Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • T I 1J 1 ii i I İLHAN DEMİREL] i aksım üe trafiği kolaylaştıracak bir teklif Taksimde»-istikametine kalkan girilmesi teklif edilmedi,T-JU* tnonü «edinin önündeki laksın,abides.etraf,dolaşmak mecburiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • Donanmanın Karadeniz Tatbikatı Dün başladı 15 gün sürecek tatbikatta filo muhtelif limanlara uğrayacak Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı tarafından tertiplenen Karadeniz gezi ve tatbikatı dün akşam saat 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • Fransız kabinesi güven oyu alamadı [ANADOLU AJANSI] PARİS.21 Fransız Meclisi hükümetin mali tasarıları mevzuunda bugün güven oyuna müracaat etmiştir.Neticede Meclis 213 e karşı 250 oyla hükümete itima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • o DALGIÇ OKULU AÇILDI [İLHAN DEMİRELI Deniz Kuvvetleri Kumandanlığınca Çııbııklu'da ins.ı edilen Dalgıç Okulu ile Seyir ve Hidrografi Dairesi binaları dün törenle açılmıştır.Bu münasebetle yapılan tö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • Muhalefete göre buğdaya zam zaruri fakat zararlı Muhalefet sözcüleri zammın piyasaya geniş ölçüde tesir icra edeceği iddiasında [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN'] ANKARA,21 Buğday fiatlarına yapılması takarrür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • Rusya kredi ile inşaat malzemesi teklif etti [HUSUSÎ MÜBAŞİRİMİZDEN] ANKARA.21 Sovyet Rusya Hükümeti,memleketimize kredi ile inşaat malzemesi ve inşaat ınakinaları satıml;hususunda miiraraatta bnlunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • TÜRK SURİYE MÜNASEBETLERİ [ANADOLU AJANSI] ANKARA,21 Türkiye Suriye münasebetleri ile alâkadar olarak son günlerde Arap Haberler Ajansının Şam-dan verdiği ve bütün Arap radyoların-j ca yayınlandığı,me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • KRUPP KAYSERİ VE VAN'A GİTTİ [ANADOLU AJANSI] KAYSERİ.21 Tanınmış Alman sanayicisi Alfred Krupp.bugün özel bir uçakla Kayseriye gelrnişlir.Misafir sanayici,Hükümet konağında Kayserili fabrikatörlerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • MECLİSİN AY SONUNDA TATİLE girmesi muhtemel [HUSUSÎ MUHABİRİMİ/DEN] ANKARA,21 Geçen yıl,Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile Basın Kanunlarının çıkarılması dolayısiyle 16 temmuzda tatile giren ve Orman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • issssamamm İVPJJAK HİDROJEN BOMBASINA KARŞI BİR HAP YAPILDI GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • PANİĞE SEBEP OLAN YANGIN [ANADOLU AJANSI] KOLONYA.1 Bir cadde"de alev alan taksi paniğe sebep olmuştur.Pani!sırasında 25 Idfl yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • Sivas'ta ayılar üç köye hücum ediyor 6 sığır ve 47 koyun parçalayan ayılara karşı köylüler müdafaa tedbirleri aldılar IHususı Muhabirimiz Ahmet Turan Gürel'denl SİVAS,21 Vilâyetimizin Gemerek kazasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • Kucaklaşıp ayrıldılar Suudî Arabistan Kralı Suud evvelki gün,bir haftalık temaslarından sonra.Bağdad'dan ayrılmıştır.Hava alanında Kral Suud kendisini 'aınağa gelen gene Irak Kralı Faysal ile kucaklaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • mm mM ELSA,YENİ BİR DÜŞMAN KAZANDI!IMONDİALI Macera dolu hayatını 4 üncü sahifcmizdeki tefrikada anlatmakta olduğumuz Elsa Maxwelle'in başı yine dertte.Bu sefer karşısına çıkan adam eski Kral Faruk.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • Zengin bir dul 17 yaşındaki kocasını para ile satın aldı Hususî Muhabirimiz ERGUN ONARIR'danl MANİSA,21 Şehrimizde enteresan bir hâdise olmuştur.İzmirli 27 yaşında gayet zengin bir dul kadın,sokakta g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • DAĞLAROGLU MAHKÛM OLDU Fenerbahçe Kulübü Eski İdare Hey'eti azalarından Rüştü Dağlaroglu,döviz kaçakçılığı suçu ile dün Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde 3 ay hapse,1000 lira para cezasına mahkûm olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • HENRY A.ARNOLD Bir Amerikan şirketi İstanbul'daki ilâç fabrikalarından 3 istifade edecek Amerikadaki «Olin Mathiseon» kumpanyası,milletlerarası bir Korporasyon kurmuş ve bunun başına,ecnebi memlekelle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • [İLHAN DEMİREL)MENDERES GÜLBENKYAN'I KABUL ETTİ JKLŞE dün Vilayette Gülbenkyan Vakıfları Reisi Dr.Jose Perdigo,Palnıella Dükü ve Giilbeıık.van'ın yeğeni Robert Gülbenkyan'] kabul etmiştir.Dalıa önce V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • BOLUKBflS1148 Dakika konuşlu C.M.P.Genel Başkanı,haksız muamelelerin hesabının sorulacağını,Giilek de Uşak'ta C.H.P.nin yepyeni bir parti olduğunu söyledi TTÜRK HABERLER AJANSI] BULUNCAK,21 Karadeniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • APAZ,TEMMUZDA New-York'a gidiyor Amerikalı Rumlar büyük hazırlıyor.Harriman,geleceğine dair mektup aldığın,açıkladı karşılama töreni Makarios'dan I MİLLİYİ T RADYO SERVİSİ A.PJ ATİNA,21 Papaz Makarios
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • Amerikadan 60 milyonluk ziraî mahsûl alacağız [ANADOLU AJANSI] WASHINGTON.21 Ziraat Vekâletinden bildirildiğine göre,Amerika Türkiye'ye stratejik maddeler mukabilinde 20 milyon dolarlık takriben 60 mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • Türk-Mısır mOnasebatı iyi yola girdi Mısır takımının gidişi dolayısiyle iki memleket arasındaki dostluğu belirten beyanatlar yayınlandı Şehrimizde yaptıkları maçla iyi bir intiba bırakmış olan Mısır m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.05.1957
  • Birliği kurulacak Karaşi'de pakt üyesi dört Müslüman devletle Amerika arasında karşılıklı anlaşmalar imzalandı.[ANADOLU AJANSI ŞARK],KARASI,21 Amerika'nın Karaşi Büyük Elçiliğinden açıklandığına göre,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • i.İKTİSAT ve [Hazırlayan Dr.Halûk CILLOV Pamuk Hatlarındaki artış münasebetiyle İhraç ettiğimiz ziraî mahsuller arasında tütünden 11956 yılı ihraç kıymeti 262 milyon lira)sonra ikinci mevkii işgal ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • V/W.V.V.V.J - *âr İki Milyonun tamamı ikramiye ff olup KREDİ yani BORÇ değildir ^r Yılın 3 üncü çekilişinde:2 adet X Dinlenme Evi 1 adet 20.000 ura Çeşitli ve zengin para ikramiyeleri Her 150 liraya 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • III II illinium IIII llil II11111III 111 ISTANBUL 12.27 Açılı* ve program 12.30 Karışık hafif yemek müziği 1X00 Şarkılar.Ekrem Kongar 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14.00 Küçük konser 14.20 Ev kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • B OĞLAK BURCU |22 Aralık 20 Ocak] Boş kuruntularla hem kendinizi,hem yakınlarınızı üzüyorsunuz.KOVA BURCU [21 Orak İÜ Şubat] Bugün sizi gıyabınızda methediyorlar.Yüzünüze karfl yapılan komplimanlar da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:48 65 02)1 Bu Nasıl Aşk?Hüseyin Peyda Türk filmi.2 Ankara Ekspresi Turan Seyfioğlu Türk filmi.A L K A Z A R Tel:44 25 62)Esrarengiz Ada Richard Greene İng.ATLAS Tel:99 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • 1 S S 7 TÜRKİYE GÜZELLİK KRALİÇESİ'ni Türkiye'nin Yegâne Sinema Mecmuası YENİ YILDIZ Seçiyor 12 Temmuz 1957' de Amerika'nın California eyâletine bağlı Long Beach)şehrinde yapılacak olan Miss Universe)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Fecri kâzip.2 Cephe;Bir 1 memleket;Uzak ıjareti.3 Bir n kuş;Bir soru eda-ti.4 İlave;Son «j hart.9 Şiddetli P ve acı sıkıntı;A Alt.6 Arka arkaya veya yan c yana di/ilmek.7 Su;Turu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • Bir motörii soyan denk m hırsızları kayboldu Gece bekçileri tarafından görülen korsanlar çaldıkları malları denize atıp kaçtılar Haliçte demirli bulunan bir motoru soymağa kalkışan üç korsan zabıtaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • Üniversitede lisan imtihanlarının neticeleri 7-14 Mayıs tarihleri arasında yapılan Üniversite yabancı dil İmtihanlarının neticeleri alınmıştır.Buna Köre,talebenin sözlü imtihanlardaki muvaffakiyet der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • Denizcilik Bankası işçileri ikramiye istiyor Dün bir basın toplantısı yapan Denizcilik Bankası işçileri sendikası,idare heyeti yine ikramiye meselesini öne sürerek,haklarının verilmediğini,bunun için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • Dün limanımızdan 3,5 milyon liralık mal ihraç edildi Dun limanımızdan muhtelif memleketlere 3,5 milyon lira tutarında çeşitli mal ihraç edilmiştir.İlgililerin belirttiklerine güre bu miktar,son ayları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • OLUM «Markiz» müessesesi sahibi Bay Avedis Ohanyaru Çakır'ın eşi Jirayr ve Ayda'nın anneleri,Bay Jack Brünell'in kayın validesi ve Torunları Los Angelos)Bavan JMari OHANYAN ÇAKIR 20 Mayıs 1957 tarihin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • «Bahçe» tipi vapurlar Kadıköy hattında çalışmayacak İlgililerin belirttiklerine göre şehir hatlarında çalışan «Bahçe» tipi gemiler,Kadıköy ile köprü arasında çalıştıkları takdirde,ömürlerinin yarısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • Karaköy'de 89 bina daha istimlâk edildi Karakoy meydanının tanzimi İçin yapıları çalışmalara devanı edilmektedir.Bu arada Karakoy ile Azapkapı arasındaki caddenin de genişletilmesi İçin verilen kararı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • 0 BELKDlVfa Sağlık ekipleri geçen hatta içinde 2750 kişiye muhtelif koruyucu aşı tatbik etmişlerdir.TRUMAN Doktrininin 10 uncu yılı münasebetiyle Amerikan Haberler Bürosu ile Basın Yayın ve Turizm Umu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • BİR SENEDİR ARANAN IRZ DÜŞMANI YAKALANDI 7 SENE HAPSE MAHKÛM BULUNAN ENVER DÜN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Bir senedenberi aranmakta olan bir ırz düşmanı dün Emniyet ikinci Şube Müdürlüğü memurları tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • i Üç okuyucuma cevap MHfe ÜN,Nurullah Ataç için yazdığım ilk fıkra E ^k üzerine üç raekiup daha aldım.Üçü de rahz ma0 metli arkadasın düşünce tarzı ve bâzı fikirleri hakkındaki tenkid hükümlerimden şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • Bîr avukat vekâlet ücreti istediği için dövülmüş Hâdisenin bir şarapçı tarafından tertiplendiği tesbit edildi.Dün yakalanan Cemil Barış tevkif edildi Atillâ Aşiroğlu adında bir avukatı dövmek ve bir g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • Kadıköy-Sirkeci arasında araba vapuru seferleri Akaryakıt tahdidi sebebile tatil edilmiş bulunan Kadıköy Sirkeci arasındaki araba vapuru seferlerine başlanmıştır.Eski tarifeye göre çalışan araba vapur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • Kahve ithâl ve tevzi işi bir esasa bağlanamadı Kahve ithâl ve tevzi İşinin İnhisarlar İdaresine devrini müteakip gerek şehrimizdeki tüccarlardan bâzıları,gerekse Brezilyadaki firmaların temsilcileri,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.05.1957
  • Gülhâne'deki lokantalar kontrol edildi Gülhane Parkındaki lokanta ve eğlence yerlerinin kontrolü için vazifelendirilen Belediye ekipleri dün parkta umumi bir kontrol yapmışlardır.Kontrollar sırasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • 1 MUAMMER TAYLAK)UF VI FT Dev'et Resini ve Heykel Sergisi Ankara'da açılmış ve büyük bir ilgi toplamıştır.Resinı-wtnUlwl1|eı sergide U-#hir edilen modern bir tablo ve seyirciler görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • İYE İLE MISIR'IN birleşmesi suya düştü Suriye'nin hazırladığı projeleri Mısır beğenmedi.Suriyeli liderler müşkül durumda kaldı [SARK B.B.A.ŞAM,21 Suriye ile Mısır'ın birleşmesi projesi nihaî olarak su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • HASAN'IN AĞABEYİ ASILAN KARDEŞİNİN EŞYALARINI ALDI [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,21 Geçenlerde asılan 22 yaşındaki Hasan Koyuncu'nun ağabeysi Halil,bugün kardeşinin vasiyeti üzerine,kendisine bıraktığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • iran Şahı ve Kraliçesi İspanya'ya gitti [ASSOCIATED PRESS] MADRİD,21 İran Şahı ile Kraliçe 'Süreyya bugün,5 günlük bir ziyaret 'için buraya gelmiş ve hava alanında İspanyol devlet Reisi Gen.Francisco
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • ikiz kızları evlenen babanın iki oğlu oldu lHUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] MANİSA,21 Şehrimiz Kocatepe mahallesi sakinlerinden bir aile,iki pün içinde iki sevinçli hâdiseyi kutlamışlardır.Dün ikiz kızlarını g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • Doğu Almanyada 8 bin mevkuf var [ANADOLU AJANSI] BONN,21 D.P.A.Ajansı tarafın-'dan Batı Berlin Hür Hukukçular Tah-kik Komitesi yapılan tetkiklere istinaden verilen malûmata göre,komünist idaresi altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • HAVADA AKROBASİ!Paris'teki Le Bourget hava alanında 1 ve 2 haziranda büyük bir hava gösterisi yapılacak,buna İngiliz «Hawker Hunter» tipi jet uçakları da katılacaktır.Essex'te ilk provalarına ba;an' ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • BİR ÇOCUĞU BOĞAN KADIN BERAAT ETTİ [ANADOLU AJANSI] MUNICH.21 Kassel şehrinde gayetle enteresan,fakat çok feci bir muhakeme cereyan etmiştir:Harb senelerinde,patronlarının küçücük yavrusunu boğmuş ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • Elleri üzerinde 300 kilometre yürüyecek fANADOLU AJANSI!SfVLZBOURG,21 Giriştiği bir iddia üzerine Avusturyalı sanatkâr Sigi Waselberger,Salzbourg'dan 300 kilometre mesafede bulunan Viyanaya elleri üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • Fuardaki arslan Belediyeye deri oldu Ankara'dan 1500 liraya satın alman yaşlı ve bunak dişi arslanı nakle kimse yanaşmıyor [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,21 Eşsizlik yüzünden kötü huylar edinen ve asab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • Bir hâkimle mübaşir şahitlik yaptı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,21 Bugün hâkim huzurunda bir hâkim ile mübaşir şahitlik yapmışlardır.Davacısı ve dâvâlısı ellilik bir hanımla yeşil gözlü genç bir kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • x,w?~r [A.P.I DID ATI Ali A CAM DIVA IIII Fransa'da,kurbağala rarası atlama DİK A I LAMA OAmrlIUnü SHII1|n )111 u-Denise» adlı bir kurbağadır.Bu kurbağa geçenlerde Kalifornlada yapılan milletlerarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • v.i |KEYSTONE| MODA DEĞİL.F' Paris'te NATO Karargâhında hizmet iiiwvm Ut-UlU,görmekte olan 15 millete mensup subayların hanımları evvelki aksanı,çok enteresan bir parti vermişlerdir «NATO Kadınlar Dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • AMERİKA'DA KASIRGADAN 32 KİŞİ ÖLDÜ [ASSOCIATED PRESS] KANSAS CITY.Missoury)21 Bugün Kansas ovalarından kopan şiddetli bir kasırga,32 kişinin ölmesine sebeb olmuştur.Ayrıca hastanelere 200 den fazla ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • öldürdükleri adam;70 metre sürüklediler [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,21 İçi yüzünden Alaşehirde bir cinayet işlenmiştir.Osman isminde biri,meyhanede başlayan münakaşa üzerine evine giderek oğlu Hüsey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • IB.B.A.HEPSİ DERI Park'in Lido'su,daima güzel kadınlar ve güzel vı vm«i vucutlar—görmeğe gelen turistlerle doludur.Evvelki gün Lıdonun salonu yine güzel vücutlar görmeğe gelen yüzlerce kişivle hıncal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • HAİTİ'DE ORDU İDAREYİ ELE ALD![ASSOCİATED PRESS] PORT AU PRINCE,HAİTİ)21 Haiti Cumhuriyetinde bugün ordu,idareyi ele almıştır.Siyasî tarihi istikrarsız olan bu ada,son aylarda bir konsey tarafından id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • Tımarhaneden kaçan deli panik yarattı [Hususî Muhabirimiz ERGUN ONARIRdani MANİSA,21 Şehrimiz Akıl Hastahanesinde tedavi edilen ve iki defa iyileştiği için serbest bırakılan Ahmet ismindeki bir deli,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • tl4LYA'D4Kİ grev genişledi Yangın ve sabotaj hareketlerini önlemek için Po ovasına yeni polis birlikleri gönderildi [ANADOLU AJANSI] ROVİGO,21 Po vadisi ziraat işçileri' grevi bugün biraz daha genişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • MIH mim.niHin.I.I.Mliiliiiiuli.hl.llilullMllMillllHIHIMMIIIIIKIiullljiuK j Zorbalığın Devası GEÇEN gün yine bir kadm kaçırma hâdisesi,isimleri ile,re-e simleri ile gazete sütunlarını işgal etti.Her ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • AMASYA BELEDİYE MECLİSİ FESHEDİLDİ [Hususi Muhabirimiz NAMIK KİTAPÇI'danl AMASYA,21 İcra Vekilleri Hey*eti kararı ile Belediye Meclisi bugün feshedilmiştir.Yeni seçimlere kadar Belediye Reisliğine Vet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • ANTAKYA'DA KUYUYA inen 5 işçi zehirlendi Havasız kuyu içinde kalan arkadaşlarını kurtarmak isteyen işçilerden ikisi öldü ı [Hususi muhabirimiz AH Barutçu bildiriyor"!ANTAKYA,21 Antakya tabakhanesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • Kızlarla sevişip paralarını aldılar [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,21 Polis İki gündenberi ortadan kaybolan şehrimizin doktorlarından birinin 13 yaşındaki kızı ile ayni yaşlardaki bir kız arkadaşım ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • Almanya'ya kutup yolu fatihiile direkt MÜNİH,STUTGART,DÜSEL-DORF gibi başlıca Alman şehirlerine konfor ve lüksün şahikası içinde SAS ile direkt uçabilirsiniz.FRANKFURT ve HAMBURG'a doğru ve daimi irti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • Bir kadın dağda parçalanmış bulundu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.21 Çobanisa halkından Sinine isminde bir kadın,sığır aramak maksadiyle çıktığı dağda parçalanmış halde buhmmuştftr.Hâdise elvarda heye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.05.1957
  • Ukrayna'da yeni ayaklanmalar oldu Önce işçilerin başladığı bilâhare çiftçilerin de katıldıkları ayaklanmalarda yüzlerce kişi tevkif edildi [ŞARK B.B.A.VİYANA,21 Demir perde gerisinden alınan haberlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.05.1957
  • Cl:Cf;BA-N;^N6'J ADAMM TAN^i.w,v\etel'iKS»2 *«B6AS ÜD'.YEMEZi 'SANA NfTELAUMiN H£9ABWDAN?tfYe ûAfcSCNU KP2ACAt£±.5AZS0 i S1NÂRL6NE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1957
  • KORKUSUZ DAVUT FAKAT HANIMCIĞIM BİR PAKİRE VERSEK;SEvaP tŞLEMİŞ OLURUZ 8u ESMADA Bulunan İşJtme Cİhazi il& Bulunan c&seaiN Hü\ffy/rriNf TEss/r.YOLUNDA 8ı'fl AOJM OAHA AT/L.MI3-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1957
  • An,DERS QUV\A-SAyDı OA BiRAZ GIT» SEVDİK SUIT.PROF".BALON GEÜyOR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1957
  • HOLLYWOOD' Mae West'in yerini,kısa zamanda yıldızı parlayan Barbara Nichols alıyor BİR zamanlar meşhur Mae West'in taşıdığı Hollyvvood'un Cinsî Cazibe Kraliçesi sıfatını şimdi Barbara Nichols adında s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1957
  • RUMÎ 1373 Mayıs Çarco*nba 22 MAYIS 19 57 im K!«l€l Şevval 22 VAKİİ VASATÎ ezan!Guneg Öğle İkindi Ak^aın Yatsı İmsak 4.37 12.10 16.09 9.26 21.19 2.2» 9.11 4.44 8.42 12.00 1.54 7.0*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1957
  • ftülliıaef Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1957
  • Yazan:ELSA MAXWELL Nakleden:ORHAN AZİZOĞLU 18 Ara sıra çalıştığım sinemaya yakın tiyatroya gitmesem bu iş beni öldürebilirdi.Bu gidişlerimden birinde hayatımın istikametini değiştiren bir insanla tanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1957
  • BİZ KADİNLAR Neyyire Bahar modasını seyrettim Bilmem hiç modaya,sizin dünyanızın dışında bir şey gözü ile baktınız mı?Yedi kat yabancınızmış ta size yalnız seyretmesi düşüyormuş gibi bir his duydunuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1957
  • Yazan:SERVER BEDÎ 18 Oldu diyelim.Evlendiler,mesele bitti diyelim.Ya evlenmezlerse?Halûk'un hiç evlenmeğe niyeti yoktu tabiî.Değil mi?O zaman ne olacaktı?Bedbaht olacaktı kız,Değil mi?Evet,dedim.Fena,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.05.1957
  • AŞK HİKÂYESİ PET MİDYE TEFRİKA No:3 ÇIKAN YAZILARIN ÖZETİ:Bohri'nin kardeşi Emine,yeğeni Nezihe'yi yanma alır.Nezihe,bir sinamada çalışan Cemile S ile arkadaş olur.Bir gün Emine hanımlara bir E sepet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • PAPAZ TEMMUZ'DA NEW-YORK'A GİDİYOR Baştarafı Birincide papaz Makarlos'un şartlında,«Nâzik bir Dâvetsjz Misafir meselesi çıkabileceğini» yazmıştır.Makarlos'un Amerikalı dostlarına,«Temmuz'da Amerika'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • Türk Mısır münasebatı iyi yola girdi Baştarajı Birincide TÜRK MISIR GENÇ MİLLÎ MAÇI YAPILACAK Ayrıca.Türkiye ve Mısır genç takımları arasında yakında bir maç tertibi hususunda alâkalılar arasında görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • Doçent Hıfzı Bakım dün gece vefat etti Gureba Hastahanesi doktorlarından Dahiliye Mütehassısı Doçent Hıfzı Bakım,dün gece vefat etmiştir.Uzun bir hastalıktan mtızdarlp olan Hıfzı Bakım.ıneslekdaslannı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • Çarşamba Suareden itibaren LÜKS'te Bu sezonda Beyoğlunda 200.000 kişinin hayran kaldığı Harikalar yaratan unutulmaz şaheser TRAPEZ Renkli Sinemaskop BURT LANCASTER GİNA LOLLOBRİGİDA TONY CURTÎS Umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • Bölükbaşı 148 dakika konuştu Baştarafı Birincide oi'.lni yapmıştır.Ve 2000 kişinin iştirakiyle toplanan İl kongresinden çıktıktan sonra çarşı pazar alış verisi yaparken 7-8 kişilik bir resmi polis kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • Bugün Matinelerden itibaren LEX BARKER MALA POWERS HOWARD DUFF'm Renkli ALTIN BAĞIN ESRARI The Yellow Mauntain)Altın madenlerini ele geçirmek için yapılan heyecanlı mücadeleler arasında doğan bir aşkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • BAYAN MEMUR ARANIYOR General Elektrik T.A.O.Personel servisinde istihdam edilmek üzere lise veya muadili tahsilli genç bir bayan memur alınacaktır.Müracaatların General Elektrik T.A.O.Ampul Fabrikasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • PEYNİR MAYASI İHTİYACI OLANLARA imti MARKAU PEYNİR MAYALARININ İMALİNE BAŞLANDIĞIN!SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE MÜJDELERİZ Not:Evvelce şifahî ve yazılı siparişte bulunan sayın müşterilerimizin ihtiyaçlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • PAMUKLU BEZ SATIŞI Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesinde bulunan 94.110,60 metre hatalı bez,mevcut şartnamede yazılı esaslar dahilinde satılacaktır.İsteklilerin,bu işe ait şartnameyi görmek,lüzumlu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • BUHAR KAZANİ ALINACAKTIR 6 Atmosfer,saatte 250 kilo veya daha fazla buhar veren,ytni veya çok iyi vaziyette bir kazan alınacaktır.MERMKRCİLER SANAYİ VE TİCARET T.A.Ş,Galata,Fermeneciler 36 Tel:44 10 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • TÜRKİYE ESKİ MUHARİPLER BANKASI A.0.MUHABANK Bahçekapfda Galata'da Beyoğlu'nda Pangaltı'da Kadıköy ve Kuzguncuk' HEDİYE DAĞITMAYA DEVAM EDİYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • Sümerbank Alım Ve Satım Müessesesinden 1 Filyos Müessesemizin ihtiyacı bulunan 3500 adet 2,50 X 0,92 m.eb'adlı Atermit Levha alınacaktır.2 Kapalı teklif zarfı üzerine Fİ/5344 rumuzu yazılarak en geç 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • FENERBMCEULER CEMİYETİ B BH Bütün Piyango bayilerinde ve otomobillerle satılmaktadır.Ankara Başbayü:MAVİ TUNA GİŞESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • HER AKŞAM Beyaz Saray ABDULLAH LOKANTA ve PAVYO-NUNDA FEVKALÂDE YEMEK VE DANS MÜZİĞİ Pek yakında sürprizler.Salonlarında her türlü ziyafetler ve toplantılar tertiplenir.T.27 32 50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • AVRUPANIN EN GENİŞ HAVA ŞEBEKESİ ŞİMDİ HERGÜN İSTANBULDAN ATİNA ROMA Yoluyla LONDRA YA VISCOUNT uçaklarila uçabilirsinizin jıttn u) Ml KtnıtltriflâM B E v Buraunu mOrauıı M,n.»rmiMiuutt-uasauu Tıuwa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • TÜRK ARTEZYEN ve SONDAJ Limited Şirketi Amerikan derin kuyu tulurnbalariyle mücehhez artezyen işleri.Temel ve Maden Sondajları.Sirkeci 5 inci Vakıf Han kat 3 No.11.Tel:22 03 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • BAŞ AĞRILARINA KARŞI OPON FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,•İnir,romatizma siyatik ve lumbago ağrılarına karşı faydalıdır,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları önler 4'er TABLETLİK ŞASE GÜNDE 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • PEREKJA mm,m I II MM m AM Ifpss* Uh i tX-xx-x-x Tu»l*tinii için en Iji kolonyadic Banjenujdın tonu mısıj vi ffikjfyon için PE-RE-JA limon Kolonyalını kullamnit Sıkıntı nallarında,tinlr buhranlarında,u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • Cûte d'Azur'de ç'.çek toplayan Kadınların elleri hayret edilecek derecede beyazdır Bu mu^anede fevkalâde bir güzellik muı tahzarının ortaya çıkarmasına se'oet olmustur Bu uaarr güzelliklerine İtina ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • ÜRDÜN'ÜN Parlamentosuz idare edilmesi istendi AMMAN,21 Ürdün Parlâmentosu haricî işler komisyonu başkanı Dr.Ekrem El Halifi,bugün verdiği bir beyanatta,Parlâmentonun feshedilmesini istemiştir.Halifi,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • 1 İN vjî" 1 Li 1 Zj 1VI1 o 1 Jagörüşmesi başlıyor Roma'da yapılacak müzakerelerde,Süveyş tecavüzü sebebiyle Mısır'a verilecek tazminat ele alınacak [ASSOCIATED PRESS] LONDRA,21 Geçen sonbaharda İngilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • ilim heyeti deprem bölgesinden döndü Fethiye'nin nerede kurulacağı meselesini inceleyen hey'et raporunu hazırlıyor [EKREM ALTINKAYNAK] Fethiye ve havalisi zelzele bölgesinde İncelemelerde bulunan «Sis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • Mermerciler Sanayi ve Ticaret T.A.Ş.den Mensucat Fabrikası için aşağıda yazılı maddelere ihtiyaç vardır.Alâkalıların şirketimize müracaatları rica olunur.İPLİKHANE İÇİN:Penye iğnesi,kopça,DOKUMA İÇİN:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • Motörleriyle KONKASÖRLER Sirkeci 5 inci Vakıf Han kat 3.No.11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • &Mpua/l Blendax Bol köpüklü Serinlik bahşedıo Saç koruyucu bir ŞAMPUANDIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.05.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KÜÇÜK HÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK SATILIK arazi.Topkapı Maltepesinde sanayi mmtakasında metre kareli 15-40 lira arasında elektrik ve suyu mevcut.Mür:Fatih Askerlik şubesi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.05.1957
  • BASKETÇİLERİMİZ DÜN SOFYA'DAN VİYANA'YA GİTTİ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SOFYA.21—20 haziranda Sofya'da yapılacak 1957 Avrupa Basketbol Şampiyonasına hazırlık turnesine devam eden millî basketbol takımım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1957
  • binlik tadın Temeli Atılıyor Vali,elinde 3 milyon liralık tahsisat olduğunu bildirdi Vali Gökay «Elimde üç milyon lira var.Artık tahammülüm kalmadı.Hemşehrilerimin 100.000 lik stad arzularını tahakkuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1957
  • Genç Millî önder G.Saray'a girdi Geçen halta pazar günü Mecidiyeköy Ali Sami Yen stadında oynanan Galatasaray Kasımpaşa maçında Galatasaraylı idareciler tarafından denen genç millî takımın sağbekl Önd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1957
  • Yedi kulüp temsilcisi tekrar toplanacak Futbol mevsiminin sona ermek üzere olduğu şu günlerde profesyonel kulüplerin İdarecilerini en fazla düşündüren mesele transferdir.İdareciler takımlarında gedik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1957
  • SELİM,VEFA İLE ANLAŞTI İkinci profesyonel kümeden Galetanın sol açığı Selim,Vefa İle anlaşmıştır.Selim daha transfer başlamadan YesU Beyazlı kulübün İdarecileriyle mukavele İmzalamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1957
  • F.Bahçe Orta Avrupa'da bir aylık turneye çıkıyor Dün Millî takım kafilesi ile Varşova'dan dünen Fenerbahçe kulübü umumî kaptanı Niyazi Sel,Fenerbahçenin haziran ayının 15 inde bir orta Avrupa turnesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1957
  • POLONYA BASKETBOL TAKIMI GELİYOR Ayrıca,Fenerbahçenin 50 nci yılını kutlama merasimine Varşovadan unu mî kaptan Niyazi Sel'in daveti Up bir basketbol takımı gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1957
  • BEYKOZ BALIKESİR'E GİDİYOR 1-2 haziran tarihlerinde ikt maç yapmak üzere Beykoz profesyonel futbol takımı B'alıkesire gidecektir.Sarı Siyahlılar Balıkesirde G-Eylül takımının misafiri olacaklardır.Diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1957
  • Ali Uras meselesini,İdare?Heyeti görüşecek Galatasaray basketbol takımı antrenörü Ali Uras'ın kulübüne verdiği yazılı istifayı,idare hey'eti bugün toplanarak görüşecektir.Kulüp mahfillerinin kanaatler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1957
  • MISIR MİLLÎ TAKIMI ÇİTTİ STS.'SL B» Milli takımımıza 1-0 mağlûp olan Mısır Millî ta kimi dün akşam Uzeti uşakla şehrimizden ayrılmıştır.Belçika'nın millî maç teklifini kabul ettik Futbol Federasyonu B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1957
  • "Federasyon kupası» bu hafta devam edecek Bir haftadır şehrimizde olan Kültürspor Cumartesi Beşiktaş,Pazar'a G.Saray'la oynayacak Millî maçlar sebebiyle tehir edilen Federasyon Kupası maçlarına bu haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1957
  • Eskişehir Karajfücü takımında futbol oynayan Enver dün İstanbulspor ile antrenmana çıkmıştır Enverin önümüzdeki sezonda Sarı Siyahlı forma altında oyna aeağı söylenmektedir Resimde Enver Galatasaraylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1957
  • Güreş Millî Takımı bugün belli oluyor Alpullu kampındaki seçmeler kat'î neticeyi verecek.Atik,Federasyon Başkanının güreşçileri affını iyi karşılamadı İpuUu'daki güreş kampmda üç gün evveline kadar sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1957
  • KISA HABERLER TÜRKİYE Ping Pong Birincilikleri 25 26 mayıs günleri altı bölgenin iştirakiyle İstanbulda yapılacaktır.Müsabakalara bölgeler üçer kişilik takımlar halinde katılacaklardır.10 HAZİRAN 1957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1957
  • Beşiktaş' in İzmir seyahatinde çıkan Soyunma odası hadisesi buyudu Abdullah Ziya,hâdisenin her kulüpte olabileceğini,bunu muhaliflerin tahrik ettiğini söylüyor Beşiktaş'ın İzmir seyahatinde soyunma od
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1957
  • [İLHAN ATATÜRK KUPASI M T.Talebe Birliği tarafından tertip edilmiş olan Atatürk Kupası şampiyonası önümüzdeki cuma günü Vefa Beykoz ve Fenerbahçe İstanbulspor karşılaşması ile nihayete erecektir.Yukar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 22.05.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] Hepsi gaUbiyetln neş'esl İçinde bulunan futbolcularımız dün aksam Federasyon Başkanı Hasan Polat İle gümrük salonunda konuşurlarken.MİLLİ TAKIM DÜN Polonya'dan döndü Turgay,Bu derece ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor