Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.06.1957
  • ¦Kar ¦sv Mi mâ I SAMİ ÖNEMLİ 146 GÖÇMENE EY Kartal'a bağlı Soğanlı köyünde S inşa edilen 14li göçmen evi dun I örenle sahiplerine verilmiştir.I Törende Vali Gökay da bulun-mu;ve bir konuşma yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1957
  • ingiliz isçileri müstemlekelere bağımsızlık v a a d ettiler [ASSOCIATED PRESS1 LONDRA,fi Muhalefette bulunan İşçi Partisi bugün neşrettiği bir beyanname ile iktidara geldikleri zaman İngiltere tacına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1957
  • Seçim kütükleri bugün asılıyor Seçim kanununa sore seçmen kütüklerinin senelik yoklamaları ikmal edilmiştir.Kütükler bu sabahtan itibaren yedi gün müddetle askıya çıkarılacaktır.Vatandaşların reylerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1957
  • ueâ COOPER KEMANCI OLURSA.[KEYSTONEI Gary Cooper ile Maurice Chevalier,müzisyen olııverlrse iv te böyle "İm.Hollyvvood'un yakışıklı aktörü ile meşhur Fransız komedyeni,son olarak Paris'te beraber bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1957
  • I TAHSİN ÖZERLATI VIDDICT A nFPİl F K,nr,s kültürel sahada kalkınması ULlILL j,in devamlı olarak çalışan Lefkoşe Atatürk Lisesinde ders sonu münasebetiyle bir defile tertiplenmiştir.Talebelerin bir se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1957
  • İNGİLİZ DENİZCİLERİ ABIDL1L ÇELENK Kül'AKKEN Donanmamız dün Karadenizden döndü Millî Müdafaa Vekili 15 günlük tatbikatın başarı ile neticelendiğini bildirdi Donanmamız Karadenizde yaptığı gezi ve tatb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1957
  • I İLHAN DEMİREL] ARKADAŞIYLA BİRLİKTE KENDİNİ DENİZE ATIP BOĞULAN NEDİME'NİN CESEDİ Görülmemiş bir intihar hâdisesi Beraberce denize atlayan iki genç kızdan biri boğuldu diğeri kurtuldu Zabıta ve Müdd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1957
  • Gülek,nüfus cüzdanı ile rey verilmesini istiyor [Hususi surette giden NEDRET SELÇUKER'denl DİYARBAKIR,6 C.H.P.Diyarbakır İskenderpaşa ocağının kongresinde konuşan Genel Sekreter Gülek,Diyarbakır Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1957
  • 1 mm'.k i& V IKEYSTONE 1 GÖZLÜKMÜŞ!gözlük gösterisi yapılmıştır.Teşhir edilen gözlük tiplerinin hemen hemen hepsi birbirinden acaipti.Resimde «Kırınızı Şeytan» adı takılan bu orijinal gözlüklerden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1957
  • ORTA-DOĞUDAKİ İNGİLİZ ELÇİLERİ TOPLANIYOR Karaşldeki Bağdat Paktı toplantılarına iştirak eden İngiltere Hariciye Vekili Selwyn Lloyd toplantı dönüşü,^ağdatta bir müddet kalarak Orta öarktaki İngiliz E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1957
  • BU DA HALİS SU İLHAN DEM1REL1 Sıcakların hastmnasiylc birlikte İstanbul sokaklarını da halis Hanıidiye suyu satan seyyar sucular istilâ eder.Banların ekserisi,Beşiktaş ve Taksime kadar gitmektense en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1957
  • Karaşi toplantısı dün nihayete erdi Pakt üyesi dört Müslüman devlet arasında müşterek pazar için müzakereler yapılıyor [TÜRK HABERLER AJANSI] KARACİ,6 Bağdad Paktı Vekiller Konseyi,bugün öğleden sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1957
  • MİLLİ korunma kanunu tadilâtı D.P.li Mebuslar tâdil lâyihasını kifayetsiz buldular.Ticaret Vekili aksaklıkların peyderpey giderileceğini söyledi A ANKARA,6 [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ÂZI D.P.li mebusları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1957
  • HAYRİNİN CESEDİ SEHPADAN İNDİRİLİNCEYE KADAR BİNLERCE MERAKLI TARAFINDAN SEYREDİLDİ.I İLHAN DEMIREL] Hayrinin cesedi 5,5 sehpada kaldı Hükmün infazı sırasında soğukkanlılığını muhafaza eden tek vazife
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • i.İSTANBUL 12.27 Açılış 12.30 Salon orkestralarından karışık müzik 13.00 Radife Erten 13.30 Haberler 14.00 Orkestra müziği 14.30 Şarkılar:Mustafa Kovancı 15.00 Kapanı;16.57 Açılış 17.00 Şarkılar 17 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • TEŞEKKÜR Haseki hastanesi 2.ci cerrahi kliniği,ailem HA CER SÜYEV'in 1 senedir muzlarip olduğu hastalıktan büyük bir başarı ile Tümör ameliyatı yapılarak tanınmış profesör ve operatörler sayesinde hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • MİLLİ PİYANGO BUGÜN ÇEKİLİYOR Milli Piyangonun 7 Haziran çekilişi bugün saat 13.30 da Ankarada yapılacak,ikramiye kazanan numaralar bugece saat 23 de Ankara Radyosu ile yayınlanacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Bir renk,2 El içi;San'at;Görgüsüz ve kabiliyetsiz kimse.3 Bir peygamber;Kanun dışı çiftleşme.4 Nida eden;Bir renk 5 Nezir;Asâ.6 Birikme;Bir nida.7 Noksansız;Futbolda ayağı boşa s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02 1 Kızıl Tuğ Turai Seyfioğhı Türk filmi 2 Efsuncu Baba Necdet Mahfi Ayral Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)1 Caniler Sokağı Richard Widmark Jack Palance İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • Elektriği,telefonu,Belediye terkos suyu bulunan,civarında 000 100.000 200.000 liralık evler,villâlar,fabrikalar bulunan Belediye otobüsleri işleyen Bakırköy Bahçelievler Yanında Topkapıya 3 buçuk kilo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • A audi vi Sevenler Derneği taralından İS Haziran gecesi Hilton otelinin bahçesinde bir garden parti verilecektir.Aynı gece açılacak otel havuzunda çeşitli su eğlenceleri tertiplenecektirm KAN'ADA'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • ACI BİR ÖLÜN Kurukahveci merhum Osman Beyin mahdumu,merhum Amiral Hafız İbrahim Paşa damadı,Melâhat KURUKAHVE-CİOGLU'nun sevgili ve kıymetli eşi,Melike ZADlL ve Necla TAPUCU'nun sevgili ve kıymetli ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • MIIIIIIIMIMIIIIIIIKIIIIllllllll.llMIIIIMIIIIMIIIIIIMIII.I I III111 1I1 II11.I I I.11 I M I Ahmet Hâsim'in kabrinde E İRMİBEŞ sene evvel.Bahariyc'deki evinin ^f loş odasında,hasta bir şair ölümü bekliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • İstanbul'da okul sıkıntısı bu ders yılı da devam edecek Talebe sayısı gün geçtikçe artıyor.Bâzı okullarda dörtlü tedrisat yapılması muhtemel ilgililerin belirttiklerine göre,önümüzdeki ders yılı içind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • Mevcut olmayan dernek adına toplanan paralar YÜKSEK TAHSİL GENÇLİĞİNİN ADINI KULLA-NARAK HALKI DOLANDIRAN BİRİ YAKALANDI Kadıköyde ikamet eden Alâeddin Diraz adında biri,dolandırıcılık suçundan dolayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • I SİYASET DÜNYASİNDA Kuvvetlenen imini Paktı GEÇEN sonbaharda,Süveyş buhranı dola.vi.sile zayıila-hii Bagdad Paktı,bu İttifakta aleyhinde olan çevıe-Bimete uahküm addediliyordu.Paktın sarsıntı geçirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'den KÜÇÜKPAZAR ŞUBEMİZ Binasının istimlâki dolayısiyle 10 Haziran 1957 pazartesi gününden itibaren Küçükpazar,Atlamataşı caddesindeki YENİ KÜÇÜKPAZAR ŞUBEMİZ binası dahilinde f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • n TÜSK RANK.JB iliUliim!en adil tevzi sistemi en fazla kazanma ihtimali hususi hanımlar keşidesi gibi üç inilirim avantajı birarada istifadenize arzetmektedir.A'S her 100 liraya 1 kıır'a numarası TÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • f WW ŞŞ Nese iştah Sıhhat Merkez depo:Tel:21 32 21 İst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • MEORANO 17.15-21,15 BİLETLERİNİZİ ÖNCEDEN ALINIZ kUçUk sahne Tel:440276 SİRK Tel:4736 58 HER SEMTE OTOBÜS TEMİN EDİLMİŞTİR K B İKİ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Zihniniz hep aynı meseleye takılıyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • İKİ PROFESÖR ORDİNARYÜS OLDU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Ferit Hakkı Saymen ile Prof.Sulhi Dönmezer,Ordinaryüslüğe terfi ettirilmişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1957
  • VEFAT Cumhuriyet Savcısı Osman Zeki Yavuzkurtlar,elektrikçi Orhan Yavuzkurtlar,Nişantaşı Kız Enstitüsü talebesi Nııran Yavuzkurtlar ve Havza Malmüdürü Kemal Yavuzkurtlar'ın babaları,Hikmel Yavuzkurtla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • SURİYE,MISIR'LA birleşmeye çalışıyor Assali,"Yakında tahakkuk edecek iktisadî birleşmeyi siyasî birleşme takip edecektir,dedi [ASSOCIATED PRESS] ŞAM,6 Suriye Başvekili Sabrl Assali çarşamba günü parlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • MEDRANO 17.15-21,15 BİLETLERİNİZİ ÖNCEDEN ALINIZ KÜÇÜK SAHNE Tel:440276 SİRK Tel:473658 HER SEMTE OTOBÜS TEMİN EDİLMİŞTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • Dr.Reşat Uysal RÖNTGEN MÜTEHASSISI Fatih otobüs durağı No.90 Tel:21 39 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • TAKSİM GAZİNOSU TERAS PAVİYONU Cumartesi gününden itibaren Yeni ve Zengin programla savın halkımıza açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • FİRARİ BİR KAATİL DAHA ŞEHRİMİZDE YAKALANDI Beş senedenberi firar halinde bulunan Osman Salitçi adında bir kaatil,dün cinayet masası memurları tarafından Dolapderede yakalanmıştır.Osman,952 yılında Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • ihracatımız artarken ithalâtımız azaldı DÜŞME EN FAZLA MAKİNA,NAKİL VASITALARI VE İLÂÇ İTHALÂTINDA OLDU Son yıllarda ihracatımızın aksine ithalâtımızda bir azalma olmuştur.İstatistiklere göre 956 yılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • TEKİR HAFİYİ &EGKEN SAHNSDENr-B'fZ KAD/N ARDINDAN DA' HAYDUTJfc v£ ONLAm TAKıP EDEN TEKİR KOŞA KAK GEÇT/L.E&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • Cs VAgNER KREMLİ PUDRASI Bir defa sürmekla yüzünüze ozon saatlerce Wame edecek eazip bir maklyaj teralo;edersiniz Conlamıâa mhakkok bir VARHER bulanduranut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • IA.P.Cezayir'de evvelki gün,gelirin merkezinde bir bomba patlamış ve birkaç kişi yaralanmıştır.Yaralılar derhal hastahaııeye kaldırılmıştır.CEZAYİRDE PATLAYAN BOMBA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • ÇALIŞMA VEKİLİ ŞAHİT OLARAK DİNLENECEK Kocaeli İşçi Sendikaları Birliğine açılan dâvada Vekilin dinlenmesine karar verildi [Hususî Muhabirimiz Ahmet SONATdan| İZMİT.6 Kocaeli işçi Sendikaları Birliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • EDEN LONDRAYA DÖNDÜ lA.P lav günlük bit ayrılıktan sonra.Sir Anthony Lden ile Lady Eden,evvelki gün Londra'ya dönmüşlerdir.Bilindiği gibi eski Başvekil,evvelâ Yeni Zelanda'da,sonra Kanada'da tedavi gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • Süleymaniye Kütüphanesinden ilham EVVELKİ gün Süleymaniye kütüphanesine gittim.Bu ziyaret bana yalnız zarf ile mazrufu görmek imkânını verdi.Bu satırları yazarken âdeta hicab duyuyorum.Çünkü bir kütüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • İLK ATOM HÜCUMUNDA 80 MİLYON KİŞİ ÖLECEK Bir Amerikan âlimi hayatta kalanların plâzmalarının zayıflamasının da 270 milyon çocuk kaybına sebep olacağını söyledi.[ASSOCIATED PRESS] WASHINGTON.6 Nüklear
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • İNGİLTERE KRALİÇESİ elbiseleri için 120 bin lira sarfedecek [ANADOLU AJANSI] LONDRA.6 Sunday Diplomatic^ gazetesi neşrettiği bir makalede İngiltere Kraliçesinin elbiseleri için yapmak n ecburiyetincle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • 0iiMH"R»Y*TG» PARTİ-YE 120 KİŞİ KAYDOLMUŞ Cumhuriyetçi Parti'nin •Memleket i.şleri hakkında Rörüşi'mü açıklayan.basın toplantısı dün saat 14 de yapılmıştır.Genel Baskını Y.Fehmi Eren bu münasebetle ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • Kızıl Çin'de insan-3 lar kısırlaştırılacak [ASSOCIATED PRESS] HONK KONG.6 Komünist Çin kürtaj ve kısırlaştırmağı kanunlaştırmış ve 600 milyonu geçen nüfusuna gebelikten korunmağı öğretmek için kampany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • YAZAN:ÜMİT DENİZ 6 ÇAPKIN İLAHLAR Homn,Trııra savaşlarına.Paris'in,Yunan Kralının güzel karısı Helen'i kaçırmasının sebep olduğunu anlatırdı.GÖKTEN İNEN İLÂHLAR ilk defa Truva'da harb etmişti Çanakkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1957
  • 500.0UÜ.ÜOO Milyon,belki de 1.000.Ü0U.O00 liraya mal olacak YENİ BÎR $EHIR:BARUTHANE SİTESİ Yanmda Marşal Bulvarı Üzerindeki Arsaların Metresi 30-35-40-45-50-55-60 liradan satışlarına başlandı Yarısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.06.1957
  • KORKUSUZ DAVUT PAİAAA AAASANIN UZErinde dururdu vere KADİNİNİ UFAK i AAASANlN UZE.1 RİNDEVDİ.ÎÇ|' MALUMAT DO-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1957
  • liiiii^isiısii I $£HR OtŞiNA 'OKiyoRUM.BR nci GÜN SONRA OOTşJECEGtAA» Şı'Moiuk;mîç vAtc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1957
  • Bu «ene;kızı,Ilovcl'de dans numaraları yapan bir artist zannetmeyin.Kemlisi hir müşteridir ve ycnıektcn sonra birdenbire duyduğu gürültü ile b»ı şekilde havaya fırlamıştır!Hovel'e gelen müşteriler,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1957
  • Yazan:MAXWELL Nakleden:ORHAN A Z İ Z O Ğ LU m Kadın tezgâhtarın gösterdiği enfes inci gerdanlıklara bakıyor ve hepsine dudak büküp bir kusur buluyormuş.Elinde ne var ne yoksa bir bir ortaya döken tezg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1957
  • UCUMUZ Yazan:SERVER B E D İ Sizi gördüm,peşinizden geldim,dedi.Yalnız kalmak istiyorsunuz galiba.Hayır,dedim,buyurun.Yanıma oturdu.Tazelik ve heyecan kokuyordu.Gelişi,bakışı,gülüşü ve bacakları güzeld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1957
  • AÇIK MEKTUP «Dost yok.karanlıklayım.ıınıııd yok.Modern şiirleri hatırlatıyor ama değil.Bir mektuptan bir satır.Derdi ne.yazmamış okuyucum.Mektubu içinize karanlığın kendisi gibi doluyor.Oturdum.$11 ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1957
  • AŞK HİKAYESİ SİYAH MASKE TEFRİKA No:7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Doktor Şeref,nâzik bir yaşlı kız olan Lemaaı'la yemek yedikten sonra eve dönerken arkasından bir kurgun atılır.Şeref,bu şehre,arkadaşı Cemil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1957
  • EN İYİ YEMEĞİ YEMEK İÇİN MEVCUT EN KÖTÜ.YER»!Dünyanın en acaip lokantası LONDRA civarında Thames nehri kıyılarındaki Halliford Bend köyünde,Hovel adlı bir ev vardır.Londraya gelen birçok turistler,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • ELSA MAXVELL MAHKÛM OLDU [ANADOLU AJANSI] PARİS,6 Amerikalı kadın gazetecisi Elsa Maxwell'in,neşren kendisini tahkir ettiğinden dolayı eski Mısır Kralı Faruk'un açtığı dâvaya bakan Paris 17 nci ceza m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • Pakistan Parlâmento heyeti dün geldi Dün şehrimize.altı kişiden müteşekkil bir Pakistan Parlamento Heyeti gelmiştir.Askerî bir heyet ve mebuslar tarafından karşılanan heyete Dr.Muzaffer Ali başkanlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • Denizli'de Japonlar 5-2 mağlûp oldular DENİZLİ,6 Hususi)Dünya Serbest GUrej Şampiyonasına iştirak eden Japon güreş takımı,Denizli karmasile yaptığı müsabakada 5-2 mağlûp olmuştur.Alınan neticeler şöyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • Kırkpınar bugün açılıyor Baştarafı Altıncıda şampiyondur.Fakat minder güreşi ile yağlı güreş arasında tabiatiylc büyük bir fark bulunmaktadır ve kendisiı I hu şampiyonluğunun ilelebet devam etmesini t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • Dünyanın sayılı sayfiyelerinden biri ve İstanbulun eşsiz yazlık Lokali R i V i E R A OTEL RESTORAN PAVYON'u Pek yakında yaz sezonuna başlayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • Betonarme KALIPÇI EKİBİ aranıyor.Müracaat Tel:44 28 08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • wvır' fo 1 t» X ^lh.fJ,u,A PUDRASI ile full;âinizi artırabilirsiniz Zira ihtiva ettiŞi SETAPOL sayesinde teninize sihirli bir matlık kazandırır.58 7?14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu istanbul irtibat Müdürlüğünden Kurumumuz için satın alınacak muhtelif malzemelerin cins ve evsaflarını bildirir listeler Galata Bankalar Caddesi Hazcren caddesi)No.75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • ERKEK SEKRETER ARANIYOR Bir anonim şirket iyi ingilizce bilen,ticarî muhaberata vâkıf,seri daktilo yazabilen ve askerlikle ilişiği olmayan erkek sekreter aramaktadır.Taliplerin* kısa hal tercümeleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • SATILIK TORNA ATÖLYESİ ve NEBATI YAĞ FABRİKASI Atölye:2 m.lik 1955 modeli Macar malı ağır otomatik şanzımanlı torna,65 sn.lik İtalyan planya,25 sn.lik matkap,elektrik kaynak motörü ve saireden müteşek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • a İLÂN Karamürsel Amerikan Askeri İnşaatı ikmal Şirketinde Air Port Maintenance Co.Çalıştırılmak ür.ere aşağıda yazılı elemanlara ihtiyaç vardır.2 Daktilocu 2 Kâtip 1 Ambarcı 1 Puantör İngilizceyl yet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • Ekim ayında Londrada yapılacak Dünya Güzellik Kraliçesi müsabakasında Türkiyeyi temsil etmek üzere 1957 Türkiye Güzellik Kraliçesi Seçimi Cumartesi akşamı saat 21 de Spor ve Sergi Sarayında yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • mBSpiUUii Blendax Bol köpüklü Serinlik bahşedici Saç koruyucu bir ŞAMPUANDIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • ÇANAKKALEYE BİR ANZAK HEYETİ GELDİ Hususi Muhabirimiz Necmettin ŞENAY'dan)ÇANAKKALE,6 Birinci Dünya Harbinde Çanakkalede i harbederken ölen Anzakları ziyaret etmek üzere.Londradan uçakla.Dünya Anzak B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • REİSİCUMHUR İZMİR'E GİTTİ IHUSL'Sİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.6 Reisicumhur Celâl Bayar bu gece şehrimize gelmiştir.Bayar Cumartesi günü İzmir'de tekstil okulunun temelini atacaktır.Devlet Reisi bu sabah e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • 934LÜ ERAT TERHİS EDİLİYOR [ANADOLU AJANSI] ANKARA,fi M.M.V.temsil başkanlığından bildirilmiştir:Muvazzaflık hizmetleri sonuna bir ay kalmış olan kara ve hava sınıfları 934ali deniz sınıfı 933/III doğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • Basın Kanununun Birinci yıldönümü IHUSUSİ MUHABİRİMİZDEN1 ANKARA,6 Geçen yıl Meclisin 16 5 saat fasılasız devam eden bir toplantısı sonunda 7 Haziran günü sabaha karsı kabul edilen ve hemen ertesi gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • Mersin'de bir kadın gazeteci hakkında takibata geçildi fHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 Mersinden aldığımız habere göre «Cenup Postası» gazetesi sahip ve mesul müdiresi Nevin Giray hakkında,neşren hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • Ortadoğudaki ingiliz Elçileri toplanıyor t Baştarafı Birincide renin Orta Şark Siyaseti» hakkında İzahlarda bulunacaktır.Bu münasebetle memleketimizdeki ingiliz Elçisi Sir James Bowker dün sabah Bağda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • Hayri'nin cesedi 5,5 saat sehpada kaldı Baştarafı Birincide ğı sırada Nakiboğlu'nun yüzü bir hayli solmuş,kendisiyle konuşanlar sesi ile birlikte ellerinin de asabiyele titrediğini müşahade etmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • Kıbrıs'ta bir Rum tedhişçi idama mahkûm ol Yunan Hariciye Vekili A ver of 12 Adanın askerden lamamen tecrit edileceğini söyledi [ASSOCİATED PRESS ŞARK] LEFKOŞE,6 Kıbrıs hükümeti bugün yayınladığı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK TUZLA İçmeler istasyonu yanında,denize nazır iki parsel arsa acele satılıktır.Tel:44 41 53.A-516)SATILIK modern villa.Çiftehavuzlarda.Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • dan mütevelli» serdiklerle cild tahribatını önler,pamuk gibi bembeyaz eller temin edert A A A A PRINCESSE EL LOSYONU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • RUMÎ CUMA HİCRİ 1373 7 1378 Mayıs HAZİRAN Zilkade 25 1957 8 VAKİ!t VASATİ EZANİ Güneş 4.2» 851 Ogle 12.13 4.34 ikindi y 16.13 835 Aksan l 19.38 12.00 Yatsı 21.39 2.01 i İnisak 2.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • TAKSİTLE UCUZ ARSALAR Bostanci'dan,Kartal'a kadar her türlü vesaite yakın meskûn sahalarda 36 ay taksitle birer evlik müfrez ucuz arsalar.Sirkeci satığ bürosu:Bostancı Tramvay durağı No.538
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • SÜMERBANK ALIM ve SATIM MÜESSESESİNDEN Boş Ağaç Makara Alınacak.Teklif tsteme İlânı Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesinin ihtiyacına binaen 1.300.000 adet boş ağaç makara alınacaktır.Makaralara ait res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • J^ i.MUTFAĞINIZDA FAY MUCi'i I Bunu bizzat deneyebilirsiniz.Yağlı tavalar.lekeli kaplar.isli tencereler.kararan bıçak,çatal ve kaşıklar Fay mucizesini ispat için' en ikna edici delillerdir.Inanamıyaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • Gülek,nüius cüzdanı île rey verilmesini isliyor rın havasını çalıyor.Hastalara ilâç,çocuklara kalem bulunamıyordu.EMEKLİYE SEVKEDİLEN BİR ü.MÜDÜR CHP.YE GİRDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,6 Kısa bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • Millî Korunma Kanunu tadilâtı t Baştaraiı Birincide Kini.aksayan diğer hususların da ehemmiyet sırası ile peyderpey Meclise getirileceğini bildirmiş ve tenkitleri cevaplandırmak için yarın daha etrafl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • Karaşi toplantısı dün nihayete erdi Baştarafı Birincide larinda geliştirme mes'elesinl Birleşik Amerika'nın da şimdi üye bulunduğu komite tavsiye etmiştir.TECAVÜZ TEHLİKESİ Konseyin kanaatine göre,Pak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • PEJO KAMYONETİ LÂSTİKLERİ ile iyi vaziyette satılıktır.Tel:71 65 30 952 ve daha yeni model hususide kullanılmış Avrupa veya Amerikan otomobili alınacaktır.Tel:71 65 3ft P.K.182 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • ERKEK MUHABERAT MEMURU ARANIYOR Bir anonim şirketin muhaberat servisinde çalışabilmek üzere seri daktilo ve iyi eski Türkçe bilen bir erkek memur aramaktadır.Taliplerin kısa hal tercümeleriyle çalıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • HER TÜRLÜ YA PI ŞTIR V!A İŞLERİNİZDE NİŞKOZ DEKSTİRİN'İ kullanınız İstanbul Satıg Bürosu:İpçiler cad.No.43 Zindankapı Telefon:22 78 76 FABRİKA:Nişkoz Nişasta ve Glikoz Fabrikası TA.Ş.ADAPAZARİ PERAKEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1957
  • Mâllifiiet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.06.1957
  • İRFAN ATAN İBRAHİM KARABACAK Kırkpınara giriyor «Başpehlivan olacağım.bugün açılıyor Organizasyon Komitesi anlaşmaları önlemek için çok ciddî tedbirler aldı Husust Muhabirimiz Gündüz ONAT'dan)EDİRNE,6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.06.1957
  • FEDERASYON KUPASI PUAN DURUMU Takımlar M G B M A Y P 13 Beşiktaş 7 6 1 17 5 Galatasaray 7 4 1 2 16 1 9 Altay S 3 117 6 7 Gençlerblrliği 5 1 46 7 2 Kültürspor 5 1 44 17 2 M.Mensucat 5 1 4 3 Ki 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.06.1957
  • FENERBAHCENİN 50.YIL DÖNÜMÜ YARIN KUTLANIYOR Macar kafilesiyle beraber Dünya Rekortmeni Rözsavölgy dün geldi Fenerbahçe kulübünün 50.yıldönümünde yapılacak atletizm müsabakalarına iştirak edecek davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.06.1957
  • G.SARAY'LI MENELAOS İDARECİLİĞİ BIRAKIYOR Galatasaray kulübünde,Sarı Kırmızı renklere,uzun yıllar hizmet etmiş olan kıymetli İdareci Menelaus Zamboğlu,bu hafta sonunda İdareciliğe veda edecektir.Zambo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.06.1957
  • K IS A HABERLER HARRlNUHA'dc yapılan bir boks karşılaşmasında dünya horoz siklet şampiyonu Fransız boksör Alphonse Halimi,rakibi İrlandalı boksör Jimmy Carson'a teknik Knock out ile yenilmiştir.Maçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.06.1957
  • BEŞİKTAŞ DUN ATSIZI PRESTİJİ KURTARDI SARI-KIRMIZILILAR MEVSİMİN EN ÇIKARDILAR.BEŞİKTAŞ' İN İKİ GOLÜ DE BOZUK OYUNUNU İLK DEVREDE YAPILDI SEYİRCİ:23335 KİS!HÂSILAT:41886 LİRA HAKEMLER:Piomente İtalyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.06.1957
  • GÜREŞ FEDERASYONU REİSİ SEYFİ CENAP BERKSOY BASİN TOPLANTISINDA KONUŞURKEN.GREKOROMEN TAKIMIMIZI SAİM Arıkan çalıştıracak DÜNKÜ BASIN TOPLANTISINDA S.CENAP BERKSOY ÇALIŞMA PROGRAMINI AÇIKLADI «Güreşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.06.1957
  • Fenerbahçe Genç takımı Denizli'ye gitti Fenerbahçe genç takımı yarın Denizli karması,Pazar günü de Yeşilsporla iki maç yapmak üzere Denizli'ye gitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 07.06.1957
  • Futbol Federasyonunda Münhal Üyelikler Mesele oldu Polat' a göre herhangi bir tâyin bugüne kadar yapılamadı.HAKKI Yeten'e Futbol Federasyonu tarafından verilen müddet dolmuştur.Buna mukabil geride bır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor