Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.05.1957
  • KBABA BUGÜNKÜ SAYISI Evinizin Bir Haftalık NEŞESİDİR!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1957
  • ISEZAİ SEZGİNİ KAMYON FARESİ SIĞINDIĞI TAŞ OCAĞINDA AMELELER TARAFİN DAN YAKALANDIKTAN POLİSE TESLİM EDİLDİĞİ SIRADA KAMYON FARESİ 179.DEF'A yakalandı Sahabettin Fırat'ı sığındığı taş ocağında İaZ ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1957
  • KRUPP'LA BİR ANLAŞMA İMZALANDI I HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 Halen memleketimizde bulunan Alman sanayicisi Alferd Krupp ile Devlet Demiryolları Umum Miidiirii Safa Yalçuk arasında yapılan görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1957
  • 23 Macar Mültecisi hudut dışı ediidi Demirperde memleketlerinden vardım gördükleri ve muzır hareketlerde bulundukları siyasi polisçe tesbit edilen 40 Macar mültecisinden 23'ü,dün hudut harici edilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1957
  • Haruniye D.P.kongresinde büyük bir kavga çıktı Adana'ya çekilen bir telgrafta ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.Jandarma Kumandanı hâdise mahalline gitti IHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ADANA,22 Bugün,Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1957
  • İki ay kadar evvel Hcyhcliada'da,i yaşındaki küçük Tamer Dilen'in,üstü açık bir kııyu'ya düşerek ölmesi,üzerine açılan dâvanın duruşmasına başlanmıştır.Tamer'in bahası,26 seııedcnberi açık olan kuyuda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1957
  • Gülek İngiltere'ye gitmek istiyor |Hususi surette giden Nedret Sclçııker'dcnl AFYON,22 C.H.P.Genci Sekreteri Kasım Gülek'in İngiltere'ye bir «İyi niyet seyahati» yapması ihtimâli kuvvetlenmektedir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1957
  • OSMAN BOLUKBAŞI PERŞEMBE'DE KONUŞTURULMADI GAZETELERDEN)PERŞEMBENİN GELİŞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1957
  • ygf TEKNİK ÜNİVERSİTEYE EK [SAMİ ÖNEMLİ i Teknik Üniversite binalarının tevsi plânı tatbikatına dün has- nınıs ve Giimıissııyıında bir toren yapılmıştır.Saal II de başlayan tnıon sıramda Rektör Vivaoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1957
  • I SEZAİ SEZGİNİ HfMlRIIM A YIIUARI ANDII AR "l(r Vehbi Arslan'ııı idaresindeki «Çankırı 417» plâkalı kamyon An-UlfUltUlflM I U T MrlLMIIUILHn kara asfaltını takiben Kartal'a doğru gelirken Taslıbayır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1957
  • MUAMMER ALAKANT Mebusların mal beyânına tâbi tutulmalarına dair teklif dün Mecliste görüşüldü.Teklif,lehte ve aleyhte konuşmalardan sonra ekseriyet olmadığından re-SIRRI ATALAY Teklifin lehinde konuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1957
  • I MUAMMER TAYLAK ADANA CİNAYETİNİN FAİLLERİ DÜNKÜ DURUŞMADA l MUAMMER TAYLAK ÖLDÜRÜLEN AİLENİN ŞAHİTLİK YAPAN ÇOCUKLARİ II YAŞINDAKİ ZEKİ 7 YAŞINDAKİ HİKMET Canavarlar mahkemede Adana'da bir aileyi hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1957
  • Bir idam kararı tasdik edildi tHUSUSf MUHABİRİMİZDEN j ANKARA,22 Üç sene evvel Biiyiikdere'de 6 yaşında Meryem adında sağır ve dilsiz bir kız çocuğunun ırzına geçtikten sonra boğarak öldüren berber çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1957
  • ŞEHRİN GÖBEĞİNDE!Ordu Günü münasebetiyle,Frankfurt'ta,Amerikan ordusuna ait büyük bir güdümlü mermi halka temhir edilmiştir.Bir Amerikan askeri meraklı Alman çocuklarına,bu mo dem î.ilalı hakkında iıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.05.1957
  • Y.ZİYA ÖNİŞ DÜN İstifa etti Denizcilik Bankası Umum Müdürlüğünden çekilen Oniş,İdare Meclisi Reisi oldu LNECMİ ONUR] Denizcilik Bankası Umum Müdürü Yusuf Ziya Öniş,bir kaç gün evvel Maliye Vekâletine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • V:r M-v 'X Amerika'dan ithal edilen herşeyin sağlam olduğuna inanmayın.Kırk yılda bir dedikodu ithal edelim dedik,o da çürük çıktı.Size bir örneğini verelim de görün:Muteber gazetenizin 25 Nisan tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • KISA HABERLER 0 MAARİF Müdürlüğü taralından dünden itibaren öğrencilere dera yılı »onunda tevzi edilecek olan diplomaların hazırlanmasına başlanmıştır.Günde vasati 200 diploma imza edilip mühürlenmekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • torrüsponöcnce Institute 1953 yilindanberi Türkiyenin her yerinde okutarak,yazdırarak,konuşturarak,duyurarak İNGİLİZCE öğretiyor.Tafsilât için broşürümüzü isteyiniz.Adres:P.K.135 Aksaray İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • HER ŞUBE İÇİN 4.0 0 0 u»«u AYRI ÇEKİLİJ 30.000 1 ¦tiJ llIAJ A fil ı SERMAYESİ 17.0OO.O00 lir*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • V I Mill I III I.I I Hill I İlli I I III Ml IU I I III.MM.İSTANBUL i 12.27 Açılış ve program 12.30 Hafif melodiler,dans ve caz müziğ flX 13.00 Şarkılar,Tülün Korman E 13.30 Haberler 13.45 Oyun ha-vala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Tohumları ezip yag çıkarılan yer;Cüzüfert.2 Bir içecek;Bir şeyi elden ele vererek aktarma etme.3 Bir içki;Sene.4 Cet;Saydam bir taş.5 Bir mevsim.6 Dilsiz;Ek-mek;Bir soru edatı.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • İH B 0ı W OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Geveze bir adam yergi* bir endişe uyandıracak.Fakat asılsız olduğunu çabuk öğreneceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şııhat] Birini veya bir şeyi bekliyeceksiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • 75 TON KINA GELDİ Dün İspanyol bandralı bir gemi ile şehrimize 75 ton tutarında kına getirilmiştir.İtalyan bandralı bir gemi ile de 251 ton cam gümrüklere indirilmiş bulunmaktadır.Camların muameleleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • Çalıştığı dükkândan 4350 lira para çalmış Üsküdarda Toptanında şekercilik yapan Ahmet Fidanın yanında çalıdan Recep Kozoğlu adında biri,dükkânın anahtarının kendisinde kalmasından istifade ederek muht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • Bir Migros memuru zimmetine para geçirmiş Migros kamyonlarında satış memurluğu yapan Faruk Ardahanh adında biri,günlük hâsılat olan 2293 lirayı zimmetine geçirdiği jddiasiyle adliyeye verilmiştir.Faru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • TEŞEKKÜR Ölümü ile bizleri unutulmaz ebedi,acıya garkeden pek muhterem büyüğümüz VELİ TAŞDELENLERin 21 5 957 salı günü cenaze mera* sinıinde bulunup acılarımıza ayni his ve gözyaşlarıyla iştirak eden,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • TEŞEKKÜR Muvaffakiyetli bir böbrek ameliyatı yaparak bana tekrar sıhhatimi kazandıran Gureba Hasiaiıanesi 2 nci Cerrahi Kliniği başasistanı Sayın Operatör Dr.Ali Uras'a ve hastahanede yattığım ınüdde-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • VEFAT Merhum Necmeddin Sadak'ın damadı,Leylâ Bakım'ın zevci,Aliye Sııral'ın kardeşi,Dr.Nüzhet Aktulga'nın kayınbiraderi,Nuran Onursal,Erdem iktulga,Yekla Onursal'ın dayıları Dahiliye Mütehassısı Doçen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • ÜSKÜDAR KISIKLI ARSALARI ELEKTRİK,SU,HAVAGAZİ-r~m£FO&r OTOBÜS MEVCUT TROLEYBÜS ve TELEFERİK YAPILACAKTIR YOL DURUMU* ^sküd8r Ümraniye asfaltı önünden geçmektedir.İnşasına başlanarak yansı bitmiş olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • Mısır Başkonsolosu,Vali' ye teşekkür etti Mısır Başkonsolosu ve Askeri Ataşesi dün 11.30 da Vilâyette Vali Prof.Gökay'ı ziyaret etmişlerdir.Yapılan görüşme sırasında Başkonsolos ve Ataşe,Mısır Milli t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • Gülbenkyan,5 bin dolar teberruda bulundu Gülbenkyanın yeğeni ve Gülbenkyan Vakıfları idarecileri dün sabah uçakla Romaya gitmişlerdir.Fethiye zelzele felâketzedeleri için 5000 dolarlık bir teberruda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 «5 1)2)1 Bu Nasıl AşkV Hüseyin Peyda Türk filmi.2 Ankara Ekspresi Turan Seyfioglu Türk filmi.A 1,K A A İt Tel 44 25 «2)Esrarengiz Ada Richard Greene İng.ATLAS Tel:9»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • mm SAAT 1715 2115 BİLETLER:KÜÇÜK SAHNE veSİRKDE'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • LÂLELİ CÂMİİNÎN ETRAFI AÇILIYOR Aksaray ile Haseki arasındaki yolun genişletilmesi için istimlâk edilen binaların yıkma işi tamamlandığından yolun tanzimine başlanmıştır.Bu arada yolun trafiğe uygun h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 105.50 Reşat 127.50 İngiliz 130.Külçe 15.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • BU YIL TÜTÜN SATIS REKORU KIRILDI Tütün piyataları kapanmak üzeredir.Verilen bilgiye Rrire,bu seneki satıj geçen senlere nazaran rekor teşkil etmektedir.Geçen sene satışların sonunda 84.000 kilo bakiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • İki ırz düşmanı daha suçüstü yakalandı Dün geç vakit Adliyeye sevkedilen suçluların ikisi de Cezaevini boyladılar Cerrahpaşa'da oturan Ayhan adında biri,aklen malûl olan 16 yaşlarında bir kızı bir bos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • 11111111111111111111(11111111111111 İ Din bilgisi ve sevgisi İSTANBUL Üniversitesi Fen Fakültesi Çekirdek Fizik Enstitüsü elektronik ummanı sayın Kemal Kalkan,bir mektubunun i parçasını gecen gün sütu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • Beyoğlu semtinde oturanlar havagazına hasret kaldı Haftalardan beri ocaklardan gaz yerine hava geliyor.Bir aile dün sirkeli protesto etti Beyoğlu semtinde oturanlar iki avdanberi havagazından istifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • TORİK AKINI HÂLÂ DEVAM EDİYOR Son simlerde başlayan torik akını,yetkililerin sözlerine göre daha bir müddet devanı edecektir.Toriklerin çifti 160 1R0 kuruştan muamele görmektedir.Bir günde vasati 7.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • Konservatuar Diploma Konkuru Konservatuardan bu sene diploma alacak sonç sanatkarların Konkurları Ferdi idaresindeki Şehir Orkestrasının istirâkile 26 Mayıs Pazar günü saat 11 de Yrni komedi tiyatrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • METRESİNİN KULAĞINI ISIRDI Kadıköyde Yeldefiirmeninde oturan Salih Saylav adında biri,geçimsizlik yüzünden metresi Lütfiye Yıldırımı kulağından ısırarak yaralamıştır.Lütfiye tedavi altına alınmış,Sali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • Sarhoş Amerikalı,bir şoföre bıçak çekti Amerikan Hava Kuvvetlerine mensup Ciharlos D.Eaves adında bir başgedikli,Yalovada Salih Öztürk adında bir şoförü bıçakla tehdit ettiği iddiasiyle adliyeye veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.05.1957
  • Dolmuş tarifeleri yeni şekilde hazırlanıyor Yapılan tetkikler sonunda bâzı hatlarda bir miktar zam yapılması uygun görülüyor Şoförler Cemiyetinin,dolmuş ücretlerinin yeniden sözden geçirilerek bir aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • rv,»twin—I Tatbik edilemeyen kararlar DÜN bir gazetede trafik sıkıntısını resimle tevsik eden bir E haber gördüm.Resim altı olarak «Kaldırımları paylaşıyor» yazısını taşıyan bu baberde Belediyenin gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • ELSA »ZAMANIMIZIN EN MEŞHUR ŞARKICISI,DEDİĞİ CALLAS İLE KUCAKLANIRKEN ELSA MAX-WELL SİYAH KIRKLI OLANIDIR)E Isa Maxwell'in dünya meşhurları hakkındaki fikirleri Dünyayı tefe koyan kadın,meşhur Elsa Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • STEVENSON LONDRA'DA |ANADOLU AJANSI] LONDRA.22 Demokrat Partinin Birleşik Amerika Reisicumhur seçimlerinde aday göstermiş olduğu Adlai Stevenson,dün gece uçakla Brüksel'den buraya gelmiştir.Stevenson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • ""im [SAMİ ÖNEMLİ] Tavukçuluğun inkişafı için Vilâyette,Vilâyet Umumî Meclisi salonunda açılan Tavukçuluk kuryu ay sonuna kadar devam edecektir.Bu arada Şile,Beykoz,Bakırköy,Çatalca ve Kazalarının köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • Fransızlar 30 Cezayirli milliyetçiyi kurşuna dizdi Orientville'de vuku bulan bir çarpışmada Fransızlar ağır zayiata uğradı [ŞARK B.B.A.CEZAYİR,22 Bugün bildirildiğine göre,Cezayir'de,Orientville'de vu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • Mahkûmlar infaz sisteminin tâdilini hazırlayan mebusa teşekkür ettiler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] MANİSA,22 Manisa Cezaevi hükümlü ve tutukları tarafından ceza ve infaz sisteminin tadili hakkında hazırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • Kocasının tımarhaneye gönderilmesini istedi [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,22 Bir kadın,kocasının tımarhaneye gönderilmesini talep etmiştir.Bugünkü boşanma dâvasında genç kadın,kocasının anormal bir ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • BİR YANGIN SÜTLE SÖNDÜRÜLDÜ [ANADOLU AJANSI] NEW-YORK,22 Virginia'da Concord şehrinde sütçülük ve kaymakçılık yapan William Avans adında bir adam kamyonu ile süt taşımakta iken kızkardeşinin evinde ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • MEKSİKALI GENÇ BİR KADIN BEŞİZ DOĞURDU [ASSOCIATED PRESS] MEKSİKO,22 14 yaşlarında «Juana Gomezalfaro» adlı bir Meksikalı kadın Konsala köyünde beşiz çocuk doğurmuştur.Bu,Meksika'nın şimal garbi cihet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • A'küh 13 5* TURFANDA SEBZE UCUZLADI dün sebzecilerde yeşil erik flatına,I SAMI ÖNEMLİ] Son günlerde şehre bol miktarda sebze geldiğinden fiatlar sür'atle düşmektedir.Nitekim birkaç gün evvel 8-9 liray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • ROSSELİNİ ve INGRİD dedikoduları yalanladı Hindistan'dan Paris'e telefon eden rejisör,âşıkı olduğu söylenen Das Gupta'nın sâdece san'atiyle ilgilendiğini söyledi [ŞARK B.B.A.PARİS,22 Bilindiği gibi,Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • Malatya'da altın madeni bulundu [Hususi Muhabirİmia 1 ıı ra n Kl'KT'darıl MALATYA.22 Vilayetimize bağlı Darende kazasının Kuruııcak Nahiyesinin Çörınü ve Bıyıkboğaz mıntakalarında zengin altın madeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • Galatasaray'ın pilâv günü 2 Haziran'da yapılacak Galatasaraylılar Cemiyetinden öğrendiğimize göre,her sene Galatasaray Lisesinde yapılan ananevi Pilâv Günü bu sene de Haziran ayının ilk Pazarına tesad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • Kendisini affetmesi için karısına 15 bin lira teklif etti [HUSUSÎ MUHABİRİ1MİZDKN] İZMİR.22 Bir koca.bufiiin hâkim huturunda karısının kendisini affetmesi için 15.000 lira teklif etmiştir.Fakat kadın,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • Bir aktrisin güzel bacakları umumun malıdır [ANADOLU AJANSI] ROMA,22 İtalyan sanatkârlarından Loda Gloria,bir çorap fabrikası ilânları için bacaklarının fotoğrafını çektirmiş fakat resmi fazla dekolte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • Resim hırsızı bir genç adliyeye verildi Yalova'da Başöğretmenin evine giren genç sâdece âşık olduğu kadının resmini çaldı Yalova'nın Çınarcık nahiyesine bağlı köylerin birinde Başöğretmenlik yapan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • I KEYSTONE)PİYANA PAI MA RFKARII Sandv Strickland adında bir ingiliz,IfMLIflM fltftUnU dünya piyano çalma rekorunu kırmak niyetindedir.Bu sahada,rekoru,İDİ saat durmadan piyano çalmakla bir Avustralya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • "Çanakkale âbidesi nin ilk müteahhidi dâva ediliyor Aleyhinde 2 dâva açılan müteahhidin tahsis edilen malzemeyi piyasaya sürdüğü iddia ediliyor gjj Nisan 1954 yılında yapılan bir törenle temeli atılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • » M»İ2^ #&4&# IA.P.1 Batı Almanyadaki Kolonya schri iiltra-modern bir opera binasına kavuşmuştur.35 milyon TL.na mal olan bu bina,1380 kisl alabilmektedir.Açılış gecesinde,Başvekil Dr.Adenauer,birçok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • K.Çin'de Talebel Grev Yapıyo Pekin üzerine yürümeye kalkan talebeler durduruldu.[ASSOCIATED PRESS] HONG KONG,22 Vaadlerin yerine getirilmemesine kızan talebelerin Yennan eyâletinde grev yaptıklarını K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • **M3 ¦dM mM l Ly* i?ISAMİ ÖNEMLİ] YÖNETMELİĞİN TÂDİLİNİ İSTİYORLAR sinden sonra,İktisat Fakültesi Talebe Cemiyeti de dün Rektörlüğe 800 imzalı bir dilekçe vererek,Üniversite Öğrenci Yönetmeliğinin 28.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • Ürdün Komünist Partisi I "I f I f I'll" iden tevkif edildi Kral Suud,Ürdün'e İngiltere'nin kestiği yardıma karşı 5 milyon Dolar verdi [ASSOCİATKD PRESS] AMMAN,22 Ürdün polisi bugün,Ürdün Komünist Part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.05.1957
  • Yeni bir,havadan Amerika'nın yapmaya hazırlandığı yeni teklifin Kuzey yarım küresinin tamamını hedef tuttuğu bildiriliyor [ASSOCIATED PRESS] NEW YORK,22 News Week Dergisinin bu sayısında bildirdiğine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.05.1957
  • CİCİ CAN ^«MM H6SÂ8 3ÖİS^H l X.6-J ıS DE SÖKMEOt S AŞKA gJR VDU Bju/^AHÎ.L^fâll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1957
  • Ue»«AC OA-çocuklar:UStUTMA YiNl OOST t ACI SoyLE^ BOUT SEM HANS ILE OÖvüS£c£ DURUMDA DEĞİLSİN BiLM£M FA£-WNDA M.S1N 2.^50.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1957
  • QNJUN.LA EVLENMEK İSTİyoru/u,owMNy.BlLMIVECEK NE vAR Ki 0\UN SANA İHTİYACI VAR.HAKLI DEĞİL MİYİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1957
  • CİSCO Kİ D JOS£ SAÜNAŞİ RÖÖ REİS C ÖLME NOOLUfc-SUN ÖLME J T 1 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1957
  • ALLAHLIK ALI BEY KAM'FENDİ İMÛSAAOS EDERSENİZ SİZE S VAROIAA CDEVİAA V AMAN SAKIN GÜRÜu-J Tü ETAAEyİM.BM iı-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1957
  • AMERİKA'DA MÜZİK İtalyanların inhisarında CUMHUR ALP ıııım mı t İlli İtli I III ZİHNÎ ve bedenî yorgunluklarınızı gidermek için en çok uykuya ihtiyacınız vardır amaakşam evinize döndüğünüz zaman hemen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1957
  • Yİ TEFE KOYDUM EL S A i azan:MAXWELL Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 19 Yalnız ne var ki yol paramı ödeyecek durumda değildi.Bende de para olmadığından birbirimize veda etmek zorunda kaldık.Bana yeniden o pis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1957
  • Yazan SERVER 19 B E J İ r Annem de bir tuhaf,decu,bir şeyler seziyorum.Mihr-i'nin bizi ayırmak için bir hareket hazırladığını tahmin ediyorduk.Ne yapmak istiyor?Birçok ihtimalleri düşündük.Sevişmemizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1957
  • W 7 BİZ K&ÖİHLAR r Reyyire SUÇLU Bana bu yazıyı bir türkü yazdırdı.Söyleyeni,da-t ha doğrusu söyleyenleri görcmiyordıım.Kalın,yüksek i* duvarların arkasında idiler.Şoföre:«Durunuz.dedim,«ineceğim bira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.05.1957
  • AŞK HİKÂYESİ BİR SEPET MİDYE TEFRİKA No:4 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:H Bahri'nin kardeşi Emine,yeğeni Nezihe'yi yanına alır.Nezihe,bir sinemada çalışan Cemile ile arkadaş olur.Bir gün Emine hanımlara bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • OWER DIS YARDIMIN VAMINI ZARURÎ BULUYOR Amerikan Reisicumhuru muhtelif bölgelerde ortaya çıkan buhranların önlenmesi için yardımın şart olduğunu söyledi [ANADOLU AJANSI] WASHINGTON,22 Başkan Eisenhowe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • DONANMAMIZ ZONGULDAK'ta I Hususi Muhabir imiz Sabri Makuloğlu'dan] ZONGULDAK,22 Karadeniz'de gezi ve tatbikata çıkmış bulunan donanmamıza mensup 22 parça gemi,bugün saat II de limanımıza gelmiştir.Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • 11 kişiyi öldüren iki kaatii aranıyor f Hususi Muhabirimiz YAŞAR EVtRGEN'dcn)DİYARBAKIR,22 Şimdiye kadar 11 kişiyi öldüren ve civarda korku yaratan Halil Diken ile oğlu Çerkez Diken'in aranması için 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • Bir otobüs devrildi 22 kişi yaralandı I HUSUSİ MUHABİRİMİZDEN] BURSA,22 Yenişehir Bursa yolunda yirmi iki kişinin yaralanması ile neticelenen bir trafik kazası olmuştur.Bursa'dan Yenisehire tarla çapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • SANAYİ VEKALETİ KANUNU KABUL EDİLDİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] ANKARA,22 Sanayi Vekâletinin Kuruluş Kanunu,bugün Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir.Kanun 30 Haziran'dain itibaren yürürlüğe girecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • istanbul'un 504 üncü fetih yıldönümü İstanbul Fethinin bugün 504.Yıldönümüdür.Bu sebeple gehrimlz okullarından bazılarında fetih hakkında konuşmalar yapılacak ve şiirler okunacaktır.Öğrenciler arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • Vinilex Limited Şirketinden:Sayın Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine:Plâstik Fabrikamızın imâl ettiği VİNİLEKS suni derilerinin memleketimizin her tarafında bilinme ve tanınmasından istifade etmek gaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • AGRILARfNA KARŞI FAYDALIDIR!MliiKl baş,diş,adale,sinir,romatiz* ma,siyatik* lumbago ağrılarını teskin eder EHIE!muayyen zamanlar daki sancılara karşı daima başarı ile kullanılır Sağlık mevzuunda ailen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • BAYAN MEMUR ARANIYOR General Elektrik T.A.O.Personel servisinde istihdam edilmek üzere lise veya muadili tahsilli genç bir bayan memur alınacaktır.Müracaatların General Elektrik T.A.O.Ampul Fabrikasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • Sanayici ve inşaat Sahiplerinin Nazarı Dikkatine Meşhur Haznedar Fabrikaları yüksek kaliteli ateş ve inşaat tuğla siparişlerini Galata Tünel cad.80 numaralı yazıhanesinde kabul etmekte olduğunu saym m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • LİSAN BİLİR DAKTİLO SEKRETER ARANIYOR Fransızcâdan Türkçeye Türkçedeh Fransızcaya tercüme yapabilecek seri daktilo yazabilen bayan sekreter aranıyor.İlâveten ingilizce de bilenler tercih olunacaktır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • Diş Tabibi TEVFİK İNANLI Muayenehanesini İzmir'den İstanbul'a nakletmiş ve hasta kabulüne başlamıştır.Beyoğlu,İstiklâl cad.«93 Telefon:44 SU 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • KIRKAĞAÇ OVASI SU ALTINDA KALDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.22 Bakır Çayı şid-detli yağmurlardan dolayı bu-p gün taşmış ve Kırkağaç ova-ğj sini kamilen su altında bırak-E mıştır.Halen ovadaki ekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • Bir mermi kaçakçısı suçüstü yakalandı IHUSLSİ MUHASİBİMİZDEN] DİYARBAKIR,22 Mermi kaçakçılığından dolayı bir Başçavuş tevkif edilmiştir.Cevatpaşa mahallesinde oturan Suphi Onat adındaki Başçavuş bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • Ürdün,İsrail'le iş yapan Türk firmalarına ihtar verilmesini istiyor [ASSOCIATED PRESS] AMMAN,22 Ürdün hükümeti,Arap boykot merkezinden,İsrail'le iş yapan 30 Türk ticari firmasına bir ihtar vermesini,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • Gülek ingiltere'ye gitmek istiyor Baştarajı Birincide rcteri olarak Kıbrıs meselesini tetkik için Kıbrıs'a gitmeyi faydalı bulur mu-unuz?yolunda bir suale cevaben Gülek demiştir ki:Ben,Kıbrıs'ı esasen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • Bir yatakhane çöktü 3 kadın öldü ADANA,22 Kayarlı köyü Kânibey çiftliğinde çalışan kadın işçilere ait yatakhane bugün saat 20 raddelerinde âniden çökmüştür.İçinde uyumakta olan kadınlardan Fikriye,Ruk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • Bölükbaşı ve Karaosmanoğlu Giresun'da buluştu MUHABİRİMİZDEN] GİRESUN,22 C.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı ile Ahmet Bilgin'in ve Hür.P.Genel Başkanı Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlunun aynı zamanda Giresu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • YUNANİSTAN TARİHÎ hakikatleri tahrif ediyor Yunan Profesörleri Kıbrıs'a dair uydurma makaleler yazıyor.Ankara Elçisi değiştirildi IŞARK B.B.A.ATİNA,22 Atina'da Fransızca olarak yayınlanan ve Yunan hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • Her gü2ele göre.HAVlL-LAND pudrasının renk ve nüansları mevcuttur.Fevkalâde inceliği sayesinde cilde İntibak kabiliyeti yük-Şfc-sektir.Wcunltowxl PUDRASI 139?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • Krupp'la bir anlaşma imzalandı Başlarajı Birincide larlık malzeme 4 yıl içinde memleketimize getirtilecektir.Buna muvazi olarak Panamerican Investment firması İle İmzalanan 40 milyon dolarlık ve kredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • AFYON FİATLARI İLÂN EDİLDİ 1957 yılına ait Afyon alım fiatiarı tesbit edilmiştir.Buna nazaran 13 ve daha fazla morfin dereceli afyonların kilosu 45.36 lira 11 den 13 e kadnr morfin dereceli afyonların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • MAL BEYANI TEKLİFİ MECLİSTE Baştarafı Birincide sebepten 4 ağustos 1879,tarihi bir sundur.22 mayıs 1957 gününü de tarihi hir gün yapmak elinizdedir.diyen Alakanı,teklifin!söyle hülâsa etmiştir:"Her me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • Bu kulu sayesin ıyesindy$?^fe^ rahata kavujium!Bu kırmızı kutunun içindeki FAY Temizleme Tozu kir ve yağdan eser bırakmıyor.FAY'ı mutlaka deneyiniz.temizlik işlerinize getireceği i kolaylıktan istifad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • 100 Şairin en güzel şiirleri RESİMLİ GENÇ ŞAİRLER ANTOLOJİSİ ÇIKTI Fiatı:250 Kuruş Tevzi Yeri Posta Kutusu 970 Galata İSTANBUL ıtııııııııwmiM ¦J.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • rum!1373 Mayıs 10 Perşembe 23 MAYIS 19 57 HİCRÎ 1379 Şevval 23 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı İmsak 4.36 12.10 16.09 1927 21.21 2 27 9.09 4.44 8.42 1200 1.55 7.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • Hiillitıef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.05.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK SATILIK arsa.Kartalda yukarı Rahmanlar mevkiinde.Mür:44 14 14.K-695)NADİDE apartman.Küçükyahda plaj ve gazino yanında cennet misâli manza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.05.1957
  • ZÜHTÜ Lacivert Beyazlı formadan sonra,Sarı Kırmızı'yı giyecek Galatasaray Kasımpaşa'lı Zühtüyetâlip Kasımpaşa'lı futbolcu Şartlarda anlaşırsam,Sarı-Kırmızı'lı formayı giymek arzusundayım,diyor Kasımpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1957
  • POLAT BEKLENEN BASIN TOPLANTISINI YAPTI Millî Takımımızın Avrupada bahsedilen ekip olduğu ve yeni takvim yılında karşılaşma yapmadığımız ekiplerle oynamanın arzu edildiği belirtildi Hasan Polat Futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVERI SEÇMELERİN EN ÇETİN MÜSABAKASINDA HASAN GÜNGÖR MUSTAFA KURT'U FEVKALÂDE GÜZEL BİR OYUNDAN SONRA TUŞLA MAĞLUP ETTİ.GÜREŞ SEÇMELERİ HÂRÂRuTLI GEÇıI Hasan Güngör;Bekir Büke ile Mustafa Kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1957
  • G.SARAYLILAR SAMİM GÖREÇİ İSTİYORLAR Ali Uras bâzı şartlarla basketbol takımının koçluğunu yapabileceğini söyledi GALATASARAY Basketbol takımı antrenörü Dr.Ali Uras'ın vazifesinden istifası hakkındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1957
  • DİNAMO GELİYOR 31 Mayıs-1 ve 2 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Dörtlü Voleybol Turnuasma iştirak edecek Bulgaristan şampiyonu Dinamo voleybol takımı önümüzdeki Perşembe 15 kişilik bir kafile halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1957
  • RECEP BUGÜN GÎD t YOR Beşiktaş'ın kaptanı Recep Adanır bugün saat 14 te Viyana'ya hareket edecektir.Bilindiği gibi Recep bir kaç aydanberi ayak bileğinden sakat bulunuyordu.Beşiktaş kulübü,kıymetli fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1957
  • "TÜRKİYE'DEN UNUTULMAZ HÂTIRALARLA!AVDET ETTİK,[TÜRK HABERLER AJANSI] J KAHİRE,22 Akdeniz Kupası karşılaşmalarından olarak İstanbul'da Türkiye B takımı ile bir maç yapan Mısır Milli takımı buraya avde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1957
  • F.Bahçe'de KONGRE FAALİYETİ Fenerbahçe kulübünde kongre faaliyetleri yeniden hızlandı.Muhalifler «Biz Fenerbahçenin altın devrinde bile muhalifiz,buna sebep bâzı aksaklıkların ve pürüzlerin şampiyonlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1957
  • BOKSÖRLERİMİZ GİTTİ Avrupa şampiyonasına iştirak edecek olan Boks milli takımımız bu sabah tayyare ile Prag'a hareket etmiştir.Kafile Başkanı Hakkı Yücesoy,hava meydanında kendisi İle görüşen bir arka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1957
  • IRÜÇHAN ÜNVER I pıuif1 VflNIICTII Milli maçlar takvim yılını 3 galibiyet iki beraberlikle kapayan Milli takımımızın VarflMIIM 1 IVUIIUy I II %0Va dönüsünden İki gün sonra Futbol Federasyonu Başkaru Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 23.05.1957
  • "ATATÜRK KUPASI,Maçlarının tehiri istendi Bugünkü komite toplantısında Fenerbahçeliler,Letter ile Basri'nin sakatlığını ileri sürerek,son karşılaşma tarihinin kaydırılmasını isteyecekler Fenerbahçe,ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor