Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.05.1957
  • I Ü *vŞf5S.A;v.s«A*t i^L t i,pSg Sto^' J^ IP?2Jjjjjg-1wQ*o 4t' 'y I A.P.ATOM SANTRALI ll,B"U!rc'nin en son ve modern atom santralı,evvelki gün ilk defa olarak gazetecilere gösterilmiştir,îskoçya'da Do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1957
  • 1 İLHAN DEMİRELI DİLSİZLER KONGRESİ Sağlr Kongresi dün Aksarav'-yapılmış ve hararetli geçmiştir.Üveeı in dörtte birini kadınların teşkil ettiği kongreyi takip eden gazeteciler hatiplerin el hareketler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1957
  • [İUHAN DEMİRELİ KARGA AVINA ÇIKIP ADAM ÖLDÜREN GENÇ Karga avı için adam oldurdu Sarhoş bir bahçıvan kendisine mayan genci çifte ile vurdusokakta karga avlat-Kaatil linç ediliyordu Dün saat 17 sıraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1957
  • HARB SANAYİİMİZ TEVSİ EDİLECEK fANADOLU AJANSI] ANKARA,12 İşletmeler Vekili Samet Ağaoğlu,Almanya'ya teslim edilecek mühimmatın cinsleri hakkında izahahtta bulunarak,harb sanayiinin tevsi edileceğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1957
  • Yeşilköy'de telefon telleri dün gece yine çalındı Telefon tellerine dadanmış olan hırsızlar,Yeşilköy ile Bakırköy arasında 8ü metrelik bir telefon hattını dün gece yeniden çalarak,muhaberelerin inkıtu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1957
  • Irak Suudî Arabistan iktisadî görüşmeleri TANADOLU AJANSI] LONDRA,12 Irak,Suudi Arabistan iküsadî görüşmelerine bugün başlanmıştır.Müzakereler Kral Suııd'la birlikte Baedad'a gelen İktisat Nâzın ve bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1957
  • I İLHAN DKMİRELİ MEŞİN TOP UĞRUNA.Dün Beylerbeyi saltasında oynanan Pendik Gökspor maçında Pendik knlecisi Ali'nin hir kurtarış yaptığı sırada ayağı kırılmıştır.Sahada sıhhi tedbirler alınmamış olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1957
  • Alman Devlet Reisi bugün gidiyor Bir müddettenberi memleketimizin davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Batı Almanya Reisicumhuru Theodor Heuss bugün saat 17 de 'bir uçakla Almanya'ya hareket edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1957
  • Parlayan ocak bir faciaya sebep oldu Kasımpaşa'da yangının çıktığı ev tamamen yandı.Bir kadın öldü bir erkek de ağır yaralandı MJT asımpaşa'da genç bir kadının f ölümü,bir erkeğin ağır surette yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1957
  • M,jr„ |A.1J.D II n A MIIIIAbf FMI* Budapeşte'de,ihtilale katılan Macar vatanseverlerinden bir trupun mıı-DUUHrCO I L Ut lllUnUntmil hakemesi,evvelki gün başlamıştır.Bu arada,Dr.Vera Kalder adında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1957
  • IİLHAN DEMİREL] ANNELER GÜNÜ Anne,er GÜMÜ dün muhtelif yerlerde yapılan tören-M WIIW jerıe kutlanmıştır.Bu arada,Ankara ve İstanbul Radyolarında da konuşmalar yapılmıştır.Reisicumhur Celâl Bayar'ın r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1957
  • Parti Kongrelerinde dün rekor kırıldı Şehrimizde C.H.P.nin 26,C.M.P.nin 7 kongresi yapıldı.Gülek Balıkesir'de seçimin öne alınması ihtimalinden bahsetti Dün şehrimizde siyasî parti kongreleri bakımınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1957
  • "KÖPRÜ YERİNE TÜNEL İNŞASI BİR HAYALDİR,[NECMİ ONUR] İstanbul'un imâr hareketleri ile ilgili olarak şehrimize davet edilen şehircilik uzmanı Prof.Prost,Boğazın iki yakasını birleştirmek için yapılan ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1957
  • CHP Adanın taksim tezini destekliyor Amerika ve ingiltere'de taksim fikrinin benimsendiğini söyleyen Gülek 11 Temenni ederiz ki hükümetimizin politikası başarılı olsun„ dedi |Hususî surette giden.Nedr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.05.1957
  • KIBRIS İÇİN NATO idaresi istemiyoruz Ada'ya NATO idaresinde muhtariyet veya istiklâl Yerilmesinin ENOSiS'e yol açacağı bildiriliyor ANKARA,12 I HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] Ankara siyası çevrelerinde,Kıbrıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • i SİYASET DÜNYASINDA SİLÂHSIZLANMA ÇIKMAZI ATOMİK bir harb vukubulduğu takdirde bu,bütün dünya için büyük bir felâket olacaktır.Bu hakikati bilmeyen yoktur.Bununla beraber,demokrasi ile komünist dünyâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • TÜRKİYE EMLÂK KREDİ BANKASI EMİNÖNÜ ŞUBESİNDEN Şubemiz DİVANYOLUNDA YENİ ADLİYE SARAYI Karşısındaki muvakkat lokaline taşınmıştır.Bu münasebetle yeniden mevduat hesabı açtıranlara zarif AÇILIŞ HEDİYEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • Hasırlayan Dr.S.RECEP DOKSAT u UNUTKANLIK Unutkanlık,ekseriya dalgınlıkla beraberdir.Zihnen pek meşgul,dikkatini bir meseleye teksif etmiş veya dağınık alâkalar içinde olan insanlar unutkan olurlar.Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • ıwııttt,'tıt,1*,yer'den şarkılar 15.30 Hafif Fransız şarkıları 16.00 Program ve kapanış.i 16.57 Açılış ve program 17.00 E Cemil Başargan orkestraları 17.30 E İncesazdan İsfahan faslı 18.00 ğ Radyo köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Sabahın ilk saatleri hoj geçecek.Muhitiniz idare etmek imkânlarını vere-KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Merkürün tesiri ile bugün sözleriniz herkese batacak.Arzu etmediği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • BULMACA 8 9İön"ÎTl2 SOLDAN SAĞA:1 Merkezi Cakarta şehri olan Cumhuriyet;Rey.J 2 Kadınların tuvalet âletlerinden biri;Bir resim cetveli.3 Fayanslara,madenlere ve saireye vurulan camsı cllâ;İlâve etmek.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • MİLYONLARI GÜLDÜREN KONUŞAN KATIR Amerikan mizahının bu en güzel romanından yapılan film bütün dünyayı kahkahalara boğdu Konuşan Katır'm filmi Universal Film tarafından çevrilmiş,Donald O'Connor'ıın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • Gürültü ile mücadele işine kulak asılmıyor Şehirde Beledî nizamlara aykırı hareketlerin arttığı müşahede olunmaktadır.Bu arada gürültüyle mücadeleye riayet edilmemekte ve yasak çeşitli şekillerde bozu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • Tavukçuluğun gelişmesi için kurs açılacak Tavukçuluğun gelinmesi ve tavuk hastalıkları ile mücadele mevzuunda,bu işle uğraşanlara teknik bilgiler verilmesi itin bir kurs açılacaktır.Kurs 21 mayısta ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • Gemi adamları,ikramiyelerin tamamını istiyor Bayramdan evvel maaşların yüzde ellisi nisbetinde dağıtılan ikramiyelerin mütebaki kısmını almak için,Deniziş Federasyonu faaliyete geçmiştir.Seçilen heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • Elektrikli trenlerde turnike usulü tatbik edilecek Sirkeci ile Halkalı arasında çalışan elektrikli trenlerde ağustos ayından itibaren «turnike» usulü tatbik edilecektir.F.vvelce Haydarpaşa peronu için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • Pakistan'dan bir ticaret heyeti geliyor Haziran ayı içinde bir Pakistan ticaret heyeti Türkiyeyl ziyaret edecektir.Pakistan Ortadoğuyla ticaretini daha da arttırmak niyetindedir.Nitekim geçen sene zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • Ayakkabı alabilmek de mesele hâline geldi Ayakkabı fiatları şimdiye kadar görülmemiş şekilde yükselmiştir.Artış bir kısım mağazalarda yüzde «50» nisbetini bulmuştur.Normal bir erkek İskarpini 80,kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • Meçhul bir araba bir çarparak öldürdü ve kaçlı Yol üstünde bulunan cesedin hüviyeti tesbit edilemedi.Kazayı yapan otomobilin koyu renkli olduğu anlaşıldı Evvelki gece saat 20 sıralarında Kadıköyde,Yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • I Bu milleti anlamak lâzımdır ORDLAR Kamarasında,Lord Milverton,j^ Kıbrıs'ın 2500 senedenberi Anadolu'nun ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemiş,ve İ son çareyi taksimde bulmuş.Anadolu Türkiye'dir.Onu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • KISA HABERLER SON günlerde kaliteleri bozulan bâzı sigaraların Islâhı için,İnhisarlar İdaresi tarafından yeni nıakina siparişi yapılmıştır.Bu arada her çeşit sigar» ve bilhassa puroların İslahı mümkün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • Çalışmalara rağmen et sıkıntısı giderilemedi Koyun eti tamamen ortadan kayboldu.Kuzu ve sığır da ihtiyacı karşılayamıyor Bütün çalışmalara rağmen et buhranı önlenememiştir.Günün her saatinde alışveriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • Bu yaz bira,karaborsaya düşürülmeyecek Yaz mevsiminde sıkıntı çekilmemesi maksadiyle bira istihsaline hız verilmiştir.Ancak şişe sıkıntısı 'ekildiğinden fazla depo edilmemektedir.İlgililerin verdikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • Gülhane Parkında açılacak gazinoların tarifeleri tesbit edildi 18 Mayısta açılacak Bahar ve Çiçek Bayramında,Gülhane ve Şemslpaşa parklarındaki lokanta gazino ve büfelerin tatbik edecekleri tarifeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • Fasulyaya boykot hâdisesi henüz kapanmadı «Kuru fasulye ve pilâva boykot» hâdisesi ile ilgili olarak,okul disiplin kurulunca Yüksek Denizcilik Okulundan kovulan üç öğrencinin durumu henüz belli olmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • AYNUR CALIKOĞLU ile FEVZİ GÜRSOY Nişanlandılar Malta 12.5.1957 r£y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • r SİNEMALAR J BEYOĞLU AKIN Tel:18 65 02)1 Vatan İçin Cahit Irgat Türk filmi.2 Dümbüllü Macera Peşinde İsmail Dümbüllü Türk filmi.ALKAZAR Tel:44 25 02)Beyaz Çingene İspanyol filmi Türkçe.ATLAS Tel:44 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.05.1957
  • ADAHA-Şubemizin BU SABAHTAN ÎTÎBAREN Çalışmaya başladığını arzetmekle bahtiyarız BÜTÜN ŞUBE ve AJANSLARIMIZ ADANA ŞUBEMİZ NEZDİNDE AÇTIRACAĞINIZ İKRAMİYELİ HESAPLAR İÇİN EMRİNİZE AMADEDİR FEVKALÂDE ZA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.05.1957
  • ALNINA 6 SANTİMLİK BİR ÇİVİ SAPLADIĞI HALDE ÖLMEDİ [ANADOLU AJANSI] VARŞOVA.12 Poznan şehri akıl hastahânesi doktorlarından Jan Hryniewiecki tarafından resmen bildirildiğine göre.mezkûr hastah&nede te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1957
  • Turgutlu'da D.P.iki muhtarlık kazandı [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR,12 Bugün Turgutlu'nun Yiğitler ve Albavrak mahallelerinde yapılan muhtar seçimini Demokrat Parti namzetleri kazanmışlardır.Bir hayli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1957
  • BANKASI OSMANLI BANKASI OSMANLI BANKASI OS i 5 Temmuz çekilişinde m£c& cfoumûfefob cUâc^(jo% S Eylül 50.000 5 Kasım.SO.OOOtl H S 31 Aralıkv.75.OOO" Her 150 liraya bir kur'a numarası Fazla izahat için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1957
  • Fuardaki arslan Nevrasteniye tutuldu [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.12 Kültür Park Hayvanat Bahçesindeki erkek arslan zaptedilemez bir hâle gelmiştir.Korkunç kükreyişleri ile Kahramanlar ve 'JC Ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1957
  • Asri Donjuan satılık otel arıyor IBOSFOR] BUENOS AİRES.12 Aski maceraları dillere destan olan ve Asri Donjuan diye anılan Dominiha'lı diplomat Rubirosa,Cenubi Amerika memleketlerinde iki otel satın al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1957
  • Sağır ve dilsizler dün kongre yaptılar Kongreyi takip eden gazeteciler hatiplerin el hareketlerini anlayabilmek için tercüman kullanmak zorunda kaldılar [EKREM AI.TINKAYNAK] Türkiye'nin en sessiz ve o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1957
  • W mm ¦b-'V I KEYSTONE] OIU WE ÇIIDCVV A OÂMİnC İranda geçen halta yeni bir de-OHn IC OUnLI lA OMITIIUC hattı Şah tarafından merasimle açılmıştır.Yeni demiryolu Tahran'ı Meşhed'e bağlamaktadır.Atılış m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1957
  • I A.P.J Prenses Margaret evvelki gün Bristol şehrindeki muhtelif senelik teşekküllerini ziyaret etmiştir.Prenses İngiliz Kilisesi Gençlik Kurulunun balkanıdır.Resim,Margaret'!yanında Rıistol Bisköposu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1957
  • anali&asyon işi için S yüz milyon lâsım Belediye bütçesi ile dâvayı halle imkân görülmediğinden halktan taksitle alınacak paralarla döner sermayeli bir şirket kurulması düşünülüyor I D lOĞUZ ONGEN] ST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1957
  • rpn pMplikijSi •A.PI AAOIIC ATACF l-oıulra'daki Romen Sefarethanesinde çalışan Kuşen VMOU * M I HOL Perianıı adında bir Ataşe,İnsilterede bir casus teşkilatı kurmağa çalıştığı için.İngiliz hükümeti ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1957
  • BT-"T^tTmü^erek pazar ve serbest mübadele bölgesT V ff:ot':n Wum ı'l l'ftu İl.T-rgg BENELÜKS Yüz ölçümü mil kare/»5 604,nüfus:20.1 milyon.1955 istihsali 16.milyar dolar,1955 ihracatı 5.5 milyar dolar,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1957
  • t Son Konser i ENTENİN san'at mevsiminin sonuncu Alaturka konserini teş-kil eden 37 nci konser dünkü pazar günü Kemal Gürses'in idaresinde yeni Komedi Tiyatrosunda verildi.Klâsik olarak «Sultân-ı-Yegâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1957
  • TEMMUZ Keşidesi *fes:16 Çiftehavüzlar'da 40.000 liralık J APARTMAN DAİRESİ 1 Kişiye jŞL ıo.ooo Liro dSKU 10.000 Lira «K olmak üzere 60.000 Lira Ayrıca 20 kişiye Liralık 400.000 MESKEN EDİNME KREDİLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1957
  • BU,HAYDUTLARIM,ÇALIŞI YOR YAŞADI fflAriy&'NİN TAHMİNİ DOĞRU KMlŞT7 TELEFONUN ÖBÜR UCUNDA ÇAMUR-GÖZ'LER VARDİ-P»—P»IM I.Llll W—"WmiMMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1957
  • DÜNYANIN EN P.OK OKUNAN VE VERİMLİ YAZARI [ANADOLU AJANSI] PARİS,12 Dünyanın en verimli ve en çok okunan muharriri meşhur zabıta romanları yazarı Georges Simeııon olduğu bir çok memleketlerde yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.05.1957
  • Ürdün Suriye ve Mısın İtham ediyor Amman radyosu,iki devletin Rusya'dan yardım gördüğünü söyledi [ASSOCİATED PRESS] AMMAN,12 Ürdün;Suriye,Mısır ve Rusya'yı;4 Arap memleketinde iktidarı devirmeyi hedef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • lA.P.j NÜMAYİŞE KARŞI ÇARE Güney Amerika'da.Kohımbla Devletinin başşehri Bogota'da talebeler hükümet aleyhinde bir nümayiş yapmak istemişler takat her tesit tedbire bu arada boyalı su fışkırtmak çâres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • ALTIN FİATLARINDA düşme devam ediyor Alman hükümeti ile yapılan anlaşmadan sonra fiatlarm daha da düşmesi bekleniyor Geçen haftanın son gününde altın fiatları düşmeye başlamıştır.Belirtildiğine gore d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • YILDIRIMLARA YILDIRIM DÜŞTÜ [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] SİVAS 12 Bu akşam saat 18 de başlayan şiddetli yağmurla birlikte şehrimizin Ali Baba mahallesinden bir eve yıldırım düşmüştür.İnsaf Ceylân,Fatma Yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • Adalet,Güneşspor'a 4-2 yenildi Ankarada bulunan Adalet takımı dün İkinci karşılaşmasını.Güneşsporla yapmış ve 4-2 mağlûp olmuştur.Gayet güzel bir oyun çıkaran Günessporlular Hüseyin ve Ergun vasıtasiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • Vefa,Szekelly veya C.Armanla anlaşacak Vefa Antrenör Sabri Kiraz dün de takımı çalıştırmağa gelmemiştir.Takımı emektar sol iç İsmet çalıştırmıştır.Cuma günü oyuncu beğenmek maksadiyle Sabri Kiraz gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • Kozak'da dolu büyük hasar yaptı [HUSÛSİ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.12 Geçen sene olduğu gibi bu sen« de Ege'nin meşhur Kozak yaylası,dolu âfetine mâruz kalmıştır.Bilhassa pamuk tarlaları doludan çok zarar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • Parlayan ocak bir faciaya sebep oldu Baştarajı Birincide Dördüncü katı kaplamış olan alevleı biraz sonra beşinci katı da sarmış ve bu kısımda ikamet eden 34 yaşlarında Filip Markopulos adında biri İle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • "Köprü yerine tünel inşası bir hayaldir Baştarajt Birincide havalandırma tertibatının lüzum göstereceği İsletme masrafı,kurulacak olan köprünün tesis masraflarından büyük bir kısmını,karşılar.TÜNELİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • Eskrim müsabakaları 1945 yılında Pariste şehit düşen askerî muhabir Salih Çorlu'nun hâtırasına İthafen dün Deniz Eskrim ve Dağcılık Kulübünde bir Eskrim Kılıç müsabakası yapılmıştır.İstanbul,Bursa,Esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • Harb sanayii tevsi edilecek Baştarajı Birincide sanayiimizin ve bilhassa harb sanayiimizin kudret ve İmkânlarını takdir ve bunu bu mukavele İle tesbit etmiş olduğunu söylemek isterim.Zira.mukavelenin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • İZMİR'DE 4 KAZADA İKİ KİSI ÖLDÜ 3 [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN] İZMİR.12 Bugün dört trafik kazası olmuş,iki kişi ölmüş,biri ağır iki kişi de yaralanmıştır.Ölenler dört yaşındaki bir çocuk ile hüviyeti meçhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • BUGÜNKÜ MECLİS GÜNDEMİNDE 12 SORU 20 TASARI VAR [HUSUSÎ MUHABİRİMİZDEN* ANKARA,12 Yarın toplanacak olan Büyük Millet Meclisinin ruznâmesinde 12 sözlü soru ile 20 kanun tasarısı yer almış bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • Kıbrıs'a Ata'nm resmi ve nutku gönderilecek Atatürk Derneğim Başkanı,Atatürk'e bağlılıklarından Çal köyü halkının kağnıyı vermek istemediğini söyledi Dün bir basın toplantısı yapan Mustafa Kemal Derne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • KİRALIK Galata'da,4 katlı Betonarme bina fabrika veya depo İçin kullanılmağa elverişli olup kiralıktır.Belıer katı 55ü metrekare,lelefon,su,elektrik tesisleri komple olarak mevcut.Müracaat:Saatleri:Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • HAVILLANO Harikalar Pudrasıdır.Modern tekniğe göre hazırlanmış yüksek kalite pudrasıdır.O renkte mevcuttur,White Natural Rose if Olive Rachel Brown Brunette 4c Fashion Rosa Bright Olive taitatdl PUDRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • TUZLA İÇMELERİ 15 Mayıs Çarşamba sabahından itibaren mevsim trenleri işlemeye başlayarak ziyaretçilere açılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • SÜMERBAN K'm 1957 Yılı İkramiyelerinin 3 üncü Çekilişinde 1 İSTANBUL GÖZTEPE'DE KONFORLU APARTMAN DAİRESİNİ 2 ZENGİN PARA İKRAMİYELERİNİ Kazanabilmek için en az 150 liralık bir hesap açtırmayı unutmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • ANTİDOT POMA «NEZLE 7 »GRİP »Dİ$ AĞRISI ADALE ROHATİ1MASI »YANIKLAR »GÜNEŞ YANIĞI ı »ARI.pÖCEK SOKMASI »KESİK »YARALAR »PİŞİK «KAŞINTI »EKZEHA »ERGENLİK »DONUK N^,DERİ ÇATLAKLARIMDA VE 7^ TRASTAM SONR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • KELİMESİ 50 KURUŞ KUÇUK İLANLAR TELEFON 27 «2 10 SATILIK EMLAK SATILIK dükkân:İstanbul Kapalıçarsı Kuyumcular ana cadde üzerindeki II numaralı kuyumcu dükkânı mülk olarak acele satılıktır.Tel:36 23 67
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • Bu aksamdan itibaren ATLAS SİNEMASINDA Amerikalı bir zabitin eski Güney Kuzey muharebelerinde gösterdiği müthiş yararlık hârikası BASKIN «THE RAİD» RENKLİ Artistleri VAN HEFLİN ANNE BANCROFT SES İlâve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • Yeni MELEK'ie 14 Mayıs Salı saat 9.15 te Herkesi ilgilendirecek heyecan aşk ve macera dolu nefis bir film.ZEHİRLİ RUHLAR Wicked as they come)Yaratıcıları Arlen DAHL Herbert MARSHALL Phil CAREY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • Sayın Müşterilerimin Nazarı Dikkatine istanbul,Ankara,İzmir şehirlerimizde Emlâk,Arazi almak ve satmak arzu edenlerin İstanbulda münteşir Akşam Gazetesinin pazartesi,çarşamba,cuma günleri çıkan Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • HİCRÎ Pazartesi RUMİ 1376 13 13M Şevval MAYIS SLsan 13 19 57 30 VAKİT VASATI EZANİ Gilnej 4.45 9.23 Öğle 12.10 4.53 İkindi 16.06 8.49 Aksam 19.18 12.00 Yatsı 21.06 1.49 İmsak 2.42 7.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • Parti kongrelerinde dün rekor kırıldı Baştarajı Birincide line aynı kıymet ve ehemmiyeti vereceğiz.Sözlerini hayat pahalılığına aksettiren Günaltay,kendi zamanındaki çarşı fiatları ile bugünkü fiatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • Mîiiiıget Sahibi.ERCÜMENT KARACAN Yazı İşleri Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Basıldığı yer:MİLLİYET MATBAASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • Türkiye eski muharipler bankasi a.o.MUHABANK B A H Ç E K A P I A J HEDİYE DAĞITMAYA DEVAM EDİYOR ANSI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.05.1957
  • miri 'iifH'ınınnını.t igmsmmmmammaasnmmmm.in—mi wna wi m i—mn iwinri ı nwii a—ı tihwiiimmm wnmr iiiiiiiiiiiiii imwjhiimi—«hi.iiimiiimi'Mi 13 mayıs pazartesi günü saat 21.30 da mutlaka Ankara Radyosunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.05.1957
  • MISIR TAKIMI GELİYOR Mısır millî takımı yarın İtalya'dan hareket ederek İstanbul'a gelecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1957
  • İM.M.IMHıiHiıı*.m RİRİNfîİ fiOL İsfendJvar'ln tSVU Mensucat solbekinl atlatarak yaptığı orta 15 tnci dakikada mUdafÜere çarparak istikamet değiştirdi.Suat,onsekiz üzerinden attığı nefis sütle Sarı Kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1957
  • İZMİR'DE ALTAY Gençleri yendi Çekişmeli geçen oyunda Altay'lıları 1-0 galibiyete götüren gol münakaşalara yol açtı.Gençler idarecileri,hakemi Federasyona şikâyet edecek [HUSUSÎ MUHABIRIMİZDENJ İZMİR.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1957
  • fc FEDERASYON KUPASI PUAN DURUMU Takımlar O G B M A Y P Beşiktaş Altay G.Saray Kültürspor G.Birliği M.Mensucat V5-3 3 8 2 6 2 2 3 0 4 3 2-1644 2 1-13 3 2 3 3 2 5 0 3 3 2 10 0 J)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1957
  • D E N İ Z G Ü C Ü SÜMERSPOR'U 1-0 YENDİ Türkiye Amatör kümeler şampiyonası maçlarından Denizgücü Sümerspor karşılaşması dün Mithatpasa Stadında oynanmıştır.Federasyon kupası müsabakalarından Galatasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1957
  • [RÜÇHAN ÜNVER] TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANAN FENERBAHÇE BASKETBOL TAKIMI.Türkiye Basketbol birinciliği kapanırken Vefa'yı dün 62 48 yenen F.BAHÇE TÜRKİYE ŞAMPİYONUOLDU VEFA İKİNCİ,ANKARAGÜCÜ AVERAJLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1957
  • İtalya A)hezimete uğradı [RADYO SERVİSİ] Zagrepte yapılan millî futbol maçında Yugoslavya italya'yı 6-1 yenerek bezimete uğratmıştır.«Dr.Göre» kupası münasebetiyle.Çek Hakemi indfl yapılan karşılaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 13.05.1957
  • 20 Mayıstaki rakibimiz Mısır lalya'yı 1-0 yendi Maçın tek golü oyunun başında Mısır santrforu tarafından atıldı.[RADYO SERVİSİ] 20 Mayısta İstanbulda,Kahiredekl 4-0 lık galibiyetimizin revanşını oynay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor