Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • [^Sj Ta,hl» günler GIBBS T ile başlar.TRAŞ SABUNLARI ve KREMLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • İMAMIN AFFINI Meclis reddetti İnönü ile Adliye Vekili ve Samef Ağaoğlu arasında çok seri münakaşalar oldu "Zıttıma gittiğiniz zaman yapmayacağım şey yoktur,diyen inönü'ne,Ağaoğlu" Ordularınıza emir mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • IRZ DÜŞMANI BİR İMAM MAHKÛM OLDU [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BURSA 10 j-M,Kpmak 8¥?bj.r köyünde imamlık yaparken.Ramazan ayında kendisinden din dersi almak için gelen 14 yaşında bir kıza tecavüzde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • I SAMI ÖNEMLİ I MİLLİ KORUNMA KANUNUNU TENKİD EDEN TACİRLER DÜNKÜ TOPLANTILARINDA.Tüccarı Ticaret Odasının fevkalâde içtimaında,tacirler Millî Korunma Kanunundan şikâyet ederek kendilerine itimad edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • GÜNALTAY,MUHALEFETİN BİRLEŞMESİNİ İSTİYOR ı Erzincan'da konuşan C.H.P.nin son Başvekili 1950 deki imkânların temini için birleşmenin şart olduğunu söyledi [Hususî surette gidene ÜMİT D E N İ Z'denl ER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • TOPHANEDEKİ K1LIÇALIPAŞA CA-MİİNDEN KURŞUN ÇALARKEN YAKALANAN YALÇIN HOŞ KURŞUN HIRSIZI YAKALANDI Yalçın Hoş adında bir kurşun hırsızı Müddeiumumiliğe teslim edilmiştir.Çeşitli suçlardan sabıkası olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • v vV m mm ROBERT KOLEJ GELİŞTİRİLECEK IRÜÇHAN UNVER I Kolejinin geliştirilmesi İstanbuldaki Amerikan memleket için daha faydalı hale getirilmesi maksadı ile,8 kişilik bir Amerikan mütevelli hey'eti ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • TOPKAPI' YA TRAMVAY İŞLEMEYECEK Topkapı Caddesinin asfaltlanması dolayısiyle,yakın bit gelecekte Gureba ile Topkapı arasında tramvay işletilmeyecektir.Halen tamir edilmekte olan caddenin yakında asfal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • Atom reaktörü inşasına başlanıyor INKCMİ ONUR] Bir miıddctteııberi Avrupa'da bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü İlhaıni Civaoglu dün şehrimize dönmüştü/Seyahati hakkında kendisi ile görüştüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • M A D R İ |TOHi7ı-ı\1CHA| D GÜZELİ Geçenlerde Madrid'de apılan güzel lik müsabakasında IMaria oneba IMalıor «Madrid Güzeli» olarak serilmiştir.Maria,müsabakadan sonra 20 nei asrın başından itibaren İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • g|r IMUAMMER TAYLAKJ DÜNKÜ MÜZAKERELERİ DİNLEMEK ÜZERE MECLİS BİNASININ ÖNÜNDE TOPLANANLARIN SAYISI HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA İDİ.RESİMDE TARHLARIN BOZULMASINA SEBEBİYET VEREN KALABALIK DAĞITILTOKEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • Lübnan'da solcular seçimi kaybettiler ANADOLU AJANSİ SAKK] «BEYRUT,10 Dün Beyrut ve güney Lübnan'da 22 mebusluk için yapılan nihai seçimlerin neticeleri bu sabaha karsı alınmış ve solcuların kaybettik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • Suud ve Kıral Hüseyin'e suikast [TÜRK HABERLER AJANSI] AMMAN,10 Ürdün resmi makamları,hâlen Ürdün'ü ziyaret etmekte olan Suudi Arabistan Kralı Suud ile Kral Hüseyin'i öldürmek üzere buradaki Mısır Elç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • ITİMAü İSTEYECEK Fransa'nın yeni Başvekil adayı Maurice Boıırgcs Maunoııry,kabinesini ııuşanılıa günü Milli Meclise takdim ederek itimat isteyeceğini söylemiştir.Düsen hükümette Müdafaa Vekili olan 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • Adliye Vekili ve İstanbul savcısı dâva ediliyor 100 er bin lira tazminat isteyen davacı,Savcıyı V Vazifesini yapmamak Vekili de Savcıyı iyi seçmemek„le suçlandırıyor IHKAIIIM ORSJ KİNCİ Asliye Hukuk M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • RUÇHAN UNVERI İÇlfElM j MMIİ A ÇTSKf'I IM7I AD sxt(Jimnastik Okulu talebelerinden 17 kişilik lOVCIfLI ÜIIYlUttOl M£l.f4n bir kafile,memleketimizde gösteriler yapmak üzere dün gece şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1957
  • İ.3 SAMİ ÖNEMLİ I nfİDnİİİlAİİ İTİCİM Kapalıcarşııun dördüncü kısım inşaatı hu ayın UUnUUllvU MOİHI 8onuna kadar tamamlanacaktır.Bu kısımdaki 170 dükkân,1 milyon liradan fazla bir masrafla tamir edilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • ŞEHIRD6N,YURTTAN,DÜNYADAtf SANAT HABERLERİ Pablo Casals Hasta HULKİ SANER PORTRESİ YAPILAN PABLO CASALS Bıı eser bitmedi.«Öyle bir kadın tasavvuı edin ki seneler geçtikçe gençleşsin,güzelleşsin ve gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • Sağlık Müesseseleri T.A.0.Kudüste kâm RAFA LABORATORY FOR ANTİBİOTİC RESEARCH AND VACCINE PRODUCTION.Dr.B.S.LEVİN fabrikalarının mümessilliğini deruhte etmiş olduğunu ilgililere arzedeı iz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • 17 HAZİRANDA TARSUS ŞUBEMİZ acUıyûz LİRALIK HUSUSİ ÇEKİLİŞ UMUMİ KEŞİDELERE İŞTİRAK HAKKI SFRMAVCSİ 17,000,000 ÜfS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • •ItlllMI III HUH III II 11 III II HUM II Istanbul I II II I III II II II I II I J II I I f II I I II I I II i 12.27 Açılı?ve program 12.30 Küçük orkestra 13.00 Şarkılar Necdet Cici 13.30 Haberler 13.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • OĞLAK BURCU |22 Aralık 20 Orak] Bugün yaratma kudretiniz çok kuvvetli.Bu sayede orijinal bir isle takdir kazanabilirsiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hayatınızı değiştirebilecek bir hadise olması mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sinin su içinde ka J uzaktan su gibi 2 görünen ışık yanıltmacı.2 Ki-3 ¦lot sıfatı;Bir edat.4 3 Buluşma sözleşmesi;Üç.4 5 Tavuklarda görülen bir hastalık;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • KAMYONA ATLARKEN DÜŞÜP ÖLDÜ Taşlıtarlada ölümle neticelenen biı trafik kazası olmuştur.Ali Canatan adında bir amele,hareket halinde bulunan ve şoför Hasan Derebaşın idaresinde bulunan bir kamyona atla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • Denizcilik Bankasının bâzı servislerinde değişiklik yapıldı Denizcilik Bankasının muhtelif servislerinde,Yusuf Ziya Öniş'in istifasından sonra bâzı değişiklikler yapılmıştır.Bunlar arasında neşriyat b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • Bir armatör hakkında açılan dâvaya başlandı Armatör Kemal Sadıkoğlu aleyhinde döviz kaçakçılığından açılmış bulunan yedi dâvadan birine dün 1 inci Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmıştır.İngiltere'ye ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • 14 yaşındaki kızın koynuna giren adam mahkûm oldu Beyoijlunda bir evin penceresinden atlayarak uyumakta olan 14 yasında bir kızın koynuna giren A.Sedat adındaki genç,dün Birinci Asliye Ceza Mahkemesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • Pek ioee,fevkalâde ıctrcdjcı bir hassaya malik,çok mütecanis ve zarif bir kokuya malik olan yeni Tokalon fascination pudrası •ai2i daha genç,daha güzel vt hakikaten daha cazibeli gösterecektir.a ıo Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • Kaçmak isteyen bir hırsız yaralı olarak ele geçti Zabıtaca aranmakta olan Ali Demir acjında bir hırsız,Aksaray semtini heyecana düşüren bir hâdiseye sebep olduktan sonra ele geçirilmiştir.Son olarak A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • Şehir Hatları yaz tarifesi yarın başlıyor Şehir Hatlarının yaz tarifesi,yarından itibaren tatbik edilecektir,ilgililerin söylediklerine göre tarifedeki sefer sayısı arttırılmıştır.Ancak geçen senelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • Memleketimizde grip salgını tehlikesi yok Hariçten gelen deniz ve uçak yolcularının kontrolüne devam ediliyor Uzak Şarktaki grip salgınının Avrupaya yayılması ihtimalinden bahseden ajans haberleri üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • Müşteri almayan bir şoför dün 3 ay hapse mahkûm oldu Üç ay da meslekten men cezasına çarpılan şoför ayrıca 1000 lira para cezası ödeyecek Müşterinin arzusunu reddeden Cevat Erengül adında bir taksi şo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • İstinye Tersanesinin nakli için hazırlık başladı Boğaz yolunun açılmasına başlanması sebebile,İstinye tersanesinin nakli için hazırlıklara girişilmiştir.İmâr Müdürlüğü tarafından Denizcilik Bankasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • NATO BASIN HEYETİ GELİYOR Önümüzdeki çarşamba günü bir NA-TO Basın Hey'eti memleketimizi ziyaret edecektir.Yunanistan'dan sonra İstanbul'a gelecek lıey'etin bu ziyaretine alâkalı çevreler ehemmiyet at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • Rektörler Ankara'ya gittiler Üniversiteler Kanununun 46.maddesinde yapılacak tadilâtın müzakeresine bugün BM.M de başlanacaktır.Bu hususta teşkil olunan komisyonda bilgilerine müracaat edilecek olan İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • VEFAT Emekli öğretmen ve eski Sivas Milletvekili 47 »ene evvel Sivasta çıkan ilk hususi gazete olan Kızılırmak gazetesinin müessisi Kâmil mathaa ve Kâmil kitabevlerinin kurucusu Kâmil matbaası ve Ülke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'den KÜÇÜKPAZAR ŞUBEMİZ Binasının istimlâki dolayısiyle 10 Haziran 1957 pazartesi gününden itibaren Küçükpazar.Atlanıataşı caddesindeki YENİ KÜÇÜKPAZAR ŞUBEMİZ binası dahilinde"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • Yalancı şahitlik yapan bir kadın tevkif edildi Emine Bektaş adında bir kadın,Beşinci Sulh Ceza Malıkenıesi tarafından yalan şahadetten ötürü tevkif edilerek cezaevine gönderilmiştir.Kinine,bîr hakaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • BELEDİYE 200 OTOBÜS DAHA SATIN ALIYOR Varılan anlaşmaya göre ilk partiye dahil 40 otobüs bu ay içinde teslim edilecek I.E.T.T.idaresinin yeniden 200 Skoda marka otobüs getirtmek için yaptığı temaslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • Vali dün Ankara'ya eritti Vali dün saat 18 de uçakla Ankara'ya gitmiştir.Ankara'da,şehri alâkadar eden nıevzulaı-etrafında ilgililerle temaslarda bulunacak olan Gökay.muhtemelen perşembe günü şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • LİMANIMIZDA misafir bulunan İngiliz harb gemileri dün 21 pare top atımı ile Edinburg Dükü Prena Philip'in doğum yıldönümünü kutlamışlar* dır.ALMAN Hariciye Vekili Henrich Von Brentano,Vali Prof.Göka.v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • He-Jacques Çin Ellen Bekli-İng.Sonsuz Daniel I SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02 1 Kızıl Tuğ Tura.Seylioğlu Türk film.2 Efsuncu Baba Necdet Mahfi Ayral Türk filmi.A I k A K Tel 44 25 62)1 Caniler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1957
  • I Çeşitli sorulara cevaplar ffr URSAdan «Bir Vatandaş.ımzasiyle mekjjj tup gönderen okuyucumuza:Bir köylünün ölümüne sebep olduğunu iddia ettiğiniz Başhekim hakkındaki isnadınızı E vcsikalandırraış de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • YAZAN:ÜMİT DENİZ 9 ÇAPKIN İLÂHLAR Ulumun girmediği diyar:BERGAMA Muhterem okuyucular dikkat buyurdularsa şayet,Anadoluya ait efsaneleri anlatmaya çalışırken mümkün olduğu kadar ayni istikamette yürüme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • HAZİRAN KEŞİDEMİZE İŞTİRAK İÇİN 5 GÜN KALDİ BAHÇELİ BİR EV V 8999 l,ba ACELE HESAP AÇINIZ Her 100 liraya bir kur'a numarası DOĞUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • v j İkramiye Evlerinin bulunduğa ve Bo&azın en gfieel semh Tarebyadan bir gOrünûe 2 Milyon Liralık 1957 İkramiye Plânınm 23 Ağustos Çekilişi)DİNLENME EV 1 ADET 20.000 LİRA 1 ADET 10.000 LİRA 40 ADET 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • w 1 Kişiye 2 daireli)S 45.000 Liralık APARTMAN KATI Zengin PARA İkramiyeleri.29 Haziran çekilişi m* 20 Haziran H«Hb nııtfı an az İ150 ura bulundurunuz.DEMİRBANK 51999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • 100 Talebe staj için Avrupa ve Amerika'ya gönderilecek Beynelmilel Teknik Staj Mübadele merkeziyle evvelce varılan anlaşmaya göre,yaz aylarında Amerika ve Avrupa'ya staj için gönderilmelerine karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • YENİ MELEK SİNEMASINDA Bu akşam 21.15 den itibaren MOMBASA KATİL!BEYOND MOMBASA)Baştanbaşa haraket dolu renkli bir film CORNEL WILDE DONNA REED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • istanbul tüccarı dün derdini döktü ğ Bastarajı Birincide mistir.Durum dikkate alınmalıdır.£3 imalâtçılara ham madde temin olunmalıdır.Bunlara karşılık Meclis idare heyetinin görüşü şudur:İDARE HEYETİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • Adlîye Vekili ve İstanbul Savcısı dâva ediliyor Başturulı Birincide müracaatı dikkate almamıştır Bunun üzerine avukat.İstanbul Müddeiumumisi Hicabı Dinç ile Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk aleyhind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • Atom reaktörü inşasına başlanıyor t Baştarajı Birincide 100 kişilik İtir personele ihtiyacımız var.Ktinlai'rian SO kadarını genç elemanlarımız teşkil edecek,geriye kalanlarını da Amerika veya Avrupa i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • Günaltay muhalefetin istiyor t Bastarafı Birincide Sözlerimizin bütün vatandaşlarca duyulmasından korkuyorlar.Hür fikirleri söndürmek,gibi bir yol tuttular.Muhalefet yıllarındaki büyük kongrelerinde h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • YUNAN KANÇILARI HAKKINDAKİ KARARI TEMYİZ BOZDU Döviz kaçakçılığından sanık bulunan Yunan Başkonsolosluğu kançıları Hristo Hristodulidis ile suç ortağı Sabetay Beuciia hakkında birinci Asliye Ceza Mahk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • İTALYAN KABİNESİ İSTİFA ETTİ [ŞARK B.B.A.ROMA,10 İtalyan kabinesi bu gece istifa etmiştir.Başvekil Sinyor Zoli'nin kabinesi tamamen Hristiyan Demokratlardan müteşekkil olup,geçen cumartesi parlâmentod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • Başvekil İmar'a dair izahat aldı Başvekil Adnan Menderes dün sabah ia Vilâyette şehri alâkadar eden mevzularla meşgul olmuş ve ilgililerin iştirak ettikleri bir toplantıda imâr işleri hakkında izahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • I Turizm ve Palavra Jk İt ADA sırada gazeteler.İstanbul'a gelen turistlerden bah-j E 'i'lci'.Bunlar,şehrin tabiî güzelliklerini,tarihî âbidelerini seyrederler,Kapalıçarşı'ya.Bedestan'a uğrarlar,paslı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • Kırşehir tasarısının müzakeresi başladı Buşlarajı Birincide HAKİKÎ VE SAHTE BAHAR Bölükbaşı konuşurken ön sırada oturan D.P.Zonguldak mebusu Suat Başol.'Halıar havasını bozma» şeklinde bir söz ıtınca.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • 150 bin kilo kahve piyasaya çıkarılıyor Hükümet 13 aydanberi bir ihtilâf yüzünden depolarda bekleyen kahveye el koydu [FAHİR EKSİN] 13 aydanberi depolarda duran ve piyasaya arzedilmeyen 150 bin kilo ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • İMAMEN AFFINI MECLİS REDDETTİ t Bustarctjı Birincide MECLİS ÖNÜNDEKİ KALABALIK Diğer taraftan mühim mevzuların görüşüleceğinin duyulması üzerine bugün müzakereleri takip edebilmek için binlerce şahıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1957
  • ERKEK SABAHAT DÜŞÜN YAYINEVİ Mizah Serisi Altıncı kitabı Fiyatı:2 lira am Yazan:AZİZ NESİN Şimdiye kadar böyle güzel bir mizah romanı yazılmadı.Bu roman,erkek olan,erkek gibi yaşayan,erkeklere taş çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.06.1957
  • AŞK HİKAYESİ SİYAH MASKE TEFRİKA No:11 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Doktor Şeref,arkadaşı Cemil'in esrarlı ölümü ile,yine arkadaşı,Avni'nin nişanlısı Neylan'ın zehirlenmesi lıâdisesini aydınlatmaya çalışırke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1957
  • rm m DÜNYAYI TEFE KOYDUM ELSA Yazan:M A X W E 38 Melankolik yüzlü bir adam olan Olivier,ısmarladığım şeyleri bir deftere yazmaya başladı.Fakat bir iki tanesini kaydettikten sonra,kalemi de defteri de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1957
  • 1 II i Ya İl wl K4 Niçin?dedim.Sustu.Her şeyi öğrenmiş miydi?Yahut,annesi ona her şeyi söylemişcesin» hissettirmiş miydi?Ne hissediyordu?Israr ettim:Güner,söyle rica ederim,çok üzülüyorum,ne hissediyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1957
  • ALLAHUK ALI BEY eyvAH sjf PENCERE.LERİN Dip.KISMINI i NASIL TE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1957
  • JÖHNNYHAZAR© fakat belki rakİp şirket,varışı kazam.MAĞt TEMİNAT autina almak.•STEDİ J'i î7V SÖYLEDİKLERİ DOĞRU İse VARIŞI KAZANAN AVİATECH OLUP BİTENLERDEN MESULDÜRyalniz Bunu ispat etmemiz lâzım ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1957
  • ŞONCUK.ARAMIZDA I BİR,PAR VAR.NEDIR,SÖYLE BAKIİAA valla,BULAMADIM.£y rvV\VAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1957
  • 7 ALO EVET'OOBıŞ.ANKARA.m ARABADA Qie_^fSEGiMi PENCE,50-000 LİRAYI *EVE*04 AMAiC.V Bul_4 LA KENDİNİ V duk.^^ELE' VERDİN."n^xI x5#$fi?^V^SPI M\f *v^l 1 I?i^^^5^ 1 Br Mr-A *v 7 ^o^s.İ i vvmJ K^ CHESTfiR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1957
  • 3g5t5*N SiCfc.W3SV İft^^l,^SNı URBA CM gSN &AD1Ö T üuKT SU A'-V^ANüA &20ıtf Rj ıCI KTNm-CAVA ^V ft»*-ulıu L^a/Aun u» HU,ar W Jt t-V.HAllEDECgGiZ!fAOftiCWtMf/&iZE 1 ^^^1^ v« kmjn virt?üîk*.lL 3& U2BC6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1957
  • Amerikan Kolejinde yeni tesisler kurulacak [SAMİ KOHEN] YILÎN 9 ayı zarfında her gün yüzlerce talebenin dik,zigzagh yokuşunu tırmandığı Bebek'teki Ameıikan Kolejinin geliştirilmesi ve memleket için da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1957
  • SİZ BİZ YAŞLI bir hanını,kendinden sonraki nesilleri tenkid ediyordu:«Tulum bilmiyorlar,tutum.Biz.meselâ Km inönü'nden ta Şehzade'yc yaya giderdik.Neye?Tramvaya iki buçuk kuruş vermeyelim diye.Muhtaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.06.1957
  • 1 8?irt if y 1 1/1 m*s MUTFAĞINIZDA FAY MUCİZESİ.Bunu bizzat deneyebilirdiniz.Yağlı tavalar.lekeli kaplar.isli tencereler.kararan bıçak,çatal ve kaşıklar Fay mucizesini ispat için en ikna edici delill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • WooilUd KREMLERİ YAŞ İLERLEDİKÇE Yüzünüzün her yerinde çizgiler görünmeye başlar Onları yokefmek için HAVILLAND kremler,Idevamlı cild bakımına başlayınız.Havilland kremi mantarlaşmaya başlayan hücrele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • Diş Tabibi TEVFİK İNAMLI Muayenehanesini izmir'den İstanbul'a nakletmiş ve hasta kabulüne başlamıştır.Beyoğlu,İstiklal cad.93 mmmm Telefon:44 86 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • Müteahhit ve imalâtçılara Finlandiya Menşeli Çam Kereste Satışı Galata:Kalafat Yeri Tansel Depoları Tel:22 64 76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • YILMAZ KADIN KUAFÖRÜ SALONU Yazlık Suadiye Şubesini açtığını sayın müşterilerine bildirir.Adres:Şaşkın Bakkal Yapı Kredi Bankası yanı No.372
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • Sıhhatli hir eilt9 kadınhrın fjj m cazibesini arttırır Te'tiri ve besleyie hassası,terkibin deki Eucerit ten Herigelmektedir Cildinizin dahi muntazamon NİVEA ile bakıma ihtiyacı var» dır.NİVEA kremi c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • Milliiiet Sahihi:ERCÜMENT KARACAN Mes'ul Müdür:HASAN YILMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • RUMİ 1373 Mayıs 29 SALI 11 HAZİRAN 19 57 hicrî 137 ZUkıde n VAKİ!1 VASATÎ EZANİ Güne?Öğle İkindi Akçan-Yalsı İnısâk 4.28 12.13 16.14 19.41 21.43 2.09 8.48 4.33 8.33 12.00 2.03 6.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • GARANTİ BANKASINDAN:Bankamız ihtiyacı için madenî kumbara yaptırılmasma karar verilmiştir.Taliplerin propaganda servisine müracaatla şartnameyi görmelerini rica ederiz.1 Banka bu siparişi verip vermem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • [XT;VÜNVANtN EN BUY Ok »vı i BİI2 SİRK I USA AMERİKA)II PEK YAKINDA SPOR-SERGİ SAR AVI NO A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • Halep orda,arşın burda demişler,Denemişler hep PİYALE Yemişler.«Mİ*?3 s'A-TT1 akta s MAKARNACILIK ve TİCARET T.A.5-SATIŞ BÜROLARI İZMİR,Belediye karşısı Erler 901 sok.No.15/1 Telefon:23431 İSTANBUL.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • Sıcak havalarda,Soğuk gazoz ile içiniz.Bir nefaset harikasıdır.Ferahlık ve sıhhat verirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 10 SATILIK EMLAK MECİDİYEKÖYDE acele satılık aria.Mur:48 45 49.A-561)ÇAIMLICADA üç odalı apart* man dairesi 180 M2 arsa dahil.Mektep ve cami hemen önünde fla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • i 2 Milyonluk TtıırrufuJ««vik plım t\i)tskı j.ÇEKİLİŞ 28 HAZİRANDA BANKASI EN AZ 200 LİRALIK BİR HESAP HER 100 LİRAYA BİR KURA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • Dünyanın sayılı sayfiyelerinden biri ve İstanbul'un eşsiz yazlık lokali R İ V İ E R A OTEL RESTORAN PAVYON 15/6/1957 de yaz sezonuna başlıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • KONGRE Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyetinden:Fevkalâde Kongremizin 1 Temmuz 1957 pazartesi günü saat 10 da Cağaloğlundaki toplantı salonunda yapılacağı ilân olunur.Merkez Hey'eH Ruzname:1.Yoklama,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • Mahdud Mes'uliyetli Istanbul Teneke Sanayicileri Yapı Kooperatifinden:İstanbul Sanayi Odası 28 inci Meslek Grupuna mensup sanayicilerin dikkatine Kooperatifimiz teşekkül ve faaliyete geçmiştir.Ortak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 11.06.1957
  • Kızılay İstanbul Müdürlüğünden:560 Ton Yakacak Odun Alınacak Cemiyetimiz Aşocakları ve Hemşire Okulu ihtiyacı olarak Müdürlüğümüzde mevcut şartnamesine göre kesilmemiş 475 ton ve kesilmiş 85 ton gürge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.06.1957
  • MESAROS İRAN MİLLİ TAKIMINI Çalıştıracak Macar antrenör yarısı dolar olmak üzere 4889 lira alacak İran millî takımını çalıştırmak üzere anlaşmaya varan Beşiktaş antrenörü Meşaroş bu ayın 20 sinde ucak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • BEŞİKTAŞ KOALİSYON İDARE HEYETİ KURUYTH Emin kaynaklardan öğrendiğimize göre Beşiktaş kulübü idarecileri önümüzdeki günlerde toplanarak muhalif muvafık diye bir tefrik gözetmeden veniden bir vazife ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • G.SARAY-K.PAŞA MAÇI OYNANMADI Galatasaray futbol takımı dün Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacaktı.Fakat Kasımpasalılar gelmediği için bu maç yapılamamıştır.Ali Sami Yen stadında oynanamayan bu maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • VEFA DA 50.YILI KUTLAYACAK Vefa İdare Heyeti dün toplanarak transfer mevzuunu gözden geçirmiş,bu arada kulübün kurulusunun 50yılı olan 1958 de,bir «50 nci Yıl Bayramı» yapmayı kararlaştırmıştır.Bayram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • I İLHAN DEMİREL] Gazeteciler,Şimşekspor kulübü tarafından merhum Refik Osman Tdp adına bir futbol turnuası tertiplenmiştir.Şeref stadında yapılacak maçlara onüç amatör kulüp iştirak edecektir.Yukarıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • Gençlerbirliği GELİYOR M.Mensucat takımı İzmir'e gidecek Federasyon Kupası maçlarına bu hafta istanbul ve İ/mirde devam edilecektir.Izmirde Adana Millî Mensucat Altay ve Kültürsporla karşılanırken şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • K1RKPINAR hâdiseli geçti Başpehlivanların güreşi tarihî Kırkpınar'ın adına yakışmayacak nahoş hâdiselere yol açtı YAVUZ S.BAYRAKTAR ıııımı» Tarih,Kırkpınar güreşleri,doğrusunu söylemek lâzım gelirse,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • n «WiWfifr.A.İLHAN DEMİREL] 1924 de Amsterdam Olimpiyadlarına piden ve Türkiye'de Fenerbahçe adına senelerce bisiklet şampiyonluğunu elinde tutan Cavit Cav 50.yılda hatırlanmadığını üzüntü içinde ifâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • TRANSFERDE AÇIK pazar kuruluyor Yann" Blok Pakt üyeleri satış listelerini hazırlayarak Beyoğluspor kulübünde toplanacak ve müzayede ile birbirlerinden oyuncu alışverişi yapacaklar 7 kulübü birbirine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • ALİ BERATLI Mukavele yenilendi ERGUN ERCİNS S No.lu formayı bir kere teslim almıştı.Ergini ve B.Ali Galatasaray'la Tazelediler Mukavele ücreti gizli tutulmakla beraber 10 bin lira olduğu söyleniyor Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • I İLHAN DEMIRELI ANLATMA YAPTILAR Beykoz futbo1 ^kımı bu ayın sonunda iki I I lliMil müsabaka yapmak üzere Bulgaristan'a gidecektir.C.D.N.A.takımının davetlisi olan Sarı Siyahlı kulun mtintesefll S.Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • [KEYSTONE I IIE M NUN Lc!tcr Piggott'un altında birinci gelen inBntere Kraliçesi II.Elizabcth'in atı «Carrozza» Padokta.Kraliçe memnun.Bu yarışta meşhur Ağahan'ın atı «Roşe Riyale II» üçüncü olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • Fenerbahçe Galatasaray Basketbolde Karşılaşacak Fenerbahçe'nin 50.yılı münasebetiyle bugün de Spor ve Sergi Sarayında basketbol müsabakalarına devam edilecektir.İlk olarak saat 19.30 da Fenerbahçe Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • C.Alpan'dan açılan Futbol Federasyonundaki MÜNHAL ÜYELİĞE TÂYİN YAPILMADI Hasan Polat V Henüz değişen bir şey yok diyor U.E.F.A.toplantısına Federasyon Başkanı ve Aykaç katılacak Futbol Federasyonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • MOLNAR AİLESİYLE BİRLİKTE GELİYOR Adalet takımını çalıştırmak üzere Adalet kulübüyle anlaşmış bulunan Macar antrenör Molnar Türkiyeye gelebilmek için beraberinde getireceği ailesinin memleketimize gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • FENERBAHÇE'DE KONGRE FAALİYETİ YENİDEN HIZLANDI Muhalifler 50.yılın sönük geçmesine idare heyeti müsebbiptir.diyor ft Fenerbahçe kulübünde kongre faaliyetleri yeniden hızlandı.50 nci yılın tahminler h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • ISTANBULSPOR ÜÇ FUTBOLCUYU SATIŞA ÇIKARIYOR İstanbulspor bu yıl devamlı olarak Sarı Siyah formayı giymiş her hangi bir oyuncusunu satış listesine koymamıştır.İki gün sonra Bölgeye verilecek satış list
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • Yüksel ve Güngör I.Spor idarecileri ile görüldüler Galatasaray futbolcularından kaleci Yükselle,solaçık Güngör dün Sirkeci 6 ncı Noterinde İstanbulspor idarecileri ile görülmüşlerdir.Her ne kadar fiki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.06.1957
  • stanbulspor'lu Kâmil kulübüyle mukavele imzaladı İstanbulspor sağ hafi Kâmilin Kulübüyle olan mukavelesi bu ay nihayete ermektedir.Başka bir kulübe girmek arzusunda olmayan Kâmil mukavelesini d ü n ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor