Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • N»ı VIM Temizliği seven hanımların yardımına koşuyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • RÜÇHAN ÜNVERİ CII1IIIIICT Qfl A PllfTİ I)ım 1"imi/tle sühunet gölgede 30 dereceye kadar çıkmış dUnUnCI OU M yi IV II ve bu suretle yılın en sıcak günü yaşanmıştır.Bu bakımdan plajlar büyük rağbet görm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • ra seçimleri yapılmıyacak D.P.Grup Başkanının takriri kabul olundu.Muhalefet sözcüleri Anayasanın ihlâl edildiğini söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,21 Bu yıl da ara seçimlerinin yapılmaması hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • [A.P.J Şimdi de Kapri'deler.İran Şahı ile Kraliçe Süreyya hâlen Kapri adasında bulunuyorlar.Hükümdarlar,meşhur «Canzone del Mare» nin yüzme havuzuna girmektedirler.Bu yer,İngiliz yıldızı Gracie Fields
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVERJ MAHREM YERİNDEN MÜCEVHER ÇIKAN ŞİNAKYAN HAKKINDA ZABIT TUTULURKEN.Bîr kadının dahamahrem yerinden altın çıktı Dün Ankara vapuruyla yurt dışına çıkmak isteyen Şinakyan Karagöz,bulunan yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • NURİ SAİT PASA TÜRKİYE'YE GELİYOR [TÜRK HABERLER AJANSI] BAĞDAD,21 Eski Irak Başvekili Nuri Said Paşa,yaz mevsimini İstanbul'da geçirmek üzere yakında Türkiye'ye hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • Büyük bir hava tatbikatı yapılacak [ANADOLU AJANSI] İZMİR.21 25 28 haziran tarihleri arasında Cebelütarık'tan Türkiyenin doğu sınırlarına kadar uzayan sahada büyük ölçüde bir hava savunma tatbikatı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • YENİ KANUNDAN İSTİFADE EDEN ALTI MAHKÛM TAHLİYE EDİLDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,21 Ceza infaz sisteminde yapılan değişiklik neticesinde bugün İzmir Cezaevinde bulunan mahkûmlardan G tanesi meşrut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • KOMİSYON,BOLUKBAŞININ dokunulmazlığını kaldırdı Karar İl9 e karşı 13 reyle alındı* D.P.H Komisyon Reisi istifa etti Meclis kürsüsündeki konuşmalarından da suçlu görülen C.M.P.Liderinin Meclisin Pazart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • IKEYSTONE1 Yorgunluk limonatası!Bu sıcak günlerde,soğuk bir limonata içip serinlenmek kadar güzel birşey var mıdır?Heathcliffc bile yorucu işinden sonra,soğuk bir şey içip istirahat etmek fırsatını ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • Rus filosunun ikinci kafilesi de Boğaz'dan geçti Boğazdan geçmek üzere müsaade İsteyen Rus donanmasının ikinci kafilesi Akdenize dün sabah inmiştir.İkinci kafile 3 destroyerden müteşekkildir.Bu kafile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • ORMAN YANGINLARI ŞİMDİDEN BAŞLADI Beykoz'da Sıddıklıdere mevkiindeki ormanda yangın çıkmış,iki hektar kadar fundalık yandıktan sonra söndürülmüştür.Diğer taraftan Kartala bağlı Tepevirnn köyü civarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • Radyo sanatkârları 4 aydır ücret alamıyor Radyo sanatkârları 4 aydanberl ücretlerini alamamaktadırlar.Bu gecikmeye gerekli kararnamenin henüz Vekiller Heyetinin tasdikinden geçmemesi sebeb olmuştur.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • Havadis,hakkında takibat yapılıyor Bursa'da cereyan eden ve mahkemece neşri y.asak edilen bir hâdiseyi neşrettiği için,şehrimizde münteşir Havadis Gazetesi hakkında İstanbul Müddeiumumiliğince takibat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • SONDAN B İ R EVVEL ingiltere'nin yaptığı son denemedir.daha kuvvetli olduğu söylenmektedir.Resimde,ikinci İngiliz H infilâk ettikten sonra görülmektedir ingiltere evvelki gün Pasil'iktc üçüncü Hidroje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • Kore'deki müttefik kuvvetler atomla teçhiz edilecek B.M.Kuvvetleri,mütarekenin silâh sokulmamasıyla ilgili maddeyi hükümsüz ilân etti [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON.21 Birleşmiş Milletler Başkumandanlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • Bir Amerikan şilebinde bir zenci linç' edildi i Süvarinin kaza süsü vermek istediği hâdise,şilep Çanakkale'den geçerken oldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,21 Uzun senelerdenberi Amerika'da devam edege
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • TRABZON HAVA ALANI AÇILDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)TRABZON,21 Şehrimiz hava alanı bugün merasimle işletmeye açılmıştır.Saat 12,45 de uçakla şehrimize gelen Devlet Vekilleri Celâl Yardımcı ve Cemil Bengü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] NECİP AKAR DEFNEDİLDİ Evvelki aksanı,Zeytinburıuı açıklarında bulunarak mor-V r ga kaldırılan Necip Akar'm cenazesi dün Asrî Mezarlığa defnedilmlştlr.Cesetin muayenesini yapan Adalet do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.06.1957
  • CHP.Gençlik Kollarının toplantısında konuşan sabık Dekan görüşünü açıkladı [NEDRET SELÇUKER] CH.P.Gençlik Kolları Başkanı Murfcaza Çelikel dün Beyoğlu ilçe merkezinde Siyasal Bilgiler Fakültesinin sab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • IF SİNEMA Öfccut,1956-1957 SİNEMA MEVSİMİNİN YABANCI FİLMLER BİLANÇOSU GEÇEN yıl.sonbaharın ilk günlerinde film şirketlerinin tantanalı edalarla ilân ettikleri «Altın Liste»lere bakarak ümide kapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • Dededen.toruna.Paranı EMNİYET;yatır.90 Yıldır değeri hergün arfan bu öğüde uyarak Siz de Paranızı EMNİYET J*.SANDIĞI'.YATIRINIZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • Ö Z E L vahiıÜSKÜDAR TÜRK KIZ KOLEJİ GÜNDÜZLÜ Genç kızlarınızı yüksek tahsile emniyetle hazırlayan Kolej yeni kayıtlara ve kayıt yenilemelerine başlamıştır.ADRES:Bağlarbaşı:Fıstıkağacı SUrahici sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • aftNL!BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLİ BANKASI üS 5 Temmuz çekilişinde 5 Eylül fa/wfivk MtAcMûfefoOjdaât&yot 50.000 5 Kasım.SO.OOOtl TL Ş 31 Aralık.7S.Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla İzahat içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • 'iiMiiMUMiıı.ı.ıııııiHiıniHnHinıniMnMinılınıuınııııııı.ı.ııUHiMiınıu.Mnın.nı.ıınjıııı.nııı.İSTANBUL E 12.27 Açılış ve program 12.30 E Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar,Berrin Erbay 13.20 Pi-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Kırmız böceğinin güzel lâl boya çıkarılan tUrü;Bir ölçü.2 Söz dinleme;Soyluluk.3 Çoban;Yüzsüz.4 Bir kuş;Mürekkep kurutma kumu.5 Bir uzvumuz;Ötücü kuşların bir solukta çıkardığı ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • B İK m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir yalana kapılıp bir ia görme ümidine düşecek,fakat çok geçmeden farkedeceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir insana karşı nişlerinizi değiştiren bir hâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • FLORYA DENlZYURTda-METRE KARESİ 12-14 ve 18 liradan yarısı PEŞİN,yarısı 12 AY VADE ile VİLLA VE BAHÇELİ EV ARSALARI Arsalar,yeni Londra asfaltı ve Çekmece Saraybumu sahil yolu ile şehrin merkezi Aksar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • DUYULMAMIŞ DERECEDE UCUZ HATLARLA Arsaların tevzii ve üçte bir bedelle satışı hakkında BİR EVLİK ARSA 441 504 630 756 882 900 1050 LİRADIR.Denizcilik Bankası Memurları Yapı Kooperatifi inşaat sahası y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • DÜN limanımızdan Fransa'ya 5 ton salyangoz ihraç edilmiştir.MERKEZ Bankası tarafından son yayınlanan bültene güre tedavüldeki paramızın miktarı 2.759.955.453 liradır.DENİZCİLİK Bankası umumî heyetince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • Hususî otomobillerden vergi tahsiline başlandı Husus!otomobillerden alınacak verginin ilk taksidi tahsil edilmeğe başlanmıştır.Vergiler,Beşiktaş Vergi Dairesine yatırılmaktadır.İkinci taksitler aralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • GİYİM EŞYASI HATLARI tetkik edilmeye başlandı Son iki gün içinde 8 tacir mahkemeye verildi.Kilosu 70 liraya kahve satan birisi de yakalandı Kereste ve giyim eşyası fiatlarındaki pahalılık Millî Korunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • KARAKÖY'DE DOLMUŞ DURAKLARI YAPILACAK Uzun zamandanbert bir keşmekeş hali arzeden Karaköy meydanında dolmuş meselesi bu sabahtan itibaren halledilecektir.Trafik Müdürü Orhan Eyüboğlunun verdiği bilgiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • Bir hırsız Beykoz jandarma karakolunda intihar etti Anadolu yakasında on kadar ev soyan şebekenin diğer mensupları suçlarını itiraf ettiler Ahmet Korkmaz admda bir hırsız,Beykozdaki jan darma karakolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • Kızılay istanbul Müdürlüğünden ÇADIR DİKMEĞE MAHSUS ÇEŞİTLİ MALZEME ALINACAKTIR Cemiyetimizce diktirilecek 6000 adet 21 dilimli mahrutî çadır için lüzumlu alüminyum kapsül,eşkelek,sarmısak,demir halka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Harman Sonu Dönüşü İsmail Dümbül lü Suzan Yakar Türk filmi.2 Ayşenirı Duası İhsan Evrim Türk filmi.A L K A 2 A K Tel.44 25 62)1 Macera Adamı Clark Gable Ava Gar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.06.1957
  • I Tenkidin hudutları vesaire.İ I İYAKATSİZ hürriyet ve liyakatsiz hiçbir nimet olamayacağını belirten bir yazını üzerine,aksi tezi müdafaa eden bir okuğ yucumuz,bizdeki basm hürriyetinin derecesini İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • HALİT KIVANÇ DİNİNE KAVUŞAN millet,gizli polisten KURTULMANIN DA SAADETİ İÇİNDE.2 lıMMÎıy*!Vatman tramvayı biraz yavaşlattı ve kaşla göz arasında kasketini çıkarıp tekrar giydi.Parti ileri gelenlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • BUNALTICI SICAKLAR BAŞLIYOR TATİLİNİZİ NEREDE GEÇİRECEKSİNİZ?Kilyos'ta Yeşillikler İçindeki Plaj Evleri en İdeal Sayfiye Evleridir.TÜRKİYE TURİZM BANKASI KİLYOS TESİSLERİ BAY YORGOULESKOU İDARESİNDE N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • ¦Â VÜN YANIN EN Bİ/yİ/K 4f RE PL EV/»i'4 M 4(k.mua sirki/x USA AMERİKA)PEK YAKINDA SPOR-SERGİ SAR Ay I NO A M?BUZ ÜZ£RİNPE EN CAZİP PATİNAJ ŞAMPİYONLARI-TRAPEZ BUYÛK BALE RÖCK N ROLL STRIP.TEASE-GRANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • DİKKAT.DİKKAT.Reklâmlara aklanmayınız!Dağ başlarına gitmekten sakınınız!Güzel Istanbulun incisi Soğuksuya geliniz.Plaj Soğuksunun yanı başındadır.Elektrikli tren derhal sizi Soğuksuya ulaştırır.Soğuks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • v N ellerinize hayrandır PRİNCESSE EL LOSYONU Size pamuk gibi yumuşak ve beyaz eller kazandırır.PRİNCESSE fi lO^YONU İSS İSS %S?^8?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • S ON HAFT A UCUZ VERİYORUZ!Hâlen satmakta olduğumuz arsalar,İpek kumlu,Billur Sulu,Şifa Kaynacı FLORYA KOYUNDA,TURİSTİK BÖLGEDE ASFALT ÜSTÜNDE OLUP METREKARESİ SADECE 5 BEŞ)URADIR ARSALARIMIZ,İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • KAPI MALTEPE'sinde ŞEHRİN EN YAKIN VE EN GÜZEL ARSALARI TEVZİ EDİLMEKTEDİR l| Bahçeli Ferah Evler Arsaları İnşaat Müessesesinin dağıtmakta olduğu bu arsalar,şehrin merkezi Beyazıt'a sadece 15 dakikadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • Kamyonet Aranıyor Temiz vaziyette 1/2 tonluk kapalı bir kamyonet aranıyor.Wolkswagen tercih edilir.Tel:27 41 71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • DÜNYANIN EN GÜZEL MİZAH HİKAYELERİ AKBABA MİZAH YAYINLARI Fiaü 1 Lira BUGVN ÇIKTI nYAz*H:BiDvannı GUARESCHi ÇEViREtl:ADflAH BEhK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • Milliuet Sahibi.ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür HASAN YILMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • RUMÎ Cumartesi HİCRÎ t373 22 1376 Hazirar HAZİRAN Zilkad» 9 1957 23 VAKİT VASATİ CZANÎ Güneş 4,29 8,44 Öğle 12,16 4,31 İkindi 16,17 8,32 Akşam 19,44 12 00 Yatsı 21,48 2,04 imsak 2,08 6.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • Alanya canavarı 3 kişiyi daha öldürdü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANTALYA,21 «Alanya Canavarı» nâmile mâruf Hasan Yılmaz,bugün,kayınpederini,kayınbiraderini ve kayınbiraderinin 2 yaşındaki oğlunu da öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • Pütürge'de bir ayı kadın kaçırmak istedi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] MALATYA,21 Pötürgenin Özturka köyünden Kadife Okay adında bir kadın tarlasında yalnız başına hayvanlarını otlatırken,erkek bir ayı tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • ŞUKUR GAYEME ULAŞTIM KREM PERTEV i SAYESİNDE {ÜZGÜN BİR TENE] SAHİBİM KREM rt ııım^ as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • Kibar hırsız yeni maceralar peşinde um ffi&in^ffi Antonella Lualdi 39.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • ıı ııı minimumu ı illinin.aMMam lılııl ı m ıım im mm ur.Ocakzedelik münâsebeti ile BOSTANCI'dnn öteye havagazı olmadığı için bütün sahil sayfiye-E leri ve civar köyler pompalı yahut fitilli gazocağı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • Komisyon,Bölükbaşı'nın dokunulmazlığını kaldırdı Bağtarafı Birincide ğer konuşmaları da buna ilâve etmiştir.BÖLÜKBAŞI'NIN SÖZLERİ Bölükbaşı 2,5 saat da ourada kendini müdafaa etmiş ve konuşmasını şu c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • Feyzioğlu muhalefetin işbirliğine taraftar t Baştarafı Birincide Başkanının teşriî mûsuniyeti meselesi idi.Anayasa profesörünün cevabı şu olmuştur:Anayasanın 17 nci maddesine Köre,mebuslar Meclis için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.06.1957
  • ARA SEÇİMLERİ YAPILMAYACAK t Baştarajı Birincide tırlatmıştır.Ahmet Bilgin de,Anayasanın devamlı surette ihlâl edilen bu hükmünün artık ortadan kalkmış sayılması icab ettiğini belirtmiştir.D.P.GRUPUNU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.06.1957
  • PTÖÂ^ÂSVÂTTIN.Xns VAPACAKSIN JK*.BU I5IJOVIRAA1"-Y SANKİ?NASlL-Sİ-BU YEDEK RAI5ÇA BÜHJÇA-N NINOA BEN N'APaRIM HA?«ftM.fi NARAR1M?©AMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1957
  • İ:İIİ!İİ|İİ1İİİ!Jİİ:KOCANIZ r SIZE PAKA VERMİYORDU.BOŞANMAK İSTİYORDUNUZ BANA KOCAMIZ* ÖLDÜRMEMİ TEKÜP ETMİŞTİNİZ 1 DPVAMI VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1957
  • 1 J l£gK "iP fiP ftf.QAHA BAŞKA ârV-Boyi_E BASLAK TRV FİKİRLERİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1957
  • lliiîi«iiilil BOLT'LA GÖEÜS-MEK Mİ İSTİYOR-SUNUZ NEDEN ONA TELEFON ET.MİYOPSUNUZ S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1957
  • AU.AHUK ALİ BEY BlR.MEVZU ÜZERİN-DE DÖRT SAAT KONUŞ MAYA MUKTçPİRDİg BİZİMKİNİN DÖRT SAAT KO-NUŞMASI İÇİN MEVZUA t—»s^JHTiVACl BİLE yOK.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1957
  • Küçük Çiftlik Parkında Bu akşamdan itibaren her akşam MUZAFFER AKGÜM ALAETTİN PALANDÖKEN idaresinde bağlama ekibi NOT:Her pazar saat 14 den itibaren içkisiz aile matinesi Tel:48 57 71 DİKKAT:Her semte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1957
  • Küçük Çiftlik Parkında Bu akşamdan itibaren her akşam Sabite Tur Gülerman ŞÜKRÜ TUNAR idaresinde saz eserleri ve oyun havaları NOT:Her pazar saat 14 den itibaren içkisiz aile matinesi Tel:48 57 71 DİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1957
  • Küçük Ciltlik Parkında Bu akşamdan itibaren her akşam Hamiyet Yüceses NECATİ TOK YAY idaresinde muazzam fasıl heyet?NOT:Her pazar saat 14 den itibaren içkisiz aile matinesi Tel:48 57 71 DİKKAT:Her sem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1957
  • İNGİLTERE'DE 17.5 MİLYON TELEVİZYON SEYİRCİSİ VAR B.B.C.nin televizyon seyircileri 1956 yılında 14,450,000 den 17,500,000 e yükselmiş bulunmaktadır.1956 nin başlangıcında çocuklar hariç ingiltere nüfu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1957
  • 2.5 kiloluk su filiire cihazı yapıldı Ucuz fiâtla satılacak cihazla 1 saatte 20 litre temiz su elde edilecek Bir çok memleketlerde temiz içme suyu temin etmek en büyük problemlerden biridir,ingiltere'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1957
  • PLÂJ DEDİĞİNİZ.Madde 1 Geldiğinize,geleceğinize pişmanlık.Eğer İstanbul'dan uzaklarda deniz hasreti çekiyorsanız,hemencecik dindirecek ilâcı verebilirim.Biraz içinizi lnıl.ıiKin.ıi.ıliı anın ilâçlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1957
  • Bunları sana söylemezsem mahvolurum,dedi.Bu gece bir saat olsun uyumamı istiyorsan dinle.Peki.Dünyada hiç bir şey,beni,senin havaîliğinden kurtulduğunu görmek kadar mes'ut edemez.Bağırdım:Neriman'a lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDU Yazan:ELSA MAXWELL Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 49 Chanel,eski yılların frapan,mübalâğalı derecede süslü modasını sadeleştirmişti.En büyük hususiyetini de kısa etek teşkil ediyordu.Ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.06.1957
  • A Ş K H İKÂ Y E S İ Kalbinden Yaralı TEFRİKA NO.10 Suyun yüzünde deniz dibi avcılarının tüpünü aradılar.Göremeyince,erkekler hemen denize daldılar.İlk olarak Pierre çıktı.Sapsarı idi.«Ölmüş zavallı de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.06.1957
  • HASAN QRTAK01LU J !USTA FA DaMM v/İspanyol Televizyon yıldızları GUZMAN M ARİ ÇİFTİ YASAR ANLI HASAN ERKOC iiMAH KQMURCU MUSTAFA ÇIRA IHSA* 60L6Ş EMİN ALTIN t'?NER PAZAR Tekmil programla saatMten itfb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.06.1957
  • 1000 MESKENLIK GARANTİ MAHALLESİ'nde BEBEK ETİLER KOOPERATİFİ YANINDA YARISI PEŞİN,YARISI 50 TAKSİTLE ARSA SATIŞLARI DEVAM EDİYOR Görmek ve malûmat almak için ETİLER otobüs durağı yanında Şantiye Büro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.06.1957
  • Bu akşamdan itibaren HER AKSAM SUZAN GÜVEN MİNE COŞKUN NEBAHAT ERDURA ŞEN KARDEŞLER ATEŞ BÖCEKLERİ MELİKE GÜVEN LÜTFİ GÜNERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.06.1957
  • Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden BOYA VE BADANA İŞLERİ İLE TAMİRAT YAPTIRILACAKTIR)1 Müessesemiz Bahçekapı Merkez ve Beyoğlu Sümerhan II.Bina ve mağazalarımızda yağlı boya,badana işler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.06.1957
  • YELKEN Sanat ve Edebiyat Dergisi 5 inci sayı Sabahaddin Eyüboğlu,A.Fazıl Ayanoğlu,Z.Nemli,Suat Üzer,Z.Erkins,T.K.Makal,R.Resuloğlu,C.Mutlu,Lavrence Hape,Ata Karatay,F.Akalı'nın kıymetli yazı ve şiirle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.06.1957
  • Diş Tabibi TEVFİK İNANLI Muayenehanesini İzmir'den İstanbul'a nakletmiş ve hasta kabulüne başlamıştır.Be.voğlu.İstiklâl cad.«93 mm» Telefon:44 86 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.06.1957
  • Bütün ağaç ve mobilya işlerinde kullanılan GOMEX Mobilya cilası ARZEDİLMİŞTİR Cila İş Ticaret Türk Ltd.Şt.Galata,Fermeneciler Ali Yazıcı sok.Gümrük han No.5-6 Telefon:44 39 66 SATIŞA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.06.1957
  • AVRUPANIN EN GENİŞ HAVA ŞEBEKESİ T Uçakları ile Avrupanın her yerine gidebilirsiniz SÜRATLİ SIK MUNTAZAM Günlük seferler En yakın yetkili seyahat acentelerinize veya B.E.A.Bürolarına müracaat ediniz.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATİLİK EMLAK MALTEPEDE Dragosta 672 M2 satılık arsa.Tel:27 24 10.K-1030)ACELE devren satılık şekerci ve pastacı.Bakırköy İstasyon cad.34.A-836)ÜSKÜDAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.06.1957
  • Cild Hastalıkları Mütehassısı Dr.Cevat Sargın Galatasaray Balo sokak No.4/2 deki muayenehanesinde her gün saat 15 ten 19 a kadar hastalarını kabule başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 22.06.1957
  • TOPKAPI MALTEPEDE ŞEHRE EN YAKIN ucuz Arsalar taksitle dağitiliyor PEŞİN ALANLARA YÜZDE 25 TENZİLÂT Arsa kapatan müşterilerimizden kaparo olarak 100 lira alınır.ARSALARA GİDİŞ:HER GÜN HER SAAT HER DAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.06.1957
  • K.EROL Büyüdü,asker oldu.K.EROL ASKERE GİDİYOR Adalet'in genç forvet oyuncularından K.Erol,vatanî vazifesini yapmaya karar verdi.Erol,askerde ve hattâ döndükten sonra da Kırmızı Beyaz'lı takımda oynay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1957
  • ANSFER'E DOĞRU I ilhan DEMIREL] PC K| Al Dİ İMZAYI VERDİ Beşiktaş kulübünün 3000 liraya sattığı Sami,Vefa ile anlaşmış ve 6000 lira yklVI MLiUlş ilflCM I I V kılVI transfer ücreti almıştır.Resim,Samiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1957
  • ANKARA'DA 2.PROF.LİG KURULUYOR ANKARA.21 Haber aldığımıza göre.P.T.T.Barbaros,Egespor,Altındağ.Yenimahalle,Yenişehir,Petrol Ofisi ve Kale İstatistik kulüpleri İstanbul'dan sonra şehrimizde de İkinci p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1957
  • Federasyon Kupası maçları ANKARA,21 Hususî)Federasyon kupası maçlarına bu hafta şehrimizde İzmir'in Kültürspor takımının iştirakiyle devam edilecektir.Varın Gençlerbhiiği Kültürspor pazar günü de Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1957
  • '"¦^ssıssKv3 FENERBAHÇE İKİNCİ MAÇINI YARIN SABAH OYNUYOR Sarı Lacivertlilerin bu maçta da «Şanslı» olduğu söylenmektedir Perşembe günü Almanya'da oynadığı ilk maçı 5-3 kazanan Sarı Lacivertliler,yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1957
  • MERKEZ HAKEM Komitesinde değişiklik ANKARA,21 Önümüzdeki Ağustos bidayetinde iki senelik müddeti sona erecek olan merkez hakem komitesinde değişiklik yapılması kuvvetle muhtemeldir.Federasyona ve Umum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1957
  • KISA HABERLER PAZAR günü saat 17 de Beykoz sahasında Beykoz amatör takımı ile Adalet amatörleri hususî bir karşılaşma yapacaklardır.İSTANBUL yol mukavemet bisiklet bölge birinciliği pazar günü saat 8,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1957
  • İTALYA'DA OTOMOBİL YARIŞ-LARI YASAK EDİLDİ TTÜRKTEL] ROMA.21 Burada Ve-niptlprarası komisyon ttalva'da yapılmakta olan otomobil yarışlarını,belirsiz bir zaman için yasak etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1957
  • Haltercilerimizin hazırlık kampı bugün açılıyor Kasım ayında Tahranda yapılacak olan Dünya Halter Şampiyonasına iştirak edecek millî takımımızın hazırlık maiyetindeki 10 günlük kampı bu sabahtan itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1957
  • YELKENDE HARİCİ temas arttırılacak FEDERASYON BAŞKANI S.S.CİHANOĞLU "BU SPORUN İNKİŞAFI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ DEDİ.Bölge müdürü ve Yelken Federasyonu başkanı Sait Selâhattin Cihanoğlu,dün saat 17 de bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1957
  • FEDERASYON KUPASI PUAN DURUMU Takımlar M G B M A Y P Beşiktaş 8 7 1 20 5 15 G.Saray 8 4 2 2 16 7 10 Altay 7 4 2 1 14 7 10 G.Birliği 9 3 1 5 11 12 7 K.Spor 7 2 1 4 9 18 5 M.Mensucat 9 1 8 5 27 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1957
  • [İLHAN DEMİRELİ If APAK ARTAI 'IN UAlf If I'QI Hakkl ye*en ir müddettenberi IVMnMIVMn 1 ML.İR flMIVIVI Ol Beşiktaş kulübündeki vazifesiyle,Federasyon hey'etindeki vazifesinden birini tercine mecburdu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1957
  • X.Avrupa Basketbol Şampiyonasında AVUSTURYA'YI 80-57 YENDİK Millî takımımız eliminasyon grupundaki son maçını bu gece Rusya ile oynuyor.SOFYA.21 Hususî)X.Avrupa Basketbol Şampiyonasında,bu sabah saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.06.1957
  • 2-0'm REVANŞI G.Saray Altay BUGÜN SARI KIRMIZILILAR PRESTİJ İZMİR'LİLER İSE "ŞAMPİYONLUK ÜMİDİ,İÇİN OYNAYACAK Galatasaray,İzmirdeki 2-0 lık mağlûbiyetin revanşını almak fırsatını bugün elde ediyor.Hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor