Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • *r Ty 1,[SAMI ÖNEMLİ] D AÇ1/CVİI faİTTİ Hir muddettcnberi şehrimizde bulunan Başvekil Adnan Mcnde-III I I I res beraberinde Devlet Vekili Emin Kalafat,Dahiliye Vekili Namık icdik olduğu halde dün uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • Irak Kabinesini Nuri Sait Paşa kurmayacak Kral Faysal Başvekilliğe Ali Cevdet El Eyyubî'yi getirdi [ANADOLU AJANSI] BAGDAD.17 Nuri Sait Paşa,yeni Irak kabinesini kurma teşebbüsünden vazgeçmiştir.Kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • TEK KİTAP USULÜNE DÖNÜLÜYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Heyeti orta okul ve liselerde yeniden «tek kitap» usulüne dönülmesi hususunda prensip kararı almış ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • TITO DÂVA EDİLDİ Bir İtalyan ailesi,1948 de ölen oğullarının akıbetinden Tito'yu mes'ul tutarak Yugoslav Devlet Reisi aleyhine dâva açmıştır.Davacılar o zaman 27 yasında bulunan oğullarının,hudutta bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • BÖLUKBAŞI KORKULU SAATLER GEÇİRMİŞ Genel Başkan Kırşehirde kaldığı evin taşlandığını dönüşte yolunun kayalarla kapatıldığını söyledi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN!ANKARA,17 Kırşehir'den sabaha karşı dönerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • fSAMt ÖNEMLİ] DAVİCTAII'I I MFRIIÇI AR Pakistan Parlamento Heyeti,dün bâzı meb'uslarimi/la birlikte Vilâyette VnP rHIVIdlAÜ lal llllııD'l*^*rHn pj„f.r;ıcay',ziyaret etıt.istir.U/ını miHdel «feym p'ien
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • SÜRGÜNE GİDİYOR iHÜÇHAN UNVER| L.M.P.II Başkanı Hüsnü Zeki Söylcmezoğlıı'ıııın,45 gün müddetle Kütahya'ya sürgüne gönderilmesi kararlaştırılmıştır.Dün Müddeiumumîliğe gelen Söylemezoğlu'na,«Fazla olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ I DR.ASIM ONUR DÜNKÜ DURUŞMADA Dr.Asım Onur'un 12 yıl hapsi istendi Müddeiumumi,Doktor'un 7 aylık hâmile bir kadına kürtaj yaparken yakalandığını söyledi MÜDDEİUMUMİ Celâl Baykal,dün «Kür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • lif* ^B w %yc5/P WL l\4 «D U R DİNLE EMRİNİ M E D İ I SAMİ ÖNEMLİ 1 Hâdiseler,Emniyet mensupları arasında bir hayli keskin nişancının bulunduğunu göstermektedir.Bir kaç gün önce bir bekçi,dur emrine h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • Altı ilimiz selden büyük zarar gördü Eskişehir'de 5 kişi boğularak öldü.Binlerce dekar arazi sular altında kaldı Devam etmekte olan yağmurlar,6 vilâyetimizde büyük ölçüde zarara ve insanca zayiata seb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • SAMI ÖNEMLİ] ÇCIjEp#l| I UAPI MAM7FTI ERİ "ac mevsimin n yaklaşması dolay isiyle Müslüman memleketlerinden OLflCUMLL.1 tlHUl nHIIILCILCnl Hicaz'a gidenlerin sayısı ehemmiyetli şekilde artmıştır.Bu anı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • Şehrimizde ekmek 570 I grama indi i Ankara ve Izmirden sonra m m şehrimizde de ekmek gramajı indirilmiştir.iktisat ve Ticaret Vekâletinden gelen i emir üzerine Belediye,ek-1 meğin fiat ve gramajı hak-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • Selden bir yolcu treni devrildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SİVAS,17 Erzurumdan şehrimiza gelmekte olan 1615 numaralı yolcu treni.Dazlak Çaltı istasyonları arasında devrilmiştir.Kaza,tünelden çıkan trenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • Asistan ve doçentlere tazminat verilecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Kadrosuz doçentlere ayda 150.asistanlara ise ayda 100 zer lira tazminat verilmesi için Üniversiteler kanununda yapılması iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • KRALİÇE DİNA KAYBOLDU [ASSOCIATED PRESS] KAHİRE.17 Ürdün Kraliçesi Dina,dün Kahireyi terketmiş ve nereye gittiği hakkında birbirini tutmayan haberler neşredilmiştir.Dina'nın evinden birisi,İskenderiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • Almanların kurduğu ilâç fabrikası tamamlanıyor Bayer ve Chering'inde iştirak ettiği Maç fabrikası ihracat da yapacak BAYER ve Chering'in de dahil olduğu dört tanınmış Alman firması,yerli sermayenin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • TÜRKİYE BİR PETROL merkezi hâline geliyor Yeniden 8 kuyu açılıyor,izmit'de kurulacak Tesisler yılda 39 milyon liralık döviz sağlıyacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Türkiye,çok kısa bir zamanda dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1957
  • Bir Rus taarruzuna karşı NATO bize garanti verdi İzmir Karargâhı Kumandanı bir harb vukuunda NATO Kuvvetlerinin Atomla teçhiz edileceğini de açıkladı Kıbrıs'ın NATO bakımından arzettiği büyük ehemmiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • 150 TON KAHVE YİNE ESKİ ŞEKİLDE DAĞITILACAKMIŞ İnhisarlar İdaresi 15 Temmuzdan sonra kahve ithâl etmeye başlayacak İnhisarlar Umum Müdürü Ömer Refik Yaltkaya dün,uzun müddettenberi yokluğu çekilen kah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • 241 OKUL BİNASI TAMİR EDİLECEK Maarif Müdürlüğünde teşkil edilen bir hey'et tarafından şehrimizde tamire ve onarıma muhtaç 241 okul binasının bulunduğu tesbit edilmiştir.Tatil aylarında bu okulların b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • NATO gazeteciler heyeti yarın geliyor Memleketimizi ziyaret etmekte olan NATO gazeteciler hey'eti,bugün saat 15.15 de Bursa'dan şehrimize gelecektir.Öğleden sonra şehrimizdeki tarihi eserleri ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • Dün de beş kişi intihara teşebbüs etti intihara teşebbüs vak'aları devam etmektedir.Son 24 saat içinde şehrin muhtelif semtlerinde bu kabil beş hâdise daha olmuş,Naci Sağlam,Mihriban Demircan,Erdil Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • SÜPER ATOM 13 No.lu TAKSİ MEDRANO SİRKİ Umumi arzu üzerine kahkahalı taksi numarasını takdim eder Ayrıca 1 HARİKA KOREK KEMİKLERİNE SAHİP KIZIL OERİÜ POMİ 2 MEŞHUR ZENCİ BEBEK GANGSTERLER EllNDf 3 ROC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • t w wı OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Gelecek bir aksiliği düşünüp üzülüyorsunuz.Oysa,korkunuz tamamen boş.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Üzüntünüz sona erecek.Hayatı bambaşka gözlerle göreceksiniz.BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA 1 Bir çiçek;Bir nota.2 Neticesiz;Yemek;B i r memleket.I 3 Çıplak gözle görülemeyecek ka-cdar ufak.4 Modern;Ceriha.5 İlkel bitkilerde dişi cinslik hücresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • JIIMII."HI.II II Mill II 111.I in i ı.i.11 unu 111 Istanbul 12.27 Açılış ve program 12.30 ğ Küçük Orkestra 13.00 Şarkılar 13.30 Haberler 13.45 Saz eser-E leri 14.00 Karışık Orkestra mü-ziğl 14.30 Şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • Banka,Kooperatif ve Sermayedarların Dikkat Nazarına Kadıköyün en güzel yerinde Cevizlik ile Yoğurtçu parkı arasında dört tarafı açık 12.520 metrekare arsa izaleişuyû suretiyle satılacaktır.İstanbulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • VEFAT Merhum Av.Fehmi Çalışkan'ın ve Cemile Çalışkan'ın sevgili oğulları Muammer Çalışkan'ın,Tulum Bankası veznedarlarından Nihat Çalışkan'ın,Belediye Zabıta Müdürlüğü Muamele memuru Cihat Çalışkan'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • TEŞEKKÜR Müdürümüz ASIM ALNIAK'ın Herek cenaze merasimine iştirak etmek ve gerekse telgraf ve mektupla taziyetlerini bildirmek suretiyle teessürlerimize iştirak eyleyen muhterem müessese ve zevata ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • AÇIK TEŞEKKÜR Aileme yapmış olduğu fıtık ve apandisit ameliyatları ile iki yıldanberi çekmekte olduğumuz azaptan bizleri kurtaran İskenderun İşçi Sigortaları Hastahanesi Başhekimi Operatör doktor Mehm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • Ratip Tâhir hakkında yeni bir dâva açıldı Bir basın suçundan mahkûm bulunan karikatürist Ratip Tahir Burak hakkında,Adana'da yaptığı bir konuşmadan ötürü yeni bir dâva açılmıştır.Burak.Adana'dan gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • Millî Korunma Mahkeme 94 kişiyi mahkûm e Son beş ay içinde mahkûm olanlar 1 hafta ile 5 ay arasında hapis cezasına çarptırıldılar Son beş ay içinde İstanbul Millî Korunma Mahkemesi 94 mahkûmiyet karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • Sayfiyelerde Belediye kontrolü kifayetsiz Esnaf,sudan ekmeğe kadar bir çok gıda maddelerinin fiatını keyfine göre ayarlıyor Şehrin muhtelif semtlerinde,Belediye kontrolü tamamiyle gevşemiştir.Kontroll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • Bahçekapı-Çapa tramvay seferleri değiştirildi Bahçekapı Çapa 'Ve Atikali Çapa tramvaylarının sefrleri yeniden tâdil edilmiştir.Yeni alınan karara göre,Bahçekapıdan hareket eden tramvaylar Aksaraydan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • ANKARA VAPURU 191 YOLCU İLE DÖNDÜ Denizcilik Bankasının Ankara yolcu vapuru dün saat" 16 da Şimali Akdeniz seterinden dönmüştür.Gemi bu seferinde 191 yolcu,181 ton yük ve 12 tane de otomobil getirmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • Karısını öldüren gencin duruşmasına devam edildi Karısı Şükran Özer'] bıçak ve havaneli darbesiyle öldüren Zeki Özer'in duruşmasına dün 3 üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmiştir.Dünkü duruşmada y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • YURTTAN.DÜNYADAN SANAT HABERLERİ ZENCİLER ve OPERA HULKI SANER Soprano ANDERSON Bundan iki sene kadar evvel New York'un Metropolitan operası en mühim gecelerinden 1 »irini yaşıyordu.Biletler aylarca e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • **NLI BANKASI OSMANLI BANKASİ OSMANLI BANKASI Os 5 Temmuz çekilişinde s 5 Eylül m 50.000u I 5 Kasım.SO.OOOtl 31 Aralık.75.000" Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla İzahat için ajanslarımızın gişele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • Yurt dışında seyahat eden yolculara kolaylık Denizcilik Bankası dış hat vapurlarında seyahat eden Türk tebalı yolcular için bir kolaylık temin etmiştir.Alınan karara göre yurt dışına ancak 100 lira çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • Sandırma limanı modern bir hâle getirilecek Bandırma limanı modern bir hâle getirilecektir.İnşaatı Ü7erine alan Hollanda şirketinin temsilcileri diin şehrimize gelmiş ve hemen Bandırmaya gitmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • Vali hakkında çıkan şayialar yalanlandı Aybaşından itibaren senelik mezuniyetini kullanacak olan Gökay,iznini Avrupa'da geçirecek Dahiliye Vekili Dr.Nâmık Gedik,Vali Prof.Gökay'ın izni hakkında şunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • DÜN limanımıza tophi olarak 31H2 ton ithal inalı eşya gelmiştir.Gelen mallar arasında 433 ton süttozu ve 70 ton kamyon lâstiği bulunmaktadır.İSTANBUL üniversitesinin muhtelif fakültelerinde haziran dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • r SİNEMALAR BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02 Mesiha Yelda Muzaffer Tema Türk filmi 2 Âşık Veyselin Ha 1 Dudaktan Kalbe yatı Türk Mimi A I.K A Z K Tel.44 25H2)1 Fedai Manga Burt Lancas ter Jody Laurence Renkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1957
  • f.I Niçin istifa ediyorum?ŞEHİR Meclisinin Şehir Tiyatroları Edebî Heyetine beni de seçmek suretiyle hakkımda gösterdiği teveccühü o gün ziyare-E time selen bâzı dostların tebriklerinden öğren-E dim.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.06.1957
  • YAZAN:ÜMİT DENİZ 15 KANATLI AT,GÜZEL BİR KIZIN KANINDAN DOĞDU Kralın karısı Antella,uçan atından başka birse?görmeyen Belerofon'a karşı kara sevda çekiyordu.Serimizin sonuna yaklaştık.Anadolu ilâhları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1957
  • [SAMİ ÖNEMLİ I KARAGÜMRÜKTEN FATİHE UZANAN VE AÇILMASI TAMAMLANAN CADDENİN SON DURUMU.İmâr çalışmaları sür'atle gelişiyor Edirnekapı yolu surlarda açılacak bir kapı ile Londra asfaltına bağlanacak.Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1957
  • Köprüaltı çocuğu ailesine kavuştu Evini terkeden çocuğunu,köprüde hamallık yaparken gören anne derhal tanıdı Evvelki sabah saat 10 sıralarında Kadıköy iskelesinden geçenler heyecanlı bir kavuşmaya şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1957
  • MALATYA'DA D.P.İKİ MUHTARLIK KAZANDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] MALATYA,17 Hekimhan kazasının Hasan Çelebi nahiyesinde yapılan iki muhtar seçimini büyük bir ekseriyetle D.P.adayları kazanmıştır.Şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1957
  • Haiti'de karışıklık devam ediyor [ASSOCIATED PRESS] PORT AU PRİNCE,Haiti.17 Başkan Daniel Fingole'un sürülmesine hiddetlenen kütleler,dün bu başkenti bir ormana çevirmişlerdir.Bütün sokak lâmbaları kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1957
  • Televizyonda ÇANAKKALE s savaşları gösterildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN!NEW YORK,Amerikan televizyon istasyonları,her hafta büyük savaşlara dair yayınladıkları programda,son olarak Çanakkale muharebesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1957
  • Bize bir kaatii lâzım!I EVET,bize bir kaatii lâzım.Onsuz olamıyoruz.Fazla beye-cana mı ihtiyacımız var,yoksa bir kaatilde dev anası,çar-i samba karısı,gulyabâni gibi mevhum bir mahlûkun korku ğ timsâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1957
  • r fr 'idik Wsm 1.İpiİLj i v;I SAMİ ÖNEMLİ)YENİ MACAR KONSOLOSU VALİ İLE Br™5£ Vali Prof.Giikay'ı ziyaret ederek bir müddet görüşmüştür.Resimde,yeni Macar Başkonsolosu görülmektedir.Diğer taraftan Vali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1957
  • Depremler yeniden arfmıya başladı Son,23 gün içerisinde 1242 zelzele kaydedildi Son iki gün zarfında zelzele bölgesinde depremlerin artmakta olduğu tesbit edilmiştir.3 gün içerisinde 26 zelzele olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1957
  • A 4 R i MİI YflNI IIV T ARI fi T Veşii elnıalarla Çiçeklerin teşkil ettiği «natürmort» bir miİBİ UllkUli IHDIiUı açlk arttırma ile bilim paramızla resmi kurdan)tak IA.P.I tablo,evvelki gün Paris'te,ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1957
  • FRANSIZLAR Roket kullanıyor [ASSOCIATED PRESS)CEZAYİR,17 Cezayir isyanının başladığı tarihtenberi en ağır hava hücumunu yapan Fransızlar,dün doğu Cezayir'in dağlık ve ormanlık bölgelerinde bombardıman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1957
  • Liibnanda kilisede çıkan bir kavgada 20 kişi öldü Hâdise particilik meselesinden meydana geldi.Seçimleri Batı taraftarları kazanıyor [ASSOCIATED PRESS] BEYRUT,17 Dün bir kilesede iki rakip partinin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1957
  • f'CI CE| ÂKFTİNF UĞRADI Se,er memleketimizde olduğu gibi *»6fc I Ink UUnMUl Avrupa ve Amerika'da da son günlerde büyük tahribat yapmıştır.İsviçre,sellerden çok zarar gören memleketlerden biridir.Visp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1957
  • BU YIL ŞEHRİMİZDE OKUL SAYİSİ ARTACAK Resmî okulların müracaatları karşılayamaması yeni özel okulların açılmasına yol açacak [EKREM ALTINKAYNAK] ŞehrimİK okullarında bu sene büyük bir artış kaydedilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1957
  • W°-«9HHS »s EH s-Mil Kİ f^ivıçk E 1 b^bk.Ut IS i$s nı^'OKanrıı IA.P.J Yeni İtalyan Başvekili İtalya'da,Başvekil Zoli'nin istifasından sonra başlayan Kabine buhranı henüz halledilememiştir.Cumhurbaşkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.06.1957
  • sBİİİSİİİşSiiÖİİJİ Evet.şuraya ba» kim dobiş yelekten kestiği parçayı ceke.TİN ÜZERİNE DİKMİŞ GÖRÜYOR MuSUM SEP.&U ESNADA:WAYRI.DİNLE ŞAKA YAPMIYORUM n r?fHTİYÂK.KADIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1957
  • baba ham' bolt,wic 61 ti ZAWAs:GERİ.mans,bolt'u Z Köşeye s-i KiŞT/KOı,ŞİDDETLİ 6'ıR.YUAMÜ/KI 'HDİ/ZMEGE ı HAZ.'JZLAN/VOZ 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1957
  • CISCO Kİ D 40SS$mms,rob ftiBD Şu TEPEDE PARLAK BİRSEV GÖRDÜM ARKA PENCEREDEN SEm oe 8ı*R 8AKIVER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1957
  • ALLAHLIK ALİ BEY GUNER PASTA NUR.BÎSKÜlT GETİRECEK BEN DE UMONATALAR.1 J-iAZlRUirACAÖlM^ I GECE BİR PARTİ VERECEĞİZ.SEVİM TAŞlNiyoR.ANNE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1957
  • HONG KONG LARİNDA KADINLARIN PİJAMA İLE DOLAŞMASI MODADI BİRGÜN yolunuz Hong Kong'a düşecek olursa,daha sokağa çıkar çıkmaz,hayretten dona kalacaksınız.Neden mi?Uzak Şark'ın bu modern şehrinde bir ecn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM Yazan:E L S A MAXWELL Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 45 Bundan sonra ev sahibesi hanım kendini tutamadı,makaraları koyverdi.Dui'l'un resmen kur yapmağa kalktığı kadm romancı bizim meşhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1957
  • UCUMUZ SERVER 45 B ED İ Fakat bu hisler ona açılamaz,ancak sizinle beraber yaşanabilir.Atlatmak istiyorum babamı.Çirkin buluyorsunuz değil mi bu arzumu?Ben ikinci kadehe başlarken,Neriman birinciyi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1957
  • Siz,ben,bu işte hepimiz varız CAMBRIDGE Üniversitesi öğrencilerinin gecen hafta çıktıkları yolculuğa İmrenmediniz ini'.20 23 yaşındaki hu gençler,Afrika ortalarında bir kuşu hıılmaya gidiyorlar.Yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Kalbinden Yaralı TEFRİKA No:6 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Operator Pierre'le karısı Elizabeth,Pierre'in asistanı Janine ve kocası Roger aynı otelde yazı geçirirler.Elizabeth'e,yeni ayrıldığı se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • BÖLÜKBAŞI KORKULU SAATLER GEÇİRMİŞ Baştarafı Birincide taş atmışlar ve evin çinko damına dü-|en taslar içeride oturanlara bir hayli korkulu saatler geçirtmiştir.Bu arada aynı evin etrafında polislerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • Altı ilimiz selden büyük zarar gördü t Baştarafı Birincide dekarlık hububat ve pancar ekili saha suların istilâsına uğramış ve 50 kadar koyun telef olmuştur.SİVAS Bir müddettenberi devam eden yağmurla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • Türkiye bir petrol merkezi hâline geliyor l Baştarafı Birincide ler 1960 yılına kadar tamamlanacaktır.Hâlen Batrhan'daki tesislerde günde 7000 varil petrol işlenmekte ve bu,memleket ihtiyacının yüzde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • JAPONYA LİSANSI OLANLARA 418 Tarife 1411 İstatistik:Çadır Bezi için hemen proforma verilir.İstanbul,Sultanhamami,Aşirefendi Caddesi:Ankara Konya Han No.28/29 da:Telefon:22 12 82 ARAM P.HALACYAN'A MÜRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • Göz altlarında çizikler belirmeye başlayınca.t Kendinizi telaşa kaptırmayınız.Derhal,HAVILLAND kremlerile devamlı cild bakımına başlayınız.Geceleri,bol miktarda HA VILLAND COLD kremile yüzünüze masaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • iııctf Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Mes'ul Müdür:HASAN YILMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • RUMÎ r\r,ıj-i i.rxj» n_n ı SALI HİCRÎ 1373 18 1376 Haziran HAZİRAN Zilkadf 1 19 57 1» VAKİİ VASATİ EZANÎ Güneş 4.28 8.45 Öğle 12.15 4.32 ı ikindi 16.16 8.32 Akıjaır 19.43 12.00 Yatsı 21.17 2.04 İmsak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • If»»,FAY,bıçak,çatal,kaşık ve bütün bulaşıkları tertemiz yapar FAY emaye eşya,fayans,mermerleri pırıl pırıl temizler FAY Puro Sabun Fabrikası mamulâUndaudır HERŞEYİ A W TEMİZLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • 600 defadan fazla Atlantikaşırı sefer yapmış olan Clipper pilotlarından başpilot John Matti».Dünyayı çepeçevre gören gözler Bu ifade kıt'alar ve denizler üstünde,seneler ve senelerce gök kubbede havay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • KİRALIK Sınaî Mıntakasmda İmalâtçılar Pasajı İnşaatı ikmal edilmek üzeredir.Dokumacılar ve her nevi imalâtçılar için 3 X 6 ve 4X8 eb'adında dükkânlar.Taşlıtarla meydanına nazır Kızılay binaları karşıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • KAYIP GÜZLÜK Beyoğlu Pasaj ındaki dükkânda,bluz satın alan çocuklu bayan,yanlışlıkla numaralı güneş gözlüğümü alıp kendi gözlüğünü bırakmıştı.Gözlüğün iadesi için şu numaraya telefon edilmesi rica olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • BALIK UNU Yüzde altmış proteinlidir,bilhassa kanatlı hayvanlar için en kuvvetli gıdadır.Toptan satış yerj:Tel:44 84 68 Perakende satış yeri:Burhanettin Erim ve Şks.Sirkeci Mühürdarzâde hanı Kat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • AMERİKAN DERSHANESİ Yaz Okulu ve Akşam Dersleri)İngilizce,Fransızca,Almanca,Muhasebe,Resim,Elisleri ve spor derslerine 1 TEMMUZ'da başlanılacaktır.Kayıtlara başlanılmıştır.ADRES:Sultanahmet,Alemdar Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • Deniz Nakliyat.T.A.O.21/6/1957 cuma günü Adriyatik hattma hareket edecek olan «HOPA» şilebimize Trieste ve Venedik için yük verecek olan sayın tüccarlarımızın ortaklığımıza müracaatları rica olunur.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • Fazla güneşte durmaktan mütevellit AĞRILARINA KARŞI OPON FAYDALIDIR OPON baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ağrılarına ve muayyen zamanlardaki sancılara karşı başarı ile kullanılır Sağlık mevzuunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • m Güzelliğinizin yaratıcısı S*z olunuz tste size HAVILLAND'm harikalar pudrası.9 muhtelif renkte fevkalâde înce latif kokulu ve müstesna bu İntibak kabiliyetine maliktir.PUDRASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • HURDA DEMİR MALLARI OLUP DA SAT-MAK İSTEYENLERİN IŞ SAATLERİNDE 44 06 27 VE-YA 44 98 57 IŞ SAATLERİ DIŞINDA 47 28 46 NUMA-RALI TELEFONLARA MÜ-RACAATLARI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • İstanbul Yün İpliği Fabrikası Türk Anonim Şirketinden 482950 No.lu telefon ile hiçbir alâkamız kalmadığından 47 4"3 50 No.dan aranmamızı ve eski telefonun rahatsız edilmemesi ilânen rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • Diş Tabibi TEVFİK İNANLI Muayenehanesini izmir'den İstanbul'a nakletmiş ve hasta kabulüne başlamıştır.Beyoğlu,tstiklAl cad.OS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • Frigorifik Tesisler ve İnşaatlar İçin TECRİT NANTARİ Gelmiştir.Arzu edenlerin OYA TİCARETHANESİNE Müracaatları:Galata,Tophane İskele caddesi Mescit sokak İnci Han No:3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • Jio zııh havaların N57 3 i ne I ehemmiyeti O var!SN Çotlomış ve kuru bir cilt çirkinleştirir,Halbuki NİVEA kremi İle bakım gören bir cilt,her havada daima yumujak,latif kalır ve tazeliğin bütün cazibe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • Bütün ağaç ve mobilya işlerinde kullanılan GONEX Mobilya cilası SATIŞA ARZEDİLMIŞTIR Cila İş Ticaret Türk Ltd.jŞt Galata,Fermeneciler Ali Yazıcı sok.Gümrük han No.5-6 Telefon:44 39 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • R i V 1 E R A OTEL RESTORAN-PAVYON İstediğinizin en iyisini ve en güzelini bulacağınız dünya çapında sayfiye lokalidir.Peri masallarında dinlediğiniz düğün ve ziyafetler Rivierada yapılabilir.Tel:36 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • Kızılay istanbul Müdürlüğünden ÇADIR DİKMEĞE MAHSUS ÇEŞİTLİ MALZEME ALINACAKTIR Cemiyetimizce diktirilecek 6000 adet 21 dilimli mahrutî çadır için lüzumlu alüminyum kapsül,eşkelek,sarımsak,demir halka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK «I ÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK ALTIYOLDA S odalı kat 55.000.3 odalı daire 45.000 Tel:36 91 73 akşamları 36 34 83.A-744)DÖRT odalı ev.15.000.Tel:36 9173 aksamları 36 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.06.1957
  • F.BAHÇE hareket etti Lefter hareketinden evvel "Canım gitmek istemiyor ama,dedikodu olmasın diye gidiyorum,dedi Fenerbahçe futbol kafilesi dün saat 13.30 da uçakla şehrimizden ayrılmıştır.Almanya,Holl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1957
  • CİHAT ARMAN Adana havası C.ARMÂN ÂdcMâ'yâ Çağırıldı Millî Mensucattılar 2500 lira aylıkla Arman'ı antrenör istiyorlar İstanbulspor'dan ayrıldıktan sonra Genç Millî Takım Antrenörlüğüne getirilen Cihat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1957
  • X.Avrupa Basketbol!Şampiyonası münasebeti^ [Son Avrupa Basketbol Şampiyonası tahmin!|edilmediği halde Macarların zaferiyle bitmişti.Millî basketbol takımımız,20 haziran tarihinde,Sofya'da büyük bir sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1957
  • ANKARADA ilk transfer YAPILDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,17 Düne kadar durgun giden baş şehir transfer piyasası bugün birden hararetlenerek ilk meyvasını vermiştir.Bir müddet önce Beşiktaş antrenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1957
  • MİLLÎ BASKET TAKIMI GİDİYOR KADIKÖYSPORLU ÖMER HASTALIĞI DOLAYI-SİYLE KAFİLE DIŞINDA KALACAK 1957 Avrupa Basketbol Şampiyonasına İştirak edecek Türk Milli Basketbol takımı bugün saat 16.30 da Simplon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1957
  • VEFALI İSMET'İ ADALET İSTİYOR İSMET Vefa takımının kaptanı millî futbolculardan İsmet Yamanoğluna Adalet kulübü" talip olmuştur.Bilindiği Rİbi bu sene Salim'in mukavelesi bitmekte ve Adalet solaçığı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1957
  • İAİİ AAV MAÇI C ETTİ Danimarka'nın en jrenç futbolcusu,7 aylık «Allan Koch.dur.DrayUR AbtLt till K„r kulübüne âza olan yavru santrfor,çimen sahaya minicik futbol avakkabılariylc arzı endam etmiştir.[K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1957
  • Transfer ayı değil EŞFAK AYKAÇ miminin m ıııtımımıımmm GAZETELERİN,Amerika,Rusya'ya harb İlân etti» heyecaniyle verdikleri havadislerden anlaşıldığına göre,yeni bir transfer meselesi ortaya çıkmış bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1957
  • TURGAY,ERGUN M.CEZA Heyetinde Millî Mensucat maçından sonra çıkan hâdiselerle ilgili olarak tahkikat yapıî^cr ANKARA.17 Hususi)Galatasaray Milli Mensucat maçında müessif hâdiselere sebebiyet veren Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.06.1957
  • [İLHAN DEMİREL] YOL GUI UKTAN EVVEL dün Bölge temsilcileri ile Basın mensupları ve taraftarlar uğurladı.Resimde,üst sıra soldan itibaren:WkWWiiHniHn h fcl* Basri,Can,Niyazi Sel,K.Fikret,Federasyon âz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor