Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • Suriye'de durum eniden karıştı Kahire'ye giden Reisicumhur Şükrü El Kuvvetli vaziyet düzelmeden Şam'a dönmiyecek.Kral Suud'la Kral Hüseyin Amman'da Bağdad Paktına iltihak için görüşmeler yapıyor Irak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • iKEYSTONEI cinde Kraliçe ITIMADNAMESINİ SUNDU Yeni Londra Büyük Elçimiz Mııhar Eli/abetlı'c itimatnamesini takdim etmiştir.Büyük Elçi,İngilteredcki âdet Icre göre,Elçilik binasından Buncklngbanı Saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • Başvekil ingiliz Elçisi ile goruştu Sır James Bowkeri Vilâyette kabul eden Menderes'in Ortadoğu meseleleri hakkında izahat aldığı anlaşılıyor BAŞVEKİL Adnan Menderes,dün,Bağdad'da aktcdilen Orta Doğud
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • Konya cinayeti dâvası başlıyor Faciayla ilgili üç kişinin de İstanbullu oluşu şehrimizde büyük alâka uyandırdı Konya'da dört kişinin ölümü ile neticelenen ve «Haydar Kuyusu» cinayeti diye isimlendiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • IKEYSTONEI fin Biiy,e oriiinal bir Un penifCICı tııalct.ancak Fransız moda yaratıcılarının eseri olabilir.Elbise,balolarda giyilebilecek kadar sıktır.En enteresan tarafı ise,sıcak Keçelerde,onu giyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • Farelerden intikam almak isterken dükkânını yaktı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] MANİSA.8 Farelerden intikam almak isteyen bir b;kkal dükkânının yanmasına sebep olmuştur.Üç aydanberi dükkânında iarelerin büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • ilhan demireli SOYULAN KUBBE ve konakların,hattâ çeşmelerin kurşunlarına musallat olan hırsızlar,son günlerde faaliyetleri ile birlikte cür'etlerini de arttırmışlardır.Bu ciir'ctkâr hırsızlardan bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • Seçmen kütüklerinden D.P.liler de şikâyet ediyor Kütükler hakkında beyanname dağıtan C.H.P.Kadıköy ilçe Başkanı karakolda 2 saat alakonuldu LNEDRET SELÇUKER] P.İl Merkezinde,dün sabah toplanan İlçe Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • İTHALATÇILIK TOPTANCILIK VE PERAKENDECİLİK TEK ŞAHISTA Toplanabilecek IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,8 Millî Korunma Kanunu tâdil tasarısını görüşen muvakkat komisyonun bugünkü toplantısında,iktisat v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • Kırşehir tasarısı yarın Mecliste görüşülecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,8 Kırşehir'in yeniden vilâyet haline getirilmesi ile ilgili kanun lâyihasının.Meclisin pazartesi günü yapacağı toplantıda mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • Bayar,"Türkiye'de irtica avdet etmez,dedi ANADOLU AJANSİ] İZMİR,8 Reisicumhur Celâl Bayar bugün ziyaret ettiği Hava Harb Okulunda öğle yemeği sırasında.Hava Harb Okulunun kız öğrencileri ile de hasbıh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • TEKSTİL OKULUNUN TEMELİ ATILDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,S İzmir Tekstil okulunun temeli Reisicumhur Celâl Bayar ve Amerikan Büyükelçisinin de hazır bulundukları bir merasimle atılmıştır.Okul,teks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • I SAMİ ÖNEMLİ] eilsouofoîlar Klektrik teknisyenleri dün senelik kongrelerini yapmışlardır,Kon-EnliyGlSIZIClCICn ŞIKayeiÇlICr xre hayli münakaşalı geçmiş ve söz alan azalar 1300 mühendis ve yetkili tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • i ORASI MIAMI!warn I KEYSTONE] Havala r d a n şikâyetçi olan istanbullular,bu resme gıpta ile bakacaklardır.Haziran ayının ikinci haftasında,İstanbullular hu Reni;kız gibi,denizin ve plajın zevkini çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • Ercüment'in 5 yıla kadar hapsi istendi Savcı,hâdisede kasıt unsuru görmediğini söyledi.Karar ayın 22 sinde verilecek [SAMİ ÖNEMLİ ERCÜMENT ÇİFTÇİ [İBRAHİM ÖRS] HUSUSÎ otomobilini Üsküdar arabalı vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • rkadas kaafili idam edildi Sivas'ta asılan kaatil son gecesini roman okuyarak geçirdi IHUSUSÎ MUIIABIltlMIZDEN] SİVAS,8 Arkadaşı Halit İlhan'ı parasına tamaen öldüren İsmail Güngör hakkındaki idam cez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.06.1957
  • I SAMI Y|y II meydanında ve Ziraat Bankasının ya-IMfcUl nında bulunan bir evin durumu.Belediye tanıtından tehlikeli görülmüş ve dün tahliye kararı alınarak yıktırılmasına başlanmıştır.Resimde,evin yık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • CO YAZLIK elbise giymeğe can atan sosyete hanımlarının çoğu 15 Haziran da Hilton'un yüzme havuzunda verilecek olan açılış balosunda mayolarını giymek için sabırsızlanıyorlar.Verem Savaş Derneğinin haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • ttUAttMCft M Muammer Karaca III Kİ ANKARA Gençlik Parkı Cumartesinden Açık Hava Tiyatrosunda 15 Haziran itibaren temsillere başlıyor İlk eser MILL!İHTİKÂR A.Ş.Biletler bu Sal ı gününden itibaren Üçünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'den KUÇÜKPAZAR ŞUBEMİZ Binasının istimlâki dolayısiyle 10 Haziran 1957 pazartesi gününden itibaren Küçükpazar,Atlamataşı cadd esindeki YENİ KUÇÜKPAZAR ŞUBEMİZ binası dahilinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • BULMACA 7 S 9 10 11 12 SOLDAN SAĞA:1 Selçuk devrinde şehzade eğitmeçi;Akıtma.2 Çene altı;Ayı yuvası.3 Sergerde;İşaret sıfatı.4 Oynatılan ayı.5 Nefsine hâkim olmasını beceremlyen.6 Şart edatı;Bir edatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • Haziran sonunda 1 Kişiye 2 daireli)45.000 liralık APARTMAN KATI Bir Yıl müddetle Aylık Gelirler 20 Haziran kad°r Hesabınızda en a* 150 Lira bulundurunuzw««'^x;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • İstimlâkten faydalananlar İstimlâk edilen binaların yıkılmasına başlanmasiyle birlikte şehrimizde yeni bir hırsızlık nev'i ortafa çıkmıştır.Bâzı kimseler gece yarısından sonra yıkılan binalara girmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • 39 TACİR MİLLÎ KORUNMA MAHKEMESİNE VERİLDİ Son 38 gün içinde mahkemeye sevkedilen tacirlerden 22 si fâhis fiatia mal satmaktan sanık Son 38 gün zarfında 39 tacir Millî Korunma Mahkemesine verilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • Eroin imâl eden birisi 10 yıl hapse mahkûm oldu idam talebiyle yargılanmakta olan Necmettin Koç'a 3 sene de sürgün cezası verildi Eroin imâl etmekten sanık olarak idam talebiyle Üçüncü Ağır Ceza Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • Maslak cinayetinin faili 15 sene hapis yatacak Maslak'taki Lâle otelinde bir garsonu bıçaklayarak öldiıren Fuat Arslan'ın Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmekte olan duruşması dün sona ermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • Bir fabrikanın kasasından 4 bin lira çalınmış Bakırköy zabıtası enteresan bir hırsızlık hâdisesine elkoymustur.Kartaltepe cam fabrikası sahiplerinden Cevdet Donat'ın iddiasına göre meçhul bir şans,evv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • Bir ırz düşmanı 5 yıla mahkûm oldu Irza geçmek suçundan Üçüncü Agu Ceza Mahkemesinde yargılanmakta olan ilhan adında biri,dün 4 sene,10 ay,10 gıin hapis cezasına mahkûm olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • 1933 Harb Okulu mezunlarının senei devriyesi 19.33 Harb Okulu mezunları,orduya katılışlarının 25 İnci senei devriyesini dün Orduevinde yaptıkları samimi bir toDİantı ile kutlamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • 6 yankesici kadın tutuldu Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğü memurları,şehrin muhtelif semtlerinde yankesicililc yapan Hatice Gören,Arzu Selvi,Ayşe Selvi,Emine Sazangil,Feride Özmut ve Zehra Kanalizade adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • K t OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Size ait olmayan meseleler» burnunuzu lokmıyımz.Pişman olacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sırrınızı kimseye açmayınız.Bugün yakınınızda dost yok.B İK tâ BALI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • r SİNEMALAR Sonsuz Daniel BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02 1 Kızıl Tug Turaı Seyfioğlu Türk filmi 2 Efsuncu Baba Necdet Mahfi Ayral Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)1 Canileı Sokağı Richard Widmark Jack
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • ŞEHİRDE BUZHANE SIKINTISI ÇEKİLİYOR İstimlâkler dolayısıyla şehirde buzhane sıkıntısı çekilmeğe başlanmıştır Ya|!peynir,yumurta gibi gıda maddelerinin muhafazası zorlaşmış bulunmaktadır.Et ve Balık Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • HAYRİ'NİN İDAMINDAN SONRA SUÇLAR AZALDI DÜN HİC BİR CÜRMÜMESHUT DÂVASI MAHKEMELERE AKSETMEDİ Berber Hayri'nin idamından sonra suçlarda bir azalma müşahede edilmektedir.İdam kararının infazı üzerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • flış limanlar arasında işleyen armatör gemileri Dış hatlarda sefer yapan armatör gemilerinden bâzılarının uzun müddet dış limanlar arasında iş yapmaları ilgililerin dikkatini çekmiş ve bu mesele üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • Silâhtarağa'da kanlı bir kavga oldu.Evvelki Rece Silâlıtarağada kanlı bir kavga olmuştur.Semt sakinlerinden Hüseyin Karakaya adında biri,ayni muhitte oturan Kadri Kirman adında biri ile küçük bir mese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • Kıbrıs meselesini tetkik eden heyet Rektör'le görüştü Kıbrıs dâvasını tetkik etmek üzere şehrimize Relen COSEC teşkilâtına mensup üç talebeden müteşekkil heyet dün Federasyon binasında,memleketimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • KISA HABERLER ir SON olarak gümrüklerden 3o ton yedek parça,28 ton kâğıt,3 ton kalem,16 ton çivi,5 ton tebeşir çekilerek piyasaya çıkarılmıştır.•k MUHTELİF vilâyetler emrine yeniden 6670 sandık cam 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.06.1957
  • KONYA CİNAYETİ E f% İNAYET psikolojisine girmeyelim.Orta 0.okuyucu için anlaşılmaz derecede karışıktır.Meselâ Nietzsche cinayetlerin ço-İ ğalmasını sosyal dinamiğin hayırlı bir belirtisi E gibi izah e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.06.1957
  • ADANA MÜFTÜ VEKİLİ CEVAP VERİYOR Gazetenizin 24/Mayıs/957 gün ve 2523 sayılı nüshasının üçüncü sahife ve üçüncü sütununda Mevlit için müftü,imam,müezzin döğüştü)başlıklı yazınızla bildirilen şahıs ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1957
  • Lübnan'da bugün seçim yapılıyor 66 mebusluk Parlâmento İçin,yapılacak 22 kişilik seçim,halkın Doğu veya Batı'yı tercih ettiğini gösterecek [AP nin Türkiye temsilcisi Webb McKinley bildiriyor] BEYRUT,8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1957
  • Amerika ve İtalya'dan pirinç ithal edilecek İtalya ve Amerika'dan 20 ton pirinç ithal edileceği ve bu pirinçlerin kooperatifler vasıtası ile halka intikal ettirileceği anlaşılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1957
  • zmm mafîye KluMLAfZ ÇETE REİSİMİ ÖRTÜvEZ-Oi.ZEhl/R'/N 1 K,3AŞARIS/T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1957
  • HAZİRAN KEŞİDEMİZDE AHCELİ BİR EV ı99 LİRA ACELE HESAP AÇINIZ Her 100 liraya bir kur'a numarası DOGUBANK ¦am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1957
  • mwm.B:YAZAN:ÜMİT DENİZ 7 ÇAPKIN İLÂHLAR Altın Post Efsanesi re Argonat destana Çanakkale Boğazının Hellespont adını nasıl aldığını naklederken.Allı npost efsanesi ve Argonat'lar destanından da daha il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1957
  • I l'damlar ve Ceîkdkr E ¦"%AZAH «ünü için tatlı bir sohhet değil ama.dedikoydusu ¦^hâlâ devam ettiğinden bugün de yine berber Hayri'nin idamından bahsedeceğim.Beş yasında sağır ve dilsiz bir yav-e E r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1957
  • IİLHAN DEMİREL] ryUf I Boğaz sahil yolunun açılımında ilk tamamlanan kısım Kabataş Dolnıabahçe arasıdır.Resimde,bugün yıkılmış olan Tekel çay depoları tahliye edildikleri sırada görülüyor.Sahil yollar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1957
  • ÇOCUĞUNA MAMA PİŞİRİRKEN YANDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,8 Kadifekale semtinde bir gazocağı,bir kadının yanarak ölmesine sebep olmuştur.Ikl çocuklu Mebrure Sağkol adında genç bir kadın,çocuklarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.06.1957
  • Güzel San'atlara meraklı bir dolandırıcı yakalandı Eskişehir'de bir büst müsabakasına girip avans aldıktan sonra kaçan Batur İstanbul'da yakalandı Kendisine heykeltraş,mimar,maarif ve maliye müfettişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.06.1957
  • 4NI_ATAV(V\SİYAM,HARPTE JAPON-LAR TARAP.NÛAN İŞGAL EDİLİNCE S/2 SiYAMLI GERİLLA KUVVETLER.İÇİN PARAŞÜTLE SİLÂH İNDİRMİŞTİK".KAREN'İN AĞABEYS'-İLE BEN BU İŞİ IDA. RE EDİYORDUK.GERİL.LA'LARA.SİLÂH KULLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1957
  • ALLAH LI K ALİ BEY î/l* BAŞIN Wfc f AİBlVOR.OSMALA BEN 'BULAŞIĞI MERAK ETME* MALİME.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1957
  • IvSfcrHIINb^ ^B ü 9 1 »s fc aHESIK KOMANI AK r* f.l'LlıJli_Lİ.J.L.1 li Neşreden GÜVEN YAYINEVİ verefc/eceâ'!enb""r0n,an :»ya dtrdir.'ar Pek na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1957
  • Till* bank,mm jp 1 A'v-¦Hi^ en adil «tevzi sistemi en fazla kazanma ihtimati hususi hanımlar keşidesi gibî j|üç j^nülıinı it avantaj t |4 irarada istîfadenhre»arz€rtmekh;dir.Iher J|10ü #tiraya «J *kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM ELS A Yazan:MAX W E Avrupadaki ezeli kin ve gayızlarin,Başkan Wilsoivun ondört nokta programını gizliden gizliye tehdit ettiğinin farkında değildik.Hele Amerikan Senatosunun.Birleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1957
  • AŞK HİKÂYESİ SİYAH MASKE TEFRİKA No:9 ÇIKAN YAZILARIN OZETI:S Doktor Şeref,kibar bir yaşlı kız olan Le-3 man'trt davetinden dönerken kimin kendisine ğğ S kursun attığını keşfe çalışır.Doktor,bu şelıre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1957
  • UCUMUZ Yazan SERVER 36 BEDÎ Neriman cevap vermedi.Bacaklarını düşündüğünden emindim.Ayağını ayağmm üstünden indirdi.Sonra yine eski vaziyetine geldi.Kucağından çantası düştü.Eğilip kendisine verdim.Yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.06.1957
  • HHHHWHmHUHUUUHHUVU\M\U\7 Yok etmek değil,iyi etmek HÂLÂ,havada o facia loşluğu,lıâlâ-İdam.Bu 3j konuya hir kere 'dokundum.Ateşe dokunmuş gibi «Idum.Bir daha.değil değmek,duymam dinlemem diyordum.Kaç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • Dünyanın sayılı sayfiyelerinden biri ve İstanbulun ejslz yazlık Lokali R I V İ E R A OTEL RESTORAN PAVYON'u Pek yakında yaz sezonuna başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • YÜKLEME BOŞALTMA VE TAŞIMA İŞLERİ YAPILACAK TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 İstanbul şehir ve limanı dahilinde Ofisimiz nâmına yapılacak hububat,bakliyat ve sair maddelerin bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • lillillt-İSAFİRLERİNİZİ.gönül rahatlığı ile ağırlıyabilirsiniz.y\l I bulaşıkların yığılması,yerlerin lekelenmesi,parkenin kirlenmesi artık bir endişe mevzuu olamaz.Çünkü:FAY en kısa zamanda ve en büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • Milliyet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Mes'ul Müdür:HASAN YILMAER Basıldığı yen MİLLİ1ET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • Ege Üniversitesi Tıp Ve Ziraat Fakültelerine Asistan Alınacak EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Yüksek Kimya Mühendisi)Tıp Fen)Fen)Tıp,Fen,Veteriner)Kimya Enstitüsü Fizik ve Biofizik Enstitüsü Bioloji Zo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • FENERBAHÇELİLER CEMİYETİNİN Eşya Piyangosu 10 Haziran 1957 Pazartesi günü saat 19 da Cemiyet binasında çekiliyor.İkramiye listeleri Perşembe gününden itibaren bütün bayilerde bulunacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • y VİLLA ZAMİF TARABYA Restoran Pavyon Komple Pansiyon Büyük yeniliklerle pek yakında açılıyor Yerlerini evvelden ayırmalarını muhterem müşterilerimize tavsiye ederiz.Telefon:Tarabya Santralından 62 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • Pazartesi akşamından itibaren Sinemasında müthiş bir cinayetin faili aranıyor JACK PALANCE CONSTRANCE SMİTH BAR KADINLARI Man İ The Actick)filminde İlâveten M İ K İ ATLAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • VUN YANIN EN REPLEYin U J,4 KUZ SİRKİ L/S A AMERİKA)PEK YAKINDA SPOR-SERGİ SARAYfNPA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • İLÂN Sicili Ticarette 62365 numara ile nâmıma tescil edilen,sahibi bulunduğum Türkiye Birleşik Basın Ajansına E.B.A.ya ait bilcümle tasdikli ve tasdiksiz defterler ile 937 yılı mayıs ayına ait,iş yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • İNÖNÜ ŞEHİTLERİ BUGÜN ANILIYOR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BİLECİK.8 İstiklâl Savaşında İnönü Meydan Muharebelerinde şehit düşen kahramanlarımızın aziz hatıralarını anmak üzere,yarın saat 15 de İnönü şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • SÜNNETÇİ ENVER ÖLGÜN Snınntya Tel.s 21 59 19 Nazlıebe sokak No:12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • 1000 MESKENLİK GARANTİ MAHALLESİ'nin BEBEK ETİLER KOOPERATİFİ' YANINDA YARISI PEŞİN,YARISI 50 AY TAKSİTLİ ARSA SATIŞLARINDAN İSTİFADE EDİNİZ Görmek ve malûmat almak için ETİLER otobüs durağı yanında Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • Konya cinayeti dâvası başlıyor Baştarafı Birincide birahenesinde yakalanmış ve suçunu derhal itiraf etmiştir.Yaralamaktan çeşitli suçları vardır.AYHAN SAI1İIİ ALTINTAŞ Cinayetin bir numaralı kaatili o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • Arkadaş kaatili idam edildi Baştaraft Birincide re asılmasında hiçbir mahzur olmadığı bildirilmiştir.Bu sırada kendisine idam hükmü de okunmuş ve bir hoca da dinî telkinde bulunmuştur.40 yaşındaki ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • İthalâtçılık,toptancılık ve perakendecilik tek şahısta toplanabilecek t Baştarafı Birincide yonda belirtildiğine göre,İstanbul'da ve diğer bâzı ithal merkezlerinde,tacirler aile ortaklıkları kurmak su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • Seçmen kütüklerinden D.P.İller de şikâyet ediyor Baştaraft Birincide Emniyet Âmiri İlçe Başkanının yazılı emir talep etmesi Üzerine Kadıköy Tavcısı ile temasa geçmiş ve müddeiumumi ile yaptığı görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • İşçi evlerini Sigorta inşa edecek [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,8 İşçi Sigortaları Umum Müdürü İlhan Altan,bugün yaptığı basın toplantısında teşkilâtın faaliyeti hakkında malûmat vermiş ve Türk işçis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • Peyklerde yeniden huzursuzluk başladı Doğu Almanya,Polonya ve Macaristan'da büyük ölçüde tevkifler yapddı.Amerika'nın Polonya'ya yardımı başlıyor [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] LONDRA,8 Demirperde gerisinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • Ercüment' in 5 yıla kadar hapsi istendi t Baştarajı Birincide rafa gitmek yasak» cevabını alıyorlardı.Halbuki kürsünün sol tarafı gen;kız'arla.Kadınlarla dolu bulunuyordu.DURUŞMA BAŞLIYOR Duruşma açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • RUMÎ PAZAR hİcb!137J 9 1376 Mayii HAZİRAN Zilkade 17 1957 H VAKİ!VASATİ ezan!GUnef 4.M 8.4» Öftl.12.1» 4.33 İkindi 18.13 8.34 Aksanı 19.40 12.00 Yatsı 21.41 2.02 imsak 2.10 6.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • T.C.ZİRAAT BANKASI ŞİŞLİ ŞUBESİ Telefon Santralına 47 11 23 3 Hat)numaranın verilmiş olduğunu sayın müşterilerine arzeder.7415
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • KUPON MAĞAZASI Yeni Melek Sineması Holünde Arzu ettiğiniz renk ve desende elle yapılmış KUPON ARLOKEN Hususî Emprimelerini muhakkak görünüz.Siparişler bir haftada teslim edilir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KMÇUK İLANLA* TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK KADIKÖYDE 30.000 liradan 70.000 liraya kadar satılık evler.36 45 25.A-253)ŞİŞLİDE 22 cepheli bitişik nizam satılık arsalarımız.36 45 25.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • D.D.T.D.D.T.satışı yapılmaktadır.Adres:Tahmis Sokak No.20 Tel:27 12 67 Eminönü-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • I—SATILIK ÇİFTEHAVUZLARDA Şahane Modern Villâ,Terkos,Elektrik,Havagazı,Telefon,I mevcut bir kısım modern eşyasiyle.Tel:55 28 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.06.1957
  • İLÂN Karamürsel Amerikan Askeri İnşaatı İkmal Şirketinde Air Port Maintenance Co.Çalıştırılmak üzere aşağıda yazılı elemanlara ihtiyaç vardır.2 Daktilocu 2 Kâtip 1 Ambarcı 1 Puantör lngillzceyi yetece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.06.1957
  • K I S A HABERLER GENÇ Milli takım komite âzası ve aynı zamanda antrenörü bulunan Cihat Arman,«Cihat Arman Genç Millî akım komitesinin çalışmadığını iddia ediyor» seklinde bâzı gazetelerde çıkan haberi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1957
  • BAŞPEHLİVANLARDAN İKİSİ MÜCADELEYE HAZIRLANIYOR.BAŞ GÜREŞLERİ ÇETİN GEÇİYOR Güreşler hâdiseli geçti.Karabacak ile İrfan Atan güreşi ayırd edemediler EDİRNE,8 Hususi)Kırkpınar güreşlerinin ikinci günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1957
  • BÜYÜK ALÂKA GÖREN SEN ROMA MOTOSİKLET YARIŞINDAN FİNİŞE GİDİŞ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1957
  • 50.YIL PROGRAMI 9/6/1957 PAZAR 13.15 Hâtıra tevzii Devanı)13.30 F.Bahçe Genç Deniz Koleji Futbol)15.45 Enternasyonal atletizm müsabakaları De-vam)15.45 400 m.engelli,mızrak atma,yüksek atlama 16.00 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1957
  • Vefa Manisa'da 6-0 galip MANİSA,8 Hususi)İstanbul profesyonel liginden Vefa takımı ilk maçını bugün şehrimiz 19 Mayıs stadında Manisa lig ikincisi Karagücüne karşı yapmıştır.Maç başlar başlamaz solaçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1957
  • EMNİYETİ!DURSUN ADALET'E GİRİYOR Emniyet santrhafı Dursun'un kulübüyle olan mukavelesi sona ermiştir.Dursun'a bâzı kulüpler talip olmuşlardır.Bu arada Adalet transfer İçin bu futbolcuya 8000 lira tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1957
  • ADALETTİ EROL 3)U BEYKOZ İSTİYOR Bu yıl kontratı biten Adalet saftbçiri Erol ı3 Beykoz talip olmuş tur.Erol,Beykoz'a Rİıdiği takdirde 7000 lira transfer ücreti alacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1957
  • KASIMPAŞA,KALECİ ŞEVKİ'YE TALİP Adalet kalecisi Şevki'nin,bu ayın «onunda kulübüyle olan mukavelesi bitecektir.Genç kaleciyi transfer etmek için Kasımpaşalılar faaliyete içmişlerdir.Şevki'ye verilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1957
  • F.Bahçe Toulouse Bugün Oynuyor Fransa Kupası galibi ile ecnebi takımlara karşı iyi neticeler ajan Sarı Lacivertlilerin bugünkü maçı çetin geçecek Sarı Lacivertlilerin,cYabancı takımlara karşı en iyi n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1957
  • 50.Yıldönümü münasebetiyle ALI NACİ KARACAN'm ROLÜ.ALİ NACİ KAKACAN merhum)Fenerbahçe Spor Kulübünün büyüklerindendi.Vakitsiz ölümü ile kalpleri dağlayan bu seçkin insan;Türk Sporunun ve Fenerbahçenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1957
  • Atlelizm'de 8 müsabakayı da misafir atletler kazandı 5000 metrede İranlı mukavemetçi Fransız ve Coşgül'ü geçerek rekor kırdı.Müsabakalara bugün saat 15.45 ten itibaren devam edilecek VflCAPAV Dünya re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 09.06.1957
  • IRUÇHAN UNVER] Fenerbahçe'nin 50 nci yıl bayramı başladı Birinci gün sönük geçti IRUÇHAN ÜNVERİ Fenerbahçe kulübü kurucu azalarından merhum üstadımız AH Naci Karacan ailesinin hediyesi,resimde görüldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor