Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.06.1957
  • CENUBİ AMERİKAya A£^c ucuz TURİSTİK SINIFI HAFTADA 3 SERVİS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1957
  • TÜRK-İS GREV HAKKI İSTİYOR Hazırlanan raporda Çalışma Vekâleti tenkid ediliyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 Memleketimizin en büyük işçi teşekkülü olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1957
  • AMERİKA,YUNANISTANA iki harb gemisi veriyor Gemileri devralacak Yunan deniz subay ve erinin il k kafilesi Manilla'ya vardı [ANADOLU AJANSI] MANİLLA,18 Yunan Amerikan Karşılıklı Yardım ve Savunma Anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1957
  • YENİ IRAK KABİNESİ KURULDU [ŞARK AJANSI] BAGDAD,18 Sabık Irak Başvekili Nuri El Sait'in sıhhi sebepler öne sürerek kabineyi kurma vazifesinden affını istemesi üzerine Irak Kralı İkinci Faysal tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1957
  • I SAMİ ÖNRMLİI Hâdiseye sebep oldu Rıdvan adında bir kunduracı arkadaşı Yaşarı kasığından kunduracı bıçağı ile ağır surette yaralamıştır.Hâdise'ye Yaşarın.Rıdvanın sevgilisi Leylâ'ya sataşması sebep o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1957
  • ı,ıı,ip.ı ı-u-mu CEZAYİR'DE FRANSIZ KATLİÂMI GAZETELERDEN)mm 4 J Wâ D—CEZAYİR ÇÖLLERİNDE KUM TEPELERİ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1957
  • Geçim endeksleri tekrar yayınlanıyor İstanbul Ticaret Odası geçinme en dokslerinin nesrine yakında yeniden başlayacaktır.Hazırlamakta olduğu endekslerin iktisadî değişmeleri sıhhatli bir şekilde akset
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1957
  • Dora'nın dâva ettiği Binbaşı mahkûm oldu İftira suçunu varit görmeyen mahkeme,binbaşının üste hakaretten 50 gün hapsine karar verdi [HUSUSÎ MUHABİKİMİZDEN] ANKARA,18 Birinci Kore Türk Silâhlı Kuvvetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1957
  • Mısır'la destan temaslarbaşlad Menderes,istiklâl günü münasebetiyle Mısır elçiliğindeki resmi kabulde bulundu.Bir Vekilimiz Kahire'ye gidecek [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 Türk Mısır münasebetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1957
  • SAMİ ONEMLI1 Cinayntin işlenişine şahit oian cinsi sapık İbrahim Balcı Çetintürk sağda)kaatil cinsi sapık İshak Kayhan solda)maktiıl kaptan Salih aşağıda)Rutnelikavağında işlenen esrarengiz Bir cinaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1957
  • «Demir Perde» gerisi memleketlerini bugünkü manzaralarıyla tanıtan «MİLLİYET» büyük serisine devam ediyor.Sovyet Rusya,Bulgaristan ve Romanya'dan sonra şimdi de POLONYA'yı okuyacaksınız.«MİLLİYET» muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1957
  • MUHALEFETİN seçime girmemesi ihtimâli var [NEDRET SELÇUKER] MUHALEFET çevrelerinde bilhassa,son iki gündür seçimlerden çekilmek yolunda bir cereyan görülmektedir.Sanıldığına göre,böyle bir teklif Hür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1957
  • CMP.İl Başkanı sürgüne gönderildi C.M.P.İl Başkanı Hüsnü Söylemezoğhı,45 günlük sürgün cezasını çekmek ''zere evvelki gece evinden alınarak oğu Ekspresi ile iki jandarmanın nezareti altında Eskişehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.06.1957
  • U1 ÖNEMLİ' ARIZA YAPARAK SÜRÜKLENEN «ÖNDER» MOTÖRÜ YEDEKTE ÇEKİLİYOR İKİ MİLYONER BOĞULDU Sivriada açıklarında denize düşen Muammer Bayer ile onu kurtarmak için ailıyan Necip Akar bulunamadı fclHALl m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • İKTİSÂT ve TİCARET Hazırlayan:Dr Halûk ClLLOV Millî Korunma Kanununun tâdili münasebetiyle Bundan aşağı yukarı bir yıl önce,yani 11 Haziran 1956 da büyük bir tadilâtla yürürlüğe giren 6731 sayılı Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • î*/v Bugün Kuruluşunun 90.Yılma giren' EMNİYET SANDIĞI Halkımızın güven ve sevgisine şükranlarını arzeder 8 Haziran 1868 lO Mmzir^n 19» T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • ıs*^f ır^ı ı&lllll ita.İSTANBULVto APARTMAN PA'msi WWI irlS^' SON PARA YATIRIMI:V 5 TEMMUZ T.E.MUHARIPLER BANKASI AO MUHABANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • i.Milimini İSTANBUL İ 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 13.00 I Şarkılar,Afife Ediboğlu 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Küçük konser 14.30 Şarkıi 1ar,Nevzad Yalçınsu 14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA.1 Bir deri ve kıl hastalığı;Barsaklar.2 Bir oyun kâğıdı.3 Eskiden haraç şeklinde alınan vergi;Sahip;Ömür törpüsü.4 Musikide soluk;Kutsal bir kitabın bölümlerind e k i cümleler.5 Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • 1957 YILINDA Milyon 20 EV VE APARTMAN DAİRESİ HER 150 L f?AVA BİR KVPÎ NUMARASI ESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • cildim jeuşemişti.şimdi yeniden tazeleşmiş ve gençleşmiştir.Bu mucize bütün dünyada Tokalon tedavisini tatbik etmiş milyonlarca kadının başından geçmiştir.Tokalon Kreminin her gün muntazaman tatbiki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • Karikatüristler DİKKAT!Aşağıda kimlikleri yazılı ulan ve olmayan)karikatürcülerin,en geç 22 haziran cumartesi günü sabahtan akşama kadar istedikleri saatte ve dakikada Ankara Cad.No.48)Suavî'nin atöly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • Liyakat ve Hürriyet E tj^k İR muharrir arkadaşımız,liyakatin lâ-F» yık olmanın)hürriyetten önce geldiğini belirten yazım üzerine,hürriyetin liyakatli ten önce geldiğini ileri sürüyor ve hür Fransız E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • P.T.T.İDARESİNİN YENİ PULLARI Türk Amerikan İşbirliğinin 10 uncu yılı münasebetiyle Viyanada biri 40,diğeri 25 kuruşluk iki puldan ibaret bir seri 1 tenınuız'da,Güzel Sanallar Akademisinin kuruluşunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • Baro İdare heyetinden bir üye daha istifa etti AVUKAT VECDİ YARMAN,BARODA ÇALIŞMANIN İMKÂNSIZ HÂLE GELDİĞİNİ SÖYLEDİ İstanbul Barosu idare hey'etinde uzun müddettenberi devam eden ihtilâf,son idare he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • SABİK İrak Başvekillerinden Erşet Paşa dün Vilâyette Vali Prof.Gökay'ı ziyaret etmiştir.GÜLHANE Parkında satılan gazozlar,parkın kapısında muayene edildikten sonra meşrubatçılara tevdi edilmektedir.SO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Harman Sonu Dönüşü İsmail Dümbüllü Suzan Yakar Türk filmi.2 Ayşenin Duası İhsan Evrim Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)1 Macera Adamı Clark Gable Ava Gardn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • Elektriği,Telefonu,Belediye terkos suyu ve civarında 50.000,100.000,200,000 liralık evler,villâlar bulunan,Belediye otobüsleri işleyen.BAKIRKÖY BAHÇELİEVLERDE Asfalt yol üzerinde Birinci sıra bitmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • Bir Kır gezisi kanlı hâdise ile sona erdi Kadın yüzünden çıkan münakaşa sonunda bir kunduracı arkadaşını bıçakladı Çemberlitaş civarında,Mehmetpaşa Sonikiz adında bir kunduracı,sevdiği mancı adında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • İMÂR MÜDÜRLÜĞÜNÜN KARARLARI TENKİT EDİLDİ Belediye Meclisinin dünkü toplantısında,cephesi 8 metreden dar olan arsalara bina yaptırılmamasının kanunsuz bir iş olduğu söylendi Belediye Meclisi dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.06.1957
  • ^AtCsiitı&ü pMwuA fyö t OĞLAK BUBCL1 [22 Aralık 20 Ocak] Bu gece rüya görürseniz,dikkat ediniz.Ve kendi kendinize bir şeye yormaya çalışınız.KOVA BURCU |21 Ocak 1» Şubat] Haksız yere bir kalp kıracaks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.06.1957
  • ¦I Azılı kaatille 20 dakika bogu$an polis memuru Mehmet Karakurt,bu mücadele sırasında halkın etraflarına halka olup seyrettiğini,yardımda bulunmadıklarını söyledi [NECMİ ONUR] s 11 haziran salı günü,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1957
  • r ^^^jig V i İM fS$ X0 'âki j S m mm ~^i«tf*yf i^i;j 3?'lMt'1 i I A.P.I ^Fl nFN ÇflNRA S"n Sünlerde Avrupa'nın muhtelif memleketleri,sel felâketine mâruz kalmıştır.Bu arawEfcUKIl OUnflH ^a,Alp dağları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1957
  • Akhisar'da bir berber kelliğe karşı ilâç buldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] AKHİSAR,18 Şehrimizde bir berber,kellerde saç çıkartacak bir ilâç keşfetmiştir.Kel bir hastaya sürülen ilâç müsbet netice vermişs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1957
  • MOTORLU PATEN f Kaliforniyalı Gerard Roy,mevcut her çeşit nakil vasıtalarından bıkmış,kendine «Merihtcn Gelen Adanı» süsünü vermek için yepyeni bir vasıta bulmuş!Roy,üç tekerlekli,motorlu «paten» lerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1957
  • Eskişehirde büyük bir hava gösterisi yapıldı 24 Jet hedef olarak kullanılan 4 hakikî uçağı roket ve napalm ile tahrip etti NATO Gazeteciler heyeti dün Eskişehirden şehrimize gelmiştir.Akşam üzeri tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1957
  • 17 sene evvel çingeneler in çaldığı çocuk bulundu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] GİRESUN,18 17 sene evvel kaybolan bir genç birdenbire ortaya çıkaak ailesini sevince boğmuştur.Hâdise Bulancık kazasında olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1957
  • KRALİÇE DİNA BOŞANMIŞ [ANADOLU AJANSI] KAHİRE,18 Hükümet organı «El Cumhuriye» gazetesi,Ürdün Kraliçesi Dina'nın 10 haziran fiünü Kral Hüsevinden resmen ayrıldığını bildirmektedir.Gazeteye göre Kraliç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1957
  • Fransız Kabinesi Güven oyu aldı [ASSOCIATED PRESS] PARİS,18 Başvekil Maurice Bourses Maunoury,bugün Fransız Milli Meclisinde iktidara geldiği gündenberi İlk imtihanını geçirmiş,buna rağmen kâfi derece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1957
  • 27500 Lira tutarında Zriftit'K,Bu keşideye hesap açanlar AYRICA:UMUMİ KEŞİDELERE de iştirak ederler.Paranızın son yatırım tarihi j 7 EKİM fi H 7 Hususi keşidenin çekiliş tarihi 30 KASIM O O l^dir,Şube
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1957
  • Bir er arkadaşını tüfekle öldürdü [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİT,18 İzmit Bahçecik nahiyesi jandarma karakol erlerinden Babaeskili Aziz Gül,bilinmeyen bir sebepten dün gece saat 24 sıralarında ayni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1957
  • ingiltere Makarios u yeniden ilham elli PAPAZ'DAN GRİVAS'A KIBRIS'I TERKİ İÇİN EMİR VERMESİ İSTENDİ [MİLLİYET KAÜYO SERVİSİ A.P.LONDRA,18 Kıbrıs hükümeti,papaz Makarios'un tedhişçi lider Grivas'ı bizz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1957
  • Küçük kızlara müsteh-3 cen resimler gösteren bir hoca tevkif edüdi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİT,18 İzmit'in Fevziye mahallesinde din kitapları^sal in M.Gürbüz adında bir hoca,üzerinde taşıdığı müsteh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1957
  • 5* *jp s»8f 'Sr*;^r_vW.if Al fllRII Ho'mHuMİK'e'deki Deniz Müzesinin karsısına rastlayan parkın,yolun kenarındaki kısmı kal-¦VMLl*lrılLI I Uıt dırılmaktadır.Bu kısmın tesviyesinden sonra virajın keski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1957
  • Türkiye'nin en temiz,en zengin mecmuası Basın aleminde yeni bir çığır ıvö'K1' VENÜS Arzu ettiğiniz en güzel mecmuadır.VENÜS Temiz ve nefis bir H baskının örneğidir.BUGÜN ÇIKTI Mcvt;udu bugün bir VENÜS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.06.1957
  • I "Dayı„nın yelpazesi E flkil EDENİ Fransa,Şimalî Afrika'nın hakkını vermemek için E İyi ^a^'^m yapıyor.Erkek,kadın,çoluk,çocuk demiyor,öldü-E.rüyor.Şimalî Afrika kan selleri içinde.Sene 1957.Birleş-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.06.1957
  • BENDEN ^OUMyANIN t PARASINU-*ALDI.NİHAYETİ BAŞIMI DA 8ELÂVA ŞORT-TU-ONA GÖSTERİRİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1957
  • DEAAİÜ YUMRUK i(&AN3 BOLT'U SiKIŞT/FZDI.BOLT 8 ^HDELEOu.ycre DüŞüVOtZ-WANS BIK SA 5 VURDU.BOLT'u OA Aldatan bu awanj soluniu dama yüksekte tut'_hadi kalk BOLT 'V'AM YSDİ SAYILDIĞINDA 8QLT AYAĞA KALKIY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1957
  • ALLAHLIK ALI BEY EyVAM umuttum-Bu aksam •Kir KARDEŞ iMi£ SEZMEĞE ÎÇlKACAtCTiM.KUSURA BAKMA AYSEL SENİNLE RANDEVUM VA^DI,UNUTTUM.RANDEVU MU SENİNLE Mi oh evet.*umut.4*-»MUŞTUM EVDE OTUBUPÇ TIRNAK.LÂRiM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1957
  • SİNEMA YILDIZLARINA yeni bîr şöhret kapısı açıldı Sophia Loren'den,Tab Hunter'e kadar birçok artistler,beyaz perdeden sonra siyah plâkta da yıldızlığa ulaşıyorlar CUMHUR ALP IIIIIIIIHIIIIItlIlllllllll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1957
  • Güner,imkânsız.Neriman'a da inat,bu gece,katiyen telefon etmeyecektim.Geceye kendi başıma tahammül ermeğe karar verdim.Bir saat kadar dolaştım.Sonra ayak üstü lokallerinden biri ikisine girip çıktım.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1957
  • DÜNYÂYI TEFE KOYDUM ELS A Yazan:MAXWELL Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 46 Neticede mükâfatı kimsenin aklına gelmeyen bir çift vazo getirmekle Rus Düşesi Marie kazandı.Ertesi günü Fransız Millî Emniyetinin be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Kalbinden Yaralı TEFRİKA No:7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Operatör Pierre'le l:arısı Elizabeth,asistanı Janin e ve kocası Roger aynı otelde yazı geçirirler.Elizabeth'in ahbabı pilot Alfred,heli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.06.1957
  • »WUH*WWUWİWWVHVWWW\WVW *J Yeni ilkokullarımızı nerede yapacağız?MAARİF Müdürlüğü bir müjde verdi.Şimdiden,cebirde 10,köylerde 8 ilkokul yapılacak.Dörtlü eğitim kalkacak.Bu haber bana,ilkokullara ait m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • ÜBHAH-RUS MUHASEBATI İR HAL AL Rusların dahilî işlerine müdahalesi üzerine Moskova'ya notalar gönderildi.Münasebetlerin kesilmesi muhtemel [TÜRK HABERLER AJANSI] BEYRUT,18 Sovyet Rusya'nın Lübnan'm da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Yahova şahitlerinin duruşması başladı İki Rum ile bir Ermeni olan sanıklar,kıyametin yakın olduğunu söylediler «Yahova Şahitleri» adında bir tarikatın öncülüğünü yapmak ve bu maksatla yurda,okunması m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • GÖKAY,İZİN MÜDDETİNİ AÇIKLAMADI Bir kaç gündenberi senelik iznini alması dahi bir mesele haline giren İstanbul Valisi Profesör Gökay,dün sabah kendisiyle aynı konu üzerinde konuştuğumuz zaman sözlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Bir cinayet aydınlandı 4 Baştarai Birincide Bende Salih Kaptan gibi Vakfıkcbirliyim.Yaşım 15 dir.Bundan 4-5 ay önce Salih,çırak alarak beni yanına aldı ve motörle Izmlte götürdü.Dönüşte bana sarkıntı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Mısırla dostâne temaslar başladı t Baştarafı Birincide BAŞVEKİL,ALMAN ZİRAAT VEKİLİ İLE GÖRÜŞTÜ Başvekil Adnan Menderes Menderes bu sabah saat 10 da Hükümetimizin davetlisi olarak memleketimizi ziyare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • MİLLİ KORUNMA Kanununun mecliste müzakeresi başlıyor LHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 Milli Korunma Kanunun bazı maddelerinin tâdili ve bâzı maddelerine ilâveler yapılması hakkındaki tasarı nihayet b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • TERRY MOORE BOŞANIYOR [ASSOCIATED PRESS] SANTA MONİCA.18 Sinema yıldızı Terry Moore,dün bir Hollywood mahkemesine müracaat ederek,kocası başka kadınlarla «münasebette» bulunduğundan boşanmak istediğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Gülek'in otomobili CALİNDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,18 CHP.Genel Sekreteri Kasım Gülek'in lüks otomobili dün gece yarısı evinin kapısı önünden sabıkalı araba hırsızları tarafından çalınmış ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Bir Parlâmento Heyetimiz Amerika'ya gidiyor [ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON.18 12 NATO memleketinden 43 Parlâmento âzası,NATO İle alâkalı meselelerle yakından temas etmek için Atlantik Bölgesi Kumandanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • BAYAR,ATİNAYA dönecek olan Yunan Elçisini kabul etti [ANADOLU AJANSI] ANKARA.18 Reisicumhur Celâl Bayar yakında memleketimizden ayrılacak olan Yunan Büyükelçisi Kallergis'l kabul etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • İtalyan Kabinesini Fanfani kuracak [ANADOLU AJANSI] ROMA,18 Hristiyan Demokrat Partisi Sekreteri Anıintore Fanfani,yeni hükümeti kurmakla vazifelendirilmistir.Fanfani bu vazifeyi ihtiyat kaydiyle kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Leylâ Gençer Viyana'da büyük başarı kazandı [ANADOLU AJANSI] VİYANA,18 Viyana Festivali münasebetiyle Viyana Operasında temsiller vermekte olan Milano'nun Scala Operası artistleriyle birlikte Leylâ Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Amerikada gösterilecek Türk filmleri [ASSOCIATED* PRESS] NEW-YORK,18 «Bugünkü Türkiye» adındaki film,Warner Bros şirketi tarafından Amerikan sinemalarına dağıtılmıştır.Film,Türkiye'deki son iktisadî v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Izalei şüyu suretiyle satılık dükkân ve depo Beşiktaşta Tramvay caddesinde köşe başındaki Muhallebiciye bitişik Ortabahçe caddesinde 3 No.lu 182,50 metrekare arpacı dükkânı 24 Haziran 1957 günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Her akşam Beyazıt BEYAZ SARAY Lokanta rerasında *wm ^Ö i Mf$i$j$ wKm W M SUZAN KÖKTÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Suat Karaosman Müessesesi,Taksim,Elmadağ Caddesi 57 No.ya nakletmistir.Muvakkat telefon:48 25 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Her akşam Beyazıt BEYAZ SARAY Lokanta Terasında CİHAN IŞIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Dora'nın dâva ettiği binbaşı mahkûm oldu t Baştarajı Birincide ret» suçundan bir ay 20 gün hapse mahkûm etmiştir.Ancak Binbaşı Özoğul'a isnat edilen «iftira» suçunu Mahkeme Heyeti varit görmemiştir.MA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • beyaz.tBEYAZ SARAYİ 21 Hazirandan itibaren her akşam en sevilmiş SAZ VB SES San'atkâriar"1 İştirakiyle açılıyor Her Pazar saat 14.30 dan itibaren içkisiz aile matinesi.Tel:27 32 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Her akşam Beyazıt BEYAZ SARAY Lokanta Terasında NİGAR ULUERER NOT:Bebek Seansından snnra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • İki milyoner boğuldu t Baştarafı Birincide Ortalık karanlık olduğu için etrafı iyice Röremiyorduk.Biz de derhal can kurtaran simiti ve ip attık Fakat ne çare ki,bunlar bir i^c yaramadı.Bir« ara «İmdat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • MUHALEFETİN SEÇİME GİRMEMESİ İHTİMÂLİ VAR t Baştarafı Birincide KURULTAY İSTANBUL'DA TOPLANACAK Gülek,dün il merkezinde yaptığı Banın toplantısında «C.H.P.ııin seçimlere girip girmeyeceğine dair nihaî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Şintctiye factor po*ü6ne#uş t VÖNYANIN EN BÜYÜK i BUZ SİRKİ USA AMERİKA)'İ7?i PEK YAKINDA SW/5£7? S7 SARAY/NPA BUZ ÜZERİNPE ENCAZİP PATİNAJŞAMPİYONLARI-TRAPEZ BÜYÜK BALE ROCR'N ROLL STVe/fc TEASE.GRE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • KALİFİYE OTOMOBİL USTABAŞI ve TAMİRCİSİ ARANIYOR Otomobil tâmiratında uzun tecrübe görmüş kalifiye ustabaşı ve tamirci ustası aranıyor.Talipler bonservisleriyle birlikte Şişli ŞEVROLE SERVİS İSTASYONU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Sıcak havalarda,Soğuk gazoz ile içiniz Bir nefaset harikasıdır.Ferahlık ve sıhhat verir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Hüllâtıef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı islerini fiilen İdare eden mesul müdür ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • bum!Çarşamba HİCRÎ 1373 19 1376 Hariran HAZİRAN Zilkade 6 19 57 20 VAKİT 1 VASATİ EZANİ Günej 4.28 8.44 Ogle 12.15 4.31 ikindi 16.16 8.32 Aksanı ı 19.44 12.00 Yatsı 21.48 2.04 İmsak 2.07 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • RIVIERA OTEL RESTORAN-PAVYON İstediğinizin en iyisini ve en güzelini bulacağınız dünya çapında sayfiye lokalidir.Peri masallarında dinlediğiniz düğün ve ziyafetler Rivierada yapılabilir.Tel:36 45 70 U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • BALIK UNU Yüzde altmış proteinlidir,bilhassa kanatlı hayvanlar için en kuvvetli gıdadır.Toptan satış yeri:Tel:44 84 68 Perakende satış yeri:Burhanettin Erim ve Şks.Sirkeci Mühürdarzâde hanı Kat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • DERİ SATIŞI Türk Hava Kurumu istanbul Şubesinden:Kurban Bayramında Kurumumuz tarafmdan toplanacak olan kurban derilerinin açık arttırma ile satışı 22 Haziran 1957 Cumartesi günü saat 10 da yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • BİR İTİMAT MÜESSESESİ OLAN ±Lm_illi» &tw Sl mağazasında i Büyükler,küçükler,ve bebekler için herjtOrlö' giyim eşyası bulacaksınızw Bundan başbal)i Lüks Tuhafiye^ BATTANİYE YÜNLO,İPEKLİk KUMAŞLAR v.s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK BOSTANCIDA çamlar arasında 3 katlı şahane apartman acele satılıktır.36 24 74/12.A-776)TOPKAPI Söğütlü Yaylada satılık 250 M2 arsa.44 16 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • CEZAYİR'DE KAN gövdeyi götürüyor Fransızların katliâma başlamaları üzerine bütün Cezayir halkı ayaklandı [TÜRK HABERLER AJANSI] CEZAYİR,18 Fransız karargâhından bildirildiğine göre son 24 saat zarfınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.06.1957
  • Türk-lş grev hakkı istiyor t Baştarajı Birincide de anlamak yolunu tutmuş ve meşrulukları bizzat Vekâlet tarafından tescil edilmiş hulunan birlik ve federasyonlar hakkında dâva açılması Adliye Vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.06.1957
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.Son perdenin önünden.SENELERCE evveldi.O zamanlar futbolcu idim.Bilmezsiniz futbol ne tatlı oyundur.Tabii bilemezsinizden kasdim onu oynamamışlar içindir.Seyri de zevklidir amma oynama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1957
  • Fenerbahçe Almanyada İlk maçms Yapıyor Sarı Lacivertlilerin bu maçta Hilmi'yi de oynatacakları tahmin edilmektedir Avrupa'da bir turneye çıkan Fenerbahçe,ilk maçını bugün Berlin'de yapacaktır.Sarı Lac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1957
  • [İLHAN DEMİREL] II ADElf ETTEII EU1IEI Sofya'da yapılacak olan Avrupa Basketbol Şampiyonasına iştirak edecek Millî Bas ItflnfcMlI İtli CV W EL itrthol Takımımız,dün hareketten evvel Sirkcd Garındaaske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1957
  • Macaristan,İsveç'le berabere kaldı [TÜRKTEL] STOCKHOLM,18 Altıncı Dünya Futbol Kupası finallerinin oynanacağı Rasunta Stadion'da yapılan İsveç Macaristan milli futbol karşılaşmasını 31.190 kişi seyret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1957
  • Beşiktaş 14 Gidiyor Siyah-Beyazlıların Stokholm'a uçak bileti geldi Beşiktaş 14 temmuzda İsveç'e gidiyor.Dün İsveç'ten kulübe,S.A.S.uçağının biletleri gelmiş ve 14 temmuzda hareket etmeleri bildirilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1957
  • MERKEZ HAKEM KOMİTESİNDE DEĞİŞİKLİK Merkez Hakem Heyetinde değişiklik yapılacak.Uzun zamandanberi Merkez Hakem Komitesinin kifayetsizliği şikâyet mevzuu olmaktaydı.Son gelen haberlere göre,Komitede ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1957
  • [İLHAN DEMİRELI E III E Şehrimizde n.tıhtrlif gösteriler yapan İsveç jimnastik llitnUl W KIplaB gnıpu,Hilton Otelinin yüzme havuzuna İnen merdivenlerinde.İsveçli jimnastikçileri,otelin müşterilerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1957
  • Dünya Güreş Şampiyonası programı hazırlandı Yeni güreş nizâmnâmesi hakkında FİLA âzası memleketlere tebligat yapılacak Dün Beynelmilel Güreş Federasyonu son toplantısında bâzı kararlar almış ve bu ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1957
  • Beşiktaş F.kupasında namağlup şampiyon olmak arzusunda Altaylilar,Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını ecnebi hâkemin idare etmesini istedi Federasyon Kupası Şampiyonasının hakiki söz sahibi olan Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1957
  • ANSFER'E DOĞRU 26P 4* 2t#«fc fingir:X.wtbolcu HİLMİ g.PEVNırt.PVİ^ NlSAN MAYIS H4Z-IRAM 4MW«\U Ge*çı&ü m* m MALLAK 0 Afû$rS(gU ZL TRANSFERLER MİTHAT&IŞAVA YAPILACAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1957
  • KISA HABERLER PKAG'da yapılan atletizm karşılaşmalarında 5.000 metrede Zatopek üçüncü olmuştur.PARİS Kupası maçlarında,dört gün İçinde üç mühim maç yapmış olan yorgun Real Madrid takımı,Reims'de,Delau
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1957
  • Adaletli Salim,Ahmet ve Fahrettin serbest kalıyor BÂZI KULÜPLER,BÖLGEYE SATIŞA ÇIKARACAK-LARI FUTBOLCULARIN LİSTELERİNİ VERDİLER Satış listelerini hazırlamamış olan kulüpler,nihayet dün satışa çıkarıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1957
  • SZEKELLY F.Bahçeye olan borcunu ödiyecek Fenerbahçe kulübü antrenörlüğünden istifa eden Macar antrenör Szekelly kendisinden Fenerbahçe tarafından istenen 7 bin lirayı en yakın zamanda ödeyeceğini söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1957
  • İran atletleri yarın Konya'ya gidiyorlar [ANADOLU AJANSI] ANKARA,18 15-16 haziran tarihlerinde genç milli atletizm takımımızla karşılaşmış olan İran atletizm milli takımı atletleri,bu hafta Konyada ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1957
  • Paris Turnuasını Vasco De Gama kazandı [TÜRK HABERLER AJANSI] PARİS.18 Paris Futbol turnuasının finalinde 40 bin seyirci önünde oynanan ve çok çekişmeli geçen bir maç sonunda,Brezilya'nın Vasco de Gam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 19.06.1957
  • HAFTANIN BÜYÜK BOKS TURNUASI [ANADOLU AJANSI] ANKARA,18 Bölge Boks Ajanlığı tarafından 22-23 haziran tarihleri İçin büyük bir boks turnuası tertip edilmiştiriçlerinde birçok milli ve bölge şampiyonlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor