Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • mm CIIP İİÇTİİNF Çili* il suçtan dolayı Fransada Cane şehrin-OV*g UJI UIİL vUy yargılanmakta olan Gaspare Laurella adında bir italyan,duruşması sırasında,metresi Simone Dcshamps'ı cebinden çıkardığı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • ZEHRA KANAL YİNE YAKALANDI Kendisini yankesicilik suçundan dolayı yakalayan memurları «Bana iftira atıyorlar» diye dâva etmek isteyen Zehra Kanal adında bir kadın,bu defa yeni bir suç işlerken yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • ISAMİ ÖNEMLİ1 KAÇAK TABAKLARIN BULUNDUKLARI PAKETLER ÇIKARILDIKTAN SONRA Çalılar arasında 15 bin tabak bulundu Bir gecekondunun bahçesindeki ithal malı tabaklara kimse sahip çıkm yor BELEDİYE Zabıta M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • flzilivehunharbir kaalil yakalandı Hapisten beraber firar ettiği arkadaşım öldüren Ali,Suadiye'de bir polisle boğuşurken kendi silâhtyle yaralandı.ZABITACA ve «Dikkat,son derece hunhar ve tehlikeli bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • FUHUŞ YUVASI YAPILAN Kundura Mağazası Basıldı Beyoğlundaki maruf kundura mağazalarından birinin kapısı,bu sabah.Ahlâk Zabıtası memurları tarafından mühürlenecektir.Buna sebep,otuz senelik bir şöhrete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • C.M.P."ŞİMŞEK EKİBİ,KURDU [NEDRET SELÇUKER] C.M.P.liler Suphi Batur,Sadık Aldoğan ve Alâeddin Tiridoğlu'dan mürekkep bir «Şimşek Ekibi» kurarak yeni bir gezi programı hazırlamışlardır.C.M.P.Ekibi,cuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • Bir talebe diri diri çaylak yavrusu yedi Vedat Uysal adında 16 yaşında bir orta okul talebesi iddia üzerine,bir çaylak yavrusunu diri diri yemiştir.Hâdise Darüşşafaka Lisesinde cereyan etmiş ve Vedat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • Tezgâhtarın işlerliği suçtan mağaza kapatılmayacak [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN ANKARA,11 Karma komisyon,Millî Korunma Kanunu tâdil lâyihasında bugün de bazı değişiklikler yapmıştır.Tezgâhtarların işlediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • D.P.ADANA KONGRESİ HÂDİSELİ GEÇTİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ADANA,11 D.P.vilâyet kongresi bugün Asrî sinemada yapılmış,iki grup arasında şiddetli münakaşalar olmuştur.Adil Batmanoğlu isimli delegenin «b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • Adana üzerinde iki askerî uçak çarpıştı Parçalanan Jet'in pilotu kurtuldu.Nakliye uçağının 5 kişilik mürettebatiyle denize düştüğü sanılıyor.[HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ADANA,11 Bugün bir askerî nakliye u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • TEL ÖRGÜNÜN ÖTESİNDEKİLER yı dun bir havli wak hu*»»*-«imad,mude «e Florvadaki Beledive «lai,P«H*i T İ'8P,J?JJÎP,P kel,dl,crini dp™ kenarlarına attılar.Halkın bilhassa d,l«^ftLE 2« P ^fn Rorü,u ordu-O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • ayar.seçimler öne alınmayacak,dedi mm Reisicumhur Ödemişte Atat ürk inkilâpları yolunda tereddütsüz yürüneceğini söyledi Bayar,konuşmasında rejimin doğru yolda olduğunu bildirdi I Hususi Muhabirimiz N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • 1980 K ^1 4 Eyy «LJE Tftv f f ipWjfy W 'f s4&£&&.¦Lfe *^Sğ?8l ^^S^pilll j 'i.^ÜSt'^' M& 4| K&^wiij V IJIİHLİ; *^JİMj 'if I ifj ^¦¦re»4iAa i*:fe,IMUAMMER TAYLAK] FELÂKETZEDELERE YARDIM Hür.P.Ankara Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • Târihi bir hamamın ihyası kararlaştırıldı Ayasofya'nın karşısında olan Sinan'ın eserinin tarihî hüviyeti muhafaza edilecek [FAHİR ERSİN] AYASOFYA'nın karşısındaki tarihî hamamın ihya edilerek yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • t.[A.P.VADIC UACTACIVA&a Han evvc,ki Uar,sl TAltld HAO I Adi ¦Begüm İle beraber Parise gelmiştir.Yaşlı ve hasta milyarder,Caıınes'dakl villâsını bırakıp at yarışlarını takip etmek için Fransız başkent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • İSTİMLÂK İŞİ YAZ SONUNA KADAR BİTİRİLECEK Başvekil Adnan Menderes,dün de «istanbul'un imâr taleri» ile meşgul olmuştur.Başvekil,sabah ve öğleden sonra iki defa Vilâyet'e gelerek imar ve istimlâk harek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1957
  • Polatlı ve Sivas'ta Selden 9 Kişi öldü Pek çok ev yıkıldı.Mahsul hasara uğradı.Polatlı karanlıkta kaldı YURDUN muhtelif yerlerinde şiddetli yağmurlar,büyük hasara ve insanca zayiata sebep olmuştur.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • ACI BİR KAYIP Tüccardan Ali Gürpınar'ın eti.Hacı Hafız İsmail Hakkı ve Makbule Durupıııar'ın kızları.Emekli Binbaşı Hafız ibrahim ve Hayriye Gürpınar'ın gelinleri.Fahrünnisa Yurdagül.Fahrettin.Feride
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • Yabancı bandıralı gemilerle şimdiye kadar 14 bin yolcu gelmiş 1956 yılı içinde deniz yolu ile yurda gelen ve dışarı giden yolcuların sayısı 34.898 kişi olarak tesbit edilmiştir.Yapılan istatistiklerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • ATOM REAKTÖRÜNÜN KURULACAĞI ARSANIN SAHİPLERİ ÇIKTI Atom reaktörünün kurulacağı Kiiçükçekmecedeki arazinin vârisleri ile reaktör komitesi arasında ihtilâf çıkmıştır.Vârisler arsa için verilen 540 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • To OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] İhmalcisiniz.Cezasını çekebilirsiniz.Son pişmanlığın fayda vermiyeceğini unutmayınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İnsanlarav daha güleryüz gösteriniz.Somurtkanlığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • 111111111111111111111111.İSTANBUL I 12.27 Açılış ve program 12.30 i Karışık hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar,Gülseren Güvenli 13.30 Haberler 13.45 Oyun havaları ğ 14.00 Küçük konser 14.30 Şarkılar,Zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Masayı andıracak şekilde,dik taşların üstüne yerleşmiş yassı kaya.2 Telgraf;Bir besi maddesi.3 Radyo etkinliği olan 4 Ayaklanma;Bir hayvan.5 Bir ziraat âleti;Asude.6 Amaç;Serkeş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • BİNBİR KİTAP Herkesin kitabıdır.İlk kitap Nasreddin Hoca çıktı Fiatı 20 krş.P.K.775 İst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • Kauçuk Fabrikalarına Kauçuk Tevzii Bugünkü EKONOMİDE Tevzi ve tahsisi listesini okuyunuz.Telefon:22 07 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • Hillon'un garsonu eroin içtiğini ilirai eiti Kolej mezunu olan Kemal Boylan ve arkadaşının duruşmalarına dün başlandı Hilton otelinin garsonu Kemal Boylan ile.arkadaşı Sabahattin Kalıkaya,eroin bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • OBJEKTİF v,Gençlerimiz ve millî kültürümüz Sİ I.IVMAMVi;ve Beyazıt kütüphaneleri r:oriern şekilde tamir ve tan/im edildi.Kırk yasını geçmiş insanlar,buralarda.yazma ve basma bütün tarih,hukuk,edebiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • A MAYIS ayı içinde Balıkhaneye 1.091.832 torik 692 palamut,652 ton d* muhtelif balık gelmiştir.Umumî olarak bir ay içinde balıkhaneye gelen 3269 ton balık 2.858.167 liraya satılmıştır.TÜRK Ahlâk,Ruh,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • İSTAKBUL VAPURU HAC SEFERİ YAPACAK Denizcilik Bankası bu sene Hacca gidecek olan yolcuların rahatlarını temin maksadiyle «İstanbul» vapurunu hazırlamıştır.Hâlen tersanede son revizyonu yapılmakta olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • Maden ihracı karşılığı ithâl hakkı Maden istihsal ve ihracatını teşvik etmek maksadiyle 585 sayılı sirkülerde kavıllı ithal payı nispetleri aşağıdaki •şekilde değiştirilmiştira)İthal payı nisbetleri s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 «2 Mesiha Yelda Muzaffer Tema Türk filmi.2 Âşık Veyselin Ha-1 Dudaktan Kalbe yatı Türk film».A L K A Z A R Tel:44 25 62)1 Fedai Manga Burt Lancaster Jody Laurence
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • Marsilya'ya Venedik'e Karadeniz ve Akdeniz'e Bedava Seyahatler Başladı Garanti Bankasının Haziran sonu çekilişinde beş adet Kredili Apartıman dairesi,müstesna arsalar,zengin para ikramiyeleri,Marsilya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • Esrar satışı yapan bir sabıkalı yakalandı Kaçıkçılık bürosu memurları Tophanede esrar satışı yapan Vasfi Topal adında bir sabıkalıyı dün suçüstü yakalamış ve üzerinde 138 parça esrar bulmuslardjr.Kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • V V İKTÎSA CARET Mira,arı:Dr Halûk CILLOVI İÇ Fİ ATLAR SEYRİNDEKİ YÜKSELİŞ Fiatla ı umumî seviyesinde bir yükseliş olup olmadığını müşahede etmek için şöyle çarşı pazar dolaşmak kâfi gelmektedir.Bunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • GUBUNK PANGALTI ŞUBESİ İstimlâk dolayısiyle muvakkaten DOĞUBANK NİŞANTAŞI AJANSI'nda faaliyetine devam etmektedir.Muhterem müşterilerimizin,DOĞUBANK PANGALTI SUBESİIe DOĞUBANK NİŞANTAŞI AJANSI'nda mun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1957
  • Kadın kaçırmak isteyen beş zorba tevkif edildi GAYELERİNE ERİŞEMEYEN ZORBALAR ÇEVİR-DİKLERİ TAKSİNİN CAMLARINI PARÇALADILAR Kadın kaçırmağa teşebbüs eden beş kişi.dün Bakırköy Adliyesine verilmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • Ordu'da 25 yaşında bir kız erkek olacak Hastaneye yatmadan traş olan Behiye ameliyattan sonra ilk işinin evlenmek olacağını söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ORDU.11 Bir genç kız,erkek olmak için şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • YAŞAR KEMAL'İN BİR ROMANI tercüme ediliyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] PARİS,Altı ay önce bildirdiğim gibi Londra'da yapılan bir toplantıdan soma Yaşar Kemal'in cince Memed» romanı 1957 yılının en iyi 6 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • BİR BABAYA KIZI YERİNE BAŞKASININ CESEDİ VERİLDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,il Şehrimizde bugün esin.nâdir tesadüf edilen bir hâdise olmuştur.Difteriden ölen 4 yaşındaki Güler'in cesedi hususi hast
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • [A.P.1 ÇAY PARTİSİ İngilizler çay içmeğe bayılırlar ama,İngiltere'de yaşayan bu üç maymun çaya karşı aynı alâkayı duymuyor!Londra'daki hayvanat bahçesinde maymunların şerefine bir çay partisi verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • IA.PI ÎİA ft ÇIDI IV IT A D If dc klrk İngiliz,ailesini ilk deia olarak Amerika'ca götüren «Mayflower» yelkenli IİY MdlllLIIV gemisinin benzeri «Mayflower II» hâlen Amerika'daki Plymouth limanına yakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • Unesco memleketimizdeki zelzelelerle ilgileniyor Teknik yardım programına göre teşkilât,Türk iyede yeni çakşmalara başlayacak fr [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] I PARİS UNESCO'nun »Teknik Yar-dım seksiyonu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • KRAL SUUD AMMAN'DA IA.P.1 Suudi Arabistan Kralı Suud solda)Ürdün Kralı Hüseyin ile görüşmek üzere geçen cumartesi günü Amman'a gelmiştir.Bu Uç günlük ziyaret esnasında iki Kral,Orta Doğu meselelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • OPERA BİNASINA 25 MİLYON LİRA SARFEDİLECEK [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 İstanbuldaki meşhur opera binasının sür'atle tamamlanmasına hükümet tarafından karar verilmiş ve Nafıa Vekâletine 25 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • BİR KIZ ÜZERİNE GAZ DÖKÜLEREK YAKILDI [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,11 Menemen'de vahşiyane bir hâdise cereyan etmiştir.Gönül ismindeki 11 yayında bir kız,evde yalnız bulunduğu bir sırada,içeri uzun b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • Para yumurtlatan iki madrabaz ele geçirildi Bir çok saf vatandaşları dolandıran açıkgözler son olarak bir İzmirlinin 11 bin lirasını aldılar HUSUSÎ MUHABİKİMİZDKN] İZMİR 11 Bugün polis tarafından para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • Adam döven polis âmiri yargılanıyor Silivri Emniyet Âmiri Vekili Mehmet Boral,Recep Kuşçu adında birini dövmekten sanık olarak İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaktadır.Dünkü duruşmada esas hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • ÜNİVERSİTE KANUNU TADİLÂTI ENCÜMENDE I [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.11 Üniversiteler Kanununun «Profesörlerin siyasetle ilgilenmelerini ve siyasi makale yazabilmelerini mümkün kılaı-ak» şekilde tâdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • YAZAN:ÜMİT DENİZ 10 ÇAPKIN İLÂHLAR ESKİ MANISADA DAMIZLIK ERKEKLER KULLANILIRDI Devirler değişip de en büyük Tanrının erkek olması lâzımgelince,ilk biı ük dişi Tanrı olan Kibel'e de bir koca arandı.U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ] İsveçli jimnastikti kı/lar dün Vilâyette Vali Muavini Cevat Çapanoğlunu ziyaret etmişlerdir.Bilâhare Taksini Âbidesine bir çelenk koyan jimnastikti kızlar ilk gösterilerini bu gece yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • I KEYS'!»NE!IIOAN Uni I ANDALM HolUwidali Bent Stig Mollcr,havalandik-"t WI«liI»!I i jan sonra,tepesindeki pervane sayesinde uenıaça devanı eden bir sandal imal etmiştir.Bir motora bağlanan sandal,hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • ımnııııııınıııııııııiHi Orman.Yine Orman.I' NSAN işitmesini istemediği haberlerden kaçar.Rahmetli İsmet Molla,dinlemesini istemediği bir mevzu olursa:Rica ederim söyleme,derdi,fena oluyorum.Orman hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1957
  • anada'da 22 senelik [tidar secimi Muhafazakârlar büyük bir 9 Vekil seçilmedi.Dieîenbaker galibiyet kazandı.Başvekil olacak [ASSOCIATED TORONTO,11 Kanada'da yapılan umumî seçimlerin neticesinde Liberal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.06.1957
  • AGûCiN ETRAr WNDAN OÖNECEKSİ.MIZ.İLtC OÖNEN YAKtŞI KAZANACAK TAMAM ı 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1957
  • BENDE kitry nİn Ev ADRESİ VAR OOHNNy.MERHAUOE KENDİSİMİ EVİNDE 6ULA-BİLİRSİN.tfliTT/lL£ JESS FALCON CO.Ni* VA ALANINA İNİYORLAR.F~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1957
  • &apOOOOOOOOUWWWW uuwwora«wwuuww iQSE SALHSIAS,ROJ MED FAKAT O ZENGİN NiyE HAWANLA LARIWU ÇALSIN?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1957
  • ALLAHUK ALİ BEY m.Bu K'rrAp 'SAYESİNDE MİNNOŞ SıR.A ©VE SAHİP OLACAK.•rs^y^EE^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1957
  • ¦y Is İMAMIN KARISI İZE bir bilmece.Haberi okumadınızsa doğru cevap veremeyeceğinizi şimdiden söyleyeyim.İmam,Kur'an dersi almaya gelen genç kıza tecavüz etmiş.İki seneye malıkûm olmuş.Karısı ne yapar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM Yazan:ELSA MAXWELL Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 39 Tam masaya yaklaşmıştı ki orada duran ukalâ bir genç,onun civardaki fakirlerden biri olduğunu zannederek sert bir sesle ertesi gün gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1957
  • UCUMUZ Y a z a n SERVER 39 B EDİ Hayır Erol,dedi,bu kadar değil.Üst tarafını zekâma bıraktı.Anlamıyor değildim.Yalnız bir şeyi anlamıyordum.Güner'e bu kuvvet nereden geliyor?İntihara kalkacak kadar be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1957
  • AŞK HİKÂYESİ SİYAH MASKE TEFRİKA No:12 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Doktor Şeref,arkadaşı Cemil'in esrarlı ölümü ile itine arkadaşlarından Avni'nin nişanlısı Neylân'ın zehirlenmesi hâdisesini aydınlatmaya ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1957
  • BUYUK ADAMLARIN acaip ilham kaynakları TARİH boyunca büyük insanlar nelerden ilham almışlardır,bilir misiniz?Gayet acaip şeylerden:Meselâ George Bernard Shaw,bir fikir peşinde olduğu zaman otobüse bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1957
  • CİCİ CAN IBBSitSAttd ıKKüSüZ OH 85 AB"!I SANW0*LAR1 NS y^-v;İHAVgT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • Polatlı ve Sivas'ta selden 9 kişi öldü t Boşta raiı Birincide SİVASTA Şiddetli yağmurlar Yıldızeli kazasının iki köyünü harap etmiştir.Bayat köyünde 50.Zeren köyünde de 30 ev yıkılmış sulara kapılan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • İSÇİLER İÇİN SOSYAL GÜVENLİK KANUNU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 İşçi Sigortaları Genel Kurul toplantısında konuşan Çalışma Vekili Mümtaz Tarhan,bütün işçi ve müstahdemi teşmil edilmek üzere yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • 4 kişiyi öldüren 3 eşkiya yakalandı t Baştaraft Birincide Saklandıkları bir köy evinde kıstı-rılan kastiller,jandarmalara ateş açmışlardır.Jandarmaların kullandıkları el bombaları dahi kaatillerin tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • Zehra Kanal yine yakalandı Baştarafı Birincide Bir kaç ay önce bir erkekle üç kadının para çantalarını çalmak suçundan yakalanan ve yapılan aramada evinde irili ufaklı 18 para çantası bulunan Zehra,ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğünden:Sayın yolcularımıza bir kolaylık olmak üzere Köprü iskelelerile Eminönü rıhtımındaki iskeleye numara verilmiştir.12 Haziran 1957 Çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • BAŞ AĞRILARINA ve muayyen zamanlardaki sancılara karşı FAYDALIDIR OPON baş,diş,adale,sinir,lumbago romatizma ağrılarını teskin eder E233 llc/'e başlangıcında başarı ile kullanılır ağlık mevzuunda aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • Miilâtıet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Mes'ul Müdür:HASAN YILMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • RUMÎ Çarşamba n HİCRÎ 1373 12 1378 Mayıs HAZİRAN Zilkade 30 1957 13 VAKİ1 i VASATİ ezan!Günce 4.28 8.47 Öğle 1214 4.33 İkindi 16.14 8.33 Aksan 1 19.41 12.00 Yatsı 21.44 2.03 İmt âk 2.08 6.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • 1000 MESKENLIK GARANTİ MÂHÂLLESİnin BEBEK ETİLER KOOPERATİFİ YANINDA YARISI PEŞİN,YARISI 50 AY TAKSİTLİ ARSA SATIŞLARINDAN İSTİFADE EDİNİZ Görmek ve malûmat almak için ETİLER otobüs durağı yanında Şan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • Şimdiye kadar böyle bir roman okumadınız!0f ^i;Müzik âleminin essiz dehası.Zamanının en yüksek sosyetelerinin her zaman aranan ve sevilen adamı.Fakirinden zenginine,güzelinden çirkinine kadar bütün ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • ZX aiiteuiabün t&yüd oiiuiiktiifc Günlük işlerinizden sonra her akşam,ellerinizi El losyonu ovalayınız ellerinizi *'"*llejtınr ve ellerdeki çatlaklıkları t geçınr ve önler SAVOY SABUN ARATMAZ SAVOYSUZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • Fabrikada,atelyede veya bir tamirhanede çalıştığınızı elleriniz ilân eder!Yağ,toz toprak ve kurum karışması ile hasıl olan ve ellere bulaşan kir tabakasını hiç bir sabunla çıkarmak mümkün değildir.Fak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • Bugün matinelerden itibaren 2 büyük film birden 1 Bengal Kahramanları Bengal Brigade Rock Hudson Arlene Dahl Ursula Thiess 2-KANLI SEVDA CAVALLERİA RUSTİCANA)Anthony Quinn Kerima May Britt Ettore Mann
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • Cezayirli Milliyetçiler Türkiye' yi örnek alıyoruz diyor [ŞARK B.B.A.ANKARA,11 Cezayir Millî Kurtuluş Komitesi başkanı Dr.Ahmet Francis ile komite azalarından Abdurrahman Kıvenne bugün uçakla cehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • Azılı ve hunhar bir kaatil yakalandı Başlarafı Birincide r,ar,Mustafa Sankaya ve Hüseyin Aslan adındaki beş hemşehrisinin paralarını alıp,kaçmıştır.Hâdiseyi müteakip yakalanan ve Çankırı Ağırceza Mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • Emeklilere beş maaş ikramiye verilmesi isteniyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,11 Vatani hizmet karşılığı maaş alanlarla Emekli,Dul ve Yetim maaşı bağlanmış olanlara 5 maaş ikramiye verilmesi hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • ALMAN MALI MOTORLU SANAYİ ve EV DİKİŞ MAKİNELERİ Veritas Textima Perakende satışa arzedilmiçtir Satış Yeri:ÖZENİŞ IVfahmutpaşa Çuhacı Han Sokak No.1 Telefon:22 92 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • Dünyanın sayılı sayfiyelerinden biri ve İstanbul'un eşsiz yazlık lokali RIVIERA OTEL RESTORAN PAVYON 15 6/1957 de yaz sezonuna başlıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • SÜMERBANK ALIM VE SATİM MÜESSESESİNDEN Sümerbank Camiasına mensup fabrikalarımız için 30/50 eb'adında 4700 ve 50'80 eb'admda 18400 kilo karpit alınacaktır.1 Karpitle ilgili dosyalar Müessesemiz Alım u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 ki 10 SATILIK EMLAK KARTAL yukarı mahallede kain 657 ada,1 parsel ve 600 ada 2 parsel sayılı deniz manzaralı gayrimenkuller 17/6/957 tarihinde saat 10 da kel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.06.1957
  • Türkiye Genç Takımlar Şampiyonası 6 Temmuzda başlıyor Dün toplanan Genç Milli takım komitesi,Genç Takımlar Türkiye »Şampiyonasının tarihini tesbit etmişti'.Müsabakalara 27 bölge iştirak edec'.Ktir.Böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1957
  • Paris Konkuıtiaâkteri Paris konkurhipiklerinde gerek binicilerimiz ve gerekse atlarımız gece şartları İçinde ilk defa iştirak ettikleri üç müsabakayı mı.vaffakiyctle bitirmişlerdir.Ancak,daha ziyade s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1957
  • i ilhan dem ireli I CAAI İYST Federasson Kupasında en tehlikeli rakibi Galatasaray'ı 2-1 yenerek 4 puanla lider-HUMMALI rAALIT Cl ııtt elde eden Siyah Beyazlılar.Gençler birliği maçına çok sıkı hazııl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1957
  • BALKAN OYUNLARI EMM'DE YAPILACAK Tertip Komitesi müsabakaların Atina'da yapılmasına karar verdi S ITÜRKTELİ ATİNA,11 Haber verildiğine göre,son olarak toplanan Balkan Oyunları Tertip Komitesi,bu senek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1957
  • 49 YIL 4*.gA^ıM eNi(V MMPIM&DA ECOÂD 6\JRS$i W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1957
  • KIS A HABERLER HACETTEPE Doğan,Muzaffer,Raifi Satışa çıkarmıştır.Diğer taraftan Kâzım,Nihat,Yalçın,Tuğrul kulübüyle olan mukavelelerini yenilemişlerdir.ANKARA karnıası Gençlerbirliği ile bir Antrenman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1957
  • GEÇMİŞ OLSUN I ilhan dlmireu Mitbatpasa stadının sevimli Miıdiırıı Şazi Tez.can bir mide ameliyatı geçirmiştir.Tezcan.gazetemiz vasıtasiyie butun sporculara bCYgilcrini yolladı.Kcndi.sine sermiş olsun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1957
  • TÜRK FUTBOLUNU TANIMIŞ,ANTRENÖRE İHTİYAÇ VAR BUGÜNE kadar,memlekete,muhtelif milletlere mensup ve adeden hayli kabarık sayıda antrenör celbedilmiş olmasına rağmen cAntrenör meselesi» diye anılan bir b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1957
  • FENERBAHÇE İSKOÇ ANTRENÖR GETİRİYOR UMUMÎ KAPTAN NİYAZİ SEL BU İŞ İÇİN VAZİFELENDİRİLDİ Fenerbahçe Kulübü,ingiliz Futbol Federasyonırıâ" dün ikinci defa bir telgraf çekerek gönderilecek antrenörün ace
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1957
  • Galatasaray isveç9 te maç yapmayacak Bâzı kulüp mensupları Gündüz Kılıç'ın istifasını geri almasını isliyorlar Galatasarayın Transfer Komitesi ile Mali Komite dün bir toplantı yapmış,bu toplantıda muk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1957
  • I İLHAN demirelj GALATASARAYLILAR ALTAN'IN ELİNDEN TOP KAÇIRMAYA ÇALIŞIYORLAR.50nci Yıl Sportif Oyunlar bayramı kapanırken F.Bahçe G.Saraya 73-72 mağlûp o Maç 66 66 berabere bittikten sonra temdidin s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 12.06.1957
  • OSKAK MİSBAH Hangi formayı seçecek.Eski kulübüne dönebilir.GÖZLER Kulübüne çevri Bugün" Blok Pakt üyesi 7 kulüp,transfer ve satış listeleriyle ilkpazarlıktoplantısını yapacak Transferden tam 18 gün ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor