Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • BAŞVEKİL,GUNUN meselelerini anlattı "Seçimler yakındır,diyen Menderes kimin haklı olduğunun anlaşılacağını söyledi Başvekil Kıbrıs'ı taksimin tek çare olduğunu bildirdi [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN A.A.SİVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • KIBRIS İÇ Spaak,«Kıbrıs için yeni bir plân hazırlamakta olduğunu» açıkladı [Hususi Muhabirimiz Ergun GÖKSAN'dan] PARİS,25 NATO'nun yeni Genel Sekreteri Paul Henry Spaak Kıbrıs için yeni bir plân hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • aramamış itimad aldı YUNANLILAR,BATI TRAKYA TÜRKLERİNİ PAR-ÇALAMAK İÇİN HAİNLERLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR [MİLLİYET RADYO SERVİSİ] ATINA,25 Yunan hükümeti,takip ettiği politikanın tasvibi için Parlâmentoda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • SALISBURY SİYASÎ hayattan çekiliyor [ŞARK B.B.A.LONDRA,25 Haber alındığına göre,hükümetin Kıbrıs siyasetini tasvip etmediği.için istifa etmiş olan Lord Salisbury,evvelki gün Lordlar Kamarasında Süveyş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • [KEYSTONE] Kraliçe Danimarka'da ingiltere Kraliçesi Elisabeth II ile kocası Prens Philip Mounthatten,Daniniarkn'.va yaptıkları ziyaretlerde ingiltere Danimarka tarihî dostluğunu canlandırmışlardır.Kes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • ivGVSTONEI Vuııaıılılar,bilâhare denize dökülmek üzere İzmir'e çıkışlarının î inci yıldönümü münasebetiyle Atina'da hir merasim yapmışlardır!Merasimde,karasakallı papaz Makarins bulunmuştur.Resimde,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • C.H.P.Meclisinin dünkü toplantısında inönü ve Gülek lenkid edildiler Bir çok üye iktidara tâviz verilmesinin aleyhinde.Tebliğ bugün yayınlanacak 11IUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,25 C.H.P.Meclisi,bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • [SAMI 0.r.'IUi Ders yılının sona ermesi münasebetiyle dün Robert Kolcj"de tertiplenen törende,senenin kral ve kraliçesi seçilmiş,ayrıca çeşitli spor lıareketleri yapılmıştır.Resimde,kral Nchil Bugay v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • Krupp kalkınmamıza katılacağını bildirdi Türkiyenin muazzam bir binanın inşasını andırdığını söyleyen Çelik Kralı Bu inşaya ben de kendi sahamda iştirak kararındayım,dedi [ANADOLU AJANSİ] İZMİR.25 Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • YAĞMURLARDAN ERGENE TAŞTI [HUSUSİ MUHASİBİMİZDEN] BABAESKİ,25 Bir müddetteııberi devam eden yağmurlar bugün âfet halini almıştır.Senelerdenbrri görülmemiş şiddette yağan yağmurlar yüzünden Ergene nehr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • Kral Suud Türkîyeyi ziyaret edecek [TÜRK HABLRLER AJANSI] KIYAD,25 Suudi Arabistan Kralı Sııud,geçenlerde Türkiyeyi ziyareti hakkında yapılan daveti kabul etmiş bulunmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • DEFİLE SAMİ ÖNEMLİ Nişantaşı Kız Enstitüsü ile Sipariş Atelyesiniıı müştereken tertipledikleri defile dün yapılmıştır.Saat 14.30 da başlayan ve 17 ye kadar devam eden defilede yazlık,çay elbiseleri il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • Sami Şehbenderler Denizcilik Bankası U.Müdürü oldu İstifa eden Denizcilik Bankası Umum Müdürünün yerine bankanın idare meclisi âzası bulunan Sami Şehbenderlerin tâyinine kafi karar verilmiştir.Bu husu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • HAYVANLAR Sirki ta ıü 4%ro l 01 MAKARIOS AMERİKA'DA TURNEYE ÇIKACAKMIŞ GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • «ı ıı «m ı hwiw.i [İLHAN DEMIREL1 İBNÜLEMİN MAHMUT KEMAL VEFAT ETTİ "Tanınmış tarih ve biyografya âlimlerimizden olan İbnülemin Mahmut Kemal İnal,tedavi edilmekte olduğu Cerrahpaşa Hastahâncsindc vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • I İLHAN demireli DERS BİTTİ KİH"1'"1 v,lflM(i hudutları dahilinde bulunan ilk,ortaokul ve liseler diiudrıı itibaren l!îfi ders yılını bitirerek dinlenme tatiline başlamışlardır.Bu münasebetle,ilkokull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • Son sınıfta İmtihan Tahdidi Kaldırıldı Bitirme imtihanlarında başarılamayan derslerin imtihanhrınasüresız g i r i lecek [ANADOLU AJANSI] ANKARA,25 Orta dereceli okullarla Yüksek iktisat ve Ticaret Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.05.1957
  • ^r "J BİRAÛİRf ff\L s SANKİ lL "Fi v tut pim J PAR L ATI L MI/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • fW%\*V\*V\V*\*A%'V-EMNİYET SANDIĞI FATİH ŞUBESİ 27 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ YENİ BİNASINDA HİZMETE GİRİYOR ADRES^ FATÎH MACAR KARDEŞLER CADDESİ N».3«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • YENİ SARAY LOKANTASI Yeniden faaliyete geçti Divanyolu Sineması Karşısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • Trıkyada kalite üzümleri bfilgesl va ÎOOT 6ECE Şarapları Fabrikasının yeri Pımrt m riftzkırısı kalıtı üzûmltn Mtyuı MARMARA DENİZİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • BUĞDAY BANKASI Beyoğlu Şubesi-HATIRA ve İKRAMİYELER İÇİN SON YATIRIM TARİHİ BASIN Rf-'lAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • en fazla kazanma ihtimali hanımlar keşidesi en adil tevzi sistemi 1957 yılında APARTMAN ARSA PARA ijde emniyet ve sür'ot gibi 3 avantajr blrarada istifaden 4hT ize arzetmekledir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • f SİNE SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Bu Nasıl Ask?Hüseyin Peyda Türk filmi.2 Ankara Ekspresi Turan Seyfioğlu Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Esrarengiz Ada Richard Greene İng.ATLAS Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • »KIJ.UIYI.otlun ve manual kÖ« mürü mubayaa edecektir.Teklifler 31 mayıs aksamına kadar kabul edilecektir.BİNA,Buhran.Savunma Vergileri ile temizleme,aydınlatma resimleri,ödeme müddeti cuma günü sona e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • İKİ OTOMOBİL HIRSIZI YAKAYI ELE VERDİ Fazlı Tan ve Erdoğan Erkan adında iki hırsız dün adliyeye verilmişlerdir.Hırsızlar.İstanbul cihetinden iki otomobil çalıp kaçırmışlar,ayrıca da Fatih'de bir ev.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • DÜN LİMANIMIZDAN YAPILAN İHRACAT Dun limanımızdan muhtelif memleketlere 2.1O.Î.760 lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.Bu arada ilk defa olarak İsrail'e 1399 lira tutarında 1.100 kilo balık ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • M E V LÛT Muhterem büyüğümüz aile reisimiz,pek kıymetli sevgili babamız VELİ TAŞDELENLEK 20.5.957 gün gece saat 1.5 1a ebediyen hayata gözlerini yummakla bizleri ebedi unutulmaz acıya garketraiftir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • eo KAI.AMIS'ta bir köşk vardır.Tarifi «Harika Vardınıcı'nın evinin kargısı.Deli Fuat Paganın köşkü» diye yapılırsa numara veya sokak iımi vermeden kolaylıkla bulunabilir.Bu köşk uzun zamandanberi bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • DİNLENME EVİ 1957 YILINDA 2 MİLYON LİRA Not:İki Milyon liranın tamamı ikramiye olup KREDİ yani BORÇ değildir 1 ADET 20.000 LİRA 1 ADET 10.000 LİRA ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ cem'an 227.500 liralık ikra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • w 0 OĞLAK BURCU |22 Aralık 20 Ocak] Enteresan bir rtıya göreceksiniz ve çıkacak.Bugünlerde fazla yorulmanıava dikkat ediniz.KOVA BURCU 21 Orak 1» Şııl.all Ayın en verimli günlerinden birindesiniz.İç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • i BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Öğrenip akılda tutmak;Bir unvan.2 Duman yolu;Tüccar eşyası.3 Demir almış.4 Bitki sapı.S Eklem bacaklılarla solucanları içine alan hayvan şubesi.6 Dans.7 Bir taşıt.8 Çocukları k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • HMMimil IHM IIMHIMlMHIIUmi IHimil I HİM M IH IMHH MM MIH İSTANBUL 8.27 Açılış ve program 8.30 Tatil sabahı için müzik 9.00 Haberler 9.15 Türküler 9.30 Saz eserleri 9.45 Gitar kuarteti 10.00 Sevilmiş s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • DÖVİZ KÂCAKCILARIND İKİSİ DÜN TEVKİF EDİLDİ Sanıkların hâdiseyi inkâr etmelerine mukabil dolar satan Amerikalı itirafta bulundu Döviz kaçakçılığından sanık ojarak adliyeye verilen Hilton'un berberi An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • 20 milyon dolarlık ham madde ithâl edilecek İLK PARTİ MAL TEMMUZ AYI BASINDA LİMANIMIZA GELMİŞ OLACAK Memleketimiz ile Amerika arasında yeni bir anlaşma yapılmıştır.Buna göre Amerika'dan 20 milyon dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • Bir ırz düşmanı 28 aya mahkûm oldu Fahrettin Gök adında biri.dün İkinci Ağır Ceza Mahkemesinde ırza geçmek sucundan 2 sene.4 ay hapis cefasına malıktım olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.05.1957
  • illininim.I III İlli III IO Devrim serserileri DEVRİM serserileri edebiyatımın da musallattırlar.Bunların inkılaba felsefenin ve sosyolojinin verdiği manadan,tarihin verdiği manadan haberleri yoktur.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • Gazetecilik armağanı müsabakası neticelendi Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Abdi İpekçi seri röportajda"Altın Kalem,muhabirimiz Nedret Selçuker de tek röportajda "Gümüş Kalem,armağanı kazandılar istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • ATOM REAKTÖRÜ Çekmece'de kuruluyor Çekmece gölü kenarındaki 3000 dönümlük arazinin istimlâk bedeli bankaya,yatırıldı Memleketimizde kurulması kararlaştırılan Atom Reaktörü'nün yeri,Reaktör Komitesi ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • W;Ü IKEYSTONEI f DC DII If A TAV APAVf Holly wood'un meşhur kel oğlanı Yııl rtKUKA lAlVAuAlVı ycni çevireceği filmde,da/lak görülmeyecek-tir.Zira,rol icabı Yııl,peruka takmak zorunda kalacaktır.Bilin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • Yemekli Türk Musikisi gecesini takdim eder.PERİHAN ALTINDAĞ SÖZERI Hakkı Derman Feyzi Aslangil Ercüment Batanay ve arkadaşları 3 Haziran 1957 Pazartesi gecesi saat 20.30 dan itibaren ŞADIRVAN'da Masal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • BRİGİTTE BARDOT BİR EŞEK ÇALDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] PARİS Nice polis makamları,üç SPindur «Çalınmış bir eşeği» aramakta idiler.Dün nihayet eşeği bulan polinler hiç ummadıkları bir hırsızla kar.Sıta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • GRAPHO ENGLISH İNGİLİZCE KONUŞMA KAMPI Şehrin göbeğinde değil tam deniz ve göl kenarında Uludağ ve Abanada 30 ecnebi öğretmenle Türkiyenin en geniş kadrolu ve en ciddi eğitim kampıdır.Yerlerimiz dolma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • Sirkte gösteriye katılan seyirci kız havada kaldı Düşmeden at sırtında iki tur yapacak kimseye mükâfat vaadi bir kazaya sebep oluyordu [LEYLÂ UMAR] Bizim bildiğimiz sirkte ancak akrobasi yapan veya yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • H^nn MAmm& {f&AybUTLAR.9 SÂÇ PLÂN,yAPT/LAR.ye.NSr/ÇESf_HAFTAYA t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • 1 Kişiye 2 daireli")45.000 Liralık APARTMAN KATI Zengin PARA İkramiyeleri.29 Haziran çekilişi 20 HaZÎran 'o kadar t-en 02 150 um bulundurunuz.QEMIRBANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • Mi,tf İbn iil Emin Nahmud Kemal Bey j I" LİM,hüzn ü matem içindedir.Memleket.İbn-ül-Emin'i kay-j betti.Mahmud Kemal Bey şahsı ile.şahsiyeti ile öyle bir j hoşluk bıraktı ki hiçbir zaman doldurulamaz.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • Havayolları 5 adet 4 motorlu uçak aldı İki tanesi bu yıl hizmete girecek olan Viscount uçakları iç ve dış hatlarda çalıştırılacak [HUSUSİ MUHASİBİMİZDEN] ANKARA.25 Turk Hava Yolları Umum Müdürlüğü,İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • Pakistan'ın zelzele felâketzedelerine yardımı Pakistan Hükümeti.Fethiye felâketzedelerine 5000 İngiliz lirası ISO.OOÜ Türk Lirası)kıymetinde bir yardım yapmağa karar vermiştir.Pakistan Hava Kuvvetleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • I A.P.I İran Şahı Kiza Pehlcvî ile eşi Kraliçe Süreyya hâlen İspanya'yı ziyaret ermektedirler.Madrid'deki Moncloa sarayında evvelki gece,bir resepsion verilmiş,bunda bütün kordiplomatik hazır bulunmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • DELEGE ml,DEFİLE Mİ?Londra'da evvelki gün Nigerya Anayasa Konferansı açılmıştır.Bu siyasî toplantının en enteresan tarafı,bu Afrika devletinden gelen delegelerin kıyafetleri ve bilhassa şapkalarıdır.N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • Bürolarda çalışanlar da Sigortaya dahil olacak Meclise verilmek üzere Başvekâlete sevkedilen lâyiha 100 bin kişiyi alâkadar ediyor [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN J ANKARA,25 Hususî büro ve işyerleri ile tücca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • S&.IRÜÇHAN ÜNVERI Paydos saatlerinde okul kapılarında kız öğrencileri beklemekten ayaklarına karasular inen senelere müjde'.SON DURUŞ Okullar paydos oldu!İste dün tatile given 1st.mimi Kız Lisesinin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.05.1957
  • MAHCUP HEMŞİRE IA.P.I Kraliçe KlizabeUı it ile Prens Plıilip Mount baden.Dtininiurka'ya yaptıkları ziyaret eslicesi lngrid ile Prens Plıilip Mouııtbatten,bir hastahancye yapılan ziyaret esnasında,Dani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.05.1957
  • ALLAH UK ALI BE* KARi GENE GELİYOR.J tWELKt GECE ARJCADAŞ-LARJLA MEYHANEYE GİTrL ©Mİ «MAHALLEYE YAYMIŞ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1957
  • Connes Festivali iki Dany'nin işine yara Hususi Muhabirimiz ERGUN GÖKSAN'daıı PARİS X uncu Cannes Fnm Festivali de sona erdi.Evvelce bildirdiğimiz resmi neticelerden ayrı olarak Festivalden birkaç nok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1957
  • Yaza n E L S A MAX W ELL Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 22 Annesi Lady Randolph Churcill'e «Oğlunuz» dedim,«istikbalin Başvekili olmak için bütün vasıfları haiz galiba.Lady Churchill «Hayır,hayır» diye itira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1957
  • ÇUM UZ Yazan SERVER 22 B EDİ Ucuna iliştiği koltuğa daha iyi yerleşti.Uzun birşey anlatmağa hazırlananlar gibi derin nefesler aldı ve kuvvetini ayarladı.Sonra,galiba,ilk cümlelerini aradı.Bir sigara d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1957
  • OPON,ı baş.diş,i «dale,«mir,Jumbago,romatizma e bayan-1ann muayyen «am anlardaki «ancıtannı teskin için faydaluht^ t:GÜNDEM TABLETE KADAR ALINABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1957
  • f.u\v\**vuuw*u\uunu\**uw*v ÜZKftOiNUe Neyyire HM Çocuklarımız ve filmler HEP Grace Kelly'yi söylüyordu.Şu filmde şöyle bir girmiş,bir dönmüş.Öbüründe bir bakmış,bir gülmüş.Hem anlatıyor,hem taklidini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1957
  • AŞK HİKÂYES BİR SEPET MİDYE TEFRİKA No:7 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Bir sinemada çalışan Cemile,çatı katındaki odasında,şakağına gramofon iğnesi sokularak ES öldürülmüş bir halde bulunur.Genç k\z,Faik p ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1957
  • SİS KEBABI ŞİMDİ DE ROCK'N'ROLLS GİRDİ [Hususi muhabirimiz İSKENDER SONGUR'danJ NEW-YORK Dünyaca meşhur şiş kebabımız,adını Amerikan müziğine de sokmuş bulunuyor.Bun-dan bir müddet evvel çıkan bir plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.05.1957
  • RITA HAYWORTH'un YENİ SEVGİLİSİ TBOSFOR] HOLLYWOOD.25 Artık yaslanmağa yüz tutmuş olan Ali Han'm eski karısı Rita Hayworth.son zamanlarda kendine yeni bir sevgili bulmuştur.TTıta'nın Jim Hill adındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • Adana Çimento Fabrikası bugün törenle açılacak [Hususi Muhabirimiz Hilmi KÜRKLÜ'den] ADANA,25 Günlerdenberi yapılan Reniş hazırlıklardan sonra.Adana~ bugün milli bayram günlerine has bir şekilde bezen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • aşvekil,günün ©selelerini anlattı I Baştarafl Birincide rüş ve inanışla vazifeye başlayan D.Piktidarı,bu sahada büyük gayretler sarfedcrck lıcr şeyden evvel ziraat alanında ciddi ilerlemeler teminine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • KARAHAN DÂVASI DÜN DÜŞTÜ Edebiyat Fakültesi «grencilerinden Kerim Öztemur tarafından,Doçent Abdülkadir Karahan aleyhinde 5 inci Sulh Ceza Mahkemesinde açılmış olan dâva,davacının vazgeçmesi üzerine dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • Ergin,Başvekilin konuşması hakkında Meclise bir takrir verdi [HUSUSt MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,25 Meb'usların mal beyanına tâbi tutulmaları hakkındaki kanun lâyihası,dünkü Büyük Millet Meclisinin toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • English Electric and Co.Ltd.George Wimpey and Co,Ltd.in Hirfanlı Barajı inşaatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki elemanlara ihtiyacı vardır:1 Mütercim,2 Tercüman Maliyet hesaplarından anlayan tercih o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • Karamanlis itimat!aldı t Baştarafı Birincide dan,seçimlere ekseriyet iştirak edememektedir.İskece,Gümülcine,Dedeağaç ve Dlmetoka'da yapılacak seçimler için adaylar,tesbit edilmiştir.Ancak,Yunanlıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • İNÖNÜ VEGÜLEK TENKİD EDİLDİLER t Baştarajı Birincide Parti meclisi yarın bir tebliğ neşredecektir.Ancak bu tebliğin kaleme alınmasının çok zor olacağı,zira birbirinden çok farklı fikir ayrılıklarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • Kamyon altında kalan bir çocuk kör oldu Baştarafı Birincide ona «sokakta yürümesini».Ona öğretilen,kelimeler,harflerdi.Birden kaldırımdan fırladı.FECÎ KAZA Sonra?Sonrası bir karanlık,bir gürültü ve zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • Krupp kalkınmamıza katılacağını bildirdi t Baştarafı Birincide KRUPP BUGÜN GELİYOR Buğun şehrimize gelecek olan Krupp,İstanbul'daki,bütün fabrikaları gezecektir.Bu arada,Çayırova'da yapılacak tersane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • Tren yolculuğu esnasında PE RE JA LİMON KOLONYASI rahalsuhklarınııa kırıı İyi Kalbi fırıhlıtır,bulıntıları gidırir,t sinirleri teshin ide ^flEEM Sıyyıhıt çantınudı bir rl-BEJA koymıyı unutroıyınıı.13&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • Sayın Mimar ve Dekoratörlerin Nazarı Dikkatine Modern möble ve dekorlar için ilk olarak imâl edeceğimiz yeni gelen goblen desenimiz,gelincik rengi ile piyasaya arzedilecektir.Numuneleri gönderebilmemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • FENERBMCELILEK CEMİYETİ Bütün Piyango bayilerinde ve otomobillerle satılmaktadır.Ankaı-a Basbayii:MAVİ TUNA GİŞESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • SATILIK ve KİRALIK Sanayi mmtakasında ve halen faaliyette fabrika Müracaat:Her gün saat 9-12 Telefon:21 33 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • 300 İĞLİ BÜKÜM FLATÖR)MAKİNESİ ALINACAKTIR.Müracaat:Çakmakçılar Büyük Yeni Han Kat 2.No:44 Tel:22 55 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • HfBliiııet Sahibi} ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü'.ABDİ İPESÇÎ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • rum!Pazar HİCRr 1373 26 1376 Mayıs MAYIS Şevval 13 1957 26 VAKİ!f VASATÎ EZ ANÎ Giı ne 5 4.34 9.05 Oğle 12.11 4.41 ikindi 16.10 839 Akçam 19.30 12.00 Yatsı 21.25 1.56 1 İmsak B—2.22 6.53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • NEFİS SİPAHİ ŞARAPLAR!Neş'e,Sıhhat,Enerji Kaynağıdır Sofranızın en mutena içkisidir,tadına doyamıyacağmız kadar enfestir.İstanbul Umumî Bayiliği Beyazıt MORGÜL SARAY Kat 2.Tel:22 65 27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • AFİŞ MÜSABAKASI İstanbul Emniyet Sandığının kuruluşunun 90 inci yıl dönümü dolayısile bir afiş müsabakası tertip olunmuştur.Müsabakaya katılacak olanların eserlerini en geç 3 Temmuz 1957 Çarşanba günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • QİİRPBÎ7 W:1 i Wi' yyy.y yy-i ##iX'^K k:mmiâ J w&r y Uzun zamandanberi piyasamızda bulunmayan İNGİLİZ beyaz POPLİN gömlekler SÜRPRİZ müessesesi tarafından bugünlerde tuhafiye mağazalarında satışa arz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK KADIKÖYDE 30.000 liradan 70.000 liraya kadar satılık evler.36 45 25.A-253)ŞİŞLİDE 22 cepheli bitişik nizam satılık arsalarımız.36 45 25.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • OlYMP/C A7XWAYS 06 TfafaİkûAW/Mt~ CZWu/iMC.Beynelmilel hatlarımızda yeni 4 MotörlU DOUGLAS SUPER DC-6B lüks uçaklarımız servise giriyor.C^^nA^â(AuÂs(AeÂ&t Her ÇARŞAMBA v.CUMARTESİ günleri ATİNA ROMA P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • MARDİN ŞİLEBİ İMDAT İSTEDİ [ASSOCIATED PRESSJ CHERBOURG.25 Üstüste SOS mesajları gönderip Barfleur burnu açıklarında bulunduğunu bildiren Türk bandı,ralı Mardin şilebi,bugün iki Fransız römorkörü tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.05.1957
  • Pazartesi akşamından itibaren ATI C SİNEMASINDA 1 II A M dört büyük artist SİLVANA MANGANO SOPHIA LOREN YİTTORİO DE SİGA ve Meşhur Komik T O T O 111111 iştirakiyle NAPOLİ MACERALARI fevkalâde bir film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.05.1957
  • FEDERASYON KUPASI PUAN CETVELİ Takımlar O.G.B.M A.Y.P.Beşiktaş 4 4 11 2 8 Altay 3 3 fi 1 6 Galatasaray 3 2-1644 Kültürspor 3 1-2362 G.Birliği 3 3 2 5 0 M-Mensucat 4 4 3 13 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1957
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.KAMUFLAJIN ALTINDAKİLER TRANSFER BOMBALARI Mevsimi geldi de bir sürü transfer bombalarından bahsedilip duruluyor.Devletler nasıl bir atom,hidrojen bombası yarışmasına girişmişse kulüpl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1957
  • «r s* *r A v 1 riM«iı,»»»iitlfiWWOIW IUÜÇHAN UNVERI Güreşçilerimiz illin uhah Alpullu cures kampım terkederek İstanbul'a yerleştiler.Bundan böyle Halanlarımız antrenmanlarını Fatih tiref kıılııhiınde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1957
  • KONKURLARDA BİRİNCİYİZ lASSOC!ATEH PRESS J VİYANA.25 Viyana beynelmilel konkurlarında binbaşı Pasinli,Başak ile kazandığı müsabakaya katılan beş memleketten bu güç yarışmayı hatasız bitiren yegâne süv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1957
  • «Faik Bey »aletli jimnastik teşvik müsabakaları Galatasaray Kulübünün buyük bir önemle üzerinde durduğu aletli jimnastik sporunu kalkındırmak gayesi ile yapılan birinci ve ikinci kategoriler arası «Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1957
  • Askerî Spor Şûrası ı çalışmalarını bitirdi Uç gundenberi çalışmalarda bulunan Askeri Spor Şûrası çalışmalarını bitirmiştir.Bu toplantıda Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü mevzuatını ilgilendiren hususlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1957
  • ROMANYA İTALYA'YI 58 51 YENDİ [TÜRKTEL] BÜKREŞ.25 Burada Romanya ve italya milli basketbol takımları arasında yapılan karşılaşma 58/51 Romanyanın galibiyeti ile sona ermiştir.Birinci devresi 20 23 İta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1957
  • kolay yendi:3-0 Siyah Beyazlılar Sayısız fırsatları kullanamadıkları gibi bir penaltıdan da istifade edemediler [A.P.FUTBOL KDAII B,a('kP001 Ne İn»'1" Milli futbol takımının sagaçığı rUlDUk Stanley Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1957
  • Güreşçiler çalışmalarına şehrimizde devam edecek M/7/güreşçilerimiz ilk antrenmanı bugün Fatih Güreş Kulübünde yapacaklar,t Zengin in sakatlığı devam ediyor Şirin bir kasabada,rahat ve huzur içinde,te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1957
  • G.SARAY İDARE HEYETİ YARIN TOPLANIYOR Galatasaray Kulübü ikinci Reisi Refik.Selimoğlu'nun ani istifası kulüp çevrelerinde çeşitli söylentilere yer açmış bulunmaktadır.Refik Selimoğlu'nun istifasını gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1957
  • K ISA HABERLER,COURTNEY:ııi.ii Olimpiyatla.şampiyonu olan BİR Tom Courtney Coliseumda yapılan atletizm yarışmalarında 88(1 yarda dünya rekorunu kırmıştır.Derece 1.46.8 dir.MACAR milli futbol takımı se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1957
  • G.SARAY K.SPORU FARKLI Yenebilir Sarı Kırmızılı forvet,İzmir takımının müdafaa hattını kolayca yarabilir.Federasyon Kupası maçlarında,İz» mirde 2-1 kazanılan maçın rövanşını bugün Galatasaray Kültürsp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1957
  • Vefa Balıkesir'de 6-0 galip BALIKESİR,25 Hususi)İki maç için cehrimize gelen Vefa profesyonel futbol takımı bugün ilk karşılaşmasını Karagücü ile yapmış ve 6-0 kazanmıştır.Galip Vefa takımı:Özcan Mark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1957
  • ÇETİNKAYA KIBRIS futbol şampiyonu oldu [TÜBKTEL] LEFKOŞE,25 Burada elli binden fazla bir seyirci kitlesi önünde yapılan Çetinkaya Doğan Türk Birliği takımları arasındaki futbol karşılaşmasını 4-3 kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1957
  • HİGH SCHOOL'UN 46 ncı YILI KUTLANDI «High School» Kolleji talebeleri arasında dün saat 14 de,4G ncı kuruluş yıldönümü münasebetiyle Şifili oyun sahasında bir atletizm müsabakası yapılmıştır.Yarışları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1957
  • Manchester United galip [ŞARK B.B.A.l LONDRA,25 Lig ve Kral kupası maçlarının nihayete ermiş olmasından istifade eden İngiliz lig takımları turnelere çıkmışlardır.Bu arada halen Danimarka'da bulunan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 26.05.1957
  • Toulouse İstanbul'dan sonra Atinaya gidecek [TÜRKTELİ PARİS,25 Fransa kupasında iddia sahibi olan Touloııse F.C.takımı 9 Haziran tarihinde İstanbul'da Fenerbahçe ile ve 12 Haziranda başka bir kulüp il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor