Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.06.1957
  • "AMERİKA'DA HUSUSÎ BİR BASIN KANUNU YOKTUR,New-York Times'in Yazı İşleri Müdürü,Celâl Yardımcının da bulunduğu toplantıda "Gazeteciler hapse atılmaz,dedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,7 Şehrimizde bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1957
  • [MUAMMER TAYLAK] İNÖNÜ,FEYZİOĞLU'nu TEBRİK EDİYOR.T.FEYZİOĞLU C.H.P.ye GİRDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.7 Siyasal Bilgiler Fakültesinin açılışında yaptığı konuşmadan dolayı Vekâlet emrine alınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1957
  • LÜKS ile likana» önlüler çekme:solma?Q 6 Jı^- J a;a eder.Renkliler rengini almaz Najlonlann ömrO uzar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1957
  • YEMİN l samİ önemli ı 125.Jandarma Alayında dün birinci devre eğitimini tamamlayan eratın yemin merasimi yapılmıştır.Bu hususta bir konulma yapan alay kumandanı,askerlikteki yeminin mânâ ve ehemmiyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1957
  • BAŞVEKİL Karaşi'den döndü Bağdad Paktı Konseyinin Kaıaşi de yapılan üçüncü içtimaına katılan Başvekil Adnan Menderes dün sabah saat 9 da uçakla şehrimize avdet etmiştir.Başvekil'e refakat etmekte olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1957
  • FETİH DERNEĞİ İDARE HEYETİ UYUYORMUŞ Dün yapılan İstanbul Fetilı Derneğinin kongresinde.İstanbul'un 504.fetih yıldönümü için hazırlanan kutlama programının yarım saat gibi kısa bir zamana sıkıstırıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1957
  • SİVAS'TA BİR Kaatil asılıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SİVAS,7 Arkadaşı Halit İlhan'ı parasına tamaen öldürdüğü için idama mahkûm edilen İsmail Güngör'ün cezası sabaha karşı 2.30 da infaz edilecektir.İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1957
  • Vali "Karakolda intihar olmaması lâzımdır,dedi Beyoğlu Emniyet Amirliği nezarethanesinde vuku bulan intihar hâdisesini tahkik için Dahiliye Vekâletinden müfettiş gelecektir.Vali Prof.GÖkay,bv mevzuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1957
  • y REFET SARAÇ ön kısımda ikinci plânda olan)CİNAYETİ NASIL İSLEDİKLERİNİ GÖSTERntKEN Konya'da işlenen korkunç cinayetin esrarı çözüldü Dört kişiyi öldürüp "Haydar Kuyusu na atan kaatiller,bir sene sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1957
  • MAHKUM İMAMIN AF fırtına kopardı Adliye Vekiline ağır bir şekilde hücum eden İnönü'nün konuşması sert münakaşalara sebep oldu Yayla grubuna mensup 10 mebusun İnönü'yü alkışlaması üzerine D.P.li mebusl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1957
  • I SAMI ÖNEMLİ» KIBRIS ICIN TETKİKLER YAPAN TALEBE HEY'ET» Kıbrıs dâvasını inceleyen talebeler şehrimize geldi Atina'da Makarios'la uzun bir görüşme yapan talebeler temasları hakkında açıklama yapmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1957
  • 100 binlik stad için istimlâkler başladı Vali,lüzumlu formaliteler tamamlanır tamamlanmaz derhal inşaatın başlayacağını söyledi [OĞUZ ONGEN] ğM bin kişilik stad için I Bayrampaşa semtinde istimlâklere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.06.1957
  • Memurlara bore verme fonu bir misli arttırıldı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,7 Kocaeli Mebusu Sadettin Yalım'ın Emekli Sandığına ait 6311 sayılı kanunurc 9 uncu maddesi mucibince memurlara ve ücretli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • 23 AĞUSTOS ÇEKÎLÎŞÎNDE 1 ADET 10.000 LİRA *w 'O.S3 fc otf V*N dtf 0\İmHH 1957 yılında dağıtılacak ikramiyelerin tutan şimdilik 2 milyon liradır.2 milyonun tamamı ikramiye olup KREDİ yani BORÇ değildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • KISA HABERLER DUN limanımızdan Kanada'ya 1U50 lira tutarında halı seccade ihraç edilmiştir.COLUMBIA Üniversitesi profesörlerinden lanınım;iktisatçı Ragnar Nurkse salı günü İktisat Fakültesinde bir kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • Caddebostan GAZİNOSU 7 Haziran 1957 Cuma gecesi saat 20 den itibaren modern müziği,fevkalâde programı,nefis mutfağı ve mükemmel servisiyle hizmetinize girdi.Telefon:55 24 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • D.D.T.D.D.T.satışı yapılmaktadır.Adres:Tahmis Sokak No.20 Tel:27 12 67 Eminönü-İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • HAZİRAN ÇEKİLİŞİNDE HER ŞUBE için 4.000 UPAUK AYRI ÇEKİLİŞ 30.000 ura 10 Sene müddetle AYLIK GELİR 80.000 FAİZSİZ MESKEN KREDİSİ 40.000 t.RA Ayrıca PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • ftflilliue* Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yarı İşleri Müdürü:HASAN YILMAER Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • III İlli mm 1111II III İSTANBUL 12.27 Açılış 12.30 Radyo salon orkestrası '13.00 Şarkılar:Mürşide Şener 13.20 Andre Claveau'dan üç şarkı 13.30 Haberler 13.45 Şarkılar:Mııallâ Gökçay 14.15 Saz eserleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • B 0 OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Nefsinize karjı bir kusurunuz var.Neş'e aramıyorsunuz.ŞOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İleriyi görmeye ihtiyaç gösteren işleri başka güne bırakınız.Muhakemeleriniz isa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • PazaR Herkesin oyn bir puîmakizi vardır ş* 5 37.SAYI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • TAKSIN GAZİNOSU Yazlık Teras Paviyonunda HER AKSAM İLHAM ve AYTEN GENCER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • 'IIIIIM III IIIMMIİIIIIIIIHI İlli Malûmların tablosu UNANİSTAN Avrupa'da ve Amerika'da gazeteler,dergiler çıkarır malûm)Haksız olduğu dâvalarda haklı görünmeğe î çalışır ve muvaffak olur malûm)Bizim h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • Camiden Kur'ân-ı Kerim çalarken yakayı ele verdi Suçüstü yakalanan 75 yaşındaki Mustafa" İlmî bir eser hazırlıyordum,istifade için Kur'ân'ı almıştım,diyor Mustafa Tüzün adında 75 yaşında biri «Kuran-ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • 150 LİRAYA SATILAN SES SANATKÂRI!Dimitıo adında bir muhabbet tellâlı,ses sanatkârı olduğunu söyleyen Nadn:da bir kadını.Taksimde bir taksi içinde 150 lira mukabilinde satarken Ahlâk Zabıtası memurları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • MİLLİ PİYANGODA Kazanan Numaralar BU ÇEKİLİŞTE 200.000 LİRALIK BÜYÜK İKRA-MİYE 459148 NUMARALI BİLETE İSABET ETTİ Milli Piyangonun 7 Haziran lî .çekiliri dün Ankarada aat 13 30 tin yapılmıştır,ikrami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • Sami Şehbenderi!yeni vazifesine başladı Denizcilik Bankası Umum Müdürlüsüne tâyin edilen Sami Selıbenderlidünden itibaren yeni vazifesine başlamıştır.Ösleden sonra basın mensuplarını kabul eden yeni u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • «ANLI BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os 5 Temmuz çekilişinde 750019 5 eyiuı 50.000J S Kasım.SO.OOOtl 31 Aralık.75.OOO-Har 150 liraya bir kura numarası Fazla Uahat için ajanslarımızın gişeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA 1 Geminin içinde en alt kısım Cephe.2 Bir gıda maddesi Zanaat sahiplerinin veya sanatçıların is yeri.3 Bir adamın yanında bulunanlar.4 Sağlamlaştırmak.5 Kaba bir işaret X sözü Yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 G5 02 1 Kızıl Tuğ Tura,Seyfioğlu Türk filmi 2 Efsuncıı Baba Necdet Mahfi Ayral Türk filmi.A L K A Z A R(Tcl 44 25 62)1 Caniler Sokağı Richard Wid mark Jack Palance İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • Sanayiciler ham madde sıkıntısı çekiyor Sanayicilerin hanı madde sıkıntısı çektikleri iddia edilmektedir.Belirlildicine göre duruma muvazi olarak 195.yılı aralık ve 1954 ocak aylarına ait tahsislerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.06.1957
  • RUMÎ Cumartesi HİCRÎ 1373 8 1376 Mayıs HA7İHAN Zilkade 26 19 5 7 9 VAKİ!1 VASATI EZANÎ Güneş 4 29 8.r»o ÖAle 12.13 4.34 İkindi 16.13 8.34 Akşarr 19.39 12.00 Yatsı 21.4» 2 02 imsak 2.11 6.32 l-k v.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • MAHKÛM İMAMIN AF MAZBATASI DÜN MECLİSTE FIRTINA KOPARDI t Baştarafı Birincide ması acıdır.şeklinde konuşunca gürültüler artmıştır.Bir aralık bir D.Pli mebusla hatip arasında şöyle bir muhavere geçmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • DİKKAT!DİKKAT!Malî Müşavere ve Muhasebe Büromuz her türlü malî işler ve muhasebe hizmetleri için emrinizdedir Bankalar Okçu Musa Cad.Işık Han No.80/16 Tel:44 83 66/16 ı ı in.ı m.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • HAZİRAN KEŞİDEMİZDE BAHÇELİ BİR EV 8999 AGELE HESAP AÇINIZ Her 100 liraya bir kur a numarası DOĞUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • i-FLORYA DEHlZYURT'da-YARISI PEŞİN YARIS112 AY VADE İLE 2750,4000 ve 6500 LİRAYA VİLLA VE BAHÇELİ EV ARSALARI Arsalar,Yeni Londra asfaltı ve Çekmece Saraybumu sahil yolu ile şehrin merkezi Aksaray'a 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • DUYULMAMIŞ DERECEDE UCUZ HATLARLA Arsaların tevzii ve üçte bir bedelle satışı hakkında BİR EVLİK ARSA 441 504 630 756 882 900 1050 LİRADIR.Denizcilik Bankası Memurları Yapı Kooperatifi inşaat sahası y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • Parkin içinde' cehennemT S/R¦n YARIŞ BAŞLAMIŞTI,ŞiAAQl.&R BELEDİYE'MEMURU KESTİ:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • m SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI UPON FAYDALIDIR günde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • AFŞAROĞIU HALI YIKAMA FABRİKASI KiRLî v.TOZLU HALILARINIZI YIKAMAK İÇİN BİR TELEFON KÂFİDİR.YEDiKULE TEL* fabrika»212 818
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • SCHAUB LORENZ Radyo servis atelyesi yeni elemanlarla emrinizdedir.Her nevi ses kayıt cihazları ve radyoların montajı ve tamiratı teminatlıdır.Turan Ayverdi ve Niyazi KüçUközer Merkez:Bankalar caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • BEBEK SIRTLARINDA-1000 MESKENLİK GARANTİ MAHALLESİNİN KREDİLİ ARSA SATIŞLARINDAN İSTİFADE EDİNİZ Etiler Otobüs Durağı Görmek ve Malûmat Şantiye Bürosuna almak için GARANTİ Bankası Şubeleri ile Ajanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • Mannesmann Sümerbank Boru Endüstrisi T.A.Şirketinden:Saf çinko üstübeci ve hurda demir satış ilânı:İmalâtımızdan artan takriben:3 ton saf çinko oksidi Teminatı 2.000,Lira 100 muhtelif boy ve kalınlıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • A.ve H.1PIK0GLU KARDEŞLER TÜRK SUCUKLARI TOPTAN SATIŞ DEPOSU KANTARCILAR Kepenekti Sabunhane Sokak No.31/1 YAPRAK HANI altında Esnaf Buzhanesi yanında)NAKLEDİLDİĞİNİ Sayın müşterilerine müjdeler Tel:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • KARAKÜY TOPHANE YOLU 21,5 METRE GENİŞLİKTE OLACAK Belediye Meclisinin dünkü toplantısında muhtelif komisyonlardan gelen mazbatalar görüşülmüştür.Bu arada Tophane ile Karaköy arasındaki Necatibey cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • c^:y:&M?lffîŞ Uzun zamandanberi piyasamızda bulunmayan İNGİLİZ BEYAZ POPLİN Gömlekleri SÜRPRİZ Müessesesi tarafından piyasaya arzetmiştir.Bütün lüks TUHA-FİYE mağazalarında arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • Konya'da işlenen korkunç cinayetin esrarı çözüldü t Baştarajı Birincide Arif Yılmaz'ın oğlu,Konya'ya getirilip cesedler kendisine gösterilmiş ve delikanlı babasının cesedini tanıyıp bayılmıştır.Arifin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • HI III 4/1111,1 III,I.I I I II,'I 111.Ml HI.Kırkpınar Güreşleri BENİM eski alaturka yağlı güreşleri sevdiğimi bildikleri için «Milliyet» in Spor ekibinden bazı arkadaşlar bu sene Kırkpınar güreşlerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.06.1957
  • Japon güreşçileri Denizli'de yine yenildi Denizlide bulunan Japon güreşçileri dün yaptıkları ikinci müsabakada ancak bir galibiyet alabilmişlerdir.Yapılan güreşler şöyle neticelenmiştir:52 Kilo:Yılmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.06.1957
  • L IS AYAN fOLKAN V/V NOT m DEFTERİNDEN A HAZİRAN 1936.50OO TL.7 TEM/WUZ1936 5000 TL.OBÜR.SAHtFELERDE:OCAK 1937 yE KADAR.DOBİS vA-SlTASİLE 6000 ÖDENMİŞ.TİR.DAVUT 8Ey.SİZE AN(CARA\OAM 8İR TEL-GRAF VAR.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1957
  • BOuT" UN SANAW IWT;VACI YOK Ki İVİSı Mi GİT,Gü ZEL.BR UÇAK.GEZİN i i I fel V/[w VUKARDA MANZARAYI BOL BOL,SEYRET.İÇİNİ ACAR Sİ-NİRLERİNİ GEV.SETİR buma İHTİYACIN VAR,«SPİDER.DEVAM» VAR.M yi P to r^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1957
  • CiSCO Kİ D İQS£ SAUNAS,ROD SEED IS/SCO 8'R KAÇ EL ATEŞ EDERKEN,PATR.QN DA AT)AAAHMUZLL/yO/PEVA/VM VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1957
  • ALLAHUK ALİ BEY AKNEMİN IRESAAiNi OUVARA AS ALI peki cetveli vek,duvarın ortasını ölçeyi'a/v:$ı/v\Di bir:«çivi GETlR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1957
  • DİKKAT SAYIN VATANDAŞLAR DİKKAT.FIRSATI KAÇIRMAYINIZ GÜNKÜ ŞEHRİN EN YAKIN VE EN GÜZEL ARSALARI TOPKAPI MALTEPESİNDE TEVZİ EDİLMEKTEDİR Bahçeli Ferah Evler arsaları inşaat müessesesinin dağıtmakta old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1957
  • BUYUR FIRSAT Arsa alacaklara satışı Ye inşaatı sür'atle devam eden az miktarda kalmış arsalarımızın bu Pazar günü yapılacak satışlarında bulunmak büyük menfaatiniz icabıdırungoren Mahallesi Arsalar Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1957
  • AŞK HİKÂYESİ SİYAH MASKE TEFRİKA NO.8 l.lıakkı varmış.Seylan nefis bir kızdı.İri yeşil gözlü,ince,zarif lıir mahlûk.Gülümsediği zaman içimi lıir heyecan alıyordu.Muinim ııeden Avni'yi çekemediğini şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1957
  • Yazan:ELSA MAXWELL Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 35 «Depolarda kalıp çürüyeceklerine hiç olmazsa şimdiki ve gelecek nesiller onlardan istifade etsin.Bir gün,bana yemeğe gelmesi için kendisini telefonla aram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1957
  • SERVER BEDİ Biliyorum.Yüzüme bakıyordu.Güner'i histerik annesinden kurtaracağım!dedim.Hem de bugün.Şimdi.Neriman'ın artan hayreti karşısında devam ettim:Ben Güner'e hatır sormak için gitmiyorum.Bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.06.1957
  • İki evlâtlık intihar etti.DAHA lo 16' yaşıııdalar.İkisi de Kumkapıda birer evde evlâtlık.Evler birbirinin akrabası.J Garip tesadüf)Beraber ölmeye karar ver-J inişler.Beraber denize atılmışlar.Büyük bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.06.1957
  • YAZ LİSAN KURSLARI 1 ilâ 15 Haziran arasında BERLİTZ LİSAN DERSHANESİNDE AÇILACAK İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA Kurslarına talebe kaydedilmektedir.Beyoğlu:İstiklâl Caddesi 294 Sümerbank arkası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1957
  • İspanya Malı Mantar Levha Gelmiştir Mantar levhalar 5 milimetı-eden 16 milimetreye ve 50 santimetreye 100 santimetre eb'admdadır.Galata Zincirli Han sokak No:5 Telefon:44 31 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1957
  • SATILIK Çjftehavuzlarda Şahane Modern Villâ,Terkos,Elektrik,Havagazı,Telefon,mevcut bir kısım modern eşyasiyle.Tel:55 28 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1957
  • m UCUZ VERİYORUZ Arsalarımız,İpek kumlu,Billur sulu,Şifa kaynağı FLORYA KOYUNDA,LİDO PLAJ YANINDADIR.ARSALARIMIZ,İSTANBUL'DA ŞİMDİYE KADAR SATILMIŞ VE EL'AN SATILMAKTA OLAN ARSALARIN HEPSİNİN FEVKİNDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1957
  • ŞEBEK ÇcaUnosunda BEBEK Boğazın Efsanevi manzara ve güzellikleri içind» Organizatör ZİYA ONAY'ın İdaresinde BEBEK GAZİNOSU PAVYONUNDA Her Gece Sabaha Kadar Faruk Akel orkestrasının iştirakiyle Alman g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1957
  • SAYIN DOKTORLARIMIZA Almanyadan getirdiğimiz 25 MA 75 Kv röntgen cihazı,komple Metabolizma,Sistoskop,Gastroskop,Bronkodoskop ve Torakoskop cihazlarımızdan az miktarda kalmıştır.Adres:Galata Karaköy Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1957
  • PEİO KAMYONETİ LASTİKLERİ ile iyi vaziyette satılıktır.Tel:71 65 30 952 ve daha yeni model hususide kullanılmış Avrupa veya Amerikan otomobili alınacaktır.Tel:71 65 30 P.K.182 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1957
  • Betonarme KALIPÇI EKİBİ aranıyor.Müracaat Tel:44 28 08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1957
  • İLÂN Karamürsel Amerikan Asker!İnşaati İkmal Şirketinde Air Port Maintenance Co.Çalıştırılmak üzere aşağıda yazılı elemanlara ihtiyaç vardır.2 Daktilocu 2 Kâtip 1 Ambarcı 1 Puantör lngilizceyi yetecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1957
  • 50.000 NÜFUSLU ve 8.000 MESKEN,OTELLER,GAZİNOLAR,PLAJLAR,OKULLAR ve STADYOMLARl ile Emlâk Kredi Bankası tarafından kurulmakta olan BÜRUTHANE SİTESİ karşısında imâr hamleleri ile güzelleşen İstanbul un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1957
  • Toprak Dekopaj İşi Yaptırılacaktır Hafriyat asgarî 100.000 metre mikâptır.İş yeri Çanakkale Vilâyeti Çan kazası dahilindedir.Müracaat:Galata,Perşembepazan Haair Han Kat 3 Telefon:44 38 01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1957
  • evet FAY Temizleme Tozunun temizleme hassası sizi hayrette bırakacaktır.Çünkü şimdiye kadar bu kadar müessir bir temizleme tozuna rastlamadınız FAY,bıçak,çatal kaçık,tencere ve bilûmum bulaşık kapları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1957
  • Ekim ayında Londra'da yapılacak Dünya Güzellik Kraliçesi müsabakasında Türkiye'yi temsil etmek üzere 1957 Türkiye GÜZELLİK KRALİÇESİ S E Ç î M î Bu akgam saat 21 de Spor ve Sergi Sarayında yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATİLİK EMLÂK MECİDİYEKÖYDE satılık arsa.6000 M2.Tel:22 42 72 den 33 A-432)KANLICADA fevkalâde deniz manzaralı 957 M2 arsa.Sahibi eliyle 30.000 liraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.06.1957
  • ZEKİ RIZA SPOREL'IN MESAJI.Fenerbahçe kulübünün 50.yıldönümü münasebetiyle Kulüp,Reisi Zeki Rıza Sporel Türk sporseverlerine ve Fenerbahçe'lilcre şu mesajı vermiştir:«Fenerbahçe kulübü,memlekete malol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.06.1957
  • KIRKPINAR GÜREŞLERİ MERASİMLE BAŞLADI BU SENEKÎ GÜREŞLERE 350 PEHLİVAN İŞTİRAK EDİYOR.BASA 7 PEHLİVAN GÜREŞECEK.EDİRNE,7 Hususi)Tarihi Kırkpınar güreşleri bu sahalı yapılan mutad merasimle başlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.06.1957
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.GALATASARAY' D)FENERBAHÇE'Sİ Fener,karanlıkları aydınlatan,karanlıktakine yol gösteren bir ışıktır.Bahçe ise havadar,ferah bir yer.İsmini bu iki aydınlık ve iç açıcı kelimelerden alan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.06.1957
  • GÜNDÜZ KILIÇ İSTİFA ETTİ Antrenörün istifası kabul edildi,Galatasaray İngiliz antrenör Galatasaray antrenörü Gündüz Kılıç Beşiktaş Galatasaray maçından sonra antrenörlükten istifa rtmiştiridare Heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.06.1957
  • Milline!¦rta^k FENERBAHÇE'NİN 50.Yıldönümünü Tebrik Eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.06.1957
  • F.Bahçenin 50.yılı bugün kutlanıyor MİTHATPAŞA STADINDAKİ TÖREN SAAT 14.15 DE BAŞLAYACAK Bugün Fenerbahçe Galatasaray tekaütleri maçı ile atletizm müsabakaları yapılacaktır Dünün ve bugünün nesilleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.06.1957
  • 25.YILDÖNÜMÜNDEN tarihî hir hatıra.Bayrak çekme töreninde Fenerbahçe kulübü kurucolanndato bir Krup.Sag baştan itibaren:Rüştü Dağlaroğlu,EUcattpsade Mustafa,Mehmet Reşat Pekelman,Bedri Gürso.v.Mazhar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 08.06.1957
  • TARİH KONUŞUYOR MEŞHUR O ALEM SLAVYA'YI YENDİK.Türk futbolünde inkılâp yaratan Slavya,1923 ve 1925 den sonra Türkiye'ye 3 üncü defa gelmişti.Bu büyük takımın mükemmel oyunu ve yüksek tekniğine Türk fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor