Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.06.1957
  • VIM ^Temizliği seven hanımların yardımına koşuyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1957
  • GÜLEK KİLİS'TE 2 BİN KİSİNİN ELİNİ SIKTI I Hususi surette giden Nedret SELÇUKJGR'denl MARAŞ.3 C.H.P.Genel Sekreteri Gülek bugün Gaziantep kahramanı Şehit Şahin'in kabrine bir buket koyduktan sonra Ant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1957
  • MENDERES ISTANBULUN FAHRİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU GAZETELERDEN)İVPJJAN FAHRÎ BELEDİYE BAŞKANI FAHRETTİN BELEDİYE BAŞKANI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1957
  • 'iıı.ı.ıii'.ı.¦¦in.v^r ı&fâk J6* « "'^ffijffİ&lJI fc x^ ^BB m ry^/1 M^ i İLHAN DEM1KKLI İHMAL,BİR FACİAYA SEBEP OLDU KtUTrSE hirsizlik yüzünden Bahçckapıda,Sümeıbank'a ait perakende satış madarasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1957
  • Hür.P.den istifa şayiaları Ergin şayiaların bir seçim laktiği olduğunu söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİ/DUN] ANKARA,3 Hür.P.Yüksek kademelerinde önümüzdeki günlerde bazı isi italar olacağı söylenmektedir Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1957
  • HACCA GİDECEKLERE s kolaylık gösterilecek Hacı namzedlerine verilecek döviz mikdarı tesbit ediliyor.Çok yaşlılara izin verilmeyecek IHUSLSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,3 Hac mevsimi kısa bir zaman sonra ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1957
  • |A.P.Lübnan'da evvelki «ün,yakında yapılacak secimler nıünascbctilc,kanlı hâdiseler cereyan etmiştir.Beyrut'ta nümayişçiler arasında bulunan eski Başvekillerden,Nasır taraftarı Abdullah Yafi.polis tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1957
  • HAYRİ UYUMAZ DÜN gece de idam edilmedi Gece yarısından sonra Sultanahmet Cezaevinin etrafını dolduran binlerce kişiyi polis dağıttı,infazın bu gece yapılması muhtemel İBRAHİM ÖRS] Berber çırağı Hayri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1957
  • Batı Trakya Seçimlerinde Yunanlılar baskı yap!Rey hırsızlığına rağmen Gümülcine'de inkılâpçı Türklerin adayı kazandı.Iskeçe'deki seçimlere çingeneler sokuldu [TÜRK HABEKLER AJANSI] GÜMÜLCİNE,3 Dün Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1957
  • AGDAD PAKTI TOPLANDI Amerika Askeri Komiteye iltihakını resmen açıkladı.Müşterek bir kumandanlık kuruluyor BAŞVEKİL KARASI HAVA ALANINDA.SOLDA NURİ SAİD PASA.ORTADA SUHRAVERDI.IA.A.I Menderes,Konseyde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1957
  • Üt SI" TWKj RÜÇHAN UNVERİ Rusların elinde bulunan ve Moskova'dan getirilen «Birincilik Heykeli» şampiyon takımımızın antrenörü Celâl Atik'in elinde.Soldan sağa)Hüseyin Akbaş,Mehmet Kartal,Mustafa Dağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • *wr .ŞEHİRDEN,YURTTAN,DÜNYADAN SANAT HABERLERİ HULKİSANER Viyana ve Operası Viyana'nin meşhur parklarından birinde olurmuş,etrafı seyredijror,ben de ağaçların birinde ¦Sil* listeden kendim için yiyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • KISA HABERLER 0 dereceli memur,Subay ve ilim adamları için lerlıjjleneıı Milli Savunma konferanslarından ilki,10 Haziran Pazariesı günü saat 17.10 da Fen Fakültesi konferans salonunda kurmay binbaşı R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • 31 MAYIS 1957 GÜNÜ BEYOĞLU 4.üncü NOTE-Rİ TARAFINDAN YAPILAN İKRAMİYE KE-ŞİDESİNDE KAZANAN MÜŞTERİLERİMİZ Bir müşteriye 10.000.Lira Galata Merkezimizden 4459 No.lu hesaba isabet etmiştir.Diğer talihli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • I I1I1IIM I JIM I I MİIlll I ISTANBUL 12.27 Açılış 12.30 Küçük orkestra 13.00 Şarkılar 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Karışık orkestra müziği 14.30 Şarkılar:Necdet Cici 15.00 Kapanış.16.57 Aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • H W,B İK OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Oıakl Bir hâdisenin üzerinde lüzumundan fazla duruyorsunuz.Aleyhinize ola-KOVA BURCU T21 Ocak 19 Şubat] Sabah saatlerinde hatalı kararlar vereceksiniz.Sabrediniz.Öğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • I BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Pek küçük.2 İstihza.3 Hekim bıçağı,4 I Mükemmel.5 0 i İ$ görmez.6 1 Büyük nehirlerden 2 biri,Bir hayvan,I Ayak.7 Hare-4 ket merkezi,Baş-i kalarına karsı say 5 gılı davranarak.8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • n SİNEMALAR 1 J BEYOĞLU AKIN Tel:IS 65 02)1 Yurda Dönü;Nevin Aypar Türk filmi.2 Aşk Kurbanları Bülent Ufuk Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)t Ölüm Hücresi William Campbell ing.2 Kanlı Kurşun Rand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • VEFAT Merhum Müteahhit Ahmet Ham zaoğlunun eşi,Osman,Basri,Faruk Hamzaoğlunun anneleri,Kâmuran Hamzaoğlunun kayınvaldesi,İlkpr,Hulusi ve İlknurun babaanneleri,Zehra HAMZAOĞLU Hakkın rahmetine kavuşmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • Okuma yazma kurslarının ikinci devresi başladı Türkiye Muallimler Birliğinin hiç okuma yazma bilmiyen vatandaşlar İçin açılan «Okuma Yazma» kurslarının ikinci devresi başlamıştır.Ekserisinin kadınları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • OİVİ FABRİKALARI İMALÂTA BAŞLADI Çivi fabrikaları imalâta başlamışlardır Satışlar için Vekâletten talimat beklenmektedir.Satış fiatının 168-170 kuruş olacağı sanılmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • Çekmece gölünde boğulan gencin cesedi bulunamadı Mevsimin ilk deniz kazası dün Çekmecede olmuştur.Yüzme bilmeden Röle giren Cemal Ustündağ adında bir genç boğulmuş,zabıta vak'aya el koymuştur.Cemalin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • Şehir Hatları yakında Belediyeye devredilecek Anlaşma imzalandığı takdirde İşletmenin kadrosunda her hangi bir değişiklik yapılmayacak [NECMİ ONUR] Şehir Hatları İnletmesinin Belediyeye devri kat'ileş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • Hazreli Muhammed,Bernard Shaw ve Ataç gibiler ANKARA'da çıkan aylık «İslâm» dergisinin mayıs sayısında,bütün sayılarında olduğu gibi.Müslümanlığı ilim zaviyesinden inceleyen dikkate lâyık değerli yazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • offlfl CEYLAN YAYINLARI TÜRKİYE'DE MECMUA TEKNİĞİNE YENİLİK GETİRİYOR 7 sinden 70 ine kadar büyük küçük herkesin zevk ve heyecanla okuyacağı mecmua ir Baştanbaşa 4 renkli Ofset baskılıir Kemalettin Tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • Fransuhi' nin hapisane arkadaşları dinlendi Eniştesi ile çocuğunu zehirlediği iddia edilen kadının tahliye talebi reddedildi Ortaköy'de,eniştesi Hovnat ile eniştesinin çocuğu Jirayir'i çaylarına «siya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • Bir düğünde ikram edilen pastadan 14 kişi zehirlendi Tedaviye alınanların altısı erkek,sekizi kadın.Pastaları satanlar hakkında tahkikata başlandı.Zabıta,14 kişinin zehirlenmesi ile neticelenen bir hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • Sivas Cezaevinden kaçan bir kaatii yakalandı Uzun zamandaııberi firar halinde Bulunan Dursun Akıllı adında bir kaatiidün cinayet masası memurları tarafından Galata'da yakalanmıştır.Dört sene önce dayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • MDOfÛM İSTANBUL tLb BANKASININ 1957 UtltduJa TASARRUF MEVOUATI SAHİPLERİ İÇİM HAZIRLADIĞI İKRAMİYE PLÂNI TUTARIDIR 3 Gün zarfında Bankamızda bir hesap açtırarak 100.000 Liralık Haziran keşidemize siz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • Şehir Hatlarının yaz tarifesi T2 haziranda başlıyor Şehir Hatlarının yaz tarifesine 12 Haziran tarihinden itibaren başlanacaktır.Ancak demiryolları işletmesi tarafından gerek banliyö ve gerekse Anadol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • GAZ MUSİKİSİ OKULU GELECEK YIL AÇILIYOR Hafif Batı Musikisi Sendikası şehrimizde bir «caz musikisi okulu» açmak üzere teşebbüse geçmiştir.Bunun için Maarif Vekâletine müracaat eden Sendikaya.Vekâlet m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • KOCASINI BIRAKIP ŞOFÖRLE KAÇMIŞ Fatihte oturan Yasar adında biri dün Müddeiumumiliğe mıiracaat ederek,karısının 15 gün evvel bir şoförle kaçtığını bildirmiştir.Bir çocuk anası olan kadının bulunması i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • PAMUK FİATLARINDAKI YÜKSELME DEVAM EDİYOR Pamuk fiatları devamlı olarak yükselmektedir.Ege'de 1 inci Akala 525 kuruşa kadar çıkmıştır.Durumun,ihracattan ve yerli fabrikaların stok yapmasından ileri ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • BELEDİYE ZABITASI 14 DÜKKÂNI MÜHÜRLEDİ Belediye Zabıta Teskilaiı ekipleri son 20 RÜn içinde 5400 esnafı kontrol etmişlerdir.Kontrol edilen yerlerden 14 ü mühürlenmiş.3 müessese sahibi Milli Korunma Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • FINDIK FİATLARI DA YÜKSELMEYE BAŞLADI Fındık ihracatı için kabul olunan kontenjanın yüzde 70 i kooperatife,yüzde 30 u da tüccara tahsis edilmiştir.Durum,piyasaya tesir etmiş ve fiatlar yükselmeğe başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • SİLE SAHİLLERİNDE BİR MAYİN GÖRÜLDÜ Şile sahillerinde bir mavin bulunmuş ve ilgili makamlarca muhafaza altına alınmıştır.O civarda seyreden vapur ve şileplere her ihtimale kargı müteyakkız olmaları bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1957
  • Balıkçı Hayruliahm duruşması karara kaldı Rıımelikavağında,kıskançlık yüzünden karısı Mudiyeyi tabanca ile öldüren Balıkçı Hayrullah Yüzer'in Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılmakta olan duruşması dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.06.1957
  • İstanbul 2 nci Noteri huzurunda yapılan AKBANK'ın 3.HAZİRAN ÇEKİLİŞİNDEKİ YÜZ EVLER MAHALLESİNDE BAHÇELİ IKI EV Adana Şubemizden 27450 No.lıı hesap sahibi LEMAN ATEŞOK ve 816ü No-lu hesan sahibi YILMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1957
  • i İLHAN DEMİREL] ZENGİN DİLENCİ Nuruosmanlye camiinin avhısunda dilenirken yakalanan Halime Kahraman adında 90 yaşında hir kadının üzerinde i57 lira,0 kuruş para çıkmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1957
  • TOPRAK ALTINDA KALAN 3 AMELE ÖLDÜ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN)MANİSA.3 Bir toprak çökmesi neticesinde üç kişi ölmüştür.Hâdise Salihli'nin Karaeaköyünde vukubulmuştıır.Bir inşaatın hafriyatında çalışan Must
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1957
  • Hilton'nun küçük oğlu istanbul'da Eric Hilton "Ağabeyim Nick,Elizabeth Taylor'dan boşanmasaydı,içkiye başlamazdı diyor Hilton Otelleri sahibinin en küçük oğlu Eric Hilton'un yakışıklılığı en büyük ağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1957
  • TAHRAN UMUMİ VALİSİ ŞEHRİMİZDE Tahran'ın Umumi Valisi Ekselans Aikhaıu Hcknıet.İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay'ın misafiri olarak şehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1957
  • GUY MITCHELL LONDRA'DA Meşhur Amerikalı şarkıcı Guy Mitchell,22 yaşındaki Danimarkalı karısı Else ile beraber evvelki gün Londra'ya gelmiştir.Guy,bütün dünyada sevilen şarkılarını,Londra'dan sonra.İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1957
  • New Orleans Belediye Reisi şehrimize geldi IIU.A UMA|t] NNEW ORLEANS Belediye Reisi De Lesseps S.Morison dün saat 12.15 de şehrimize gelmiştir.Vali Muavinlerinden Nazım Bağlamışıı ve Belediye Reis Mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1957
  • İNGİLİZ H BOMBASİ1 Bu,İngiltere'nin 15 mayısta,Pasifik'te yaptığı ilk hidrojen bombası denemesine dair yayınlanan ilk resmi fotoğraftır.Resim,bulutların üstünden ucan bir uçaktan çekilmiş olup,mantar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1957
  • I Galatasaray'ının pilâvı GALATASARAYININ uzanan iki cenahının arasındaki bahçede oturuyoruz.Hepimiz muşmulaya dönmüşüz.Saçlar i bembeyaz,sırtlar inhinâlı,dişler inci gibi ama takma.Bâ-İ zunızda basto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1957
  • HAYDARPAŞA LİMANININ İLK KISMI AÇILDI IİLKAN DEMİREL] Haydarpaşa Umanına ilk kısmı işletmeye dünden itibaren resmen açılmıştır.Bundan üç ay evvel Liman İşletmesine teslim edilen 190 metrelik rıhtımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1957
  • ^iPlliPl |y 23 AĞUSTOS ÇEKİLİŞİNDE 70.00° ADET 10.000 ÜBA 0^ 4& P VVV tf 1957 yılında dağıtılacak ikramiyelerin tutan şimdilik 2 milyon liradır.2 milyonun tamamı ikramiye olup KREDt yani BORÇ değil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1957
  • ÇAPKIN İLAHLAR YAZAN;ÜMİT DENİZ 3 Sevgisi uğruna Çanakkale Boğazında boğulan genç Gallipoli şimdiki Gelibolu)yarımadasının şimalinde Milet'ler tarafından kurulmuş olan Seston şehri bulunmaktaydı.Helle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.06.1957
  • AŞK HİKÂYESİ |SIYAH MASKE TEFRİKA No:4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:5 Doktor Şerefi görmeye gelen Cemil,çocuk-Ink arkadaşları Avni'nin ağır bir şüphe altında olduğunu ve bir detektif götüreceğini söyler.Faka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1957
  • UCUMUZ Yazan:SERVER 31 BEDİ Herhalde var.Daha doğrusu,belki de bazı gizliliklerin öyle bir sır yapısı oluyor ki onları kimse bozamıyor.İlân etsenia de sır kalıyor.Ya kimse inanmıyor veya fazla düşünmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1957
  • f N E REKOR,ne reklâm.Ne de istatistik.Bn rakam lıic.hiçbirinin değil.Sâdece «Bir haftada 765 kereeik yer oynamış.Oynar a.Bir «Sallan Yuvarlan dünyası.değil mi bn?Zelzele ile âdeta yüz göz olduk.Artık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM Yazan:E L S A MAXWELL Nakleden:ORHAN A Z İ Z O Ğ L U 31 Buna rağmen halk onu dinlemiyordu,bile.Sonunda herkes ayağa kalktı ve belki on dakika çılgınlar gibi haykırıp alkışlayarak M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1957
  • Fabrikada,Atelyede veya Tamirhanede çalışıyorsanız.yağlanıp kirlenen elleriniz için.en pratik çare FAY Temizleme Tozır kullanmaktır.Çünkü FAY*m terkibinde bulunan maddeler kir ve yağın amansız düşmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1957
  • NEW-YORKTA FAHİŞELERLE BAŞA ÇIKAMIYORLAR [ASSOCIATED PRESS] NEW YORK,3 New York Başhâkimi,dün,şehirde fuhşun hiç bir şekilde önlenemeyeceğini söylemiştir.John Murtag,şehrin temiz kıyafetli ahlâk zabıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1957
  • Sevgilisi 15 bin Dolar kazanınca nisanlanıverdi [Hususi Muhabirimiz İSKENDER SOXGUR'dan] NEW YORK New York'ta bir televizyon programına iştirak eden iki sevgili halkın huzurunda alenen nişanlanmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1957
  • K^Ii:İllil İilii;CEHE3 BAYAN VOLKAN* iN A«ART»AAAN.HsJOAVf2 BtRAVA KUTU VOt LAVINIZ W&MM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1957
  • Sakat 8.u yariştan zakaru cikacak yalnız.3ess değıldîr.BU SENEK* crista MUHAKKAK MUVAFfiftK OLMALIYIZ SOUP.Bu MUSUSTA NE DÜŞÜ-NÜYORSUN fc.MIC MERAK ETMEYİN.Mfc.AXIOM.YA.RIŞTAN SONRA FABRİKAMIZA MİLYON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1957
  • ÎOSE SAUNAS,RÖ£ Mm İ^^ûjJLM' fiü KIZDAN NE »STı ORSUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1957
  • ALIAHUK Ail BEY AU*NIN*KÂTİBESİ VUSİNlZ l KOG4/V\AZlHANEVE GEÜNCF MUHAKKAK.BENİ ARAMASINI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • SANAYİ İŞTİRAKİ ARANİYOR Halen çalışmakta olup işini büyütmek isteyen sanayicilere sermaye temin edilir ve ortaklık tesis edilir.Şişli P.K.149 a lütfen tafsilen yazılması.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • Ege Üniversitesi Tıp ve Ziraat Fakültelerine Asistan Alınacak EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Kimya Enstitüsü Yüksek Kimya Mühendisi)Fizik ve Biofizik Enstitüsü Tıp Fen)Bioloji Zooloji Enstitüsü Fen)An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • JENERATÖR ALINACAKTIR 110 volt daimî cereyan jeneratörleri alınacaktır.Takatlan 30 Kw.dan yüksek olmalıdır.380 volt mütenavip cereyan motörü ile akuple olanlar tercih edilir.SATMAK İSTEYENLERİN Bossa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • MUHASEBE MEMURU ARANIYOR Bir Anonim Şirkette esas defterleri tutabilecek kabiliyette yazısı güzel,tercihan Ticaret Lisesi mezunu bir eleman aranıyor.Başlayış maaşı 325 liradır.Mufassal hal tercümesiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • j-y.fy';Cildinizin bakımına ehemmiyet vererek gençlik taravetinizi bir kal daha artırabilirsiniz bunun için Geceleri HAVILLAND COLO CREAM,Gündüzleri fâ HAVILLAND VANISHING CREAM kullanınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • 1000 Meskenlik GARANTİ MAHALLESİNDE Bebek Etiler Kooperatifi Yanında YARISI PEŞİN,YARISI TAKSİTLE,İKİNCİ PARTİ ARSALARIN SATIŞINA BAŞLANMIŞTIR.Müracaatların görmek ve malûmat almak için ETİLER otobüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • Bu Akşam YENİ MELEK.Saat 21.15 te Sinemasında Baştan başa heyecan ve hareket dolu renkli ve Sinemaskop bir film.SATARI Oynayanlar:VİCTOR MATURE JANET LEİGH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • Milliuei Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yen MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • bum!SALI hicrî 1373 4 1376 Mayıs HAZİRAN Zilkade İZ 195 7 I VAKİ!t VASATİ EZANİ Günej 4.29 8.53 Öğle 12.12 4.36 İkindi 16.12 8.36 Akşam 19.36 12.00 Yatsı 21.36 2.00 İmsak 2.13 637
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • TÜMSUBANK SERMAYESİNİ TAMAMI ÖDENMİŞ 10 Milyon LİRAYA YÜKSELTİYOR Küçük Tasarrufla Herkes Ortak Olabilir Umum MUdOriDk ve Merkez Şubesi Sirkeci Hüdavendigar Caddesi No.7 Tel:Santral 2?48 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • Diş Tabibi TEVFİK İNANLI Muayenehanesini İzmir'den İstanbul'a nakletmiş ve hasta kabulüne başlamıştır.Beyoğlu,İstiklâl cad.193 hm.Telefon:44 86 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • 6 yaşında Türk çocuğuna bakacak lisan bilir nıadmazele ihtiyaç vardır.İngilizce veya Fransızca bilenler tercih edilir.Adres:Vali Konağı cad.Atabek apartmanı No.81 Kat 3 çe müracaat.7279)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • DOĞUBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Bankamız tarafından tesis edilecek olan Nakliyat,'Yangın,Hayat,Kaza)SİGORTA Şirketine verilecek isim içte tertip edilen müsabaka ve aşağıda isimleri yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLÂK SATILIK eczane.İatanbulda tramvay caddesinde çeşidi bol,kirası aa eczane terki ticaret dolay isiyle)maliyet fialına acele satılıktır.Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • Zarif erkek cildine itina ile bakar!Traştan evvel ve sonra NIVEA kremi cildi yumuşatır.Yeni traş olmuş bir cilde NİVEA çok iyi gelir,ferahlık ve rahatlık verir.Milyonlarca erkek bunu pek iyi bilir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • SÜMERBANK'IN 31 MAYIS 1957 TARİHLİ İKRAMİYE KEŞİDESİNİN TALİHLİLERİ w mııımi'' o' 1.^r-X iki^:•••İ'tiI:î:j:î!J *f/u ınıı iıiıi'1' BÜYÜK İKRAMİYE:Ankara Yenişehir Mithatpaşa Caddesinde Kaloriferli ağar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • USTA BOBİNUÂRCI ve MASURA İŞÇİSİ ALINACAKTIR Taliplerin Rızapaşa yokuşu Şark Han içinde Meslek Han No.31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • Takım halinde şampiyonuz t Başta rafı Altıncıda 52 KİLO MEHMET KARTAL.JAPON'A İTTİFAKLA YENİLDİ IV.TUR)İlk devre berabere neticelendi.Kartal üstte iken bir şey yapamadı.Altta iken Japon'un üzerine dön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1957
  • i UYUMAZ DÜN gece de idam edilmedi İ Baştarajı Birincide lelerirf »ayısı kabarıktır.Dün gece de Sultanahmet meydanı büyük bir meraklı kitlesiyle dolup taşmıştır.Polis,cezaevi civarındaki kalabalığı da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.06.1957
  • EMNİYET,ERTAN İLE ANLAŞTI Emniyet kulübü önümüzdeki sezon için geniş bir transfer faaliyetine girmiş bulunuyor.Bir taraftan Fenerbahçeden Aksüıı,Nedim,ve Selâhattine büyük bir transfer ücreti ve dolgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1957
  • Archie Moore galip [ASSOCIATED PRESS] STUTTGART,3 Dünya şampiyonu Archie Moore,dün gece Belçika şampiyonu Allain Cherviile'i altıncı ravndda nakavtla yenmiştir.Moore,kendisinden altı kilo ağır olan ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1957
  • Beyoğluspor,Manisa'da 2 1 yenildi MANİSA,3 Hususi)İki maç yapmak üzere şehrimize gelen Beyoğluspor futbol takımı,ikinci maçını dün Lig sonuncusu Manisa Gençlik kulübü ile yapmış,maçı 2-1 kaybetmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1957
  • Dünya Kupasında Fransa galip:8 O Dünya kupası futbol maçlarının Avrupa grupu karşılaşmasında Fransa İzlanda maçını Fransızlar 8-0 gibi açık bir farkla kazanmışlardır.İzlanda 5 Haziranda yine Dünya kup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1957
  • RUSYA POLONYA İLE YENİŞEMEDİ Geceleyin Moskova'da 100 bin kişinin önünde oynanan millî futbol maçında Romanya ile Rusya berabere 1-1)kalmıştır.İlk devre 0-0 idi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1957
  • Takımların ALDIĞI PUANLAR 1 Türkiye 42 puan 2 Rusya 35 puan 3 İran 20 puan 4 Bulgaristan 18 puan 5 Japonya 15 puan 6 Almanya 9 puan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1957
  • RUSLARIN DÜNKÜ KULİS FAALİYETİ Ötedenberi Rusların,şampiyonalarda peyk devletlere tazyik yapmak suretiyle ya mindere çıktıktan sonra,yahut da müsabakası olan peyk güreşçisini mindere çıkartmamak suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1957
  • [RUÇHAN UNVERİ RESİMDE ÖRÜLDÜĞÜ GİBİ HAYRLLLAH ŞAHİN MÜSABAKA NETİCE-SİNDE «7 KİLODA ŞAMPİYON OLAN RUS ALİMBERG BESTAEVE CALİP İLÂN EDİLDİ.FAKAT BİRAZ SONRA NETİCE DEĞİŞECEK MÜSABAKA BERABERE İLÂN EDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1957
  • GALATASARAY IHSAN'A 20.000 LİRA TEKLİF ETTİ Galatasaraylı İdareciler,bilhassa ligin son maçlarında muvaffak bir oyun çıkaran Istanbulsporun sol içi Ihsan'a talip olmuşlardır.İhsan iki ay evvel kulübüy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1957
  • Mai ıı a n OLNAR BU HAFTA GELİYOR Adalet idarecileri Szekelly ile anlaşamadı SZEKELLY Adalet'le anlaşamadı Geçen hafta Adaletli idareciler,antrenör Szekelly ile konuşarak Adalet takımını çalıştırmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1957
  • BEŞİKTAŞ GALATASARAY PERŞEMBE'YE KARŞILAŞIYOR Federasyon Kupası maçları gittikçe enteresan bir safhaya girmektedir.Önümüzdeki perşembe günü Mithatpaşa stadında oynanacak olan Beşiktaş Galatasaray maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1957
  • 'Başvekil Kupası,TAHAKKUK ETTİ Lig Şampiyonu Fenerbahçe ile Federasyon birincisi Ankara' da 19 Mayıs Stadında karşılaşacaklar Başvekil Kupası futbol maçı Ekim ayının sonunda Ankarada 19 Mayıs Stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1957
  • 1957 DÜNYA SERBEST GÜREŞ BİRİNCİLİĞİ NETİCELENDİ Halinde Şampiyonuz Mehmet Kartal Hamit Kaplan ikinci,Hasan Hüseyin Akbaş,Mustafa Dağıstanlı,birinci,Hayrullah Şahin,ismail Oğan Güngör,ismet Atlı üçünc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor