Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.06.1957
  • CEZA İNFAZ SİSTEMİ Dilıt Mecliste kabul edilen ve makable şâmil olan kanun gereğince iyi halleri görülen mahkûmlar şartlı olarak tahliye edilecekler 45 bin mahkûmun 25 bine ineceği sanılıyor tâ #4r 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1957
  • Krupp,yapacağı isleri dün açıkladı 1 milyar 200 milyon mark'a çıkacak Alman Sanayi Kralı demiryolları,istediğini ve Boğaz köprüsünü 3 Krupp dünkü basın ikinci çelik fabrikasından petrol tasfiyehanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1957
  • mm m W4#r mt m l ilhan demireli FELÂKETZEDELERE YARDIM ^iLl^Sfr.mektedir.Şehrimizde hasılatlarını felâketzedelere tahsis eden sinemalardan sonra,Eminönü Bebek arasında dolmuş yapan Selim Kıvılcım ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1957
  • Boğaz üstünden 2 meçhul uçak geçti Avcılarımızın takip ettiği uçaklarsür'atle Karadeniz'e kaçtıklarından milliyetleri tesbit edilemedi [FAHİR KRSİN] DÜN saat 11 raddelerinde Boğaz üzerinde görülen ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1957
  • Şah İspanya'dan ayrıldı İran Şahı Rıza Pehlevi,İspanya'ya yaptiRi resmi ziyareti tamamlamış ve evvelki Kİin Madrid'den ayrılmıştır.Şaha,bu ziyaretinde,zevcesi Kraliçe Süreyya refakat etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1957
  • Athena,zekâ,bilgi,akıl ilahesi olan çok nefis bir mahlûktu.Ne çare ki babası Zeus'e çekmişti.Karsısına çıkan yakışıklı delikanlılara dayanamazdı.Hattâ bunlar birer fâni olsalar bile.mmMSEER LÂHLAR,güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1957
  • Atatürk Üniversitesi kanunu kabul edildi Üniversitenin muhtariyeti meselesi münakaşaya yol açtı.Bütün kitaplarını bağışlayan Hâmit Şevket İnce heyecanından ağladı [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1957
  • |Bl tiK İDAMLARI İSTENİYOR I FOTO BASINI İzmir'de Giizelyalı semtinde Sahahat adında yıı/el bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdükleri iddiasıyle idam talebi ile mahkemeye verilen Teğmen Cengiz Sava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1957
  • FİLMCİLER ŞİKAYETLERİNİ İKİ METRELİK İSTİDA İLE BİLDİRDİLER GAZETELERDEN)ı NE ŞİKÂYET EDİYORSUN BE ADAM,ELİNDE FİLM VAR YAÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1957
  • KÖMÜR TEVZİATI BUGÜN BAŞLIYOR Kok "kömürü dağıtımına bugıınden itibaren başlanacaktır.Bu sene tevziat ilk defa olarak arka numaralardan itibaren yapılacaktır.Alâkalıların ifadesine göre.depolarda gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1957
  • Millî Korunma kanunu tâdil lâyihası hazırlandı t HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Millî Korunma Kanununun tatbikatında göze çarpan aksaklıkları telâfi etmek ve kanunun iyi netice tevlit etmiven maddel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1957
  • Bir temel Çöktü bir İşçi öldü Fatihteki kaza sı rasında iki amele de ağır y a r a I andı DÜN saat 17 sularında Fatih'te Akdeniz caddesinde Şemsettin Sami sokağında bir kişinin ölümü,iki kişinin de ağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • HER ŞUBE için 4.000 ÜRAUK AYRI ÇEKİLİŞ 10 Sene müddetle AYLIK GELİR 60.000,FAİZSİZ MESKEN KREDİSİ 40000 un.Ayrıca PARA İKRAMİYELERİ ı JL'J.Vfllı SERMAYESİ 17,000,000 lif»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • ASKER ÖĞRETMEN.ÖĞRENCİ VE MERAKLILARI,TAM MANASIYLE TATMİN EDEN RESİMLİ m HARİTALI,MUFASSAL OSMANLI TARİHİ' YENİ TARİH dergisi içinde "fetıi$ ölçüde ilâve olarak devam etmektedir.6 No.Iı haziran s«y»ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • ARKADI AVERÇENKO'nun nefis bir hikâyesi Ml Hl İmlrm Rossana Podesl Rossono Podestö'nm biribirinden gözet resimleri Bira 36 ncı SAYISI YARIN ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • ADLİYEDE DÜN bir kavga oldu Duruşmadan çıkan sanıklardan biri,maktulün annesini merdivenlerden yuvarladı Dun Birinci Asliye Ceza Mahkemesinin önünde çıkan bir kavga güçlükle yetiştirilmiştir.Hadise,ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • to $r OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Hastalık vehmine kapılmayınız.Sıhhatiniz «sasında çok iyi.Yalnız kapalı kalmaktan sakının.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Fazla hisli olmanın daima zarar getirdiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • SEKRETER ARANIYOR İngilizce bilir bir Bayan Sekreter aranmaktadır.Ücret tatninkârdır.Taliplerin her gün iş saatlerinde Çemberlitaş,Peykhâne Sok.6 No.daki büromuza müracaatları.I.E.KİMYA EVİ T.A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • 111 Ml III I II I HIM I III III I IMMI.IMIIIIMIMIIMIMMIMMIIMIIMIMMIMI IMMIIMMIMI.M I 11 M M 11M II1 M I M M I M I III I I I M I U I I.Ill İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Radyo salon orkestrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Geminin kıçında,geminin ve bağlı bulunduğu limanın adı yazılı olan kısım;Bir hayvan barınağı.2 Duman lekesi;Bir mabut;8 9 10 11 12 Krallık sopası.3 Bir çeşit ah-lat.4 Terzi â-e İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • FLORYA DENlZYÜRT'da-YARISI PEŞİN YARIS112 AY VADE İLE 2750,4000 ve 6500 LİRAYA VİLLÂ VE BAHÇELİ EV ARSALARI Arsalar,Yeni Londra asfaltı ve Çekmece Sarayburnu sahil yolu ile şehrin merkezi Aksaray'a 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • Toriğin çifti 5,5 liraya yükseldi Balık fiatları yükselmektedir.Toriğin cifti S 1.5 liradır.En pahalı balık ise Barbunyadır.Fiatl 17.5 20 liradır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • İhraç edildiğinden yumurta fiatları yükseldi Yumurta ihracatı gelişmektedir.Durumla alâkalı olarak fiaflar yükselmeğe başlamıştır.İri yumurtaların sandığı 190 200 liradır.Perakende fiatlar ise 16.bâzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • Aktarmalı bilet usulünün tatbiki bugün başlıyor 1 gün muteber olacak biletlerde,kıt'a sayısı esas alınacak.Taksim-Florya seferleri de başlıyor İ.E.T.T.İdaresi tecriibe mahiyetinde olmak üzeıe bu sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • ZEYTİNYAĞI İHRACATI YAPILAMIYOR Zeytinyağına yüzde yüz prim tanın» dıüı halde fiatlar dünya piyasalarına uymadığı için ihracat yapılamamaktadır.4 Vaziyet karşısında yeni tedbirler aranmakladır.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • Kemik veremleri konferansına iştirak ediyoruz Avrupa Kemik veremleri «Synıposium'u» ilmi çalışmaları)bu sene 6L7 haziranda Viyana'da toplanacaktır.Bu toplantıda Türkiye'yi Balta Lima'nı Kemik Veremi H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • Aksaray-Topkapı yolunda 253 bina daha yıktırılacak Istinye ile Yeniköy arasında da 76 gayrimenkul istimlâk edilecek.Balikpazannda bir bina bu gece dinamitle atılacak Şehirdeki imâr ve istimlâk faaliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • I Gerçek edebiyata doğru ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Talebe Cemiyetinin yayınladığı küçük kitaplardan birincisi,yirmiden fazla E genç şâiri bir araya toplamış.Hepsi Fakülteli.E Hepsi bende
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • KISA HABERLER TOPHANEDE bir apartmandan Diı çuval şeker çalan Tanaş adında bir hırsız,dün 3Tmcü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bir bucuk sene hapis cezasına mahkûm olmuştur.DÜN sabah Londra asfaltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • ARANİYOR 3 adet 6 gözlü 3 adet 4 gözlü DONDURMA MUHAFAZASI Müracaat:Tel:48 72 42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • BEŞ YENİ ESER Varlık Yayınevi bu ay da size beş veni eserini sunar:1.Ch.de Laclos:Tehlikeli Alâkalar Roman)Çeviren:Ataç 4 Lira.2.Erskine Caldwell:Tütün Yolu Roman)Çeviren:Z.Gülsoy,2 Lira.3.Mahmut Maka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • Türkiye İş Bankası 1957 ikramiye Plânının 23 Ağustos Çekilişi JFAAL d 1957 ^yılında ı Türkiye iş Bankası 2 milyon t lira lira tutarında ikramiyt [dağıtıyor.2 milyonun tamamı ikramiye [plup+KREDÎ yani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • r SİNEMALAR J Dana An-Casus-BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Yurda Dönüş Nevin Aypar Türk filmi.2 Aşk Kurbanları Bülent Ufuk Türk filmi.A L K A Z A R(Tel:44 25 62)1 Ölüm Hücresi William Campbell ing.2 Kanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • Kızılay,bir sağlık kervanı tesis ediyor Türkiye Kızılay Cemiyeti yaz ayları için bir »Sağlık Kex*vanı» tesisine karar vermiştir.Bu kervan.1 temmuzdan 15 ağus-tos,15 ağustostan 1 ekim tarihleri arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1957
  • TAKSİN GAZİNOSU Aşağıdaki zengin programla VARYETE BAHÇESİ ve TE-RAS RESTORANINI bu akşamdan itibaren sayın halkımıza açtığını bildirir.1 PAMELA 2 H.BOMBASI CHELO 3 DUO FRAUENSTEİN Akrobat)4 BAĞDADİLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • HAZİRAN KEŞİDEMİZDE BAHÇELİ BİR EV 8999 1 AGELE HESAP AÇINIZ Her 100 Liraya bir Kur'a numarası DOĞUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • Her Akşam Taksim Kristal n "'nosunda ATEŞ BÖCEKLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • Her Akşam Taksim Kristal Gazinosunda Heykel vücutlu ve raks yıldızı SEMİRA YILDIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • Siimerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Muhtelif Malzeme Satışı 1 Müessesemiz anbarlarmda mevcut kösele,vaketa,vidala,me.şin parçaları ile keçi kılı,sığır kuyruğu,hurda ip,kırpıntı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • HA^yş DUBANIN îçlNE BOVLE 'DOŞ-TO.'t'i'i'ı VmVi'im-İİ iTİ i n r.v n ı i.i i ı'ı 11V'" ¦plow îx}L ^ü vâ î j yw x.İoCvu^jöc so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • muvaffakiyetin sırrı!FAY Temizleme Tozunun kalite bakımından çok üstün olmasının sırn formülündedir.Zira Fay Temizleme Tozu,Puro Sabun Fabrikasının mütehassıs kimyagerleri tarafından yepyeni ve hususi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • MilKiıaef Sahibi ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABD» İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • RUMÎ Cumartesi HİCRİ 1373 1 1376 M HAZİRAN Zilkade in 19 5 7 2 VAKİT VASATÎ EZANİ Güneş 4.31 8.57 Öğle 12.12 4.38 ikindi 16.11 8.37 Akşam 19.34 12.00 Yatsı 21.33 1.59 İmsak 2.16 6.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • Her Akşam Taksim KRİSTAL GAZİNOSUNDA Sevimli film yıldızı CİHAN IŞIK Ankara'nın tanınmış Halk Türküleri Sanatkârı NURİNNİSA TOKSES refakatinde sihirli fülüt ORHAN İLKAY ve saz arkadaşları Her pazar sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • Muazzam programa ilâveten TAKSİM KRİSTAL GAZİNOSUNDA Her Akşam ESMA ENGİN MEHMET AYAR tarafından oyun havaları.Her Pazar saat 14.30 da içkisiz aile matinesi:Tel:48 26 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • D İKKAT-j BAKIRKÖY BAHÇELİEVLERDE Görülmemiş Ucuzlukta Arsa Satışı Belediye otobüslerinin işlediği ve etrafı villâlarla dolu olan Bakırköy Bahçelievlerde diğer şirketlerin metrekaresini 30 ilâ öü lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • IIMillililllMIMIlMI S Bid'ai ve yobazlık nedir?BİK okuyucum «Mümin kardeşini/iltifatı ile bana bazı sualler soruyor ve cevaplarını istiyor.Suallerin bazılarından bu zatın «Ulemay-ı-rcsûm» denilen zeva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • BİR AMERİKALI CAVUS BİR YUNAN MEBUSUNU EZDİ [ANADOLU AJANSI] ATİNA.31 Müfrit solcu «EDA» Partisi mebuslarından General Stefan Sarafis karısı ile birlikle eski Faler'de gezinirken Amerikan Yardım Heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • Yunanistan'a kaçmak isteyen istanbullu bir Rum yakalandı HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] EDİRNE,31 Uzunköprü kazasının Demirköy önünden geçen tren hattını takip ederek Yunanistan'a kaçmak isteyen İstanbul Beyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • Atatürk Üniversitesi Kanunu kabul edildi İ Baştarafı Birincide C.H.P.Kars mebusu Sivri Atalay ise,evvelâ bu kıymetli hizmetinden dolayı hükümete teşekkür etmiş,ancak bu üniversitenin diğer üniversitel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • Ceza infaz sistemi değişti t Baştavaiı Birincide nin birçok faydalar sağlıyacağı ve bu kanun sayesinde hâlen 45 bin cıvalında bulunan mahkûm sayısının bir hayli azalacağı ve 25 bine kadar ineceği tahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • Kırşehir tasarısı gündeme alındı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,31 Kırşehir'in yeniden vilâyet haline getirilmesi hakkındaki kamın lâyihası Büyük Millet Meclisi umumi hey'etinde görüşülmek üzere ruzna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • Karakoldaki ölümden kimse mes ul görülmedi Otopsi raporu darp izine raslanmadığını bildiriyor.Hâdise Meclise aksettirilecek Beyoğlu Emniyet Amirliğinin nezarethanesinde evvelki sabah ölü bulunan ve ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • ÜRDÜN'DE YENİ HÂDİSELER OLDU [TÜRK HABERLER AJANSI] BEYRUT.31 Bugün Cuma namazını müteakip hükümet aleyhinde nümayişler yapılmak istenmiş,fakat ordu birliklerinin derhal müdahale etmesi neticesinde he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • ARTHUR MİLLER MAHKÛM OLDU WASHINGTON,31 Aktris Marilyn Monroe'nun piyes müellifi kocası Arthur Miller,Amerika Kongresine itaatsizlik ve saygısızlık suçundan hüküm giymiştir.Jüri huzurunda cereyan eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • Krupp yapacağı işleri dün açıkladı 9 Baçtarafr Birincide Alfred Krupp,izahatının başında,Türkiye'de gördüğü kalkınma hareketine hayran kaldığını,bu kalkınmada Türk Alman işbirliğinin oynadığı faal rol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • I KEYSTONE!Danimarka'ya yaptığı ziyaretten sonra,Kraliçe Elizabeth,İskoçya'ya gitmiş ve orada «Albion» uçak gemisine misafir olmuştur.Gece,uçak gemisinin hangarında «Yılın Konseri» verilmiştir.KRALİÇE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • MENDERES KARASİ'YE Irak Kralı dün Başvekilin şerefine bir ziyafet verdi.Pakt Sekreteri,teşkilâtın her zamandan daha kuvvetli olduğunu söyledi [ANADOLU AJANSI] BAGDAD.31 Irak Kralı Faysal bu akşam Kral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • ODALAR BİRLİĞİ KONGRESİ SONA ERDİ [ANADOLU AJANSI] Türkiye Ticaret Odaları,Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Genel Kurul toplantısı bugün sona ermiştir.Bugünkü celsede ilk sözü alan Birlik i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • Gtilek,Baharın geçtiğini söyledi İskenderun'da bilhassa kadınların alâkasiyle karşılaşan Genel Sekreter bir D.P.Ocağını ziyaret etti [Hususî surette giden NEDRET SELÇUKER'den)İSKENDERUN,31 Bu sabah Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • i YAZ LİSAN KURSLARI 1 ilâ 15 Haziran arasında BERLİTZ LİSAN DERSHANESİNDE Açılacak İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA Kurslarına talebe kaydedilmektedir.Beyoğlu:İstiklal Caddesi 2!4 Süıncrbank arkası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • İV TORNA ve PLÂNYA İSİ YAPTIRILACAKTIR Muhtelif kalıpların imali için torna ve plânya işleri yaptırılacaktır Taliplerin plânları görüp tekliflerini vermeleri için her sabah 8.30 12 kadar EMAYETAŞ fabr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • 4 motoru ile mâruf mm—PAMELA Bu aksamdan itibaren TAKSİM GAZİNOSUNDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • AKSARAY TÜRK OCAKLARI MUSİKİ KOLU Yeni sene Türk musikisi nazariyatı usûl,solfej ve ses çalışmalarına 9 haziran pazar günü başlanacaktır.Müracaat:Her gün Türk Ocaklarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1957
  • Kanunun ana hatları Buştarafı Birincide hapsinden geri kalan mahkûmiyet müddetlerinin yarısı kadar bu durumda kalacaklardır.Ancak burada 4jeçau.Ufii.Uejj.auiu.i:mahkûm i.yete karşılık olarak hesa ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.06.1957
  • ALLAHLIKAUBEY KLÜPTE BİR PARTİ VARMIŞ MUHAKKAK.GİT-MEM LAZIM Wm$M 2|BELK«"#eiR DAHA SÖVLE.^MEKTEN VAZGEÇERSİN.0\RmP ft wM4«y ^Ûfcfaü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1957
  • mm DİKKAT MÜESSESEMİZ TASFİYE DOLAYISIYLE ARSACILIKTA GÖRÜLMEMİŞ UCUZLUK VE KOLAYLIKLAR-LA MEVCUDU HER GÜN SÜRATLE AZALAN ARSALARIMIZIN SATIŞI BİTMEK ÜZEREDİR.SU BÜYÜK FIRSATI KAÇIRMAYINIZ Güngören Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1957
  • DİKKAT SAYIN VATANDAŞLAR DİKKAT.FIRSATI KAÇIRMAYINIZ ÇÜNKÜ SEHMN EN YAKIN VE EN GÜZEL ARSALARI TOPKAPI MALTEPESİNDE TEVZİ EDİLMEKTEDİR Bahçeli Ferah Evler arsaları inşaat müessesesinin dağıtmakta oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1957
  • Yazan E L S A MAXWELL Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 28 Eğer benim mirastan bir isiiiadem olsaydı,kadın iddiasında haklı addedilebilirdi.Oysa ki müteveffayı vasiyetinde değişiklik yapmaya teşvik etmekle ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1957
  • UCUMUZ Yazan SERVER 28 B EDİ Bu sorudaki maksat belliydi.Herhalde Neriman'ı benim için düşünmüşler.Babam zaten evlenmemi istiyor.Güner'den ayrılınca benim kalbime bir merhem lâzım.Hep Mihri'nin plânı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1957
  • m t mumm üiif ARADA BİR Günlük bayat,lodostan beler.Çalkan dur.Bira/süs pus sözü edip dinlenelim.Bir pırıltılı hanım gördüm.Çoraplarının irinde tüyleri bile pırıldıyordu.Gençti.Süslenmişti.Giyeceğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1957
  • Son hastamın arkasından hizmete!yeni bir zi-EE yarelçiyi haber verdi:«Cemil bey sizinle görüşmek S istiyorlar efendim.Cemil,çocukluk arkadaşımdı.Kırk yılda bir İstanbula geldikçe bana uğrardı.Pek EE s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1957
  • P1İİİİ1I1:6İİ1!1:r" NİHAYET şu NETİ.CEVE VAR.DIK i CESET,KJOCAN ZA AİT OuABi-ÜR.BAYAN VOLKAN OAHA EMİN ObAS'LAAEK İÇİN KOCANIZIN ES»«' EŞ-YALARINA BlR.GÖZ AT_AAAK 'STlYORUZ.r—tüt l HİZMETÇİ SİZE ODAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1957
  • BÖVU» MAYMUN 6USATU MİS-ICİN J^ERİFlEEE HİÇ MTİVA.Cl W VOX BE_A AABWMUN OLOUM.ŞİMOİ* SENİ OAHA İVİ ANLIYORUM.BANA,ÇOK İVİ BİR.DERS VERDİM BENİ DOĞRU YOLA SEVKEDİVORS'JN şİ/vaoİ Bunun i'çîn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.06.1957
  • Sayın Başbakanın büyük kalkınma ve imâr hamleleriyle güzelleşen İstanbul'un muhtelif semtlerindeki arsaların satış ve tevzii hakkında 1 Boğaziçi,Asma köprü ve Üsküdar Beykoz Boğaz yolunun inşasıyla dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.06.1957
  • ı Her Akşam Taksim KRİSTAL GAZİNOSUNDA Değerli Ses Sanatkârı 5UZAN GÜVEN Salonumuz düğün,nişan,sünnet ve müesseseler için programlı veya programsız verilir Her Pazar saat 14.30 da içkisiz aile matines
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.06.1957
  • TELEFON MÜBADELESİ Çembeılitas'ta bulunan bir telefonu Taşkasap'ta bir diğeriyle mübadele etmek istiyoruz.Acele 44 08 07 ye müracaat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.06.1957
  • Her Akşam Taksim KRİSTAL GAZİNOSUNDA Film yıldızı ve ses sanatkârı MİNE COŞKUN iler Pazar saat 14.30 da içkisiz aile matinesi Tel:48 26 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.06.1957
  • BOZCAADA İCRA MEMURLUĞUNDAN 957/1 Bir borçdan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen kilosu 50 kuruştan 282116 kilo şarap 22 haziran 957 cumartesi günü saat 14 den saat 16 ya kadar Bozca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.06.1957
  • I KALORİFER TESİSATI İŞÇİ Ekipleri aranıyor.Takımları ve ehil isçileri olanların acele müracaat!TEL:44 28 OS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.06.1957
  • SIVA TELİ Metal Depluvayye)Yüksek evsafta ve kalın.Toptan satış yeri:ÜÇEL Ltd.ŞtL Tersane Cad.218 Galata Tel:44 90 99 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.06.1957
  • Lâtif kokulu,Kadife gibi yumuşak Taptaze bir cild için qoiuiucma PUDRASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.06.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KMÇ UK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK İÇERENKÖY'ünde satılık arsalar Belediye hudutları İçinde kadastro görmüş 39 adet parselidir.Hudutları tespit edilmiştir,su,elektrik vard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.06.1957
  • UCUZ VERİYORUZ!DENİZ KÖŞKLERİ İNŞAAT MÜESSESESİNDEN:Arsalarımız,Florya koyunda,deniz kenarında,elektrik tesisatı mevcut Lido plajı yanında,elektrikli tren ista$yonuna en yakın,gerek trenle ve gerekse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.06.1957
  • fl'orya koyunda TURİZM BANKASININ İNŞASINA BAŞLAMIŞ OLDUĞU SAHİL ŞEHRİNİN HUDUT KOMŞUSU FLORYA CENNET MAHALLESİNDE PEŞİNATSIZ 57 SENESİ İNŞAAT SEZONUNDA TESLİM,AYLIK TAKSİTLERLE VİLLALAR Istanbulun in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 01.06.1957
  • T.C.Ziraat Bankası 27 mayıs talihlilerini takdim eder Ankara Merkez Şubesinde 24073 No.hesap sahibi Aziz 100.004 Lira Kazanmıştır.1 Ankara Merkez Şubesinde 39403 No.hesap sahibi Ayşe ve 2-Maçka'da 235
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.06.1957
  • «Payidar Kupası» maçları başladı Bulgar Dynamo takımının da iştirak ettiği «Payidar Kupası» Voleybol müsabakaları dün Bakırköy açık hava sahasında başlamıştırilk maç Galatasaray Bakırköy voleybol takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.06.1957
  • MİLLÎ BASKETBOL TAKIMIMIZ DÖNDÜ 20 Haziran'da Sofya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için Bulgaristan,Avusturya ve Almanya'da hazırlık maçları yapan Millî Basketbol takımımız dün akşam saat 01.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.06.1957
  • Atanlar Kırkpmar'a iştirak edecekler.EDİRNE,31 Hufcusi)Geçen sene şehrimizde yapılan Kırkpınar güreşlerinde Başpehlivanlardan Kocaeli Bölgesinden irfan Atan,Adil Atan,Burhan Giirkan,Sabri Pckşen,Bosta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.06.1957
  • ANNF 111 Dil "Ku,'nk MO» adiyle tanınan tenisçi Maureen Connolly'!ULUU bebeği ile beraber görüyorsunuz.«Küçük MO» senelerce kortların tek şampiyonu olarak şöhret yapmıştır.Yanında bebeği seyreden esi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.06.1957
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.SİRKTE.GEÇEN akşam sirke gittim.Koca çadır tıklım tıklım doluydu.Terbiye edilmiş atların,köpeklerin,fillerin,kaplanların yaptıkları numaraları ağızlarımız açık seyrettik.İnsan gibi har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.06.1957
  • Beyoğluspor izmir'de de maç yapacak Beyoğluspor,Manisa Gençlik Kulübünün davetlisi olarak dün saat 11 de Manisaya gitmiştir.Sarı Siyahlılar Manisada biri Manisa Gençlik Kulübüyle olmak üzere iki müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.06.1957
  • Şeref Görkey bugün izmir'e gidiyor Bugün ve yarın İzmir'de Federasyon Kupası maçlarından,Altay,Kültiirspor,karşılaşmalarını oynıyacak olan Beşiktaş takımının antrenörü bu gün gidecektir.İşleri dolayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.06.1957
  • İSTANBUL TAKIMLARI F.K'nın SON DEPLASMAN MAÇLARINI YAPIYOR G.S.Gençlerle,BJK Altay'la oynuyor Her iki karşılaşma çok çetin geçecek istanbul Takımlarının puan almaları zor olacaktır Federasyon Kupasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.06.1957
  • Beşiktaşlılar,Altay'ı yeneceğiz,diyorlar Hususî Muhabirimiz Nevzat Kızılcan'dan] İZMİR,31 Beşiktaş yarın bugün)saat 17.30 da,Altay ile Alsancak Stadında Federasyon Kupası için karşılaşacaktır.Maçı Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.06.1957
  • Polat'ın annesi vefat etti Futbol Federasyonu başkanı Hasan Polat'ın annesi dün beyin kanamasından vefat etmiştir.Merhumenin cenazesi bugün sant 12 de Fatih camiinden kaldırılacaktır.Federasyon başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.06.1957
  • VARŞOVA MAÇINI TAHMİN EDENLER Varşova'da oynanan Türkiye Polonya milli maçı neticesini doğru tahmin edenlere mükâfat vaadiyle Varşova radyosu,bir anket açmış ve biz bunu haber olarak okuyucularımıza v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.06.1957
  • HAKKI YETEN FEDERASYONDAKİ VAZİFESİNE DEVAM EDECEK I Hususî Muhabirimiz Ncvzad Kızılcan'dan] İZMİR,31 Hakkı Yeten'in kulüp veya federasyon arasında tercih yapması hakkındaki federasyonun prensip karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.06.1957
  • 52 KILO MEHMET KARTAL 18 yaşında olup,Adanada doğmuş,6 defa mitti olmuştur.1956 yılında Yugoslaı'yada yapılan Adriyatik Kupasında 57 kiloda şampiyon olmuştur.Bu güreşçimiz bilhassa çangal ve sarmadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor