Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • SEÇİN HİLELERİ!Anlatan:C.H.P.JkUbahn Mecmuasının Bugünkü Sayısında Kahkahalarla Okuyunuz!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • us files Akdeniz'e çıkacak gemilerin Mısır'ı ziyareti muhtemel [TURK HABERLER AJANSI] ANKARA,19 Yarın üç gemiden müteşekkil Rus filosu,Boğazlardan geçerek Akdeniz'e açılacaktır.Bu gemilerden biri,Rusl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • BÎR KANYON benzin tankeri ÎLE ÇARPIŞTI İzmir'deki kazada 4 kişi öldü,7 kişi de ağır surette yaralandı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,19 Bugün İzmir Torbalı yolunda çok fecî bir trafik kazası olmuş,Süth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • Kruşçev Avrupayı tahliye etmekten bahsediyor [ASSOCIATED PRESS] TOKYO,19 Rus Komünist Partisi Lideri Kruşçev,«Rusya'nın Almanya,Polonya,Macaristan ve diğer memleketlerdeki askerlerini geri çekmeğe haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • Fecî kazada boğulanların cesedleri bulunamadı Dünkü aramalar sırasında benzini biten bir polis motoru akıntıya kapılarak tehlike geçirdi [İLHAN DEMİREL] «ENDER» 1 ÇEKEN «ALTİOK» MOTÖKÜNtN GÖZCÜSÜ MEHM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • s\I iliiltff*'' "Willi m Hak i ttA-t ÎİSJÖ&&İİO GURUB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • E.O.K.A.tethiş için hazırlık yapıyor İngiliz kuvvetleri,iethişçîlerîn silâh depo ettiklerini ve bunlardan bâzılarının meydana çıkarıldığını bildirdi [ASSOCIATED PRESS] LEFKOŞE,19 İngiliz güvenlik kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • I KEYSTONE HEPSİ ATA MERAKLI!Ağa Han'ın küçük oğlu Sandri Han,nişanlısı Nina'yı evvelki gün Paris'te yapılan Chaııtilly at yarışlarına götürmüştür.Babası gibi atlara ve yarışlara meraklı olan Sandri H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • KARABİBER PAKETLERİNDEN ÇIKAN ADAY LİSTELERİ [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] GİRESUN,19 Vilâyetimiz bölgesinde satışa arzedilen karabiber pakett Devamı Sa.5,Sü.2 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • ifadesi alınacak I Hususi surette giden FAHİR KRSİN'DEN] KONYA,19 Ankara'dan çekilen bir telgrafla,C.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı,«teşriî masuniyetinin kaldırılması» nı görüşecek komisyonda ifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • YARINDAN İTİBAREN «DEĞİŞEN POLONYA» yi ANLATACAK HALİT KIVANÇ VARŞOVA'nın «NOWA SWIAT YENİ DÜNYA» CADDESİNDE.Dünya her gün biraz daha değişiyor.Fakat 1956 yılından 1957'ye geçilirken en çok değişen me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • «HALI HAZIR İCAPLAR» VE «HAYAT PAHALILIĞI» Müteakiben söz alan Dahiliye Vekili ve evvelce valilik yapmış bâzı meb'uslar.valilere,muhtar bir idarenin bütün t Deuamı Sa.5,Sil.2 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • MECLİS,DUN DE tartış geçti Pahalılıktan bahsedilmesi üzerine üç defa soz alan Başvekil,bunun vârid olmadığını söyledi Valilerle Vilâyet Daimî Komisyon üyelerine tazminat verilmesi kabul edildi [HUSUSÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • k tir [MUAMMER TAYLAK] Türkiye İm;i Sendikaları Konfederasyonu 3 üncü Genel Kurul toplantısı,dün Ankara'da başlamıştır.60 delegeden müteşekkil olan Genel Kurulda önce çalışma raporu okunmuş ve tasvip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • Yerköy Cat erli diğinden seferler yuvarlanan bir demiryollarında tahribat yaptı arasında seller hattı parçalayarak sürükleiptal edildi.Bitliste heyelandan uçuruma otobüste 2 kişi öldü,17 kişi yaraland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • [SAMI ONEMLI1 TATRİVAT Memleketimizi ziyaret etmekte bulunan NATO memleketleri İMİ DIIVM I Basın mensuplarından müteşekkil gazeteciler hey'eti şerefine dün öğleden sonra 66 ııcı piyade tümeni tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.06.1957
  • Meclis'in Cuma günü yaz tatiline girmesi muhtemel [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Büyük Millet Meclisinin önümüzdeki cuma günü yapacağı toplantıyı müteakip yaz tatiline gireceği hakkındaki tahminler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • TIPTA GÜNÜN MESELESİ Denizde boğulanlar nasıl kurtarılır?Yazan:Dr.S.Recep DOKSAT Bu sene de deniz mevsimi,maalesef kurbanlarla başladı.Yüksek Deniz ticaret Mektebi talebelerinden bir gencin fecî ölümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • Mermi kaçakçılığını ihbar eden adam ortadan kayboldu Dünkü duruşmada sanıklardan birinin Avukatı ile Müddeiumumi arasında münakaşa çıktı.Avukat Baroya şikâyet edildi Selçuk şilebinde bulunan 63.835 ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • TEKNİK ÜNİVERSİTEDE yeni fakülteler açılıyor Rektör seçimi 25 Haziranda yapılacak.Lisan okulunun kurulması için de çalışmalara başlandı İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinin uzun müddettenbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • 3 ESRAR SATICISI SUÇÜSTÜ YAKALANDI Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Masası memurları,dün üç esrar satıcısını suçüstü yakalamışlardır.Galatada yakalanan Yusuf Türkdönmez ile Kumkapıda yakalanan Ahmet Karaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • Mayıs ayında Boğaz'dan 129 Rus gemisi geçti İlgililer tarafından yapıan istatistiklerden anlaşıldığına göre,mayıs 1957 ayı içerisinde Boğazdan 401 gemi geçmiştir.Bunlardan 129 u Rus,59 u İtalyan 30 u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • Sandaldan atlayan bir genç boğuldu Kocamustafapasada oturan Abdülkadir Uludüz adında 15 yasında bir genç,bir arkadaşı ile beraber kiraladığı sandaldan Samatya açıklarında denize atlamış ve boğulmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • V3 K ft OĞLAK BURCU |22 Aralık 20 Ocak] Üzücü bir vaziyeti lehinize çevirmek imkânını bulacaksınız.W KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir para veya maddi menfaat sevinci var.Rahat ve neş'eli bir akşam ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • Mim.m.ı.İSTANB UL 12.27 Açılış ve program 12.30 Hafif melodiler,dan» ve caz müziği 13.00 Şarkılar,Tülün Korman 13.30 Haberler 13.45 Oyun havaları 14.00 Öğle konseri 14.30 Şarkılar,Afitab Karacan 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • BULM AG A 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Belli başlı bir sebep olmaksızın bir işi geri bırakmak.2 Bir nota;Kaba ve çirkin.3 2 Bir tacir.4 Yer yüzü.5 3 Bir kıta.6 Nefiy eki;Mahke-4 mei Temyiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • SAYIN BAŞBAKANIN BUYUK KALKINMA VE İMAR HAMLELERİYLE GÜZELLESEN İSTAN-BULUN BOĞAZİÇİ,ESKİ BOĞAZİÇİ DEĞİLDİR ASMA KÖPRÜ ve Üsküdar Beykoz YOLUNUN ETÜDLERİ TAMAMLANMAK ÜZEREDİR.DÜNYANIN BÜTÜN GÜ-ZELLİKL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • Acele ediniz İTİBANK KABAKÖY Şubesinin açılış keşidesi 15.7.1957 Son para yatırma tarihi 22 6 1957 Acele ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • Bu sene sayfiyelere fazla rağbet yok Bu sene sayfiye yerleri pek rağbet görmemiştir.Fiatlar geçen yılların aynıdır.Havaların bozuk gitmesi ve piyasadaki istikrarsızlık rağbetsizliğe sebep olarak göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • Hâlden alınacak faturalar 48 saat muteber olacak Sebze ve meyva fiatlarında istikrar sağlanması fiayesile HâPden alınacak faturaların 48 saatten fazla muteber olmayacağı hususunda verilen karar dün bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • BOĞAZİÇİ'NDE 10 EV SOYMUŞLAR Cemal Soğuksu ve Ethem Ocak adında iki kişi,hırsızlık suçu ile adliyeye verilmişlerdir.Bunların.Rumeli Hisarı,Çengelköy ve Beykoz senitlerinde cereyan eden 10 kadar hırsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • Pedagoji Cemiyetinin kongresi 4 temmuzda başlıyor Pedegoji Cemiyetinin eğitim kongrelerinden 6 ncısı 4 temmuzda Galatasaray Lisesi salonlarında başlanacaktır.Dört gün devanı edecek kongrede,yabancı mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • Lise öğretmenini dolandıran mezarcı aranıyor Bir lise öğretmeni,müddeiumumiliğe müracaat ederek,bir mezarcı tarafından dolandırıldığını iddia etmiştir.İddiaya göre,Hasan adındaki mezarcı,öğretmenin an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • Vali dün Ankara'ya gitti Vali Prof.Gökay dün sabah Ankaraya gitmiştir.Prof.Gökay,Ankaradaki ilgililerle muhtelif mevzularda temaslar yapacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • Bol miktarda kasaplık hayvan gelmeye başladı DON KOYUN ETİ BORSADA 235 KURUSA KADAR DÜŞTÜ.FAKAT KASAPLARDA ET YÖK Şehrimize bol miktarda kasaplık hayvan gelmektedir.Durum fiatlara tesir etmiş ve bilha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02,1 Harman Sonu Dönüşü İsmail Dümbü)lü Suzan Yakar Türk filmi.2 Ayşenıı Duası İhsan Evrim Türk filmi.ALKAZAR Tel.44 25 62)1 Macera Adamı Clark Gable Ava Gardner İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • IIAKB Okulunu 1340 senesinde bitiren subaylarımız,dün gece Orduevinde toplanmışlardır.Neş'eli bir hava içinde geçen toplantıda eski hâtıralar vâd edilmiştir KADIKÖYDE Rasimpaşa mahallesinde oturan Naz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.06.1957
  • I İşler niçin yürümüyor ŞBÖLÜMÜ ve ihtisas medeniyetin teme.I lidir.İleri cemiyetlerde hiçbir meslek adamı kendi ihtisas hudutlarının dışında E vazife alamaz.Bu onun hem kendi mesleğine.heın de kabul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • Dişi aslan güveye yüz göstermedi Alışmaları için karşılıklı kafeslere konan arslanlardan erkeği kur yaparken,dişi karnını güneşe verip uyuyor YILAN hikâyesine dönen Fuar'daki arslan meselesi henüz son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • 913X4 1957 yılı zarfında Türkiye İş Bankası İKİ MİLYON LİRA Skramiye dağıtıyor.İki milyonun tamamı ikramiye olup KREDİ yani BORÇ değildir.ayrıca 890 ADET PARA ikramiyesi TÜRKİYE BANKASI f paranızın.is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • MUAMMER TAYLAK)ŞOFÖRLER FEDERASYONUNUN TOPLANTISINDA BULUNANLAR Şoförler dün Dertlerini Anlattılar Kongrede konuşan Kalafat,isteklerin yapılacağını söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Türkiye Şo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • BİR GEMİ İZMİR'E ÖLÜ KEMİĞİ GETİRDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,19 Bir İtalyan turist gemisi,bugün 155 ölüye ait kemiklerle limanımıza gelmiştir.Bu kemikler münasebetiyle vapurun anbannda hazin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • "Boş samanlarınız iyi işlere yarayabilir,BU GAYEYLE KURULAN VE MERKEZİ NEW YORK'TA OLAN CEMİYETİN BİR ÜYESİ İSTANBUL'DA BİR ŞUBE AÇMAK ÜZERE TESEBÜSE GEÇTİ [LEYLA UMAR] «Boş zamanlarınızı iyi işler ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • Kumaş fiatlarının tahdit edilmesi muhtemel Kumaş fiatlarındaki pahalılık ile alâkalı olarak Millî Korunma müfettişleri tarafından yapılan tetkikler son şeklini almıştır.Hâlen yün ipliğinin maliyet fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • [A.P.1 JADfirJ FESTIVAL] JaPonva'da denize girmek için mevsim henüz erkendir ama,bu gençler Tokyo körfe-MM,MW ^nde suya serinlenmek için değil fakat eski bir an'aneyl yerine getirmek için girmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • Paris'te yıldızlar kermesi acildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] PARİS Patisteki Tuileries bahçesinde 10 uncu «Yıldızlar Kermesi» açılmıştır.Louvre Sarayı önündeki bu ünlü bahçede devamlı olarak 26 orkestra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • AKHİSAR CANAVARI MÜEBBED HAPSE MAHKÛM OLDU [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] MANİSA,19 24 nisan 1956 da Akhisar kazasının Musalar köyünde kızına tecavüz eden gencin babası İbrahim Selman'ı ve eniştesi Kâzım Özc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • Avrupa Konseyi istişare Meclisi Başkanı geldi Avrupa Konseyi istihare Meclisi Başkanı Fernand DehoUSSe şehrimize gelmiştir.Cuma sabahı parlâmentoların çalışmaları hakkında bir konferans verecek olan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • KAHVE İTHALÂTINDA ZORLUK ÇIKIYOR Bugünkü şartlar dahilinde kahve ithalâtının yapılamayacağı iddia edilmektedir.İfâde olunduğuna güre Tekel idaresi,ithalâtta masraf ve komisyon kabul etmemektedir.İthal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • Manş'da sisten iki gemi çarpıştı Bir Yunan şilebi ile bir Amerikan tankerinin çarpışması neticesi Gemiler ateş aldı [TÜRK HABERLER AJANSI] PARİS,19 Bir Yunan şilebi ile bir Amerikan petrol sarnıç gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • Gümüş Kupanın Mahfazası ŞU MEVZUU yazmayayım,dedim ama evvelki gün bir ga-l zetede okuduğum muhakeme tafsilâtı ister istemez beni bu-E na dair şu fıkrayı yazmağa mecbur etti.Hâdise malûmdur:E İ İki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • NEHRU ATOM SANTRALINDA KSSS^EÎS tK ziyarette bulunmaktadır.Nclıru,evvelki gün Riscoe'daki tamamlanmak üzere bulunan Danimarka Atom santralını ziyaret etmiş ve dünyaca meşhur atom âlimi Niels Bohr sold
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • Torununu kurtarmak isterken iyi oldu Kötürüm kadın torununa bir ineğin saldırdığını görüp ileri atılınca yürümeye başladı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] MANİSA,19 Üç yıl önce geçirdiği bir hastalık neticesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • İZMİR EVLENDİRME MEMURLARININ ÇOĞU İZİNLİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,19 Belediye,evlendirme memurlarının büyük bir kısmına yıllık izin vermiştir.Buna sebep,şehrimizdeki evlenme işlerinin hemen heme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • ESKİŞEHİR YENİ D.P.İl İdare KURULU SEÇİLDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ESKİŞEHİR.19 D.P.İl İdare Kurulu,Genel İdare Kurulu tarafından feshedilmiştir.Sebep olarak İl İdare Kurulunun hizip yarattığı söylenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.06.1957
  • Kaçak olarak çay sevkeden bir şebeke yakalandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,19 Polis,Denizliye kaçak olarak külliyetli miktarda çay sevkeden bir karaborsacı şebekeyi ele geçirmiştir.Karaborsacılar pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.06.1957
  • CİCİ CAN SENİ SB/İVP^tJM SENİ ÇOK 6EVİY0 RUM!SAKA MANİNİ FAYDALARİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1957
  • DEMİR YUMRUK JK/MCff/ZAUMD'LIN SOKLAZ/NDA BOLT,DEYAMU OLAKAK AYAK OYUNU İLE GERİ ÇEKİLİYOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1957
  • j ölliiiilillliıi;EVET.ŞİMDİ SİZİ DAHA lyt ANLIYO-RUM.GÜZEL.FALCON HESABINA YARIŞA DİRİYORSUNUZ.SU YARIŞI KAYBETME-USİNIZ.MR.WAZARO,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1957
  • ALLAHUK ALİ BEY i EHHEM.AU BEY BEN I DAİMA HAYATIMDA CİDDİ I GÖRÜNMEĞE ÇAUŞM1ŞIM.^ffi BENİM ÇALIŞMAMA HA-CET YOK.DAİMA CİDDÎyı'M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1957
  • A-Bombası denemelerinin grip salgınında rolü var mı?Uzak Doğuyu kasıp kavuran grip mikrobunun,önümüzdeki Sonbaharda,yağmurların başlamasiyle,Avrupa'yı istilâ etmesinden korkuluyor BİR müddet önce Uzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM Yazan:ELSA MAXWELL N a k 1 e d e ORHAN 47 AZİZOĞLU Detektif «Saklamanıza lüzum yok.diye devam etti.«Biz herşeyi yeteri kadar öğrenmiş bulunuyoruz.Esasen buraya geldiğimizden beri o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1957
  • ÇUM UZ Yazan SERVER 47 B ED 1 Telefonu kapadıktan sonra bir duş yapmak ihtiyacını duydum.Hem açılacaktım biraz,hem de.Ne kadar hoş bir kız Neriman.Fakat öldürmesin Güner'i.Öldürmez.Güner benim kardeşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1957
  • ^İ«VH*\VVUU\VVVWUVVUWUWW*WV7 Ecelin geldiyse V I STANBUL'da 1 günde beş kişi intihar etmiş.Beşi de geçimsizlik yüzünden.Buna tesadüf diyemeyiz artık.Durmadan didişiyor,birbirimizi yiyoruz.Belki sinirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.06.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Kalbinden Yaralı TEFRİKA No:8 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Operatör Pierre'le karısı Elizabethan kaldığı otelin alıcısı birdenbire ölür.Aynı otelin 77111$tcrilerinden pilot Aljred de nçıış esnas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • İngiliz H.denemeleri dün nihayete erdi Dün patlayan bomba bir jet uçağından atıldı.İngiltere H.bombası patlatan üçüncü devlet oldu [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,19 İngiltere,bu gece üçüncü bir bomba patla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • Kruşçev Avrupayı tahliye etmekten bahsediyor İ Baştaraft Birincide Japonya'nın en büyük gazetesi Asahi'ye verdiği beyanatta,Rus lideri,Amerika'nın sulhu korumak için kuvvetli askerî kuvvete sahip olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • EISENHOWER.RUSLARIN Sİ-LÂHSIZLANMA TEKLİFİNİ TETKİKE LÂYIK BULUYOR [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON.19 Başkan Eisenhower,Rusya'nın silâhsızlanma konusunda,ortaya attığı son tekliflerin «Ümit verici bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • Fecî kazada boğulanların cesedleri bulunamadı t Bağtarafı Birincide dir.Kaptan hâdiseyi şöyle anlatmıştır:Gece saat 1.30 sıralarındaydı.Slvrlada açıklarından geçerken yanıp sönen bir ışık gördük.Bizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • Bölü kbaşın ı n ifadesi alınacak Baştarafı Birİ7icidı lerinin içinden 1954 seçimlerine ait C M P.İstanbul aday listeleri çıkmış' tır„ «İkizgül» firmasına ait paketlerir hepsinden rey puslalarının çıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • SAVOYSUZ KADIN OLMAZ SAVOYLA YIKANAN SOLMAZ SAVOY Sabun Tozlan a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • KİRALIK Sınaî Mmtakasmda İmalâtçılar Pasajı İnşaatı ikmal edilmek üzeredir.Dokumacılar ve her nevi imalâtçılar için 3 X 6 ve 4X8 eb'adında dükkânlar.Taşhtarla meydanına nazır Kızılay binaları karşısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • Yağmur,Su,Rutubete en mukavim Tecrid Maddeleri Toptan,perakende Saim Güı-ses Müessesesi Galata,Necatibey Cad.No.100.Tel:44 22 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • Seller demiryollarında büyük tahribat yaptı t Baştarafı Birincide Heyelan esnasında sefer yapmakta olan Bitlis Mutki otobüsü kayan arazi parçasiyle birlikte uçuruma düşmüş yolculardan İkisi ölmüş,17 s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • ANADOLU EKSPRESİNDE İZDİHAM ESKİŞEHİR.19 Ankara Yerköy demiryolu hattının kapanması üzerine Ankara ve civarı vilâyetlerden Erzurum istikametine gidecek tren yolcuları.Ankara Eskişehir Afyon Konya tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • DENİZE DÜŞEN İKİ KİŞİ BOĞULDU Dün aksam saat 18.45 de Köprüden hareket eden 48 numaralı Dilnişin vapuru,Dolmabahçe önlerine geldiği sırada,vapurun arka tarafından hüviyeti meçhul bir şahsın denize düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • Küçük temaslarına bugün başlıyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,19 Memleketimizde bulunan Kıbrıs Türklerinin lideri Dr.Fâzıl Küçük,bugün de resmî temaslar yapmak imkânını bulamamıştır.Başvekil ve diğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • İzmir'de sühunet 60 dereceye çıktı rŞARK AJANSI] İZMİR.19 Ese bölgesinde bir müddettenberi devam etmekte olan sıcaklar bugün bütün şiddeti ile devam etmiş ve sühunet gölgede 35.güneşte' ise 60 derecey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • meclis dun de tartışmalı geçti t Baştarajı Birincide mes'uliyetini omuzlarında taşımakta olmaları cihetiyle verilecek bu tahsisatın hattâ gecikmiş olduğunu ileri sürmüşlerdir.Tekrar söz alan Atalay,lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • Ürdün'de yeniden askeri mahkemeler kuruluyor m Kralın iştirakiyle yapılan bir toplantıda Parlâmentonun 3 ay daha içtima etmemesi kararlaştı [ASSOCIATED PRESS] AMMAN,19 Ürdün Hükümeti bugün.Parlâmenton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • BİR RUS GFMISI RnftA7DA MANİA FENERİNE BİNDİRDİ Karadeniz'den.Akdenize gitmek üzere dün Boğaz'dan geçmek istiyen Rus bandıralı «Alatyr» adlı bir petrol Remisi,Boftaz'dan gireceei sırada manialar üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • SAVCI VE Am İYE VEKİLİ ALEYHİNE ACILAN DÂVA BİTTİ İstanbul Müddeiumumisi Hicabt Dinç'le Adalet Vekili Hüseyin Avni Göktürk aleyhine tazminat dâvası açan Osman Hnmzaoglu.kendisini Adliyede dövdükleri v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • fzmir cinavetinin dâvasına dün de devam edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,19 İzmir Adliye Sarayı bugün de en kalabalık günlerinden birini yaşamıştır.Güzelyalı güzeli Sabahat Bozalan'ı iğfal ettikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • Kırşehir Kanunu yürürüme siriyor [HUSUSÎ IVÎUHABİRÎMtZDF.N] ANKARA,19 Yeni Kırşehir kanunu 1 temmuzdan itibaren yürürlüee girecektir.Yeni Kırşehir'in nüfusu 158 bin 998 olun 4 kaza,4 nahiye ve 257 köv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • Giilek'in duruşmasına devam edildi Karadeniz gezisine çıkmadan evvel yaptığı bir basın toplantısından ötürü İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan C.H.P.Genel Sekreteri Kasım Giilek'in duruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • wmı—İstesîbssî Ticaret Oda^iiîri^ııı ZEYTİNYAĞI ve NEBATİ YAĞ TACİRLERİNE Teneke tahsislerimizden şimdiye kadar istifade etmemiş Zeytinyağı ve nebatî yağ tacirlerinin 20 haziran 1957 tarihlî Ekonomi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • GÜZEL İZMİR NAKLİYAT ve TİCARET ŞİRKETİ istimlâk dolayısiyle merkezimizi tamamen Galata Yağkapanı Arab Kayun sok.No:16-22 de Güzel İZMİR HANINA naklettiğimizi sayın müşterilerimizin nazarı dikkatlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • TÜRKİYE SANAYİ BANKASI A.Ş.HAZIRLIK HEY'ETİ BAŞKANLIĞINDAN 1 Kurulmakta olan Bankamızın hazırlık büroları İstanbul,Beyoğlu,İstiklâl Cad.471 No.lu ARDA Apt.kat 4 de taşınmıştır.Telefon numaramız:44 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • Kızılay İstanbul Müdürlüğünden ÇADIR DİKMEĞE MAHSUS ÇEŞİTLİ MALZEME ALINACAKTIR Cemiyetimizce diktirilecek 6000 adet 21 dilimli mahruti çadır için lüzumlu alüminyum kapsül,eşkelek,sarmısak,demir halka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • AKnm VÜNVANtN £N BUZ SİRKİ/*3 USA AMERİKA)PEK YAKIMDA SPO&SERGİ SARAYINDA W?ŞUZ-UZGRİNDE\£N CAZİP PATİNAJ ¦ŞAMPİYONIARI-TRAPEZ «oycİK'BALE ROCAr'N ROLL STRİP.TEASE-gRANADA-TENOR 0 ARTİST PİSTDE,5ÖC'OR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • SüiliiReef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı iğlerini fiilen idare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • bum!Perem be HİCRÎ 1373 20 1376 Hazlrar HAZİRAN Zllkadı 7 1957 21 VAKİT VASATÎ ezan!Güneş 4.28 8.44 Ogle 12.15 4.31 ikindi 16.16 8.32 Aksan 1 19.44 12.00 Yatsı 21.48 2.04 İmsak 2.07 6.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • HURDA DEMİR MALLARI OLUP DA SAT-MAK İSTEYENLERİN IŞ SAATLERİNDE 44 06 27 VE-YA 44 98 57 IŞ SAATLERİ DIŞINDA 47 28 46 NUMA-RALI TELEFONLARA MÜ-RACAATLARI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • İzalei şüyu suretiyle satılık dükkân ve depo Beşik taş t a Tramvay caddesinde köşe başındaki Muhallebiciye bitişik Ortabahçe caddesinde 3 No.lu 182,50 metrekare arpacı dükkânı 24 Haziran 1957 günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • BALIK UNU Yüzde altmış proteinlidir,bilhassa kanatlı hayvanlar için en kuvvetli gıdadır.Toptan satış yeri:Tel:44 84 68 Perakende satış yeri:Burhanettin Erim ve Şks.Sirkeci Mühürdarzâde hanı Kat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • "0.B,Deniz Nakliyatı I ila Um UÛtt 99 21/6/1957 cuma günü Adriyatik hattına hareket edecek olan «HOPA» şilebimize Trieste ve Venedik için yük verecek olan sayın tüccarlarımızın ortaklığımıza müracaatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • PİYALE NEDİR DEME,AL BİR DENE,SEN OLDA YEME.MAKARNACILIK ve TİCARET T.A.S.SATIŞ BÜROLARI İZMİR,Belediye karşısı Erler 901 sok.No.15/1 PİYALE Telefon,2343f.İSTANBUL,Yağ İskelesi,Çardak Cad.Duvar Dibi N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇ UK İLANLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLAK SATILIK ve kiralık konak.İstanbul Belediyesine iki dakika mesafede,Pier Lotl caddesinde,Marmara denizine nezareti olan 43 No.lu kârgir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.06.1957
  • Turgay ve Ergunun ifadeleri almıyor Galatar-arayın Ankavada Millî Mensucatla oynadığı Federasyon Kupası maçında çıkan hâdiseden dolayı Futbol Federasyonu tarafından Merkez Ceza Heyetine verilen Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1957
  • iw.J,lll|.IIIIM:iVi;ir.ı.MIIMIl'ii.l I FOTO BASINI VLTAY,MİLLİ MENSUCAT MAÇINDA PENALTIDAN EDVİN VASITASİYLE GOL KAZANIYOR.İzmir Şampiyonu Altay yarın geliyor İZMİR SİYAH BEYAZLILARI HAFTAYI HUM-MALI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1957
  • Molnar ömimü7rfeki hafta içinde çeüvor Gelişi bir hâdise olan Molnar'dan Adalet kulübüne dün bir mektup daha pelvnistir.Şöhretli antrenör mek tununda önümüzdeki hafta kat'î ola rak istanbulda olacağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1957
  • TOLDİ Türkiye'de çalışmak istiyor Macar Toldi F.Bahçe'ye teklif yaptı Aynı uçakla seyahat eden Antrenör,N.SeFe,Kopenhag angajmanından vazgeçebileceırmi söyledi Fenerbahçeli futbolcularla birlikte uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1957
  • Qfiyi p Mİ PIV f t* hV\ADO Avrupa Basketbol Şampiyonası bugün başlıyor.Takımımız ilk maçını bıı-DUI Lb İlli ylIVMvHIVLAIl gMn Avrupa besincisi Polonya ile yapmaktadır.Kesimde,son Bulgaristan seyahati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1957
  • İLHAN DEMIREL)VCIIİ C Al ATACADAY'I I' Adalet tarafından serbest bırakılan solaçık Salim dün Galatasarayla anla.ştı ve UttLM I HOHfıH I Ll ihzari bağlantıyı yaptı.Resimde,Salim mukaveleyi imzalarken,E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1957
  • BEYKOZ'UN İDARE Hey'eti belli oldu I05R 1057 yılım naşarıh olarak kapavan Bevko?idatv hev'etl bu vılki kongrede büyük oh çoğunlukla ¦iecimi kazanmışlarda Yeni idare hev'eHnir vaziff taksim *n şekilded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1957
  • Beykoz Çekoslovakya' ya gidiyor 13 temmuzda Bulgaristan'a giderek iki karşılaşma yapacak olan Beykoz,ayrıca 4 maç için Çekoslovakya'dan bir teklif almıştır.Dün kulüp başkanı Cevat Taray ile Çek konsol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1957
  • Futbol Federasvnnu TOPLANIYOR Futbol Federasyonu bugün Ankarada mühim bir toplantı yapacaktır.Bu maksatla Eşfak Aykaç ve Hasan Ekin dün akşam trenle Ankaraya gitmişlerdir.Federasyon toplantısında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.06.1957
  • CAN'LN ATTIĞI BİRİNCİ GOL KALEYE GİRERKEN ŞEREF ATAĞINI YAPIYOR.ARKADA,BEYHUDE GAYRET SARFEDERKEN GÖRÜLENLER ALMAN BEKLERİ SCHİMMÜLLER VE SCHÜLER'uın.Telefoto MİLLİYET A.P.Frankfurt istanbul)ALMAN KAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor