuruna tuttular.Akın'ın kalesini gayet iyi korumasına rağmen,Suat'in çok sıkı gutu Altay fileler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor