Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.05.1957
  • BUYUK SÖZLERDEN KÜÇÜK İLHAMLAR MAYMUN SiTK «İNSAN GÜLEN HAYA7ANDIRmmmmmmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1957
  • RENATE HUDUT DIŞI EDİLDİ i Harice döviz kaçırırken yakalanan ve yapılan muhakemesi sırasında Fııhuş yapmak suretiyle m.im» lira kazandığını» itiraf eden Alman kadını Renate Forsyth,dün hava yolu ile m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1957
  • KIBRIS'TA RUMLAR Birbirine DÜŞTÜ İlhak aleyhtarı Rumlar faaliyete geçtiler [ŞARK B.B.A.l LEFKOŞE,28 Kıbrıs dahilinde ve Atina'da bulunan kilise mensupları ile Kıbrıs Rumları arasında,Ada'nm idaresi ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1957
  • Orfa-Doğu dün tekrar kanst,Ürdün-Suriye münasebetlerinin gerginleşmesi üzerine Ürdün ve Irak ordularına Hazır ol emri verildi ITÜRK HABERLER AJANSI],AMMAN,28 Ürdün'de bulunan Suriye kuvvetlerinin Ürdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1957
  • RUÇHAN UNVER I MALİYE VEKİLİNİN RİYASETİNDE YAPILAN TOPLANTI Döviz kaçakçılığına karşı yeni fedbirler Maliye başkanlığında 260 müfettiş ve hesap uzmanının iştirakiyle Defterdarlıkta mühim bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1957
  • Fethin 504 üncü YILDÖNÜMÜ İstanbulun fethinin 504 üncü yıldönümü bugün törenle kutlanacaktır.Saat 10 da Edirnekapıda Uluballı Hasan kitabesinin önünde toplanılacak ve törene bir böhık askerin havaya a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1957
  • TARİH!BÎR RESİN Krupp müessesesi ile münasebetlerimiz çok eski bir tarihe dayanmaktadır.Yukardaki resim bunun bir delilidir.1909 senesinde Harbiye Nâzın Mahmut Şevket Paşanın riyasetinde esliha almak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1957
  • Diplomatların oyunu!İngiliz Başvekili Harold MacMillan,Başkan Eisenhower gibi büyük bir golf meraklısıdır.Bugünlerde Mac Millan bol bol golf oynamak firsalini bulmaktadır.Kendisi,bir mebus arkadaşının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1957
  • KAYDI Durumda her hangi bir r.urcun köyüne giden dağlardan biri kaymış töyle civarının irtibatı sebebiyle köyde 4.V üç kişi ölmüş,12 r.Akyazı'nın diğer durınıuı şöyledir:1,Gelgeller 7,Yağ-ler 4,Sepet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.05.1957
  • ZELZELE ŞİDDETİN Dün olan 6 zelzele yeni bâzı hasar yaptı.Kopan bi dağın kapattığı yol açıldı.Halkın endişesi devam ediyo Son 24 saat zaı fmda 148 sarsın SAMİ ÖNEMLİ] I A MR Al I Modern hemşireliğin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • IKTÎSAT ve TİCARET Hazırlayan.Or.Halûk CILLOV Sanayi mamûllerindeki Kal yüksekliği sebepleri Son zamanlarda bazı yerli sanayi mamulleri fıatlarmda belirli bir yükseliş müşahede edilmektedir.Bu hal Mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • Bugün Matinelerden itibaren UÇAK SOYGUNCULARI S/nemaSil The Looters)RORY CALHOUN JULİE ADAMS RAY DANTON Yüksek bir dağa düsen uçağın yolcularının kurtarılması fibi görülmeyen sahnelerle süslü büyük bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • Begiktaf Y L D I Z Sinemasında Matineden itibaren Orijinal 7 KÜÇÜK YARAMAZ N,A BARNET ¦ob Horr HILLY VITALE TÜRKÇE V I p 11 I V I ANNA MAGVANİ m rt Lâuoarf I I I u u u mabIsa pavan Seanslar:K.GÜL:12.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Telli bir sazı acemice çalmak.2 Bir mabut.3 Pek uğranmak.4 Ok;Bir sayı.5 Bir çeşit sinek;Takımada.6 Kabadayılık taslayan Rum delikanlısı;Bir nota.7 Uzak;Akıl.8 Bir edat;Aile büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Üzüntünüzü avutacak ve unutacaksınız.Hattâ niçin üzüldüğünüze şaşacaksınız.KOVA BURCU |21 Orak 1» Suhal] Çok uzaktan tanıdığmu bir insan,size iyilik edecek.BALIK BURCU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • HAZİRAN KEŞİDEMİZDE BAHÇELİ BIH E ve 8999 LİRA ACELE HESA P AÇINIZ Her 100 Liraya bir Kur'a numarası DOĞUBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • VINYLEX Ciltlik Pantazotu,çocuk arabaları döşemeliği ve bavullukları yegâne satış yeri Uzunçarşıbaşı cad.No.129 Mercan İstanbul I I I I I II!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • Büküm Flâtör)Nakinası ALINACAKTIR Müracaat:Çakmakçılar B.Yeni Han 44 kal 2 Tel:225543
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • VEFAT Selimiye Tekkesi Şeyhi merhum Şeyh Said Efendinin kerimesi merhum Şevket Paşanın haremi,merhum Hâmit Zafirin kayın valdesi Servet Zafirin annesi,Yüksek Mimar Nihat Tekin,Saadet Tekin ve Hasan Za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • RENATE AVUKAT ücretini vermiyormuş Birinci Asliye Ceza Mahkmesinde 5 ay,25 gün hapse mahkûm olan ve cezası tecil edilen Renate Forsyh adındaki Alman kadını,iddiaya göre,avukatının 3000 liralık vekâlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • NEBAHAT GÜVENİN DÂVASI ALÂKA ÇEKİCİ BİR HÂL ALDI Dün şahit olarak dinlenen polis memuru Nebahat'in hareketleri yapmacıktı dedi Kocası trompetçi Necdet Güven'i zehirlediği iddiasiyle 3 üncü Ağır Ceza M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • Bir eroinmanın karısı dün Adliyede rezalet çıkar Polislere saldırıp kendisini yerdenyere alan kadının da uyuşturucu madde kullandığı anlaşıldı Dün akşam adliyede rezalet çıkaran Zeynep Solmaz adında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • Trafik kazaları artmaya başladı Alman bütün tedbirlere rağmen son günlerde trafik kazalarının arttığı müşahede edilmektedir.Son 24 saat içinde de şehrin muhtelif semtlerinde 8 trafik kazası olmuş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • Dolmuş ücretlerinin ayarlanması komisyonda Dolmuş Ücretlerinde yapılması düşünülen ayarlamayı tatminkâr bulmayan şolorleı in müracaatı üzerine meslek teşekküllerinin de katıldığı yeni bir komisyon kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • Erenköy'de bir lâğım bir aydır açıkta akıyor Erenköyde bir lâAım aylardanboıi açıkta akıp daimi surette halkın sağlısını tehdit ettici halde,ilgililerce hiçbir teşebbüse geçilmemiştir.Şikâyet konusu l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • MATBAACILAR DA MALZEME BULAMIYOR Türk Matbaacılar Cemiyeti dün yıllık şenel kımıl toplantısını yaparak yeni idare heyetini seçmişlerdir.Konqrede söz alan matbaacılar,kâı ıtM/l ıktan.miirekkepslzllkten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • C.H.P.tebliği f\H.P.Meclisinin dün bütün gazetelerde E çıkan tebliği,iktidarla muhalefet arasında,İstanbul'unki gibi soğuk «bahar hava-E sı» tabiriyle vasıflandırılan iyi münasebete kar-E ğı açık ve ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • 310 bin liralık kaçak mal ele geçirildi Jandarma Kumandanlığından verilen malûmata core geçen ay cenup hudutlarımızda Jandarma kuvvetleri lOfi sı müsademen,198 kaçakçılık vak'asına el koymuş,ele 310 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • UÇ KIŞI BİR KIZI ZORLA kaçırırken yakalandı Kiralanan taksinin şoförünün ihbarı üzerine hâdise meydana çıktı Evvelki aksam saat 7.30 sıralarında,Emniyet Müdürlüğüne telefon eden Eşref adında bir taksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • MİLLİYETÇİLER Derneği tarafındaıı dün Cağaloğlu Öğrenci Lokalinde,Istanbuldakl eski Türk âbidelerini gösteren bir sergi açılmıştır.GEMİ Adamları Sendikasında mümessil seçimlerine dünden itibaren başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • Vinilex Limited Şirketinden:Sayın Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine:Plâstik fabrikamızın imâl ettiği VİNİLEKS sunî derilerinin memleketimizin her taralında bilinme ve tanınmasından istifade etmek gaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • USTA ARANIYOR Akümülâtör,Şarj ve Montajlarında ihtisas sahibi üç usta alınacaktır.Ücret tatminkârdır.Müracaat:MADAS hld.ŞirkcÜ,Vakıf İs Han t/U İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 4)2)1 Yurda Dönüş Nevin Aypar Türk filmi.2 A;k Kurbanları Bülent Ufuk Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)1 Ölüm Hücresi William Campbell İng.2 Kanlı Kurşun Randol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • I IIIHIIIIIIIIIMMllllimilMIIIIIIIMHIIIM I HIMHIM Miliminin milimini İSTANBUL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık hafif yemek jnüziği 13.0C Şarkılar,Gülseren Güvenli 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.05.1957
  • Bugün LÜKS Sinemasında 2 Büvük film birden DIŞf KARTAL JOHNNY GUITAR)JOAN CRAWFORD SCOTT BRADY BATAAN'a Dönüş JOHN WAYNE ANTONY QUIN İlâveten:Yeni DÜNYA HAVADİSLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • l'TEKiRHAYDüT-i APMAS VRE L LARDAN ©I0NB7 ULAN NEREDES Ç5SB8ftKIL VC^KTIS bu MgteZAjd ÇEKtYOK.XT vre x—v «niteli •Vafafcfcw»)t rr# &AVDUT,TEK/R 'g 7SK* Alcy/VAP/ŞVRDI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • ırtıııVılıfU iWiiUMii i ii ivaiWm İMDADA YETİŞEN HELİKOPTER 5222.SKLnttT0 5 u.tı sahasındaki kilisenin kııbbcsindeki haç,eğriterek tehlikeli bir şekilde sarkmıştır.Bronzdan vapılnıış olan haçı bu duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • I Keneler,güveler,Köstebekler KENE malûm olduğu üzere canlı bir mahlûka yapışıp kanını emen çirkin bir haşeredir.Bunlardan biri Yeni Caminin mimari bakımından dünyada bir eşi olmayan meşhur kcınc-rini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • YUNANLI BİR BEKÇİ ÜÇ TÜRK'E ATEŞ ETTİ UZUNKÖPRÜ,L'8 Burk Yunan lıududunda yeni bir hadise olmuş ve bir kayık içinde,Meriç üzerinde,sellere kapılarak sürüklenen 3 Türk üzerine ateş açan Yunanlı bir bek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • Kırşehir ı aşarisi Meclise sevkedildi Bölükbaşı' nın Hacıbektaş ve Kozakh'mn da Kırşehir'e bağlanmasını isteyen teklifi kabul edildi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,28 Kırşehir'in yeniden vilâyet hâlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • ZÜĞÜRT YILDIZ!|A.P.Cannes Film Festivalinde gösterilen «Kanal» adlı filmin başrolünde oynayan Polonyalı yıldız Teresa izewska,nıeneeeri Andre YVajda ile birlikte evvelki gün Paris'ten uçakla Varşova'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • I İLHAN DEMIREL!Kasanın içinde bir şey bulamadılar lık suçundan müteaddit sabıkaları bulunan Metin Çılgın ve Sezer Evyapan adında iki kişi dün adliyeye verilmiş ve tevkif olunmuşlardır.İki j»iin önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • Tebliğ C.H.P.teşkilâtında FERAHLIK UYANDIRDI Diğer muhalif partiler tebliğin beklenilen şekilde olduğunu bildirdi.Gülek,Güney Doğu Anadolu'da bir seyahate çıkıyor [NEDRET SELÇUKERJ CHP.«Parti Meclisi»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • [SAMI ÖNEMLİj Yenişenköyiinde harap olan değirmen,iki köye un yetiştirmek için çalışmasına devam etmektedir.Resimde görülen ihtiyar köylü ve üç küçük kır halkı aç bırakmamak İçin her tehlikeyi göze al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • Zelzele şiddetini azaltmaya başladı Baştaraft Birincide BOLU:Durumda her hangi bir değişiklik yoktur.Bugün ve dün akşamki şiddetli depremler daha ziyade ilk zelzelede harap olan evlerde tesirini göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • Yardım artıyor t Bastarafı Birincide bul edilmiş ve Meclise sevkedilmiştir.Felâketzedelerin evlerinin yeniden inşaatı ve tamiri maksadı ile meclise getirilmiş olan layihanın tatbiki için,hükümet taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • Krupp Bursa'da Volfram madenlerini isletecek s Baştarajı Birincide kür etmiştir.KRUPP İSTANBUL'A DÖNDÜ Çelik Kralı Alfred Krupp dün hususî uçağıyla Çanakkale'de Trııva harabelerini gezdikten ve Bursa'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • 57 Türkiye Güzellik Kraliçesi BU SENE 100.000TLdeğerinde hediye Alacaktır.AYRICA-Kraliçeye BİR SPOR OTOMOBİL 150.000 TL.Verilecektiri Bu sene Türkiye güzellik kraliçesini,Türkiye'nin en büyük ve yegân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • DELİ BİR YOLCU PİLOTA SALDIRDI Gayri tabiî emirleı veren akıl hastası güçlükle zaptedild [HUSUSİ MUHASİBİMİZDEN İZMİR,28 İstanbul İzmir seferini yapan Bey uçağı yolcularından bir akıl hastası,havada p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • ı |i E v istimlaki başlıyor Başvekil dün İmâr işleriyle meşgul oldu.Evleri yıkılan vatandaşlar mağdur edilmeyecek Başvekil Adnan Menderes,dün sabah Vilâyette Meclis Nafıa Encümeni üyeleri,bâzı mimar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • Hayvan Kralı arkasında bir sevgili bırakıp gitti 100 binlerce hayvanı olan Meksikalı milyoner seviştiği kadının pasaport muamelesinin tamamlanmasını bekleyen e di [LEYLA UMAR] Çelik Kral)Krupp,Otel Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • KIR SAÇLI DİLBER Hikaye de şu:iş için istanbul'a gelen ve her zenginin yaptığı gibi HUton'a yerleşen Salvador Valencia,bu hafif kır saçlı dilberi görünce yıldırım aşkiyle kendisine vurulmuştur.Bu aşkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • SESSİZ SEDASIZ KAÇIŞ Tabii böyle bir fırsatı kaçılmanın delilik olduğuna inanan dilber de derhal «Peki,der.Hayvan Kralı da hemen pasaport muamelelerine girişir.Fakat ah şu bizin» kırtasiyeciliğimizi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.05.1957
  • BASKETÇİLERİMİZ Almanya'daki son MAÇINI KAZANDI THUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] MÜNİH,28 Turk Milli Basketbol takınıl.Avrupa seyahatinde dün akkanı son maçını,Bavyera'nın Münih şehrinde.Srobenhaozen sahasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.05.1957
  • ¦y/«EM US VAZİF6 BAŞINO* HA?YÖfcÛ ÖARA60UA O* HEa-ENcA*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1957
  • KORKUSUZ DAVUT İ:İ:Öİİİ:İ ÇUNKU KİMSE BU KEAAİKLERıN Kİ/VAE AİT OLDUĞUSJU ASiL VMlVA CA EMİN OLABİLDİ.SİNİİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1957
  • İOSS SAUNAS,fiO0«İ6Ö GENÇ AOAMUAR.Ml YOKSA TOMAAİE BİRİSİNE Mİ ASIK OLDU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1957
  • $&E7.UNLAR:351,ÇOCUKLA* A.MACA ARA VERİLİYOR.[Bu SEFER I "VO ATACAK ıZ BU ÇOCUKuARDA İŞ YOK BİZ TA-LEBE İKEN oaha iyi oy.NAROıK-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1957
  • v J TV BK 14 AV A YOU AM Yaz Programı Başlıyor t S T A N B ü L'dan HERGÜN Ankara'ya on,izmir'e beş.Bursa'ya dört,Adana ve Balıkesir'e ikişer,Bandınna,Diyarbakır ve İskenderun'a birer sefer vardır.Haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1957
  • r.V A W W V\WW A\VV* \V J BİZ KADİNLAR Neyyire FANTEZİ BANA bir kız,dazlak,keleş Yul modasını bile sevdirdi.Görsem boynun* sarılırdım.Ama çok uzakta.Ta Sidney'de.Kimbilir ne güzel saylan varmış.Berber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1957
  • Yazan:SERVER BED* Tabiî,dedi,seni zorlayamam,Yetişmiş gençsin.Güneri de tazyik etmek taraftarı değilim.Burada,birinci derecede bir vicdan meselesi karşısındayız.Vicdana uygun bir karar vermek size düş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1957
  • AŞKmİKÂYESİ BİR SEPET MİDYE TEFRİKA No:10 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Cemilenin sevgilisi Faik İstanbula,bir pırlanta satmaya gider.Sonra,babasının tavsiye ettiği zengin bir kızı,Ertem'i ziyareti sırasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1957
  • soğuk algınlığından mütevellit ağrılara karşı 6ÜN0E 6 ADETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1957
  • Yazan:E L S A MAXWELL N a ORHA N kleden:AZİZOĞLU 25 Hayretimi mucip olan şey,yalnız.New York'un değişen silueti deşildi.Londradaki sıkıntılı havadan sonra buranın hareketli ve neş'eli bayatını da gari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.05.1957
  • ALLAH Ll K AL J »EY SlClRDıyAt 4 BASAMAKCARA İŞARET KOYDUM.GECE PQ.KECDEM OÖNÜNCE,HAÜMEVİ UŞANDRMAMAK İÇİN ONUARA BASAMyACAStAA VECEK.»nig 1 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.05.1957
  • İstanbul Defter İmalâtçıları Derneği Nizamnamesi 1 Derneğin adı ve Merkezi:Derneğin Adı:İstanbul Defler İmalatçıları Derneği)dir.Merkezi:İstanbul şehridir.Muvakkat ikâmetgâhı:Talıtakale Tomruk sokak N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1957
  • ve Havayollarının yer hizmetlerini yapmakta olan TÜRHOL Havacılık,Seyahat Bürosu tarafından Yeşilköy Hava Meydanında gece servislerinde çalıştırılmak üzere iki yer hostesi istenmektedir.Taliplerin iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1957
  • İKTİSAT ve TİCARET VEKÂLETİ Millî Korunma Dairesi Reisliği istanbul Tahsis ve Tevzi Müdürlüğünden 1 Boş sinema filmine ihtiyacı bulunan ve bu iğle iştigallerini usulüne tevfikan mahalli Ticaret ve San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1957
  • SATILIK Tıbbî Müstahzarat Laboratuarı Tel:27 13 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1957
  • LEVENTTE YAZLIK EV ARANIYOR Yazlık için möbleli,telefonlu 3 odalık konforlu bir ev aranıyor.Müracaat:Selahattin Şakacı Aşirefendi Cad.No.30 Telefon:27 32 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1957
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Şubesi Müdürlüğünden 1 Kurumumuz İstanbul teşkilâtının 1957 1958 yılı ihtiyacı olan kok,mâden ve linyit kömürlerinin tevzi mahallerinden alınarak teslim mahallerine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1957
  • Rflâlliııef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü.ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1957
  • 1 RUMÎ Carspvnba HİCRÎ 1373 29 1376 Mayı» MAYIS Şevval 16 195 7 29 VAKİ!C VASATİ EZANİ Güneş 4.32 9.00 Öğle 12.11 4.39 ikindi 16.10 8.38 Aksan 1 1933 12.00 Vatsı 21 29 1.38 6.47 İmsak 2 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1957
  • TAVZİH İLÂNI Türkiye Kömür Satış Ve Tevzi Müessesesi İstanbul Mıntaka Müdürlüğünden Kömür Tevzi listesinin Üsküc doğru numaralar aşağıya çıkarılmı ar mıntakasma ait yanlış ve ştır.Düzeltiriz.ÜSKÜDAR M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLÂK ÜSKÜDAR Sultançiftltği eski Ankara yoluna 50 metre mesafede 13.000 M2 arazi.Herşeye elverişli,acele satılıktır.8000 lira.Tel:36 02 92.A-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1957
  • PİYALE NEDİR DEME,AL BİR DENE,SEN OLDA YEME aid.MAKARNACILIK ve TİCARET T.A.Ş.SATIŞ BÜROLARI İZMİR,Belediye karşısı Erler 901 sok.No.15/1 PİYALE Telefon 23431 İSTANBUL,Yağ iskelesi,Çardak Cad.Ouvar Di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1957
  • PIER ANGELI cazip^sinema yıldızı diyoriki':•e Ben,LUKS tuvalet sabununu kullanırım Dünyanın en güzel kadını da bilir ki bir kadın için en kıymetli varlık te» miz bir tendir.Sinema yıldızlarından onda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 29.05.1957
  • "LYMPiC AIRWAYS Bir kaç saat İçinde yeni 4 MotörlU DOUGLAS SUPER 0C6B uçaklarıyla.ıl_mı,1 1vi-İSTANBUL'dan ATİNA'ya UÇUŞ TARİFESİ Her Çarşamba ve Cumartesi günleri:4 MotörlU DOUGLAS SUPER DC-6B uçakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.05.1957
  • Szekelly Viyana'ya Dün gelen antrenör Viyana'da temaslar yaptığını söy'edi Dün 20.20 de Yeşilköy'e inen SAS uçağından bir çok tanıdık sima çıkıyordu.Bunların arasında futbol meraklılarının yakından ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1957
  • Cihat Alpan istifa elti [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,28 Teyidine imkân bulamadığımız bir habere göre,Federasyon üyelerinden Cihat Alpan bu aksam geç vakit istifa etmiştir.Söylendiğine göre istifaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1957
  • GALATASARAY CUMA AKŞAM!Ankara'ya gidiyor Galatasaraylılar bugün saat 15.30 da Mecidiyeköy Ali Sami Yen Stadında bir antrenman yapacaklardır.Cuma sabahı gene çalışacak olan Sarı Kırmızılılar cuma akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1957
  • KISA HABERLER ARJANTİN futbol yıldızı Enrique Omar,dün gece,Riverplate takımı tarafından,İtalyan Juventus takımına 250.000 dolara satılmıştır.Bu meblâğın şimdiye kadar bir profesyonel futbolcu için öd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1957
  • EŞFAK AYKAÇ 28 HAZÎRAN'DA KOPENHAG'A GİDİYOR Eşfak Aykaç 28 haziranda Kopenhagda yapılacak olan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği toplantısında Türkiyeyl temsil edecektir.Evvelce bu toplantıya Fede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1957
  • G.Saray'a gireceği söylenen Ergun' a kulübü izin vermedi Ankaragücünün ve Jünyorlar'ın sol hafi Ergun'u Galatasaray kulübü istemiştir.Bunun üzerine Ankarada,takımının idarecileri Ergun'a,henüz takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1957
  • BOKSÖRLERİMİZ ELENDİ Çekoslovakya'nın başşehri Prag şehrinde yapılmakta olan Avrupa amatör boks şampiyonasına katılan boksörlerimiz ilk elemelerde derece alamamışlardır.Hafif siklet karşılaşmalarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1957
  • BEŞİKTAŞ İDARE HEYETİ gürültülü toplantı yaptı Siyah Beyazlı futbolcular bugün vapurla izmir'e hareket ediyor.Beşiktaş idare heyeti dün gürültülü geçen bir toplantı yapmıştır.Eski umumi katıp Ferdi Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1957
  • i| ııınıjııınıı ui [BÜÇHAN ÜNVER] |y«i| IYI1PI AD »La,t,ulsP,'r Kulübü Başkanı All Sobtorik ile NecllniALIlUnLAn det Erdem dün mukaveleye karşılıklı imp koydular.Bundan sonra Necdet Erdem'i Istanbulsp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1957
  • AYKAÇ Lig Şampiyonuyla Federasyon Kupası Birincisinin Karşılaşmasına TARAFTAR 1957 şampiyon kulüpler turnuasında memleketimizi temsil edecek takımın bakkiyle bu unvanı taşıyabilmesi için böyle bir maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1957
  • GÜREŞ KAFİLELER gelmeye başladı POLONYALILAR DÜN GELDİLER.ÎR AN,İTALYA VE ROMEN TAKIMLARI BUGÜN BEKLENİYOR.FILA KONGRESİ CUMA GÜNÜ TOPLANACAK.IRÜÇHAN ÜNVER] P C |f I RAÇIf AW GureS Federasyonu eski Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1957
  • Bob Cousy Bugün gösteri YAPIYOR Evvelki gün şehrimize gelmiş bulunan Amerikalı meşhur basketbolcu Bob Cousy ve Boston Celtic Antrenörü Arnold Auerbach,bugün ilk gösterilerini saat 16.30 da Darüşşafaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 29.05.1957
  • 100 BİNLİK STADIN A VAN PROJESİ HAZIR Alâkalılar masrafın artışına ehemmiyet vermeyerek siadyomda kapalı iribün tesisinde ısrar ediyorlar WEMBLEY BERLİN OLİMPİYAT STADI Akustik tertibatiyle Avrupa'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor