Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.06.1957
  • SAYFA:V 'MtllİTİT' 2 HAZİRAN 1957 j»M".HIIIIIHIIHHM.milli.111(11.«30 Mayıs 1957 tarihli nüshanızın ikinci sahifesinin birinci sütununda Çocuk Dostları Derneğinin pikniğinin vilâyetç» durdurulmasında r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.06.1957
  • WKsBEEE ÇAPKIN İLÂHLAR YAZAN:ÜMİT DENİZ 1_BASLARKEN Anadolu her adım başında rastlanan tarihî âbideleri ile bir turist cenneti ve binlerce yıllık mazisiyle de çağdaş medeniyetimizin beşiği olmak bakım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1957
  • Tunuslularla Fransız askerleri çarpıştı Altı Tunus askeri öldü.Rene Coty,medenî memleketlerden Cezayirlilere yardım edenlerle münasebetlerini kesmelerini istedi [ASSOCIATED PRESS] TUNUS,1 Cezayir hudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1957
  • ÜÇ MÜESSESE SAHİBİ MAHKEMEYE YERİLDİ Belediye İktisat Müdürlüğü Merkez Murakabe Teşkilâtı geçen hafta içinde 877 muhtelif esnafı kontrol etmiştir.Kontrollar sonunda 3 müessese sahibi Millî Korunma Kan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1957
  • 'mm'-ia*-J^"l 1 İLHAN demirelj Misafir Fransız Profesörleri,şereflerine Profesörler Evin'de verilen ziyafette.Ortada rektör,sağında Dr.Baclcrse solunda Dr.Jammet.Kanserle mücadelede yeni mefodlar kull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1957
  • Bir Koltuk Kavgası j DURAKTA inmeğe hazırlanmak üzere yerimden kalktım.Vay efendim,sen misin kalkan,boşalan yeri kapmak üzere iki 5 zat atıldı.İki kişi demiyorum,iki zat diyorum,çünkü ikisi E de terbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1957
  • Gemi adamları Sendikası idare heyeti hakkında ortaya atılan iddialar Türkiye Geıni Adamları Sendikasının mutemedi iğini yapan sendika âzası Hasan Durmuş,gazetemize gönderdiği bir mektupta,sendika azal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1957
  • Demiryolları personelinin maaşlarına dair sözlü soru verildi IHl'SUSÎ MUHASİBİMİZDEN] ANKARA,1 Trabzon Mebusu Emrııllah Nutku taralından bugün Büyük Millet Meclisine bir sözlü soru verilmiştir.Nutku,U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1957
  • Bu yıl 206 bin öğrencinin sanlık muayenesi yapıldı Okul çağındaki çocuklarda tüberküloz ve umumi zafiyet hallerinin çoğaldığı anlaşıldı.290 öğrencinin tedavi görmesi gerekiyor İNECMİ ONUR] 1956 57 der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1957
  • IA.P-1 reni İtalyan Başvekili Adone Zoli,evvelki gün İtalyan Senatosuna,teşkil ettiği kabinenin programını okumuştur.Resimde,Zoli,programını okurken görülmektedir.Yanında oturanlar,Vekillerdir.Fakat s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1957
  • Otomobil lâstiği ithâli için tahsis yapıldı Otomobil lâstiği ithalâtı için İ.C.Ayardım fonundan 3 milyon dolarlık tahsis temin edilmiştir.Ancak bu miktarın 750 bin doları petrol şirketlerine verilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1957
  • 3000 kilo balya altında kalan iki hamal öldü Kaza Sirkeci yolcu salonu önünde bir motordan pirinç boşaltılırken oldu Dün öğleden sonra Sirkeci yolcu salonu önünde iki kişinin ölümiyle neticelenen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.06.1957
  • Fil İYİ ARTİST X uncu Cannes ilr" Festivalinde iyi kalpli sokak EH III Mil I IO I kadını rolünü canlandıran Juiletta Massina «En iyi Festivalden sonra Amerikan firmalarının yapartist» mükâfatını almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.06.1957
  • TÜMSUBANK Türkiye Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası İdare Meclisinden Türkiye Muallimler,Memurlar ve Subaylar Bankası kısa ismi «TÜMSUBANK» hissedarları,19.5.1957 pazar günü Beyoğlu Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1957
  • CEYLÂN YAYINLARI TÜRKİYE DE MECMUA TEKNİĞİNE YENİLİK GETİRİYOR 7 sinden 70 ine kadar büyük küçük herkesin zevk ve heyecanla okuyacağı mecmua Baştanbaşa 4 renkli Ofset baskılı.•JC Kemalettin Tuğcu'nun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1957
  • DÜNYAYI TEFE KOYDUM Yazan;E L S A M A X W E L L N a ORHAN k I p d e n AZİZ O Ğ L U 29 Derdimi anlattım.Sözümü hiç kesmeden sabırla dinledi.Lâfımı bitirince «Kızım,dedi.«Bunu bana senden evvel teklif e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1957
  • I UCUMUZ Yazan SERVER 29 B ED İ Hem sahiden de çok kalmazsın.Dönersin İstanbul'a.Zâten ben seni sefarethaneye hapsedecek değilim.İstediğin zaman dönmek senin elinde.Bu tecrübe muvaffak olmazsa ne iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1957
  • BİZIftBiNLM fieyyire mwm* Merhaba mahkûmlar Yıllardır sizden,belki do.en fazla mektup alan l)ir yazar olarak «Merhaba* diyorum.Mektup değildi onlar,birer ah'tı.Hepsini hatırlarını.Zaten hepsi bir şeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1957
  • AŞK HİKAYESİ SİYAH MASKE TEFRİKA No:2 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Doktor Şerefi görmeye gelen arkadaşı Cemil,çocukluk arkadaşları Avni'nin tehlikede olduğunu haber verir.Avni havai,müsrif bir adamdır.Babası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1957
  • Rock'n'Roll ile toplanan 1 Milyon Dolar [H u s u s i Muhabirimiz İSKENDER Songııı'danl NEW-YORK,Bu hafta Hollywood.Broadway ve televizyon şirketleri el ele vererek,kurulacak Kan Merkezi için 19 saat z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1957
  • en fazla kazanma ifiıtîmali hanımlar keşidesi en adirtevzî sistemi 1957/yıiır»do,APARTMAN ARSALARA-15de.'emniyeffveî sûr o» ^ İ*iŞI*_aMa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1957
  • IH*NLI BANKA8I OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI Os T»si!tarihi 5 Temmuz çekilişinde m 5«.50.000 5 Kasım.SO.OOOtl Tl 31 Aralık.^75.000»» Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için ajansianmizın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.06.1957
  • ALLAHL1K ALI BEY HUi_KOCAM ŞAPKAMI 6EGENME0İ.BENIML-E ALAy DA ETTI.GERI GÖTÜRDÜM.»STE BAK ALI BANA MÎÇ BlR.ZAMAN Bu KABAUGl GÖSTERMEZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • İngiliz Hariciye Vekilinin beyanatı t Baştarafı Birincide ze yazdığı mektup ve bizim kendisine verdiğimiz cevaptadır.Her iki taraf arasındaki görüşler,gayet açık bir şekilde belirtilmiştir.Biz.kendi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • Dünya Serbest Güreş Şampiyonası başladı t Baştaraft Birincide «Yılın Sporcusu» seçilen ağır ııkletimiz Hâmit Kaplan'a,gazetemizin ortaya kovduğu kupa Beden Terbiyesi Umum Miıdürü Nizamettin Kuşan tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • Dünkü müsabakalarda 7 tuş 2 ittifakla galibiyet aldık Buştarafı Altıncıda İKİNCİ TÜR 52 KİLO MEHMET KA R T A L TUR ATLADI Diğer neticeler Japon Romen'e,İtalya İran'a.Rus Polonya'ya.Bulgar Fransız'a tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • Gülek Antakya'da vaadde bulundu t Baştarafı Birincide lar.Biz iktidara gelirsek numune bir ı iktidar olacağız.7 yıldır planlarımızı hazırlıyoruz.İyi hareketleri devam et-tireceğiz.Toplantı kanununu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • GALATASARAY ALTAY GALİBİ GENÇLERİ 2-0 YENDİ Baştarafı Altıncıda üzerinde kapmış ve sütünü atmıştı.Kalede Turgay da yoktu.Tribünlerden gol sesi yükseldi.Fakat top seyircilere âdeta ihtiyatsızlık ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • Yarın matinelerden itibaren SARAY SİNEMASINDA Dünya sinemacılığının en ihtiraslı ve fevkalâde âşk filmi SONSUZ ASK Fransızca sözlü)Film başlıyor.Baş Rollerde:Francoisej Arnoul Daniel Gelin Trevor Howa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • AKSARAY TÜRK OCAKLARI MUSİKİ KOLU Yeni sene Türk musikisi nazariyatı usûl,solfej ve ses çalışmalarına 9 haziran pazar günü başlanacaktır.Müracaat:Her gün Türk Ocaklarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • SANAYİ İŞTİRAKİ ARANIYOR Halen çalışmakta olup işini büyütmek isteyen sanayicilere sermaye temin edilir ve ortaklık tesis edilir.Şişli P.K.149 a lütfen tafsilen yazılması.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • UCUZ ARSALAR Bostancıdan Tuzlaya kadar inşaata elverişli muhtelif büyüklükte arsalar peşin ve fakat ucuz fiatlarla satılacaktır.Salı ve Perşembe günleri Galata Bankalar caddesi Ünyon Han No.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • DİKKAT DİKKAT Reklâmlara aldanmayınız!Dağ başlarına gitmekten sakınınız!Güzel İstanbulini incisi Soğuksuya geliniz.Plaj Soğuksunun yanıbaşındadır.Elektrikli tren derhal sizi Soğuksuya ulaştırır.Soğuks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • Haziran BUĞDAY BANKASI Beyoğlu HATIRA ve İKRAMİYELER İÇİN SON YATIRIM TARİHİ Haziran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • [SAFİRLERİNİZİ.gönül rahatlığı ile ağırlıyabilirsîniz.bulaşıkların yığılması,yerlerin lekelenmesi,parkenin kirlenmesi artık bir endişe mevzuu olamaz.Çünkü:ı C FAY en kısa zamanda ve en büyük kolaylıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • Arab Devletlerini destekleyeceğiz t Baştarajı* Birincide Gerek Bağdad Paktı içerisinde,gerek Türkiye devleti olarak Arab kardeşlerimizin müşterek ve haklı dâvalarında onlara zahir olmak hizim için bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • Menderes'e İstanbul fahrî Belediye Reisi unvanı veriliyor Başvekil Adnan Menderes'e İstanbulun imârı mevzuunda çalışmaları dolayısiyle İstanbul Fahri Belediye Reisliği payesi levcihine karar verilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • KALORİFER TESİSATI İŞÇİ Ekipleri aranıyor.Takımları ve ehil isçileri olanların acele müracaati.TEL:44 28 08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • £1 H.Emin Fidanoğlu SÜNNETÇİ Saim Lokman Fidan Beşiktaş Doğubank yanı 12-1 Ev:48 17 73 Tel:48 43 95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • 1000 Meskenlik GARANTİ MAHALLESİNDE Bebek Etiler Kooperatifi Yanında YARISI PEŞİN,YARISI TAKSİTLE,İKİNCİ PARTİ ARSALARIN SATIŞINA BAŞLANMIŞTIR.Müracaatların görmek ve malûmat almak için ETİLER otobüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • Büküm Flâtör)Nakinası ALINACAKTIR Müracaat:Çakmakçılar B.Yeni Han 44 kat 2 Tel:225543
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • AĞRILARIN» «aw6 OPON1 TESKİN EDER günde 6 tablete kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • 50.000 NÜFUSLU ve 8.000 MESKEN,OTELLER,GAZİNOLAR,PLAJLAR,OKULLAR ve STADYOMLARI ile Emlâk Kredi Bankası tarafından kurulmakta olan BARUTHANE SİTESİ karşısında.İmar Hamleleri ile güzelleşen Istanbulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • SÜMERBANK ALİM ve SATIM MÜESSESESİNDEN Boş Ağaç Makara Alınacak Teklif İsteme İlânı Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesinin ihtiyacına binaen 1.300.000 adet boş ağaç makara alınacaktır.Makaralara ait res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • RUMÎ 1373 Mayıs 20 PAZAR 2 HAZİRAN 195 7 HİCRİ 1376 Zilkade 3 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.29 12.12 16.12 1936 21.35 2.14 8.54 4.36 8.36 12.00 200 6.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • zwm ellerinize hayrandır PRINCESSE EL LOSYONU Size pamuk gibi yumuşak ve beyaz eller kazandırır.PRINCESSE is İs* SİS W.I w P» w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • Milliııet Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • Siz de Evinizin duvarlarını çeşitli renklerle iüsliy ebilirsini t I.SABJTLUX MARKA Duvar boyalarını kullanmakla!Hazır ve herkes tarafın* dan kolayca sUrülebilen yegane boyadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLAK ÇAMLICADA manzaralı,tramvay üstünde arsa.Tel:44 44 02.K-4450)ŞİŞLİDE 50.000 iratlı çift daireli 600.000 lira.44 44 02.K-4450)NİŞANTAŞTA 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.06.1957
  • İNGİLİZ FİLOSUNUN KARADENİZ GEZİSİ RUS'LARI KIZDIRDI Sovyet Donanması organı,ziyareti Gayri dostane hareket olarak vasıflandırdı [ASSOCIATED PRESS] MOSKOVA,1 Bir Sovyet tefsircisi Cumartesi günü,Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.06.1957
  • SPİKERLER DUYULMUYOR Beynelmilel Organizasyonlarda hiç de tecrübesiz olmayan teşkilâtımızın dün seramonideki laubaliliklerle başlayan hatalara düşmiyeceğini umuyorduk.Bu bahse tekrar döneceğiz,fakat ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1957
  • BUGÜNKÜ Rakiplerimiz 52 KİLO Ruji Romen)57 KİLO Tur atladı 62 KİLO Hoffman Macar)67 KİLO Plııteo Romanya)73 KİLO Miraslow Polonya)79 KİLO Nikola Bulgar)87 KİLO Neuhaus İsviçre)AĞIR:Tur atladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1957
  • HAKEM:Faik Gökay GOLLER:Nazını Dk.33)Bayram Dk.87)BEŞİKTAŞ:Varol Kâmil Metin Eşref Özcan Nıısret Sami Nazml K.Ahmet B.Ahmet Coşkun ALTAY:Akın Dogaıı Mustafa Gürcan Kâzım Nejat ir-k)Gönen Faik Kaya Bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1957
  • İZMİR,1 Tıklım tıklım dolu Alsancak stadında bugün oynanan Beşiktaş Altay maıjı 1-1 berabere sona erdi.Federasyon Kupasmda iddia sahibi olan her iki takım da tatminkâr bir oyun çıkaramadı.Beşiktaş,müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1957
  • FEDERASYON KUPASI DEPLASMAN MAÇLARI:Beşiktaş Altay yenişemedi:Altay'lılar ilk devrede iki defa tekrarlanan penaltıdan istifade edemediler Geııçlerbirliği müdafaası bir Galatasaray akınını önlemeye çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1957
  • mm DÜNKÜ MÜSABAKALARDA 7 tuş,2 ittifakla galibiyet aldık Hüseyin Akbaş Avusturyalıyı 16 saniyede tuşla yenerek rekor kırdı 1957 Dünya Serbest Güreş Şampiyonası dün 14 milletin 80 küsur güreşçisinin iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1957
  • İNGİLTERE Çekoslovakya'yı yendi [ŞARK B.B.A.l BRATISLAVA.1 Burada yapılan İngiltere Çekoslovakya genç milli takımlar maçında.İngiliz millî takımı 2-0 galip gelmeye muvaffak olmujrur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1957
  • Türkiye-İran millî atletizm karşılaşması yapılıyor Türkiye Iran milli atletizm müsabakalarının 15-16 haziran tarihlerinde Ankara'da yapılması kararlatmış ve bu hususta taraflarca mutabakata varılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1957
  • TURNEDE BULUNAN İNGİLİZ TAKIMLA-RININ MAÇLARI TŞARK B.B.A.LONDRA.1 Lif?maçlarının sona ermesi ile muhtelif memleketlere gitmiş,olan ingiliz takımları şu neticeleri almışlardır:Calpary Kanada'da)AH Sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1957
  • PAYİDAR KUPASI MAÇLARI Payidar Kupası voleybol müsabakalarına dün yine Bakırköy açık hava sahasında devam edilmiştir.Yapılan karşılaşmalarda Galatasaray,Darüşşafakayı 3-2,Dynamo da,Bakırköy'ü 3-0 mağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.06.1957
  • BEYOĞLUSPOR MANİSA'DA 4-1 GALİP MANİSA,1 İki karşılaşma yapmak üzere şehrimize gelen Beyoğluspor takımı,ilk maçını bugün Manisa lig ikincisi Karagücune karşı yapmıştır.Karagücünün 1 gol atmasına mukab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor