Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.06.1957
  • ÖLÜM YOLCUSU 51 yaşındaki Seyld Emin Mahmud adında bir Mısırlı evvelki gün casusluk suçu ile ölüm cezasına mahkum edilmiştir.Mahmud'un İngiltere hesabına casusluk yaptığı iddia edilmiştir.Diğer suç or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1957
  • WW—İllini II I1. UÛ H [MUAMMER TAVLAK1 rAMAVARİ AD Adana'da h,r BUeyl hunharca katleden raııavarların durulmasına dün AnvAnAYAIfLAIl kara'da devam edilmiştir.Kaatiller cinayetlerini pervasızca anlatmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ)jj_i-mâ-mmi,Z.^mm*,mm Halen şehrimizde bulunan Robert Kolejin Mütevelli Kolej ücretlerini arttırmak gereKiyormuş Hpr ti dün,Bebekteki okui binasında b«r toplantı yaparak bilhassa Kolejin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1957
  • GUNALTAY "SEÇİM emniyeti şarttır,diyor Sivas'ta konuşan sabık Başvekil,C.H.P.lilere parya muamelesi yapıldığını iddia etti I Hususî surette siden ÜMİT DENİZ'denl SİVAS,12 Şemsettin Günaltay C.H.P.Siva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1957
  • KÂR HADLERİNİ hükümet ayarlıyacak [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,12 14 Maddelik Millî Korunma Kanunu tadil tasarısı bugün muvakkat encümende kabul edilmiştir.Tasarıda yapılan en mühim yenilik,kâr hadl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1957
  • I FOTO BASIN] Milyonluk pul hırsızı yakalandı İzmir'de milyonlarca Ura tuttuğu söylenen nadide pul koleksiyonunu çalan Erol adındaki hırsız polis tarafından yakalanmıştır.Aslen İstanbullu Bcykozlu ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1957
  • I SAMI ÖpffiMLİ)Lâleli Baha'nın mezarı «Lâleli Baha» mezarının buiııııduğu yerin tesviyesi sırasında ele geçen bâzı kemik parçalarının,Evliyaya ait olduğu iddia edilmektedir.Bilindiği üzere,«Lâleli Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1957
  • Muhtekirlerin yeni bir buluşu Millî Korunma müfettişleri yeni bir ihtikâr şeklini tesbit etmiş ve 6 firmanın işlerine el koymuştur.Belirtildiğine göre bahis mevzuu f.ımalar çizgili,ithâl malı tabakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1957
  • istimlâklere dair sözlü soru verildi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.12 Hür.P.Diyarbakır mebusu Dr.Yusuf Azizoğlu,büyük şehirlerde girişilen istimlâk hareketleri ile ilgili bir yazılı soru önergesi ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1957
  • 60 Homoseksüel'in 18 i frengili çıktı Ahlâk Zabıtası tarafından toplanarak Emrazı Zührevî Hastahanesine gönderilen 60 homoseksüel gençten 18 inin frengili olduğu tesbit edilmiştir.Polis,adreslerinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1957
  • Tepebaşında gece fecî bir kaza oldu Parmaklıkları parçalıyarak 20 metre aşağıya uçan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı Dün gece yarısından sonra Tepebaşında feci bir trafik kazası olmuş bir hususî o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1957
  • İ:İ müMma MÜLTECİ TEŞKİLÂTI BAŞKANI I SAMI ÖNEMLİ I Milletlerarası Mülteci teşkilâtı başkanı James Reed,memleketimizdeki mülteci problemini tetkik etmek üzere dün Ankara'dan şehrimize gelmiştir.James
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1957
  • SEÇİMLERİN NE ZAMAN YAPİLACAĞİ BELLİ DEĞİL Anadolu Ajansı yayınladığı bir tavzihle seçimlere dair Bayar'a atfedilen sözlerin hakikate uymadığını bildirdi [ANADOLU AJANSI].AFYON,12 r-Reisicumhur Celâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ I VAKIFLAR MÜDÜRÜ ORHAN ÇAPÇI Tarihi âbideler ihya edilecek Vakıflar Umum Müdürü Orhan Çapçı,İstanbul'daki imâr hareketlerine muvazi olarak Vakıflar idaresinin faaliyetini,dün yaptığı bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1957
  • KIRŞEHİR TEKRAR VİLAYET OLDU Hacıbektaş ve Kozaklı kazalarının yeni Vilâyete bağlanmaması kararı üzerine Bölükbaşı,Bayar'a şiddetli hücumlarda bulundu Uç celse için Meclisten çıkarılan C.M.P.Genel Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1957
  • FOTO GÜVENİ ~rı rnill r MUniD ATI Seller Polatlı'da büyük hasar yapmış 100 kadar ev ve dükkan yıkılmıştır Şel-SELLERİN TAHRİBATI v„Pl,CI tahribatın giderilmesine çalışılmaktadır.K.ılay,felaketzedelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • H 1MB MM K m mi İ Güneş ve deniz banyolarının FAYDA VE ZARARLARI Yazan:Dr.S.Recep DOKSAT Yaz geldi,yazla beraber deniz ve giınes banyolarının mevsimi de İMflıyor.Hele bu mevsimin denize atlayıp bir da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • yi^NLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os a terlh 5 Temmuz çekilişinde 5 EylUl 50.000 Z S Kasım.SO.OOOtl TL j 31 Aralık.75.000» Har 150 liraya bir kur'a numarası İzahat için tjanalanmızın gişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • ISTANBUL 12.27 Açılı?ve program 12.30 Hafif melodiler,dans ve caz müziği 13.00 Şarkılar,Ahmet Çağan 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Öğle konseri 14.30 Beraber şarkılar 15.00 Kapanış.16.57 Açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • BULMACA I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 SOLDAN SAĞA:1 İçinde bulunması gereken şeylerden hiçbiri bulunmıyan;Çok iyi.2 Kör;Me-2 mat.3 Posta havalesi;Matema-3 tikte kullanılan bir harf.4 Bir 4 hayvan;Bir tatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • SAYIN BAŞBAKANIN BÜYÜK KALKINMA VE İMAR HAMLELERİYLE GÜZELLESEN İSTAN-BULUN BOĞAZİÇİ,ESKİ BOĞAZİÇİ DEĞİLDİR ASMA KÖPRÜ ve Üsküdar Beykoz YOLUNUN ETÜDLERİ TAMAMLANMAK ÜZEREDİR.DÜNYANIN BÜTÜN GÜ-ZELLİKL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz,memleketin tanınmış avukatlarından,İSAKSAGES'in vefatında yakın bir alâka gösteren,kederimizi paylaşan ve mümkün nispette teselliye çalışmış olan meslekdaş,dost ve arkadaşların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • DOGUBANK ASMAALTI ŞUBESİ İstimlâk dolayısiyle 17.6.1957 Pazartesi sabahından itibaren muvakkaten Yenipostahâne Caddesi 70/72 numarada,DOGUBANK UNUM MÜDÜRLÜK binasının birinci katında faaliyetine devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • Mayıs ayında şehrimizde 73 yangın vak'ası oldu Mayıs ayı içinde şehrimizde 28 i İstanbul.L'6 sı Beyoğlu,8 i Kadıköy,3 ü Üsküdar,4 ü Beykoz,2 si İstinye ve 2 si Adalar mıntakasında olmak üzere 73 yancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • Millî Korunmaya verilen muhtekirler Bir bakkal ile bir tacir mahkûm oldu.425 liralık oto lâstiğioi 12.000 liraya satmak isteyen birisi de yakalandı Dün Toplu Millî Korunma Mahkemesinde iki kişi hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • 3 AYDA 330 DİLENCİ YAKALANDI Belediye Zabıtası mart,nisan ve mayıs ayları içinde 18.345 esnafı kontrol etmiş,yakaladığı 330 dilenciyi evvelâ kampa,bilâhare de memleketlerine sevk etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • Taksilere yeniden lâstik tevzi edilecek Yeniden mühim miktarda otomobil lâstiği tevzi edilecektir.Tevzi bürosu bu husustaki hazırlıklarını tamamlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • PİYASADA BEYAZ PEYNİR BOLLAŞTI İstihsal bölgelerinin çoğunda peynir kampanyası sona ermiş ve mandıralar faaliyetlerini tatil etmişlerdir.Durumla alâkalı olarak piyasa canlanmıştır.Bu arada Gima ve Mig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • Vali Ankara'dan döndü Şehri alâkadar eden mevzular etrafında ilgililerle görüşmek üzere Ankaraya giden Vali Prof.Gökay dün ¦^aat 19 da şehrimize dönmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • mı11mini iitımıııııııttlimitin nun muinimin minim.ııtıııimiıııııılııııniıif ıiMiIf f tıiMMtıMtıııiMiııı Yunan emperyalizminin bir itiraf vesikası I STANBUL Üniversitesinin,hemen her hiri kendi sahasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • 1 SİNEMALAR!BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02 Mesiha Yelda Muzaffer Tema Türk filmi.2 Âşık Veyselin Ha-1 Dudaktan Kalbe yatı Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)1 Fedai Manga Burt Lancaster Jody Laurence Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • t OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sağlığınızla yakından ilgilenmeniz çok iyi olacak.Ufak arızaların ciddî bir hal almasını önlersiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bütün dostlarınız kendinizi fazla yo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • ME YLİD Aile büyüğümüz,İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL İNAL'm ruhuna ithaf edilmek üzere yarınki cuma günü öğle namazını müteakip Beyazıt Camii Şerifinde İmam Hatip Okulu öğrencileri tarafından Mevlid okunacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • VAZ ayları devamınca.Maarif Müdürlüğü tarafından lise müdürleri için bir seminer açılması uygun görülmüştür.Bu seminerlere şehrimizdekj lise müdürleri katılacaktır.TÜRKİYE Akıl Hıfzıssıhha Cemiyetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1957
  • ÇALINMIŞ CEKETE BiR MÜBAŞİR KIYMET BiÇTi GAZİNOLARIN VESTİYERİNDEN YENİ CEKET AŞIRAN SUÇLU DÜN MAHKEMEDE AĞLADI İçkili yerlere dadanan Nurettin Özselman adında bir ceket hırsızı yakalanarak Adliyeye v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.06.1957
  • *Wihr«' Ti o v y,YAZAN:ÜMtT DENİZ iMâm-WfiBBwiiwBiwPBBKWHwW:W*HWÜİ*:ÇAPKIN İLÂHLAR MESİR BAYRAMI 427 yıldanberi kutlanmaktadır Mitoloji'de mühim mevkii olan Spilos dağının Manisa)İç turizmde de bir h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1957
  • HAZİRAN KEŞİDEMİZE İŞTİRAK İÇİN 3 KALDI BAHÇELİ BİR EV 8999 LİRA ACELE HESAP AÇINU Her 100 liraya bir kur'a numarası DOĞUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1957
  • II* GUBANK PANGALTI ŞUBESİ İstimlâk dolayısiyle muvakkaten DOGUBANK NİŞANTAŞI AJANSI'nda faaliyetine devam etmektedir.Muhterem müşterilerimizin,DOĞUBANK PANGALTI SUBEStte olan işlerini DOGUBANK NİŞANT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1957
  • I!Iİİİ1Iİ;1İİ11 &U ARADA UFAK B/R' TEKNİK ARTZAl OLDU.KIZIN VE HAYDUTLARIN UÇAal BAĞLANTISINDAN KURTULUP PIRLADI-Bü ARADA TEKIR DE.BOŞ DURMAM/Ş,HAPI.YE* Yi BULUP KURTAR.Mişrrt^^ ÜAYDUTLAFt.S NEREDE' B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1957
  • 17 HAZİRANDA TARSUS ŞUBEMİZ açıUycz m 500 LİRALIK HUSUSİ ÇEKİLİŞ UMUMİ KEÇ'OELERE İŞTİRAK HAKKI I İpli Ayrıca zengin İmm ve ÇEŞİTLİ mim açiliş m En fazla kazanma $M*K V:sermayesİ i7,ooo.ooo lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1957
  • Bir kadın genelevlerin altını üstüne getirdi t HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] IZMIR.12 R.isimli bir kadın dün gece genelevlerin allını üstüne getirmiştir.Bir hayli içen kadın kör kütük halde umumhaneye gelmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1957
  • t İtilin I IMIlllllllltlIliniMIII Verilmeyen hak EVVELKİ günkü «Cumhuriyet» te Hamdı Varoğlu'nun «Pro-I paganda Böyle Olur» başlıklı bir fıkrasını okudum.Değer-f li arkadaşım,biri Kırkpınar güreşlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1957
  • Ruslar hudutlarımızda roket üsleri kuruyor Bulgaristan'a bu maksatla 2.300 Rus teknisyeninin geldiği bildiriliyor [ASSOCIATED PRESS] VİYANA,12 Bulgar basını,Bulgar gençliğinin çalışmak üzere Rusyayagö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1957
  • Suriye Hükümeti Güc durumda Şükrü El Kuvvetli ile Nasır duruma bir çâre bulmaya çalışıyorlarmış [ASSOCIATED PRESS)LONDRA,12 Buradaki batılı diplomatlara gelen gizli raporlara göre Suriyenin solcu hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1957
  • iA.P.1 CCt/r-Bİ İCİIIC V APAU 17 SVaslıüıgton'daki İsveç hava ataşesi-«CWUILIdlllE IVUyMIl İVİL.nln 16 yaşındaki kızı Christina Wcnnerstrom,hafta basındanberi kayıptır.Genç kızın,bir nıüddettenberi se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1957
  • AYDIN'DA C.H.P.BİR MUHTARLIK KAZANDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,12 Aydın'da yapılan Gümüşköyii muhtar seçimini C.H.P.kazanmıştır.D.P.nin de katıldığı bu iddialı seçim bir hayli hararetli geçmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1957
  • 15 BİN TABAĞIN SAHİPLERİ ÇIKTI Zeyünburnundaki bir gecekondunun bahçesinde bulunan 15 bin tabağın kimlere ait olduğu tesbit edilmiştir.Bunlar Naci,Sabrl ve Mehmet adındaki kimselerdir.Bu şahıslar muva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1957
  • Bir sabıkalı,polise kama ile saldırdı Vasfi Topal ve İbrahim Kaplanoğulları adında iki esrar satıcısı bugün adliyeye verilecektir.Vasli.Tophanede Mumhane caddesinde esrar satışı yaparken suçüstü yakal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1957
  • Şehir Tiyatroları için yeni talimatname hazırlanıyor Edebî heyet yine 5 kişi olacak,fakat heyet üyelerinin eserleri oynanmıyacak.Sanatkârların sosyal garanti meselesi ele almıyor IOĞUZ ONGEN] ŞEHİR Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.06.1957
  • CÎCİ CAN ULAN S'J iN£ T VAY ANASİNİ.SAHİDEN SADft JAZ KAUDl öSUNl OSÖiLM'.S SSS.AÇtYOffDU* lan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1957
  • DEMÎH YUMRUK BOLT BU HERlFİ TANIMIYORUZ.BİR KAÇ RAUNT OVALAYI.VER.ONU OLUR.MU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1957
  • CİSCO Kil» EE^ KOMŞUAADUR 3İB ÇİFTLİĞİ vAR euCKTMORN''NA?ZENGİNDİR SAMA 'SU_AQA/WDIR?I OA SAHİP OLMAK w» m r~ I İSTİYOR.BİR KAÇ DEFA BANA EVUEN.ME TEKLİFİNDE BULUNDU.REDDETTİM ms& SAum$ mt mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1957
  • HAYATIM DÖKT KÖŞE 8AUDKİUN KEŞFİNE HAS.KETTİM MUVAFFAK OLfAALIYlM-Simdi vöhgunjsü-NUZ EFEM GİDİP YATSA.NlZ DAMA İYİ OLUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1957
  • Yazan:E L S A MAXWELL TEFE KOYDUM Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 40 Romanya'nın ekonomik siyasetini ben kontrol ediyorum,bıkıp usanmadan kitaplar yazıyorum.Diplomatlar etrafımda fırıl fırıl dönüyorlar.Durdu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1957
  • Kahraman çocukların k jmpı İhiilâl günlerinde büyük yararlıklar gösteren Macar çocukları,kampla yeni bir hayata başlıyorlar Hususi Muhabirimiz FREDERİK HERGEL'deıı TRAUNKİRCHEN Avusturya)Tarih,Macar ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1957
  • AŞK HİKÂYESİ Kalbinden Yaralı TEFRİKA No:1 Gece başlamıştı.Hepsi küçük otelin terasında idiler.Damlara sürünürcesiııe geçen helikopterin arkasında bıraktığı ılıktan harfleri görünce yürekleri oynadı.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1957
  • UCUMUZ Yazan SERVER 40 BED İ Evet,korkunç bir ihtimal üzerinde durdum.Onun üzerine tentürdiyot içtim.Sakın bana söyleme onu.Bilmek istemiyorum.Yalnız.İşte.Razı oldum kaderime.Her şeyi senden bekliyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1957
  • l V\WMWVHVHUUiHi V* l KADINLAR LÂDES TUTUŞMUŞLAR LÂDES hog şeydir.Çocukluğu,veya çocukça mesrut günleri söyler.Serçe parmaklar birbirine geçirilir:«Nesine?O ânın cömertliğine bağlı artık.İsteyin isted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.06.1957
  • SEÇİMLERİN NE ZAMAN YAPILACAĞI BELLİ DEĞİL t Ba^tarafı Birincide ba sizin seyahatinizde bu konu mevcut mudur?sözümün evvelinde ifâde ettiğim gibi bu yolda hususi bir maksat takip etmeden geziyorum.amm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1957
  • Eqirah,kristal sürahi UHU ile ıjapıştırırsanız v* X kimyevî kaynak Tekrar l yenisi gibi i/irsiniz UHU ^e ^a,ma '3Z,m'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1957
  • Mensucat Fabrikası için Aşağıdaki Elemanlar Aranıyor 1 Posta idare edebilecek iplik Ustabaşısı İnce iplik yapacak)2 Lise mezunu muhasebeci ve ücret tahakkuk memuru,S Tekstil branşında yetiştirilmek ür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1957
  • Mslleııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Mes'ul Müdür:HASAN YILMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1957
  • RUMÎ Perşembe HİCRÎ 1373 13 1376 Mayı* HAZİRAN Zilkade 31 19 57 1* VAKİT 1 VASATİ ezan!Güne| 4.2* 8 İT Ogle 12.14 4.32 İkindi 16.15 8.33 Akşarr l 19.4* 12.00 j Yatsı 21.44 2.03 Iınsâk 2.08 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1957
  • Diş Tabibi TEVFİK İNANLI Muayenehanesini İzmir'den İstanbul'a nakletmiş ve hasta kabulüne başlamıştır.Beyoğlu,İstiklâl cad.493 mmmm Telefon:44 86 16 mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1957
  • GARANTİ BANKASINDAN:Bankamız ihtiyacı için madenî kumbara yaptırılmasın» karar verilmiştir.Taliplerin propaganda servisine müracaatla şartnameyi görmelerini rica ederiz.1 Banka bu siparişi verip verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1957
  • kelimesi 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK MECİDİYEKÖYÜNDE acele satılık arsa.Mür:48 45 49.A-561)TARLABAŞI Kalyoncukulluk.altında 5 dükkân yapılabilir,kösebası beş katlı apartman 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1957
  • iki misli daha kolay.iki misli daha çabuk şaşılacak şey,fakat gerçek;FAY Temizleme Tozu sayesinde,gayret sarfetmenize lüzum kalmadan en muannid kir,yağ ve pas lekeleri tamamen kaybolur.Üstelik,FAY Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1957
  • Türkiye Birleşik Basın Ajansı Kollektif Şirketi Müdürü ZERIA KARADENIZin vazife ve selâhiyetleri nizamnamemiz mucibince kendisinden nezedilmistir.Şirket defterlerimize el konmadığı gibi şirketimiz muk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1957
  • inşaat Makineleri Acele Betoniyer ve Briket makineleri kiralık veya satılık aranmaktadır.Tel:44 21 87
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1957
  • İstanbul Orta Öğretim Talebesini Koruma Derneğinden Senelik heyet toplantısı 16/6/957 cumartesi günü saat 15 de Nişantaşı Nilüferhatun ilkokulunda yapılacağından âzânın teşrifleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1957
  • YAĞMUR.SU,RUTUBETE en mukavim TECRİD MADDELERİ Toptan,perakende Saim Gürses Müessesesi Galata,Necatibey Cad.No.100.Tel:44 22 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1957
  • i—ı Suadiye Çmardibi,Noter sokak Tramvaya,Plaja bir dakika 8 daireli Apartmanın altı dairesini sattık,geri kalan dört dairesi 35 ile 25 bin lira arasmda.Tel:48 35 32 ve 51 11 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1957
  • KIRŞEHİR TEKRAR VİLÂYET OLDU t Bastarajı Birincide tmn hakiki hüviyetini öğrenmiş olurdu.2 mayıs seçiminden bir kaç gün sonra kendisinden Kırşehir'in kaza hâline getirilmesi için bir kanun teklifinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.06.1957
  • Kara Hasan'ın karşılanma töreni şatafatlı oldu BANDIRMA.12 Hususi)Kırkpınarda Türkiye Şampiyonluğunu kazanan Kara Hasan Acar,bugün Bandırma'da 30 bin kişi tarafından karşılanmıştır.Omuzlar üzerinde Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1957
  • OSKAR'I KASIMPAŞA ALMAK İSTİYOR DÜN YAPILAN "BLOK PAKT TRANSFER PAZARINDA HARARETLİ ALIŞVERİŞ OLMADI cBlok Pakt» a dahil 7 kulübün temsilcileri dün kurmuş oldukları merkez 'üssü Beyoğluspor kulübüne g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1957
  • "Beşiktaş'la ikilik yoktur» Federasyon Kupası lideri BeşiktRş bu hafta Gençlerbirliği ile yapacağı maça sıkı hazırlanmaktadır.Evvelki gün Menejer Kemal Gülçeliğin nezaretinde kendi stadlarında çalışan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1957
  • ANKARALI İDARECİLER İSTAN BU L D A İstanbulda Transfer faaliyeti devam eder ve idareciler takımlarındaki boşlukları Ankara ve Izmirdeki futbolcularla kapatmaya çalışırken Ankaralı idareciler de İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1957
  • F.Bahçe kongresi 14 Temmuzda yapılıyor Hararetli geçeceği tahmin edilen Fenerbahçe kongresi 14 Temmuzda yapılacaktır.İdare hey'eti bu mevzuda kararını vermiştir.Kongre her zamanki gibi yine Süreyya Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1957
  • İtalyan Hakem gidiyor Fenerbahçe Toulouse karşılaşmasını idare eden İtalyan hakem Carlo Marangio bugün Romaya hareket edecektiritalyan hakem Fransa şampiyonunun oyununu hayretle kai'güamjğ,«Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1957
  • YÜZME,Atlama ve Sutopu Türkiye birincilikleri 20,21,22 Eylül talihlerinde İstanbul'da yapılacaktır.3 ve 7 temmuz tarihlerinde Romanya'da İki karşılaşma yapacak olan Ankara Futbol karmasının 10 tenımuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1957
  • I İLHAN DEMİRKLI BİRİNCİ PERDE 7 nri NoU,rde toplanan Fenerbahçe idarecilerinden Niyazi Sel,Talât Ataman,Menejer IIMNfH Mimnwi Ahmet Erol ve Muhittin Bulgurlu,hazırlanan mukaveleyi tetkik ettikten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1957
  • Güngör 3 senelik mukavele imzaladı G.Saray İdare Heyeti dün yaptığı toplantıda çeşitli mevzular yanında satış listesini de hazırlamıştır.Listede amatör futbolcu K.Ali'nin bonservisinin verildiği,B.Met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1957
  • G.Saray idare heyeti istifaları kabul etti Gündüz Kılıç ve Dr.Ali Uras,yeni Antrenör tâyin edilinceye kadar vazifelerine devam edecekler Galatasaray kulübü İdare Heyeti dün Reis Sâdık Giz'in riyasetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.06.1957
  • F.Bahçe Totffouse'u ürklâse etti:2-0 SARI LACİVERTLİLER İKİNCİ DEVREDEKİ MÜKEMMEL 0YTJN-LARIYLE FRANSA ŞAMPİYONUNU EZEREK MAGLOP ETTİLER KAHRAMAN MMIimiMMIMI Sarı Lacivertli çocuklar,dün Mithatpaşa sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor