Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.06.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Fabrika Müdürü Cafer Özsczen,kahve likörünü dereceli kaplara boşaltırken Türk Viskisi imâl edildi [NECMİ ONUR] 27 sene evvel,senede 250 bin litre ile çalışmaya başlayan memleketin tek l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1957
  • IRÜÇHAN UNVER)ADI Yfll II TPAPİftP V APANI1I Aksarav Topkapı yolu,tâmirat dolayısıyla bu akşamdan iti-UrIVMrl IULU inMTlUt.oaren trafiğe kapatılacak,vasıtalar Aksaraya kadar gidebilecektir.Florya isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1957
  • Akar'ın cesedi dün Zeytinburnu önünde bulundu SİVRİADA açıklarında müessif bir kazaya kurban gitmiş olan iki iş adamından Necip Akarın cesedi,dün saat 17 sıralarında,Zeytinburnu Çimento Fabrikasının b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1957
  • I ı'ı» 11.1111 w«i jJ" i i iİ Vl,rin IRÜÇHAN ÜNVER] NECİP AKARın CESEDİ,«MÜSTERİH» MOTORUNDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1957
  • MACAR HÂDİSELERİ hakkında hazırlanan RAPOR AÇIKLANDI [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK 20 Geçen sonbaharda Macaristan'da vukubulan hâdiseleri tahkik için kurulmuş olan komisyon,raporunu Birleşmiş Milletlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1957
  • GÖKAY,DÜN Ankara'dan döndü İki gün evvel ansızın Ankara'ya giden Vali Prof.Gökay,dün şehrimize avdet etmiştir.Kendisiyle görüşen arkadaşımıza Gökay,Ankara'da Cumhurreisi ve Başvekille görüştüğünü bild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1957
  • BÖLÜKBAŞI'NIN İFADESİ ALINDI Masuniyetinin kaldırılmasını inceleyen komisyon C.M.P.Başkanına müdafaası için bu sabaha kadar müsaade verdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,20 Meclise hakaret ettiği iddi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1957
  • IHf]f(m.lt.M SAıMI ÖNEMLİ i POLİSLERİ ISIRDI Yalıya Parlak adında bir muhabbet tellâlı taşralı bir tüccara kadın satmak isterken 3 polis tarafından yakalanmak istenmiştir.Ahlâk Zabıtası memurlarının ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1957
  • Kahire Radyosu Türk Mısır dostluğunun takviyesinden bahsetti [ŞARK AJANSI] KAHİRE,20 Kahire radyosu siyasî tefsircisi bugün Türk Mısır dostluğundan bahseden bir konuşma yapmıştır.Tefsirci,Mısır Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1957
  • Türk iş kongresinde "Grev hakkı,islendi işçiler,birliklerinin kapatılmasının hukukî esasa dayanmadığını,tashihi gerektiğini söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)ANKARA,20 Türk-İş Genel Kurul toplantısı bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1957
  • »lis,IKEYSTONEl MODA YARISI L°ndra*da evvelki gun m-o(at yarışları güneşli,gumwwH I miuiJI i zeı bir havada yapılmıştır.At yarışlarında her zaman olduğu gibi hu sefer de şık hanımlar bütün nazarları ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1957
  • Amerika askerî kuvvetini indirmeyi kabul,ediyor [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,20 Bugün,silâhsızlanma müzakereleri esnasında Harold Stassen,«Rusya'nın da ayni şekilde hareket etmesi şartiylc»,Amerika'nın,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1957
  • seçimleri yapılmaması için verilen takrir merine im meselesi ün Mecliste D.P.tehir edilen bütün kongrelerin derhal tamamlanmasına karar verdi Mükerrem Sarol dün tekrar D.P.ye alındı [HUSUSÎ MUHABİRİMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1957
  • t.I.1,ıı.ı.ı.i' ıı.ıını.ııı.m.i.i.hwawjiiij'iiii.i.iii İMİ III IJ II ııj ı ıY«l,1Wl«lı «MII1I10 W I İLHAN DEMİREL] DÜN BOGAZ'dan GECEN SOVYET KRUVAZÖRÜ «MİHAİL KUTUZOV» KIZKULESİ ÖNÜNDE Rus harb gemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.06.1957
  • DEĞİŞEN POLONYA Bugün 3 üncü sayfamızda başladık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • VAÇNEÇ KREMLİ PUDRASI Bir defa sürmekle,yüzünüze uzun saatlerce idame edecek cazip bir makiyaj temin erlersiniz Cjsmtamaa mmmkei bulundururun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • SİYASET DÜNYASINDA Ou**aX SİLÂHSIZLANMA İŞİ YENİ SAFHADA PASİFİKTE yapılan son hidrojen bombası denemelerini takip eden bir İngiliz gazetecisi birkaç gün evvel,bir yazısında korkunç silahın infilâkı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • MEMUR ALINACAK Muhasebeden anlayan bir idare memuru alınacaktır.Lise mezunları tercih edilir.Müracaat:Şaban Özbek Hayreddin iskelesi No.17 Beşiktaş İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • Telefon santralı için bayan Memur Aranıyor Ticarî müessese,tecrübeli ve bir ecnebi lisan bilen bir Santral memuru arıyor.Müracaat:Tel:27 38 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • Duman Tedavi Kliniğine TEŞEKKÜR Annem Fikriye Öncü'yü 3 ay evvel,koma hâlinde Bakırkövde Duman Akıl Sinir Hastalıkları Tedavi Kliniğine yatırdı.Orada memleketimizin medarı iftiharı akıl sinir mütehass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • Basın teknisyenlerinin Sigorta nizamnamesi tâdil edilecek Basın teknisyenlerinin maluliyet,ihiivarlık ve ölüm sigortaları nizamnamesinde değişiklik yapılacaktır.Buna göre operatör,makinist ve klişecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • YEDİKULE VE HAVALİSİ 3 gündür susuz kaldı HALK GECELERİ ÇEŞME BASLARINDA KUYRUK OLUYOR.İDARE ARIZANIN TESBİTİNE ÇALIŞIYOR Yedikule başta olmak üzere üç gündenberi şehrin muhtelif semtlerinde sular kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • HİKMET Ayten Eti'nin Şiir kitabı bugün çıktı,okuyunuz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • Dört işçi bir mühendisi ölümle tehdit etmiş Müddeiumumilik ve zabıta,bir ölümle tehdit hâdisesini incelemekledir.Kartal'da.İnhisarlar İdaresine ait bir inşaatta çalışan amelelerden Harun Koç İdris Alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • 8 müessese sahibi daha mahkemeye sevkedildi Son on gün içinde yapılan kontrollarda 73 esnafa para,469 una da ihtar cezası verildi Son 10 gün içinde Beyoğlunda 8 müessese Millî Korunma Mahkemesine veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • Bir kelimenin içindeki facialar SON günlerin canlı kelimelerinden biri «İstimlâk» dir.Gençlerimizin çoğu bu kelimeyi yanlış telâffuz ederler:Sondaki «lak» hecesini «beyaz» mânasına gelen «ak» kelimesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • Bira sıkıntısını gidermek için çare,fiatı arttırmakmıs istihlâkin,şişe maliyetinin ve arpa fiatlarının yükselmiş olması sebep olarak gösteriliyor ilgililerin belirttiklerine göre,önümüzdeki aydan itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • ıjalnı HANIMLARA 15.000 LİRA TÜRK EKSPRES BANK'ta çekiliş:29 HAZİRAN ayrıca:30.000 TL.299999999999?5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • Elektriği,telefonu,Belediye terkos suyu bulunan,civarında 50.000 100.000 200.000 liralık evler,villâlar,fabrikalar bulunan Belediye otobüsleri işleyen Bakırköy Bahçelievler Yanında Topkapıya 3 buçuk k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • y/ r—Ekicigil Çocuk YayınUn^"^^-1 inci Sayısı Bugün Çıktı Almayı Unutmayınız 4 RENKLİ OFSET KAPAK 36 SAYFA 50 KURUŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • iiM!ımıııı.İSTANBUL i 12.27 Açılış ve program 12.30 E Salon orkestralarından karışık müi zi^t 13.00 Şarkılar,Radife Erten 13.30 Haberler 13.45 Saz eser-leri 14.00 Orkestra müziği ğ 14.30 Şarkılar,Must
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • BUL MACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Mecaz olarak:hile;Kör.2 Bir iş yapmada elin yardımcısı.3 Bir soyguncu.4 Zamanın kısımlarından;Sanat:El içi;İfâde başlangıcı.5 Bir mabut;Eski Mısırlıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • To K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] His hayatınızda farkına varmadan bir değişme oluyor.Artık karışıklıkların sonu geldi.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] Neş'enizi iş arkadaşlarınıza da veriniz.Bu yüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • DÜN limanımızdan muhtelif memleketlere 500.074 lü-a tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.ŞEHRİMİZ Ticaret Odası Meclisi pazartesi günü toplanacaktır.KUŞ yemi ihracatı hızlanmıştır.Mahsul de bereketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.06.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Harman Sonu Dönüşü İsmail Dümbüllü Suzan Vakar Türk filmi.2 Ayşenin Duası İhsan Evrim Türk filmi.A L K A Z A K Tel:44 25 62)1 Macera Adamı Clark Gable Ava Gardn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • KOMÜNİST BİR REJİM.Antikomünist hal i t BİR MILLETkivanç Röportaj:Komünist miyim?Ne münasebet!Allah göstermesin!Varşova Üniversitesinde edebiyat tahsil eden gencin bu sözüne,güzel yeşil gözlü,sarışın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • Minarenin şerefesinde sevişirken yakalandılar Terzi ile sevgilisinin aşk mahalleri unutulan ic çamaşırları ile meydana çıktı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANTALYA.20 Şehrimizde terzilik yapmakta olan Hasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • Dr.KÜÇÜK,ETHEM Menderes'le görüştü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,20 Şehrimizde bulunan Kıbrıs Türklerinin lideri Dr.Fâzıl Küçük,bu sabah saat 11 de Melih Esenbel ile öğleden sonra da Hariciye Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • MÜESSİF BİR ÎRTİHÂL Radyolin,Gripin ve Opon Laboratuarları ile Puro ve Fay Fabrikaları Müessis ve Sahibi,merhum Hüseyin Avni Beyin oğlu,Cemil Akar'm kardeşi,Melâhat Akar'm zevci,Türkân Özsezen'in baba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • Hür adam PHI TÜRK BASININDA İLK DEFA Cezayir Milliyetçilerinin gizli karargâhında birkaç gün Bu mühim röportaj,Enteresan resimlerle HÜRADAM'da 24 Haziran Pazartesi Çıkıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • Hiîlİiiiet Üulııbı ERCÜMENT KARACAN Yazı işlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • TÜMSUBANK SERMAYESİNİ TAMAMI ÖDENMİŞ icy AtUtfĞH LİRAYA YÜKSELTİYOR Küçük Tasarrufla Herkes Ortak Olabilir Umum Müdürlük ve Markaz Şubesi Sirkeci Hüdavendigar Caddesi No.7 Tel:Santral 224875
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • TAKSİTLE UCUZ ARSALAR Bostancı'dan,Kartal'a kadar her türlü vesaite yakın meskûn sahalarda 36 ay taksitle birer evlik müfrez ucuz arsalar.Şirket satış bürosu:Bostancı Tramvay durağı No.538
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • İzalei şüyu suretiyle satılık dükkân ve depo Beşiktaşta Tramvay caddesinde köşe başındaki Muhallebiciye bitişik Ortabahçe caddesinde 3 No.lu 182,50 metrekare arpacı dükkânı 24 Haziran 1957 günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • KAMYONET ARANIYOR Temiz vaziyette 1/2 tonluk kapalı bir kamyonet aranıyor.Wolkswagen tercih edilir.Tel:27 41 71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • Parkında Yarın akşamdan itibaren her akşam Sabite Tur Gülerman ŞÜKRÜ TUNAR idaresinde saz eserleri ve oyun havaları NOT:Her pazar saat 14 den itibaren içkisiz aile matinesi Tel:48 57 71 IWtfJMWlil»—U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • Küçük Çiftlik Parkında Yarın akşamdan itibaren her aksam MUZAFFER AKGUN ALÂETTİN PALANDÖKEN idaresinde bağlama ekibi NOT:Her pazar saat 14 den itibaren içkisiz aile matinesi Tel:48 57 71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • Cîiiiîk Parkında 3 Yarın akşamdan itibaren her akşam Hamiyet Yüceses NECATİ TOK YAY idaresinde muazzam fasıl heyeti NOT:Her pazar saat 14 den itibaren içkisiz aile matinesi Tel:48 57 71 Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN E.P.A.Projesi tatbikatından olmak üzere Amerikada yapılacak konsültan stajı mevzuundaki tebliğ Ekonominin bugünkü nüshasında yayınlanmıştır.8370)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • Güzelliğinize cazibe katacak harika bir pudra Lâtif kokulu,fevkalade ince ve intibak kabiliyeti yüksektir.8 renkt» M ene ve 1 *White Rose Rachel •Natural Olive •Brown •Brunette •Bright Olive Fashion R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • GÜNEŞ ve İYOT.Sıhhatiniz için işte size elzem olanlar EN AZ:3 HAFTAUK BİR DENİZ KÜRÜ için hemen KİLYOS PLAJ EVLERİ nden birini kiralayınız.TÜRKİYE TURİZM BANKASI KİLYOS TESİSLERİ OTEL,PLAJ,GAZİNO ve P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • Akar'ın cesedi dün Zeytinburnu önünde bulundu Baştarafı Birincide Bu sahalı erkenden kılıç avlamak üzere denize açıldık.Bir müddet Marmara ve Çekmece gölü açıklarında dolaştıktan sonra dönmeğe karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • Senato,Süheyla Bayrav'ın Profesörlüğünü ittifakla reddetti İstanbul Üniversitesi Senatosu Rektör Fehim Fırat'ın riyasetindeki son toplantısını dün Orman Fakültesinde yapmıştır.Senatoda Edebiyat Fakült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • endax Bol köpüklü Ssrıniik bahşedici Saç koruyucu bir ŞAMPUANDIR/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • Bölükbası'mn t Baştarajı Birincide «12/fi/57 çarşamba günü yüksek Meclisin ninnini hey'et içtimaında Kıışelıirin vilâyet olması bakkınclaki müzakereler sırasında saat 18.30 da Kırşelıir mebusu Osman B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.06.1957
  • EVVELKİ gece Sivriada önünde fecî bir hâdise oldu.Memle-E ketin tanınmış iki iş adamı,esbabı henüz tavazzuh etmeyen E bu kazanın kurbanı oldular.Gazetelerin verdikleri tafsilatta E müphemiyet vardır.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.06.1957
  • CİCİ CAN y.y.v.YAPAMlVACAS!VA^/VWA CAS:BANAiuK t»£PArYAKl5\KU Ef?EK,SEVâiÜM,V4,HURSY£„0NLARIN DA 8ÖYL.E ROMANTİK TARAFLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1957
  • Bü^nH VEAAiM EDERtW EFENDİM.AUEV vlANlM Bite saat ewel EVDEN ÇIKTI YALNIZ MAA„ ŞlNt KESMEKLE KALWiyoRUM^ EĞER.POLİS BENDEN ŞÜP.HELENÎKSE SENÎ ELE VE RECEĞİAA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1957
  • JOHNNY HAZARI» wmm wmm BİLMİYORUM.EĞER BENİMLE ANLAŞMAZSANIZ,sizi BüyüK BİR SÜRPRİZ bekliyorf Bu HERİFİN SE_Sî YABANCI DE.ÖİL.TAMAM BANA TELEFONLA MAYAT SİGORTASI TEKLİF ET_MİSTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1957
  • METRESİNE,KÂRISINI VURDURTAN DOKTOR!Doktor bir taraftan karısını dudaklarından öperken metresine bıçağı nasıl saphyacağmı bildiriyordu![HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] PARİS Geçen hafta içinde Pariste bir dokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1957
  • İstanbul Ticaret Odasından ZEYTİNYAĞI ve NEBATÎ YAĞ TACİRLERİNE Teneke tahsislerimizden şimdiye kadar istifade etmemiş Zeytinyağı ve nebatî yağ tacirlerinin 20 haziran 1957 tarihli Ekonomi gazetesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1957
  • MERİH'TEKİ MAVİ IŞIĞIN ESRARI ÇÖZÜLEMEDİ 12 memleketin astronomları Merihte hayatın mevcut olabileceğini belirtti [ANADOLU AJANSI] FLAGSTAFF Arizona)20 Merih gezegenini incelemek için kurulmuş Milletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1957
  • mmk A VÖNYANIN EN BUY Ok BVf fctYİOT I K E PL EV/jj İl-SİRKİ USA AMERİKA)S PEK YAKINDA SPOR-SERGİ 5ARAVINPA W?3UZ ÜZERİNDE EN CAZİP PATİNAJ ŞAMPİYONLARI-TRAPEZ BÜYÜK BALE ROCRN ROLL STR iP.TEASE-GRANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1957
  • UCUMUZ Yazan SERVER 48 B E D İ Hayır,dedim,gelmeyiniz.Bana itimat ediniz,çok rica ederim.Mihri hanım durdu.Nihayet:Peki,dedi,sana güveniyorum.Biraz sonra yine telefon ederim.Hay hay.Telefonu kapayıp G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1957
  • Bin hikâyeden biri YİRMİ beş milyonda kimbilir kaç yüzhin insan bu derdi çekti,çeker durur.Bana.t inandığını bir insan anlattı:i «Bir zamandır,bir nüfus isi için üç şehir arasında seyyahım.Vaktiyle me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Kalbinden Yaralı Gariptir.Alfrcd'in ölümü otel halkını birbirine yaklaştırmıştı.Şimdi hep birden banyoya gidiyor,hep birden denizaltında balık avlıyorlardı.O sabah,yine maskelerini takmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.06.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM Yazan:E L S A M A X W E L L Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 48 Dolly'nin sahneye çıkısı her akşam bir hâdise olur.millet birbirine girerdi.Hasılı işi çok masrafa boğmasaydık Acacia tam bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.06.1957
  • z ben,ctty&âcfatitH,fa.VİTA ile hazırlanmış yemekler çok1 besleyicidir ve aynı zamanda kolay hazmedilir.VİTA'nın daima yüksek olan kalitesin-den de emin alabilirsiniz.Doktoruma göre,VİTA'nın kalorisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1957
  • AÇIKHAVA TİYATROSl Her gece Büyük Programa ilâveten CENYA EVANGELS Şahane sesiyle her dilden şarkılar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1957
  • AGIKHAVA TİYATRO Büyük Programına ilâveten her gece Türk San'atını Şark Dünyasında sıcak sesi ve kıvrak jestleriyle sevdiren CİHAN l$l su Kulaklarınızı ve gözlerinizi nurlancl nacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1957
  • SÜMERBANK UM MÜDÜRLÜĞÜND Yünlü Sanayii Müessesemiz Hereke Fabrikası hahhane binası kalorifer tesisatı birim fiatlar müteahhid tarafından teklif edilmek suretiyle ihaleye konmuştur.Bu işe ait fennî ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1957
  • Sümerbank Umum Müdürlüğünden İzmir Basma Sanayii Müessesesi Sosyal binasına sıcak hava ile teshin tesisatı yaptırılacaktır.Bu işe ait fennî ve ticarî şartnameler 20)lira mukabilinde,Istanbulda Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1957
  • R t V İ E R A OTEL—RESTORAN PAVYON İstediğinizin en iyisini ve en güzelini bulacağınız dünya çapında sayfiye lokalidir.Peri masa larında dinlediğiniz düğün ve 1 ziyafetler R i v e r a d a yapılabilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1957
  • AVRUPANIN EN GENİŞ HAVA ŞEBEKESİ VISCOUNT Uçakları ile Avrupanın her yerine gidebilirsiniz SÜRATLİ SIK MUNTAZAM Günlük seferler En yakın yetkili seyahat acentelerinize veya B.E.A.Bürolarına müracaat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR 'X-x-x-x-xx-x.•x-TELEFON 27 h2 10 SATILIK EMLAK İZMİR Alsancakta 1000 M2 deniz kenarı ve caddede bos teslim depo.Tel:44 57 07.K-1019)İZMİRDE kıymetli mülk.Birinci Kordo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1957
  • AÇIKHAVA TİYÂTR Her CUMARTESİ ve PAZAR akşamları büyük programa ilâveten SAFİYE AYLA'yı Yalnız Açıkhava Tiyatrosunda dinliyebilirsiniz.TOT Açıkhava Tiyatrosunda haftanın rliğer günleri hakikî «Cinemas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1957
  • HER 50 KİŞİDEN BİR KİŞİYE BEDAVA SAYFİYE EVİ ŞAŞILACAK ŞEY FAKAT HAKİKAT Müssesemizin büyük maddî fedakârlık ve gayret sarfiyle vatandaşları en müsait şartlarla ve en teminatlı bir şekilde bir mesken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.06.1957
  • Yarın akşamdan itibaren HER AKSAM mine coşkun NEBAHAT ERDURA ŞEN KARDEŞLER ATEŞ BÖCEKLERİ MELİKE GÜVEN LUTFI GÜNERİ SUZAN GÜVEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.06.1957
  • SALİM ANTRENMAN YAPTI [İLHAN DEMİREL] Adalet'in serbest bıraktığı solaçık Salim'e bir kaç kulüp talip olmakla beraber,Galatasaray Transfer Komitesi çarşamba günü bu futbolcuyla görüşerek,prensiplerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.06.1957
  • İngiliz Antrenör Geliyor Fenerbahçe İdare Hey'eti ayrıca kongrenin 14 Temmuzda yapılmasına karar verdi Dün Deniz Kulübünde Zeki Rızâ Sporel'in başkanlığında toplanan Fenerbahçe İdare Heyeti.14 temmuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.06.1957
  • F.BAHÇE'M İKİNCİ MAÇI PAZAR SABAHI BERLİN,20 Hususi)ilk maçta Blan Weiss,Hertha BSC muhtelitini güzel bir oyundan sonra 5-3 mağlûp eden Fenerbahçeye muhtelif maç teklifleri yapılmakta,fakat idareciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.06.1957
  • olonya'ya 55-50 AĞLÛP ÇEKOSLOVAKYA,RUSYA VE YUGOSLAVYA DÜNKÜ MÜSABAKALARI FARKLI KAZANDILAR Nm* I GEÇENLERDE YAPILAN TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇINDA,ENTERESAN BİR MÜCADELE SAHA ORTASINDA [HUSUSÎ MUHABİRİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.06.1957
  • PARİS KONKURLA BAŞARILI BİNİCİLERİMİZİN BAŞARISIZLIĞINI ATLARIN YAŞLI OLUŞUNDA ARAMAK LÂZIMDIR.Beynelmilel Paris korkur hipikleri neticelenmiş bulunmaktadır.Müsabakaların en iyi derecelerini Prince Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.06.1957
  • G ENÇLER M.MENSUCATI 3-1 YENDİ ANKARA,20 Federasyon Kupası maçları serisinden olan Gençler Birliği Milli Mensucat karşılaşması bugün az bir seyirci önünde Ankara Gücü stadında oynanmıştır.İlk devresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.06.1957
  • MHintllUn IVUlWU kursuna katılan İzmir Göztepe takımı antrenörü Ruhi Karaduman'dan dün bir mektup aldık.Ruhi bu mektubunda,üç gündenberi İngiliz hocalar nezâretinde sıkı bir çalışmaya tâbi tutulduklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.06.1957
  • RIDVAN B.SPORDA Galatasaray tarafından satış listesine konan solaçık Rıdvan Beyoğluspor'la anlaşmıştır.Rıdvan'a 4000 lira satış ücreti konmuştur.Genç sol açık ise,talebe lisansı ile oynadığını,o halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.06.1957
  • VEFA IZMİTE GİDİYOR Vefa takımı bir karşılaşma yapmak üzere pazar günü İzmite gidecektir.Vefalılar İzmitte Baçsporla oynayacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.06.1957
  • NSFER'E DOĞRU I İLHAN DEMIRELI BESİKTAS'LII AR ARAÇINI1A Eski Bc5iklağ,l s nra Beykozlıı Fahrettin,kulübünden bonservis aldıku m I kia.Mll HUHOinUH tan Mnr& tekrar Beglktaşh olmak İstiyor galiba.Res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.06.1957
  • iKi mühim SEYAHAT Eşfak Aykaç İstanbul lig şampiyonu Fenerbahçe,bilindiği üzere bir Avrupa turnesine çıktı.Lig ikincisi Ga-Galatasaray da yakında Rusya'ya gidecek.Bu iki takımdan ilkinin,lie maçlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.06.1957
  • BEYKOZ KARADENİZ TURNESİNE ÇIKIYOR Beykoz takımı 25 haziran salı günü bir Karadeniz turnesine çıkacaktır.Trabzon,Ordu ve Giresunda dört maç yapacak olan Beykoz takımına Eskişehirde izinde bulunan sola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.06.1957
  • BEŞİKTAŞ ÇALIŞTI Pazar günü Altayla karşılaşacak olan Beşiktaş takımı dün kendi stadlarında çalışmıştır.Antrenmana menecer Kemal Gürçelik nezaret etmiştir.Sakat bulunan Nazmi çalışmalara katılmamış.Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.06.1957
  • HAKKI YETEN BUGÜN BASIN toplantısı yapıyor Futbol Federasyonunda ve aynı zamanda Beşiktaş Kulübü İdare Heyetinde vazifeli olan Hakkı Yelen'in vazifelerinden birini bırakması lâzım geldiği,Federasyon t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.06.1957
  • Ankara'da Kaydı hayal şartiyle mukavele 1 e k1 i i edildi İstanbul kulüplerinin satışa çıkardığı futbolcularla anlaşmak üzere Ankara'Iı idareciler geliyor.[HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN^ ANKARA,20 Önümüzdeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 21.06.1957
  • GÜREŞTE GENÇ TAKIMLAR TURNUASI TERTİP EDİLECEK OPATYA'DA YAPILACAK OLAN "ADRİYATİK GÜREŞ ŞAMPİYONASINDA AĞIR SIKLETİMİZ:M,KUPASI,ALI YAĞCI 9-13 Temmuz tarihlerinde Yugoslavyanın Opatya şehrinde yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor