Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.05.1957
  • 1SAMİ ÖNEMLİJ BAŞVEKİL VE KRUPP YEŞİLKÖY HAVA ALANİNDA KRUPP,İSTANBUL'A DÜN İKİ DEF'A GELDİ İzmir'den Aksu vapuruyla gelen Alman Çelik Kralı hususî uçağıyla Adana'ya gittikten sonra Başvekille birlikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1957
  • [A.P.New-York'a hareket edecek İtene hiıtnu-k YÜRÜYÜŞÜNDEN BELLİ:MARİLYN ü'ere Marilyn Monroe ve kocası Aıllıııı Miller,islasvona gidiyorlar.Arthur Miller'iıı muhakemesi İçin Washington's gelmiş olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1957
  • MISIR,ANKARA'YA ELCİ GÖNDERECEK Türk-Mısır münasebetleri düzeliyor.Kahire Radyosu Menderes' in nutkunu yayınladı [TÜRK HABERLER AJANSI ŞARK] ANKARA,26 Türkiye ile Mısır arasında bir müddet evvel bozul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1957
  • ADANA ÇİMENTO FABRİKASI ACİLDİ Uta fart*ve şekerin ç.ok ucuza mal edileceğini söyledi Koto Hlirkus Aircrafı ERDOĞAN Y1LMABASAR 11 IIJ O 9 TPCİÇ111'"'" senesüıdenberi kurulmakta olan Çimento Fabri-I II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1957
  • inönü,Kıbrıs dâvasında iktidarı destekliyo C.H.P.Meclisinde tenkidleri cevaplandıran Genel Başkan "Bahar Havası,nın rejim dâvalarını gölgelemeyeceğini söyledi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,26 Cumhuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1957
  • Zelzele Felaketi Zelzelenin merkez üssü olan Bolu9da hasar ağır.59 ölü var Yurdun birçok yerinde şiddetle hissedilen dünkü zelzele Adapazarında da hasara sebep oldu.Dahiliye Vekili zararın telâfi edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • İLHAN IHM1RKL ve BOÇHAM İ'NVK.R İnfaz saatini bekleyen mahkumlar uıln mektup T I Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Bu haftaki mektubumuzda maalesef üzücü bir hâdiseden bahsetmek mecbıuiyetindeyiz.MİLLİYET sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • I Okullarımızda Türkçe ve edebiyat f% İR edebiyat öğretmeni sınıfta $u direktifi Jj vermiş:Eğer vazifelerinizde kenef)yerine he-E lâ,ayakyolu,abdesthane,tuvalet,yüz numara)gibi kibarca ve züppece keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • AAll.kıK.v ve Almalı lıimaları memleketimizden tütün mubayaası için teşebbüse germişlerdir.ÖĞRETMEN Yusuf Durul'un Türle halı ve kilim röprodüksiyonlarına alt sergisi bugün saat 17 de Güzel San'atlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • OLUM Merhum Mühürdar Mehmed Emin Paşa mahdumu,merhum Tevfik ve Selim Beylerin büyük biraderi,Kuleli Askerî Lisesi Edebiyat öğretmeni Nihad Akay' in zevcesi Sultanahmet Ticaret Lisesi Edebiyat öğretmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • ÖZEL KADIKÖY KOLEJİ—ı İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI Gördüğü büyük alâka karşısında normal ecnebi öğretmen kadrosuna ilâveten CAMBRIDGE DOWNING COLLEGE'den 10 kişilik bir grupla anlaşmıştır.Lütfen ücretsiz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • fir SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 G5 02)1 Bu Nasıl Aşk?Hüseyin Peyda Türk filmi.2 Ankara Ekspresi Turan Seyfioğlu Türk filmi.A L K A Z A K Tel:44 25 62)Esrarengiz Ada Richard Greene İng.ATLAS Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • Kamyon altında kalan bir adam öldü Küçükpazar'da ölümle neticelenen bri trafik kazası olmuştur.Rıdvan Kılıç adında bir şoförün idaresindeki 822 Ankara plâkalı kamyon,Hacıkadın caddesinden geçerken Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • Kuruçeşme'deki kömür depoları kaldırılacak Kuruçeşme ve Arnavutköyü sahillerinde bulunan kömür depolarının kaldırılması kat'ilesmiştir.Depoların Haydarpaşa ve Zeytinburnu'na nakli muhtemeldir.Ancak bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • Kırtasiyecilik yüzünden halk fazla para ödüyor Turfanda sebze fiatları düştüğü halde lokantalardaki fiatlar hâlâ değişmedi Lokantacılara mevsim başında turfanda sebzeler için hususî ve geçici bir tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • i PEYNİR MAYASI İHTİYACI OLANLARA İİİİP sı.MARKALI/PEYNİr'mÂYALARININ İMALİNE BAŞLANDIĞINI SAYIN!MÜŞTERİLERİMİZE iMÜJDELERİZ Not:Evvelce şifahi ve yazıtı'siparişte bulunan sayın 'müşterilerimizin ihtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • B İK OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] F.vlilik veya aşk hayatınızdan bir fırtına geçecek.Dost ve aile yardımı ile düzelecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Ailenizin lıis hayatınıza çok iyi bir tesiri ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • il.ılınılın.ISTANBUL I 12.27 Açılış ve program 12.30 r Dans müziği ve hafif melodiler 13.00 Beraber şarkılar 13.30 Ha-berler 13.45 Saz eserleri 14.0(1 Öğle konseri 14.30 Şarkılar 15.00 Kapanış.16.57 A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • t-4444444444 4 44 t THHH 14 AA/A Toll A m t r t f r.Yaz Programı Başlıyor İSTANBUL'dan HERGÜN Ankara'ya on,İzmir'e beş,Bursa'ya dört,Adana ve Balıkesir'e ikişer,Bandırma,Diyarbakır ve İskenderun'a bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • en şazla wm^ isabet I 28 Ha*Iran HER ŞUBE İÇİN/Ç£K/U$/N0f 4.000 lt«A^ AYRI ÇEKİLİŞ 30.000 LİRA •o.öo* O «o.K*eofS;OOo U*A *a*a A^r'ca Mfy^ £1*1 SERMAYESİ 17.0OO.OC0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • PİYASADA BİR CÛK İLÂÇLARI BULMAK MÜMKÜN OLAMIYOR Antibiyotikler tamamen ortadan kayboldu.Doktorlara verilen parasız ilâçlar da el altından satılıyor Son defa piyasaya çıkarılan bâzı ilâçlar karaborsay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • Şehrimizdeki plajlar bu hafta açılıyor Şehrimizdeki plajlar bu hafta sonunda açılacaktır.Durumla alâkalı olarak plaj suları tahlil edilmekte ve diğer hazırlıklar tamamlanmaktadır.Bunun dışında plaj sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • ZEYTINBURNU'NDA BİR BERBER BIÇAKLANDI Zeytinburnunda kanlı bir hâdise olmuştur.Semt sakinlerinden Mustafa Tüysüz adında biri,ayni yerde berberlik yapan Basri Ayran adında biriyle küçük bir meseleden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • Kabahat havagızında mı,kömürde mi?İstanbul cihetinde hava gazlarından bu defa da,fazla ia yaptığı için şikâyet olunmaktadır.Gaz,kaplar üzerinde siyah ve yağlı bir cisim bırakmakta ve kapların temizlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.05.1957
  • Sun'î yağmur yağdırma tecrübesi yapılacak önümüzdeki günlerde şehrimizde sun'î yağmur yağdırma tecrübeleri yapılacaktır.Deneme çok.yüksekten uçan bir uçak'tan buz parçalar)atmak suretiyle cereyan edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.05.1957
  • İRAN HÜKÜMDARLARI İSPANYA'DA IA.P.J İran Salı ve Kraliçesi,5 günlük bir ziyaret yapmak üzere İspanya'da bulunmaktadır.Franko ve esinin davetlisi bulutlan İran lıükümdarları,İspanya'da alâka ile karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1957
  • BASKETBOLDE VİYAN A'YI 78-54 YENDİK [HUSUSÎ MUHABİRİMİZ.DEN1 VİYANA,26 Bu akşam Viyana'da yapılan İstanbul Viyana Temsilî Baskelbol karşılaşmasını Türk takımı ezici bir oyunla 78 54 'kazanmıştır.Baske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1957
  • OcunkamCıcı havale edinti Teşkilâtımız sayesinde size çabuk ve kusursuz hizmet ederiz.ISANKAMI2 1914 YILINDA KURULMUŞ OLUP f tSTANBULDA 1921 den BERİ FAALİYETTEDİR HOLANTSE BANKÜNİ NV L GALATA:KARAKÖY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1957
  • Adana çimento fabrikası açıldı t Baştarafı Birincide bulunmuş,bilâh'are memleketimizde ilk defa olarak lokomotif bandajlarının dökümü ameliyesini takip etmiştir.Lokomotif bandajlarının yerli olarak im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1957
  • OLUM Rııbabe Naipzade'nin eşi.Nadir,Nadire,Nahide ve Nıırten Naipzade'nin babaları,Fatma Hâşim Nahifin damadı,Rukiye Şefizade.Cafer Nahit ve İzzet Şefizade'nin enişteleri,Mustafa Perver'in kayınpederi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1957
  • RUMÎ Pazartesi HİCRÎ ı 1373 27 1376 Mayıs MAVIS Şevval 14 19 57 2« VAKİ!VASATİ EZANI Güneş 4.33 9.03 Ogle 12.11 4.41 İkindi 16.10 8.39 Akşam 19.31 12.00 ı Yatsı 21.27 1.57 İmsak 2.21 841 jı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1957
  • I Ul ı Mil 11IUII 111 um ı un Bir münazaradan ilham I GEÇEN gün Kabataş Erkek Lisesi ile Fener Rum Lisesi arasında i bir münazara yapılmış ve Kabataş Lisesi münazarayı kazanmış.E İki lise arasındaki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1957
  • EMNİYET SANDIĞI FATİH ŞUBESİ Yeni binas,nda HİZMETE GİRMİŞTİR Adres^Fatih Macar Kardeşler Cad.No.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1957
  • Kıbrıs Türkleri taksimi parola olarak kabul ettiler [Milliyet.Radyo Servisi Ajanslar] LONDRA,26 «Kıbrıs Türktür Partisi» nin bugün Lefkoşe'de yapılan fevkalâde umumi kongresinde,ittifakla Adanın taksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1957
  • ANTIDOT POMAT •NEZLE GRİP •OU AĞRISI ADALE RONATI1MASI •YANIKLAR •GÜNEŞ YANIĞI »ARI.0ÖCEK SOKMASI 1 'KESİK M YARALAR pişik m •KASINTI fi •EKZEMA •ERGENLİK DONUK OERİ ÇATLAKLARIMDA VE TRAJTAN SONRA KUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1957
  • Zelzele İstanbul'da heyecan yarattı Şehrimizde hasar olmadı.Zelzelenin şiddeiinden rasathanenin âletleri arıza yaptı [OĞUZ ONGEN] STANBUL,dün sabah 8.30 sıra-Ilarında şiddetle sarsılmıştır.Halkı sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1957
  • Milliuef Sahibi.ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İ P E C İ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1957
  • Uzun senelerdenberi nefasetiyle tanınmış A.ve H.APİKOĞLU KARDEŞLER 5 Firmasının sucuklarını daima tercih ediniz.Yüksek kaloriyi ihtiva eden ekstra-ekstra etlerden modern ve klimatizasvon tesislerle sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1957
  • inönü,Kıbrıs dâ t Baştarafı Birincide pan Urfa Mebusu Feridun Ergin Kıbrıs meselesine temas ederek şöyle demiştir:Kedili kanı ile sulanan Kıbrıs Adasıuın ne tamamından ne de yarısından feragat etmek h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.05.1957
  • BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI 0$ I 5 Temmuz çekilişinde &bıâ4 cûtatftcye&l dacjfc&y&ı 5 Eylül 50.000 S Kasım.SO.OOOtl TL 31 Aralık.75.000" fazla Her 150 liraya bir kur'a numarası izahat için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.05.1957
  • I BEN SERT ERKE UE££ ^^S'iTERfiM!HEH.HffH.IH 6İ2 PAJ GENÇLER.SİZ 6ENÇLSR YCKMUSUNUZ?SON-RA DA &UNA AŞK DWORSUNUZ*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1957
  • İİIİ1İIİ1I11İ11 CHESTER GÖÜI& İSTE 4 waziPSAn 1936 QA ıCAVBOl-AN ÜÇ KİŞıNlN Bug kADin.BİSZ iZ~ Biıe.es Bü ADAAA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1957
  • VA$A D ESS Şu CAN.TAVı AKALÂ OERWAu GİOİVORUZ.NEDEN?NEREyE GİDİ 0.RSUN,V KİTTy?S!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1957
  • AL t AKLIK ALI BEY T HALİME MİNNOŞU GEZDİREYİM OÜ yt VERDİ.PAKAT ViAĞMURaı OLA?1 ¦ette HALİME HERHALDE 8EnI MERAK EDİYORDUR.ÖVUE VA,HASTA OLURSAM O NE YAPAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1957
  • S:600 defadan fazla s Atlantikaşırı sefer yapmı?olan Clipper pilotlarından başpilot Jon» Mattis Tİ IlLosorlkWeli Dünyayı çepeçevre gören gözler Bu ifade kıt'alar ve denizlerüstünde,seneler ve senelerc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1957
  • 11 i w i Yazan:ELSA MAXWELL Nakleden:ORHAN AZİZOĞLÜ 23 Lüzumu olduğu takdirde,bir milyonerin ortaya çıkıp kendisini içinde bulunduğu malî sıkıntıdan kurtaracağına emindi.Ekseriya da böyle olurdu ya.Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1957
  • AŞIC HİKAYESİ BİR SEPET MİDY!TEFRİKA NO.8 Faik'le Ertem konuşurlarken uşak Faik'in telefondan çağırıldığı haberini getirdi.Genç adam telefondaki sesi duyar duymaz sapsarı oldu.Çünkü polis,Cemile'nin ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1957
  • 4 BİZ KADINLAR Neyyire D mün çeşnisine bakan adam UYDUNUZ MU,bir adanı ölümü o kadar merak ediyormuş ki,dayanamamış,tadına bakmış.Hoşlanmamış olacak.Yarı yoldan dönmüş,İnsan garip mahlûktur.Ama hazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.05.1957
  • Evvelâ ikimiz de nefsimizle mücadele ettik.Birbirimizi görmemeğe,unutmağa çalıştık.Olmadı.Şefik hasta olmasaydı Mihri ondan ayrılıp bana varacaktı.Fakat onu bu halde burkmasına gönlümüz razı olmuyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.05.1957
  • Tın ı HALI YIKAMA FABRİKASI KİRLİ v.TOZLU HALILARINIZI YIKAMAK İÇiM BİR TELEFON KAFİDİR.YEDiKULE TlL:fabr,ka)2120l8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.05.1957
  • Lokman Hekim Mecmuası Çıktı:210 No.20)Tane sıhhî makalelerle dolmuştur.Tavsiye ederiz.50 kuruştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.05.1957
  • YENİ MELEK 28 Mayıs Salı,Sinemasında Saat 2115,e Sevrine dovulmavacak RENKLİ fevkalâde bir film FEDAKÂR DOKTOR The Story of Dr.Wassel)GARY COOPER-LARAİNE DAY Yerlerinizi evvelden temin ediniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.05.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ İLANLAR TELEFON 27 42 10 EMLAK O SATILIK apartman.Osmanbey'de en İyi mevkide tramvaya gayet yakın 4 kat dörder oda,hol konforlu.Katlar geniştir.Mür:Saat 9-12 arası 48 44 36 A.274)Bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.05.1957
  • OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ve bayan* larm muayyen zamanlardaki sancılarını teskin için faydalıdır,ı t A GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.05.1957
  • AFİŞ MÜSABAKASI İstanbul Emniyet Sandığının kuruluşunun 90 inci yıl dönümü dolayısile bir afiş müsabakası tertip olunmuştur.Müsabakaya katılacak olanların eserlerini en geç 3 Temmuz 1957 Çarşanba günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 27.05.1957
  • cl o er* 3.h W ja 2.3 o.2-H.B «JÖ s* e s 3 W 3^ 0 2 S."E J|3:O «ü)I ı CO g K o:v;0 S3 fD a.*r d M O o:fi oo a ft d s ro LU O:T-UM W 03 M c* Ç iOlCIOUMMMMWMMPWHM M N IC M M IC M N W M H M W M uuroıjMMt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.05.1957
  • Ruslara göre Hâmit ağır sıklette favori Kafile Başkanı "Çok iyi hazırlandık,şampiyonluk üzerinde iddiamız var,diyor Dünya Güreş Şampiyonasına iştirak eden milletlerin ilk kafilesini Kuşlar teşkil etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1957
  • Ankara'da bir hakem dövüldü Manisa şampiyonu Sakarya ile İzmir şampiyonu Havagüeü,maçının 64 üncü dakikasında,Sakarya lehine olan bir penaltıyı,hakem vermediği İçin,Manisalı oyuncuların hücumuna uğram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1957
  • VEFA DÜN 7-0 GALİP GELDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] BALIKESİR,26 Vefa takımı bugün şehrimizde 6 Eylül takımıyla yaptığı maçı 7-0 kazanmıştır.Baştan sona kadar Yeşil Beyazlıların baskısı altında geçen maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1957
  • BİRİNCİ Türk Balık Adamları Kulübünün senelik an'anevi Çekmece Golünü geçme müsabakası dün yapılmıştır.3501)metrelik müsabakada Galatasaraydan Yılmaz Özüak birinci olmuştur.İkinciliği Haldun İsmen,üçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1957
  • KOCAELİ GRUBU PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Güvenspor 4 2 2 4 3 4 Silmerıpor 4 2—2334 Denizgücu 4 2 2 3 4 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1957
  • Güvenspor S.Spor's 2-1 Yenildi Bursa takımı yenilmekle beraber gol averajıyla birinci Türkiye Amatör Kümeler Şampiyonası maçlarından Sümerspor Güvenspor müsabakası dün Galatasaray KültUrspor karşılaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1957
  • 67 kilo seçmesi Güreşçilerimize merasim için bir örnek elbise ısmarlandı.Alpullu'da kalan 7 güreşçi de dün kamp yerini terketti.Cumartesi günü Alpullu'daki kamptan ayrılarak,şehrimize gelip Piyer Loti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1957
  • Genclerbirliği Altay,ezdi.4-0 İzmir şampiyonu gelişigüzel bir oyun çıkardı IHtlSUSÎ MUHABİRİMİZOKN] ANKARA,26 Bugün Ankaragüeü sahasında 7 bin' kişi önünde İzmir gatnpiyonu Allay İle Ankara dördüncüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1957
  • Muhaf ızgücfi Demirspor ile 2 2 berabere kaldı Dün Eskişehir'de Türkiye Amatör Grıi])Birincilikleri için MuhafızgUcll ile Eskişehir Demirspor karşılaşmışlar ve maç 2—2 berabere bitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1957
  • t DUN"*.cCupası ıçirı Karşılaşan Hollanda ile Avusturya arasında oynanan maçın birinci devresi 2—0 Hollanda'nın lelıine bittiği halde,Avusturya takımı İkinci devredeki oyunuyla maçı ît—2 lehine çevirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 27.05.1957
  • 7jg^ G.Saray Küliîinpor J önünde F.Kupasının i gol rekorunu Sesis elti Sarı Kırmızılılar ikinci devrede kombine akınlarla İzmir takımının müdafaasında boşluklar yaratarak gol adedini arttırdı SEYİRCİ:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor