Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • Demir ve çelik istihsâli büyük ölçüde artıyor [ANADOLU AJANSI] KARABÜK,24 Bugün Karabük'e gelen Reisicumhur Celâl Bayar,Demir ve Çelik Fabrikasını gezmiş,yapılmakta olan tesisler hakkında ilgililerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • Türkiye'nin dahil olduğu 6 devlete yapılacak yardım Komünist tehdidine mâruz bulunan devletler Amerikan yardımının büyük kısmını alacak [ASSOCIATED WASHINGTON,24 Amerika Müdafaa Vekili Muavini Mansfie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • Hilton'un berberi döviz toplarken suçüstü yakalandı Hilton'ıııı berberi Antranik Madenci ile dört suç ortağı hakkında döviz kaçakçılığından takibat yapılmaktadır.Kurtuluş'ta Eşrefefendi sokağında otur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • SİİRT'TE ZELZELE HASAR YAPTI [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,24 Bu sabah 7.20 de Siirt'te bir zelzele olmuş ve Şırnak kazasında bâzı evlerin duvarları çatlamış,bu arada postanenin duvarı da yıkılmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • Fransız kabinesini Pleven kuracak [SARK B.B.A.l PARİS,24 Fransız Curnhurrelıİ Rene Coty,yeni Fransız kabinesini teşkile eski Başvekillerden Reno Pleven'i memur etmiştir.Bundan önce iki defa Başvekilli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • İDEAL KADIN 1 İLHAN DEMIREL)Giilhane Parkında teşhir edilmekle olan çırılçıplak kadın mankenler,bilhassa erkekler tarafından uzun uzun re'yrçrinmektf,bununla da iktifa etnıiyenlerin İçeriye Rİrerek ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • KARADENİZ'DE SİYASİ HAVA HARARETLENDİ Başvekil 9 Haziran'da Trabzon'da bekleniyor.Bölükbaşı dün bir fındık anbarında konuştu [Hususi surette giden ÜMİT DKNİZ'denl TRABZON,24 C.M.P.Genci Başkanı Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • C.H.P.listesine eski isimler konmayacak Teşkilât seçim şansı olmayan tecrübe edilmiş kimselerin yerine gençlerin tercihini istiyor l.NKDRET CH.P.nin önümüzdeki mebus seçimlerinde,yepyeni adaylara yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • Taipei'deki Amerikan Elçiliği yağma edildi [ASSOCIATED PRESS ŞARKİ TAİPEI.24 Beraber yaşadığı Tu Chen Choi adında bir Çinli kadını pencereden atarak öldüren Robert Rommel'in beraat etmesi üzerint.on b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • [KEYSTONEI Drniocin h»f*H«eBiii Pasinktc rlUICdlU yaptığı Hidrojen bombası tecrübesi,bilhassa Japonlar tarafından şiddetle protesto edilmiştir.HirU.ıı evvel Tokyo'da Hibiya Park'ta toplanan 15.000 tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • Belediye zabıtası denizde yaya kaldı Dün saat 12 sıralarında Belediye Zabıtası memurları ile Köprü yanında balık ekmek satan sandallar arasında heyecanlı bir mücadele cereyan etmiş ve halk tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • Kırşehir tasarısı Encümende kabul edildi |HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,24 Kırşehir'in yeniden Vilayet haline getirilmesi hakkında Hükümetçe hazırlanan lâyiha bugün Büyük Millet Meclisi Dahiliye Komis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • [MUAMMER TAYLAK J DÜN TOPLANAN CHP.MECLİSİ İNÖNÜ'NÜN İZAHATINI DİNLİYOR^ İN ONU DUN C.H.P.Meclisinde izahat verdi Bahar havası hararetli münakaşalara sebep oldu [HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,24 C.H.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • jm W T?OKULLAR BUGÜN KAPANIYOR Şehrimiz ilk ve orta tedrisat okullarıyla liseleri bugün son derslerin] müteakip umumi dinlenme tatiline gireceklerdir.Bütün okullarda son sınıflar hariç diğer talebeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • rT' fyiO/wVIJ oı ıt-ıVlL,I| Boğazda inşa edilecek sahil yolunun açılmasına devam edilmektedir.Bu arada yıkılmasına haşlanan Kabataştaki İnhisarlar İdaresi binasının yıkılması HnftmUzdeki günlerde bit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • ISAMİ ÖNEMLİ] TAMAMI AMIVflD Salipawn limanı inşaatına «levam edilmektedir.I Alil A İTİ LA İli I Un i5-20 milyon liraya mal olacak liman inşaatı,2S0O bclon kazık üzerine oturtulmuştur.Rıhtıma yanaşaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • Tasarısı dü Başvekil ile Feridun Ergin araş oldu.Teklif lehinde 4 ü D.P,ında çok sert münakaşalar li 37 mebus oy kullandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.24 Mebusların mal beyânına tâbi tutulmaları hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.05.1957
  • i HAYATINDAN MEMNUN 1 İLHAN DEMIRELI «BÜYÜK BAŞIN BÜYÜK DERDİ OLUR DEKLER» 70 yaşındaki İnegollü İbrahim muhakkak ki,hu atalar sözü için bir istisna teşkil etmektedir.Zira İbrahim boyu sadece 10 santi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • SİNEMA lu*tecuc Ölçjcut,SIFIRA SIFIR ELDE VAR SIFIR TURK SİNEMASINDA «KAiVlELYALI KADIN» Öyle mi!OYi.F bir kapanış bilançosu Ki,aktifi de,pasifi de sıfır.Turk sinemasının i9.ıor 7 mevsim] bilançosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • 5g^ PEYNİR MAYASI İHTİYACI OLANLARA ITSfWii^ m m m MARKALI PEYNİR MAYALARININ İMALİNE BAŞLANDIĞINI SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE MÜJDELERİZ N M:Evvelce şifahi ve yazılı siparişle bulunan sayın müşterilerimizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • Vinilex Limited Şirketinden:Sayın Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine:Plâstik Fabrikamızın imâl ettiği VİNİLEKS sunî derilerinin nıemlekptınn/tn her tarafında bilinme ve tanınmasından istifade etmek gay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Haritacı;Bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11" 12 zar sayısı.2 Güneş.3 Ka-1 nıer aylarından Recebin ilk Cu-2 i ma gecesi;Akıtma.4 Bir ta-3 t git;Zamanın kısımlarından.5 4 Bir tarihçimiz.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • Wi OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Maddi bir sıkıntınız olacak ama yardımsız kalmayacaksınız.KOVA BURCU [21 Orak 19 Şubat] Bir yolculuk yüzünüzü güldürecek.Yaiıut uzak yoldan gelen bir habere sevinec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • i-FLORYA DENİZYURT'da-YARISI PEŞİN YARIS112 AY VADE İLE 2750,4000 ve 6500 LİRAYA VİLLÂ VE BAHÇELİ EV ARSALARI Arsalar,Yeni Londra asfaltı ve Çekmece Sarayburnu sahil yolu ile şehrin merkezi Aksaray'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • n ııııtı mimi in ti muinin umumili IHIHIHHIimilHM iiimumiimiii iiihhmim IIIIIIHH İST AN B UL 12.27 Açılış ve program 12.30 Karışık" hafif yemek müziği 13.00 Şarkılar 13.20 Bing Crosbyden üç saikı 13.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKİN Tel:48 85 02)1 Ru Nasıl Aşk?Hüseyin Peyda Türk filmi.2 Ankara Ekspresi Turan Seyfioğlu Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Esrarengiz Ada Richard Greene İng.ATLAS Tel:9fl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • SÜRPRİZ Uzun zamandanherl piyasamızda bulunmadı İNGİLİZ BEYAZ POPLİN gömlekler SÜRPIUZ S Müessesesi tarafından luiKÜnlcrde Tuhafiye mağazalarında satışa arzedilccektir.NOT Bu gömleklerde SÜKPIUZ Markn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • KISA HABERLER MERKEZ Bankası tarafından son defa yayınlanan bültene göre tedavüldeki paramızın miktarı 2.71")219.613 liradır.BEYOĞLU Evlendirme Dairesinin alt kısmındaki salon Şişli Evlendirme Dairesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • Bir adama dair hakikatler BU SEFER DE N uru İlah Atat aleyhine mektuplar yağıyor.Milli bir kin ve nefret epidemisi halini almak istidadını gösteren hu galeyanın sobeni,bir sabah gazetesinde,Ulus'un es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • Alman Şehircilik Akademisine seçilen Türk mimarı Beş senedenberi İstanbul Belediyesinin İmâr müşavirliğini yapan şehircilik mütehassısı yüksek mimar Cevat Erbil'in senelik mukavelesi,haziran basında s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • Et Balık Kurumunun satış mağazaları yakında açılıyor Et ve Balık Kurumunun açacağı mağazalardan bir kısmı temmuz ayının ilk haftasında faaliyete geçecektir.Bunlar Çaısıkapı,Nişantaşı,Osmanbey.Saraçhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • Markiz Müessesesinin teşekkürü Ölümü ile bizleri sonsuz ıcı içinde bırakan Esini ve sevgili annemiz.Bayan Mari OHANYAN ÇAKIRIN cenazesine iştirak eden,çelenk gönderen hayır müesseselerine teberru eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • Anadolu Feneri önlerinde bir mayin görüldü Dün Anadolu Fenerinde Inceburun sahilinde bir mayın görülmüştür.Durum ilgili makamlara bildirilerek mavinin zararsız bir hale getirilmesi sağlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • Bir yemek hırsızı 5 aya mahkûm oldu Agop adında biri.hırsızlık »uçundan dün Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesinde ay.10 gün hapis cezasına mahkûm olmuştur.Agop,üç gün müddetle,Ada'daki Rum yetimhanesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • Kok kömürü tevziatına gelecek ay başlanacak Dağıtım sisteminde yapılan bâzı değişikliklerle geçen yılki aksaklıklar da giderildi Bu yıl kok kömürü dağıtımına önümüzdeki ay başlanacaktır.Tevziat ilk de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • ŞEHİRDE TAVUK BULMAK MESELE HÂLİNE GELDİ Alâkalıların ifadesine göre narh kalkmadıkça Anadolu'dan tavuk get irtmek imkânsızmış Şehirde tavuk bulmak bir mesele olmuştur.Alâkalıların ifadesine göre,hâle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • PazaR Susan Harvard Şbûretrîovaj yaraş uiaşû Vtıtai moMary)fcıldl Kadınlara basit fakat fâideli tavsiyeler 35.Sayı Yarın Çıkıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • Süleymaniye Câmiinin etrafı açılıyor Devirt Vekili Celâl Yardımcı dün Vilâyeti ziyaret ederek Vali Prof.Gökay'la görüşmüştür.Süleymaniye câmiinin 400 üncü inşa yıldönümü hazırlıkları ve caminin etrafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • Alman Büyük Elçisi Doğu Anadolu'yu gezecek Batı Almanya Büyük Elçisi Herr Oellers.önümüzdeki salı günü Doğu Anadoluya 3 hafta sürecek bir seyahate çıkacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.05.1957
  • Göçmenler için 32 bin ev yaptırıldı İlmi ve Harsî araştırmalar cemiyetinin seri konferanslarından sonuncusu dün saat 17 de Türkiye Muallimler Birliği lokalinde Doç.Dr.Cevat Eren tarafından «Muhaceret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.05.1957
  • ADENAUER Amerika'da Alman Devlet Reisi,Eisenhower,Dalles ve diğer idarecilerle görüşmeler yapacak [ASSOCIATED PRESS] NEW-YORK,24 Batı Almanya hükümet Reisi Conrad Adenauer,bu sabah hususi surette kira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1957
  • Âdile Ay da'nın açıklaması Dünkü sayımızda beyanatını neşrettiğimiz Âdile Ayda aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.•'Gazetenizin 24 Mayıs Cuma günkü sayısında,verdiğim beyanatın,aksi mâna ifâde edecek kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1957
  • Demir ve Çelik istihsâli büyük ölçüde artıyor Buştarajı Birincide Çelik istihsalinin 180 bin tondan 600 bin tona yükseltilmesi için,monte edilen yeni tesisler sonbahardan itibaren peyderpey işletmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1957
  • Sanayici ve İnşaat Sahiplerinin Nazarı Dikkatine Meşhur Haznedar Fabrikaları yüksek kaliteli ateş ve inşaat tuğla siparişlerini Galata Tünel cad.80 numaralı yazıhanesindekabul etmekte olduğunu sayın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1957
  • y Tencerelerinizin dibi islenmiş,bıçaklarınız kararmış,tavanız yağ tutmuş,alüminyum kaplarmiz leke içindeymiş.ne zarar var.FAY olduktan sonra temizlik bir mesele teşkil etmez.Çünkü FAY kirden ve yağda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1957
  • BLENDAX şampuanı "S *5!j i?r» V;saçların ömrünü uzatır tabii renk ve parlaklık verir O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1957
  • Hayır,PRINCESSE.EL LOSYONU sayesinde siz de güze!ellere malik olabilirsiniz.m?'fc&li t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1957
  • VANISHING CREAM,Gündüz Kremidir Sabahlan makyajınıza zemin vazifesini görür,bu Takrirde pudramz,allığım;eild üzerinde daha iyi intibak eder.COLD CREAM,Gece Kremidir Yatmadan evvel cildinizi COLO Kremi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1957
  • VE SOĞUK ALGINLIĞINDAN İLERİ GELEN BÜTÜN AĞRI VE SIZILA-RA KARŞI OPON FAYDALIDIR OPON,ba$,di* «dal«,ainir ağrılarını «ür-j atle teskin eder» Romatizma,siyatik,lumbago ağrı ve sızılarına karşı haşarı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1957
  • ANKARA'DA CADDELERİ SEL BASTI Dün beş saat devam eden yağm urdan trafik durdu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA.24 Bugün yağan şiddetli yağmurlar,başkent sokaklarını geçilemez hale getirmiştir.Saat 10.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1957
  • ıımıı ııec Nihayet Kurtulduk MAARİF Vekâleti,millî ve dinî bayram günlerinde talcbele-rin her türlü cemiyet ve teşekküller namına rozet dağıtma-j lanın mencylcdi.Vekâlet,gönderdiği bir tamim ile bu ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1957
  • SÜNE SAVAŞİ [HUSUSÎ MU-HABİRİMİZDEN] DİYARBAKIR,24 Güney doğu vilâyetlerimizde 5 senedenberi geniş mikyasta zarar veren Süne haşeresine karşı bu yıl da teknik ziraat teşkilâtınca ve uçaklarla mücadele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1957
  • Lv^.v-XU.'İ.'İmvi' i'i—BU DA BİR BOMBA t SAMI ÖNEMLİ] Şehrimizde temsiller vermekte olan Medrano sirki mensupları dün bir basın toplantısı yapmış ve numaralarını gazetecilere göstermişlerdir.Resimde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1957
  • DENİZCİLİK BANKASI UMUM MÜDÜRÜ HENÜZ BELLİ OLMADI Yusuf Ziya Oniş'in istifası ile boşalan Denizcilik Bankası Umum Müdürlüğüne yapılacak tâyin için,Hava Yolları Umum Müdürü Ulvi Yenal ile banka idare m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1957
  • Yüksek Denizcilik Okulu Talebe cemiyetinin boykottan ıSAMI ÖNEMLİ i sonra ilk kongresi dün BOYKOTTAN SONRA okııl binasında yapılmıştır.Kongre divanı seçimi ve raporun okunmasından sonra söz alan taleb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.05.1957
  • Meb'usların Mal Beyanı Tasarısı dun reddedildi Baştara/ı Birincide namzet cebinden ikibuçuk lira çıkarıyor.Ve «İşte bütün servetim budur» diyor.Halk hu zata sadece reyini değil bütün kalbini veriyor.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.05.1957
  • İİMİÜK 3fiîPif?Ei;5^SB S^*i BOCT.5A3A t«.N ÜÇÜ ©LDu WAUA AYAKTAŞA wADt Aî?n GİT VAT.m,A\a 8İRAZ DAwA CAUŞABIÜ-Hvi*g I i_1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1957
  • CISCO Kİ D y^Bfı MF*3 REM KİMSEDEN ^SE^ıC ALMAM SEXORiTA Yj» if ATIMI GETİRİN V#Ç—y xm saunas,rö$ mm PEVAMv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1957
  • 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 I THY Türk Hava Youarj "t Yaz Proaramı Başlıyor t iSTANBUL'dan HERGÜN Ankara'ya on,İzmir'e beş,Bursa'ya dört,Adana ve Balıkesir'e ikin,Bandırma,Diyarbakır vp İskenderun'a bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1957
  • MENSUCAT FABRİKASI-NIN YENİ ÇEŞİT Fresco-Flanel-Seri ÎENKLİ LÂSTİKOTİN SÜPERSPOR CEKETLİK KUMAŞLARI ve İSPARTA BERGAMA BUHARA tip HALILARI Satışa arzedilmlştır.Satış Terleri;İZMİR Pasaport Atatürk cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1957
  • HER AKSAM KABARE Pi GAL MEŞHUR DANSÖZ TÜRKAN ŞAMİL İNCİ YILDIRIM TAMBİL Ve diğer atraksiyonları takdim reler.Beyoğlu,Bekâr Sokak No.1 Tel:44 8!4.ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1957
  • AŞK HİKÂYESİ BİR SEPET MİDYE TEFRİKA No:fi ÇIKAN YAZILARIN OZETI:Bir sınamada çhışan Cemile,evin çatı katmdaki odasında,ölü olarak bulunur.Şakağına gramofon iğnesi batınlarak 'öldürülmüştür.Kız,bir ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1957
  • BİZ KADİNLAR Neyyire KAPTAN SÖZÜ AKŞAM,8.40 vapuru ile Kadıköy e gidiyorduk.Islıklar,haykırmalar duyuldu.Vapur durdu.Tornistan yaptı.Yolcularda bir kaynaşma.Meraklıların yığılmasından hafifçe yana yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1957
  • Yazan:SERVER BEDİ 21 Bir Çarşamba günü,öğleden sonra,babamı karşımda gördüğüm zaman heyecanım son haddine vardı.Kapıyı hizmetçi açmıştı.Bon kimin geldiğini anlamak için hole doğru yürüdüğüm zaman,baba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.05.1957
  • Yaza n ELSA MAX W ELL Yi TEK KOYDUM MM Nakleden:ORHAN AZİZ O Ğ L ü ül Dönüşte bu sefer tayfalar isyan etmişler.O sırada yatın makineleri de hn/ulmaz mı?Radyonun yaklaşmakta olduğunu haber verdiği kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.05.1957
  • erkes aynı fikirde/ROJA Briyantininin yeri tutulamaz,Her ladin taçlarını modaya» zevMne v.güzelliğinin tirana got* tanzim eder.Kim taçlar gayet pratikti?Evet,fakat uzun açlar ne o kadar gtlzeJ ki.ROJA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.05.1957
  • 12 19 5 7 25 VAKİT VASATİ EZANI Güne?4.35 9.08 Öğle 12.11 4.43 ikindi 16.09 8.41 Aksam 19.28 12.00 Yatgı 21.22 1.55 İmsak 2.25 58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.05.1957
  • IHîlliııef Sahibi.ERCÜMENT KARACAN i'azı İşleri Müdürü:FARUK DEMİRTAŞ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.05.1957
  • HACI SEFERLERİ Alâkalı makamdan bilet satış müsaadesi alan AKDENİZ SEYAHAT ACENTESİ CİDDE ve MEDİNE için de yolcu kabulüne başlamıştır.Çarşıkapı Tramvay raddesi Baysal Saray No.77 12,13 Telgraf ASALAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.05.1957
  • SAAT 1715 2115 BİLETLER:KUÇUKSAHNE veSİRKDE İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.05.1957
  • FLORYA DENİZ KÖSKLER'de Florya koyunda Deniz kenarında Plaj yanında Londra asfaltında VİLLA APARTMAN,KÖŞKLER arasında YARISI PEŞİN,mütebakisi AYDA 150 200 250 LİRA TAKSİTLERLE BAHÇELİ EV Ve bu evler a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.05.1957
  • D I K m A X MÜESSESEMİZ TASFİYE DOLAYISİYLE ARSACILIKTA GÖRÜLMEMİŞ UCUZLUK VE KOLAYLIKLAR-LA MEVCUDU HER GÜN SÜRATLE AZALAN ARSALARIMIZIN SATIŞI BİTMEK ÜZEREDİR.BU BÜYÜK FIRSATI KAÇIRMAYINIZ Güngören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.05.1957
  • DİKKAT SAYIN VATANDAŞLAR DİKKAT_FIRSATI KAÇIRMAYINIZ ÇÜNKÜ ŞEHRİN EN YAKIN VE EN GÜZEL ARSALARI TOPKAPI MALTEPESİNDE TEVZİ EDİLMEKTEDİR Bahçeli Ferah Evler arsaları inşaat müessesesesinin dağıtmakta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.05.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 Burada neşredilen küçük ilânların kelimesi 50 kuruştur.İlân vermek için 27 42 10 numaraya telefon etmeniz kâfidir.Taşradan mektupla küçük ilân vermek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.05.1957
  • DİKKAT Kadıköyü Kiracıları Koruma Cemiyetinden:Kadıköyüne yakın yeni Ankara yolu üzerinde metrekaresini liradan 18 ay vadeli arsalar veriyoruz.Araziyi görmek istiyenler pazar günü saat 2 de cemiyetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.05.1957
  • T.C.Ziraat Bankası Umum Müdürlüğünden s 1 Bankamız Teftiş Heyetine Siyasal Bilgiler,İktisat ve Hukuk Fakülteleriyle Yüksek İktisat ve Ticaret Okulları veya bunların ecnebi memleketlerdeki muadilleri f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.05.1957
  • DEVLET TİYATROSU OPERA BÖLÜMÜ Şehir Dram Tiyatrosunda 27 Mayıs Pazartesi 28 Mayıs Sah Son iki temsil Lâ Traviala 13 v« 14 cü gece abonelerinin kâğıtlarıyla Bram Tiyatı-osu gişesinden bir gün evveline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
  • 25.05.1957
  • Sayın Başbakanın büyük kalkınma ve imar hamleleriyle güzelleşen tstanbulun muhtelif semtlerindeki arsaların satış ve tevzii hakkında 1 Boğaziçi,Asma köprü ve Üsküdar Beykoz Boğaz yolunun inşasıyla dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, İlan
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.05.1957
  • KİSA HABERLER «LES SPORTS» adlı gazetenin verdiği bir habere göre.Macaristan dan kaçarak Belçikaya mülteci olarak kabul edilmiş olan meşhur Macar atleti Sandor İharos ve karısı ciritçl İlano Laszlo Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1957
  • Mitropa Kupasına dört millet katılacak [BOSFOR] VİYANA,24 İtalya'nın bu seneki Orta Avrupa Kupasına Mitropa Cup)katılmayacağını bildirmesi üzerine,bu müsabakalara dört millet katılacaktır.Tertip komit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1957
  • Posta pulu yerine damga P.T.T.Umum Müdürlüğünden bildirildiğine göre,1.2 ve 3 haziran günleri İstanbul Mithatpasa Stadında yapılacak olan Dünya Serbest Güre.Şampiyonası müsabakaları münasebetiyle üç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1957
  • Bratislava Voleybol Şampiyonası [TÜItK HABERLER AJANS11 PRAG,24 Bratislava şehrinde Prag,Bratislava,Varşova,Moskova,Leningrad,Bükreş ve Sofya takımları arasında yapılan erkek ve kadınlar arası voleybo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1957
  • Fransa Ordu takımı Atina'da rBOSFOR)ATİNA,24 CİSM Ordulararası Dünya Şampiyonası Avrupa finallerine katılacak Fransız Ordu takımı,uçakla buraya varmıştır.Fransız kafilesinde 17 futbolcu mevcuttur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1957
  • FEDERASYON KUPASI PUAN DURUMU Takımlar O G B M A T P Beşiktaş 3 3-8 2 6 Altay 2 2-3 0 4 Galatasaray 3 2 16 4 4 Kültiirspor 2 1 13 3 2 Gençlerbirüği 3-3 2 5 0 M.Mensucat 3-3 2 10 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1957
  • Beşiktaş Kültürspor'la Karşılaşıyor K.Sporlular,istanbullulara İzmir futbolunu göstereceğiz,diyor MIHI maçlar dolay isiyle 2 hafta danberl tehir edilmiş olan Federasyon Kupası maçlarına bugün devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1957
  • F.Bahçeli Basri'ye Profesyonel birçoğu talip olacak Millî futbolcunun mukavelesi Mayıs nihayetinde bitmekte ve bunu fırsat bilen kulüpler,"Kese,lerin ağzını açmaktadır Temmuz ayına önümüzde daha bir a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1957
  • H.YETEN KULÜBÜ TERCİH EDECEK F.Federasyonu Başkanı karar için verilen müddetin bittiğini bildirdi Futbol Federasyonu asbaşkanı ve Beşiktaş kulübü idarecisi Hakkı Yeten'e hem kulüp idarecisi ve hem de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1957
  • BASKETTE,İSVİÇRE Avusturya'yı yendi ZÜRIH,24 Sırre'da yapılan milli basketbol karşılaşmasında İsviçre Avusturya'yı 78-57 mağlûp etmiştirilk devre ise isviçre'nin 32-22 lehine bitmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1957
  • PASİNLÎ MANİALI KOŞUDA BİRİNCİ GELDİ VİYANA,24 Hususi)13 mayıs pazartesi günü Viyana,Paris ve Aaclıen'de müsabakalar yapmak üzere turneye çıkan bir süvari ekibimiz,dün Viyana konkurhipiklerinde müsbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1957
  • AĞIRSIKLET BOKS MAÇI [ASSOCIATE» PRESS] NEW-YORK,24 Dünya Ağır sıklet boks şampiyonluğunu ele geçirdikten sonra maç yapmayan genç dünya şampiyonu Floyd Patterson,unvanını ortaya koymak şartile temmuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1957
  • R.SELİMOĞLU İSTİFA kararından caymıyor «Galatasaray kulübü hummalı bir faaliyete girdi.Çok çalışmam icabettiği sırada kendimde kuvvet bulamıyorum.Boş yere sandalye işgal etmemeyi münasip görüyorum» Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1957
  • G.SARAY DENİZCİLİK ŞUBESİ BUGÜN MEVSİMİ AÇIYOR Galatasaray Denizcilik Şubesi bu gün saat 14.30 da Taksim Belediye Gazinosunda yapılacak olan bir toplantıdan sonra faaliyete geçecektir.TRANSFER VE MALÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1957
  • F.BAHÇE YARIN DEFTERDAR İLE OYNAYACAK Fenerbahçe yarın sabah saat 11 de kendi stadında ikinci küme takımlarından Defterdar ile hususi bir karşılaşma yapacaktır.Takımda sakafh-£1 geçmemiş olan iulbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1957
  • I I GÜREŞ SEÇMELERİNDE HÜSEYİN AKBAŞ,KADİR KKGİN'in AYAĞINI KAPARAK ÇALIŞIYOR.ALTTA GAZETEMİZE BEYANAT VEREN ANTRENÖR CELÂL ATİK IRUÇMAN ÜNVERi ICEYE ULAŞMAYA 4 Şampiyonluk Türkiye,Rusya ve Iran arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 25.05.1957
  • ŞEHRİMİZDE YAPILAN MİLLETLERARASI BASKETBOL ŞAMPİYONASIN-DA AVUSTURYA İLE KARŞILAŞMIŞTIK.33—31 LEHİMİZE SONA EREN BU MAÇTA BASKETÇİLERİMİZ AVUSTURYA POTASI ÖNÜNDE.ViyancTdaki maçta Takımımız şanslıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor